Vihjeitä julkaisun mukauttamiseen henkilökohtaiseksi

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Useimmat asiakkaat arvostavat, jos heidät muistetaan kaupoissa ja ravintoloissa, joissa he käyvät usein – he eivät halua vain tulla kutsutuksi nimeltä vaan toivovat, että heidän mieltymyksensä muistetaan. Heidät voidaan vastaanottaa vaikkapa seuraavasti:

"Muistatko, kun pyysit meitä ilmoittamaan, milloin uudet mallit saapuvat? Ne ovat tulleet, ja saimme lempiväriäsi!"

"Olen varannut vakiopöytänne, ja lohi, josta piditte viimeksi, on päivän erikoisten listalla."

Tämän artikkelin sisältö

Mitä hyötyä on julkaisun mukauttamisesta henkilökohtaiseksi?

Datatiedoston määrittäminen

Osoitelohkon ja tervehdystekstin lisääminen

Huomautusten ja hyperlinkkien lisääminen

Mitä hyötyä on julkaisun mukauttamisesta henkilökohtaiseksi?

Asiakkaat yleensä toivovat, että heidät muistetaan ja heitä autetaan – ainakin siksi, että he saavat siten haluamansa tavallista nopeammin. Tällainen henkilökohtainen huomio on keino parantaa asiakasuskollisuutta. Kun kaupat ja ravintolat seuraavat tarkasti asiakkaittensa kiinnostuksen kohteita, asiakkaat yleensä reagoivat palaamalla liikkeeseen ja kuluttamalla siellä entistä enemmän.

Postitukset voivat toimia samalla tavalla. Kun lisäät postitukseen asiakkaan kiinnostuksen kohteita käsittelevää sisältöä, asiakas kiinnittää todennäköisesti huomiota postitukseen ja reagoi siihen.

Tarvittavien asiakastietojen kerääminen

Yksittäisten asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden ja luonteenpiirteiden selvittäminen voi tietenkin olla vaikea tehtävä. Tiedot on kerättävä ja tallennettava helposti haettavassa muodossa, ja niistä on suodatettava liiketoiminnan kannalta olennaiset ja postitusten kannalta tehokkaimmat tiedot. Mitä tarkemmin onnistut tunnistamaan asiakkaat, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, sitä paremman vastineen saat sijoituksellesi.

Microsoft Office Publisher voi auttaa tässä. Voit syöttää asiakastiedot tietokantaan, jonka voit luoda suoraan Microsoft Publisherin avulla tai jonkin muun ohjelman, kuten Microsoft Office Excelin, Microsoft Office Outlookin, Microsoft Office Outlook Business Contact Managerin tai Microsoft Office Accessin avulla. Voit myös käyttää ostettuja luetteloita, kuten Microsoft List Builderin luomia luetteloita.

Kun olet kerännyt tiedot, voit analysoida niitä ja selvittää, mitkä asiat yhdistävät tärkeimpiä asiakkaitasi, sekä ryhmitellä asiakkaita heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan ja mukauttaa postituksia asiakkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Sivun alkuun

Datatiedoston määrittäminen

Julkaisuihin lisättävät osoitteet ja henkilötiedot on ensin kerättävä. Siksi ensimmäinen vaihe joukkopostitusten valmistelussa on asiakkaiden yhteystiedot sisältävän datatiedoston määrittäminen. Datatiedosto voi olla Microsoft Office Excel -laskentataulukko, Microsoft Office Word -taulukko, Microsoft Office Access -tietokanta tai jopa Microsoft Office Outlook -yhteystietokansio. Postituslista luodaan tästä datatiedostosta.

Pidä seuraavat asiat mielessä datatiedostoa valmistellessasi (kun käyt luettelon kohtia läpi, käytä apuna oheista kuvaa, jossa sarakkeet näkyvät Excel-laskentataulukossa ja yhdistämiskentät postikortin molemmin puolin):

 • Sarakkeiden tietojen lajit     Kukin datatiedoston sarake vastaa yhtä julkaisuun lisättävää tietoa. Jos esimerkiksi haluat lisätä jokaiseen tulostamaasi postikortin kopioon asiakkaan osoitteen ja henkilökohtaisen huomautuksen, datatiedostossa täytyy olla sarake nimeä, katuosoitetta, postinumeroa, postitoimipaikkaa ja henkilökohtaista huomautusta varten.

 • Yksi merkintä rivillä     Datatiedoston kunkin rivin tiedot sijoitetaan yhteen julkaisun kopioon. Esimerkiksi kaikki Excel-laskentataulukon rivin 2 tiedot sijoitetaan asiakkaalle 1 lähetettävään postikorttiin, kaikki rivin 3 tiedot asiakkaalle 2 lähetettävään postikorttiin ja niin edelleen.

 • Kenttien lisääminen julkaisuun     Jotta voit käyttää datatiedoston tietoja, on julkaisuun lisättävä kenttiä – yksi kenttä kullekin julkaisussa näkyvälle tiedolle. Jos esimerkiksi haluat tulostaa postikortin jokaiseen kopioon nimen, katuosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan ja henkilökohtaisen huomautuksen, postikorttijulkaisussa täytyy olla kenttä jokaista eri tietoyksikköä varten.

Excel-laskentataulukon sarakkeet vastaavat postikorttijulkaisun kenttiä

Vihje: Jos aiot yhdistää postitettaviin julkaisuihin kuvia, datatiedostossa on oltava sarake, joka sisältää kuvatiedoston nimitiedot. Kunkin tämän sarakkeen rivin pitäisi sisältää tietyn kuvan tiedostonimi, esimerkiksi Firstphoto.jpg. Jos kuvat eivät sijaitse samassa kansiossa kuin tietolähde, lisää kunkin kuvan tiedostopolku.

Sivun alkuun

Osoitelohkon ja tervehdystekstin lisääminen

Painettu osoitelohko tiedotteessa (osoitetarran sijaan) ja asiakkaan nimen sisältävä tervehdysteksti ovat yksinkertaisia mukautustapoja, jotka ilmaisevat, että postitus on kohdistettu yksilöllisesti kullekin vastaanottajalle.

Nimen, osoitteen ja muita tietoja sisältävän osoitelohkon lisääminen

 1. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun (Vaihe 2: Julkaisun valmisteleminen) Lisää kohteita -kohdasta Osoitelohko.

 2. Valitse haluamasi osoitteen osat Osoitelohkon lisääminen -valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Jos tietolähteen tietokenttien nimet eivät ole samat kuin Publisherin käyttämien osoitelohkon kenttien nimet, sinun on ehkä valittava Osoitelohkon lisääminen -valintaikkunassa Täsmää kentät. Valitse Kenttien täsmääminen -valintaikkunan avattavista luetteloruuduista Publisherin kenttiä vastaavat tietolähteen kentät.

Tervehdystekstin lisääminen

 1. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun (Vaihe 2: Julkaisun valmisteleminen) Lisää kohteita -kohdasta Tervehdysteksti.

 2. Valitse Lisää tervehdysrivi -valintaikkunasta tervehdystekstin muoto, joka sisältää tervehdyksen, nimen muodon ja seuraavan välimerkin. Voit myös kirjoittaa tekstin kuhunkin ruutuun.

 3. Määritä teksti, jonka haluat näkyvän siinä tapauksessa, että Publisher ei voi tulkita vastaanottajan nimeä – esimerkiksi silloin, kun tietolähde ei sisällä vastaanottajan etu- tai sukunimeä, vaan ainoastaan yrityksen nimen.

 4. Valitse OK.

  Huomautus: Jos tietolähteen tietokenttien nimet eivät ole samat kuin Publisherin käyttämien kenttien nimet, sinun on ehkä valittava Tervehdysteksti-valintaikkunasta Täsmää kentät. Valitse Kenttien täsmääminen -valintaikkunan avattavista luetteloruuduista Publisherin kenttiä vastaavat tietolähteen kentät.

Kuvan lisääminen osoitteeseen

Voit lisätä kuvan tai valokuvan osoitelohkoon sekä mihin tahansa julkaisun alueeseen. Näytettävää kuvaa voidaan vaihdella asiakkaan merkkimieltymysten, iän, sukupuolen tai muiden seurattavien tietokenttien mukaan.

 1. Napsauta hiirellä julkaisun kohtaa, johon haluat lisätä yhdistämiskentän kuvaa varten (esimerkiksi osoitelohkon viereen).

 2. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun (Vaihe 2: Julkaisun valmisteleminen) Lisää kohteita -kohdasta Kuvakenttä.

 3. Valitse Lisää kuvakenttä -valintaikkunassa kenttä, joka vastaa datatiedoston valokuvatietoja, ja valitse sitten OK.

  Publisher lisää valitsemaasi julkaisun kohtaan kuvakehyksellä ympäröidyn yhdistämiskentän. Kuvakehyksen kokoa voi muuttaa ja kehystä voi siirtää.

Sivun alkuun

Huomautusten ja hyperlinkkien lisääminen

Jos olet tallentanut datatiedostoon asiakkaiden olennaisia henkilökohtaisia tietoja kohdassa Vihjeitä sähköpostin postitusluettelon valmistelemiseen kuvatulla tavalla, voit kerättyjen tietojen perusteella luoda asiakkaan kiinnostuksen kohteita käsittelevää sisältöä. Asiakkaan kiinnostuksen kohteita vastaavan sisällön toimittaminen on tehokas yksilöllisen viestinnän keino. Voit esimerkiksi:

 • Räätälöidä erillisiä postituksia vastaanottajan sukupuolen mukaan     Voit julkistaa uuden vain miehille tai vain naisille suunnatun tuotesarjan sisällyttämällä postitusluetteloon kunkin asiakkaan sukupuolen ("mies" tai "nainen") ja suodattamalla sitten luettelon Tehtävänimike-kentän eri merkinnöillä ("Hra" ja "Rva"). Voit lisätä julkaisuun URL-osoitteen (tulostettuna) tai määrittää linkin suoraan Web-sivustoon (sähköpostiviestissä), joka sisältää sopivat vaihtoehdot kummankin sukupuolen edustajille. Tämä tapahtuu lisäämällä sopiva URL-osoite kunkin tietueen tätä tarkoitusta varten määritettyyn sarakkeeseen.

 • Tietyn iän vastaanottajille kohdistus     Ilmoita asiakkaille tuotteista tai palvelut, jotka ovat soveltuu ne asiakkaat vaiheen aika (kuten suunnittelu ohjattavan rahamäärän kasvattaminen iän suunnittelu ohjattavan rahamäärän kasvattaminen-viisikymmentävuotiaana) keräämällä asiakkaiden syntymäpäiviä kuin birth Kylläar (esimerkiksi ”1945”).

  Jos haluat antaa mainoslahjan kaikille asiakkaille, joiden syntymäpäivä on kuluvana kuukautena, voit kerätä asiakkaiden syntymäpäivät muodossa päivä, kuukausi, vuosi (kuten "1.1.2008").

 • Ostotottumusten hyödyntäminen     Voit lähettää erikoistiedonantoja asiakkaille, jotka ovat tehneet hiljattain suuria hankintoja, tai ilmoittaa asiakkaille, kun heidän käyttämänsä tuotemerkin uudet mallit ovat saapuneet. Jos seuraat heidän erityishankintojaan, voit lajitella datatiedoston tiedot merkkituotteiden ostotottumusten perusteella, kun saat tietyn tuotesarjan uuden toimituksen, tai voit tiedottaa asiakkaille vastaavista tuotteista, joita muut asiakkaat ovat ostaneet ("Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, valitsivat myös tämän tuotteen").

Henkilökohtaisen huomautuksen lisääminen

Voit lähettää mukautettuja tekstiviestejä asiakkaille, joilla on sama kiinnostuksen kohde. Tämä tapahtuu lisäämällä datatiedostoon kenttä (tai sarake) näitä viestejä varten ja lisäämällä sitten kuhunkin tietueeseen (tai riviin) sopiva viesti. Voit liittää viestin asiakkaisiin, jotka ovat samaa sukupuolta, jotka ovat samanikäisiä, joilla on sama syntymäpäivä tai jotka ovat tehneet ostoksia viimeisen puolen vuoden aikana. Lisätietoja postitusluettelon valmistelemisesta on kohdassa Vihjeitä postitusluetteloita varten.

 1. Napsauta julkaisun tekstikehystä, johon haluat lisätä henkilökohtaisia, mukautettuja tietoja. Voit myös valita Lisää-valikosta Tekstikehys-vaihtoehdon ja vetää sitten suorakulmion haluamaasi kokoon.

  • Jos tekstikehyksessä on jo tekstiä, ja haluat korvata tekstin, valitse myös teksti.

  • Jos tekstikehyksessä on jo tekstiä, ja haluat säilyttää tekstin, aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä henkilökohtaisen viestin.

 2. Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudun luetteloruudusta sopiva yhdistämiskenttä.

Yksilöllisen hyperlinkin lisääminen

Lisäämällä hyperlinkin voit ohjata asiakkaan Web-sivustoon, joka vastaa hänen kiinnostuksen kohteitaan tai yksilöllisiä ominaisuuksiaan. Voit mukauttaa hyperlinkin todella henkilökohtaiseksi lisäämällä hyperlinkin tekstiin asiakkaan nimen tai muita tietokenttiä.

 1. Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudun (Vaihe 2: Julkaisun valmisteleminen) Lisää kohteita -kohdasta Lisää mukautettu hyperlinkki.

 2. Kirjoita Lisää mukautettu hyperlinkki -valintaikkunassa teksti, jonka haluat näkyvän hyperlinkissä, ja Web-sivusto, johon hyperlinkki johtaa.

 3. Jos haluat käyttää näyttötekstissä tietokenttää, napsauta hiirellä näyttötekstiä ja valitse sitten lisättävä tietokenttä oikealla olevasta luetteloruudusta.

  Huomautus: Jos lisäät tietokentän, voit määrittää korvaavan näyttötekstin ja Web-osoitteen mahdollisille tyhjille merkinnöille, jotka vastaavat lisättyä tietokenttää. Valitse tarvittaessa Käytä oletustekstiä tyhjille merkinnöille ja Käytä oletushyperlinkkiä tyhjille merkinnöille -valintaruudut ja kirjoita sitten korvaava teksti ja Web-osoite.

  Kuva Lisää mukautettu hyperlinkki -valintaikkunasta

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×