Vierityspalkin tai askelluspainikkeen lisääminen laskentataulukkoon

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit käyttää vieritys palkkia tai askellus painiketta nopeasti arvo välin lisäämiseen tai muuttamiseen.

Vierityspalkki    Vierittää arvo alueelta, kun napsautat vieritys nuolia tai vedät vieritys ruutua. Voit siirtyä sivulla (esimääritetty aika väli) napsauttamalla vieritys ruudun ja joko vieritys nuolen välistä aluetta. Yleensä käyttäjä voi myös kirjoittaa teksti arvon suoraan siihen liittyvään soluun tai teksti ruutuun. Käytä vieritys palkkia, kun määrität tai säädät suuren arvo joukon tai jos tarkkuus ei ole tärkeä. Voit esimerkiksi käyttää vieritys palkkia esimerkiksi arvioihin tai väri valikoiman säätämiseen asteittain.

Vieritys palkki (lomake ohjaus objekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin vierityspalkkiohjausobjektista

Vieritys palkki (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-vierityspalkkikomponentista

Askelluspainike    Helpottaa arvon lisäämistä tai vähenemistä, kuten luvun lisäystä, aikaa tai päivä määrää. Voit suurentaa arvoa napsauttamalla ylöspäin osoittavaa nuolta ja pienentää arvoa napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta. Käyttäjä voi myös kirjoittaa teksti arvon suoraan siihen liittyvään soluun tai teksti ruutuun. Käytä askellus painiketta, jos haluat esimerkiksi lisätä kuukauden, päivän, vuoden numeron tai suurentaa ääni tasoa.

Askellus painike (lomake ohjaus objekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin askelluspainikeohjausobjektista

Askellus painike (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-askelluspainikekomponentista

Huomautus: Ennen kuin lisäät komponentteja laskenta taulukkoon, sinun on otettava kehitys työkalut -väli lehti käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen.

Vieritys palkin lisääminen (lomake ohjaus objekti)

 1. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Lisääja valitse sitten lomake toiminnot-kohdassa vieritys palkki Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskenta taulukon sijaintia, johon haluat sijoittaa vieritys palkin vasemman yläkulman.

  Huomautus: Vieritys palkki lisätään ylhäältä alas.

 3. Jos haluat suunnata vieritys palkkia vasemmalta oikealle, vedä jotakin koon muutto kahvasta viistosuunnassa.

 4. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjaus objektia hiiren kakkos painikkeella ja valita sitten muotoilu ohjaus objekti.

  Huomautus: Ennen kuin valitset Ominaisuudet, varmista, että objekti, jonka ominaisuuksia haluat tarkastella tai muuttaa, on jo valittuna.

  Jos haluat määrittää ohjaus objektin ominaisuudet, toimi seuraavasti:

  1. Kirjoita nykyinen arvo -ruutuun alku arvo sallittujen arvojen alueelle, joka vastaa vieritys palkin vieritys ruudun sijaintia. Tämä arvo ei saa olla:

   • Pienempi kuin pienin arvo; muussa tapa uksessa käytetään minimi arvoa .

   • Suurempi kuin suurin arvo; muussa tapa uksessa käytetään suurinta arvoa .

  2. Kirjoita pienin arvo -ruutuun pienin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää, sijoittamalla vieritys ruutu, joka on lähimpänä pystysuoran vieritys palkin yläreunaa tai vaakasuuntaisen vieritys palkin vasenta päätä.

  3. Kirjoita suurin arvo-ruutuun suurin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää, sijoittamalla vieritys ruutu, joka on kauimpana pystysuoran vieritys palkin yläreunasta tai vaaka suoran vieritys palkin oikeassa reunassa.

  4. Kirjoita lisäävä muutos -ruutuun arvo, joka suurenee tai pienenee, ja se, missä määrin vieritys ruutu siirtyy, kun vieritys palkin jommankumman reunan nuoli napsautetaan.

  5. Kirjoita sivun muutos -ruutuun arvo, joka suurenee tai pienenee, ja se, missä määrin vieritys ruutu liikkuu, kun napsautat vieritys ruudun ja jommankumman vieritys nuolen välistä aluetta. Esimerkiksi vieritys ruudussa, jonka vähimmäisarvo on 0 ja enimmäisarvo 10, jos määrität sivun muutos -ominaisuuden arvoksi 2, arvo kasvaa tai vähenee luvulla 2 (tässä tapa uksessa 20% vieritys ruudun arvo alueesta), kun napsautat vierittämisen b välistä aluetta Ox ja jompikumpi vieritys nuolet.

  6. Kirjoita solu linkki -ruutuun solu viittaus, joka sisältää vieritys ruudun nykyisen sijainnin.

   Linkitetty solu palauttaa nykyisen arvon, joka vastaa vieritys ruudun sijaintia.

   Käytä tätä kaavan arvoa, kun haluat vastata solu linkki -ruudussa määritetyn solun arvoon, joka vastaa vieritys ruudun nykyistä sijaintia. Jos esimerkiksi luot riski tekijä-vieritys palkin, jossa on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus

Arvo

Nykyinen arvo

100

Pienin arvo

0

Suurin arvo

100

Lisäävä muutos

1

Sivun muuttaminen

5

Solun linkki

C1

Näiden asetusten avulla käyttäjä voi kirjoittaa tarkan numeron vieritys palkin avulla tai napsauttaa vieritys palkin ja nuolen välissä olevaa aluetta, jos haluat muuttaa arvoa luvun 5 välein.

Seuraava solussa D1 oleva kaava palauttaa tarkan arvon, joka perustuu linkitetyn solun nykyiseen arvoon:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Seuraava matriisi kaava solussa D1 määrittää arvo sanan riski kertoimeksi linkitetyn solun nykyisen arvon perusteella.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Huomautus: Kun napsautat vasenta tai ylintä vieritys nuolta sen jälkeen, kun pienin arvo on saavutettu tai kun napsautat oikeaa tai alanuolta sen jälkeen, kun enimmäisarvo on saavutettu, ei ole vaikutusta palautettavan arvon arvoon. Vieritys palkki säilyy joko pienin-tai maksimi-arvossa, eikä sitä voi selata sallittujen arvojen välillä.

Vieritys palkin lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Lisääja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdassa vieritys palkki Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskenta taulukon sijaintia, johon haluat sijoittaa vieritys palkin vasemman yläkulman.

 3. Jos haluat muokata ohjaus objektia, varmista, että olet suunnittelu tilassa. Valitse kehitys työkalut -väli lehden ohjaus objekti -ryhmässä suunnittelu tila Painikkeen kuva .

 4. Voit määrittää ohjaus objektin ominaisuudet valitsemalla kehitys työkalut -väli lehden ohjaus objekti-ryhmässä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja napsauttaa Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Jos haluat lisä tietoja kustakin ominaisuudesta, valitse ominaisuus ja paina F1-näppäintä, jolloin näkyviin tulee Visual Basic -ohje-aihe. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basicin ohjeen haku ruutuun. Seuraavassa osassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Ominaisuuksien Yhteenveto toiminto kategorioiden mukaan

Jos haluat määrittää

Käytä tätä ominaisuutta

Yleiset

Onko ohjaus objekti ladattu, kun työkirja avataan. (Ohitetaan ActiveX-komponentteja varten.)

Automaattinen lataaminen Excel

Voiko ohjaus objekti saada kohdistuksen ja vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Käytössä Lomake

Voiko ohjaus objektia muokata.

Lukittu Lomake

Ohjaus objektin nimi.

Name (nimi ) Lomake

Se, miten ohjaus objekti on liitetty sen alapuolella oleviin soluihin (vapaasti kelluva, siirrä mutta älä kokoa tai Siirrä ja kokoa).

Sijoittaminen Excel

Voiko ohjaus objektin tulostaa.

Printobject Excel

Onko ohjaus objekti näkyvissä vai piilotettu.

Näkyvä Lomake

Tiedot ja sidonta:

Ohjaus objektin arvoon linkitetty vaihtelu väli.

LinkedCell Excel

Ohjaus objektin sisältö tai tila.

Value (arvo ) Lomake

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Korkeus, Leveys (lomake)

Ohjaus objektin ja laskenta taulukon vasemman reunan tai yläreunan välinen etäisyys.

Left, Top (lomake)

Onko suunta pysty-vai vaaka suunnassa.

Suuntaus Lomake

Muotoilu

Tausta väri.

Tausta väri Lomake

Edustan väri.

ForeColor Lomake

Onko ohjaus objektissa varjostus.

Varjostettu Excel

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiiri kuvake.

MouseIcon Lomake

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai I-palkki).

MousePointer Lomake

Erityinen vieritys palkki:

Viive Milli sekunteina sen jälkeen, kun napsautat vieritys palkkia kerran.

Viive Lomake

Siirto määrä, joka tapahtuu, kun käyttäjä napsauttaa vieritys ruudun ja jommankumman vieritys nuolen välistä aluetta.

Largemechange Lomake

Suurin ja pienin sallittu arvo.

Max, min (lomake)

Onko vieritys ruudun koko joko suhteellinen vai kiinnitetty vieritys alueeseen.

ProportionalThumb Lomake

Sen liikkeen määrä, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä napsauttaa ohjaus objektin vieritys nuolta.

SmallChange Lomake

Askellus painikkeen lisääminen (lomake ohjaus objekti)

 1. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Lisääja valitse sitten lomake toiminnot-kohdassa askellus painike Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskenta taulukon sijaintia, johon haluat sijoittaa askellus painikkeen vasemman yläkulman.

 3. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjaus objektia hiiren kakkos painikkeella ja valita sitten muotoilu ohjaus objekti.

  Jos haluat määrittää ohjaus objektin ominaisuudet, toimi seuraavasti:

  1. Kirjoita nykyinen arvo -ruutuun askellus painikkeen alku arvo sallittujen arvojen alueella. Tämä arvo ei saa olla:

   • Pienempi kuin pienin arvo, muuten pienin arvo on käytössä.

   • Suurempi kuin suurin arvo, muuten maksimi arvo on käytössä.

  2. Kirjoita pienin arvo -ruutuun pienin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää napsauttamalla askellus painikkeen alanuolta.

  3. Kirjoita suurin arvo -ruutuun suurin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää napsauttamalla askellus painikkeen ylänuolta.

  4. Kirjoita lisäävä muutos -ruutuun summa, jonka arvo suurenee tai vähenee, kun nuolia napsautetaan.

  5. Kirjoita solu linkki -ruutuun solu viittaus, joka sisältää askellus painikkeen nykyisen sijainnin.

   Linkitetty solu palauttaa askellus painikkeen nykyisen sijainnin.

   Käytä tätä arvoa kaavassa, jos haluat vastata solun linkki -ruudussa määritetyn solun arvoon, joka vastaa askellus painikkeen nykyistä sijaintia. Voit esimerkiksi luoda askellus painikkeen työn tekijän nykyisen iän määrittämiseen seuraavilla ominaisuuksilla:

Ominaisuus

Arvo

Nykyinen arvo

35

Pienin arvo

21

Suurin arvo

70

Lisäävä muutos

1

Solun linkki

C1

Näiden asetusten avulla käyttäjä voi napsauttaa askellus painiketta ja määrittää iän, joka on minimi-ja maksimi ikärajan sisällä. Työn tekijöiden mediaani-ikä on 35, ja siksi 35 on hyvä valinta aloitus arvoksi.

Seuraava solun D1 kaava määrittää työmäärään perustuvan työn pituuden, joka perustuu askellus-painikkeeseen linkitettyyn soluun ja työn tekijän ikä työhönoton päivä määrään – arvo B1 (Haettu toisesta tieto lähteestä). Kaava laskee sen jälkeen loma bonus prosentin, joka perustuu palvelu vuosiin:

=(C1 - B1)* .01

Huomautus: Kun napsautat ylintä nuolta sen jälkeen, kun pienin arvo on saavutettu tai napsauttamalla alanuolta sen jälkeen, kun enimmäisarvo on saavutettu, ei ole vaikutusta palautettavan arvon arvoon. Askellus painike säilyy joko pienin-tai maksimi-arvossa, eikä se Siirry sallittujen arvojen alueelle.

Askellus painikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Valitse kehitys työkalut -väli lehden hallinta -ryhmästä Lisääja valitse sitten ActiveX-komponentit-kohdassa askellus painike Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskenta taulukon sijaintia, johon haluat sijoittaa askellus painikkeen vasemman yläkulman.

 3. Jos haluat muokata ohjaus objektia, varmista, että olet suunnittelu tilassa. Ota kehitys työkalut -väli lehden ohjaus objekti -ryhmässä käyttöön suunnittelu tila Painikkeen kuva .

 4. Voit määrittää ohjaus objektin ominaisuudet valitsemalla kehitys työkalut -väli lehden ohjaus objekti-ryhmässä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja napsauttaa Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Jos haluat lisä tietoja kustakin ominaisuudesta, valitse ominaisuus ja paina F1-näppäintä, jolloin näkyviin tulee Visual Basic -ohje-aihe. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basicin ohjeen haku ruutuun. Seuraavassa osassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Ominaisuuksien Yhteenveto toiminto kategorioiden mukaan

Jos haluat määrittää

Käytä tätä ominaisuutta

Yleiset

Onko ohjaus objekti ladattu, kun työkirja avataan. (Ohitetaan ActiveX-komponentteja varten.)

Automaattinen lataaminen Excel

Voiko ohjaus objekti saada kohdistuksen ja vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Käytössä Lomake

Voiko ohjaus objektia muokata.

Lukittu Lomake

Ohjaus objektin nimi.

Name (nimi ) Lomake

Se, miten ohjaus objekti on liitetty sen alapuolella oleviin soluihin (vapaasti kelluva, siirrä mutta älä kokoa tai Siirrä ja kokoa).

Sijoittaminen Excel

Voiko ohjaus objektin tulostaa.

Printobject Excel

Onko ohjaus objekti näkyvissä vai piilotettu.

Näkyvä Lomake

Tiedot ja sidonta:

Ohjaus objektin arvoon linkitetty vaihtelu väli.

LinkedCell Excel

Ohjaus objektin sisältö tai tila.

Value (arvo ) Lomake

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Korkeus, Leveys (lomake)

Ohjaus objektin ja laskenta taulukon vasemman reunan tai yläreunan välinen etäisyys.

Left, Top (lomake)

Onko suunta pysty-vai vaaka suunnassa.

Suuntaus Lomake

Muotoilu

Tausta väri.

Tausta väri Lomake

Edustan väri.

ForeColor Lomake

Onko ohjaus objektissa varjostus.

Varjostettu Excel

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiiri kuvake.

MouseIcon Lomake

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai I-palkki).

MousePointer Lomake

Erityinen spin-painike:

Viive Milli sekunteina sen jälkeen, kun napsautat askellus painiketta kerran.

Viive Lomake

Suurin ja pienin sallittu arvo.

Max, min (lomake)

Sen liikkeen määrä, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä napsauttaa ohjaus objektin askellus nuolta.

SmallChange Lomake

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×