Vierityspalkin tai askelluspainikkeen lisääminen laskentataulukkoon

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Käyttämällä vierityspalkkia tai askelluspainiketta voit lisätä tai muuttaa arvoaluetta nopeasti.

Vierityspalkki    Voit vierittää arvoaluetta napsauttamalla vieritysnuolia tai vetämällä vieritysruutua. Voit siirtyä arvoja sisältävällä sivulla (ennalta määritetty väli) napsauttamalla vieritysruudun ja jommankumman vieritysnuolen välissä olevaa aluetta. Käyttäjä voi myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai muokkausruutuun. Käytä vierityspalkkia, kun haluat määrittää tai muuttaa suurta arvoaluetta, tai silloin, kun tarkkuus ei ole niin tärkeää. Käytä vierityspalkkia esimerkiksi silloin, kun valitaan prosenttiarvoista, jotka ovat arvioita, tai kun värivalintaa säädetään asteittain.

Vierityspalkki (lomakeohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin vierityspalkkiohjausobjektista

Vierityspalkki (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-vierityspalkkikomponentista

Askelluspainike    Askelluspainikkeen avulla voit helposti suurentaa tai pienentää arvoa, esimerkiksi luku-, kellonaika- tai päivämääräarvoa. Voit suurentaa arvoa napsauttamalla ylöspäin osoittavaa nuolta, ja pienentää arvoa napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta. Käyttäjä voi myös kirjoittaa tekstiarvon suoraan soluun tai muokkausruutuun. Askelluspainikkeen avulla voit esimerkiksi helpottaa kuukauden, päivän tai vuoden määrittämistä tai äänenvoimakkuuden säätöä.

Askelluspainike (lomakkeen ohjausobjekti)

Esimerkki lomaketyökalurivin askelluspainikeohjausobjektista

Askelluspainike (ActiveX-komponentti)

Esimerkki ActiveX-askelluspainikekomponentista

Huomautus: Ennen kuin voit lisätä ohjausobjekteja laskentataulukon, sinun on otettava Kehitystyökalut -välilehti. Lisätietoja on artikkelissa Kehitystyökalut-välilehti.

Vierityspalkin lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

 1. Valitse Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Lisääja sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta vierityspalkki Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa vierityspalkin vasemman yläkulman.

  Huomautus: Tämä lisää pystysuuntaisen vierityspalkin.

 3. Voit muuttaa vierityspalkin vaakasuuntaiseksi vetämällä jotakin koonmuuttokahvoista halkaisijan suuntaisesti.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Muotoile ohjausobjektia.

  Huomautus: Ennen kuin valitset Ominaisuudet, varmista, että objekti, jonka ominaisuuksia haluat tarkastella tai muuttaa, on valittuna.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Kirjoita Nykyinen arvo -ruutuun sallitulle arvoalueelle sijoittuva aloitusarvo, joka vastaa vierityspalkin vieritysruudun sijaintia. Arvo ei saa olla:

   • Pienempi kuin Pienin arvo- arvo. Jos arvo on tätä pienempi, käytetään Pienin arvo -arvoa.

   • Suurempi kuin Suurin arvo- arvo. Jos arvo on tätä suurempi, käytetään Suurin arvo -arvoa.

  2. Kirjoita Pienin arvo -ruutuun pienin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää viemällä vieritysruudun mahdollisimman lähelle pystysuuntaisen vierityspalkin yläreunaa tai vaakasuuntaisen vierityspalkin vasenta reunaa.

  3. Kirjoita Suurin arvo -ruutuun suurin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää viemällä vieritysruudun mahdollisimman kauas pystysuuntaisen vierityspalkin yläreunasta tai vaakasuuntaisen vierityspalkin vasemmasta reunasta.

  4. Kirjoita Muutos-ruutuun määrä, jonka verran arvo suurenee tai pienenee, ja jonka verran vieritysruutu liikkuu, kun jommassakummassa päässä vierityspalkkia olevaa nuolta napsautetaan.

  5. Kirjoita Sivumuutos-ruutuun määrä, jonka verran arvo suurenee tai pienenee, ja jonka verran vieritysruutu liikkuu, kun vieritysruudun ja vierityspalkin jommankumman nuolen välissä olevaa aluetta napsautetaan. Esimerkiksi jos vieritysruudun pienin arvo on 0 ja suurin arvo on 10 ja määrität Sivumuutos-ominaisuuden arvoksi 2, arvo pienenee tai suurenee kahdella (joka tässä tapauksessa on 20 % vieritysruudun arvoalueesta), kun vieritysruudun ja vierityspalkin jommankumman nuolen välissä olevaa aluetta napsautetaan.

  6. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää vieritysruudun nykyisen sijainnin.

   Linkitetty solu palauttaa nykyisen arvon, joka vastaa vieritysruudun sijaintia.

   Käytä tätä arvoa kaavassa, kun haluat palauttaa Solulinkki-ruutuun määritetyn arvon, joka vastaa vieritysruudun nykyistä sijaintia. Esimerkiksi jos luot riskitekijöiden vierityspalkin, jolla on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus:

Arvo:

Nykyinen arvo

100

Pienin arvo

0

Suurin arvo

100

Muutos

1

Sivumuutos

5

Solulinkki

C1

Kun määritettyinä ovat nämä asetukset, käyttäjä voi lisätä vierityspalkin avulla tarkan luvun tai muuttaa arvoa viiden yksikön askelin napsauttamalla vierityspalkin ja nuolen välistä aluetta.

Seuraava solun D1 kaava palauttaa tarkan arvon, joka perustuu linkitetyn solun nykyiseen arvoon:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Seuraava solun D1 matriisikaava määrittää riskitekijälle arvon linkitetyn solun nykyisen arvon perusteella.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Huomautus: Palautettava tulos ei muutu, kun vasemmassa reunassa tai ylhäällä olevaa vieritysnuolta tai napsautetaan, kun pienin arvo on saavutettu, tai kun oikeassa reunassa tai alhaalla olevaa vieritysnuolta napsautetaan, kun suurin arvo on saavutettu. Arvoksi ei siis palaudu alueen ensimmäinen sallittu arvo, vaan vierityspalkin arvona säilyy pienin tai suurin arvo.

Vierityspalkin lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Valitse Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Lisääja sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Vierityspalkki Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa vierityspalkin vasemman yläkulman.

 3. Jos haluat muokata ohjausobjektin, varmista, että olet suunnittelutilassa. Valitse Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä Suunnittelutila Painikkeen kuva .

 4. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Käytetäänkö pysty- vai vaakasuuntaa.

Orientation (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain vierityspalkeissa:

Viive millisekunteina sen jälkeen, kun vierityspalkkia napsautetaan kerran.

Delay (lomake)

Sen liikkeen määrä, joka seuraa, kun käyttäjä napsauttaa vieritysruudun ja jommankumman vieritysnuolen välissä olevaa aluetta.

LargeChange (lomake)

Suurin ja pienin sallittu arvo.

Max, Min (lomake)

Onko vieritysruudun koko kiinteä vai suhteessa vieritysalueeseen.

ProportionalThumb (lomake)

Sen liikkeen määrä, joka seuraa, kun käyttäjä napsauttaa ohjausobjektin vieritysnuolta.

SmallChange (lomake)

Askelluspainikkeen lisääminen (lomakkeen ohjausobjekti)

 1. Valitse Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Lisääja sitten Lomakeohjausobjektit-kohdasta Askelluspainike Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa askelluspainikkeen vasemman yläkulman.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Muotoile ohjausobjektia.

  Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet toimimalla seuraavasti:

  1. Kirjoita Nykyinen arvo -ruutuun askelluspainikkeen aloitusarvo sallitulta arvoalueelta. Tämä arvo ei saa olla:

   • Pienempi kuin Pienin arvo- arvo. Jos arvo on tätä pienempi, käytetään Pienin arvo -arvoa.

   • Suurempi kuin Suurin arvo- arvo. Jos arvo on tätä suurempi, käytetään Suurin arvo -arvoa.

  2. Kirjoita Pienin arvo -ruutuun pienin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää napsauttamalla askelluspainikkeen alanuolta.

  3. Kirjoita Suurin arvo -ruutuun suurin arvo, jonka käyttäjä voi määrittää napsauttamalla askelluspainikkeen ylänuolta.

  4. Kirjoita Muutos-ruutuun määrä, jonka verran arvo pienenee tai suurenee, kun nuolia napsautetaan.

  5. Kirjoita Solulinkki-ruutuun soluviittaus, joka sisältää askelluspainikkeen nykyisen sijainnin:

   Linkitetty solu palauttaa askelluspainikkeen nykyisen sijainnin.

   Käytä tätä arvoa kaavassa, kun haluat palauttaa Solulinkki-ruutuun määritetyn arvon, joka vastaa askelluspainikkeen nykyistä sijaintia. Esimerkiksi jos luot työntekijän iän määrittämistä varten askelluspainikkeen, jolla on seuraavat ominaisuudet:

Ominaisuus:

Arvo:

Nykyinen arvo

35

Pienin arvo

21

Suurin arvo

70

Muutos

1

Solulinkki

C1

Kun määritettyinä ovat nämä asetukset, käyttäjä voi askelluspainiketta napsauttamalla määrittää iän, joka sijoittuu pienimmän ja sallitun iän väliin. Työntekijöiden keski-ikä on 35, joten voit määrittää aloitusarvoksi esimerkiksi 35.

Seuraava solun D1 kaava määrittää työsuhteen pituuden, joka perustuu askelluspainikkeeseen linkitetyssä solussa olevaan nykyiseen ikäarvoon ja työntekijän ikään työsuhteen alkamispäivänä (solun B1 arvo, joka noudetaan toisesta tietolähteestä). Kaava laskee tämän jälkeen bonusprosentin, joka perustuu työsuhteen kestoon:

=(C1 - B1)* .01

Huomautus: Ylöspäin osoittavan nuolen napsauttamisella, kun pienin arvo on saavutettu, tai alaspäin osoittavan nuolen napsauttamisella, kun suurin arvo on saavutettu, ei ole vaikutusta palautettavaan arvoon. Arvoksi ei siis palaudu alueen ensimmäinen sallittu arvo, vaan askelluspainikkeen arvona säilyy pienin tai suurin arvo.

Askelluspainikkeen lisääminen (ActiveX-komponentti)

 1. Valitse Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Lisääja sitten ActiveX-komponentit-kohdasta Askelluspainike Painikkeen kuva .

  Ohjausobjektit-ryhmä

 2. Napsauta laskentataulukossa kohtaa, johon haluat sijoittaa askelluspainikkeen vasemman yläkulman.

 3. Jos haluat muokata ohjausobjektin, varmista, että olet suunnittelutilassa. Kehitystyökalut -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä Suunnittelutila Painikkeen kuva otetaan käyttöön.

 4. Voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet valitsemalla Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet Painikkeen kuva .

  Vihje: Voit myös napsauttaa ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valita Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee Ominaisuudet-valintaikkuna. Lisätietoja ominaisuuksista saat valitsemalla ominaisuuden ja painamalla F1-näppäintä, jolloin Visual Basic -ohje aihe tulee näyttöön. Voit myös kirjoittaa ominaisuuden nimen Visual Basic -ohjeen Etsi-ruutuun. Seuraavassa on yhteenveto käytettävissä olevista ominaisuuksista.

  Yhteenveto ominaisuuksista toimintoluokkien mukaan

Määritä:

Käytä tätä ominaisuutta:

Yleistä:

Ladataanko ohjausobjekti, kun työkirja avataan. (Ei käytössä ActiveX-komponentteja käytettäessä.)

AutoLoad (Excel)

Voiko kohdistuksen sijoittaa ohjausobjektiin ja voiko ohjausobjekti vastata käyttäjän luomiin tapahtumiin.

Enabled (lomake)

Voiko ohjausobjektia muokata.

Locked (lomake)

Ohjausobjektin nimi.

Name (lomake)

Tapa, jolla ohjausobjekti liitetään sen alapuolella oleviin soluihin (ei kiinnitetty, siirrettävä mutta koko kiinteä tai siirrettävä mutta koko muuttuva).

Placement (Excel)

Voiko ohjausobjektin tulostaa.

PrintObject (Excel)

Onko ohjausobjekti näkyvissä vai piilotettu.

Visible (lomake)

Tiedot ja sidonta:

Ohjausobjektin arvoon linkitetty alue.

LinkedCell (Excel)

Ohjausobjektin sisältö tai tila.

Value (lomake)

Koko ja sijainti:

Korkeus tai leveys pisteinä.

Height, Width (lomake)

Etäisyys ohjausobjektista laskentataulukon vasempaan reunaan tai yläreunaan.

Left, Top (lomake)

Käytetäänkö pysty- vai vaakasuuntaa.

Orientation (lomake)

Muotoilu:

Taustan väri

TaustanVäri (lomake)

Edustan väri

ForeColor (lomake)

Määritetäänkö reunalle varjo.

Varjo (Excel)

Näppäimistö ja hiiri:

Mukautettu hiirikuvake.

MouseIcon (lomake)

Osoittimen tyyppi, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä pysäyttää hiiren osoittimen tietyn objektin päälle (esimerkiksi vakio, nuoli tai pystyviiva).

MousePointer (lomake)

Vain askelluspainikkeissa:

Viive millisekunteina sen jälkeen, kun askelluspainiketta napsautetaan kerran.

Delay (lomake)

Suurin ja pienin sallittu arvo.

Max, Min (lomake)

Sen liikkeen määrä, joka seuraa, kun käyttäjä napsauttaa ohjausobjektin askelluspainikkeen nuolta.

SmallChange (lomake)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×