Suhteiden käyttäminen

Yksi-yhteen-yhteyksien luominen

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Mikä on yksi-yhteen-yhteys?

Yksi-yhteen-yhteyksiä käytetään usein ilmaisemaan kriittisen tärkeitä yhteyksiä, jotta saat liiketoiminnassa tarvittavat tiedot.

Yksi-yhteen-yhteys on kahden taulukon tietojen välinen linkki, jossa kummankin taulukon jokainen tietue näkyy vain kerran. Esimerkiksi työntekijöiden ja heidän käyttämiensä autojen välillä voi olla yksi-yhteen-yhteys. Jokainen yrityksen työntekijä näkyy vain kerran Työntekijät-taulukossa ja jokainen auto vain kerran Yrityksen autot -taulukossa.

Voit käyttää yksi-yhteen-yhteyksiä, jos sinulla on kohdeluettelon sisältävä taulukko, mutta kohteista haluamasi tiedot vaihtelevat tyypin mukaan. Sinulla voi olla esimerkiksi yhteystietotaulukko, jossa olevista henkilöistä jotkut ovat työntekijöitä ja toiset alihankkijoita. Työntekijöistä haluat tietää heidän työntekijätunnuksensa, alanumeronsa ja muita avaintietoja. Alihankkijoista haluat tietää esimerkiksi yrityksen nimen, puhelinnumeron ja laskutushinnan. Tässä tilanteessa loisit kolme eri taulukkoa – Yhteystiedot, Työntekijät ja Alihankkijat – ja loisit sitten yksi-yhteen-yhteyden Yhteystiedot- -ja Työntekijät-taulukon välille sekä yksi-yhteen-yhteyden Yhteystiedot ja Alihankkijat-taulukon välille.

Yksi-yhteen-yhteyksien luominen – yleiskatsaus

Voit luoda yksi-yhteen-yhteyksiä linkittämällä taulukossa olevan indeksin (yleensä perusavaimen) toisessa, saman arvon sisältävässä taulukossa olevaan indeksiin. Esimerkki:

Näyttökuva kahdesta taulukosta, jotka jakavat tunnuksen
Auton tunnus on kummassakin taulukossa, mutta se näkyy kummassakin vain kerran.

Usein tämä yhteys on parasta luoda niin, että toissijainen taulukko hakee arvon ensimmäisestä taulukosta. Määritä esimerkiksi Työntekijät-taulukon Auton tunnus -kenttä hakukentäksi, joka hakee arvon Yrityksen autot -taulukon Auton tunnus -indeksistä. Näin et koskaan lisää vahingossa sellaisen auton tunnusta, jota ei todellisuudessa ole olemassa.

Tärkeää: Kun luot yksi-yhteen-yhteyden, harkitse huolellisesti, haluatko käyttää viitetietojen eheyttä yhteydessä.

Viitetietojen eheys auttaa Accessia säilyttämään tiedot puhtaina, koska sitä käytettäessä liittyvät tietueet poistetaan. Jos esimerkiksi poistat työntekijän Työntekijät-taulukosta, poistat myös kyseisen työntekijän palkkiotietueet Palkkiot-taulukosta. Joissakin yhteyksissä, kuten tässä esimerkissä, viite-eheyden käyttö ei kuitenkaan ole järkevää: jos poistamme työntekijä, emme halua samalla poistaa autoa Yrityksen autot -taulukosta, koska auto säilyy edelleen yrityksessä ja annetaan jonkun toisen käyttöön.

Yksi-yhteen-yhteyden luominen – ohjeet

Luo yksi-yhteen-yhteys lisäämällä hakukenttä taulukkoon. (Lisätietoja on artikkelissa Taulukoiden luominen ja tietotyyppien määrittäminen.) Voit esimerkiksi ilmoittaa, mikä auto on annettu tietyn työntekijän käyttöön, lisäämällä auton tunnuksen Työntekijät-taulukkoon. Luo sen jälkeen kahden kentän välille yhteys Ohjattu hakukentän luominen -toiminnon avulla:

  1. Avaa taulukko.

  2. Valitse Rakennenäkymä, lisää uusi kenttä, valitse Tietotyyppi-arvo ja valitse sitten Ohjattu hakukentän luominen.

  3. Ohjatussa toiminnossa oletusasetus on, että arvoja haetaan toisesta taulukosta, joten valitse Seuraava.

  4. Valitse taulukko, joka sisältää tähän taulukkoon sisällytettävän avaimen (yleensä perusavaimen), ja valitse sitten Seuraava. Tässä esimerkissä valitaan Yrityksen autot -taulukko.

  5. Lisää Valitut kentät -luettelossa kenttä, joka sisältää käytettävän avaimen. Valitse sitten Seuraava.

    Näyttökuva Ohjattu hakukentän luominen -toiminnosta
  6. Määritä lajittelujärjestys ja tarvittaessa muuta kentän leveyttä.

  7. Poista viimeisessä näytössä valintaruudun Ota tietojen eheys käyttöön valinta ja valitse sitten Valmis.

Haluatko vielä enemmän?

Taulukoiden yhteyksien käytön aloittaminen

Yhteyden luominen, muokkaaminen tai poistaminen

Relaatiotietokannassa yksi-yhteen-yhteys on olemassa, kun yhden taulukon yksittäinen tietue on yhteydessä ainoastaan toisen taulukon yksittäiseen tietueeseen.

Vaikka tällaista yhteyttä käytetään vähemmän kuin yksi-moneen-yhteyttä tai moni-moneen-yhteyttä, on hyödyllistä tietää, miten sitä käytetään.

Käydään siis läpi tämän yhteyden luomisen vaiheet.

Tässä esimerkissä käytetään tietokantataulukkoa, joka kuvaa yrityksen autoja, ja toista taulukkoa, joka sisältää autoja käyttävät työntekijät.

Nähdään, että yritys käyttää yhdenlaisia autoja, joten yksittäisen auton kuljettajan voi selvittää rekisterinumeron perusteella.

Tässä esimerkissä oletetaan, että kukin työntekijä on liitetty yhteen auton. Tutustutaan kuitenkin ennen aloittamista uuteen termiin: indeksi.

Access indeksoi tietokantojen kentät ja käyttää niitä samalla tavalla kuin kirjan hakemistoa käytetään nopeaan tietojen etsimiseen.

Indeksit ovat oletusarvoisesti käytössä, mutta voit muuttaa niiden toimintaa tai poistaa ne käytöstä.

Tämä on tärkeää, koska yksi-yhteen-yhteys aloitetaan luomalla ensin yksi-moneen-yhteys, minkä jälkeen kummankin taulukon avainkenttien indeksit muutetaan.

Aloitetaan luomalla yhteys Ohjattu hakukentän luominen -toiminnon avulla.

Arvot saadaan toisesta taulukosta, Yrityksen autot -taulukosta.

Taulukosta halutaan käyttää rekisterinumerokenttää, mutta lajittelujärjestystä ei käytetä, sillä käsiteltyjen arvojen määrä on pieni.

Piilotetaan avainsarake ja annetaan kentän nimeksi Yrityksen auto.

Tässä tapauksessa viite-eheyttä EI oteta käyttöön. Tämä on luultavasti ainoa kerta, kun näin toimitaan. Tällä tavalla autoa ei vahingossa poisteta, vaikka työntekijä poistettaisiin.

Valitse Valmis. Saadaan viiteavain, ja rekisterinumero voidaan helposti valita.

Varmista seuraavaksi, että kenttä on valittu. Valitse sitten Kentät, seuraavaksi Indeksoitu ja lopuksi Yksilöllinen.

Siirry nyt Yrityksen autot -taulukkoon ja varmista, että perusavain on valittuna. Näet, että se on myös indeksoitu ja yksilöllinen, koska kyseessä on Laskuri-kenttä. Kaikki on siis valmista.

Rakennenäkymässä näet indeksoidun ominaisuuden tässä Kentän ominaisuudet -ruudussa.

Jos avaat ominaisuuden luettelon, näet kolme arvoa. Voit käyttää kahta näistä arvoista yksi-yhteen-yhteydessä: joko Ei tai Kyllä (ei kaksoisarvoja).

Olet nyt luonut tietokantaasi yksi-yhteen-yhteyden.

Yhteydet-ruudussa nähdään, että yhteys näytetään yksinkertaisena viivana ilman 1-merkkiä tai äärettömyyden merkkiä, jotka viittaavat yksi-moneen- ja moni-moneen-yhteyksiin.

Näet, että tässä tietokannassa on nyt kaikki kolme yhteystyyppiä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×