Verkoston siirto: Useiden Yammer-verkostojen yhdistäminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit siirtää yhden tai useamman Yammer-verkoston (aliverkoston), jolla on oma sähköpostitoimialue, suurempaan Yammer Enterprise -verkostoon (pääverkostoon). Aliverkosto voi olla Yammer Basic- tai Yammer Enterprise -verkosto, mutta pääverkossa on oltava yritysominaisuudet aktivoituna. Oletetaan esimerkiksi, että yhtiöösi kuuluu useita liiketoimintayksiköitä tai tytäryhtiöitä ja että niillä kaikilla on oma Yammer-verkosto. Myös emoyhtiöllä on Yammer-verkosto, ja haluat työntekijöidesi tekevän tiivistä yhteistyötä keskenään pääverkostossa. Toisin sanoen haluat yhdistää aliverkostot. Voit tehdä niin siirtämällä aliverkostot pääverkostoosi.

Huomautus: Siirtyminen Office 365: n Yammer-verkkoja alihallinnat ei ole tuettu.

Tässä on esimerkki, jossa on Contoso, Ltd. ja sen tytäryhtiöt, joilla kaikilla on oma Yammer-verkostonsa:

 • Contoso.com    Contoso, Ltd:n pääverkosto, jonka käyttäjien sähköpostiosoitteen pääte on @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Contoso, Ltd:n sivuliikkeen aliverkosto, jonka käyttäjien sähköpostin pääte on @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    Pharmaceutical-sivuliike, jonka käyttäjien sähköpostiosoitteen pääte on @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd. haluaa säilyttää lääketuotannon omassa verkostossaan mutta siirtää Contoso_Sub.com-aliverkoston työntekijät Contoso.com-verkostoon. Niinpä Contoso, Ltd. siirtäisi käyttäjät Contoso_Sub.com-aliverkostosta Contoso.com-pääverkostoon.

Tässä kuvassa näkyy Contoso_Sub-aliverkosto ennen siirtämistä Contoso-pääverkostoon.

Ennen siirtymistä käyttäjät yhdistetään Yammer-aliverkosta Yammer-yläverkkoon

Tässä kuvassa näkyy siirron jälkeinen tilanne, jossa käyttäjät ja mahdolliset ulkoiset verkostot ja käyttäjät on siirretty Contoso_Sub-aliverkostosta Contoso, Ltd.-verkostoon. Huomaa, että aliverkosto ja sen sisältö eivät ole käytettävissä siirron jälkeen.

Yammer-verkon siirron jälkeen aliverkon käyttäjät on yhdistetty yläverkkoon. Myös ulkoiset verkot on siirretty (käyttäjineen). Aliverkko (kaikki sisältö mukaan lukien) ei ole enää käytettävissä.

Jos haluat vain lisätä vierailevia käyttäjiä tai työskennellä yli yhtiöiden rajojen, harkitse ulkoisia viestejä tai ulkoisia verkostoja siirtämisen sijaan.

Varoitus: 

 • Kun verkosto siirretään, vain sen käyttäjät siirtyvät.    Käyttäjien mukana siirretään myös käyttäjien tiedot, kuten nimi ja profiilikuva. Mitään verkoston sisältöä, esimerkiksi ryhmiä, ei siirretä.

 • Verkoston siirtämistä ei voi peruuttaa.    Et voi käyttää aliverkostoa tai sen sisältöä siirron jälkeen. Siirto kannattaa siis suunnitella huolellisesti.

Alkuvalmistelut

Huomaa seuraavat asiat:

 • Vain käyttäjät, jotka ovat Office 365:n yleisiä järjestelmänvalvojia, voivat suorittaa verkoston siirron. Tämä johtuu siitä, että verkoston siirtoon kuuluu vahvistettujen toimialueiden luettelon tarkistaminen Office 365 -tililtä, ja siihen tarvitaan yleisen järjestelmänvalvojan oikeudet.

 • Jos siirrettävänä on monta verkostoa, niiden siirrot voidaan aloittaa peräkkäin ilman, että edellisen siirron loppumista tarvitsee odottaa.

 • Jos käyttäjä on olemassa molemmissa verkostoissa, käyttäjän tili säilyy pääverkostossa ja ylennetään tarvittaessa vierastilistä tavalliseksi tiliksi. Aliverkoston tili poistetaan.

 • Verkoston siirto voidaan aloittaa vain Yammer-verkostoista, joiden yritysominaisuudet on aktivoitu Office 365:ssä (katso lisätietoja Yammerin aktivointioppaasta).

On erityisen tärkeää, että verkoston suurista muutoksista, kuten siirroista, tiedotetaan käyttäjille hyvissä ajoin – siten käyttäjät voivat valmistautua ja saavat muutokset ja niiden hyödyt käyttöönsä. Suosittelemme, että teet seuraavat toimet ennen verkoston siirron aloittamista:

 • Tarkista aliverkoston sisältö/aktiviteetti, vie mahdolliset tarvitsemasi tiedot ja siirrä siirron jälkeen manuaalisesti sisällöt, jotka haluat säilyttää, esimerkiksi tarpeellisten ryhmien manuaalista uudelleenluomista varten. Katso lisätietoja Yammer-tietojen viemisestä kohdasta Tietojen vieminen. Huomaa, että kaikki lähtöverkoston sisältö menetetään siirron aikana.

 • Koska verkoston siirtäminen on suuri muutos verkoston käyttäjille, muista myös luoda viestintäsuunnitelma kohteena olevien verkostojen käyttäjiä varten. Tarkista Yammer-viestintäopas Office 365 Customer Success Centerin Resurssisivulta. Kerro käyttäjille ennen siirron toteuttamista sen päivämäärä ja aika, siirron syy sekä siirron vaikutukset kohteena oleviin käyttäjiin. Kehota siirrettävän verkoston käyttäjiä tallentamaan säilytettävät tiedot, kuten henkilökohtaiset viestit, muistiinpanot ja tiedostot ennen siirron aloituspäivää, koska siirron jälkeen heidän sisältönsä ja tietonsa eivät ole enää käytettävissä.

 • Kerro pääverkoston käyttäjille, että verkostoon liittyy uusia jäseniä.

Verkoston siirtäminen

Verkoston siirtoon kuuluu kolme ohjattua vaihetta. Jos siirrettävänä on monta verkostoa, niiden siirrot voidaan aloittaa peräkkäin ilman, että edellisen siirron loppumista tarvitsee odottaa. Aloita pääverkostosta (eli verkostosta, johon haluat siirtää toisen verkoston):

 1. Siirry pääverkostossa asetukset > Verkon järjestelmänvalvoja.

  Näyttökuva Yammer-hallintavalikosta – verkkosiirto on Sisältö ja suojaus -kohdassa
 2. Valitse Verkkosiirto.

  Näyttökuva Verkon siirto -valikosta Yammerin järjestelmänvalvojia varten

  Siirto aloitetaan sivulta, jonka otsikko on Vaihe 1/3 - tarkistettujen toimialueiden lisääminen/tarkasteleminen. Sivulla luetellaan tarkistetut toimialueet, jotka on jo lisätty tämän Yammer-verkoston Office 365 -tiliin. Jos et näe haluamaasi verkostoa, lisää tarkistettuja toimialueita siirtymällä linkistä Office 365:een ja palaa sitten takaisin tälle sivulle.

  Näyttökuva kohdasta 1/3 – Tarkista/Lisää tarkistettuja toimialueita ennen Yammer-verkon siirtoa
 3. Kun olet lisännyt kaikki haluamasi tarkistetut toimialueet, valitse Seuraava.

  Nyt olet Vaihe 2/3 - siirrettävän Yammer-verkoston valitseminen -sivulla. Tällä sivulla luetellaan kaikki verkostot, jotka on mahdollista siirtää. Muista, että kaikki siirrettävän Yammer-verkoston toimialueet on lisättävä Office 365:n tarkistetuiksi toimialueiksi. Vain tarkistetut Yammer-verkostojen toimialueet luetellaan sivulla. Jos et näe etsimääsi verkostoa, valitse Edellinen-painike ja lisää tarkistetut toimialueet.

  Näyttökuva vaiheesta 2/3 – Siirrettävän Yammer-verkon valitseminen
 4. Valitse Vaihe 2/3 - siirrettävän Yammer-verkoston valitseminen -sivulla Yammer-verkosto, jonka haluat lisätä tähän verkostoon ja valitse sitten Seuraava.

 5. Päädyt sivulle, jonka otsikko on Vaihe 3/3 - tietojen vienti ja siirron aloitus. Tällä sivulla on tietoja verkostosta, jonka aiot siirtää, esimerkiksi verkoston nimi ja viestien määrä, joiden avulla voit varmistaa, että kyseessä on oikea verkosto. Huomaa, että vain käyttäjät siirretään. Kaikki muu sisältö poistetaan pysyvästi. On erittäin suositeltavaa, että viet tiedot aliverkostosta ennen siirron aloittamista.

  Näyttökuva vaiheesta 3/3 – Tietojen vienti ja siirron käynnistäminen
 6. Kun olet vienyt tiedot ja olet valmis aloittamaan siirron, valitse Aloita siirto.

  Näkyviin tulee vahvistusvalintaikkuna.

  Vahvista, että haluat siirtää Yammer-verkoston -valintaikkuna
 7. Kirjoita Haluatko varmasti siirtää verkoston? -ruudun I confirm the network migration of Network Name (Vahvistan seuraavan verkoston siirron:) -kohtaan siirrettävän verkoston nimi sen vahvistamiseksi ja valitse Siirrä.

  Varoitus: Siirtoa ei voi pysäyttää tai kumota. Varmista siis erittäin huolellisesti, että olet vienyt kaikki haluamasi tiedot ja että olet valinnut siirrettäväksi oikean verkoston, ennen kuin valitset Siirrä. Jos et ole varma, valitse Peruuta ja siirry takaisin tietojen viemiseen tai verkoston nimen tarkistamiseen.

 8. Voit tarkastella siirron tilaa Verkoston siirtojen tila -sivulla. Siinä luetellaan siirrettäviin verkostoihin liitetyt toimialueet, siirron käynnistäjän nimi, siirron aloittamisen ja lopettamisen päivämäärä ja aika sekä siirron tila. Voit näyttää verkoston tarkat tiedot, kuten aktiivisten käyttäjien määrän, viestien määrän ja ulkoiset verkostot.

  Näyttökuva, josta näkyy verkkosiirtojen tila – Yammer-verkkosiirto on käynnissä

  Huomaa, että jos siirrettävänä on monta verkostoa, niiden siirrot voidaan aloittaa peräkkäin ilman, että edellisen siirron loppumista tarvitsee odottaa. Voit myös käynnistää välittömästi seuraavan siirron suorittamalla ohjatun toiminnon uudelleen.

Verkoston siirron tila

Verkoston siirto tapahtuu seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Vuokaavio, jossa näkyy, että toimialueet siirretään ensin Yammer-aliverkosta, verkko poistetaan käytöstä, ja sitten käyttäjät ja ulkoiset verkot siirretään rinnakkain.

Vaiheessa 1 aliverkoston toimialueet siirretään ja aliverkosto poistetaan käytöstä. Vaiheessa 2 käyttäjät ja ulkoiset verkostot siirretään samanaikaisesti. Vaikka jotain ulkoisen verkoston käyttäjäryhmää ei siirretä, siirtäminen suoritetaan loppuun. Lisätiedot/virheet näytetään virhesivulla.

Siirron tilasivu voi näyttää seuraavat virheviestit.

Virhesanoma

Merkitys

Kohteen source network name siirto epäonnistui

Aliverkoston siirto ei onnistunut.

Kohteen user email siirto epäonnistui

Jos yhden tai useamman käyttäjän siirto epäonnistui, yksi tai useampi virhesanoma näytetään. Tässä vaiheessa voit päättää lisätä käyttäjät pääverkostoon manuaalisesti. Huomaa, että aliverkosto on siirretty tässä vaiheessa.

Kohteen external network name siirto epäonnistui

Jos yhden tai useamman verkoston siirto epäonnistui, yksi tai useampi virhesanoma näytetään. Huomaa, että aliverkosto on siirretty tässä vaiheessa.

Jatka vianmäärittämistä ottamalla yhteyttä Yammerin tukeen.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×