Verkkotietokannan muokkaaminen tai julkaiseminen SharePoint 2010:ssä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tärkeää    Microsoft ei enää suosittele Access-WWW-sovellusten luomista ja käyttöä SharePointissa. Voit sen sijaan luoda koodittomia yritysratkaisuja verkkoon ja mobiililaitteisiin Microsoft PowerAppsin avulla.

Voit muodostaa verkkotietokantoja käyttämällä Access Services -palvelua, joka on SharePoint Server -osa. Voit tehdä seuraavia toimintoja:

 • suojata tietoja ja hallita niiden käyttöä.

 • Jakaa tietoja koko organisaatiossa tai Internetissä

  Huomautus: Tässä artikkelissa kerrotaan Verkkotietokannat – eräänlainen tietokantaan, Access 2010: een. Se ei selitetään, jossa SQL Serverin avulla voit tallentaa tiedot Access-verkkosovelluksissa ja monia muita parannuksia tarjoavat verkkotietokannoissa. Lisätietoja on artikkelissa Access-sovelluksen luominen.

  Huomautus:  Verkkotietokannan käyttämiseen tarvitaan käyttäjätili. Anonyymiä käyttöä ei tueta.

 • Luoda tietokantasovelluksia, joiden käyttö ei edellytä Accessia.

Tässä artikkelissa esitellään Accessin verkkotietokantojen suunnittelun ja rakenteen perusteet. Lisätietoja tietokantojen suunnittelusta on artikkeleissa Uuden tietokannan luominen ja Tietokannan suunnittelun perusteet.

Tärkeää:  Tällä Access-versiolla voit avata verkkotietokannan, julkaista sen, muokata sitä ja synkronoida tekemäsi muutokset, muttet voi luoda uutta verkkotietokantaa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet / Valitse haluamasi toimet / Toiminnot

Yleistä

Miten se toimii?

Selaimessa suoritettavat lomakkeet ja raportit

SharePoint-luetteloihin tallennettavat tiedot

Palvelimessa suoritettavat kyselyt ja tietomakrot

Intranet tai Internet

Verkkotietokannan muokkaaminen

Yleistä

Access Services -palvelussa (SharePointin valinnainen osa) on käyttöympäristö, jonka avulla voi luoda verkossa käytettäviä tietokantoja. Nämä verkkotietokannat suunnitellaan ja julkaistaan käyttämällä Accessia ja SharePointia. Henkilöt, joilla on käytössään SharePoint-tili, voivat käyttää verkkotietokantoja selaimessa.

Toiminta

Kun julkaiset verkkotietokannan, Access Services luo tietokannan sisältävän SharePoint-sivuston. Kaikki tietokannan objektit ja tiedot siirretään kyseisen sivuston SharePoint-luetteloihin. Kun olet julkaissut tietokannan, SharePoint-käyttäjät voivat käyttää niitä SharePoint-sivuston oikeuksien mukaisesti.

 • Täydet oikeudet    Näillä oikeuksilla voit tehdä muutoksia rakenteeseen ja tietoihin.

 • Osallistuja    Näillä oikeuksilla voit tehdä muutoksia tietoihin, mutta et rakenteeseen.

 • Luku    Näillä oikeuksilla voit lukea tietoja, mutta et voi muokata mitään.

Voit avata verkkotietokannan Accessissa, muokata rakennetta ja synkronoida sitten muutokset tehokkaasti ja tallentaa ne SharePoint-sivustoon. Voit myös viedä verkkotietokannan offline-tilaan, käyttää offline-versiota ja synkronoida sitten tietojen ja rakenteen muutokset, kun olet taas online-tilassa.

Huomautus: Jos haluat luoda verkkotietokannan, tarvitset täydet oikeudet siinä SharePoint-sivustossa, jossa haluat sen julkaista.

Selaimessa suoritettavat lomakkeet ja raportit

Lomakkeet, raportit ja useimmat makrot suoritetaan selaimessa. Tämän ansiosta Access voi päivittää näytön tiedot ilman, että koko sivua on ladattava uudelleen.

Voit luoda lomakkeen, joka auttaa käyttäjiä sovelluksessa siirtymisessä. Uudella siirtymisohjausobjektilla voit luoda helposti tavallisia verkkotyylisiä siirtymispainikkeita lomakkeisiin tätä varten.

Huomautus: Siirtymisruutu (jota käytetään Accessissa tietokannan objektien selaamiseen) ei ole käytettävissä selaimissa.

SharePoint-luetteloihin tallennettavat tiedot

Kaikista taulukoista tulee SharePoint-luetteloita ja tietueista luettelokohteita. Näin voit rajoittaa verkkotietokannan käyttöä SharePoint-käyttöoikeuksilla ja hyödyntää muita SharePointin ominaisuuksia.

Tietoturvahuomautus:  Linkitettyjen taulukoiden yhteysmerkkijono on salaamaton. Salaamattomia tietoja ovat myös käyttäjätunnus ja salasana, jos ne on tallennettu (ja linkin kohde tukee käyttäjätilejä). Jos tietokanta on linkitetty SharePoint-luetteloon ja linkissä on käyttäjätunnus ja salasana, luvaton käyttäjä voi muuttaa linkin kohdeluetteloa tallennetuilla tunnistetiedoilla. Vaikka tunnistetietoja ei olisikaan tallennettu yhteysmerkkijonon kanssa, luvaton käyttäjä voi muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia sellaisen henkilön avulla, jolla on käyttöoikeudet sivustoon. Ole erityisen varovainen jakaessasi kopioita tietokannasta, jossa on linkkejä julkaistuissa verkkotietokannoissa oleviin luetteloihin.

Palvelimessa suoritettavat kyselyt ja tietomakrot

Kaikki verkko-objektien SQL-käsittely suoritetaan palvelimessa. Tämä parantaa verkon tehokkuutta, sillä liikennettä tulosjoukkoihin rajoitetaan.

Huomautus:  Jos verkkotietokannassa on sellaisia asiakasobjekteja, joita ei voi käyttää selaimessa (esimerkiksi kyselyjä, lomakkeita tai raportteja), Access käsittelee näiden objektien käyttämät SQL-komennot työasemassasi.

Intranet tai Internet

Voit julkaista oman SharePoint-palvelimen intranetissä tai Internetissä. Microsoft-tarjoaa isännöidyn Internetissä toimivan SharePoint-ratkaisun. Myös kolmannet osapuolet tarjoavat isännöintipalveluja.

Sivun alkuun

Verkkotietokannan muokkaaminen

Tässä osassa on ohjeet verkkotietokantojen perussuunnittelutehtäviä varten.

Sisältö

Alkuvalmistelut

Verkkotietokantojen ja tavallisten tietokantojen suunnittelun ja rakenteen erot

Vain työasemassa toimivat ominaisuudet, joita ei voi käyttää verkkotietokannoissa

Verkkotietokannan avaaminen Accessissa

Verkkotaulukon luominen

Kentän lisääminen

Kentän ominaisuuksien muokkaaminen

Lasketun kentän lisääminen

Tietojen kelpoisuussääntöjen määrittäminen

Kentän kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

Tietueen kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

Yhteyden luominen kahden verkkotaulukon välille

Hakukentän luominen taulukkonäkymässä

Hakukentän muokkaaminen taulukkonäkymässä

Tietojen eheyden säilyttäminen tietomakroilla

Verkkokyselyn luominen

Verkkolomakkeen luominen

Verkkoraportin luominen

Siirtymislomakkeen luominen ja sen määrittäminen käynnistettäessä näytettäväksi oletuslomakkeeksi

Siirtymislomakkeen määrittäminen oletusarvoisesti näytettäväksi verkkolomakkeeksi

Verkkotietokannan julkaiseminen

Verkkotietokannan synkronoiminen

Alkuvalmistelut

Sinun tulisi suorittaa muutama tehtävä, ennen kuin aloitat verkkotietokannan suunnittelun. Lisäksi verkkotietokantojen ja tavallisten tietokantojen välillä on joitain eroja, jotka sinun kannattaa huomioida – etenkin, jos olet kokenut Access-kehittäjä.

 • Määritä tietokantasi tarkoitus    Muodosta selkeä suunnitelma, jotta voit tehdä hyviä päätöksiä suunnitteluvaiheessa.

 • Etsi ja järjestä tarvittavat tiedot    Et voi käyttää linkitettyjä taulukkoja verkkotietokannassa. Kaikki käytettävät tiedot, jotka eivät ole peräisin tietokannasta, on tuotava ennen julkaisemista. Jos etsit tarvittavat tiedot valmiiksi ennen julkaisemista, voit välttää rakenteen ja suunnitelman muokkaukset odottamattomien tietohaasteiden vuoksi.

 • Määritä julkaisuun käytettävä SharePoint-sivusto    Et voi julkaista ollenkaan ilman SharePointia. Jos haluat testata ratkaisuasi selaimessa samalla, kun suunnittelet sitä (tämä onkin suositeltavaa), sinun on ensin julkaistava ratkaisusi.

 • Suojauksen suunnittelu    Voit hyödyntää SharePointin suojausominaisuuksia verkkotietokannan käytön valvonnassa. Suunnittele suojaus hyvissä ajoin, jotta voit sulauttaa sen tietokantaasi.

Verkkotietokantojen ja tavallisten tietokantojen suunnittelun ja rakenteen erot

Jotkin tavallisten tietokantojen ominaisuudet eivät ole käytettävissä Access Services -palvelussa. Tilalla on kuitenkin uusia ominaisuuksia, jotka soveltuvat useisiin samoihin tilanteisiin kuin tällaiset tavallisten tietokantojen ominaisuudet.

Seuraavassa taulukossa luetellaan vain tavallisissa tietokannoissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Lisäksi taulukossa luetellaan uudet ominaisuudet, jotka tukevat samoja käyttötilanteita.

Skenaario

Vain tavallisessa tietokannassa käytettävissä oleva ominaisuus

WWW-tietokanta toiminto

Tietokantaobjektien suunnittelu

Rakennenäkymä

Parannettu taulukkonäkymä: asettelunäkymä

Yhteenvetotietojen, kuten summien, keskiarvojen ja ryhmien, tarkistaminen

Ryhmäfunktiot

Tietomakrot: ryhmäfunktiot raporteissa

Ohjelmointitapahtumat

VBA

Makrot ja tietomakrot: uusi makrojen suunnitteluympäristö IntelliSensellä

Tietokantaobjekteihin siirtyminen

Siirtymisruutu: valikkonäytöt

Siirtymisohjausobjekti tai muu lomake-elementti

Huomautus: Voit luoda asiakasobjekteja verkkotietokantaan, muttet voi käyttää niitä selaimessa. Ne kuitenkin säilyvät osana verkkotietokantaa, ja niitä voi käyttää paikallisesti Accessissa. Käyttäjät voivat avata verkkotietokannan Accessissa ja käyttää asiakasobjekteja. Tämä tietokannan tehokas jakamistapa avaa myös lisää mahdollisuuksia tietokantojen jakamiseen Internetin kautta. SharePoint ratkaisee monet samanaikaiseen käsittelyyn liittyvät ongelmat.

Vain työasemassa toimivat ominaisuudet, joita ei voi käyttää verkkotietokannoissa

Tämä luettelo ei ole kaikenkattava.

 • Yhdistämiskyselyt

 • Ristiintaulukointikyselyt

 • Lomakkeiden päällekkäiset ohjausobjektit

 • Taulukoiden yhteydet

 • Ehdollinen muotoilu

 • Erilaiset makrotoiminnot ja -lausekkeet

Verkkotietokannan avaaminen Accessissa

Voit avata verkkotietokannan kahdella tavalla: selaimesta tai Accessista.

Avaaminen selaimessa    Selaa tietokannan sivustoon ja (alapuolella selaimen työkalurivillä alueen) Pääsiirtymistyökalurivi-lomakkeen vasemmassa yläkulmassa asetuksetja valitse sitten Avaa Accessissa.
Verkkotietokantasivuston Asetukset-valikko SharePointissa

Avaaminen Accessista    Avaa tiedosto, kuten tavallisen tietokantatiedoston – painamalla Ctrl + O ja Avaa -valintaikkunassa.

Verkkotaulukon luominen

Kun verkkotietokanta on avattu Accessiin, valitse valintanauhassa Luo ja valitse sitten Taulukot-ryhmässä Taulukko.

Kun luot uuden taulukon, siinä on yksi kenttä: Laskurin tunnus -kenttä. Voit lisätä taulukkoon uusia kenttiä, joihin tallennetaan taulukon aiheen vaatimat tiedot. Voit esimerkiksi luoda kentän, joka tallentaa päivämäärän, jolloin aloitat jonkin kohteen seurannan.

Kentän lisääminen

Voit valita taulukkoon lisättävän kentän valmiiden kenttien valikoimasta. Voit tehdä tämän kahdella yhtä helpolla tavalla:

 • Valitse valintanauhassa Kentät ja valitse sitten Lisää ja poista -ryhmässä haluamasi kenttä.

 • Tai kun taulukko on auki, valitse Lisää napsauttamalla ja valitse sitten kenttätyyppi.

Kentän ominaisuuksien muokkaaminen

Muotoilut ja ominaisuudet määrittävät kentän toiminnan, esimerkiksi siihen tallennettavien tietojen tyypin. Voit muuttaa näitä asetuksia niin, että kenttä toimii haluamallasi tavalla.

 1. Valitse kenttä, jonka ominaisuuksia ja muotoilua haluat muokata.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Muokkaa asetuksia Muotoilu- ja Ominaisuudet-ryhmien komennoilla.

Lasketun kentän lisääminen

Voit lisätä kentän, joka näyttää saman taulukon muista tiedoista lasketun arvon. Muiden taulukoiden tietoja ei voi käyttää laskettujen tietojen lähteenä. Lasketut kentät eivät tue joitain lausekkeita.

 1. Kun taulukko on auki, valitse Lisää napsauttamalla.

 2. Valitse Laskettu kenttä ja valitse sitten kentälle haluamasi tietotyyppi.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 3. Lausekkeen muodostimella voit luoda kentälle haluamasi laskentakaavan. Muista, että voit käyttää tietolähteinä ainoastaan saman taulukon muita kenttiä. Lisätietoja lausekkeenmuodostimen käytöstä on artikkelissa Lausekkeen luominen.

Tietojen kelpoisuussääntöjen määrittäminen

Voit käyttää lauseketta useimpien kenttien tietojen tarkistamiseen. Lausekkeilla voit tarkistaa myös taulukon tiedot. Tämä on hyödyllistä, jos haluat tarkistaa esimerkiksi sellaisen kentän tiedot, joka ei tue itse tarkistusta, tai jos haluat tarkistaa kentän tiedot taulukon muiden kenttien arvojen perusteella. Tarkempia tietoja tarkistamisesta on artikkelissa Kentän tiedot tarkistavan kelpoisuussäännön luominen.

Voit myös määrittää viestin, joka näytetään, kun tietojen kelpoisuussääntö estää tietojen lisäämisen kenttään. Tätä sanomaa kutsutaan kelpoisuuden tarkistussanomaksi.

Kentän kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

 1. Napsauta kenttää, johon haluat lisätä kelpoisuussäännön.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Kentän kelpoisuussääntö.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 4. Luo kelpoisuussääntö lausekkeen muodostimella. Lisätietoja lausekkeenmuodostimen käytöstä on artikkelissa Lausekkeen luominen.

 5. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Kentän kelpoisuuden tarkistussanoma.

 6. Kirjoita viesti, joka näytetään, kun kenttään annettavat tiedot eivät ole kelvollisia, ja valitse sitten OK.

Tietueen kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

Tietueen kelpoisuussäännöillä voit estää päällekkäiset tietueet. Niillä voit myös määrittää, että tietyt tietueen tiedot pitävät paikkansa eli että tietyt ehdot täyttyvät (esimerkiksi se, että alkamispäivämäärä on tietyn päivämäärän jälkeen ja ennen lopetuspäivämäärää).

 1. Avaa kenttä, johon haluat lisätä kelpoisuussäännön.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Tietueen kelpoisuussääntö.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 4. Luo kelpoisuussääntö lausekkeen muodostimella. Lisätietoja lausekkeenmuodostimen käytöstä on artikkelissa Lausekkeen luominen.

 5. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Tietueen kelpoisuuden tarkistussanoma.

 6. Kirjoita viesti, joka näytetään, kun kenttään annettavat tiedot eivät ole kelvollisia, ja valitse sitten OK.

Yhteyden luominen kahden verkkotaulukon välille

Taulukkoyhteyksien avulla ilmaiset, että kahdella taulukolla on yhteisiä tietoja – että toinen taulukoista käyttää toisessa taulukossa olevaa tietoa ja mahdollisesti päinvastoin. Esimerkiksi kullakin tehtävällä voi olla tehtävästä vastaava työntekijä. Tämä tieto ilmaistaan Tehtävät-taulukossa olevassa Työntekijän tunnus -kentässä, joka taas on Työntekijät-taulukon perusavain. Kun tarkastelet tehtävän tietoja, saat käyttöösi myös tehtävästä vastaavan työntekijän tiedot, kun teet haun (tai itse asiassa Access tekee haun) Työntekijät-taulukosta työntekijän tunnuksen perusteella.

Jos haluat luoda yhteyden verkkotietokantaan, luo hakukenttä ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla. Hakukenttä sijoitetaan yhteyden monta-puolella olevaan taulukkoon, ja se osoittaa yhteyden yksi-puolella olevaan taulukkoon.

Hakusarakkeen luominen taulukkonäkymässä

 1. Avaa yhteyden monta-puolella oleva taulukko, jossa avainarvolla on useita tietueita.

 2. Napsauta Lisää napsauttamalla -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Haku ja suhde.

 3. Luo hakukenttä ohjatun hakutoiminnon ohjeiden mukaisesti.

Hakukentän muokkaaminen taulukkonäkymässä

 1. Avaa taulukko, joka sisältää muokattavan hakukentän.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä Muokkaa hakukenttiä.

  • Napsauta hakukenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa hakukenttiä.

 3. Toimi ohjatun hakutoiminnon ohjeiden mukaisesti.

Tietojen eheyden säilyttäminen tietomakroilla

Tietomakroilla voit ottaa käyttöön johdannaispoistoja ja -päivityksiä. Voit luoda tietoja muokkaavia upotettuja makroja Taulukko-välilehden komennoilla.

Verkkokyselyn luominen

Voit käyttää kyselyitä lomakkeiden ja raporttien tietolähteenä. Kyselyt suoritetaan palvelimessa, mikä pienentää verkkoliikennettä.

Oletetaan, että käytät verkkotietokantaa hyväntekeväisyyslahjoitusten seuraamiseen. Haluat nähdä, ketkä ovat lahjoittaneet rahaa, kun tapahtuma on käynnissä. Tässä tapauksessa voit käyttää kyselyä: sillä voit valita tiedot ja valmistella ne lomakkeissa ja raporteissa käytettäväksi.

Tässä esimerkissä käytetään hyväntekeväisyyslahjoitusten mallia. Jos luot tietokannan vastaavalla hyväntekeväisyyslahjoitusten tietokannan mallilla, voit noudattaa tässä mainittuja ohjeita.

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmässä Kysely.

 2. Kaksoisnapsauta Näytä taulukko -valintaikkunassa kutakin taulukkoa, jonka haluat sisällyttää mukaan. Valitse sitten Sulje.

  Kaksoisnapsauta tässä esimerkissä Constituents-, Donations-, Events- ja EventAttendees-taulukkoa.

 3. Luo tarvittavat liitokset vetämällä kenttiä objektista toiseen kyselyn rakenneikkunassa.

  Vedä tässä esimerkissä ID-kenttä Donations-kohdan Constituents-kentästä DonorConstituentID-kenttään ja vedä sitten Donations-kohdan DonorConstituentID-kenttä EventAttendees-kohdan ConstituentID-kenttään.

 4. Lisää kentät, joita haluat käyttää. Voit vetää kentät ruudukkoon tai voit lisätä kentät kaksoisnapsauttamalla niitä.

  Lisää tässä esimerkissä Events-taulukon Event-kenttä, Donations-taulukon DonationDate-kenttä ja Constituent-taulukon Greeting-, FirstName- ja LastName-kentät.

 5. Valitse ehdot, joita haluat käyttää.

  Tässä esimerkissä rajoitetaan DonationDate-kentän arvoa siten, että sen arvon on oltava tapahtuman StartDate- ja EndDate-arvojen väliltä. Kirjoita kyselyn rakenneruudukon DonationDate-kohdan Ehdot-riville >=[Aloituspäivä] ja <=[Päättymispäivä].

Verkkolomakkeen luominen

Lomakkeet ovat pääasiallinen tapa avata ja muokata verkkotietokannan tietoja. Niiden avulla on myös helppo katsella tietoja. Lomakkeita käytetään selaimessa, mikä parantaa suorituskykyä. Kun avaat lomakkeen, selain hakee tarvittavat tiedot SharePoint-palvelimelta. Voit suodattaa ja lajitella lomakkeen tietoja hakematta tietoja palvelimelta uudelleen.

Vihje: Voit taata parhaan suorituskyvyn, kun rajoitat päälomakkeiden ja -raporttien noutamien tietueiden määrää.

 1. Valitse tietolähteenä käytettävä taulukko tai kysely.

  Huomautus: Jos haluat luoda sitomattoman lomakkeen, ohita tämä vaihe.

 2. Napsauta Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmässä jotain seuraavista painikkeista:

  • Lomake    Tällä painikkeella voit luoda yksinkertaisen lomakkeen, joka näyttää yhden tietueen kerrallaan. Lomake käyttää tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

  • Useita kohtia    Tällä painikkeella voit luoda useita tietueita samanaikaisesti näyttävän lomakkeen. Lomake käyttää tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

  • Tyhjä lomake    Tällä painikkeella voit luoda tyhjän lomakkeen.

  • Taulukkonäkymä    Tällä painikkeella voit luoda lomakkeen, joka näyttää taulukolta ja toimii kuin taulukko. Lomake käyttää tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

Verkkoraportin luominen

Raportit ovat pääasiallinen tapa verkkotietokannan tarkasteluun ja tulostamiseen. Raportit suoritetaan selaimessa, mikä parantaa suorituskykyä. Kun avaat raportin, selain hakee tarvittavat tiedot SharePoint-palvelimesta. Voit suodattaa ja lajitella raportin tietoja hakematta tietoja palvelimelta uudelleen.

Vihje: Voit taata parhaan suorituskyvyn, kun rajoitat päälomakkeiden ja -raporttien noutamien tietueiden määrää.

 1. Valitse tietolähteenä käytettävä taulukko tai kysely.

 2. Napsauta Luo-välilehden Raportit-ryhmässä jotain seuraavista painikkeista:

  • Raportti    Tällä painikkeella voit luoda perusraportin, joka käyttää tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

  • Tyhjä raportti    Tällä painikkeella voit luoda tyhjän raportin.

Siirtymislomakkeen luominen ja sen määrittäminen käynnistettäessä näytettäväksi oletuslomakkeeksi

Käyttäjät tarvitsevat tavan liikkua sovelluksessa. Muista, että siirtymisruutua ei voi käyttää selaimessa. Jotta käyttäjät voisivat käyttää tietokantaobjekteja, heille on annettava siihen keinot. Voit luoda siirtymislomakkeen ja määrittää, että se näytetään aina, kun käyttäjä avaa sovelluksen selaimessa. Jos et määritä sovelluksen käynnistämisen yhteydessä näytettävää lomaketta, lomake ei avaudu näyttöön ja sovelluksen käyttäminen on vaikeaa.

Siirtymislomake kannattaa ehkä luoda vasta lopuksi, jotta voit lisätä kaikki objektit siihen jo luomisen yhteydessä.

 1. Valitse valintanauhassa Luo-välilehti.

 2. Valitse Lomakkeet-ryhmässä Siirtyminen ja valitse sitten luettelosta haluamasi siirtymisasettelu.

 3. Voit lisätä kohteita vetämällä niitä siirtymisruudusta siirtymisohjausobjektiin.

  Huomautus: Voit lisätä siirtymisohjausobjektiin vain lomakkeita ja raportteja.

 4. Lisää muut haluamasi ohjausobjektit siirtymislomakkeeseen. Jos esimerkiksi haluat tarjota haun kaikista lomakkeista, voit lisätä hakuohjausobjektin siirtymislomakkeeseen.

Siirtymislomakkeen määrittäminen oletusarvoisesti näytettäväksi verkkolomakkeeksi

 1. Valitse Tiedosto-välilehden Ohje-kohdassa Asetukset.

 2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa Nykyinen tietokanta.

 3. Valitse Sovelluksen asetukset -kohdassa verkkonäyttölomake. Valitse sitten luettelosta haluamasi lomake.

  Sinun ei tarvitse valita verkkonäyttölomakkeeksi siirtymislomakettasi. Voit valita minkä tahansa verkkolomakkeen.

Sivun alkuun

Sovelluksen muutosten julkaiseminen ja synkronoiminen

Verkkotietokannan julkaiseminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna ja julkaise ja valitse sitten Julkaise Access Servicesiin.

 2. Valitse Suorita yhteensopivuuden tarkistaminen.
  Suorita yhteensopivuuden tarkistaminen Accessin Backstage-näkymässä
  Yhteensopivuuden tarkistamisen avulla voit varmistaa, että tietokanta julkaistaan oikein. Jos se havaitsee virheitä, ne kannattaa korjata ennen julkaisemista.

  Access tallentaa kaikki havaitsemansa virheet taulukkoon nimeltä WWW-yhteensopivuusongelmat. Taulukon jokaisella rivillä on linkki vianmääritystietoihin.

 3. Toimi Julkaise Access Servicesiin -kohdassa seuraavasti:

  • Kirjoita Palvelimen URL-osoite -ruutuun sen SharePoint-palvelimen verkko-osoite, jossa tietokanta julkaistaan. Esimerkki: http://Contoso/.

  • Kirjoita Sivuston nimi -ruutuun verkkotietokannan nimi. Tämä nimi lisätään Palvelimen URL-osoite -ruudussa määritettyyn polkuun, jolloin saadaan sovelluksen URL-osoite. Jos esimerkiksi palvelimen URL-osoite on http://Contoso/ ja sivuston nimi on Asiakaspalvelu, URL-osoite on http://Contoso/Asiakaspalvelu.

 4. Valitse Julkaise kohteeseen Access Services.

Verkkotietokannan synkronoiminen

Kun olet tehnyt muutoksia tietokannan rakenteeseen tai vienyt sen offline-tilaan, haluat luultavasti myöhemmin synkronoida tietokannan. Synkronointi ratkaisee ristiriidat tietokoneessasi olevan tietokantaversion ja SharePoint-sivuston tietokantaversion välillä.

 1. Avaa verkkotietokanta Accessissa ja tee haluamasi muutokset rakenteeseen.

 2. Kun olet valmis, valitse Tiedosto-välilehdessä Synkronoi kaikki .
  Synkronoi kaikki -painike Accessin Backstage-näkymässä

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×