Office
Kirjaudu sisään

Verkko-osan lisääminen ja poistaminen

Voit mukauttaa Verkko-osasivua lisäämällä verkko-osia sivulle Lisää verkko-osia -valintaikkunan tai työkaluruudun verkko-osien valikoiman avulla.

Sisältö

Verkko-osan lisääminen Lisää verkko-osia -valintaikkunan avulla

Verkko-osan lisääminen työkaluruudun avulla

Verkko-osan poistaminen

Verkko-osan lisääminen Lisää verkko-osia -valintaikkunan avulla

Verkko-osan lisääminen verkko-osa-sivulle käy nopeimmin Lisää verkko-osia -valintaikkunassa. Tässä valintaikkunassa voit nopeasti lisätä verkko-osa-sivuun luetteloita, kirjastoja ja muita verkko-osia. Sivuston omistaja voi lisätä uusia verkko-osia Lisää verkko-osia -valintaikkunan luetteloon. Sivuston omistaja voi myös luoda mukautettuja ryhmiä, joiden avulla tietyt verkko-osat voi määrittää näkymään samassa luettelossa.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää verkko-osa siinä verkko-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä verkko-osan.

 3. Valitse Lisää verkko-osia -valintaikkunassa sen verkko-osan valintaruutu, jonka haluat lisätä sivulle.

  Verkko-osien tyypit

  Windows SharePoint Services antaa käyttöön useita valmiita verkko-osia. Voit käyttää sivustossa valmiita verkko-osia, mukauttaa niitä vastaamaan tarpeitasi tai luoda uusia verkko-osia ja ladata niitä käytettäväksi koko sivustossa.

  Oletusverkko-osat

  Seuraavat verkko-osat sisältyvät oletusarvoisesti kaikkiin sivustoihin, ja ne ovat mukautettavissa ryhmän tarpeiden mukaan. Monet näistä verkko-osista ovat yhdistettävissä toisiinsa, jolloin niistä voi luoda erilaisia mukautettuja ratkaisuja:

  • Sisältöeditori-verkko-osa     Sisältöeditori-verkko-osan avulla voit lisätä muotoiltua tekstiä, taulukoita, hyperlinkkejä ja kuvia verkko-osa-sivulle.

  • Lomake-verkko-osa     Lomake-verkko-osan avulla voit muodostaa yhteyden jonkin toisen verkko-osan tietosarakkeeseen ja suodattaa sarakkeen. Molemmat verkko-osat täytyy asentaa palvelimeen.

  • Kuva-verkko-osa     Kuva-verkko-osan avulla voit lisätä kuvan tai grafiikan verkko-osa-sivulle. Kuva on helpointa suhteuttaa sivun muihin verkko-osiin ohjaamalla osan sisällä kuvan pysty- ja vaakasuoraa tasausta sekä taustaväriä. Ohjaus tapahtuu muokkaamalla ominaisuuksia jaetussa näkymässä.

  • Luettelonäkymä-verkko-osa    Luettelonäkymä-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön ja muokata sivuston luettelon tai kirjaston tietoja sekä muodostaa yhteyksiä muihin verkko-osiin, myös muihin Luettelonäkymä-verkko-osiin. Luettelot ovat tietoja, joita käytetään yhdessä muiden työryhmän jäsenten kanssa, ja ne näkyvät usein sarakemuodossa. Luettelonäkymissä nämä tiedot näkyvät eri tavoin kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan – esimerkiksi suodatettaessa, lajiteltaessa tai sarakkeita valittaessa.

   Huomautus: Luettelonäkymä-nimistä verkko-osaa ei varsinaisesti ole olemassa. Kun luettelo luodaan sivustoon, myös saman niminen Luettelonäkymä-verkko-osa luodaan automaattisesti. Jos esimerkiksi luot Veneet-nimisen luettelon, Sivuston nimi -valikoimaan luodaan Veneet-niminen verkko-osa. Verkko-osa näyttää automaattisesti luomasi luettelon tiedot.

  • Sivun katselu -verkko-osa     Sivun katselu -verkko-osan avulla voit tuoda verkko-osa-sivulle verkkosivun, tiedoston tai kansion. Määritä sisällön linkiksi hyperlinkki, tiedostopolku tai kansion nimi.

  • Sivuston käyttäjät -verkko-osa    Sivuston käyttäjät -verkko-osan avulla voidaan näyttää niiden käyttäjien ja ryhmien luettelo, joilla on sivuston käyttöoikeus. Sivuston käyttäjät -verkko-osa tulee automaattisesti tiedostotyötilasivuston aloitussivulle. Voit myös lisätä Sivuston käyttäjät -verkko-osan mille tahansa verkko-osa-sivulle.

   Huomautus: Sivustot, joissa on käytössä Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 tai sitä vanhempi versio, Sivuston käyttäjät -verkko-osan nimi on Jäsenet-verkko-osa.

  • XML-verkko-osa     XML-verkko-osan avulla voit tuoda näyttöön XML-kieltä ja tehdä siihen XSLT-muunnoksia ennen sisällön näyttämistä. Käytössäsi voi esimerkiksi olla XML-tiedosto, jossa on veneiden luettelo, hinnat ja linkit veneiden kuviin. XSLT:n avulla voit muuntaa tiedot näkymään luettelona, joka sisältää veneet ja niiden hinnat, ja tehdä veneen nimestä hyperlinkin, joka näyttää veneen kuvan erillisessä ikkunassa.

   Valmiiksi määritetyt Luettelonäkymä-verkko-osat

   Seuraavat verkko-osat sisältyvät Windows SharePoint Services -ryhmäsivustomalliin. Kun luot uuden ryhmäsivuston, nämä verkko-osat on määritetty käyttövalmiiksi verkko-osa-sivulle. Ryhmä- tai työtilasivustoon sisältyvä verkko-osien yhdistelmä vaihtelee valitun sivustomallin mukaan.

   Huomautus: Valmiit verkko-osat perustuvat Luettelonäkymä-verkko-osaan ja niiden asettelussa ja rakenteessa käytetään valmiiksi määritettyjä verkko-osamalleja. Voit lisätä tietoja näihin luetteloihin valitsemalla pikakäynnistyksessä Näytä sivuston kaikki sisältö ja valitsemalla sitten Luettelot. Napsauta Kaikki sivuston sisältö -sivulla sen luettelon nimeä, johon haluat lisätä tietoja.

  • Ilmoitukset     Ilmoitukset-verkko-osan avulla voit julkaista uutisia, tilapäivityksiä ja muita lyhyitä tiedotteita, joita haluat jakaa ryhmän jäsenille.

  • Kalenteri     Kalenteri-verkko-osassa voi näyttää tulevia tapahtumia tai ryhmän aikatauluja.

  • Linkit     Linkit-verkko-osassa voi julkaista hyperlinkkejä ryhmää kiinnostaville verkkosivuille.

  • Jaetut asiakirjat     Jaetut asiakirjat -verkko-osan avulla voit jakaa tiedostoja oletustiedostokirjastosta sivuston käyttäjille.

  • Tehtävät     Tehtävät-verkko-osan avulla voit määrittää tehtäviä ryhmän jäsenille, määrittää määräpäivän ja prioriteetin sekä näyttää tehtävän tilan ja edistymisen.

  • Ryhmän keskustelu     Ryhmän keskustelu -verkko-osaa voi käyttää ryhmää kiinnostavien aiheiden keskustelupalstana.

   Mukautetut verkko-osat

   Kun käytössä on Microsoft Visual Studio tai jokin muu Windows SharePoint Services -yhteensopiva ohjelmointiympäristö, kehittäjät voivat hyödyntää mukautettujen verkko-osien luonnissa kaikkia Microsoft ASP.NET:n toimintoja. Verkko-osasivu on ASP.NET -tiedosto (.aspx), ja verkko-osat perustuvat verkkolomakkeen ohjausobjekteihin. Kehittäjät voivat parantaa verkko-osasivujen toimintaa luomalla lisätoimintoja sisältäviä omia verkko-osia. Lisäksi kehittäjät voivat lisätä mukautettuja ominaisuuksia verkko-osiin, lisätä työkaluruutuun mukautettuja muodostintyökaluja erityisiä käyttöliittymiä varten ja yhdistää verkko-osia toisiinsa verkko-osien yhteystoiminnon avulla. Lisätietoja verkko-osien luomisesta ja käyttöönotosta on Windows SharePoint Services 3.0 SDK -paketissa, joka on saatavilla Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK -kohdassa.

   Voit myös käyttää muiden henkilöiden tai yritysten luomia verkko-osia. Tarvitset asianmukaiset käyttöoikeudet, jotta voit lisätä verkko-osasivulle tai sivustoon kolmannen osapuolen verkko-osan. Jotkin verkko-osat on otettava käyttöön suoraan palvelimessa. Jos et pysty lisäämään verkko-osaa verkko-osasivulle tai sivustoon, pyydä apua järjestelmänvalvojalta.

  Voit halutessasi lisätä usean tyyppisiä verkko-osia valitsemalla niiden valintaruudut.

 4. Lisää verkko-osat sivuun valitsemalla Lisää.

Sivun alkuun

Verkko-osan lisääminen työkaluruudun avulla

Käytä työkaluruutua, jos haluat määrittää tarkemmin, mitkä verkko-osat lisätään sivun verkko-osa-vyöhykkeisiin. Työkaluruudun avulla voit valita verkko-osia eri verkko-osien valikoimista. Työkaluruudun avulla voit myös etsiä verkko-osia sekä tuoda uusia verkko-osia.

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Valitse Lisää verkko-osa siinä verkko-osa-vyöhykkeessä, johon haluat lisätä verkko-osan.

 3. Tuo työkaluruutu näkyviin valitsemalla Verkko-osien valikoiman asetukset ja lisäasetukset.

 4. Tee työkaluruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Etsi verkko-osa selaamalla     Napsauta työkaluruudun yläosassa olevaa nuolta ja valitse Selaa. Tuo valikoiman käytettävissä olevien verkko-osien luettelo näkyviin napsauttamalla valikoiman nimeä. Voit tuoda lisää valikoiman verkko-osia näkyviin valitsemalla Seuraava.

   Vihje: Voit tuoda Verkko-osaluettelon verkko-osien alijoukon näkyviin valitsemalla Suodata. Voit suodattaa luettelon siten, että näkyviin jää Kaikki kohteet, Verkko-osat, Luettelot tai Kirjastot.

  • Etsi verkko-osa    Napsauta työkaluruudun yläosassa olevaa nuolta ja valitse Etsi.

  • Tuo verkko-osa    Napsauta työkaluruudun yläosassa olevaa nuolta ja valitse Tuo.

 5. Napsauta lisättävän verkko-osa-sivun nimeä.

 6. Valitse verkko-osa-vyöhyke, johon haluat lisätä verkko-osan, ja valitse Lisää.

  Vihje: Voit lisätä verkko-osan verkko-osa-sivuun myös vetämällä.

  Huomautukset: 

  • Suljetut verkko-osat -valikoimassa säilytetään aktiivisen Web-osa-sivun suljettuja verkko-osia. Sivuston nimi: valikoima sisältää aktiivisen sivuston verkko-osat. Palvelimen valikoima sisältää verkko-osat, jotka on otettu käyttöön palvelimessa, ja online-valikoima sisältää online-kirjastoon kuuluvat verkko-osat.

  • Jos verkko-osaa ei löydy, sivuston järjestelmänvalvoja on voinut poistaa verkko-osan tai nimetä sen uudelleen. Ota yhteys sivuston järjestelmänvalvojaan tai ylimmän tason sivuston järjestelmänvalvojaan.

Sivun alkuun

Verkko-osan poistaminen

 1. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit poistaa verkko-osan sivulta, mutta jättää sen varalle myöhempää käyttöä varten, napsauttamalla Verkko-osa-valikkoa Verkko-osan valikko ja valitsemalla sitten Sulje. Voit myös napsauttaa Sulje-painiketta Sulje-painike . Verkko-osan kopio jää Suljetut verkko-osat -valikoimaan, josta sen voi myöhemmin lisätä takaisin sivuun. Kaikki kyseiseen verkko-osaan tehdyt mukautukset tallennetaan.

  • Voit poistaa verkko-osan pysyvästi sivulta napsauttamalla Verkko-osa-valikkoa Verkko-osan valikko , valitsemalla Poista ja valitsemalla OK. Verkko-osa poistetaan verkko-osa-sivulta, mutta sen voi lisätä myöhemmin uudelleen. Kyseiseen verkko-osaan tehtyjä mukautuksia ei tallenneta. Verkko-osan uuden esiintymän voi lisätä sivulle myöhemmin.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×