Valintanauhan ja työkalurivien mukauttaminen Office for Macissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Pienennä tai Laajenna valintanauha Voit mukauttaa valintanauhan ja työkalurivien Officessa samalla tavalla voit, kuten ne, näyttäminen usein käytetyt komennot ja piilottaminen harvoin käytettävät niistä.

Office 2016 for Macissa voit määrittää pikatyökalurivin asetukset ja mukauttaa valintanauhaa haluamallasi tavalla. Voit vaihtaa oletusvälilehtiä tai luoda usein käytettyjä komentoja sisältäviä mukautettuja välilehtiä ja ryhmiä.

Huomautus: Oletuskomentoja ei voi nimetä uudelleen, oletuskomentoihin liittyviä kuvakkeita ei voi vaihtaa eikä näiden komentojen järjestystä voi muuttaa.

Valintanauhan mukauttaminen

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos olet Office 365 -tilaaja. Jos olet Office 365 -tilaaja, varmista, että käytössäsi on Officen uusin versio.

 1. Mukauta valintanauhaa avaamalla tai luomalla Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedosto.

 2. Valitse sovelluksessa Asetukset ja valitse Valintanauha ja työkalurivi.

  Office2016 for Macin Valintanauhan työkalurivin asetukset
 3. Valitse Valintanauha-välilehden ikkunassa valintanauhan lisättävät tai poistettavat komennot ja napsauta sitten lisäys- tai poistonuolia.

  Office2016 for Macin Mukauta valintanauhaa

  Huomautus: Jos haluat poistaa valintanauhasta oletusvälilehtiä tai -komentoja, kuten Aloitus- tai Lisää-välilehden, poista kyseisen valintaruudun valinta Valintanauhan mukauttaminen -ruudusta.

Voit mukauttaa valintanauhaa seuraavasti:

 • Nimeä välilehdet: nimeäminen uudelleen, valitse yksittäinen välilehti, kuten Koti, Lisää, valitse Mukauta valintanauhaa -ruudusta rakenne valitsemalla Office2016_for_Macin_Mukauta_valintanauhan_asetuksia > nimeäminen uudelleen.

 • Lisää uusi välilehti tai uuteen ryhmään: Voit lisätä uuden välilehden tai uuteen ryhmään, valitse Office2016 for Macin Mukauta valintanauhaa: Lisää painike Mukauta valintanauhaa -ruudun alapuolella ja valitse Uusi välilehti tai Uusi ryhmä.

 • Välilehtien poistaminen: Voit poistaa vain valintanauhasta mukautettuja välilehtiä. Jos haluat poistaa-välilehden Mukauta valintanauhaa -ruutuun ja valitse Office2016 for Macin Mukauta valintanauhaa: Poista painike .

Pikatyökalurivin mukauttaminen

Jos haluat, että muutamat komennot ovat nopeasti käytettävissä, ne kannattaa sijoittaa pikatyökaluriviin. Nämä kuvakkeet ovat valintanauhan yläpuolella ja ne näkyvät aina riippumatta valintanauhassa valittuna olevasta välilehdestä.

Office2016 for Macin Pikatyökalurivi
 1. Mukauta pikatyökaluriviä avaamalla tai luomalla Word-, Excel- tai PowerPoint-tiedosto.

 2. Valitse sovelluksessa Asetukset ja valitse Pikatyökalurivi.

  Office2016 for Macin Mukauta pikatyökaluriviä
 3. Valitse Pikatyökalurivi-välilehden ikkunasta komennot ja lisää tai poista ne Pikatyökalurivin mukauttaminen -ruudun nuolten avulla.

  Huomautus: Jos pikatyökaluriviin lisättäviä komentoja ei näy, Microsoft ei tue toimintoa tällä hetkellä.

  Kun olet valinnut komennon, se näkyy Pikatyökalurivin lopussa.

  Pikatyökalurivin oletuskomennot:

  Office2016 for Macin Mukauta pikatyökaluriviä -valikko

  Jos haluat lisätä vain jonkin näistä komennoista, voit lisätä sen työkaluriviin tai poistaa sen työkalurivistä napsauttamalla komennon nimeä. Pikatyökalurivillä näkyvien kohteiden vieressä on valintamerkki Näyttää Pikatyökalurivi-valikon valintamerkkikuvakkeen Office 2016 for Macissa. .

Valintanauhan mukauttaminen

Käyttämäsi Office-ohjelma:

Word

PowerPoint

Excel

Word

Tee jokin seuraavista:

Välilehtien järjestäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Vedä välilehti haluamaasi kohtaan.

  Huomautus: Aloitus-välilehteä ei voi siirtää.

 3. Valitse Valmis.

Välilehtien piilottaminen

Seuraava toimenpide piilottaa välilehden, kunnes näytät sen uudelleen. Välilehti pysyy piilotettuna myös sovelluksen sulkemisen ja uudelleenavaamisen jälkeen.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse välilehdessä Piilota valintanauhan välilehdet .

 3. Valitse Valmis.

Piilotettujen välilehtien näyttäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Valitse Mukauta-kohdassa näytettävien välilehtien valintaruudut.

Välilehden ryhmien näyttäminen tai piilottaminen

Komennot on järjestetty loogisella tavalla ryhmiin, jotka on sijoitettu välilehtiin. Jotkin ryhmät on piilotettu oletusarvoisesti, mutta ne voidaan tuoda näkyviin.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Tee Mukauta-kohdassa jompikumpi seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Näytä ryhmät

Valitse ryhmän valintaruutu, joka on sisennettynä välilehden alapuolella

Piilota ryhmät

Poista ryhmän valintaruudun valinta, joka on sisennettynä välilehden alapuolella

Valintanauhan oletusvälilehtijärjestyksen palauttaminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse Palauta.

Ryhmän otsikoiden piilottaminen ja näyttäminen valintanauhassa

Ryhmän otsikoiden piilottaminen antaa lisää työskentelytilaa.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Tee Yleiset-kohdassa jompikumpi seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Piilota ryhmän otsikot

Valitse Piilota ryhmäotsikot -valintaruutu.

Näytä ryhmän otsikot

Poista Piilota ryhmäotsikot -valintaruudun valinta.

PowerPoint

Tee jokin seuraavista:

Välilehtien järjestäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Vedä välilehti haluamaasi kohtaan.

  Huomautus: Aloitus-välilehteä ei voi siirtää.

 3. Valitse Valmis.

Välilehtien piilottaminen

Seuraava toimenpide piilottaa välilehden, kunnes näytät sen uudelleen. Välilehti pysyy piilotettuna myös sovelluksen sulkemisen ja uudelleenavaamisen jälkeen.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse välilehdessä Piilota valintanauhan välilehdet .

 3. Valitse Valmis.

Piilotettujen välilehtien näyttäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Valitse Mukauta-kohdassa näytettävien välilehtien valintaruudut.

Valintanauhan oletusvälilehtijärjestyksen palauttaminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse Palauta.

Ryhmän otsikoiden piilottaminen ja näyttäminen valintanauhassa

Ryhmän otsikoiden piilottaminen antaa lisää työskentelytilaa.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Tee Yleiset-kohdassa jompikumpi seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Piilota ryhmän otsikot

Valitse Piilota ryhmäotsikot -valintaruutu.

Näytä ryhmän otsikot

Poista Piilota ryhmäotsikot -valintaruudun valinta.

Excel

Tee jokin seuraavista:

Välilehtien järjestäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Vedä välilehti haluamaasi kohtaan.

  Huomautus: Aloitus-välilehteä ei voi siirtää.

 3. Valitse Valmis.

Välilehtien piilottaminen

Seuraava toimenpide piilottaa välilehden, kunnes näytät sen uudelleen. Välilehti pysyy piilotettuna myös sovelluksen sulkemisen ja uudelleenavaamisen jälkeen.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse välilehdessä Piilota valintanauhan välilehdet .

 3. Valitse Valmis.

Piilotettujen välilehtien näyttäminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Valitse Mukauta-kohdassa näytettävien välilehtien valintaruudut.

Valintanauhan oletusvälilehtijärjestyksen palauttaminen

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Customize Ribbon Tab Order (Mukauta valintanauhan välilehtien järjestystä).

 2. Valitse Palauta.

Ryhmän otsikoiden piilottaminen ja näyttäminen valintanauhassa

Ryhmän otsikoiden piilottaminen antaa lisää työskentelytilaa.

 1. Valitse valintanauhan oikealla puolella Toiminto-ponnahdusvalikko ja valitse sitten Ribbon Preferences (Valintanauhan asetukset).

 2. Tee Yleiset-kohdassa jompikumpi seuraavista:

Toiminto

Tee näin

Piilota ryhmän otsikot

Valitse Piilota ryhmäotsikot -valintaruutu.

Näytä ryhmän otsikot

Poista Piilota ryhmäotsikot -valintaruudun valinta.

Työkalurivien ja valikkojen mukauttaminen

Työkalurivin näyttäminen tai piilottaminen

 • Valitse Näytä-valikossa Työkalurivit ja valitse sitten työkalurivi, jonka haluat näyttää tai piilottaa.

  Huomautukset: 

  • Tällä hetkellä näkyvissä olevien työkalurivien nimen vieressä on valintamerkki.

  • Kun avaat Office-ohjelman, näkyviin tulevat samat työkalurivit, jotka olivat näkyvissä, kun käytit ohjelmaa edellisen kerran.

  • Jos Vakio-työkalurivin painikkeet eivät ole näkyvissä, valitse Näytä/piilota Vakiotyökalurivi-painike sijaitsevat työkalurivin oikeassa reunassa. Jos käytät Office Mac OS X 10.7 (Lion), tämä painike ei tule näkyviin vakiotyökalurivillä.

Työkalurivin kiinnittäminen tai irrottaminen

Voit kiinnittää joitakin työkalurivejä suoraan vakiotyökalurivin alle. Jos työkalurivi on irrallaan (sitä ei ole kiinnitetty), voit siirtää sen mihin tahansa kohtaan näytössä.

 1. Valitse Näytä-valikossa Työkalurivit ja valitse sitten Mukauta työkalurivit ja valikot.

 2. Valitse Työkalurivit ja valikot -välilehti.

  Näytä-sarake sisältää tällä hetkellä näkyvissä olevat työkalurivit.

 3. Valitse Kiinnitä-sarakkeessa haluamiesi työkalurivien valintaruudut tai poista niiden valinta.

  Huomautukset: 

  • Jos työkalurivin kohdalla ei ole Kiinnitä-valintaruutua, sitä ei voi kiinnittää vakiotyökalurivin alapuolelle. Voit kuitenkin vetää irrallisen työkalurivin valikkorivin kohdalle ja kiinnittää sen siihen.

  • Jos vakiotyökalurivi on näkyvissä, se on aina kiinnitettynä.

Työkalurivin tai valikkorivin painikkeiden ja komentojen lisääminen tai poistaminen

 1. Valitse Näytä-valikossa Työkalurivit ja valitse sitten Mukauta työkalurivit ja valikot.

 2. Valitse Työkalurivit ja valikot -välilehti.

 3. Valitse sen työkalurivin Näytä-valintaruutu, jota haluat muuttaa.

 4. Valitse Komennot-välilehti.

 5. Valitse Luokat-kohdassa luokka.

 6. Tee jokin seuraavista:

  Toiminto

  Tee näin

  Komennon lisääminen työkaluriville tai valikkoriville

  Vedä komento Komennot-kohdan Komennot-luettelosta haluamaasi kohtaan työkalurivillä tai valikkorivillä.

  Komennon poistaminen työkaluriviltä tai valikkoriviltä

  Vedä komento pois työkaluriviltä tai valikkoriviltä.

Valikkokomennon tai työkalurivin painikkeen nimen tai ulkoasun mukauttaminen

 1. Valitse Näytä-valikossa Työkalurivit ja valitse sitten Mukauta työkalurivit ja valikot.

 2. Valitse Työkalurivit ja valikot -välilehti.

 3. Valitse Näytä-kohdassa sen työkalurivin valintaruutu, joka sisältää muutettavan painikkeen tai valikkokomennon.

 4. Poista Kiinnitä-kohdassa muutettavan painikkeen tai valikkokomennon sisältävän työkalurivin valintaruudun valinta.

  Tärkeää: Voit muuttaa työkalurivin painikkeiden tai valikkokomentojen ominaisuuksia vain, kun työkalurivi ei ole kiinnitetty. Et voi muuttaa vakiotyökalurivin painikkeiden ja valikkokomentojen ominaisuuksia.

 5. Kaksoisosoita työkalurivillä tai valikkorivillä muutettavaa painiketta tai komentoa.

 6. Tee haluamasi muutokset.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Pienennä tai laajenna valintanauha

Valintanauhan poistaminen käytöstä ja ottaminen käyttöön

Valintanauhaan tutustuminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×