Vaihtoehtoryhmän lisääminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Vaihtoehtoryhmä on ohjausobjekti, jota käytetään toisensa poissulkevien vaihtoehtojen esittämiseen käyttäjille. Oletusarvon mukaan vaihtoehtoryhmä sisältää kaksi vaihtoehto-osaa, joista yksi näytetään käyttäjälle lomakkeen oletusvaihtoehtona.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Milloin kannattaa käyttää vaihtoehtoryhmä

Käyttäjäkokemus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Vaihtoehtoryhmän lisääminen

Asetteluvihjeitä

Vaihtoehtoryhmän käyttö

Voit käyttää vaihtoehtoryhmää seuraavissa tilanteissa:

 • Antaa käyttäjien vaihtoehto, jos haluat valita useita osia lomakkeen.

 • Kun haluat suunnitella olemassa olevaan XML-rakenne perustuvaa lomakemallia, joka sisältää xsd: choice -osan. Vaihtoehtoryhmää käyttämällä voit mukauttaa kyseisen rakenneosan lomakemalliin niin, että käyttäjät voivat käsitellä sitä.

Vaihtoehtoryhmät sisältävät vähintään kaksi vaihtoehtoista osaa. Oletusarvon mukaan yksi osista näkyy lomakkeessa ja käyttäjät voivat poistaa osan tai korvata sen toisella osalla. Esimerkiksi ostopyyntölomakkeessa voi oletusarvon mukaan näkyä osa, jossa pyydetään uutta pöytätietokonetta. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa osan kokonaan tai korvata sen osalla, jossa he pyytävät kannettavaa tietokonetta.

Vaihtoehtoryhmä lomakkeessa, jossa on näkyvissä pikavalikko

Vaihtoehtoryhmän vaihtoehto-osat sisältävät ohjausobjekteja, joita käyttäjät käyttävät täyttäessään lomaketta. Vaihtoehto-osat sisältyvät aina vaihtoehtoryhmiin. Jos yrität lisätä lomakemalliin pelkän vaihtoehto-osan, Microsoft Office InfoPath luo automaattisesti vaihtoehtoryhmän, johon se sisällyttää vaihtoehto-osan.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita vaihtoehtoryhmän kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Osa    Osat muistuttavat vaihtoehtoryhmän sisältämiä vaihtoehto-osia, sillä niiden ansiosta käyttäjät voivat käyttää aiheeseen liittyvien ohjausobjektien joukkoa. Osia käytetään lomakkeessa kuitenkin vain tietojen järjestämiseen — käyttäjät eivät voi poistaa tai korvata niitä täyttäessään lomaketta, kuten he voivat tehdä vaihtoehto-osien yhteydessä.

Valinnainen osa    Kun lisäät vaihtoehtoryhmän lomakemalliin, oletusarvon mukainen osa tulee aina näkyviin käyttäjän avatessa lomakemalliin perustuvan lomakkeen ensimmäistä kertaa. Valinnaiset osat ovat oletusarvon mukaan piilossa. Käyttäjät voivat valita, sisällyttävätkö he valinnaisen osan lomakkeeseen. Osa käyttäjistä esimerkiksi saattaa haluta lisätä aiemmin mainittuun ostopyyntölomakkeeseen kommentteja tietokoneesta, jonka he aikovat tilata. Voit lisätä lomakemalliin valinnaisen osan ja lisätä vaihtoehto-osaan Huomautukset-selitteen RTF-ruudussa. Käyttäjät voivat sen jälkeen tarpeen mukaan lisätä huomautusosan napsauttamalla lomakkeessa näkyvää ohjetekstiä.

Toistuva osa    Käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen tarpeen mukaan osia useita kertoja käyttämällä toistuvia osia samalla tavalla kuin toistuvia vaihtoehtoryhmiä. Käytä toistuvaa osaa, kun haluat antaa käyttäjän lisätä osan, mutta ei korvata, useita kertoja.

Toistuva vaihtoehtoryhmä    Toistuvat vaihtoehtoryhmät muistuttavat vaihtoehtoryhmiä muutoin, mutta käyttäjät voivat lisätä niitä useamman kuin yhden kerran lomakkeeseen. Esimerkiksi aiemmin mainitussa ostopyyntölomakkeessa käyttäjät voivat valita, pyytävätkö he pöytätietokoneen vai kannettavan tietokoneen. Käyttäjä voi myös haluta pyytää sekä pöytätietokoneen että kannettavan tai kumpaakin useita. Jos lomakkeessa on käytössä toistuva vaihtoehtoryhmä, käyttäjä voi ensin täyttää osan, joka sisältää pyydettävän pöytätietokoneen tiedot. Sen jälkeen käyttäjä voi lisätä vaihtoehtoryhmän sisältämän toisen osan lomakkeeseen ja täyttää osaan pyydetyn kannettavan tiedot.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Vaihtoehtoryhmät muistuttavat sekä ulkoasultaan että toiminnaltaan osia ja muita asetteluun liittyviä ohjausobjekteja. Tärkein ero on siinä, että käyttäjät voivat korvata oletusarvon mukaisen osan vaihtoehtoryhmän sisältämällä vaihtoehtoisella osalla tai poistaa koko vaihtoehtoryhmän.

Kun käyttäjät siirtävät hiiriosoittimen vaihtoehto-osan päälle, pieni purppuranvärinen painike tulee näkyviin osan vasempaan yläkulmaan. Kun käyttäjät napsauttavat tätä painiketta, näkyviin tulee pikavalikko, jossa on komennot oletusarvon mukaisen osan poistamiseen ja korvaamiseen.

Vaihtoehtoryhmän pikavalikko

Vihje: Vaihtoehtoryhmää käyttämällä käyttäjät voivat poistaa tai korvata oletusarvon mukaisen osan, mutta he eivät voi lisätä vaihtoehtoryhmää useita kertoja lomakkeeseen. Jos haluat antaa käyttäjien lisätä ylimääräisiä osia lomakkeeseen, käytä vaihtoehtoryhmän asemesta toistuvaa vaihtoehtoryhmää. Käyttäjän käyttökokemukset ovat kumpaakin ohjausobjektia käytettäessä samanlaisia. Oletusarvon mukaisen osan poistamis- ja korvaamiskomentojen lisäksi käyttäjät kuitenkin näkevät myös komennot, joilla he voivat lisätä vaihtoehtoryhmän useita kertoja lomakkeeseen.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia vaihtoehtoryhmät ja vaihtoehto-osat eivät ole käytössä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska niitä ei voida näyttää Web-selaimessa.

Sivun alkuun

Vaihtoehtoryhmän lisääminen

Vaihtoehtoryhmän lisääminen lomakemalliin eroaa hieman sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä vaihtoehtoryhmä näyttää, kun se valitaan suunnittelutila.

Suunnittelutilassa valittu vaihtoehtoryhmä

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Vaihtoehto-osat ovat aina sidottu ryhmiin. Vaihtoehto-osan jokainen ohjausobjekti on sidottu kenttä , joka kuuluu vaihtoehto-osan ryhmään. Seuraavassa esimerkissä lomakemallissa pöytätietokoneen vaihtoehto-osa on sidottu Tietolähde -tehtäväruudun työpöytä -ryhmään.

Lomakemallin vaihtoehto-osan ja tietolähteen vastaavan ryhmän välinen suhde

Vaihtoehtoryhmän lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

Kun lisäät vaihtoehtoryhmän, InfoPath luo ryhmiä, jotka sidotaan kyseisen vaihtoehtoryhmän sisällä oleviin vaihtoehto-osiin. InfoPath luo lisäksi erikoisryhmän osoittamaan visuaalisesti lomakemallin vaihtoehtoryhmän ja tietolähteen välistä suhdetta. Tämäntyyppinen ryhmä sisältää sanan (vaihtoehto) sen selitteen vieressä tietolähteessä.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Vaihtoehtoryhmä.

  Lomakemalliin lisätään vaihtoehtoryhmä, joka sisältää kaksi vaihtoehto-osaa.

 4. Jos haluat lisätä ylimääräisiä vaihtoehto-osia vaihtoehtoryhmään, aseta hiiriosoitin lomakemallin vaihtoehtoryhmän sisään ja napsauta sitten Ohjausobjektit-tehtäväruudussa Vaihtoehto-osa.

 5. Voit lisätä ohjausobjekteja vaihtoehtoryhmän sisältämiin vaihtoehto-osiin seuraavasti:

  • Jos haluat lisätä ohjausobjekteja oletusarvoiseen vaihtoehto-osaan, vedä haluamasi ohjausobjektit Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakemallin vaihtoehto-osaan, jonka nimi on Vaihtoehto-osa (oletus).

  • Jos haluat lisätä ohjausobjekteja vaihtoehtoisiin vaihtoehto-osiin, vedä haluamasi ohjausobjektit Ohjausobjektit-tehtäväruudusta lomakemallin vaihtoehto-osaan, jonka nimi on Vaihtoehto-osa.

Vaihtoehtoryhmän lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Oletetaan esimerkiksi, että perustat lomakemallin rakenteen XML-rakenteen ja joka sisältää xsd: valinta elementti. Silloin voit lisätä vaihtoehtoryhmän vetämällä lomakemalliin Tietolähde -tehtäväruudussa haluamasi ryhmä. Jos käytät sen sijaan voit lisätä vaihtoehtoryhmän ohjausobjektit -tehtäväruudussa, InfoPath kehottaa sinua sitoa vaihtoehtoryhmän tietolähteen aiemmin luotuun ryhmään seuraavassa kuvatulla tavalla:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -kohdasta Vaihtoehtoryhmä.

 4. Valitse Vaihtoehtoryhmän sidonta -valintaruudussa ryhmä, jonka nimen vieressä on teksti (vaihtoehto), ja valitse sitten OK.

 5. Lisää lomakemallin vaihtoehtoryhmään vähintään kaksi vaihtoehto-osaa ja sido ne sitten asianmukaisiin ryhmiin tietolähteessä.

  Huomautus: Ryhmien, jotka valitset, on kuuluttava vaiheessa 4 valitsemaasi (vaihtoehto)-ryhmään.

 6. Lisää ohjausobjekteja jokaiseen vaihtoehto-osaan ja sido sitten kyseiset ohjausobjektit asianmukaisiin kenttiin tietolähteessä.

  Huomautus: Kenttien on kuuluttava vaiheessa 5 valitsemiisi ryhmiin. InfoPath käyttää kyseisten kenttien nimiä ohjausobjektien selitteissä. Muuta tarvittaessa seliteteksti.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavat vihjeet auttavat sinua muokkaamaan vaihtoehtoryhmien ja vaihtoehto-osien ulkonäköä, kokoa ja muita ominaisuuksia:

 • Koska pikavalikkopainike tulee näkyviin vain silloin, kun käyttäjät siirtävät hiiriosoittimen vaihtoehto-osan päälle, tottumattomat käyttäjät eivät sen vuoksi ehkä ymmärrä, miten he voivat korvata oletusarvon mukaisen vaihtoehto-osan. Kun suunnittelet lomakemallia, harkitse lyhyen selityksen lisäämistä vaihtoehto-osan yläpuolelle. Selitys voi sisältää ohjeita vaihtoehto-osan korvaamiseen toisella osalla.

 • Oletusarvon mukaan lomaketta täyttävät henkilöt eivät näe vaihtoehto-osia ympäröiviä reunoja. Käyttäjät näkevät vain osien sisältämät ohjausobjektit lomakkeen ensimmäisellä avaamiskerralla. Kun haluat vaihtoehto-osan erottuvan visuaalisesti tekstistä ja sitä ympäröivistä ohjausobjekteista tai kun haluat herättää käyttäjän kiinnostuksen, lisää vaihtoehtoryhmän vaihtoehto-osiin reunat ja sävytys käyttämällä Reunat ja sävytys -valintaikkunaa.

 • Voit muuttaa useiden vaihtoehtoryhmien kokoa samanaikaisesti valitsemalla vaihtoehtoryhmät, joiden kokoa haluat muuttaa, valitsemalla Muotoile-valikosta Ominaisuudet ja tekemällä tarvittavat muutokset Koko-välilehdessä.

 • Vaihtoehto-osan ohjausobjektien sisällä oleva teksti ja kyseisten ohjausobjektien vasemmalla puolella olevat selitteet voivat toisinaan olla hieman eri linjassa. Voit tasata ne nopeasti uudelleen kaksoisnapsauttamalla ohjausobjektia, valitsemalla Koko-välilehdestä Tasaa ja valitsemalla sitten Käytä. Jos haluat tasata uudelleen selitteet ja ohjausobjektit, jotka ovat asettelutaulukon eri soluissa, napsauta hiiren kakkospainikkeella selitteen sisältävää solua ja valitse pikavalikosta Taulukon ominaisuudet. Valitse sitten Solu-välilehden Pystytasaus-kohdasta Keskelle.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×