Vaihtoehtoluettelon luominen luetteloruudun tai yhdistelmäruudun avulla

Vaihtoehtoluettelon luominen luetteloruudun tai yhdistelmäruudun avulla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun tietojen lisääminen Access-työpöytätietokantojen lomakkeissa, ja valitse arvo luettelosta kuin arvo, kirjoita muista helpottaa voi olla. Vaihtoehtoluettelon avulla voit varmistaa, että kentän arvo on sopiva. Luettelo-ohjausobjektin muodostaa tietoihin tai se voi näyttää kiinteän kun ohjausobjektin luominen kirjoittamiesi arvojen. Lue lisätietoja luettelon valvonnasta Access-lomakkeiden ja miten voit luoda ja muokata niitä.

Huomautus: Tämän artikkelin tiedot eivät koske Access-verkkosovelluksia.

Sisältö

Lisätietoja luettelon ohjausobjektit tyypit

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen ohjatun toiminnon avulla

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen lisäämällä hakukenttä lomakkeeseen

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen ilman ohjattua toimintoa

Arvoluettelon muokkaaminen lomakkeen ollessa avattuna lomakenäkymässä

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun mukauttaminen

Erilaiset luettelon ohjausobjektit

Access-lomakkeissa voi käyttää kahdenlaisia luettelon ohjausobjekteja – luetteloruutuja ja yhdistelmäruutuja.

Luetteloruutu    Luetteloruutu-ohjausobjekti näyttää luettelon arvoista tai vaihtoehdoista. Luetteloruutu sisältää tietorivejä. Yleensä sen koko säädetään niin, että koko ajan on näkyvissä useita rivejä. Riveissä voi olla useita sarakkeita, joista osalla voi olla otsikoita. Jos luettelossa on niin paljon rivejä, että kaikki eivät mahdu näkymään kerralla ohjausobjektissa, Access lisää ohjausobjektiin vierityspalkin. Käyttäjä voi valita ainoastaan luetteloruudun ennestään sisältämiä vaihtoehtoja. Luetteloruutuun ei siis voi kirjoittaa uusia arvoja.

Luetteloruutu

Yhdistelmäruutu    Yhdistelmäruutu-ohjausobjektin avulla vaihtoehtoluettelo voidaan esittää tiiviimmässä muodossa, sillä luettelo pysyy piilotettuna, kunnes avattavan luettelon nuolta napsautetaan. Yhdistelmäruutuun voi myös lisätä arvoja, jotka eivät ennestään ole luettelossa. Yhdistelmäruutu-ohjausobjekti on siis eräänlainen tekstiruudun ja luetteloruudun ominaisuuksien yhdistelmä.

Yhdistelmäruudun käyttäminen (avattava luettelo)

1. Tuo avattava luettelo näkyviin napsauttamalla nuolta.

2. Valitse vaihtoehto avattavasta luettelosta.

Luetteloruuduista ja yhdistelmäruuduista voidaan sitoa tai ei-sidottu ohjausobjektit. Nämä ohjausobjektit voivat hakea arvoja kiinteästä luettelosta, että kirjoitat itse tai ne voivat hakea arvoja taulukosta tai kyselystä. Jos haluat luoda sidotun luetteloruudun tai yhdistelmäruudun, joka etsii arvoja taulukosta tai kyselystä, varmista, että lomake perustuu tietuelähde , joka sisältää viiteavain kentän tai Hakukenttä. Näin voit luoda yhteyksiä, joita tarvitaan luetteloruudun tai yhdistelmäruudun tietojen linkittäminen lomakkeen tiedot.

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen ohjatun toiminnon avulla

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä.

  Huomautus: Tässä ohjeessa oletetaan, että lomake on sidottu taulukkoon tai kyselyyn. Osa alla kuvatuista vaiheista ei koske sitomattomia lomakkeita. Jos haluat selvittää, onko lomake sidottu taulukkoon tai kyselyyn, tuo ominaisuusikkuna näkyviin painamalla F4-näppäintä. Ominaisuusikkunan Tiedot-välilehden Tietuelähde-ominaisuusruudussa näkyy, mihin taulukkoon tai kyselyyn lomake on sidottu.

 2. Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien Painikkeen kuva on valittuna rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä.

 3. Valitse Painikkeen kuva Luetteloruutu-työkalua tai Yhdistelmäruutu Painikkeen kuva -työkalua.

 4. Napsauta lomakkeessa kohtaa, johon haluat sijoittaa luetteloruudun tai yhdistelmäruudun.

  • Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun ohjattu luontitoiminto avautuu (valintasi mukaan).

 5. Kun ohjattu toiminto kysyy, kuinka haluat hakea ohjausobjektin arvot, tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat näyttää tietuelähteen ajantasaiset tiedot, valitse Haluan, että luetteloruudun/yhdistelmäruudun arvot haetaan taulukosta tai kyselystä.

  • Jos haluat näyttää kiinteän arvojen luettelon, johon ei tehdä muutoksia usein, valitse Kirjoitan itse haluamani arvot.

  • Jos haluat, että ohjausobjekti ei toimi tietojen syöttötyökaluna vaan etsii tietoja, valitse Etsi lomakkeen tietue luetteloruudussa/yhdistelmäruudussa valitun arvon perusteella. Näin luot sitomattoman ohjausobjektin, jonka upotettu makro etsii tietoja käyttäjän kirjoittaman arvon perusteella.

 6. Määritä arvojen näyttötapa noudattamalla seuraavia ohjeita.

 7. Jos valitsit ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla jommankumman ensimmäisestä kahdesta vaihtoehdosta, toiminto kysyy, mitä haluat Accessin tekevän, kun valitset jonkin arvon. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Luo ei-sidottu ohjausobjekti valitsemalla Tallenna arvo myöhempää käyttöä varten. Tällöin Access muistaa valitun arvon, kunnes käyttäjä muuttaa sitä tai sulkee lomakkeen, mutta arvoa ei kirjoiteta taulukkoon.

  • Luo sidottu ohjausobjekti valitsemalla Tallenna arvo tähän kenttään. Valitse kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

 8. Valitse Seuraava ja anna ohjausobjektille otsikko. Otsikko näytetään ohjausobjektin vieressä.

 9. Valitse Valmis.

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen lisäämällä hakukenttä lomakkeeseen

Voit luoda sidotun luetteloruudun tai yhdistelmäruudun lisäämällä lomakkeeseen hakukentän.

 1. Luo taulukkoon hakukenttä. Voit luoda joko moniarvoisen tai yhden arvon sisältävän hakukentän.

  Lisätietoja hakukenttien luomisesta on artikkelissa lisääminen tai muuttaminen hakukentän, jonka avulla voit tallentaa useita arvoja.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Luo uusi lomake, joka perustuu hakukentän sisältävään tietolähteeseen. Esimerkiksi siirtymisruudussa Valitse taulukko tai kysely, joka sisältää hakukentän ja valitse sitten Luo -välilehden lomakkeet -ryhmässä lomakkeen Painikkeen kuva .

   Access luo automaattisesti hakukenttää vastaavan yhdistelmäruudun.

  • Lisää luetteloruutu tai yhdistelmäruutu lomakkeeseen:

   1. Avaa rakennenäkymässä uusi lomake, joka perustuu hakukentän sisältävään tietolähteeseen.

   2. Jos Kenttäluettelo-ruutu ei ole näkyvissä, avaa se painamalla Alt+F8.

   3. Kaksoisnapsauta hakukenttää tai vedä se Kenttäluettelo-ruudusta lomakkeeseen. Access luo automaattisesti kenttään sidotun yhdistelmäruudun.

    Vihje: Jos haluat muuttaa yhdistelmäruudun luetteloruuduksi tai päinvastoin, napsauta ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella, valitse pikavalikosta Muuta muotoon ja valitse haluamasi ohjausobjektin tyyppi.

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun luominen ilman ohjattua toimintoa

Jos luot luetteloruudun tai yhdistelmäruudun ilman ohjattua toimintoa, sinun on määritettävä monet ohjausobjektin ominaisuudet itse. Jos haluat lisätietoja tietystä ominaisuudesta, napsauta sen ominaisuusruutua ja paina F1-näppäintä.

 1. Avaa lomake rakennenäkymässä.

 2. Rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien ei ole valittuna.

  Painikkeen kuva

 3. Valitse Painikkeen kuva Luetteloruutu-työkalua tai Yhdistelmäruutu Painikkeen kuva -työkalua.

 4. Luo ohjausobjekti oletuskoossa napsauttamalla jotakin lomakkeen kohtaa tai napsauta ja vedä, kunnes ohjausobjekti on halutun kokoinen.

 5. Pidä ohjausobjekti valittuna ja avaa sen ominaisuusikkuna painamalla F4-näppäintä.

 6. Määritä Rivilähteen tyyppi- ja Rivilähde-ominaisuudet seuraavan taulukon avulla.

Toimi näin:

määritä rivilähteen tyypiksi...

ja määritä rivilähde seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Näytä taulukon tai kyselyn arvot tai SQL-lauseen tulokset

Taulukko/kysely

Valitse avattavasta luettelosta taulukko tai kysely, joka sisältää ne arvot, joiden haluat näkyvän luetteloruudussa tai yhdistelmäruudussa.

tai

Kirjoita SQL-lause.

tai

Valitse ominaisuusikkunan tiedot -välilehden Muodostin-painike Avaa kyselyn muodostin. Lisätietoja kyselyn muodostaminen on artikkelissa yksinkertaisen kyselyn luominen.

Kiinteiden arvojen näyttäminen luettelossa

Arvoluettelo

Kirjoita kiinteiden arvojen luettelo ja erota arvot toisistaan puolipisteillä (;). Esimerkki: Pohjoinen;Etelä;Itä;Länsi

tai

Valitse ominaisuusikkunan tiedot -välilehden Muodostin-painike Avaa Luettelokohteiden muokkaaminen -valintaikkuna ja kirjoita kohteet omille riveilleen.

Taulukon tai kyselyn kenttien näyttäminen luettelossa

Kenttäluettelo

Valitse avattavasta luettelosta taulukko tai kysely, joka sisältää ne kenttien nimet, joiden haluat näkyvän luetteloruudussa tai yhdistelmäruudussa.

 1. Jos haluat, että ohjausobjektissa näkyy useita sarakkeita, napsauta Sarakkeiden määrä -ominaisuusruutua ja kirjoita haluamasi sarakkeiden lukumäärä. Säädä sarakkeiden leveyttä Sarakeleveys-ominaisuuden avulla. Saat lisätietoja tietystä ominaisuudesta viemällä osoittimen sen ominaisuusruutuun ja painamalla F1-näppäintä.

 2. Jos haluat Accessin tallentavan valittavan arvon, napsauta Ohjausobjektin lähde -ominaisuusruutua ja valitse kenttä, johon haluat sitoa luetteloruudun tai yhdistelmäruudun.

Arvoluettelon muokkaaminen lomakkeen ollessa avattuna lomakenäkymässä

Jos luetteloruudun tai yhdistelmäruudun Rivilähteen tyyppi -ominaisuudeksi on asetettu Arvoluettelo, voit muokata arvoluetteloa lomakkeen ollessa avoinna Lomakenäkymässä . Näin sinun ei tarvitse siirtyä Rakenne- tai Asettelunäkymään, avata ominaisuusikkunaa ja muokata ohjausobjektin Rivilähde-ominaisuutta aina, kun teet muutoksen luetteloon.

Huomautus: Jotta arvoluettelon muokkaaminen on mahdollista, luetteloruudun tai yhdistelmäruudun Salli arvoluettelon muokkaaminen -ominaisuuden asetuksena on oltava Kyllä.

Arvoluettelon muokkaaminen Lomakenäkymässä

Kun kohdistin siirtyy luetteloruutuun tai yhdistelmäruutuun (sarkaimella tai ruutua napsauttamalla), luettelon alapuolelle ilmestyy painike.

Yhdistelmäruutu ja Luettelon kohteiden muokkaaminen -painike

 1. Napsauta painiketta ja avaa Luettelon kohteiden muokkaaminen ‑valintaikkuna.

 2. Muokkaa luettelon kohteita. Pidä kukin kohde omalla rivillään.

 3. Valitse uusien tietueiden oletusarvo napsauttamalla Oletusarvo-ruudun avattavan valikon nuolta ja napsauta sitten haluamaasi arvoa.

 4. Valitse OK.

Arvoluettelon muokkaamisen estäminen Lomakenäkymässä

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä tai Asettelunäkymä.

 2. Valitse ohjausobjekti napsauttamalla ja tuo sen jälkeen ominaisuusikkuna näkyviin painamalla F4-näppäintä.

 3. Määritä ominaisuusikkunan Tiedot-välilehdessä Salli arvoluettelon muokkaaminen -ominaisuuden asetukseksi Ei.

 4. Valitse Tiedosto ja valitse Tallennatai painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + S- Painikkeen kuva .

Vaihtoehtoisen lomakkeen määrittäminen arvoluettelon muokkaamista varten

Oletusarvoisesti Access sisältää sisäisen työkalun arvoluettelon muokkaamista varten. Jos haluat käyttää jotain toista lomaketta tätä tarkoitusta varten, voit lisätä lomakkeen nimen Luettelon kohtien muokkauslomake -ominaisuuteen seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä tai Asettelunäkymä.

 2. Valitse ohjausobjekti napsauttamalla ja tuo sen jälkeen ominaisuusikkuna näkyviin painamalla F4-näppäintä.

 3. Napsauta ominaisuusikkunan Tiedot-välilehdessä olevan Luettelon kohtien muokkauslomake -ominaisuusruudun avattavan valikon nuolta.

 4. Valitse lomake, jota haluat käyttää arvoluettelon muokkaamista varten.

 5. Valitse Tiedosto ja Tallennatai painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + S- Painikkeen kuva .

Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun mukauttaminen

Kun lomake on auki Rakennenäkymässä, varmista, että luetteloruutu tai yhdistelmäruutu on valittuna ja avaa sitten ohjausobjektin ominaisuusikkuna F4-painiketta painamalla. Tee sitten jompikumpi seuraavista:

 • Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun lajittelujärjestyksen muuttaminen    Jos käytit luettelo- tai yhdistelmäruudun luomiseen ohjattua toimintoa, Access lajittelee luettelon rivit automaattisesti ensimmäisen näkyvissä olevan sarakkeen mukaan. Jos haluat määrittää muun lajittelujärjestyksen tai jos olet määrittänyt ohjausobjektin Rivilähde-ominaisuuden tallennettuun kyselyyn, toimi seuraavasti:

  • Valitse Tiedot-välilehti ja valitse sitten Rivilähde-ominaisuusruutu.

  • Valitse ominaisuusikkunan tiedot -välilehden Muodostin-painike Avaa kyselyn muodostin.

  • Määritä haluamasi lajittelujärjestys sen sarakkeen Lajittelu-rivillä, jonka perusteella haluat lajitella tiedot.

 • Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sarakkeen sitominen   

  Määritä luetteloruudun tai yhdistelmäruudun Sidossarake ominaisuus-ruutuun luku, joka vastaa sarakkeen luetteloruudun tai yhdistelmäruudun sijaintia. Kirjoita esimerkiksi 1 , jos haluat sitoa luetteloruudun tai yhdistelmäruudun ensimmäisen sarakkeen Ohjausobjektin lähde -ominaisuudessa määritetyn pohjana olevan kentän. Sisällytä piilotetut sarakkeet, kun voit laskea sarakkeiden määrän.

  Jos asetat Sidossarake-ominaisuuden arvoksi 0, Access tallentaa jonkin sarakkeen arvon sijaan luetteloindeksin. Tämä on hyödyllistä, jos haluat tallentaa arvoluettelon sijaan numerosarjan.

 • Luetteloruudun tai yhdistelmäruudun lomakkeen sarakkeen piilottaminen   

  • Kirjoita Sarakkeen leveys -ominaisuusruutuun 0 , sarakkeet, jotka haluat piilottaa.

   Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on sidottu kaksisarakkeinen yhdistelmäruutu, jossa on 0,5 tuumaa leveä Toimittajan_tunnus-sarake ja 2 tuumaa leveä Toimittajan_nimi-sarake. Toimittajan_tunnus-sarake on luettelon ensimmäinen sarake, joten Sarakkeiden leveydet -ominaisuutena on 0,5";2". Piilota Toimittajan_tunnus-sarake määrittämällä Sarakkeiden leveydet -ominaisuudeksi 0";2". Toimittajan_tunnus-sarake voi edelleen olla sidottu sarake, vaikka se on piilotettu.

 • Huomautus: Jos kyseessä on yhdistelmäruutu, ensimmäinen näkyvä sarake näkyy yhdistelmäruudun tekstikehysosassa, kun luettelo ei ole näkyvissä. Tällöin esimerkiksi edellisen esimerkin Toimittajan_nimi-sarake on näkyvissä, koska Toimittajan_tunnus-sarake on piilotettu. Jos Toimittajan_tunnus-saraketta ei olisi piilotettu, se olisi näkyvissä Toimittajan_nimi sarakkeen sijaan.

 • Sarakeotsikoiden lisääminen lomakkeen yhdistelmäruudun   

  • Tuo sarakeotsikot näkyviin valitsemalla Sarakeotsikot-ominaisuusruudussa Kyllä. Yhdistelmäruutujen otsikot näkyvät vain, kun luettelo on auki.

   Jos yhdistelmäruudun tai luetteloruudun perustuu tietuelähteeseen, Access käyttää tietuelähteen kenttien nimiä sarakeotsikoina. Jos yhdistelmäruudun tai luetteloruudun perustuu kiinteään arvoluetteloon, Access käyttää arvoluettelon (Rivilähde -ominaisuus) tietojen ensimmäiset n kohdetta sarakeotsikoita, jossa n = Sarakkeiden määrä -ominaisuuden numeron määrittäminen.

 • Lomakkeen yhdistelmäruudun täytön-----kirjoitettaessa-toiminnon poistaminen käytöstä   

  • Valitse Automaattinen lisääminen -ominaisuusruudussa Ei.

   Kun Automaattinen lisääminen -ominaisuudeksi on määritetty Ei, sinun on valittava arvo luettelosta tai kirjoitettava se kokonaan.

 • Lomakkeen yhdistelmäruudun luettelo-osan leveyden määrittäminen   

  • Kirjoita Luettelon leveys -ominaisuusruutuun haluamasi leveys käyttämällä (määritetty Windowsin Ohjauspaneelissa) nykyinen mittayksikkö. Käytettävä mittayksikkö kuin oletussijaintiin Sisällytä ilmaisin. Kirjoita esimerkiksi 2 cm. Varmista, että jätä vierityspalkki tarpeeksi tilaa.

   Yhdistelmäruudun luetteloruutu voi olla leveämpi kuin tekstikehys mutta ei kapeampi. Oletusasetus (Auto) määrittää yhdistelmäruudun luetteloruudun ja tekstikehyksen yhtä leveiksi.

 • Lomakkeen yhdistelmäruudussa näytettävien rivien enimmäismäärän määrittäminen   

  • Kirjoita numero Luettelon rivit -ominaisuusruutuun.

   Jos rivien tosiasiallinen määrä on suurempi kuin Luettelon rivit ‑ominaisuudessa määritetty numero, yhdistelmäruutuun tulee näkyviin pystyvierityspalkki.

 • Yhdistelmäruudun rajoittaminen lomakkeen yhdistelmäruudun luettelo-osassa oleviin kohteisiin   

  • Valitse Vain luettelon käyttö -ominaisuusruudussa Kyllä.

   Huomautus: 

  • Jos ensimmäinen yhdistelmäruudussa näytettävä sarake ei ole sidottu sarake, Access rajoittaa tiedot luettelon kohteisiin, vaikka Vain luettelon käyttö ‑ominaisuudeksi olisi määritetty Ei.

  • Jos Vain luettelon käyttö -ominaisuudeksi on määritetty Ei, yhdistelmäruutu on sidottu ja lisättävä tieto ei ole luettelossa, tieto tallennetaan pohjana olevaan kenttään, mutta sitä ei lisätä luetteloon. Lisää luetteloon uusia tietoja käyttämällä Luettelosta puuttuessa -ominaisuutta ja Luetteloon kuulumaton -tapahtumaa.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×