Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Kun haluat antaa käyttäjien lisätä ylimääräisiä sarakkeita taulukkoon, voit käyttää vaakasuorassa toistuvaa taulukkoa Microsoft Office InfoPath -lomakemallissa.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Milloin kannattaa käyttää vaakasuorassa toistuvassa taulukossa

Käyttäjäkokemus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen

Asetteluvihjeitä

Vaakasuorassa toistuvan taulukon käyttö

Voit käyttää vaakasuorassa toistuvaa taulukkoa, kun haluat, että tiedot kirjoitetaan tai näytetään taulukkomuodossa ja että käyttäjät voivat tarvittaessa lisätä ylimääräisiä tietosarakkeita. Voit esimerkiksi kerätä jokaisen vuosineljänneksen myyntitietoja käyttämällä vaakasuorassa toistuvaa taulukkoa. Jos lomakemalli on linkitetty tietokantaan, voit myös käsitellä tai näyttää vaakasuorassa toistuvan taulukon avulla tietokannan tietueita.

Vaakasuorassa toistuva taulukko koostuu asettelutaulukko sisällä olevasta toistuva osa. Toistuvassa osassa on käytössä Toista vaakasuoraan -asetus, joka simuloi taulukon saraketta.

Seuraavassa esimerkissä käyttäjät voivat lisätä ylimääräisiä sarakkeita taulukkoon, jos he haluavat merkitä muistiin eri vuosineljännesten myyntitietoja.

Myyntitietoja lomakkeen vaakasuorassa toistuvassa taulukossa

Vaakasuorassa toistuva taulukko koostuu kahdesta osasta:

 • Otsikkosarake    Kun lisäät vaakasuorassa toistuvan taulukon uuteen tyhjään lomakemalliin, otsikkosarake näkyy oletusarvon mukaan. Tätä otsikkosaraketta käytetään tavallisesti sellaisten selitteiden kirjoittamiseen, jotka näkyvät taulukon vasemmassa alareunassa. Jos et tarvitse selitteitä, voit napsauttaa hiiren kakkospainikkeella sarakkeen sisällä, valita pikavalikosta Poista ja valita sitten Sarakkeet.

 • Tietosarake    Tietosarake on sarake, joka voi "toistua" lomakkeessa niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kun suunnittelet lomakemallia, suunnittelutila näkyy tavallisesti vain yksi ainut sarake, kun lisäät vaakasuorassa toistuvan taulukon. Lomakemalliin perustuvaa lomaketta täyttävä henkilö voi kuitenkin lisätä lomakkeeseen useita sarakkeita painamalla CTRL+ENTER, napsauttamalla pikavalikon komentoja tai napsauttamalla lomakkeen Lisää kohde -ohjetekstiä, jota voit mukauttaa.

Aiheeseen liittyvät ohjausobjektit

InfoPath sisältää muita vaakasuorassa toistuvan taulukon kaltaisia ohjausobjekteja, joita kuitenkin käytetään eri tarkoitukseen. Jäljempänä olevasta luettelosta näet, mitkä ohjausobjektit soveltuvat parhaiten käyttöön suunnittelemassasi lomakemallissa.

Toistuva taulukko    Jos haluat antaa käyttäjien lisätä taulukkoon useita rivejä useiden sarakkeiden asemesta, käytä toistuvaa taulukkoa vaakasuorassa toistuvan taulukon asemesta.

Toistuva osa    Voit luoda osan, jonka käyttäjät voivat lisätä lomakkeeseen useita kertoja (kuten tietokannan tietueen) käyttämällä toistuvaa osaa tai jotakin muuta toistuvaa ohjausobjektia. Kun käyttäjät lisäävät lomakkeeseen toistuvan osan, yksittäiset osat lisätään pystysuoraan tai yksi toisensa jälkeen lomakkeen pituussuunnassa. Sen sijaan vaakasuorassa toistuvassa taulukossa toistuvat osat lisätään lomakkeeseen vaakasuoraan tai rinnakkain.

Sivun alkuun

Käyttäjäkokemus

Pikavalikkopainike näkyy aina, kun käyttäjät siirtävät hiiriosoittimen sarakkeen päälle vaakasuorassa toistuvassa taulukossa. Kun käyttäjät napsauttavat painiketta, sarakkeiden lisäämiseen ja poistamiseen käytettävä komentojen pikavalikko tulee näkyviin.

Vaakasuorassa toistuvan taulukon pikavalikko

Käyttäjät voivat myös lisätä uuden sarakkeen napsauttamalla lomakkeen vaakasuorassa toistuvan taulukon alapuolella näkyvää Lisää kohde -tekstiä. Voit mukauttaa tai poistaa tämän tekstin, kun suunnittelet lomakemallia. Kaikki toistuvan osan ohjausobjektin sisältävän asettelutaulukon leveyden ylittävät sarakkeet rivitetään seuraavalle riville.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet lomakemallia InfoPathissa, voit suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Suunniteltaessa selainyhteensopivaa lomakemallia vaakasuorassa toistuvan taulukon ohjausobjektit eivät ole käytössä Ohjausobjektit-tehtäväruudussa, koska niitä ei voida näyttää Web-selaimessa.

Sivun alkuun

Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen

Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, suunnitteletko uutta, tyhjää lomakemallia vai tietokantaan tai johonkin muuhun ulkoiseen tietolähteeseen perustuvaa lomakemallia.

Seuraavassa kuvassa näkyy, miltä vaakasuorassa toistuva taulukko näyttää, kun hiiriosoitin siirretään sen päälle suunnittelutilassa.

Toistuva osa valittuna vaakasuorassa toistuvassa taulukossa

Ohjausobjektit voivat olla sidottuja tai ei-sidottuja. Kun ohjausobjekti on sidottu, se on liitetty tietolähteessä olevaan kenttään tai ryhmään siten, että ohjausobjektiin syötetyt tiedot tallennetaan pohjana olevaan lomaketiedostoon (.xml). Kun ohjausobjekti on ei-sidottu, sitä ei ole liitetty kenttään tai ryhmään, eikä siihen syötettyjä tietoja tallenneta. Kun valitset ohjausobjektin tai siirrät osoittimen sen päälle, teksti ja sidontakuvake ilmestyvät ohjausobjektin oikeaan yläkulmaan. Teksti ilmoittaa ryhmän tai kentän, johon ohjausobjekti on sidottu tietolähteessä. Kuvake ilmoittaa, onko ohjausobjektin sidonta kyseiseen ryhmään tai kenttään oikeanlainen. Kun sidonta on asianmukainen, näkyviin tulee vihreä kuvake. Jos sidonnassa on jotain vikaa, näkyvissä on sininen tai punainen kuvake.

Tietolähteen lomakemallin koostuu kentistä ja ryhmistä, jotka näkyvät hierarkkisena näkymänä Tietolähde -tehtäväruudun. Vaakasuorassa toistuvan taulukon on yleensä sidottu toistuva lomakemallin tietolähteen ryhmiin, vaikka ne voidaan sitoa myös toistuvan kentät.

Seuraavassa esimerkissä lomakemallin taulukko on sidottu Tietolähde-tehtäväruudun toistuvaan neljännes-ryhmään. Taulukon tekstikehys-ohjausobjektit – Golf, Tennis ja Purjelautailu – on sidottu kenttiin, jotka kuuluvat toistuvaan neljännes-ryhmään.

Lomakemallin vaakasuorassa toistuvan taulukon ja tietolähteen toistuvan ryhmän välinen suhde

Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen uuteen, tyhjään lomakemalliin

Kun suunnittelet uutta, tyhjää lomakemallia, Luo tietolähde automaattisesti -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna Ohjausobjektit-tehtäväruudusta. Näin InfoPath voi luoda automaattisesti kenttiä ja ryhmiä tietolähteeseen, kun lisäät ohjausobjekteja lomakemalliin. Kansio- ja tiedostokuvakkeet esittävät näitä kenttiä ja ryhmiä Tietolähde-tehtäväruudussa.

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -luettelosta Vaakasuorassa toistuva taulukko.

 4. Kirjoita Rivien määrä -ruutuun rivien määrä, jonka haluat taulukkoon oletusarvon mukaan.

 5. Vaakasuorassa toistuvan taulukon tietosarakkeen jokaiseen riviin luodaan tekstikehys. Voit muuntaa tekstikehyksen erityyppiseksi ohjausobjektiksi napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tekstikehystä, jonka haluat muuntaa, valitsemalla pikavalikosta Muuta muotoon ja valitsemalla sitten haluamasi ohjausobjektin.

Vaakasuorassa toistuvan taulukon lisääminen aiemmin luotuun tietolähteeseen perustuvaan lomakemalliin

Jos lomakemallisi suunnittelu perustuu aiemmin luotuun Extensible Markup Language (XML)-tiedostoon, tietokantaan tai verkkopalveluun, InfoPath hakee kentät ja ryhmät kyseisestä tietolähteestä Tietolähde tehtäväruudun. Tässä skenaariossa voit lisätä vaakasuorassa toistuvan taulukon vetämällä Tietolähde -tehtäväruudusta lomakemallin toistuvaan ryhmään tai lisäämällä vaakasuunnassa toistuva taulukko ohjausobjektit -tehtäväruudun sijaan kuvatulla tavalla seuraavat toimet:

 1. Aseta kohdistin lomakemallissa kohtaan, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä valitse Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Lisää ohjausobjekteja -luettelosta Vaakasuorassa toistuva taulukko.

 4. Ohjatun toistuvan taulukon sidonnan ensimmäisellä sivulla tietolähde, jota haluat käyttää tietolähde luettelosta ja valitse sitten toistuvan ryhmän Kuvakkeen kuva , johon haluat sitoa taulukkorivit.

  Vihje: Voit luoda uuden toistuvan ryhmän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ryhmää, johon haluat lisätä toistuvan ryhmän, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja määrittämällä sitten Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunassa toistuvan ryhmän ominaisuudet.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Kaksoisnapsauta ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Tietojen sidonta -luettelossa kenttiä, jotka haluat lisätä sarakkeina taulukkoon.

  Vihje: Voit luoda uuden kentän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietojen sidonta -luettelossa ryhmää, johon vaakasuorassa toistuva taulukko on sidottu, valitsemalla pikavalikosta Lisää ja määrittämällä sitten Kentän tai ryhmän lisääminen -valintaikkunassa kentän ominaisuudet.

 7. Voit järjestää sarakkeet uudelleen valitsemalla sarakkeen Taulukon rivit -luettelosta ja valitsemalla sitten Siirrä kohteen eteen tai Siirrä kohteen perään.

Sivun alkuun

Asetteluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit muokata vaakasuorassa toistuvan taulukon ja sen ohjausobjektien ulkoasua, kokoa ja muita ominaisuuksia.

 • Muista, että vaakasuorassa toistuva taulukko koostuu asettelutaulukon sisällä olevasta toistuvasta osasta. Asettelutaulukon oikea reuna määrittää kohdan, jossa taulukon sarakkeet rivittyvät toiselle riville, kun käyttäjä lisää sarakkeita. Voit hallita sarakkeen rivittämistä vetämällä asettelutaulukon solun, joka pitää sisällään toistuvan osan ohjausobjektin, oikeaa reunaa oikealle tai vasemmalle.

 • Vaakasuorassa toistuva taulukko on hyödyllinen tulostuksessa. Ohjausobjektissa olevat sarakkeet rivittyvät lomakemallin seuraavalle riville, jolloin taulukon kaikki tiedot tulostetaan. Jos lomakemallia tarkastellaan kuitenkin pääasiallisesti tietokoneen näytöltä, voit sijoittaa vaakasuorassa toistuvan taulukon lomakemallin vieritysalue sisään. Jos käyttäjät kirjoittavat vaakasuorassa toistuvaan taulukkoon paljon tietoja, he voivat tällöin tarkastella kaikkia lomakkeen tietoja vierittämällä sen sijaan, että tarkastelisivat niitä samanaikaisesti.

 • Voit muuttaa useiden tekstikehysten kokoa yhdellä kertaa valitsemalla ne tekstikehykset, joiden kokoa haluat muuttaa, painamalla ALT+ENTER ja tekemällä sitten tarvittavat muutokset Koko-välilehdessä.

 • Muuta lomakemallien tekstikehysten kokoa, jotta niihin mahtuu se määrä tekstiä, jonka oletat käyttäjien kirjoittavan niihin.

 • Voit muuttaa useiden tekstikehysten reunoja tai väriä samanaikaisesti valitsemalla muutettavat tekstikehykset, valitsemalla Muotoile-valikosta Reunat ja sävytys ja tekemällä tarvittavat muutokset Reunat-välilehdessä

 • Voit mukauttaa tekstikehyksessä näkyvää tekstiä käyttämällä muotoilutyökalurivin Fontti- ja Fontin koko -ruutuja. Voit muuttaa lomakemallin kaikkien tekstikehysten fonttia ja fontin kokoa samanaikaisesti valitsemalla tekstikehyksen, joka sisältää haluamasi muotoilun, ja valitsemalla sitten Muotoile-valikosta Käytä fonttia kaikissa ohjausobjekteissa: tekstikehys.

 • Jos haluat nähdä, miltä tekstikehykset näyttävät, kun niissä on varsinaista tekstiä, valitse Näytä-valikosta Mallitiedot. Näin saat paremman kuvan siitä, miltä lomakemalliin perustuva lomake näyttää täytettynä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×