Uuden projektin luominen toisesta projektista tai mallista

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Muut projektipäälliköt ovat tehneet saman sinua ennen. Voit säästää paljon aikaa käyttämällä hyväksi heidän työtään, eli aiemmin luotuja projekteja ja malleja, laatiessasi uutta projektia.

Aloittaminen aiemmin luodusta projektista

 1. Avaa projekti tai malli, jota haluat käyttää uuden projektin pohjana.

 2. Valitse Tiedosto > Tiedot.

 3. Muuta Projektin tiedot -kohdassa projektin alkamis- ja päättymispäivämäärää.

 4. Valitse ensin Tallenna nimellä ja sitten projektille uusi nimi ja uusi sijainti.

Voit aloittaa työskentelyn uuden projektin parissa välittömästi, mutta sinun on todennäköisesti poistettava joitakin projektin tietoja sitä ennen.

Tämä puhdistustyö voidaan kiertää tallentamalla vanha projekti mallina. Tämä kannattaa tehdä varsinkin silloin, kun haluat käyttää vanhaa tiedostoa useiden projektien luomiseen. Voit tallennusvaiheessa poistaa kaikki edistymistiedot ja jättää vain tehtävät ja resurssit jäljelle.

Aloittaminen mallista

 1. Valitse Tiedosto > Uusi.

 2. Hae malleja hakuruudun avulla tai napsauta haluamaasi mallia näytön alaosassa.

 3. Valitse esikatseluvalintaikkunassa Luo.

Käytettävissä olevat mallit Backstage-näkymän Uusi-alueella.

Varmista, että mallin resurssit, tehtävät ja kestot sopivat omaan projektiisi. Tee niihin tarvittavat muutokset.

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2007:ää.

Uuden projektin luominen mallin pohjalta

Project 2007 sisältää useita oletusmalleja, joita voit käyttää. Lisää malleja on saatavissa Microsoft Office Onlinessa. Jos organisaatiosi käyttää omia mukautettuja malleja, ne voidaan tallentaa organisaation intranetiin. Voit käyttää näitä malleja seuraavasti.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 2. Valitse Uusi projekti -tehtäväruudun Mallit-kohdassa Tietokoneessa.

  TAI

  Jos organisaatiosi tallentaa mallit verkkosivustoon, valitse Mallit-kohdassa Verkkosivustoissa.

  Vihje: Lisää Office Project 2007 -malleja voi olla saatavissa Microsoft Office Onlinessa. Valitse tehtäväruudun Mallit-kohdassa Mallit Office Onlinessa.

 3. Saat käytettävissä olevat mallit näkyviin napsauttamalla Mallit-valintaikkunan välilehtiä.

 4. Napsauta mallia, jota haluat käyttää, ja napsauta sitten OK.

 5. Napsauta Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 6. Kirjoita uuden projektin nimi Tiedostonimi-ruutuun ja napsauta sitten Tallenna.

Käytettävissä olevat mallit

Käytettävissä on useita malliluokkia, joiden avulla voit aloittaa projektin suunnittelun. Seuraavien osioiden avulla voit saada selville, mikä on oikea malli projektiisi.

Asiakaspalvelun mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina asiakaspalveluprojekteissa.

Malli

Kuvaus

Asiakaspalautteen seuranta

Antaa kehyksen prosessien kehittämiseksi asiakaspalautteen seurantaa varten ja mahdollistaa siten osaltaan organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen. Tässä mallissa keskitytään prosesseihin, jotka liittyvät kerätyn palautteen seuraamiseen. Malli sisältää rajoitetusti tietojen keräämiseen liittyvää ohjausta.

Asiakaspalvelun tehostaminen

Auttaa asiakaspalveluorganisaatiota määrittämään tukitoiminnot uutta tuotetta varten. Tällainen projekti on monitasoinen, joten kaikkien tarpeiden täyttyminen saattaa edellyttää useita aikatauluja.

Tuotannon jälkeinen asiakaspalvelusuunnittelu

Sisältää perusvaiheet tuotannon jälkeisen tukipalvelun määrittämiseksi uudelle kuluttajapakatulle tuotteelle. Kuluttajapakatut tuotteet ovat kulutustuotteita, kuten elintarvikkeita ja juomia, jalkineita ja vaatteita, tupakkatuotteita tai puhdistustuotteita.

Talous- ja kirjanpitomallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina talous- ja kirjanpitoprojekteissa.

Malli

Kuvaus

Vuosiraportin valmisteleminen

Käsittelee yleisiä talouteen ja laskentaan liittyviä toimintoja, joita vuosittaisen talousraportin valmisteleminen edellyttää. Tällaisia toimintoja ovat tietojen hankkiminen eri osastoilta, yhteistyö muiden osastojen (esimerkiksi lakiasioista tai PR-toiminnoista vastaavien osastojen) kanssa tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi sekä tietojen tulostaminen ja jakelu.

Talous- ja kirjanpitojärjestelmän toteutus

Tämä malli sisältää talous- ja kirjanpitojärjestelmän toteuttamiseen tarvittavat vaiheet. Mallissa oletetaan, että käytössä on jo järjestelmä tai prosessi, jonka uusi järjestelmä korvaa. Mallissa oletetaan myös, että uusi sovellusohjelmajärjestelmä on jo valittu.

Avaavan taseen valmistelu siirryttäessä IFRS-tilinpäätöskäytäntöön

Käsittelee taloushallinto- ja kirjanpitotoimia, joihin yritysten on ryhdyttävä avaavan taseen valmistelemiseksi IFRS (International Financial Reporting Standards) -tilinpäätöskäytäntöön siirtymisen yhteydessä, kun yrityksessä siirrytään aiemmasta GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) -kirjanpidosta IFRS-kirjanpitoon.

Sivun alkuun

Henkilöstöhallinnon ja resurssienhallinnan mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina resurssienhallintaprojekteissa.

Malli

Kuvaus

Osaamisen määrittäminen - Palkkaussuunnitelma - Palkkausennuste

Tarjoaa kehyksen yleisille henkilöstöhallinnon toiminnoille, joita tarvitaan tulevaisuuden ammattitaitotarpeiden analysointiin sekä mahdollisten palkkaus- tai koulutussuunnitelmien kehittämiseen puutteiden korjaamiseksi.

Henkilöstöhallinnon toimintojen kansainvälisen ulkoistamisen strategioiden arviointi

Käsittelee yleisiä toimintoja, jotka liittyvät henkilöstötoimintojen ulkoistamisstrategian arvioimiseen. Sisältää vaiheet nykyisen tilanteen analysointia, alustavaa tutkimusta, syväanalyysin suorittamista ja pilottiohjelman käynnistämistä varten.

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän toteutus

Käsittää ylätason vaiheet henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (HRIS) toteuttamiseksi. Ei liity erityisesti mihinkään kaupalliseen ohjelmistoon.

Kehityskeskustelut

Käsittelee yleisiä toimintoja, jotka liittyvät tyypilliseen neljännesvuosittain tai vuosittain tehtävään suoritusarviointikierrokseen. Tässä mallissa oletetaan, että suoritusarviointiprosessi on laadittu aiemmin ja että suoritusta ja tehtävästä maksettavaa palkkaa ei ole sidottu toisiinsa.

Alihankkijoiden arviointi ja keskittäminen

Käsittelee ensisijaisten toimittajien tunnistusprosessia.

Toimittajan tarjouspyyntöjen pyytäminen

Tarjoaa vakioprosessin mahdollisten toimittajien tarjouspyyntöjen luomista, jakamista ja arvioimista varten. Malli on tarkoitettu sellaisten organisaatioiden käytettäväksi, jotka edellyttävät, että toimittajien palveluiden hankkimisessa on käytettävä hyväksyttyä muodollista prosessia.

Myynti- ja markkinointimallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina myynti- ja markkinointiprojekteissa.

Malli

Kuvaus

Rahoituspalvelutarjonnan julkaisu

Auttaa seuraamaan rahoituspalvelutarjonnan julkaisun suunnittelua ja toteutusta, julkaisun jälkeisiä toimintoja ja julkaisutoimien lopettamista. Malli keskittyy tarjonnan käynnistämiseen, ei sen kehittämiseen.

Sisäinen valmiuskoulutus

Esittää suunnitelman, jonka avulla voidaan tunnistaa koulutustarpeita, kehittää koulutusratkaisuja ja ottaa käyttöön sisäisiä koulutusohjelmia. Malli keskittyy sisäiseen koulutukseen myyntitarkoituksia varten, mutta mallin yleinen rakenne soveltuu käytettäväksi myös muuhun koulutukseen.

Saapuvien tarjouspyyntöjen käsittely

Tarjoaa myynnin esimiehille selkeän tavan hallita tarjouspyyntöprosessia.

Markkinointikampanjan suunnittelu

Erittelee seikat, jotka on mahdollisesti otettava huomioon suunniteltaessa organisaation markkinointikampanjaa. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi oma asema markkinoilla, tietojen kerääminen ja kampanjan tehokkuuden analysointi.

Markkinointitapahtuman suunnittelu ja toteutus

Esittelee tärkeimmät luokat, jotka tulee ottaa huomioon markkinointitapahtumaa suunniteltaessa.

Messujen suunnittelu, toteutus ja yhteenveto

Esittää messujen suunnittelun vaiheet. Tehtävien pitäisi lyhentyä sitä mukaa, kun suunnittelet messuja ja kehität oman rytmisi.

Tuotteen kehityksen elinkaarimallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina projekteissa, jotka tapahtuvat tuotteen kehityksen elinkaaren puitteissa.

Malli

Kuvaus

Ulkoinen teknisen valmiuden koulutus

Kattaa ulkoiset koulutusohjelmat suunnittelusta käyttöönottoon asti. Malli sisältää tarpeiden arvioinnin, materiaalien ja sisällön kehittämisen, kysynnän luomisen ja ohjelman toteuttamisen toimintoja.

MSF-sovelluksen (Microsoft Solutions Framework) kehittäminen

Tämä malli on saatu sovelluskehityksen prosessimallista, joka on Microsoft Solutions Framework (MSF) -sovelluksen keskeinen komponentti. Tämä joustava malli parantaa projektinhallintaa, minimoi riskin, parantaa tuotteiden laatua ja nopeuttaa kehitystä ohjelmistoalalla.

New Product

Tarjoaa kehyksen uuden tuotteen kehittämiselle hyödyntämällä kurinalaista toimintamallia, jonka pitäisi parantaa onnistumisprosenttia.

Uuden tuotteen julkistaminen

Auttaa määrittämään tuotteen julkistamissuunnitelman keskeisimmät osat ja hallitsemaan niitä. Näitä osia ovat esimerkiksi myyntitavoitteiden selkeä määrittäminen, myyntikanavien toiminnan varmistaminen, myynninedistämistoiminnot (PR-toiminnot, markkinointi ja mainonta) sekä seurannan, valvonnan ja toteutuksen edellyttämien resurssien varaaminen.

Tuotekehityksen suunnittelu

Esittää strategisen toimintamallin tuotekehitystä varten. Malli luo kehyksen tuotekehityksen aloittamiselle käyttäen perustana yrityksen markkina-asemaa, määrittämällä tuoteinfrastruktuurin ja hyödyntämällä tavoitteiden ja kilpailijoiden tuntemusta.

Tuotteen julkistamisen jälkeinen arviointi

Esittelee tärkeimmät alueet tuotteen suorituksen arvioimiseksi sen jälkeen, kun se on tuotu markkinoille.

Ohjelmistokehitys

Keskittyy vaiheisiin ja prosesseihin, jotka vaaditaan ohjelmiston kehitysprosessin aloittamiseen menestyksekkäästi. Voit käyttää mallia sellaisenaan tai muokata sitä rekursiivista kehitystä varten.

Ohjelmiston lokalisoiminen

Keskittyy vaiheisiin ja prosesseihin, jotka vaaditaan ohjelmiston menestyksekkääseen lokalisontiin.

Sivun alkuun

Prosessin sujuvoittamisen ja yhteensopivuuden mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina projekteissa, joissa seurataan prosessin sujuvoittamis- ja yhdenmukaisuustoimintoja.

Malli

Kuvaus

ISO 9001 -hallinnanarviointi

Opastaa käyttäjää toimimaan hallinnan arviointiprosessin mukaisesti, jotta ISO 9001 -standardin vaatimukset täyttyvät, ja käsittää myös suunnitellut aikavälit ja tiukat arviointiohjeet.

Projektitoimisto

Keskittyy vaiheisiin ja prosesseihin, jotka vaaditaan yrityksen projektitoimiston menestyksekkääseen perustamiseen ja valvontaan.

Six Sigma DMAIC -kierto

Erittelee vaiheet, tärkeimmät toiminnot ja toimitettavat tuotteet Six Sigma -vakioelinkaaren mukaisesti.

SOX-yhteensopivuus ja -tekniikat

Käsittelee yleisiä toimintoja, jotka liittyvät sisäisten valvontatoimenpiteiden tarkistukseen ja mahdollisten tekniikkavaihtoehtojen arviointiin, jotta toimintaa voidaan tehostaa mahdollisimman hyvin Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404 -vaatimusten mukaiseksi. Tässä projektissa oletetaan, että organisaation toiminnot ovat jo SOX-yhteensopivia.

IT-mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina IT-projekteissa.

Malli

Kuvaus

Infrastruktuurin käyttöönottaminen

Keskittyy vaiheisiin ja prosesseihin, jotka vaaditaan uuden infrastruktuurin menestyksekkääseen alustamiseen, suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Tietoturvainfrastruktuurin kehityssuunnitelma

Tarjoaa toimintamallin infrastruktuurin parannusten tunnistamiseen, suunnittelemiseen ja käyttöönottamiseen. Malli keskittyy tietoturvainfrastruktuuriin ja esittää suunnitelman, joka edellyttää oikean tasapainon löytämistä tietoturvan kattavuuden ja liiketoiminnan toimintaedellytysten säilyttämisen välillä. Tätä toimintamallia voidaan käyttää monissa infrastruktuurialoitteissa.

Strategisen liiketoiminnan kehittämisen mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina strategisen liiketoiminnan kehittämisen projekteissa.

Malli

Kuvaus

Uusi yritys

Esittää prosessin yritysmahdollisuuden kehittämiseksi uudeksi, toimivaksi yritykseksi. Malli voidaan mukauttaa käyttöön hyvin erilaisissa liiketoimintatilanteissa.

Fuusion tai yritysoston strateginen arviointi

Käsittelee yleisiä toimintoja, joiden avulla yritys määrittää liiketoiminnan kasvustrategiansa. Suunnitelma sisältää markkina-aseman selvittämisen, fuusioiden, yritysostojen ja sisäisen kehittämisen etujen tarkastelun, fuusioiden ja yritysostojen mahdollisten kohteiden selvittämisen sekä kohdeyritysten arvon määrittämisen.

Muut mallit

Seuraavat mallit toimivat lähtökohtina muuntyyppisissä projekteissa.

Malli

Kuvaus

Liikerakennusprojekti

Sisältää monikerroksisen liikerakennuksen rakentamiseen vaaditut perustehtävät ja esittää suhteet näiden tehtävien välillä. Mallia voidaan käyttää tiukasti koulutustyökaluna tai ohjenuorana projektien aikataulujen kehittämisessä tai sitä voidaan muokata ja käyttää alustavan projektiaikataulun pohjana.

Sähköisen hallinnon (E-Gov) projekti

Tarjoaa sähköisen hallinnon näytesovelluksen valtiollisten tai paikallisviranomaisten käyttöön. Näytesovellus on sähköinen maksujärjestelmä, joka toimii esimerkkinä hallinnon ja kansalaisten välisestä sähköisen hallinnon projektista. Se on järjestetty kolme projektia (tekninen arkkitehtuuri, suojauksen ekstranet ja sähköinen maksu) käsittävän ohjelman muotoon ja esittää yhden tavan monimutkaisten projektien organisointiin.

Tekniikka

Auttaa tunnistamaan tehokkaassa teknisessä projektissa tavallisesti tarvittavat toiminnot ja linkittämään ne tyypilliseen aikataulumuotoon. Voit käyttää tätä mallia koulutukseen tai muokata sitä ja käyttää sitä alustavan projektiaikataulun pohjana.

Kodin muuttaminen

Kattaa uuteen kotiin muuttamisen vaiheet.

Vahinkokorvausvaatimuksen käsittely

Esittää omaisuus- ja vahinkovakuutuksen korvausvaatimuksen käsittelyn vakuutusyhtiön näkökulmasta. Malli on suunniteltu alunperin autovakuutusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös kotivakuutukseen.

Toimiston muuttaminen

Kattaa ohjeet toimiston muuttamiseksi paikasta toiseen.

Talonrakennusprojekti

Sisältää omakotitalon rakentamiseen vaaditut perustehtävät ja loogiset suhteet näiden tehtävien välillä. Mallia voidaan käyttää koulutukseen, mukautettujen projektiaikataulujen kehittämiseen tai alustavan projektiaikataulun pohjana.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×