Useiden tulosten laskeminen arvotaulukon avulla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Arvotaulukko on solualue, jossa voidaan muuttaa joidenkin solujen arvoja ja saada erilaisia vastauksia ongelmaan. Hyvä esimerkki arvotaulukosta on arvotaulukko, jossa lasketaan MAKSU-funktion ja eri lainamäärien ja korkoprosenttien avulla asuntolainan edullinen määrä. Kahden eri arvon kokeileminen ja vastaavan muutoksen tarkkailu tuloksissa on yleinen tehtävä tietoanalyysissa.

Microsoft Excelissä arvotaulukot ovat osa komentojoukkoa, jota kutsutaan entä jos -analyysityökaluiksi. Kun luot ja analysoit arvotaulukoita, teet entä jos -analyysia.

Entä jos -analyysi on prosessi, jossa solujen arvoja muutetaan niin, että nähdään, miten kyseiset muutokset vaikuttavat laskentataulukon kaavojen tulokseen. Arvotaulukon avulla voit esimerkiksi vaihdella lainan korkoprosenttia ja maksuajan pituutta, jotta voit arvioida mahdollisia kuukausittaisia maksueriä.

Huomautus: Voit suorittaa nopeammat lasku toimitukset tieto taulukoilla ja VBA (Visual Basic for Applications)-sovelluksilla. Lisä tietoja on artikkeleissa Excelin Entä-jos-tieto taulukoita: nopeampi laskenta VBA-tiedoilla.

Entä jos -analyysin tyypit    

Excelissä on kolmenlaisia entä jos -analyysityökaluja: skenaarioita, arvotaulukoita ja tavoitteen hakuja. Skenaarioissa ja arvotaulukoissa käytetään syöttöarvojoukkoa mahdollisten tulosten laskentaan. Tavoitteen haku on selvästi erilainen menetelmä, jossa käytetään yhtä tulosta ja lasketaan syöttöarvot, jotka tuottaisivat kyseisen tuloksen.

Arvotaulukot auttavat skenaarioiden tavoin tarkastelemaan mahdollisten tulosten joukkoa. Toisin kuin skenaariot, arvotaulukot kuitenkin näyttävät kaikki tulokset yhden laskentataulukon yhdessä taulukossa. Arvotaulukoiden avulla on helppo tarkastella mahdollisten tulosten aluetta nopeasti. Koska voit keskittyä vain yhteen tai kahteen muuttujaan, tulokset on helppo lukea ja jakaa taulukkomuodossa.

Arvotaulukossa voi olla vain enintään kaksi muuttujaa. Jos haluat analysoida useamman kuin kaksi muuttujaa, käytä sen sijaan skenaarioita. Vaikka arvotaulukko on rajoitettu käyttämään yhtä tai kahta muuttujaa (yhtä rivin syöttösolulle ja toista sarakkeen syöttösolulle), se voi sisältää niin monta eri muuttujan arvoa kuin on tarpeen. Skenaariossa voi olla enintään 32 eri arvoa, mutta skenaarioita voidaan luoda niin monta kuin tarvitaan.

Lisätietoja on artikkelissa Johdanto entä jos -analyysiin.

Voit luoda yhden tai kahden muuttujan arvotaulukoita sen mukaan, kuinka monta muuttujaa ja kaavaa sinun pitää testata.

Yhden muuttujan arvotaulukot    

Käytä yhden muuttujan arvotaulukkoa, jos haluat nähdä, miten yhden muuttujan eri arvot vaikuttavat yhden tai useamman kaavan tuloksiin. Yhden muuttujan arvotaulukon avulla voit esimerkiksi nähdä, miten eri korkoprosentit vaikuttavat lainan maksamiseen MAKSU-funktiota käytettäessä. Kun syötät muuttujien arvot yhteen sarakkeeseen tai riviin, tulokset näkyvät viereisessä sarakkeessa tai vierekkäisellä rivillä.

Seuraavassa kuvassa solu D2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka viittaa syöttösoluun B3.

Yhden muuttujan arvotaulukko

Kahden muuttujan arvotaulukot    

Käytä kahden muuttujan arvotaulukkoa, jos haluat nähdä, miten yhdessä kaavassa olevien kahden muuttujan eri arvot vaikuttavat kaavan tuloksiin. Kahden muuttujan arvotaulukon avulla voit esimerkiksi nähdä, miten eri korkoprosenttien ja laina-aikojen yhdistelmät vaikuttavat kuukausittaiseen lyhennykseen.

Seuraavassa kuvassa solu C2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka käyttää kahta syöttösolua (B3 ja B4).

Kahden muuttujan arvotaulukko
 

Arvotaulukkolaskelmat    

Aina, kun laskentataulukko lasketaan uudelleen, myös kaikki arvotaulukot lasketaan uudelleen, vaikka tietoja ei olisi muutettu. Jos haluat nopeuttaa arvotaulukon sisältävän laskentataulukon laskentaa, voit muuttaa Laskenta-asetuksia niin, että laskentataulukko lasketaan automaattisesti uudelleen, mutta ei arvotaulukoita. Lisätietoja on osassa Laskennan nopeuttaminen laskentataulukossa, joka sisältää arvotaulukon.

Yhden muuttujan arvotaulukossa syöttöarvot ovat sarakkeittain ylhäältä alas (sarakemuoto) tai riveittäin vasemmalta oikealle (rivimuoto). Yhden muuttujan tietotaulukossa olevien kaavojen viittauskohteena voi olla vain yksi syöttösolu.

Toimi seuraavasti:

 1. Kirjoita syöttösolun korvattavat arvot yhteen sarakkeeseen ylhäältä alas tai yhdelle riville vasemmalta oikealle. Jätä muutama tyhjä rivi ja sarake arvojen kummallekin puolelle.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen (muuttujan arvot ovat sarakkeessa), kirjoita kaava soluun, joka on yhtä riviä arvosarakkeen yläpuolella välittömästi sen oikealla puolella. Tämä yhden muuttujan arvotaulukko on sarakemuotoinen, ja kaava sijaitsee solussa D2.

   Yhden muuttujan arvotaulukko

   Jos haluat tarkastella eri arvojen vaikutuksia muihin kaavoihin, kirjoita muut kaavat ensimmäisen kaavan oikealla puolella oleviin soluihin.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen (muuttujan arvot ovat rivillä), kirjoita kaava soluun, joka on yhden sarakkeen verran ensimmäisen arvon vasemmalla puolella heti arvorivin alapuolella.

   Jos haluat tarkastella eri arvojen vaikutuksia muihin kaavoihin, kirjoita muut kaavat ensimmäisen kaavan alapuolella oleviin soluihin.

 3. Valitse solualue, joka sisältää korvattavat kaavat ja arvot. Edellä olevassa kuvassa tämä alue on C2:D5.

 4. Valitse Tiedot-välilehdessä Entä jos -analyysi > Arvotaulukko (Excel 2016:n Datatyökalut-ryhmässä tai Ennuste-ryhmässä).

 5. Tee jokin seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen, anna syöttösolun soluviittausSarakkeen syöttösolu -ruutuun. Edellä olevassa kuvassa syöttösolu on B3.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen, anna syöttösolun soluviittaus Rivin syöttösolu -kenttään.

   Huomautus: Kun olet luonut arvotaulukon, voit halutessasi muuttaa tulossolujen muotoilua. Kuvassa tulossolut on muotoiltu valuutaksi.

Yhden muuttujan arvotaulukoissa käytettävien kaavojen on viitattava samaan syöttösoluun.

Toimi seuraavasti

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen, kirjoita uusi kaava tyhjään soluun arvotaulukon ylimmällä rivillä olevan kaavan oikealle puolelle.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen, kirjoita uusi kaava tyhjään soluun arvotaulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevan kaavan alapuolelle.

 2. Valitse arvotaulukon ja uuden kaavan sisältävä solualue.

 3. Valitse Tiedot-välilehdessä Entä jos -analyysi > Arvotaulukko (Excel 2016:n Datatyökalut-ryhmässä tai Ennuste-ryhmässä).

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen, anna syöttösolun soluviittaus Sarakkeen syöttösolu -ruutuun.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen, anna syöttösolun soluviittaus Rivin syöttösolu -ruutuun.

Kahden muuttujan arvotaulukko käyttää kaavaa, joka sisältää kaksi syöttöarvojen luetteloa. Kaavan on viitattava kahteen eri syöttösoluun.

Toimi seuraavasti:

 1. Kirjoita laskentataulukon soluun kaava, joka viittaa kahteen syöttösoluun.

  Seuraavassa esimerkissä, jossa kaavan lähtöarvot on kirjoitettu soluihin B3, B4 ja B5, kirjoitetaan soluun C2 kaava =MAKSU(B3/12;B4;-B5).

 2. Kirjoita syöttöarvojen luettelo sarakkeeseen kaavan alapuolelle.

  Kirjoita tässä tapauksessa eri korkoprosentit soluihin C3, C4 ja C5.

 3. Kirjoita toinen luettelo samalle riville kaavan oikealle puolelle.

  Kirjoita maksuajan pituudet (kuukausina) soluihin D2 ja E2.

 4. Valitse solualue, joka sisältää kaavan (C2), arvosarakkeet ja -rivit (C3:C5 ja D2:E2) ja solut, joihin haluat laskettujen arvojen tulevan (D3:E5).

  Valitse tässä tapauksessa alue C2:E5.

 5. Valitse Tiedot-välilehden Datatyökalut-ryhmässä tai Ennuste-ryhmässä (Excel 2016:ssa) Entä jos -analyysi> Arvotaulukko (Excel 2016:n Datatyökalut-ryhmässä tai Ennuste-ryhmässä).

 6. Kirjoita Rivin syöttösolu -kenttään rivillä olevien syöttöarvojen syöttösolun viittaus.
  Kirjoita Rivin syöttösolu -ruutuun solu B4.

 7. Kirjoita Sarakkeen syöttösolu -kenttään sarakkeessa olevien syöttöarvojen syöttösolun viittaus.
  Kirjoita Sarakkeen syöttösolu -ruutuun B3.

 8. Valitse OK.

Esimerkki kahden muuttujan arvotaulukosta

Kahden muuttujan arvotaulukko voi näyttää, miten lainan eri korkoprosenttien ja maksuajan pituuksien yhdistelmät vaikuttavat lainan kuukausittaiseen maksuerään. Tässä olevassa kuvassa solu C2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka käyttää kahta syöttösolua (B3 ja B4).

Kahden muuttujan arvotaulukko

Kun valitset tämän laskentavaihtoehdon, arvotaulukkoja ei lasketa, kun koko työkirja lasketaan uudelleen. Kun haluat laskea arvontaulukon uudelleen manuaalisesti, valitse sen kaavat ja paina sitten F9-näppäintä.

Voit parantaa laskennan suorituskykyä seuraavasti:

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Versiossa Excel 2007 valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva , valitse Excelin asetukset ja valitse sitten Kaavat-luokka.

  • Kaikissa muissa versioissa Tiedosto > Asetukset > Kaavat.

 2. Valitse Laskennan asetukset -osan Laske-kohdasta Automaattisesti (ei arvotaulukoita).

  Vihje: Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa kaavat -väli lehden Laskenta-asetukset-kohdan nuolta ja valita sitten Automaattiset paitsi arvo taulut ( laskenta -ryhmässä).

Voit suorittaa entä jos -analyysin muutamilla muilla Excelin työkaluilla, jos sinulla on tarkat tavoitteet tai suurempi määrä muuttujatietoja.

Tavoitteen haku

Jos tiedät, millaisen tuloksen kaava oletettavasti palauttaa, mutta et tiedä täsmälleen, millaisen lähtöarvon kaava tarvitsee halutun tuloksen laskemiseen, voit käyttää Tavoitteen haku -toimintoa. Lisätietoa on artikkelissa Halutun tuloksen saaminen Tavoitteen haku -toiminnolla syötearvon säätämisen avulla.

Excelin Ratkaisin

Käyttämällä Excelin Ratkaisin-apuohjelmaa voit etsiä syöttömuuttujajoukon optimaalisen arvon. Ratkaisin käsittelee muuttujasoluiksi kutsuttua soluryhmää, joka vaikuttaa tavoite- ja rajoitesolun kaavaan. Ratkaisin säätää muuttujasolujen arvoja siten, että ne ovat rajoitesolujen mukaisia ja tuottavat tavoitesolun kaavassa haluamasi tuloksen. Lisätietoja on artikkelissa Ongelman määritteleminen ja ratkaiseminen Ratkaisimen avulla.

Liittämällä eri numerot soluun voit löytää nopeasti erilaisia vasta uksia ongelmaan. Hyvä esimerkki on, että maksu -funktiota käytetään eri korko-ja laina kausina (kuukausina), jotta voit selvittää, kuinka suuri osa lainasta on varaa kotiin tai autoon. Kirjoitat luvut solu alueelle, jonka nimi on arvo taulukko.

Tässä arvo taulukko on solu alueet B2: B2:d. Voit vaihtaa B4-arvon, lainan määrän ja sarakkeen D kuukausi maksujen päivittyminen automaattisesti. 3,75% korko prosenttia, D2 palauttaa kuukausi maksun $1 042,01 käyttäen seuraavaa kaavaa: = erä (C2/12, $B $3, $B $4).

Solualue B2:D8 on arvotaulukko

Voit käyttää yhtä tai kahta muuttujaa sen mukaan, montako muuttujaa ja kaavaa haluat testata.

Yhden muuttujan avulla näet, miten kaavan yhden muuttujan eri arvot muuttavat tuloksia. Voit esimerkiksi muuttaa kuukausittaisen kiinnitys maksun korko prosenttia maksu-funktion avulla. Kirjoitat muuttujan arvot (korko asteet) yhteen sarakkeeseen tai riviin ja tulokset näytetään läheisessä sarakkeessa tai rivillä.

Tässä Live-työkirjassa solussa D2 on maksu kaava =maksuerä (C2/12; $B $3; $B $4). Solu B3 on muuttuva solu, jossa voit liittää eri termi pituuden (kuukausittaisten maksu jaksojen määrä). Solussa D2 maksu-funktio liittää korko prosentin 3.75%/12, 360 kk ja $225 000 lainan ja laskee $1 042,01 kuukausi maksun.

Kahden muuttujan avulla voit tarkistaa, miten kaavan kahden muuttujan eri arvot muuttavat tuloksia. Voit esimerkiksi testata erilaisia korko prosentityhdistelmiä ja kuukausittaisten maksu jaksojen määrää, jos haluat laskea kiinne lainan.

Tässä Live-työkirjassa solussa C3 on maksu kaava, =erä ($B $3/12, $B $2, B4), joka käyttää kahta muuttuja solua, B2 ja B3. Solussa C2 maksu-funktio liittää korko prosentin 3.875%/12, 360 kk ja $225 000 lainan ja laskee $1 058,03 kuukausi maksun.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×