Useiden tulosten laskeminen arvotaulukon avulla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Arvotaulukko on solualue, jossa voit muuttaa joidenkin solujen arvoja ja löytää eri ratkaisuja ongelmaan. Hyvä esimerkki on MAKSU-funktion käyttö eri lainamäärien ja korkoprosenttien kohdalla. Funktion avulla voit selvittää sen asunto- tai autolainan määrän, johon sinulla on varaa. Muutettavissa olevien arvojen kokeileminen erilaisten tulosten saamiseksi on osa tiedon analysointia.

Arvotaulukot kuuluvat komentovalikoimaan, jota kutsutaan entä-jos-analyysityökaluiksi. Arvotaulukoita käytettäessä tehdään entä-jos-analyysi.

Entä-jos-analyysi on prosessi, jossa solujen arvoja muutetaan niin, että nähdään, miten kyseiset muutokset vaikuttavat laskentataulukon kaavojen tulokseen. Arvotaulukon avulla voit esimerkiksi vaihdella lainan korkoprosenttia ja maksuajan pituutta, jotta voit selvittää mahdolliset kuukausittaiset maksuerät.

Entä-jos-analyysin lajit    Excelissä on kolmenlaisia entä-jos-analyysityökaluja: skenaariot, arvotaulukot ja tavoitteen haku. Skenaariot ja arvotaulukot käyttävät syöttöarvojen joukkoja ja selvittävät mahdolliset tulokset. Tavoitteen haku toimii eri tavalla kuin skenaariot ja arvotaulukot, sillä se käyttää tulosta ja selvittää kyseisen tuloksen tuottavat mahdolliset syöttöarvot.

Arvotaulukot auttavat skenaarioiden tavoin tarkastelemaan mahdollisten tulosten joukkoa. Toisin kuin skenaariot, arvotaulukot kuitenkin näyttävät kaikki tulokset yhden laskentataulukon yhdessä taulukossa. Arvotaulukoiden avulla on helppo tarkastella mahdollisten tulosten aluetta nopeasti. Koska voit keskittyä vain yhteen tai kahteen muuttujaan, tulokset on helppo lukea ja jakaa taulukkomuodossa.

Arvotaulukossa voi olla vain enintään kaksi muuttujaa. Jos haluat analysoida useamman kuin kaksi muuttujaa, käytä sen sijaan skenaarioita. Vaikka arvotaulukko on rajoitettu käyttämään yhtä tai kahta muuttujaa (yhtä rivin syöttösolulle ja toista sarakkeen syöttösolulle), se voi sisältää niin monta eri muuttujan arvoa kuin on tarpeen. Skenaariossa voi olla enintään 32 eri arvoa, mutta skenaarioita voidaan luoda niin monta kuin tarvitaan.

Entä jos-analyysin tietoja on artikkelissa yleistietoja entä-jos-analyysista.

Perustietoja arvotaulukoista

Voit luoda yhden tai kahden muuttujan arvotaulukoita sen mukaan, kuinka monta muuttujaa ja kaavaa haluat testata.

Yhden muuttujan arvotaulukot    Käytä yhden muuttujan arvotaulukon, jos haluat nähdä yhden muuttujan yhdessä siitä, miten eri arvoja tai enemmän kaavat muuttuvat näiden kaavojen tuloksia. Esimerkiksi yhden muuttujan arvotaulukon avulla voit tarkastella, kuinka eri korot vaikuttavat kuukausittaiseen lainan maksuun käyttämällä maksu-funktio. Kirjoitat muuttujien arvoihin yhden sarakkeen tai rivin ja tulokset näkyvät viereisen sarakkeen tai rivin.

Seuraavassa kuvassa solu D2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka viittaa syöttösoluun B3.

Yhden muuttujan arvotaulukko

Kahden muuttujan arvotaulukot    Käytä kahden muuttujan arvotaulukkoa, jos haluat nähdä, miten yhdessä kaavassa olevien kahden muuttujan eri arvot vaikuttavat kaavan tuloksiin. Kahden muuttujan arvotaulukon avulla voit esimerkiksi nähdä, miten eri korkoprosenttien ja lainan kestojen yhdistelmät vaikuttavat kuukausittaiseen maksuerään.

Seuraavassa kuvassa solu C2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka käyttää kahta syöttösolua (B3 ja B4).

Kahden muuttujan arvotaulukko

Tietotaulukko laskutoimitukset    Arvotaulukot lasketaan uudelleen aina, kun laskentataulukko lasketaan uudelleen, vaikka heillä ei ole muuttanut. Arvotaulukon sisältävän laskentataulukon laskennan nopeuttaminen, voit muuttaa laskeaksesi automaattisesti laskentataulukon, mutta ei arvotaulukoita Laskenta -asetukset. Arvotaulukoita sisältävän laskentataulukon laskennan nopeuttaminenkohdassa.

Yhden muuttujan arvotaulukon luominen

Yhden muuttujan arvotaulukot on suunniteltava siten, että syöttöarvot luetellaan sarakkeittain ylhäältä alas (sarakemuoto) tai riveittäin vasemmalta oikealle (rivimuoto). Yhden muuttujan tietotaulukossa käytettävien kaavojen on viitattava syöttösolu.

 1. Kirjoita syöttösolun korvattavat arvot yhteen sarakkeeseen ylhäältä alas tai yhdelle riville vasemmalta oikealle. Jätä muutama tyhjä rivi ja sarake arvojen kummallekin puolelle.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen (muuttujan arvot ovat sarakkeessa), kirjoita kaava soluun yhden rivin yläpuolella ja yhden solun arvot sarakkeen oikealle puolelle. Taulukon kuvaa yhden muuttujan tietojen yhteenveto-osassa on sarakemuotoinen ja kaava sijaitsee soluun D2.
   Jos haluat tarkistaa eri arvojen vaikutukset muihin kaavoihin, kirjoita muut kaavat solujen ensimmäisen kaavan oikealle puolelle.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen (muuttujan arvot ovat rivillä), kirjoita kaava soluun, joka on yhden sarakkeen ensimmäisen arvon vasemmalla puolella heti arvorivin alapuolella.
   Jos haluat tarkastella eri arvojen vaikutuksia muihin kaavoihin, kirjoita muut kaavat ensimmäisen kaavan alapuolella oleviin soluihin.

 3. Valitse solualue, joka sisältää korvattavat kaavat ja arvot. Yleistä-osassa olevassa ensimmäisessä kuvassa tämä alue on C2:D5.

 4. Valitse tiedot -välilehden Datatyökalut -ryhmässä tai Ennuste -ryhmä ( Excel 2016) Entä-jos-analyysi ja valitse sitten Arvotaulukko.

 5. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen, kirjoita syöttösolun soluviittausSarakkeen syöttösolu -ruutuun. Ensimmäisessä kuvassa esitetyssä esimerkissä syöttösolu on B3.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen, kirjoita syöttösolun soluviittaus Rivin syöttösolu -ruutuun.

   Huomautus: Kun olet luonut arvotaulukon, saatat haluta muuttaa tulossolujen muotoilua. Kuvassa tulossolut on muotoiltu valuutaksi.

Kaavan lisääminen yhden muuttujan arvotaulukkoon

Yhden muuttujan arvotaulukoissa käytettävien kaavojen on viitattava samaan syöttösoluun.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen (muuttujan arvot ovat sarakkeessa), kirjoita uusi kaava tyhjään soluun arvotaulukon ylimmällä rivillä olevan kaavan oikealle puolelle.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen (muuttujan arvot ovat rivillä), kirjoita uusi kaava tyhjään soluun arvotaulukon ensimmäisen sarakkeen alapuolelle.

 2. Valitse arvotaulukon ja uuden kaavan sisältävä solualue.

 3. Valitse tiedot -välilehden Datatyökalut -ryhmässä tai Ennuste -ryhmä ( Excel 2016) Entä-jos-analyysi ja valitse sitten Arvotaulukko.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos arvotaulukko on sarakemuotoinen, kirjoita syöttösolun soluviittaus Sarakkeen syöttösolu -ruutuun.

  • Jos arvotaulukko on rivimuotoinen, kirjoita syöttösolun soluviittaus Rivin syöttösolu -ruutuun.

Kahden muuttujan arvotaulukon luominen

Kahden muuttujan arvotaulukko käyttää kaavaa, joka sisältää kaksi syöttöarvojen luetteloa. Kaavan on viitattava kahteen eri syöttösoluun.

 1. Kirjoita laskentataulukon soluun kaava, joka viittaa kahteen syöttösoluun.

  Seuraavassa esimerkissä, jossa kaavan lähtöarvot on kirjoitettu soluihin B3, B4 ja B5, kirjoitetaan soluun C2 kaava =MAKSU(B3/12,B4,-B5).

 2. Kirjoita syöttöarvojen luettelo sarakkeeseen kaavan alapuolelle.

  Kirjoita tässä tapauksessa eri korkoprosentit soluihin C3, C4 ja C5.

 3. Kirjoita toinen luettelo samalle riville kaavan oikealle puolelle.

  Kirjoita maksuajan pituudet (kuukausina) soluihin D2 ja E2.

 4. Valitse solualue, joka sisältää kaavan (C2), arvosarakkeet ja -rivit (C3:C5 ja D2:E2) ja solut, joihin haluat laskettujen arvojen tulevan (D3:E5).

  Valitse tässä tapauksessa alue C2:E5.

 5. Valitse tiedot -välilehden Datatyökalut -ryhmässä tai Ennuste -ryhmä ( Excel 2016) Entä-jos-analyysi ja valitse sitten Arvotaulukko.

 6. Kirjoita rivin syöttösolu -muokkausruutuun rivillä olevien syöttöarvojen syöttösolun viittaus.
  Soluun B4 Kirjoita rivin syöttösolu -ruutuun.

 7. Kirjoita Sarakkeen syöttösolu -muokkausruutuun sarakkeessa olevien syöttöarvojen syöttösolun viittaus.
  Kirjoittaa B3Sarakkeen syöttösolu -ruutuun.

 8. Valitse OK.

Esimerkki    Kahden muuttujan arvotaulukko voi näyttää, kuinka lainan eri korkoprosenttien ja maksuajan pituuksien yhdistelmät vaikuttavat lainan kuukausittaiseen maksuerään. Seuraavassa kuvassa solu C2 sisältää maksukaavan =MAKSU(B3/12;B4;-B5), joka käyttää kahta syöttösolua (B3 ja B4).

Kahden muuttujan arvotaulukko

Arvotaulukoita sisältävän laskentataulukon laskennan nopeuttaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Excel 2007, valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , Excelinasetukset ja sitten kaavat -luokka.

  • Valitse kaikki muut versiot, Tiedosto > asetukset > kaavat.

 2. Valitse Laskennan asetukset -osan Laske-kohdasta Automaattisesti (ei arvotaulukoita).

  Vihje: Voit vaihtoehtoisesti napsauttaa Kaavat-välilehden Laskenta-ryhmässä Laskennan asetukset -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valita Automaattisesti (ei arvotaulukoita).

Huomautus: Kun valitset tämän laskentavaihtoehdon, arvotaulukot ohitetaan, kun muu työkirja lasketaan uudelleen. Voit laskea arvotaulukot uudelleen manuaalisesti valitsemalla kaavan ja painamalla sitten F9-näppäintä.

Mitä seuraavaksi?

Voit suorittaa entä-jos-analyysin muutamilla muilla Excelin työkaluilla, jos sinulla on tarkat tavoitteet tai suurempi määrä muuttujatietoja.

Tavoitteen haku

Jos tiedät tuloksen haluat kaavan mutta eivät ole varma mitä lähtöarvon kaava tarvitsee halutun tuloksen laskemiseen, voit käyttää tavoitteen haku-toimintoa. On artikkelissa Käyttää tavoitteen haku löytääksesi mukaan toiminto ja Syöttöarvon säätäminen halutun tuloksen.

Excelin Ratkaisin

Voit Excelin Ratkaisin-apuohjelman Etsi optimaalisen montako muuttujaa. Ratkaisimen toimii soluryhmän (jota kutsutaan päätös muuttujia tai vain muuttujasolujen), joita käytetään tietojenkäsittely tavoite- ja rajoite soluissa kaavat. Ratkaisin muuttujasolujen reunaehdoissa täyttävät rajoitteen solujen rajoja ja haluat tavoitesolun tulos näyttää arvot. Lisätietoja on artikkelissa määrittäminen ja ratkaiseminen Ratkaisimen avulla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×