Useiden tietolähteiden tietojen tuominen näkyviin yhteen tietonäkymään

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Useimmat yritykset tallentavat toisiinsa liittyviä tietoja eri paikkoihin. Esimerkiksi tuotetiedot on tallennettu .xml-tiedostoon Tuotteet.xml mutta tuotteiden luokat on tallennettu toiseen .xml-tiedostoon, jonka nimi on Luokat.xml. Näillä kahdella tietolähteellä on yhteinen kenttä LuokanTunnus.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa voi linkittää helposti toisiinsa liittyviä tietoja ja luoda sitten yhden tietonäkymän, joka sisältää linkitettyjen tietolähteiden tiedot. Jopa erilaisten tietolähteiden tietoja voidaan linkittää toisiinsa  – esimerkiksi XML-tiedoston voi linkittää SQL-tietokantaan.

Tietolähteitä linkitettäessä luodaan yksi tietolähde, joka tulee näkyviin Tietolähdekirjastoon muiden tietolähteiden kanssa. Näkymän luominen linkitetystä tietolähteestä muistuttaa minkä tahansa tietonäkymän luomista. Kun linkitetystä tietolähteestä on luotu tietonäkymä, sitä voi esimerkiksi suodattaa, lajitella, ryhmitellä ja muotoilla niin kuin mitä tahansa tietonäkymää.

Tässä artikkelissa on esimerkki kahden XML-tiedoston luomisesta ja niiden käyttämisestä tietolähteenä sekä ohjeet kahden tietolähteen linkittämiseen ja sellaisen tietonäkymän luomiseen, jossa on näkyvissä kummankin tietolähteen tietoja. Tässä artikkelissa käytetään .xml-tiedostoa tietolähteenä, koska tällöin tietolähteen luominen ja käyttäminen on helppoa. Näitä ohjeita voi kuitenkin käyttää minkä tahansa tietolähteen kanssa, mukaan lukien SQL-tietokannat.

Tärkeää: Tässä artikkelissa käsitellään tietonäkymien luomista SharePoint-sivustoilla, jotka sijaitsevat Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimissa. Kaikki tässä mainitut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä, jos sivustosi ei sijaitse Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimessa.

Lisätietoja Tietonäkymät, katso Tietonäkymän luominen.

Sisältö

Luo kaksi .xml-tiedostoja kuin otoksen tietolähteet

Tietolähteiden linkittäminen

Tietonäkymän luominen

Ehdotettu seuraavat vaiheet

Kahden .xml-tiedoston luominen mallitietolähteiksi

Northwind Traders säilyttää tuoteluetteloaan XML-muodossa. Heillä on myös luokkaluettelo. Molemmissa luetteloissa on kenttä LuokanTunnus. Linkittämällä nämä kaksi XML-tiedostoa ja luomalla yksi tietonäkymä on helppo luoda tuoteluettelo ja järjestää tuotteet luokkien perusteella.

Tuotteet.xml-tiedoston luominen

Jos olet jo luonut tuotteet.XML Luo tietonäkymään, siirry seuraavaan osioon.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa sivusto.

 2. Etsi ja valitse SharePoint-sivu Sivuston avaaminen -valintaikkunassa ja valitse sitten Avaa.

 3. Jos näkyviin tulee Yhdistä-valintaikkuna, kirjoita käyttäjätunnus sekä salasana ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 5. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa Tekstitiedosto.

 6. Kopioi seuraavat koodikatkelmat valitsemalla ne ja painamalla CTRL+C-näppäinyhdistelmää.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Aseta kohdistin Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivun yläosaan ja liitä kopioimasi koodi sivuun painamalla CTRL+V.

 8. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 9. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedostonimi -ruutuun tuotteet.XML.

 10. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta XML ja valitse sitten Tallenna.

Luokat.xml-tiedoston luominen

 1. Jos SharePoint-sivusto on vielä auki, siirry vaiheeseen 4. Valitse muussa tapauksessa Tiedosto-valikosta Avaa sivusto.

 2. Etsi ja valitse SharePoint-sivu Sivuston avaaminen -valintaikkunassa ja valitse sitten Avaa.

 3. Jos näkyviin tulee Yhdistä-valintaikkuna, kirjoita käyttäjätunnus sekä salasana ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 5. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa Tekstitiedosto.

 6. Kopioi seuraavat koodikatkelmat valitsemalla ne ja painamalla CTRL+C-näppäinyhdistelmää.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. Aseta kohdistin Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivun yläosaan ja liitä kopioimasi koodi sivuun painamalla CTRL+V.

 8. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 9. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedostonimi -ruutuun Luokat.XML.

 10. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta XML ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Tietolähteiden linkittäminen

Ennen kuin voi luoda tietonäkymän, joka tuo näkyviin useiden lähteiden tietoja, tietolähteet on linkitettävä tietolähdekirjaston avulla. Olet luomassa tuoteluetteloa, joka järjestetään tuotteiden luokkien perusteella, joten tarvitset tietolähteen, jossa on linkitetty Tuotteet.xml-tiedosto tiedostoon Luokat.xml.

 1. Valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Napsauta Tietolähdekirjasto-tehtäväruudussa Linkitetyt lähteet -kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä (+) ja valitse Luo uusi linkitetty lähde.

 3. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunassa Määritä linkitetty tietolähde.

 4. Valitse ohjatussa tietolähteiden linkittämisessä Käytettävissä olevat tietolähteet -kohdasta Luokat.xml ja valitse sitten Lisää. Valitse seuraavaksi Tuotteet.xml ja valitse sitten Lisää.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Valitse Valitse linkkityyppi, joka edustaa parhaiten valittujen tietolähteiden välistä suhdetta -kohdassa Liitä tietolähteiden sisällöt lisäämällä tietonäkymiä ja liitettyjä alanäkymiä Tietolähteen lisäasetukset -valintaikkunan avulla.

  Sinulla on kaksi vaihtoehtoa: yhdistäminen tai liittäminen. Tiedot yhdistetään, kun useissa tietolähteissä on samat kentät, joita halutaan käyttää yhdessä tietolähteessä. Tiedot liitetään, kun kahdessa eri tietolähteessä on yhteinen kenttä, joka yhdistää tietolähteet toisiinsa. Koska Tuotteet.xml ja Luokat.xml ovat kaksi erillistä tietolähdettä, joilla on yhteinen kenttä LuokanTunnus, nämä tietolähteet liitetään toisiinsa.

 7. Valitse Valmis.

 8. Valitse Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunassa Yleiset-välilehti.

 9. Kirjoita nimi -ruutuun Luokat ja tuotteet.

 10. Valitse OK.

  Tietolähdekirjaston Linkitetyt lähteet -osiossa on uusi tietolähde, jonka nimi on Luokat ja tuotteet

  Tietolähdekirjaston Linkitetyt lähteet -kohdassa on näkyvissä uusi linkitetty tietolähde.

Sivun alkuun

Tietonäkymän luominen

Nyt olet linkittänyt tietolähteet ja voit luoda tietonäkymän, johon tuodaan näkyviin linkitettyjen tietolähteiden tiedot Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun avulla.

Olet luomassa tuoteluettelon tietonäkymää, joka järjestetään tuoteluokan perusteella. Jokaiseen Luokat.xml-tiedoston luokkaan voidaan tuoda näkyviin siihen kuuluvat tuotteet, jotka sijaitsevat Tuotteet.xml-tiedostossa.

Koska olet luomassa tietonäkymää, johon tuotteet tulevat näkyviin luokan perusteella, ensin on luotava näkymä tiedostosta Luokat.xml.

Tietonäkymät perustuvat Microsoft ASP.NET 2.0 -tekniikkaan. Tietonäkymän luominen on aloitettava ASP.NET-sivusta (.aspx-tiedosto). Tässä esimerkissä luodaan uusi ASP.NET-sivu ja lisätään sitten tietonäkymä sivulle.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 2. Kaksoisnapsauta Uusi-valintaikkunassa vaihtoehtoa ASPX.

  Näkyviin tulee uusi sivu, jossa on FORM-tunniste.

  ASP.NET-sivun form-tunniste

 3. Valitse Tietonäkymä-valikosta Lisää tietonäkymä.

  Sivulla on tyhjä tietonäkymä ja näkyviin tulee Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu.

  Tyhjä tietonäkymä

  Nyt olet lisännyt tietonäkymän ja voit alkaa lisätä tietoja.

 4. Napsauta Tietolähdekirjasto-tehtäväruudussa Linkitetyt lähteet -kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä (+), valitse Luokat ja tuotteet ja valitse sitten Näytä tiedot.

  Ensin luodaan tietonäkymä tiedostosta Luokat.xml.

 5. Valitse Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun Luokat-kansiosta LuokanNimi. Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja valitse Kuvaus.

  Kaksi kenttää on valittu Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun Luokat-kansiosta

 6. Valitse Lisää valitut kentät muodossa ja lisää sitten valitut tiedot tietonäkymään valitsemalla Usean kohteen näkymä.

  Huomautus: Yhden kohteen näkymässä on näkyvissä yksi tietue. Usean kohteen näkymässä on näkyvissä useita tietueita sekä sarakkeiden kentät ja otsikot.

  Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitsemasi kentät ovat nyt näkyvissä tietonäkymässä.

  Tietonäkymässä on näkyvissä Luokat.xml-tiedoston tietueet

  Seuraavassa vaiheessa luodaan uusi sarake, johon tulee näkyviin alinäkymä (tietonäkymä, joka on toisen tietonäkymän solun sisällä), joka sisältää Tuotteet.xml-tiedoston tiedot.

 7. Napsauta tietonäkymässä hiiren kakkospainikkeella Kuvaus-saraketta, valitse pikavalikosta Lisää ja valitse sitten Oikealla olevaan sarakkeeseen.

 8. Sijoita kohdistin uuden sarakkeen soluun.

 9. Valitse Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun Tuotteet-kansiosta TuotteenNimi. Pidä CTRL-näppäin alhaalla ja valitse YksiköitäVarastossa, YksiköitäTilauksessa ja Tilausraja.

  Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudun Tuotteet-kansio

 10. Valitse Lisää valitut kentät muodossa ja valitse sitten Liitetty alinäkymä.

  Liitetty alinäkymä on tietolähteen alinäkymä, joka on liitetty toiseen tietolähteeseen yhteisen kentän avulla. Seuraavassa vaiheessa linkitetään Luokat.xml-tiedoston LuokanTunnus-kenttä Tuotteet.xml-tiedoston LuokanTunnus-kenttään.

 11. Valitse Alinäkymän liittäminen -valintaikkunan Luokat-kohdasta LuokanTunnus. Valitse myös Tuotteet-kohdasta LuokanTunnus ja valitse sitten OK.

  Alinäkymän liittäminen -valintaikkuna

  Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitsemasi kentät ovat nyt näkyvissä uudessa sarakkeessa. Koska kahden lähteen LuokanTunnus-kentät on linkitetty, virvoitusjuomien luetteloon tulevat näkyviin vain virvoitusjuomat, mausteiden luetteloon vain mausteet ja niin edelleen.

  Tietonäkymässä on tuoteluettelon alinäkymä, jossa on näkyvissä kyseiseen luokkaan kuuluvat tuotteet

Sivun alkuun

Suositeltavat jatkotoimet

Tietonäkymät ovat tehokkaita, täysin mukautettavia reaaliaikaisesti päivittyvien tietolähteiden näkymiä. Kun olet luonut tietonäkymän linkitetystä tietolähteestä, voit mukauttaa tietonäkymää samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin tietonäkymää. Nyt kun olet oppinut luomaan yhden tietonäkymän, jossa on näkyvissä useiden lähteiden tietoja, saatat haluta oppia seuraavia toimia:

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×