Useiden luetteloiden tietojen näyttäminen sisältökysely-Web-osan kanssa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Eikö olisikin hienoa, jos olisi jokin tapa kysellä ja näyttää tietoja useista luetteloista? Eikö olisi esimerkiksi hienoa, jos olisi jokin tapa tuoda linkkiluettelo näkyviin koko sivustokokoelman kaikkien asiakirjakirjastojen kaikissa asiakirjoissa? Tai vieläkin parempaa, eikö olisikin hienoa, jos voisit tuoda linkkiluettelon näkyviin kaikissa asiakirjoissa, joita sinä tai joku muu käyttäjä on muokannut, tai jos voisit ryhmitellä luettelon yleisen, kaikissa luetteloissa esiintyvän kentän mukaan?

Kaikki omat asiakirjat -luettelo

Jos sinulla on Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivusto, nämä ominaisuudet ovat jo käytettävissäsi. Voit näyttää linkkejä luettelokohteisiin

 • koko sivustokokoelmassa

 • yhdessä tietyssä sivustossa tai kaikissa sen alisivustoissa

 • yhdessä tietyssä luettelossa.

Voit tehdä tämän Lisää sisältökysely-Web-osa. Tämä WWW-osa voidaan lisätä minkä tahansa verkko-osasivu, mutta se voidaan lisätä myös sivuasettelu, jossa julkaisun sivut luodaan. Lisäämällä sisältökysely-Web-osa sivun asetteluun, voit tehdä kyselyn tulokset näkyvät jokaisella julkaisun sivulla, joka on luotu sivun asettelussa. Lisätietoja sivun asetteluja, on artikkelissa Create lisääminen julkaisusivun asetteluun.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten sisältökysely-Web-osa lisätään sivuasetteluun ja miten kysely mukautetaan käyttäjän tarpeita vastaavaksi.

Tärkeää: Sisältökysely-Web-osa on käytettävissä vain sivustoissa, jotka sijaitsevat Office SharePoint Server 2007 -järjestelmää käyttävällä palvelimella. Palvelimen järjestelmänvalvojan on otettava kyseinen Web-osa käyttöön sivustokokoelman ylimmän tason sivuston Web-osien valikoimasta. Sinulla on myös oltava ylimmän tason sivuston sisällöntuottamisen oikeudet, jotta voit avata ja muokata sivuasetteluja.

Sisältö

Etsi ja avaa sivun asettelu

Sisältökysely-verkko-osan lisääminen

Kyselyn mukauttaminen

Sivuasettelun etsiminen ja avaaminen

Voit lisätä sisältökysely-Web-osan julkaisusivun asetteluun. Sinun tulee ensin määrittää sivuasettelu, jota haluat käyttää.

 1. Selaa julkaisusivustoon, valitse Sivuston toiminnot ja sitten Luo sivu.

 2. Selaa Sivun asettelu -osassa sivustossa käytettävissä olevia sivuasetteluja ja pane merkille haluamasi asettelun nimi.

 3. Avaa Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivusto, joka sisältää sivuasettelun, johon haluat lisätä Web-osan.

 4. Laajenna _catalogs-kansio napsauttamalla sen vieressä olevaa plusmerkkiä (+), laajenna masterpages-kansio napsauttamalla sen vieressä olevaa plusmerkkiä (+) ja kaksoisnapsauta lopuksi sivuasettelua, johon haluat lisätä sisältökysely-Web-osan.

  Sivuasettelu avautuu muokkausta varten.

  Huomautus: Sivuasettelujen tiedostotunniste on .aspx. Jos etsimäsi sivuasettelu ei ole .aspx-tiedostojen luettelossa, napsauta hiiren kakkospainikkeella jokaista tiedostoa ja valitse sitten pikavalikosta Ominaisuudet. Selaimen Sivun asettelu -luettelossa näkyvä nimi näytetään jokaisen sivuasettelun Otsikko-ruudussa.

Sivun alkuun

Sisältökysely-Web-osan lisääminen

Nyt kun sivuasettelu, johon haluat lisätä Web-osan, on avoinna, voit lisätä sisältökysely-Web-osan.

 1. Kun sivuasettelu on avoinna Office SharePoint Designer 2007 -järjestelmässä, valitse paikkamerkki, johon haluat lisätä sisältöä, napsauta näytölle tulevaa nuolta ja poista sitten paikkamerkin lukitus muokkausta varten valitsemalla Luo mukautettu sisältö.

  Paikkamerkki, jonka sisältövalikko on aktivoituna

 2. Valitse Tehtäväruudut-valikosta Web-osat.

 3. Etsi Web-osat-tehtäväruudussa Web-sivustosi valikoimasta, esimerkiksi Fabrikam Publishing Gallery -valikoimasta, Sisältökysely-Web-osa.

  Web-osat-tehtäväruutu, jossa on valittuna sisältökysely-Web-osa

  Huomautus: 

  • Varmista, että tarkastelet oikean valikoiman Web-osia ja että suodatin on määritetty oikein.

  • Jos Web-osa ei ole käytettävissä, ota yhteys palvelimen järjestelmänvalvojaan, joka voi ottaa Web-osan käyttöön lisäämällä sen ylimmän tason sivuston Web-osien valikoimaan.

 4. Vedä Sisältökysely-Web-osa sisältöpaikkamerkkiin. Web-osa lisätään sivulle.

 5. Voit esikatsella sivuasettelua sisältökysely-Web-osan kanssa valitsemalla Yleinen-työkaluriviltä Esikatsele selaimessa. Sivu näytetään selaimessa. Oletusarvon mukaan kysely näyttää sivuston kaikki luettelot, kirjastot ja sivut.

  Sivuasettelu, jossa näkyy sisältökysely-Web-osa

Sivun alkuun

Kyselyn mukauttaminen

Tässä vaiheessa sisältökysely-Web-osa on lisätty sivuasetteluun. Jotta saat kaiken hyödyn irti sisältökysely-Web-osasta, sinun on kuitenkin mukautettava kysely tarpeitasi vastaavaksi. Käyttämällä sisältökysely-Web-osaa voit suorittaa kyselyn koko sivustokokoelmassa, missä tahansa sen sivustossa ja kaikissa sen alisivustoissa tai vain yhdessä luettelossa. Voit suorittaa kyselyn luettelo- tai sisältölajin mukaan. Ja mikä parhainta, voit luoda kyselylle suodattimia, esimerkiksi sellaisen, että tulokset palautetaan ainoastaan, kun luettelokohteet täyttävät määrittämäsi ehdot. Voit myös valita kyselytulosten näyttötavan sekä ryhmittelemällä että lajittelemalla niitä ja rajoittamalla sitä, kuinka kohteet näytetään kyselytuloksista.

Sisältökysely-Web-osa näyttää aina noudettujen kohteiden uusimman joukon, joka sivua tarkastelevalla nykyisellä käyttäjällä on oikeus nähdä. Kysely suoritetaan aina, kun sisältökysely-Web-osan sisältävä sivu näytetään selaimessa. Aina kun kyselyn ehtoja vastaavaa uutta sisältöä lisätään, sisältökysely-Web-osa näyttää sisällön automaattisesti, kun sivu näytetään tai valitset selaimessa Päivitä.

Voit mukauttaa sisältökysely-Web-osan tiettyä tarkoitusta varten seuraavalla tavalla. Tässä esitettyjen tekniikoiden avulla voit luoda laajan valikoiman moniin käyttötarkoituksiin sopivia kyselyjä.

Sivustokokoelman kaikkien Ilmoitukset-luetteloiden näyttäminen

 1. Kaksoisnapsauta sisältökysely-Web-osaa sivuasettelun ollessa avoinna rakennenäkymässä.

 2. Laajenna Kysely-kohta napsauttamalla sen viereistä plusmerkkiä (+) Sisältökysely-Web-osa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Luettelon laji -osassa Näytä tämän luettelolajin kohteet -luettelosta Ilmoitukset.

 4. Valitse OK.

 5. Voit esikatsella sivuasettelua sisältökysely-Web-osan kanssa valitsemalla Yleinen-työkaluriviltä Esikatsele selaimessa.

  Sivu tulee näkyviin selaimeen, ja siinä näkyy luettelo linkkejä sivustokokoelman kunkin sivuston jokaiseen Ilmoitukset-luetteloon.

  Sivuasettelu, jossa näkyy mukautettu kysely

Kaikkien sivustoa tarkastelevan käyttäjän muokkaamien asiakirjojen linkkiluettelon näyttäminen

 1. Kaksoisnapsauta sisältökysely-Web-osaa sivuasettelun ollessa avoinna rakennenäkymässä.

 2. Laajenna Kysely-kohta napsauttamalla sen viereistä plusmerkkiä (+) Sisältökysely-Web-osa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Lähde-osassa Näytä kaikkien sivustojen kohteet tässä sivustokokoelmassa.

 4. Valitse Luettelon laji-osassa Näytä tämän luettelolajin kohteet -luettelosta Asiakirjakirjasto.

 5. Valitse Sisältölaji-osassa Näytä tämän sisältölajiryhmän kohteet -luettelosta Asiakirjan sisältölajit

 6. Valitse Sisältölaji-osassa Näytä tämän sisältölajin kohteet -luettelosta Asiakirja.

 7. Valitse Lisäsuodattimet-osassa Näytä kohteet kun: -kohdan ensimmäisessä ruudussa Muokannut:, valitse toisessa ruudussa Yhtä suuri kuin ja valitse sitten [Minä].

  Tässä esimerkissä [Minä] on muuttuja, joka tarkoittaa käyttäjää, joka parhaillaan tarkastelee selaimessa sivua, joka sisältää sisältökysely-Web-osan.

  Valintaikkuna, jossa näkyy Lisäsuodattimet-osa

 8. Valitse OK.

 9. Voit esikatsella sivuasettelua sisältökysely-Web-osan kanssa valitsemalla Yleinen-työkaluriviltä Esikatsele selaimessa. Sivu tulee näkyviin selaimeen, ja siinä näkyy luettelo kaikista viimeksi muokkaamistasi asiakirjoista, jotka sijaitsevat koko sivustokokoelman asiakirjakirjastoissa.

  Kaikki omat asiakirjat -luettelo

Sivuston kaikkien kuvien linkkiluettelon näyttäminen leveyden mukaan ryhmiteltynä

 1. Kaksoisnapsauta sisältökysely-Web-osaa sivuasettelun ollessa avoinna rakennenäkymässä.

 2. Laajenna Kysely-kohta napsauttamalla sen viereistä plusmerkkiä (+) Sisältökysely-Web-osa-valintaikkunassa.

 3. Valitse Lähde-osassa Näytä kaikkien sivustojen kohteet tässä sivustokokoelmassa.

 4. Valitse Luettelon laji -osassa Näytä tämän luettelolajin kohteet -luettelosta Kuvakirjasto.

 5. Valitse Sisältölaji-osassa Näytä tämän luettelolajin kohteet -luettelosta <Kaikki sisältölajit>.

 6. Laajenna Esitys-kohta napsauttamalla sen viereistä plusmerkkiä (+).

 7. Valitse Ryhmittely ja lajittelu -osassa Ryhmittelyperuste:-luettelosta Kuvan leveys.

 8. Valitse OK.

 9. Voit esikatsella sivuasettelua sisältökysely-Web-osan kanssa valitsemalla Yleinen-työkaluriviltä Esikatsele.

  Sivuasettelu, jossa näkyy kyselyn tulokset

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×