Useiden arvojen tallentamisen sallivan hakusarakkeen lisääminen tai muuttaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Joskus tarvitsemasi arvot on tallennettu toiseen taulukkoon. Oletetaan, että sinulla on seurantatietokanta ja haluat seurata työntekijöitä ja alihankkijoita, joille olet osoittanut jonkin seurantakohteen. Näiden henkilöiden tietoja seurataan Yhteystiedot-taulukolla. Voit luoda moniarvoisen hakusarakkeen, joka näyttää nimet yhdistelmäruutu- tai luetteloruutuohjausobjektissa. Kun valitset henkilöt, joille haluat osoittaa seurantakohteen, heidän yhteyshenkilötunnuksen arvonsa tallennetaan seurantakohteen tietueeseen.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mikä moniarvoinen hakusarake on ja kuinka se lisätään taulukkoon. Artikkelissa kerrotaan myös, kuinka olemassa oleva sarake muunnetaan moniarvoiseksi hakusarakkeeksi.

If you want to know how to programmatically lookup a value in a table, see the reference article DLookup Function. For more information about multivalued fields, see Guide to multivalued fields.

Useimmissa tietokantojen hallintajärjestelmissä, mukaan lukien Accessin aiemmissa versioissa, kenttään voi tallentaa ainoastaan yhden arvon. Microsoft Office Access 2007 -versiosta alkaen voit luoda kentän, jossa on useita arvoja, esimerkiksi niiden henkilöiden luettelo, joille olet osoittanut seurantakohteen. Moniarvoiset kentät sopivat tiettyihin tilanteisiin, esimerkiksi kun käytetään Office Access 2007 -ohjelmaa Windows SharePoint Services 3.0 -luetteloon tallennettujen tietojen käsittelemiseen ja luettelossa on kenttä, joka käyttää jotakin Windows SharePoint Services 3.0 -palvelussa käytettävissä olevista kenttätyypeistä.

Artikkelin sisältö

What is a multivalued lookup column?

Create a multivalued lookup column in Datasheet view

Create a multivalued lookup column by using the Field List pane

Create a multivalued lookup column in Design view

Using the Lookup Wizard to create multivalued lookup columns

Understanding the bound value and the display value in a multivalued lookup column

Introducing the Lookup field properties

Change the design of a lookup column for a multivalued field

Mikä on moniarvoinen hakusarake?

Moniarvoinen hakusarake on sellainen taulukon kenttä, jonka arvot haetaan toisesta taulukosta tai arvoluettelosta. Käyttämällä moniarvoista hakusaraketta voit näyttää vaihtoehtojen luettelon yhdistelmäruudussa tai luetteloruudussa. Vaihtoehdot voivat olla peräisin taulukosta tai kyselystä, tai ne voivat olla syöttämiäsi arvoja. Hakusarake on moniarvoinen, joten voit valita luettelosta enemmän kuin yhden kohdan.

Voit luoda moniarvoisen hakusarakkeen manuaalisesti määrittämällä kentän hakukenttäominaisuudet tai automaattisesti suorittamalla ohjatun hakusarakkeen luomisen. Luo moniarvoinen hakusarake käyttämällä ohjattua hakusarakkeen luomista aina kun mahdollista. Ohjattu hakusarakkeen luominen tekee prosessista yksinkertaisemman sekä täyttää automaattisesti asiaankuuluvat kentän ominaisuudet ja luo asiaankuuluvat taulukkoyhteydet.

Moniarvoisen kentän yhdistelmäruutu

Voit luoda moniarvoisen hakusarakkeen taulukkonäkymässä tai rakennenäkymässä.

Top of Page

Moniarvoisen hakusarakkeen luominen taulukkonäkymässä

Kun taulukko avataan, oletusarvon mukaan se tulee taulukkonäkymään. Voit lisätä moniarvoisen hakusarakkeen valitsemalla Taulukkonäkymä-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Hakusarake. Ohjattu hakusarakkeen luominen käynnistyy, ja se ohjaa läpi hakusarakkeen luontiprosessin.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa taulukkoa, johon haluat luoda hakusarakkeen – taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 4. Valitse Taulukkonäkymä-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Hakusarake.

  Accessin valintanauhan kuva

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

  Ohjatun hakusarakkeen luomisen sivu, jolla taulukko/kysely tai arvoluettelo valitaan

 5. Ilmoita ohjatun hakusarakkeen luomisen ensimmäisellä sivulla, haluatko hakusarakkeen perustaksi taulukon tai kyselyn arvot vai kirjoittamasi arvojen luettelon.

  Yleisin moniarvoinen hakusarake on sellainen, joka näyttää yhteydessä olevasta taulukosta tai kyselystä haetut arvot.

 6. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Top of Page

Moniarvoisen hakusarakkeen luominen käyttämällä Kenttäluettelo-ruutua

Jos käytät tietokantaa, joka sisältää enemmän kuin yhden taulukon, voit aloittaa moniarvoisen hakukentän luontiprosessin vetämällä kentän Kenttäluettelo-ruudusta. Kenttäluettelo-ruudussa näkyvät kentät, jotka ovat käytettävissä tietokannan muissa taulukoissa. Kun moniarvoinen hakusarake luodaan tällä tavalla, ohjattu hakusarakkeen luominen käynnistyy automaattisesti ja vedetystä kentästä tulee yksi hakusarakkeen kentistä.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa taulukkoa, johon haluat luoda hakusarakkeen – taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 4. Valitse Taulukko-välilehden Kentät ja sarakkeet -ryhmästä Lisää aiemmin luodut kentät.

  Accessin valintanauhan kuva

  Näkyviin tulee Kenttäluettelo-ruutu.

 5. Saat näkyviin luettelon taulukossa olevista kentistä napsauttamalla plusmerkkiä (+) taulukon vieressä.

 6. Vedä Kenttäluettelo-ruudusta haluamasi kenttä taulukkoon taulukkonäkymässä.

 7. Kun kohdistinrivi tulee näkyviin, pudota kenttä sijaintiinsa.

  Kohdistin lisättäessä kenttä Kenttäluettelo-ruudusta

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 8. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Top of Page

Moniarvoisen hakusarakkeen luominen rakennenäkymässä

Taulukkonäkymän lisäksi hakusarake voidaan luoda rakennenäkymässä. Työskenneltäessä rakennenäkymässä hakusarake luodaan käyttämällä samaa ohjattua hakusarakkeen luontitoimintoa kuin taulukkonäkymässä. Rakennenäkymässä käytettävissä ovat kuitenkin myös kaikki kenttien ominaisuudet, joten ominaisuuksia voidaan muokata suoraan.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä moniarvoisen hakusarakkeen, ja valitse Rakennenäkymä pikavalikosta.

 4. Etsi taulukon rakenneruudukosta ensimmäinen käytettävissä oleva tyhjä rivi.

 5. Napsauta ensimmäisellä käytettävissä olevalla tyhjällä rivillä Kentän nimi -saraketta ja kirjoita sitten kentän nimi moniarvoista hakusaraketta varten.

 6. Napsauta kyseisen rivin Tietotyyppi-saraketta, napsauta nuolta ja valitse sitten avattavasta luettelosta Ohjattu haku.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

  Ohjatun hakusarakkeen luomisen sivu, jolla taulukko/kysely tai arvoluettelo valitaan

 7. Ilmoita ohjatun hakusarakkeen luomisen ensimmäisellä sivulla, haluatko hakusarakkeen perustaksi taulukon vai kyselyn arvot vai kirjoittamasi arvojen luettelon.

  Yleisin hakusarake on sellainen, joka näyttää yhteydessä olevasta taulukosta tai kyselystä haetut arvot.

 8. To learn how to complete the Lookup Wizard, see the section Using the Lookup Wizard.

Kun valitset Valmis, ohjelma luo hakusarakkeen, jonka kenttien ominaisuudet perustuvat ohjatussa hakusarakkeen luomisessa valitsemiisi vaihtoehtoihin. Voit tarkastella kenttien ominaisuuksia rakennenäkymän alemman ruudun Kentän ominaisuudet -kohdassa. Jos haluat nähdä nimenomaan hakusaraketta koskevat ominaisuudet, valitse Haku-välilehti.

Top of Page

Moniarvoisten hakusarakkeiden luominen käyttämällä ohjattua hakusarakkeen luomista

Ohjattu hakusarakkeen luominen käynnistyy seuraavissa tapauksissa: kun hakusarake luodaan taulukkonäkymässä, kun kenttä vedetään Kenttäluettelo-ruudusta taulukkoon, joka on avattu taulukkonäkymään, ja rakennenäkymässä, kun Tietotyyppi-sarakkeesta valitaan Ohjattu hakusarakkeen luominen. Ohjattu toiminto käy läpi hakusarakkeen luonnissa tarvittavat vaiheet ja määrittää asiaankuuluvien kenttien ominaisuudet valitsemiesi vaihtoehtojen mukaan. Ohjattu toiminto luo myös tarvittaessa hakusaraketta tukevat taulukoiden yhteydet ja indeksit.

Ilmoita ohjatun toiminnon ensimmäisellä sivulla, perustuuko hakusarake taulukkoon tai kyselyyn vai itse syöttämääsi arvojen luetteloon. Useimmiten jos tietokanta on suunniteltu kunnolla ja tiedot on jaettu aiheisiin perustuviin taulukoihin, hakusarakkeen tietojen lähteeksi pitäisi valita taulukko tai kysely.

 • Taulukkoon tai kyselyyn perustuvan moniarvoisen haun luominen

  1. Valitse ohjatussa hakukentän luomisessa Haluan, että kohteen hakusarakearvot haetaan taulukosta tai kyselystä -vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

  2. Valitse luettelosta taulukko tai kysely ja valitse sitten Seuraava.

  3. Valitse Käytettävissä olevat kentät -kohdasta kentät, jotka haluat sisällyttää hakuun.

  4. Siirrä valitsemasi kentät Valitut kentät -luetteloon napsauttamalla "suurempi kuin" -painiketta (>). Voit siirtää kaikki kentät Valitut kentät -luetteloon napsauttamalla kaksinkertaista "suurempi kuin" -painiketta (>>). Valitse sitten Seuraava.

  5. Voit myös valita yhdestä neljään kenttää, joiden mukaan haettavat kohteet lajitellaan. Valitse sitten Seuraava.

  6. Muuta tarvittaessa hakukentän sarakkeiden leveyttä ja valitse sitten Seuraava.

  7. Valitse Haluatko tallentaa tälle hakukentälle useita arvoja? -kohdasta Salli useita arvoja -valintaruutu.

   Huomautus: Useiden arvojen tallentamisen käyttöön ottaminen edellyttää tämän valintaruudun valitsemista.

  8. Valitse Valmis.

   Kun valitset Valmis, ohjelma luo hakusarakkeen, jonka kenttien ominaisuudet perustuvat ohjatussa hakusarakkeen luomisessa valitsemiisi vaihtoehtoihin.

  9. To save the table, click the Microsoft Office Button Office-painikkeen kuva , and then click Save.

   Keyboard shortcut  CTRL+S

 • Moniarvoisen haun luominen kirjoittamiesi arvojen perusteella

  1. Valitse ohjatussa hakukentän luomisessa Haluan määrittää arvot itse -vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

  2. Enter the number of columns. Then, type each value. To move to the next column or row, press TAB.

  3. Kun olet syöttänyt haluamasi arvot, valitse Seuraava.

  4. If you specified more than one column at step 2, you must choose which column you will use to uniquely identify each value. In the Available Fields box, double-click the column that you want to use to uniquely identify each value.

   Huomautus: Tämä vaihe ei tule näyttöön, jos valitsit vain yhden sarakkeen vaiheessa 2.

  5. Kirjoita ohjatussa hakukentän luomisessa hakusarakkeen selite.

  6. Valitse Haluatko tallentaa tälle hakukentälle useita arvoja? -kohdasta Salli useita arvoja -valintaruutu.

   Huomautus: Useiden arvojen tallentamisen käyttöön ottaminen edellyttää tämän valintaruudun valitsemista.

  7. Valitse Valmis.

   Kun valitset Valmis, ohjelma luo hakusarakkeen, jonka kenttien ominaisuudet perustuvat ohjatussa hakusarakkeen luomisessa valitsemiisi vaihtoehtoihin.

  8. To save the table, click the Microsoft Office Button Office-painikkeen kuva , and then click Save.

   Keyboard shortcut  CTRL+S

 • Kun olet luonut moniarvoisen kentän, se näkyy valintaruudulla varustettuna pudotusluettelona, kun tarkastelet taulukkoa taulukkonäkymässä.

Top of Page

Sidotun arvon ja moniarvoisen hakusarakkeen näyttöarvon perusteet

Access on tukenut yksiarvoisia hakukenttiä eri versioita varten. Moniarvoiset hakukentät ovat uusi ominaisuus Office Access 2007 -ohjelmassa. Hakukentän tarkoituksena on korvata luvun, esimerkiksi tunnuksen (tai jonkin muun viitekentän arvon), näyttö jollakin merkityksellisemmällä arvolla, kuten nimellä. Esimerkiksi yhteyshenkilön tunnusnumeron sijasta Access voi näyttää yhteyshenkilön nimen. Yhteyshenkilön tunnusnumero on sidottu arvo. Ohjelma hakee yhteyshenkilön tunnusnumeron automaattisesti lähdetaulukosta tai -kyselystä ja korvaa sen yhteyshenkilön nimellä. Yhteyshenkilön nimi on näyttöarvo.

Samoin kuin yksiarvoisella hakukentällä, jolla on näyttöarvo ja sidottu arvo, myös moniarvoisella hakukentällä on näyttöarvoja, jotka näkyvät käyttöliittymässä, ja sidottuja arvoja, jotka tallentuvat taulukkoon. Ohjelma "hakee" jokaista moniarvoisen kentän merkintää varten näyttöarvon sidotun arvon perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että Access näyttää usein haetun näyttöarvon, joka ei ole sama kuin kenttään tallennettu sidottu arvo. Esimerkiksi kyselystä, jonka nimi on Yhteystiedot - laajennettu, peräisin oleva työntekijöiden tunnusarvojen joukko saattaa olla tallennettuna kenttään, jonka nimi on Määritetty. Nämä työntekijöiden tunnusarvot ovat sidottuja arvoja. Koska Määritetty-kenttä on hakukenttä, Access näyttää kyselyn tuloksessa kuitenkin haettujen arvojen joukon – tässä tapauksessa yhteyshenkilöiden nimet. Yhteyshenkilöiden nimet ovat näyttöarvoja.

Taulukkonäkymä, jossa on näyttöarvoja, ja taulukkonäkymä, jossa on sidottuja arvoja

1. Näyttöarvot.

2. Sidotut arvot.

On tärkeää ymmärtää moniarvoisen hakukentän näyttöarvojen ja sidottujen arvojen välinen ero. Näyttöarvot näytetään taulukkonäkymässä automaattisesti oletusarvon mukaan. Sidotut arvot ovat kuitenkin arvoja, jotka on tallennettu hakukenttään, joita käytetään kyselyn ehdoissa ja joita Access käyttää oletusarvon mukaan liitoksissa muihin taulukoihin.

Top of Page

Hakukentän ominaisuuksien esittely

Voit tarkastella hakukentän ominaisuuksia rakennenäkymän alemman ruudun Kentän ominaisuudet -kohdassa. Jos haluat nähdä nimenomaan hakusarakkeeseen liittyvät ominaisuudet, valitse Haku-välilehti.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta  Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän, ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 4. Click the lookup column's name in the Field Name column.

 5. Valitse Kentän ominaisuudet -kohdasta Haku-välilehti.

  Hakukentän ominaisuudet tulevat näkyviin.

  Moniarvoisen hakukentän ominaisuudet

When you set the value of the first property (Display Control), the list of available properties changes to reflect your choice. You can set the Lookup field properties to change the behavior of a lookup column. Note that when you use the Lookup Wizard to create a lookup column, the Lookup field properties are set for you by the wizard.

Hakukentän ominaisuudet

Määritä tämä ominaisuus

Kuvaus

Näyttöohjausobjekti

Määritä ohjausobjektin tyypiksi Valintaruutu, Muokkausruutu, Luetteloruutu tai Yhdistelmäruutu. Hakusaraketta varten valitaan yleensä Yhdistelmäruutu.

Rivilähteen tyyppi

Valitse, täytetäänkö hakusarake toisen taulukon vai kyselyn arvoilla vai määrittämäsi luettelon arvoilla. Voit myös valita, että luettelo täytetään taulukon tai kyselyn kenttien nimillä.

Rivilähde

Specify the table, query, or list of values that provides the values for the lookup column. When the Row Source Type property is set to Table/Query or Field List, this property should be set to a table or query name or to a SQL statement that represents the query. When the Row Source Type property is set to Value List, this property should contain a list of values separated by semicolons.

Sidossarake

Määritä rivilähteessä oleva sarake, joka antaa hakusarakkeen tallentaman arvon. Arvo voi olla 1:n ja rivilähteen sarakkeiden määrän väliltä.

Huomautus: Sarakkeen, joka antaa tallennettavan arvon, ei tarvitse olla sama sarake kuin näyttösarake.

Sarakkeiden määrä

Määritä se rivilähteen sarakkeiden määrä, joka voidaan näyttää hakusarakkeessa. Valitse näytettävät sarakkeet antamalla sarakkeen leveys Sarakeleveys-ominaisuuden avulla.

Sarakkeiden otsikot

Määritä, näytetäänkö sarakkeiden otsikot.

Sarakkeiden leveydet

Syötä jokaisen sarakkeen leveys. Jos et halua näyttää jotakin saraketta, kuten tunnuksen saraketta, määritä leveydeksi 0.

Luettelon rivien määrä

Määritä niiden rivien määrä, jotka tulevat näkyviin, kun hakusarake näytetään.

Luettelon leveys

Määritä sen ohjausobjektin leveys, joka tulee näkyviin, kun hakusarake näytetään.

Vain luettelon käyttö

Valitse, voiko arvon, jota ei ole luettelossa, syöttää.

Salli useita arvoja

Määritä, käyttääkö hakusarake moniarvoista kenttää ja salliiko se useiden arvojen valinnan.

Salli arvoluettelon muokkaaminen

Määritä, voiko arvoluetteloon perustuvan hakusarakkeen kohteita muokata. Jos ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä ja yhden sarakkeen arvoluetteloon perustuvaa hakukenttää napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee Luettelon kohteiden muokkaaminen -valikkovaihtoehto. Jos hakukentällä on enemmän kuin yksi sarake, tätä ominaisuutta ei oteta huomioon.

Luettelon kohtien muokkauslomake

Nimeä olemassa oleva lomake, jota käyttämällä taulukkoon tai kyselyyn perustuvan hakusarakkeen luettelon kohteita voidaan muokata.

Näytä vain rivilähteen arvot

Vain nykyistä rivilähdettä vastaavat arvot näytetään, kun Salli useita arvoja -ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä.

Hakusarakkeen sidottu arvo määräytyy Sidossarake-ominaisuuden mukaan. Hakusarakkeen näyttöarvo on sarake tai sarakkeet, joita Sarakeleveys-ominaisuus, joka ei ole nolla, edustaa.

Top of Page

Moniarvoisen kentän hakusarakkeen rakenteen muuttaminen

Jos haluat muuttaa moniarvoisen hakusarakkeen rakennetta, muokkaa hakukentän ominaisuuksia rakennenäkymässä. Tähän on yksi poikkeus. Jos hakusarake perustuu yhden sarakkeen arvoluetteloon ja Salli arvoluettelon muokkaaminen -ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä, voit muuttaa arvoluetteloa taulukkonäkymässä tai lomakenäkymässä napsauttamalla moniarvoista hakusaraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Luettelon kohteiden muokkaaminen.

Arvoluetteloon perustuvan moniarvoisen hakusarakkeen arvoluettelon muokkaaminen

Voit lisätä arvoluetteloon arvoja, muuttaa arvoluetteloa tai määrittää oletusarvon.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa moniarvoisen kentän sisältävää kenttää.

  Taulukko avautuu taulukkonäkymässä.

 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin moniarvoisen hakusarakkeen soluista.

 5. Valitse Luettelon kohteiden muokkaaminen.

 6. Tee arvoluetteloon muutoksia ja valitse sitten OK.

Arvoluetteloon perustuvan moniarvoisen hakusarakkeen muuttaminen taulukkoon tai kyselyyn perustuvaksi moniarvoiseksi hakusarakkeeksi

 1. Poista ensin olemassa oleva arvoluetteloon perustuva moniarvoinen kenttä.

  1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

  2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

  3. Avaa taulukko rakennenäkymässä.

  4. Valitse moniarvoinen kenttä rakenneruudukosta.

   Valitse kenttä napsauttamalla kentän rivinvalitsinta.

  5. On the Design tab, in the Tools group, click Delete Rows.

   Rakenne-välilehden Työkalut-ryhmä

   Vahvistusviesti tulee näkyviin.

  6. Poista kenttä ja kaikki sen sisältö valitsemalla Kyllä, kun vahvistusviesti tulee näkyviin. Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse Ei.

 2. Luo seuraavaksi uusi moniarvoinen kenttä.

  To create a new multivalued field, see the section Create a multivalued lookup column in Datasheet view.

Moniarvoisen hakusarakkeen rakenteen muuttaminen

To change a multivalued lookup column, you can open the table in Design view and modify the Lookup field properties. For information about the Lookup field properties, see the section Introducing the Lookup field properties.

Top of Page

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×