Useiden arvojen tallentaminen hakukenttään

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit luoda hakukentän, joka tallentaa useita arvoja yhteen tietueeseen. Tämän avulla voit seurata useita toisiinsa liittyviä asioita. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on ongelmien seurannan tietokanta ja haluat pitää kirjaa asiaa käsittelevistä työntekijöistä. Yksi työntekijä saattaa työskennellä useiden ongelmien parissa, ja toisaalta kutakin ongelmaa saattaa ratkoa useampi kuin yksi työntekijä. Tällainen tietorakenne on nimeltään monta-moneen-yhteys. Accessissa on helppo seurata tällaisia toisiinsa liittyviä tietoja käyttämällä moniarvoisia hakukenttiä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mikä on moniarvoinen hakukenttä, miten voit lisätä sellaisen taulukkoon ja miten voit muuttaa aiemmin luotua hakukenttää.

Huomautus:  Tämän artikkelin tiedot eivät koske Access-verkkosovelluksissa.

Tämän artikkelin sisältö

Yleistä

Moniarvoisen hakukentän luominen taulukkonäkymässä

Moniarvoisen hakukentän luominen rakennenäkymässä

Moniarvoisen hakukentän luominen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla

Hakukentän ominaisuuksien tarkastelu tai muuttaminen rakennenäkymässä

Moniarvoisen hakukentän rakenteen muuttaminen

Yleistä

Hakukenttä on taulukon kenttä, jonka arvot ovat peräisin joko taulukosta, kyselystä tai arvoluettelosta. Kun napsautat hakukenttää taulukossa, Access näyttää arvojen luettelon, josta voi valita haluamansa. Hakukenttä voi olla moniarvoinen, eli voit valita useita luettelon kohteita. Voit näyttää vaihtoehdot yhdistelmäruudussa tai luetteloruudussa.

Moniarvoisen hakukentän luominen

Voit luoda moniarvoisen hakukentän taulukkonäkymässä tai rakennenäkymässä. Kummassa näkymässä oletkaan, käytä ohjattua moniarvoisen hakukentän luomistoimintoa. Ohjattu hakukentän luominen tekee prosessista yksinkertaisemman sekä täyttää automaattisesti asiaankuuluvat kentän ominaisuudet ja luo asiaankuuluvat taulukkoyhteydet.

Moniarvoisen hakukentän muokkaaminen

Voit käyttää ohjattua hakukentän luomistoimintoa myös olemassa olevan moniarvoisen hakukentän muokkaamiseen.

Sidotut arvot ja näyttöarvot

Kun luot hakukenttää, jonka tiedot tulevat taulukosta tai kyselystä, Access määrittää lähdetaulukon avainkentän avulla, mikä arvo kuuluu mihinkin tietueeseen. Avainkentissä on kuitenkin usein tietoja, jotka eivät ole kovin merkityksellisiä – yleensä tunnuskenttä, jossa on Laskurikentän tietotyyppi. Hakukenttä korvaa avainkentän arvon jollain merkityksellisemmällä, kuten nimellä. Tallennettua arvoa kutsutaan sidotuksi arvoksi. Näytettyä arvoa kutsutaan näyttöarvoksi.

Esimerkiksi kyselystä, jonka nimi on Yhteystiedot - laajennettu, peräisin oleva työntekijöiden tunnusarvojen joukko saattaa olla tallennettuna kenttään, jonka nimi on Määritetty. Koska Määritetty-kenttä on hakukenttä, Access näyttää kyselyn tuloksessa kuitenkin haettujen arvojen joukon – tässä tapauksessa yhteyshenkilöiden nimet. Nämä työntekijöiden tunnusarvot ovat sidottuja arvoja. Yhteyshenkilöiden nimet ovat näyttöarvoja.

Taulukkonäkymä, jossa on näyttöarvoja, ja taulukkonäkymä, jossa on sidottuja arvoja

1. Näyttöarvot.

2. Sidotut arvot.

Miksi sidotuilla arvoilla on merkitystä

Oletusarvoisesti näyttöarvot näkyvät automaattisesti, kun avaat taulukon taulukkonäkymässä. Sidotut arvot ovat kuitenkin arvoja, jotka on tallennettu hakukenttään, joita käytetään kyselyn ehdoissa ja joita Access käyttää oletusarvon mukaan liitoksissa muihin taulukoihin.

Jos käytössäsi on esimerkiksi kysely, joka käyttää Määritetty-hakukenttää kuten edellä olevassa kuvassa ja haluat jättää pois Eva Valverdelle osoitetut, ongelmia tuottaneet tietueet, sinun tulee käyttää sidottua arvoa (joka on 9), ei hänen nimeään, eli WHERE AssignedTo.Value <> 9.

Sivun alkuun

Moniarvoisen hakukentän luominen taulukkonäkymässä

Voit lisätä moniarvoisia hakukenttiä taulukkoon, joka on auki taulukkonäkymässä.

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa taulukkoa, johon haluat luoda hakukentän  – taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 2. Valitse viimeisen sarakkeen oikealla puolella Lisää napsauttamalla, ja valitse sitten Haku ja suhde.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 3. Toimi ohjatun hakutoiminnon ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Moniarvoisten hakukenttien luominen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

Moniarvoisen hakukentän luominen rakennenäkymässä

Voit luoda moniarvoisen hakukentän työskennellessäsi rakennenäkymässä. Työskenneltäessä rakennenäkymässä hakusarake luodaan käyttämällä samaa ohjattua hakusarakkeen luontitoimintoa kuin taulukkonäkymässä. Rakennenäkymässä käytettävissä ovat kuitenkin myös kaikki kenttien ominaisuudet, joten ominaisuuksia voidaan muokata suoraan.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä moniarvoisen hakukentän, ja valitse Rakennenäkymä.

 2. Etsi taulukon rakenneruudukosta ensimmäinen käytettävissä oleva tyhjä rivi.

 3. Napsauta ensimmäisellä käytettävissä olevalla tyhjällä rivillä Kentän nimi -saraketta ja kirjoita sitten kentän nimi moniarvoista hakusaraketta varten.

 4. Napsauta kyseisen rivin Tietotyyppi-saraketta, napsauta nuolta ja valitse sitten avattavasta luettelosta Ohjattu haku.

  Ohjattu hakukentän luominen käynnistyy.

 5. Suorita ohjatun toiminnon vaiheet. Lisätietoja ohjatun hakukentän luomisesta on kohdassa Moniarvoisten hakukenttien luominen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

 6. Kun ohjattu toiminto on valmis, voit muokata hakukentän ominaisuuksia. Lisätietoja hakukentän ominaisuuksista on osiossa Hakukentän ominaisuuksien tarkastelu tai muuttaminen rakennenäkymässä..

Kun valitset Valmis, ohjelma luo hakukentän, jonka kenttäominaisuudet perustuvat ohjatussa hakukentän luomisessa valitsemiisi vaihtoehtoihin. Voit tarkastella kenttien ominaisuuksia rakennenäkymän alemman ruudun Kentän ominaisuudet ‑kohdassa. Jos haluat nähdä nimenomaan hakukenttää koskevat ominaisuudet, valitse Haku-välilehti.

Sivun alkuun

Moniarvoisen hakukentän luominen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla

Ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla voit luoda kentän, joka perustuu taulukkoon, kyselyyn tai kirjoittamaasi arvoluetteloon. Tässä osassa kuvataan ohjatun hakutoiminnon vaiheita.

Taulukkoon tai kyselyyn perustuvan moniarvoisen haun luominen

 1. Valitse ohjatussa hakukentän luomisessa Haluan, että kohteen hakusarakearvot haetaan taulukosta tai kyselystä -vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 2. Valitse luettelosta taulukko tai kysely ja valitse sitten Seuraava.

 3. Valitse Käytettävissä olevat kentät -kohdasta kentät, jotka haluat sisällyttää hakuun.

 4. Siirrä valitsemasi kentät Valitut kentät -luetteloon napsauttamalla suurempi kuin -painiketta (>). Siirrä kaikki kentät Valitut kentät ‑luetteloon napsauttamalla suurempi kuin -painiketta kahdesti (»), ja napsauta sitten Seuraava.

 5. Voit myös valita yhdestä neljään kenttää, joiden mukaan haettavat kohteet lajitellaan. Valitse sitten Seuraava.

 6. Muuta tarvittaessa hakukentän sarakkeiden leveyttä ja valitse sitten Seuraava.

 7. Valitse Haluatko tallentaa tälle hakukentälle useita arvoja? ‑kohdasta Salli useita arvoja -valintaruutu.

  Huomautus: Useiden arvojen tallentamisen käyttöön ottaminen edellyttää tämän valintaruudun valitsemista.

 8. Valitse Valmis.

  Kun valitset Valmis, ohjelma luo hakukentän, jonka kenttäominaisuudet perustuvat ohjatussa hakukentän luomisessa valitsemiisi vaihtoehtoihin.

 9. Tallenna taulukko valitsemalla Tiedosto-välilehdestä Tallenna.

  Pikanäppäin CTRL + S

Moniarvoisen haun luominen kirjoittamiesi arvojen perusteella

 1. Valitse ohjatussa hakukentän luomisessa Haluan määrittää arvot itse ‑vaihtoehto ja valitse sitten Seuraava.

 2. Kirjoita sarakkeiden määrä. Kirjoita sitten jokainen arvo. Voit siirtyä seuraavalle sarakkeelle tai riville painamalla SARKAIN-näppäintä.

  Huomautus:  Jos haluat voida muokata arvoluetteloa, käytä vain yhtä saraketta.

 3. Kun olet syöttänyt haluamasi arvot, valitse Seuraava.

 4. Jos määritit useita sarakkeita vaiheessa 2, sinun on määritettävä, mitä saraketta käytetään kunkin arvon yksilölliseen tunnistamiseen. Kaksoisnapsauta Käytettävissä olevat kentät -ruudussa saraketta, jolla kukin arvo osoitetaan yksilöllisesti.

  Huomautus: Tämä vaihe ei tule näyttöön, jos valitsit vain yhden sarakkeen vaiheessa 2.

 5. Kirjoita ohjatussa hakukentän luomisessa hakukentän selite.

 6. Valitse Haluatko tallentaa tälle hakukentälle useita arvoja? ‑kohdasta Salli useita arvoja -valintaruutu.

  Huomautus: Useiden arvojen tallentamisen käyttöön ottaminen edellyttää tämän valintaruudun valitsemista.

 7. Valitse Valmis.

 8. Tallenna taulukko valitsemalla Tiedosto-välilehdestä Tallenna.

  Pikanäppäin CTRL + S

Kun olet luonut moniarvoisen kentän, se näkyy taulukkonäkymässä valintaruudulla varustettuna avattavana luettelona.

Sivun alkuun

Hakukentän ominaisuuksien tarkastelu tai muuttaminen rakennenäkymässä

Voit tarkastella hakukentän ominaisuuksia rakennenäkymän alemman ruudun Kentän ominaisuudet -kohdassa. Jos haluat nähdä nimenomaan hakusarakkeeseen liittyvät ominaisuudet, valitse Haku-välilehti.

 1. Napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella taulukkoa, johon haluat lisätä kentän, ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Napsauta hakukentän nimeä Kentän nimi-sarakkeessa.

 3. Valitse Kentän ominaisuudet -kohdasta Haku-välilehti.

  Hakukentän ominaisuudet tulevat näkyviin.

  Moniarvoisen hakukentän ominaisuudet

Kun määrität ensimmäisen ominaisuuden (Näyttöohjausobjekti) arvon, käytettävissä olevien ominaisuuksien luettelo muuttuu valintasi mukaan. Voit muuttaa hakusarakkeen toimintaa määrittämällä hakukentän ominaisuudet. Huomaa, että jos luot hakusarakkeen käyttämällä ohjattua hakusarakkeen luomista, ohjattu toiminto määrittää hakukentän ominaisuudet puolestasi.

Hakukentän ominaisuudet

Määritä tämä ominaisuus

Toiminto

Näyttöohjausobjekti

Määritä ohjausobjektin tyypiksi Valintaruutu, Muokkausruutu, Luetteloruutu tai Yhdistelmäruutu. Hakusaraketta varten valitaan yleensä Yhdistelmäruutu.

Rivilähteen laji

Valitse, täytetäänkö hakukenttä toisen taulukon vai kyselyn arvoilla vai määrittämäsi luettelon arvoilla. Voit myös valita, että luettelo täytetään taulukon tai kyselyn kenttien nimillä.

Rivilähde

Määritä taulukko, kysely tai arvoluettelo, joka antaa arvot hakukenttää varten. Kun Rivilähteen tyyppi ‑ominaisuuden arvoksi asetetaan Taulukko/kysely tai Kenttäluettelo, tämän ominaisuuden arvoksi pitäisi asettaa taulukon tai kyselyn nimi tai kyselyä esittävä SQL-lause. Kun Rivilähteen tyyppi -ominaisuuden arvoksi asetetaan Arvoluettelo, tämän ominaisuuden pitäisi sisältää puolipisteillä erotettujen arvojen luettelo.

Sidossarake

Määritä rivilähteessä oleva sarake, joka antaa hakusarakkeen tallentaman arvon. Arvo voi olla 1:n ja rivilähteen sarakkeiden määrän väliltä.

Huomautus: Tallennettavan arvon antavan sarakkeen ei tarvitse olla sama sarake kuin näyttösarake.

Sarakkeiden määrä

Määritä se rivilähteen sarakkeiden määrä, joka voidaan näyttää hakusarakkeessa. Valitse näytettävät sarakkeet antamalla sarakkeen leveys Sarakeleveys-ominaisuuden avulla.

Sarakkeiden otsikot

Määritä, näytetäänkö sarakkeiden otsikot.

Sarakkeiden leveydet

Syötä jokaisen sarakkeen leveys. Jos et halua näyttää jotakin saraketta, kuten tunnuksen saraketta, määritä leveydeksi 0.

Luettelon rivien määrä

Määritä niiden rivien määrä, jotka tulevat näkyviin, kun hakukenttä näytetään.

Luettelon leveys

Määritä sen ohjausobjektin leveys, joka tulee näkyviin, kun hakukenttä näytetään.

Vain luettelon käyttö

Valitse, voiko arvon, jota ei ole luettelossa, syöttää.

Salli useita arvoja

Ilmaisee, salliiko hakukenttä useiden arvojen valinnan.

Huomautus:  Tämän ominaisuuden arvoa ei voi muuttaa Kyllä-arvosta Ei-arvoksi.

Salli arvoluettelon muokkaaminen

Määritä, voiko arvoluetteloon perustuvan hakusarakkeen kohteita muokata. Jos ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä ja yhden sarakkeen arvoluetteloon perustuvaa hakukenttää napsautetaan hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee Luettelon kohteiden muokkaaminen -valikkovaihtoehto. Jos hakukentällä on enemmän kuin yksi sarake, tätä ominaisuutta ei oteta huomioon.

Luettelon kohtien muokkauslomake

Nimeä olemassa oleva lomake, jota käyttämällä taulukkoon tai kyselyyn perustuvan hakukentän luettelon kohteita voidaan muokata.

Näytä vain rivilähteen arvot

Vain nykyistä rivilähdettä vastaavat arvot näytetään, kun Salli useita arvoja -ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä.

Hakukentän sidottu arvo määräytyy Sidossarake-ominaisuuden mukaan. Hakusarakkeen näyttöarvo on sarake tai sarakkeet, joita Sarakeleveys-ominaisuus, joka ei ole nolla, edustaa.

Sivun alkuun

Moniarvoisen hakukentän rakenteen muuttaminen

Jos haluat muuttaa moniarvoisen hakukentän rakennetta, voit toimia jollain seuraavista tavoista:

 • Muokkaa luettelopohjaisen moniarvoisen hakukentän arvoluetteloa

  Huomautus:  Jos haluat sallia muutokset, arvoluettelossa saa olla vain yksi sarake ja Salli arvoluettelon muokkaaminen -ominaisuuden arvon määrityksen on oltava Kyllä.

 • Hakukentän ominaisuuksien muokkaaminen rakennenäkymässä

 • Muokkaa hakukenttää käynnistämällä ohjattu hakukentän luomistoiminto kyseinen hakukenttä valittuna.

Arvoluetteloon perustuvan moniarvoisen hakusarakkeen arvoluettelon muokkaaminen

Voit lisätä arvoluetteloon arvoja, muuttaa arvoluetteloa tai määrittää oletusarvon.

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa moniarvoisen kentän sisältävää kenttää.

  Taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin moniarvoisen hakukentän soluista.

 3. Valitse Luettelon kohteiden muokkaaminen.

 4. Tee arvoluetteloon muutoksia ja valitse sitten OK.

Hakukentän ominaisuuksien muokkaaminen rakennenäkymässä

Jos haluat muuttaa moniarvoista hakukenttää, voit avata taulukon rakennenäkymään ja muuttaa hakukentän ominaisuuksia. Lisätietoja hakukentän ominaisuuksista on osiossa Hakukentän ominaisuuksien tarkastelu tai muuttaminen rakennenäkymässä.

Moniarvoisen hakukentän muokkaaminen taulukkonäkymässä

Voit käyttää ohjattua hakukentän luomistoimintoa myös olemassa olevan taulukkonäkymässä olevan hakukentän muokkaamiseen.

 1. Avaa taulukko taulukkonäkymässä ja valitse hakukenttä.

 2. Valitse Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä Muokkaa hakukenttiä.

 3. Tee haluamasi muutokset ohjatun toiminnon toimintavaiheita seuraamalla. Lisätietoja ohjatusta toiminnosta on kohdassa Moniarvoisen hakukentän luominen ohjatulla hakukentän luontitoiminnolla.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×