Usean teeman käyttäminen yhdessä esityksessä

Usean teeman käyttäminen yhdessä esityksessä

Jos haluat esityksesi sisältävän useamman kuin yhden teeman (värit, fontit ja tehosteet sisältävän asettelun), lisää esitykseen toinen dian perustyyli ja käytä uudessa dian perustyylissä teemaa.

Usean teeman käyttäminen esityksessä

Esityksessä on tällä hetkellä yksi dian perustyyli, jossa on käytössä teema. Jos haluat lisätä toisen teeman, lisää toinen eri teeman sisältävä dian perustyyli. Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli.

  PowerPointin valintanauhan Dian perustyyli -painike

 2. Valitse Dian perustyyli -välilehdessä Lisää perustyyli.

  Toinen dian perustyyli lisätään pikkukuvaruutuun vasemmalle.

 3. Kun uusi dian perustyyli on valittuna pikkukuvaruudussa, valitse valintanauhan Dian perustyyli -välilehdessä Teemat ja valitse luettelosta teema.

  PowerPointin Dian perustyyli -kohdan Teemat-asetus

  Lisäämässäsi dian perustyylissä on nyt eri teema kuin esityksesi muissa dian perustyyleissä.

 4. Kun olet tehnyt kaikki valinnat, valitse Sulje perustyylinäkymä.

Juuri valitsemaasi uutta teemaa ei vielä käytetä dioissa, mutta nyt sinulla on nyt kaksi eri teemaa, joita voit käyttää dioissa. Käytä uutta teemaa ja dian perustyyliä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Teeman käyttäminen uusissa dioissa

 1. Napsauta valintanauhan Aloitus-välilehden Diat-kohdassa Uusi dia -kohdan vieressä olevaa alanuolta, jotta dian asettelun pikkukuvien valikoima avautuu.

  Uusi dia -painike
 2. Vieritä pikkukuvia ja napsauta haluamaasi teemaa ja asettelua.

  Valitse perustyylit napsauttamalla Uusi dia -kohdan vieressä olevaa nuolta

Katso lisätietoja artikkelista Dian asettelun muokkaaminen ja ottaminen uudelleen käyttöön.

Teeman käyttäminen nykyisissä dioissa

 1. Napsauta diaa, jota haluat muuttaa.

 2. Avaa pikkukuvien valikoima napsauttamalla Diat-kohdassa Asettelu-kohdan vieressä olevaa alanuolta.

  Asettelu-painike
 3. Vieritä pikkukuvia ja napsauta haluamaasi teemaa ja asettelua.

  Valitse perustyylit napsauttamalla Asettelu-kohdan vieressä olevaa alanuolta

Katso lisätietoja artikkelista Dian asettelun muokkaaminen ja ottaminen uudelleen käyttöön.

Usean teeman käyttäminen esityksessä

 1. Valitse Näytä-välilehdessä Dian perustyyli.

 2. Valitse Dian perustyyli -välilehden Muokkaa teemaa -ryhmästä Teemat.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat käyttää valmista teemaa, valitse haluamasi teema Sisäinen-kohdasta.

  • Jos haluat käyttää luomaasi uutta teemaa tai aiemmin luotua teemaa, jota olet muokannut ja jonka olet tallentanut, valitse haluamasi teema Mukautettu-kohdasta.

   Huomautus: Mukautettu on käytettävissä Teemat-valikoimassa vain, jos olet luonut yhden tai useampia mukautettuja teemoja. Katso lisätietoja teeman muokkaamisesta artikkelista Oman teeman luominen PowerPointissa.

  • Jos haluat käyttää toisessa sijainnissa olevaa teeman sisältävää tiedostoa, valitse Selaa teemoja. Etsi ja valitse sitten haluamasi teema.

 4. Jos haluat käyttää toista perustyyliä ja asettelujoukkoa, vieritä asettelujen loppuun dian perustyylinäkymässä.

 5. Napsauta viimeisen asettelun jälkeen, valitse Teema, ja valitse haluamasi teema. Valitsemassasi tyylissä näkyy uusi asettelujoukko.

 6. Jatka, kunnes olet valmis, ja valitse sitten Sulje perustyylinäkymä.

Voit nyt valita kahdesta teemasta tässä esityksessä, mutta valitsemaasi uutta teemaa ei vielä käytetä dioissa. Käytä uutta teemaa ja dian perustyyliä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kaksi dian perustyyliä samassa diaesityksessä

Kuva: Yhdessä esityksessä on kaksi dian perustyyliä, joista kummassakin on eri teema.

Teeman käyttäminen uusissa dioissa

 1. Napsauta valintanauhan Aloitus-välilehden Diat-kohdassa Uusi dia -kohdan vieressä olevaa alanuolta, jotta dian asettelun pikkukuvien valikoima avautuu.

  Uusi dia -painike
 2. Vieritä pikkukuvia ja napsauta haluamaasi teemaa ja asettelua.

  Valitse perustyylit napsauttamalla Uusi dia -kohdan vieressä olevaa nuolta

Katso lisätietoja artikkelista Dian asettelun muokkaaminen ja ottaminen uudelleen käyttöön.

Teeman käyttäminen nykyisissä dioissa

 1. Napsauta diaa, jota haluat muuttaa.

 2. Avaa pikkukuvien valikoima napsauttamalla Diat-kohdassa Asettelu-kohdan vieressä olevaa alanuolta.

  Asettelu-painike
 3. Vieritä pikkukuvia ja napsauta haluamaasi teemaa ja asettelua.

  Valitse perustyylit napsauttamalla Asettelu-kohdan vieressä olevaa alanuolta

Katso lisätietoja artikkelista Dian asettelun muokkaaminen ja ottaminen uudelleen käyttöön.

Toisen teeman käyttäminen diassa

 1. Valitse dia, jossa haluat käyttää toista teemaa.

 2. Pidä CONTROL-näppäintä painettuna ja osoita sitten Rakenne-välilehden Teemat-kohdassa diaa, jossa haluat käyttää teemaa, ja valitse Käytä valituissa dioissa.

  Vihje: Jos haluat, että diassa on vain vähän tai ei lainkaan väriä (pelkistetty ulkoasu), käytä Valkoinen-teemaa.

Teeman asetusten palauttaminen manuaalisesti muotoiltuihin elementteihin

Teema on kokoelma tiettyjä fontteja, värejä ja dian rakenne-elementtejä. Kun näitä elementtejä muotoillaan manuaalisesti, muotoilut korvaavat teeman. Jos esityksessä on käytössä esimerkiksi Courier-fontti ja muotoilet osan tekstistä manuaalisesti käyttämään Tahoma-fonttia, teeman vaihtaminen tai käyttäminen uudelleen ei vaikuta Tahoma-fonttia käyttävään tekstiin.

Voit palauttaa teeman asetukset manuaalisesti muotoiltuihin elementteihin seuraavasti:

Fontin palauttaminen teeman fontiksi

Jokaisella teemalla on kaksi valikoimaa yksi otsikkoja ja toinen leipätekstiä varten. Jos teksti on otsikko, käytä Teemaotsikot-fonttia. Muutoin käytä Teeman leipäteksti -fonttia.

 1. Valitse teksti, jonka haluat muuttaa teeman fontin mukaiseksi.

  Vihje: Voit valita useita tekstiä sisältäviä tekstiruutuja tai objekteja kerralla pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun valitset kohteita. Jos et voi valita diassa olevaa objektia tai tekstiä, muokkaa dian perustyyliä.

 2. Osoita Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä fontin nimen viereistä nuolta.

 3. Jos haluat vaihtaa tekstiin teeman fontin, valitse Teemaotsikot- tai Teeman leipäteksti -fontti.

  Valintamerkki osoittaa, että Teemaotsikot-fontti tai Teeman leipäteksti -fontti on valittuna.

  Näyttökuvassa näkyvät otsikoiden ja leipätekstin Teeman värit -asetukset, jotka ovat käytettävissä Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän avattavan Fontti-ohjausobjektin kautta.

Teeman värien palauttaminen objekteihin

Jos otat teeman käyttöön, mutta teeman asettelut eivät näy joissakin objekteissa, niitä on todennäköisesti muutettu manuaalisesti.

 1. Valitse objekti, jonka haluat palauttaa käyttämään teeman värejä.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Muodon tyylit -ryhmän Muodon täyttö -kohdan viereinen nuoli ja valitse sitten haluamasi väri.

  Näyttökuvassa näkyvät Muodon täyttö -valikossa olevat vaihtoehdot, kuten Ei täyttöä, Teeman värit, Vakiovärit, Lisää täyttövärejä, Kuva, Liukuväri ja Kuvio.

Teeman asettelujen palauttaminen

Jos otat teeman käyttöön, mutta teeman asettelut eivät näy joissakin dioissa, asetteluja on todennäköisesti muutettu manuaalisesti. Jos esimerkiksi siirrät otsikon eri paikkaan diassa tai muutat taulukon sijaintia, nämä manuaalisesti muotoillut asettelut eivät muutu, kun vaihdat teemaa.

 1. Osoita kohdetta, kuten siirrettyä otsikkoa, jonka haluat palauttaa käyttämään teeman asettelua.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Palauta.

  Näyttökuvassa näkyvät Diat-ryhmä ja Uusi dia-, Asettelu-, Palauta- ja Osa-vaihtoehdot.

Katso myös

Teemojen käyttäminen PowerPoint for Macissa

Teeman mukauttaminen ja tallentaminen PowerPoint for Macissa

Toisen teeman käyttäminen diassa

 1. Valitse dia, jossa haluat käyttää toista teemaa.

 2. Pidä CONTROL-näppäintä painettuna ja napsauta sitten Teemat-välilehden Teemat-kohdassa diaa, jossa haluat käyttää teemaa, ja valitse Käytä valituissa dioissa.

  Vihje: Jos haluat, että diassa on vain vähän tai ei lainkaan väriä (pelkistetty ulkoasu), käytä Valkoinen-teemaa.

Teeman asetusten palauttaminen manuaalisesti muotoiltuihin elementteihin

Teema on kokoelma tiettyjä fontteja, värejä ja dian rakenne-elementtejä. Kun näitä elementtejä muotoillaan manuaalisesti, muotoilut korvaavat teeman. Jos esityksessä on käytössä esimerkiksi Courier-fontti ja muotoilet osan tekstistä manuaalisesti käyttämään Tahoma-fonttia, teeman vaihtaminen tai käyttäminen uudelleen ei vaikuta Tahoma-fonttia käyttävään tekstiin.

Voit palauttaa teeman asetukset manuaalisesti muotoiltuihin elementteihin seuraavasti:

Fontin palauttaminen teeman fontiksi

Jokaisella teemalla on kaksi valikoimaa yksi otsikkoja ja toinen leipätekstiä varten. Jos teksti on otsikko, käytä Teemaotsikot-fonttia. Muutoin käytä Teeman leipäteksti -fonttia.

 1. Valitse teksti, jonka haluat muuttaa teeman fontin mukaiseksi.

  Vihje: Pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla voit valita useita tekstiruutuja tai objekteja, jotka sisältävät tekstiä. Jos et voi valita diassa olevaa objektia tai tekstiä, muokkaa dian perustyyliä.

 2. Osoita Aloitus-välilehden -ryhmän -ruudun viereistä nuolta.

 3. Jos haluat käyttää tekstissä teeman , valitse Teemaotsikot-tai Teeman leipäteksti -.

  Valintamerkki osoittaa, että Teemaotsikko- tai Teeman leipäteksti -on valittuna

  Fontti-pikavalikko

Teeman värien palauttaminen objekteihin

Jos otat teeman käyttöön, mutta teeman asettelut eivät näy joissakin objekteissa, niitä on todennäköisesti muutettu manuaalisesti.

 1. Valitse objekti, jonka haluat palauttaa käyttämään teeman värejä.

 2. Valitse Muotoile-välilehden Muodon tyylit -ryhmän Täyttö-kohdan viereinen nuoli ja valitse sitten haluamasi väri.

  Täyttöväri

  Kuvateksti 1 Objektille valitaan teeman väri, tässä esimerkissä tiilenpunainen.

Teeman asettelujen palauttaminen

Jos käytät teemaa, mutta jotkin diat eivät muutu teeman asettelujen mukaisiksi, asetteluja on todennäköisesti muutettu manuaalisesti. Jos esimerkiksi siirrät otsikon eri paikkaan diassa tai muutat taulukon sijaintia, kyseisillä kohteilla on manuaalisesti muotoillut asettelut, jotka eivät muutu, kun teema muuttuu.

 1. Osoita kohdetta, kuten siirrettyä otsikkoa, jonka haluat palauttaa käyttämään teeman asettelua.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Asettelu ja valitse sitten Palauta asettelun oletusasetukset.

  Aloitus-välilehti, Diat-ryhmä

Katso myös

Dian taustakuvien piilottaminen

PowerPoint Online tukee useiden teemojen käyttämistä esityksessä. Tämä edellyttää PowerPointin työpöytäversion käyttämistä.

Teemoja käsitteleviä lisätietolinkkejä

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×