Ulkoisten yhteyshenkilöiden joukkotuonti Exchange Onlineen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tämä artikkeli on tarkoitettu järjestelmänvalvojille. Yritätkö tuoda yhteystiedot omaan postilaatikkoosi? Katso Yhteystietojen tuominen Outlookiin

Onko yrityksesi aiemmin työyhteyshenkilöt, jotka haluat sisällyttää (kutsutaan myös Yleinen osoiteluettelo) jaetussa osoitekirjassa paljon Exchange Online? Haluatko lisätä ulkoisia yhteyshenkilöitä samalla tavalla kuin käyttäjien kanssa yrityksen sisällä jakeluryhmien jäseniksi? Jos näin on, voit käyttää Exchange Online PowerShell ja samalla kertaa CSV (pilkuilla erotetut arvot) tiedoston tuominen Exchange Onlineulkoiset yhteyshenkilöt. Se on kolme vaihetta:

Vaihe 1: Ulkoiset yhteystiedot sisältävän CSV-tiedoston luominen

Vaihe 2: Ulkoisten yhteystietojen luominen PowerShellin avulla

Vaihe 3: Tietojen lisääminen ulkoisten yhteystietojen ominaisuuksiin

Kun olet tehnyt nämä vaiheet yhteystietojen tuontia varten, voit suorittaa seuraavat lisätehtävät:

Uusien ulkoisten yhteystietojen lisääminen

Ulkoisten yhteystietojen piilottaminen jaetussa osoitteistossa

Vaihe 1: Yhteystiedot sisältävän CSV-tiedoston luominen

Ensimmäiseksi on luotava CSV-tiedosto, joka sisältää tiedot jokaisesta yhteyshenkilöstä, jonka haluat tuoda Exchange Onlineen.

 1. Kopioi seuraava teksti tekstitiedostoon Muistiossa ja tallenna tiedosto työpöydälle CSV-tiedostoksi käyttämällä tiedostotunnisteena tunnistetta .csv. Esimerkki tiedostonimestä: UlkoisetYhteystiedot.csv.

  Vihje: Jos kieli on Erikoismerkkien käyttäminen (kuten åätai ö -Ruotsi) Tallenna UTF-8 tai muita Unicode-koodausta kun tallennat tiedoston Muistiossa CSV-tiedosto.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä, eli otsikkorivillä, on lueteltu yhteystiedot, koita voidaan käyttää tuotaessa tiedot Exchange Onlineen. Ominaisuuksien nimet on erotettu toisistaan pilkuilla. Jokainen otsikkorivin alapuolella oleva rivi edustaa ominaisuusarvoja yksittäisen ulkoisen yhteystiedon tuontia varten.

  Huomautus: Tämä teksti sisältää mallitiedot, jotka voit poistaa. Älä kuitenkaan poista tai muuta ensimmäistä riviä (otsikkoriviä). Se sisältää kaikki ominaisuudet ulkopuolisia yhteystietoja varten.

 2. Avaa CSV-tiedosto Microsoft Exceliin muokattavaksi, koska CSV-tiedoston muokkaaminen on Excelissä helpompaa.

 3. Luo rivi jokaista Exchange Onlineeen tuotavaa yhteystietoa varten. Täytä mahdollisimman monta solua. Nämä tiedot näkyvät kunkin yhteyshenkilön jaetussa osoitteistossa.

  Tärkeää:  Seuraavat ominaisuudet (otsikkorivin neljä ensimmäistä kohdetta) ovat pakollisia ulkoisen yhteystiedon luonnissa, ja ne on täytettävä CSV-tiedostoon: Ulkoinen sähköpostiosoite, Nimi, Etunimi, Sukunimi. Vaiheessa 2 suoritettava PowerShell-komento käyttää näiden ominaisuuksien arvoja yhteystietojen luonnissa.

Alkuun

Vaihe 2: Ulkoisten yhteystietojen luominen PowerShellin avulla

Seuraava vaihe on vaiheessa 1 luomasi CSV-tiedoston ja PowerShellin käyttäminen CSV-tiedostossa lueteltujen ulkoisten yhteystietojen joukkotuontiin Exchange Onlineen.

 1. Yhdistä PowerShell Exchange Online -organisaatioosi. Vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin. Käytä Office 365:n yleisen järjestelmänvalvojan tilin käyttäjänimeä ja salasanaa, kun muodostat yhteyden Exchange Onlinen PowerShelliin.

 2. Kun olet yhdistänyt PowerShellin Exchange Onlineen, siirry siihen työpöydän kansioon, johon tallensit CSV-tiedoston vaiheessa 1. Esimerkki: C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Luo ulkoiset yhteystiedot suorittamalla seuraava komento:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Tuotavien yhteystietojen määrän mukaan uusien yhteystietojen luonti voi kestää jonkin aikaa. Kun komennon suoritus on valmis, PowerShell tuo näkyviin uusien luotujen yhteystietojen luettelon.

 4. Kun haluat tarkastella uusia ulkoisia yhteystietoja, siirry Exchange-hallintakeskus (EAC) -toimintoon ja valitse sitten Vastaanottajat > Yhteystiedot.

  Vihje: Ohjeet EAC-yhteyden muodostamiseen ovat artikkelissa Exchange-hallintakeskus Exchange Onlinessa.

 5. Päivitä luettelo tarvittaessa valitsemalla Päivitä Päivitä-kuvake , jotta näet tuodut ulkoiset yhteystiedot.

  Tuodut yhteystiedot näkyvät jaetussa osoitteistossa Outlookissa ja Outlookin verkkoversiossa.

  Huomautus: Voit tarkastella yhteystietoja myös Office 365:ssä valitsemalla hallintakeskuksen Käyttäjät > Yhteystiedot.

Alkuun

Vaihe 3: Tietojen lisääminen ulkoisten yhteystietojen ominaisuuksiin

Kun olet suorittanut komennon vaiheessa 2, ulkoiset yhteystiedot luodaan, mutta niissä ei ole mitään CSV-tiedoston useimpien solujen sisältämiä yhteyshenkilön tai organisaation tietoja. Tämä johtuu siitä, että kun luot uudet ulkoiset yhteystiedot, vain pakolliset tiedot täytetään. Ei haittaa, vaikka CSV-tiedostoon ei olisi täytetty kaikkia tietoja. Jos jotakin tietoa ei ole, sitä ei lisätä.

 1. Yhdistä PowerShell Exchange Online -organisaatioosi. Vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin.

 2. Siirry siihen työpöydän kansioon, johon tallensit CSV-tiedoston vaiheessa 1. Esimerkki: C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Suorita seuraavat kaksi komentoa ja lisää muut ominaisuudet CSV-tiedostosta ulkoisiin yhteystietoihin, jotka loit vaiheessa 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Huomautus: Manager-parametri voi olla ongelmallinen. Jos CSV-tiedoston solu on tyhjä, näyttöön tulee virhesanoma eikä mitään ominaisuustietoja lisätä yhteystietoon. Jos sinun ei tarvitse määrittää vastuuhenkilöä, poista –Manager $_.Manager edellisestä PowerShellin komennosta.

  Vaiheessa 1 tuotujen yhteystietojen määrän mukaan niiden päivittäminen voi jälleen kestää jonkin aikaa.

 4. Voit tarkistaa seuraavasti, että ominaisuudet on lisätty yhteystietoihin:

  1. Valitse EAC:ssä Vastaanottajat > Yhteystiedot.

  2. Tuo yhteyshenkilön ominaisuudet näkyviin valitsemalla yhteystieto ja valitsemalla sitten Muokkaa Muokkaa-kuvake .

Siinä kaikki. Käyttäjät näkevät yhteystiedot ja lisätiedot osoitteistossa Outlookissa ja Outlookin verkkoversiossa.

Alkuun

Uusien ulkoisten yhteystietojen lisääminen

Voit lisätä uusia ulkoisia yhteystietoja Exchange Onlineen toistamalla vaiheita 1–3. Sinä tai yrityksesi käyttäjät voitte lisätä uuden rivin CSV-tiedostoon uutta yhteystietoa varten. Sen jälkeen voit luoda ja lisätä uudet tiedot uusiin yhteystietoihin suorittamalla vaiheiden 2 ja 3 PowerShell-komennot.

Huomautus: Kun luot uusia yhteystietoja suorittamalla komennon, näyttöön voi tulla virhesanoma siitä, että aiemmin luodut yhteystiedot ovat jo olemassa. Kaikki CSV-tiedostoon lisätyt uudet yhteystiedot kuitenkin luodaan.

Ulkoisten yhteyshenkilöiden piilottaminen jaetussa osoitteistossa

Jotkin yritykset voivat käyttää vain ulkoisia yhteystietoja, jolloin niitä voidaan lisätä jakeluryhmien jäseniksi. Tässä skenaariossa yritykset haluavat ehkä piilottaa ulkoiset yhteystiedot jaetussa osoitteistossa. Toimi seuraavasti:

 1. Yhdistä PowerShell Exchange Online -organisaatioosi. Vaiheittaiset ohjeet ovat artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin.

 2. Voit piilottaa yhden ulkoisen yhteystiedon suorittamalla seuraavan komennon.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Voit esimerkiksi piilottaa Konsta Koskisen jaetussa osoitteistossa suorittamalla tämän komennon:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Voit piilottaa kaikki ulkoiset yhteystiedot jaetussa osoitteistossa suorittamalla tämän komennon:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

Kun olet piilottanut ulkoiset yhteystiedot, ne eivät näy jaetussa osoitteistossa, mutta voit edelleen lisätä ne jakeluryhmän jäseniksi.

Alkuun

Katso myös

Office 365:n sähköposti – järjestelmänvalvojan ohje

Office 365:n ja Exchange Onlinen hallinta Windows PowerShellin avulla

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×