Työyhteystiedot, rakenteen tarkistaminen ja kaupallisen tulostuksen asetukset

Microsoft Publisher 2010 ‑ohjelman Backstage-näkymä sisältää seuraavat tiedot julkaisusta: Työyhteystiedot, Rakenteen tarkistaminen ja Kaupallisen tulostuksen asetukset. Voit luoda, tarkastella ja muokata julkaisun työyhteystietoja. Voit suorittaa rakenteen tarkistamisen, jolloin saat selville julkaisuun mahdollisesti liittyvät ongelmat ja niiden korjaustavat. Voit tarkistaa ja määrittää värijärjestelmän, fonttien upottamisen ja korvauksen sekä värien rekisteröinnin asetukset, jotta julkaisu voidaan siirtää kaupalliseen tulostuspalveluun. Voimassa olevat julkaisun työyhteystiedot ja värijärjestelmätiedot näkyvät Backstage-näkymän Tiedot-välilehdessä.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Työyhteystiedot

Työyhteystietojen luominen

Työyhteystietojen muokkaaminen tai poistaminen

Rakenteen tarkistaminen

Kaupallisen tulostuksen asetukset

Värijärjestelmät

Mikä tahansa väri (RGB)

Yksi väri

Spottivärit

Prosessivärit

Prosessivärit ja spottivärit

Värijärjestelmän valitseminen

Upotettujen fonttien hallinta

Kaikkien TrueType-fonttien upottaminen

Rekisteröintiasetukset

Työyhteystiedot

Työyhteystiedot ovat mukautettuja, joko yksilön tai yrityksen tiedoista koostuvia tietoryhmiä, joiden avulla voidaan nopeasti täyttää käyntikorttien, lehtisten ja muiden julkaisujen tarvittavat kohdat.

Työyhteystiedot voivat sisältää osia, kuten henkilön nimen, aseman tai arvon, organisaation nimen, osoitteen, puhelin- tai faksinumeron, sähköpostiosoitteen, tunnuslauseen tai moton ja logon. Voit luoda haluamasi määrän erilaisia työyhteystietoja.

Kun luot julkaisun, uuden julkaisun kentät täytetään viimeksi käytetyillä työyhteystiedoilla. Julkaisun voimassa olevat työyhteystiedot näkyvät Backstage-näkymän Tiedot-välilehdessä.

Publisher 2010:n Backstage-näkymän työyhteystiedot

Työyhteystietojen luominen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tiedot ja valitse sitten Muokkaa työyhteystietoja.

  Huomautus:  Jos työyhteystietoja ei ole jo määritetty, siirry suoraan vaiheeseen 4.

 3. Valitse Työyhteystiedot-valintaikkunassa Uusi.
  Työyhteystietojen muokkaaminen Publisher 2010:ssä

 4. Kirjoita Uusien työyhteystietojen luominen ‑valintaikkunaan haluamasi tiedot, kirjoita Työyhteystietojen nimi ‑tekstiruutuun nimi ja valitse Tallenna.
  Uusien työyhteystietojen luominen Publisher 2010:ssä

 5. Jos haluat heti käyttää uusia tietoja julkaisussasi, valitse Päivitä julkaisu.

Työyhteystietojen muokkaaminen tai poistaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tiedot ja valitse sitten Muokkaa työyhteystietoja.

 3. Valitse Työyhteystiedot-valintaikkunassa muokattavat tai poistettavat tiedot.

 4. Voit muokata tietoja valitsemalla Muokkaa ja tekemällä haluamasi muutokset Työyhteystietojen muokkaaminen ‑kohdassa. Valitse lopuksi Tallenna.

 5. Voit poistaa tietoja valitsemalla Poista ja sitten Kyllä.

Sivun alkuun

Rakenteen tarkistaminen

Rakenteen tarkistaminen ‑tehtäväruudussa on luettelo ohjelman havaitsemista rakenneongelmista, kuten osittain sivun ulkopuolelle jäävistä osista, tarinaylivuoto olevasta tekstistä tai kuvista, joiden mittasuhteet ovat muuttuneet. Joskus nämä ongelmat voi korjata automaattisesti, mutta joskus manuaalinen korjaus on tarpeen.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tiedot ja valitse sitten Suorita suunnittelun tarkistus.

Rakenteen tarkistamisesta on lisätietoja seuraavassa artikkelissa: Rakenteen tarkistaminen.

Kaupallisen tulostuksen asetukset

Offset-painossa painotyön määrittämiseen ja suorittamiseen tarvitaan koulutettu painaja. Yleensä jokainen painotyön väri vaatii työtä painajalta ja lisää työn kustannuksia. Tarvittavien värien määrä määräytyy valitsemasi värijärjestelmän mukaan. Julkaisun voimassa olevat värijärjestelmätiedot näkyvät Backstage-näkymän Tiedot-välilehdessä.

Publisher 2010:n kaupallisen tulostuksen asetukset

Värijärjestelmät

Kun teet värillisen julkaisun, voit valita jonkin seuraavista värijärjestelmistä. Tarkista tulostuspalvelusta, mikä värijärjestelmä kannattaa valita:

 • Mikä tahansa väri (RGB)

 • Yksi väri

 • Spottivärit

 • Prosessivärit (CMYK)

 • Prosessivärit ja spottivärit

Mikä tahansa väri (RGB)

Jos tulostuksessa käytetään digitaalista väritulostinta (kuten työasemakohtaista väritulostinta), kannattaa valita RGB (Red, Green, Blue) ‑värijärjestelmä. Kun tulostetaan muutamia kappaleita, tämä on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. RGB-värijärjestelmässä esiintyy kuitenkin eniten variaatioita, joten eri tulostustöiden väreistä on vaikea saada aivan samoja.

Yksi väri

Jos tulostuksessa käytetään yhtä väriä, kaikki julkaisun värit painetaan yhden värin, yleensä mustan, sävyillä. Tämä on edullisin värijärjestelmä offset-painoissa, sillä se vaatii vain yhden värin.

Spottivärit

Jos tulostuksessa käytetään spottiväriä, kaikki julkaisun osat painettaan yhden värin, yleensä mustan, sävyillä, ja yhden korostusvärinä käytettävän lisävärin eli spottivärin sävyillä. Publisherissa voi käyttää spottiväritöissä Pantone®-värejä.

Tämä värijärjestelmä edellyttää vähintään kahden värin käyttöä, mikä saattaa nostaa offset-painon kustannuksia.

Huomautus:  Joissakin tapauksissa spottivärien käyttäminen saattaa olla kalliimpaa kuin prosessivärien käyttäminen. Näin on yleensä pienisarjaisissa töissä.

Prosessivärit

Jos käytät tätä värijärjestelmää, julkaisusi painetaan nelivärisenä yhdistämällä sopivassa suhteessa prosessivärejä (syaania, magentaa, keltaista ja mustaa, joiden yleinen lyhenne on CMYK). Näitä neljää väriä yhdistämällä saadaan muodostettua lähes kaikki värit. Poikkeuksia ovat metallivärit ja erittäin kylläiset värit.

Prosessivärit vaativat aina neljän CMYK-värin määrittämistä painossa. Värien kohdistaminen päällekkäin vaatii lisäksi taitoa painajalta. Näiden vaatimusten vuoksi prosessivärien käyttäminen on spottivärien käyttöä kalliimpaa.

Prosessivärit ja spottivärit

Tämän värijärjestelmän käyttäminen on kaikkein kalleinta, koska prosessiväreihin (neljään väriin) yhdistetään yksi tai useita spottivärejä. Käytä tätä värijärjestelmää vain siinä tapauksessa, että haluat käyttää sekä täyttä väriskaalaa että erittäin kylläistä väriä tai metalliväriä, jota ei voida saada aikaan CMYK-järjestelmässä.

Värijärjestelmän valitseminen

Kun valitset värijärjestelmää Publisherissa, värinvalitsin näyttää vain valitun värijärjestelmän sisältämät värit. Jos esimerkiksi valitset Yksi väri ‑vaihtoehdon, voit käyttää vain tällä värillä aikaan saatavia viivan, täytön ja tekstin värejä. Jos valitset Spottivärit-vaihtoehdon, voit käyttää vain spottiväreillä aikaan saatavia viivan, täytön ja tekstin värejä.

Voit valita julkaisun värijärjestelmän seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tiedot, valitse Kaupallisen tulostuksen asetukset ja valitse sitten Valitse värijärjestelmä.

 3. Valitse Värijärjestelmä-valintaikkunan Määritä kaikkien värien tyypiksi ‑kohdassa haluamasi värijärjestelmä.
  Värijärjestelmän valitseminen Publisher 2010:ssä

 4. Jos valitset Spottivärit- tai Prosessivärit ja spottivärit ‑vaihtoehdon, voit valita lisää spottivärejä napsauttamalla hiirellä Uusi väri ‑painiketta.

 5. Valitse OK.

Upotettujen fonttien hallinta

Kun fontit upotetaan julkaisuun, ne ovat aina käytettävissä, vaikka julkaisu siirretään eri tietokoneeseen tai toimitetaan tulostuspalveluun.

Voit upottaa vain TrueType-fontti, ja nekin vain silloin, kun niiden käyttöoikeus mahdollistaa upottamisen. Kaikki Publisheriin sisältyvät TrueType-fontit mahdollistavat upottamisen.

Upotetut fontit kasvattavat julkaisun tiedostokokoa, joten saatat haluta rajoittaa upotettavien fonttien määrää. Voit valita, upotetaanko kaikki fontit (tarvittaessa myös järjestelmäfontit), vain tietyt yksittäiset fontit vai tiettyjen fonttien osajoukot.

Huomautus:  Publisher upottaa TrueType-fontit oletusarvoisesti, kun valmistat julkaisun tulostuspalvelua varten käyttämällä ohjattua matkapaketin luomista. Fontit-valintaikkunan asetusta ei tarvitse määrittää ennen ohjatun toiminnon aloittamista.

Kaikkien TrueType-fonttien upottaminen

Kun upotat fontit julkaisuun, tavallisia järjestelmäfontteja ei upoteta, koska ne ovat todennäköisesti asennettuina useimmissa tietokoneissa. Voit valita, upotetaanko järjestelmäfontit. (Voit esimerkiksi upottaa järjestelmäfontit, jos tiedät, että toisella julkaisun käsittelijällä ei ole käytössään järjestelmäfontteja.)

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tiedot, valitse Kaupallisen tulostuksen asetukset ja valitse sitten Valitse värijärjestelmä.

 3. Valitse Fontit-valintaikkunassa Upota TrueType-fontit julkaisua tallennettaessa ‑valintaruutu.

 4. Järjestelmäfonttien upottamiseksi Älä upota tavallisia järjestelmäfontteja ‑valintaruudun valinta on poistettava.
  Upotettujen fonttien hallinta Publisher 2010:ssä

  Huomautus:  Jos Publisher ilmoittaa, että olet käyttänyt fontteja, joita ei voi upottaa, valitse OK. Tarkista tulostuspalvelusta, että sillä on käytettävissään fontit, joita ei ole upotettu. Jos tulostuspalvelulla ei ole kyseisiä fontteja käytettävissään, sovi vaihtoehtoisten fonttien käyttämisestä julkaisussa.

Rekisteröintiasetukset

Rekisteröinti tarkoittaa päällekkäisten värien tulostamista samaan kuvaan. Tämä prosessi voi johtaa välien tulostumiseen värien väliin. Kohdistusvaran avulla voi säätää vierekkäisten värien päällekkäisyyttä, kun halutaan välttää värien puutteellisesta rekisteröinnistä johtuvat välit. Tarkista tulostuspalvelusta oikeat rekisteröintiasetukset.

Lisätietoja kohdistusvarasta on artikkelissa Tietoja tulostuksen kohdistusvarasta

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×