Työkirjan tietojen suodattaminen selaimessa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tietojen suodattaminen on nopea ja helppo tapa luoda osan tiedoista, solualueen tai taulukon sarakkeessa. Suodatetut tiedot näkyvät vain ne rivit, jotka täyttävät ehto , jotka määrität ja piilottaa rivejä, joita et halua näyttää. Voit myös suodattaa useamman kuin yhden sarakkeen mukaan. Suodattimet ovat toisiinsa. Kukin suodatin, joka ottaa toimii vain nykyisen suodattimen tuottamat tietojen alijoukko ja pienentää tietojen alijoukon, edelleen. Voivat siis ensin suodattaa vuoden 2008 tiedot ja sitten Ranska tiedot. Tuloksena olevat tiedot sisältää vain tiedot, jotka käytetty Ranska 2008: ssa.

Voit suodattaa kahdella tavalla: arvoluetteloa tai ehtoa käyttämällä.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja

Tekstin suodattaminen

Lukujen suodattaminen

Päivämäärien tai kellonaikojen suodattaminen

Suodattaa ylimmät tai alimmat arvot

Suodattimen poistaminen sarakkeen

Lisätietoja tietojen suodattamisesta mahdolliset ongelmat

Tekstin suodattaminen

 1. Valitse aakkosnumeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  Valitseminen tekstiarvot sisältävästä luettelosta    

  1. Valitse Suodata.

  2. Määritä suodatettavat tiedot tekstiarvojen luettelosta valitsemalla tai poistamalla vähintään yksi tekstiarvo.

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos luettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät tekstiarvot.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Tekstisuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa tietyllä merkillä, valitse Alkaa tai, jos haluat suodattaa tiettyjä merkkejä sisältävän tekstin mukaan, valitse Sisältää.

  4. Kirjoita tekstiä Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen ruutuun.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa J-kirjaimella, kirjoita J tai, jos haluat suodattaa tekstin, joka sisältää sanan "kukka", kirjoita kukka.

   Voit etsiä yleismerkkien avulla tekstejä, joissa on joitain samoja merkkejä.

   Seuraavassa taulukossa kuvataan yleismerkit, joita voit käyttää tekstisuodattimien vertailuehtoina.

Käytä

Etsittävä teksti:

? (kysymysmerkki)

Mikä tahansa merkki
Esimerkiksi k?ila löytää tekstit "keila" ja "kiila"

* (tähti)

Miten monta merkkiä tahansa
Esimerkiksi *aja löytää tekstit "laaja" ja "varaaja"

~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

Kysymysmerkki, tähti tai tilde
Esimerkiksi v06~? löytää tekstin "v06?"

Sivun alkuun

Lukujen suodattaminen

 1. Valitse numeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen luvut sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse Suodata.

  2. Valitse tai poista lukuluettelosta vähintään yksi suodatuksessa käytettävä luku.

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos luettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät luvut.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Numerosuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa ylä- ja alarajan välissä olevat arvot, valitse On välillä.

  4. Kirjoita luku tai luvut Oma pikasuodatus -valintaikkunan oikeanpuoleisiin ruutuihin.

   Voit esimerkiksi suodattaa lukua 25 pienemmät ja lukua 50 suuremmat luvut kirjoittamalla arvot 25 ja 50.

Sivun alkuun

Päivämäärien tai kellonaikojen suodattaminen

 1. Valitse päivämääriä tai kellonaikoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen päivämäärät tai kellonajat sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse Suodata.

  2. Valitse päivämäärät tai kellonajat sisältävästä luettelosta päivämääriä tai kellonaikoja tai poista valintoja.

   Oletusarvon mukaan kaikki alueen päivämäärät ovat ryhmiteltynä hierarkkisesti vuosien, kuukausien ja päivien perusteella. Hierarkian ylemmän tason valitseminen tai poistaminen valitsee tai poistaa myös kaikki alempien tasojen päivämäärät. Jos valitset esimerkiksi vuoden 2006, kuukaudet tulevat katseluohjelmassa näkyviin vuoden 2006 alle ja päivät kunkin kuukauden alle

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos arvoluettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät arvot.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Päivämääräsuodattimet ja tee jompikumpi seuraavista:

   Tavallinen suodatin   

   Yleisten suodattimien on yksi vertailuoperaattoriperusteella. Yleisten suodattimien käyttäminen seuraavasti:

   1. Valitse jokin vertailuoperaattorikomento (Sama kuin, Ennen, Jälkeen tai On välillä) tai valitse Mukautettu suodatin.

   2. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen ruutuun.

    Voit esimerkiksi suodattaa päivämääriä tai kellonaikoja tietyn ylä- ja alarajan perusteella valitsemalla Välillä.

   3. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen tai oikeanpuoleisiin ruutuihin.

    Jos haluat esimerkiksi suodattaa aiemmat päivämäärät kuin 1.3.2006 ja myöhemmät päivämäärät kuin 1.6.2006, kirjoita 1.3.2006 ja 1.6.2006.

    Dynaaminen suodatin   

    Dynaamisen suodattimen ehdot voivat muuttua, kun otat suodattimen uudelleen käyttöön. Voit käyttää dynaamista suodatinta napsauttamalla jotakin valmiiksi määritetyistä päivämääräkomennoista.

    Voit suodattaa esimerkiksi kaikki päivämäärät nykyisen päivämäärän perusteella valitsemalla Kaikki jakson päivämäärät -valikosta Tänään tai seuraavan kuukauden perusteella valitsemalla Ensi kuussa.

    Huomautukset: .

    • Kaikki jakson päivämäärät -valikon komennot, kuten Tammikuu tai 2. neljännes, suodatetaan valitun ajankohdan mukaan vuotta huomioimatta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi vertailtaessa tietyn ajankohdan myyntiä eri vuosina.

    • Tämä vuosi- ja Vuosi tähän päivään-suodattimet eroavat toisistaan siinä, miten tulevaisuuden päivämääriä käsitellään. Tämä vuosi voi palauttaa tulevaisuuden päivämääriä kuluvalta vuodelta, kun taas Vuosi tähän päivään palauttaa vain nykyisen päivämäärän ja sitä edeltäviä päivämääriä.

Sivun alkuun

Suurimpien tai pienimpien lukujen suodattaminen

 1. Valitse numeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Valitse Numerosuodattimet ja valitse sitten Valinta.

 4. Tee Top 10 -suodatin -valintaikkunassa seuraavat toimet.

  1. Valitse Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Ylhäällä tai alhaalla. Suodatin määrittää perustuvat alkuperäisen solualueen suurimmat ja pienimmät arvot. Se ei käytä suodatetun alijoukon.

  2. Kirjoita keskimmäiseen ruutuun luku 1 - 255, jos valittuna on Kohteet, tai 0,00 - 100,00, jos valittuna on Prosentti.

  3. Tee oikealla puolella olevassa ruudussa seuraavat toimet:

   • Jos suodata luvun mukaan, valitse Kohteet.

   • Jos suodatat prosentin mukaan, valitse Prosentti.

Sivun alkuun

Sarakkeen suodattimen poistaminen

 • Tyhjennä suodatin sarakkeen suodattimen painike Käytössä olevan suodattimen kuvake sarakkeen otsikon ja valitse sitten Tyhjennä suodatin kohteesta < nimi >.

Sivun alkuun

Lisätietoja tietojen suodattamiseen mahdollisesti liittyvistä ongelmista

Seuraavat suodatusta rajoittavat tai estävät asiat tulisi ottaa huomioon.

Vältä sekoittamalla tallennusmuodot    Saat parhaan tuloksen työkirjan tekijä olisi ei sekoitetaan muodot, kuten tekstin ja numeron tai numeron ja päivämäärän samassa sarakkeessa koska vain yhden tyyppisiä Suodata-komento on käytettävissä jokaisen sarakkeen. Jos näkyvissä on eri muotoja, suodatin-valintaikkunan näyttää muodon, joka ilmenee useimmin. Jos sarake sisältää kolme ja neljä tekstinä arvoa, suodattaminen process näyttää tekstin suodattimet.

Voi olla useampi suodatetut rivit kuin raja näytettävien rivien enimmäismäärä    Jos rivit, jotka vastaavat suodatinta määrä ylittää työkirjan näytettävien rivien enimmäismäärä ja sitten verkkopohjaisia-katseluohjelma tuo näkyviin ensimmäisen joukon suodatetut rivit nykyisen enimmäismäärän verran ylöspäin. Jos haluat nähdä kaikki suodatetut rivit, joudut ehkä suhteessa vieritysalueeseen seuraava sivu. Jos työkirja on Excel Web Access-ohjelman Web-osan, saatat pystyä niin, että verkko-osa näyttää rivien määrä.

Tulostumattomia merkkejä estää suodattaminen    WWW-katseluohjelma ei voi suodattaa tietoja merkin ANSI-arvo on 0-32, jotka ovat tulostumattomat merkit sisältävä sarake. Excel-työkirjan merkeistä näyttää suorakulmainen ruudun paikkamerkkiä merkkinä. Voit suodattaa tietoja työkirjan tekijä on poistaa tulostumattomat merkit tai niiden tilalle tulostaminen merkki.

Laskettujen jäsenten pivot-taulukkoraporteissa    Et voi käyttää suodatinta, joka yhdistyy toiseen kohteeseen, kuten laskettuja jäseniä laskettu jäsen (merkitty sinisellä). Suodattimien käyttäminen lasketun jäsenen kanssa, varmista, että valitset vain yhden lasketun jäsenen. Jos haluat valita useita kohteita, poistaa lasketut jäsenet.

Pivot-taulukon metatiedot voivat olla näkyvissä     Jos olet työkirjan tekijä ja julkaiset työkirjan, joka sisältää suodatusta käyttävän OLAP-pivot-taulukkoraportin, on mahdollista, että käyttäjä näkee piilotetun kentän metatiedot. Jos haluat pitää tiedot luottamuksellisina, älä ota suodatinta käyttöön.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×