Työkirjan käyttämisessä ilmenevät erot Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Työkirjan käyttämisessä ilmenevät erot Excelissä ja Excel Services -palveluissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Excel Services on suunniteltu ensisijaisesti verkkopohjainen, tiedot-tarkasteluun pohjaiseksi Excel-työkirjojen ja tukee Microsoft Office Excel 2007alijoukkoa ominaisuuksia. Seuraavissa osissa on yhteenveto Office Excel 2007 mitä ominaisuuksia tuetaan ja Excel Services-palveluissa, joita ei tueta.

Tämän artikkelin sisältö

Tuetut ja ei-tuetut ominaisuudet työkirjan lataamisen yhteydessä

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Kun työkirjaa tarkastellaan tuetut ja ei-tuetut ominaisuudet

Ominaisuudet, tuettu tai ei tueta työkirjan käyttäminen

Tuetut ja ei-tuetut ominaisuudet työkirjan lataamisen yhteydessä

Voit ladata työkirjan Excel Services-palveluissa, joka on Office Excel 2007 työkirja (.xlsx) tai binaarinen työkirja (.xlsb) tiedostomuodossa vain luku-työkirjana kolmella tavalla:

 • Määritä URL-osoite tai UNC-polku Excel Web Access ‑WWW-osan työkirjan -ominaisuutta.

 • Tiedostokirjaston View verkko-osan yhdistäminen Excel Web Access-ohjelman Web-osan ja siirtää sitten URL-tiedostokirjaston tallennetun työkirjan näkyvät Microsoft Office Excel Web Access.

 • Näytä selaimessa tiedostokirjastossa tallennetun työkirjan. (Valitse kohde, napsauta sen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Näytä selaimessa.)

Kaikkien muiden Microsoft Office Excel-tiedostomuodot eivät ole tuettuja, mukaan lukien Office Excel 2007 makroja työkirja (.xlsm) ja Office Excel 2007 97-2003-työkirja (.xls).

Huomautus: Tarvittavat käyttöoikeudet voit myös avata työkirjan Office Excel 2007 -asiakastietokoneen Office Excel Web Access-työkaluriviltä Avaa -valikossa joko työkirjan tai tilannevedoksen. Lisätietoja on kohdassa Avaa tilannevedos Excelissä Excel Services-palveluiden tai työkirjan.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan, kun lataat työkirjan:

Ominaisuus

Kommentit

Funktiot   

Kaikki Excelin Funktiot ovat tuettuja muutama poikkeus. Lisätietoja on artikkelissa tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiotseuraavassa osassa.

Päivämäärät   

Windows- ja Macintosh-päivämääräjärjestelmät.

Excel-taulukot   

Excel-taulukon tiedot, sarakeotsikot, lasketut sarakkeet, summarivit, rakenteelliset viittaukset ja tyylit.

Solut   

Solujen arvot, mukaan lukien yhdistettyjen solujen arvot ja juoksutusalueen sisältö.

Nimet   

Määritetyt nimet ja nimetyt alueet.

Laskenta   

Laskenta- ja uudelleenlaskenta asetuksia, kuten Automaattiset paitsi taulukot, manuaaliset ja iteratiiviset laskenta-asetukset alueita ja kokonaisia laskentataulukoita. Lisätietoja on artikkelissa tietojen laskeminen ja uudelleenlaskeminen Excel Services-palveluissa.

Kaaviot   

Kaavioita, kaavion ja pivot-kaavioraporttien. Lisätietoja on ohjeaiheessa käyttäminen kaaviot ja pivot-kaavioraporttien työkirjan selaimessa.

Muotoilu   

Solujen ja solualueiden muotoilu, ehdollinen muotoilu (paitsi tietopalkkeja ja kuvakkeita käyttämällä) ja lukumuodot.

Yhteydet   

Yhteydet ulkoisiin tietolähteisiin, myös OLAP-Pivot-taulukoihin.

Entä jos-analyysi   

Entä jos-analyysi-työkaluja, mukaan lukien tavoitteen haku, arvotaulukot, skenaariot, Ratkaisin ja sarjat tulokset.

Tietojen kokoaminen   

Alueiden kootut tiedot.

Tietolähteet   

SQL Server, OLAP-tarjoajia OLEDB tarjoajat tai ODBC-ohjaimet.

Toiminnot, joita ei tueta

Työkirjat, jotka sisältävät seuraavat ei-tuettuja ominaisuuksia ei ladata tai näyttää Excel Services-palveluissa. Parhaat tulokset, kun työkirja tallennetaan aina Office Excel 2007Excel Services -komennon avulla. (Valitse Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva , Julkaise-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse kohdassa Jaa asiakirja muilleExcel Services-palveluissa .) Voit tarkistaa, onko ominaisuus on tuettu valitsemalla Avaa selaimessa, kun tallennan työkirjan -valintaruutu, jos haluat näyttää selaimessa Tallenna Excel Services -valintaikkunassa. Jos ominaisuutta ei tueta, Excel Services näyttää ilmoituksen.

Seuraavat toiminnot eivät ole tuettuja ja estävät työkirjan lataamisen:

Ominaisuus

Kommentit

VBA   

Visual Basic for Applications (VBA)-koodi, makrot, Apuohjelmat ja käyttäjän määrittämät funktiot (UDF).

Huomautus: Ohjelmointi mukauttaa Excel Services-palveluissa useilla tavoilla, mukaan lukien luomalla käyttäjän määrittämien funktioiden (UDF). Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Office SharePoint Server 2007: n Software Development Kit (SDK).

Vanhat makrokielet   

Microsoft Excel 4.0:n makrofunktiot ja Microsoft 5.0:n valintaikkunataulukot.

Ohjaimet   

Lomaketyökalurivin ohjausobjektit, työkaluryhmän ohjausobjektit ja kaikki ActiveX-komponentit.

XML   

XML-määritykset ja upotetut toimintotunnisteet.

Tietoturva ja tietosuoja   

Työkirjat, laskentataulukot tai suojatut alueet ja työkirjat, joissa on käytetty sisältöoikeuksien hallintaa (Information Rights Management, IRM).

Huomautus: Voit suojata työkirjat Excel Services-palveluissa, käyttämällä Microsoft Windows SharePoint Services-oikeudet ja käyttöoikeudet.

Kuviin ja objekteihin   

Linkitetyt ja upotetut objektit tai kuvat, lisätyt kuvat, Automaattiset muodot, WordArt-objekti ja kaavioita, kuten organisaatiokaavioita.

Muste   

Kaikki käsinkirjoitustoiminnot, mukaan lukien piirtäminen, kirjoittaminen ja huomautukset.

OLE ja DDE   

OLE (Object Linking and Embedding) ‑objektit ja DDE (Dynamic Data Exchange) ‑linkit.

Näkyvissä olevat kaavat   

Työkirjat, joihin on tallennettu näkyvissä olevia kaavoja.

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen   

Virheellisten tietojen kirjoittamisen estäminen ja avattavien luetteloiden luominen.

Tietolähteet   

Tietojen noutamispalvelut Microsoft Business Solutionsille, Windows SharePoint Services ‑luetteloille, Microsoft SQL Serverille, ulkoisille tietoalueille (kutsutaan myös kyselytaulukoiksi) ja Windows SharePoint Services ‑luetteloihin linkitetyille taulukoille.

Kyselyt   

Verkkokyselyt ja tekstiä.

Ulkoiset viittaukset linkitetyistä työkirjoista   

Ulkoiset viittaukset (linkit) tiettyyn solualueeseen, määritettyyn nimeen tiettyyn solualueeseen tai osana nimi määritelmän luominen

Kommentit   

Kommenttien näyttäminen ja muuttaminen.

Tietojen kokoaminen   

Pivot-taulukkoraporttien kootut tiedot.

Jaa työkirja -painike (Tarkista-välilehti)   

Työkirjojen jakaminen ja ristiriitaisten muutosten ratkaiseminen.

Digitaaliset allekirjoitukset   

Työkirjan näkyvät ja näkymättömät digitaaliset allekirjoitukset.

Liitetyt työkalurivit   

Mukautetut työkalurivit, jotka on liitetty työkirjaan Office Excel 2003:lla ennen työkirjan muuntamista Excel 2007 ‑muotoon.

Sivun alkuun

Tuetut ja ei-tuetut laskentataulukkofunktiot

Kaikki funktiot tuetaan täysin, kun lataaminen ja uudelleenlaskenta sisältävän työkirjan seuraavat poikkeukset, hyperlinkki, RTD ja SQL. Pyyntö, joista jokaisella on rajoitettu tuki.

Jos funktio on:

Excel palauttaa:

Ja Excel Services-palveluissa palauttaa:

HYPERLINKKI   

Aktiivisen hyperlinkin, jota voi napsauttaa ja seurata.

Jokin seuraavista:

 • Aktiivinen hyperlinkki, voi napsauttaa ja seurata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuudet on määritetty.

 • Aktiivinen hyperlinkki toisen verkkosivulle tai tiedostoon, voit napsauttaa ja seurata, mutta ei sijainnin työkirjan, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuudeksi on määritetty ja Työkirjassa siirtyminen -ominaisuus ei ole määritetty.

 • Passiiviset hyperlinkin tekstin merkkijonona, jota ei voi avata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksia ei ole määritetty.

RTD   

Reaaliaikaiset tiedot COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta.

Seuraavasti:

 • RTD-funktion palauttama arvoja, jotka on tallennettu työkirjan näkyvät.

 • Jos arvoja ei tällä hetkellä palauttaa # PUUTTUU-virhe palautetaan.

 • Jos Excel Services-palveluissa työkirjan uudelleenlaskennan ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL. Pyydä-funktio, funktio palauttaa # PUUTTUU-virheen.

Jos haluat, voit testata palautusarvon palautetun -funktioiden avulla.

SQL.Request   

Kysely, joka on yhdistetty ulkoisiin tietoihin tulokset.

Seuraavasti:

 • SQL palauttamat arvot. Pyyntö-funktio, joka on tallennettu työkirjan näkyvät.

 • Jos arvoja ei tällä hetkellä palauttaa # PUUTTUU-virhe palautetaan.

 • Jos Excel Services-palveluissa työkirjan uudelleenlaskennan ja yrittää suorittaa RTD-funktion tai SQL. Pyydä-funktio, funktio palauttaa # PUUTTUU-virheen.

Jos haluat, voit testata palautusarvon palautetun -funktioiden avulla.

MERKKI   

Luvun määrittämä merkki tai ruutu, jos merkki on sellainen, joka ei tulostu.

Luvun määrittämä merkki tai tyhjä arvo, jos merkki on sellainen, joka ei tulostu.

SOLU   

Tiedot viittauksen vasemman yläkulman solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

Tiedot viittauksen vasemman yläkulman solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.

Huomautus: Solun lisätiedot seuraavanlaisia ei tue ja palauttavat #VALUE! Virhe: väri, tiedostonimi, muoto, sulkeissa etuliitteen, suojaa- ja leveys.

TIEDOT   

Nykyisen hakemiston tai kansion asiakastietokoneen polku.

#ARVO! virhearvo.

Seuraavat muuttuvat Funktiot voi palauttaa eri arvoja, kun ne on laskettu Excel Services-palveluissa server-tietokoneessa, kun ne lasketaan Excelin asiakastietokoneessa kuin.

Jos funktio on:

Excel palauttaa:

Ja Excel Services-palveluissa palauttaa:

NYT   

Asiakastietokoneen päivämäärä ja aika.

Palvelintietokoneen päivämäärä ja aika.

TÄMÄ.PÄIVÄ   

Asiakastietokoneen päivämäärä.

Palvelintietokoneen päivämäärä.

SATUNNAISLUKU, SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ   

Satunnainen ja siksi erilainen luku aina, kun funktio suoritetaan.

Satunnainen ja siksi erilainen luku aina, kun funktio suoritetaan.

Sivun alkuun

Kun työkirjaa tarkastellaan tuetut ja ei-tuetut ominaisuudet

Työkirjan tarkasteleminen Excel Services-palveluissa server-tietokoneessa muistuttaa Excelin työkirjan tarkasteleminen asiakastietokoneessa, mutta eroja. Huomaa, että, onko näitä ominaisuuksia tuetaan kokonaan tai ei tueta, eivät estä työkirjan lataamisen ja nämä ominaisuudet säilytetään työkirja niin, että toimivat oikein Excelissä.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet ovat tuettuja, mutta voivat näkyä eri tavalla palvelimessa:

Ominaisuus

Kommentit

Hyperlinkit    

Tuetaan, mutta valvoo Office Excel Web Access-ominaisuudet seuraavasti:

 • Aktiivinen hyperlinkki, voi napsauttaa ja seurata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuudet on määritetty.

 • Aktiivinen hyperlinkki toisen verkkosivulle tai tiedostoon, jota voi napsauttaa ja seurata, mutta ei sisällä työkirjan, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus -ominaisuudeksi on määritetty ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksien sijainti ei ole määritetty.

 • Passiiviset hyperlinkin tekstin merkkijonona, jota ei voi avata, jos Office Excel Web Access- Kaikki työkirjan vuorovaikutteisuus - ja Työkirjassa siirtyminen ‑ominaisuuksia ei ole määritetty.

Fontit   

Fontit ovat yleensä sama tyyli ja koko palvelimessa kuin asiakas, mutta jos tietty fontin ole saatavilla palvelimessa ja valitse korvaava fontti voi käyttää. Käyttäjä voi myös ohittaa fontin tyylin ja koon selaimessa, kuten Internet Explorer.

Kaavioiden ja pivot-kaavioraporteista   

Kaavioiden ja pivot-kaavioraportit ovat staattisia kuvia ja Päivitä ja näyttää uudelleen Jos käsittelet (suodattaminen, lajittelu ja niin edelleen), joka perustuu kaavion tiedot tai liittyvän pivot-taulukkoraportin tietojen kanssa. Lisätietoja on ohjeaiheessa käyttäminen kaaviot ja pivot-kaavioraporttien työkirjan selaimessa.

Reunaviivat   

Seuraavat reunaviivat tuetaan täysin: kaikki viivan värejä. jatkuva ja kaksinkertainen viivatyylit; yhtenäiset viivat, vinoneliön ja katkoviivat; ja ohut, Normaali ja leveä viivanpaksuuksia.

Huomautus: Seuraavat reunaviivat ovat osittain tuettuja: kolme kertaa ja kaksinkertaiset viivatyylit; ja tasainen, vinoneliön, neliön pisteviivalla, viiva-lyhyt-viiva long-lyhyt-viiva- ja viiva-lyhyt-viiva-lyhyt-viiva rivit.

Liukuvärjäyksen suunta   

Liukuvärjäys vaaka- ja pystysuunnassa.

Solun täyttöväri   

Kaikki täyttövärit.

Solun tasaus   

Kaikki solun tasaus tuetaan, mutta seuraavin poikkeuksin: pystytasaus ja jaettu pystysuoraan, jotka korvaa pystysuora keskitetty.

Tekstin kierto   

Tekstin kierto tuetaan, sekä solun ja sarakkeen otsikon sisällön juoksutus vaaka- tai vasenta tasausta positiivinen kierron (+) ja vaaka- tai oikealle negatiivinen kiertoa (-).

Kaksisuuntainen teksti   

Tuetaan täysin, kun kielen merkistö on näkyvissä.

Ehdollisessa MUOTOILUSSA   

Seuraavat ehdolliset Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) ‑muotoilut: fontin väri, täyttöväri, fontin tehosteet, kuten lihavointi, kursivointi, alleviivaus ja yliviivaus, sekä muotoilumerkkijonot, kuten lukumuotoilut.

Laskentataulukon vierittäminen   

Määrä rivejä ja sarakkeita, joita voit vierittää laskentataulukon on rajoitettu koko on enintään 500. Siirtymispainikkeet avulla voit näyttää seuraavan rivien ja sarakkeiden rajan. Lisätietoja on aiheessa Siirtyminen työkirjan Excel Services-palveluissa.

Toiminnot, joita ei tueta

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta:

Ominaisuus

Kommentit

Hyperlinkit kaavioissa   

Kaavioissa olevien hyperlinkkien napsauttaminen ja avaaminen.

Taulukot   

Laskentataulukon sarakeotsikoiden korvaaminen Excel-taulukko-otsikoilla, kun otsikot vieritetään pois näkyvistä vieritysalueella.

Solun täyttökuviot   

Kaikki täyttökuviot.

Liukuvärjäyksen suunta   

Liukuvärjäys lävistäjän suunnassa ylöspäin ja alaspäin sekä kulmasta keskelle.

Tekstin kierto   

Solun täyttöä tai kuviointia ei kierretä tekstin mukana, vinoviivareunukset näkyvät sellaisina kuin tekstiä ei kierrettäisi, ja vaaka- ja pystysuuntainen tasaus voidaan tehdä vain vasemmalle, kun kierto on myötäpäivään (+), ja oikealle, kun kierto on vastapäivään (-).

Kaksisuuntainen teksti   

Sekoittamalla sellaisten kaksisuuntaisten oikealta vasemmalle- ja vasemmalta oikealle merkkien, joiden glyyfin (tai merkin muodon) suunta, kuten ((vasen kaarisulku) ja) (oikea kaarisulku), ei tue pystysuuntaista tekstiä.

Reunaviivat   

Seuraavat reunaviivat ovat tuettuja osittain: kolme kertaa ja kaksinkertaiset viivatyylit; ja tasainen, vinoneliön, neliön pisteviivalla, viiva-lyhyt-viiva long-lyhyt-viiva- ja viiva-lyhyt-viiva-lyhyt-viiva rivit.

Kaaviot   

2007 Office -versio 3-D graafiset tehosteet, kuten varjostus, hehku, lähennys, viiste, pehmeät reunat ja heijastus. Nämä tehosteet ovat poistetaan tai muunnetaan vaihtoehtoisiksi tehosteiksi.

Seuraavia 3-D kaavioita ei tueta:

 • Kolmiulotteinen pintakaavio

 • Kolmiulotteisen pintakaavion lankamalli

 • Korkeuskäyräpinta

 • Korkeuskäyräkaavio

RTF-objektin, kuten luettelomerkit ja erilaisten fonttia tai fonttikokoa, joka muunnetaan vain teksti.

Pystysuoran tekstin tasaus.

Huomautus: Excel Services-palveluissa näyttää laskentataulukoiden upotetut kaaviot ja kaaviotaulukot alkuperäiset kaaviot, mutta näyttää ei tue upotettua kaaviota, työkirjan tekijä on kopioinut tai siirtänyt laskentataulukosta kaaviotaulukkoon.

Rivien ja sarakkeiden ylätunnisteet   

Rivi- ja sarakeotsikot muotoilua seuraavasti: kaksoisnapsauttamalla laskenta, kaksinkertainen alleviivaus yläindeksi tai alaindeksi.

Tulostumattomat merkit   

7-bittisten ASCII-merkkien (ANSI-merkistön alijoukko) arvot 0–32 ja kaikki merkit, joita XML (Extensible Markup Language) 1.0 ei tue.

Tulosta   

Sivun asettelu ja ylä- ja alatunnisteet.

Työkaluvihjeet   

Microsoft SQL Server Analysis Services ‑jäsenominaisuuksien työkaluvihjeet.

XML   

XML-laajennuspaketit.

Sivun alkuun

Ominaisuudet, tuettu tai ei tueta työkirjan käyttäminen

Kun lataat työkirjan Excel Services-ohjelmaan, voit käsitellä sen usealla eri tavalla, mutta jotkin toiminnot, joita ei tueta.

Huomautus: Toinen tapa ottaa, joka on yksilöivä Excel Services on luoda ja muuttaa parametreja solujen arvot työkirjan muutosten tilapäisesti Parametrit-tehtäväruudun avulla tai siirtämällä tietoja Excel Web Access ‑WWW-osan liitetystä Verkko-osasta , kuten suodattimen WWW-osan. Lisätietoja on artikkelissa Työkirjan parametrien muuttaminen Excel Services-palveluissa.

Tuetut ominaisuudet

Seuraavat ominaisuudet ovat tuettuja, mutta voivat toimia eri tavalla.

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit   

Raportin suodattaminen, jäsenten valitseminen, laajentaminen (Siirtyminen alaspäin) ja tiivistäminen (siirtyminen ylöspäin) tasoja tietojen lajitteleminen, suodattaminen, ja näyttämisestä ja piilottamisesta välisummia.

Etsi    Painikkeen kuva  

Tekstin, lukujen ja päivämäärien etsiminen kirjainkoko huomioon ottaen sekä solun sisällön osan etsiminen.

Yksinkertainen valinta   

Yhden solun, rivin tai sarakkeen valitseminen

Suodattaminen ja lajitteleminen   

Suodatin-valikosta, suodattaminen tekstiä, lukuja, päivämääriä ja kellonaikoja, useiden ehtojen määrittäminen ja lajittelu. Lisätietoja on artikkelissa suodattaa tietoja Excel Services-palveluissa ja Excel Services-palveluissa tietojen lajitteleminen.

Jäsennys   

Jäsennys, mukaan lukien tietojen näyttäminen ja piilottaminen. Lisätietoja on artikkelissa Tietojen jäsentäminen Excel Services-palveluissa.

Skenaariot   

Suoritetaan valmiiksi määritetyn skenaarion.

Päivitä   

Päivittäminen ulkoisiin tietolähteisiin, myös kaikki tietolähteet nykyisessä työkirjassa, tietyn tietolähteen, säännöllisiä, manuaalisen päivityksen ja päivitä työkirjan lataamisen yhteydessä. Lisätietoja on artikkelissa Excel Services-palveluissa ulkoisten tietojen päivittäminen.

Laskutoimitus   

Automaattiset ja manuaaliset laskenta. Lisätietoja on artikkelissa tietojen laskeminen ja uudelleenlaskeminen Excel Services-palveluissa.

Huomautus: Vaikka Excel Services tukee ladataan kehäviittaukset sisältävän työkirjan, kehäviittaukset, kun se ladataan tai työkirjan uudelleenlaskennan tunnistus toimii eri tavalla. Jos Excel Services-palveluissa pysty ratkaisemaan kehäviittauksen, tietyissä tilanteissa se näyttää varoitussanoman, että on kehäviittauksen. Lasketut arvot ovat samat kuin arvot, jotka saat, jos peruutat toiminnon Excel-ohjelmassa. Excel Services peruuttaa, automaattisesti, jotta laskenta ei heikennä palvelimen suorituskykyä kehäviittauksen.

Toiminnot, joita ei tueta

Seuraavia ominaisuuksia ei tueta.

Ominaisuus

Kommentit

Pivot-taulukkoraportit   

OLAP-tietojen Ryhmittele tiedot- ja Näytä tiedot ‑valinnat, jäsenten haku, Microsoft SQL Server Analysis Services ‑toiminnot tai kenttien lisääminen, järjestäminen uudelleen tai poistaminen kenttäluettelon avulla.

Pivot-kaavioraporteista   

Pivot-kaavion käyttäminen suoraan (koska se on staattinen kuva).

Kuutiofunktioiden asynkroninen arviointi   

Tietojen noutaminen asynkronisesti, kun kuutiofunktio arvioi tietoja ja #HAETAAN.TIETOJA-sanoman näyttäminen, ennen kuin kaikki tiedot on noudettu. Kaikki tiedot noudetaan synkronisesti, ennen kuin näkymä tuodaan näyttöön tai tuodaan uudelleen näyttöön.

Etsi    Painikkeen kuva  

Etsiminen perustietojen mukaan (tietojen muotoilun ja kirjainkoon huomioivan haun sijaan).

Korvaa   

Tekstin ja arvojen korvaaminen Etsi-painikkeen Painikkeen kuva napsauttamisen jälkeen.

Rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen   

Rivin ja sarakkeen leveys ja korkeus muutoksia.

Valitsemisen lisätoiminnot   

Vierekkäisten tai toisistaan erillään olevien solualueiden tai koko laskentataulukon valitseminen.

Laskenta   

Muuttaminen laskenta-asetuksen muuttaminen työkirjan lataamisen jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa tietojen laskeminen ja uudelleenlaskeminen Excel Services-palveluissa.

Suodattaminen ja lajitteleminen   

Lajittelu ja suodatus värin mukaan ja suodattimen tai lajittelun tallentaminen työkirjaan Excel Services-palveluissa. Lisätietoja on artikkelissa suodattaa tietoja Excel Services-palveluissa ja Excel Services-palveluissa tietojen lajitteleminen.

Mennä   

Kaikki Siirry-toiminnot.

Ruutujen hallinta   

Ruutujen jakaminen ja kiinnittäminen.

Zoomausliukusäädin   

Laskentataulukon näkymän koon määrittäminen prosenttilukuna sen alkuperäisestä koosta.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×