Työkirjan julkaiseminen SharePoint-sivustoon Excel for Windowsissa

Voit julkaista työkirjan Microsoft SharePoint -kirjastossa, jotta muut käyttäjät voivat tarkastella tai muokata sitä selaimessa, vaikka heidän tietokoneeseensa ei olisikaan asennettu Exceliä. Julkaiseminen tarkoittaa käytännössä samaa kuin tallentaminen, mutta se tarjoaa joitain sisäänrakennettuja lisätoimintoja, joiden ansiosta voit säädellä sitä, mitä muut käyttäjät näkevät avatessaan työkirjan selaimessa.

On suositeltavaa ottaa koko organisaatiossa tavaksi tallentaa tai julkaista työkirjat yhteiselle SharePoint-sivustolle; näin työkirjaa ei tarvitse levittää ja muokata sähköpostitse eikä siitä näin ollen pääse syntymään lukuisia hiukan erilaisia versioita.

Julkaisuasetuksia määrittämällä voit tuoda esiin työkirjan tiettyjä osia, kuten kaavioita, tai estää joidenkin osien näkymisen selaimessa. Voit esimerkiksi näyttää kaavion mutta piilottaa sen pohjana olevat tiedot. Voit myös näyttää vain tiettyjä laskentataulukoita käyttäjille, joiden tarvitsee nähdä ne, ja piilottaa heiltä muut laskentataulukot.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit julkaista työkirjan Excel for Windowsissa, eikä se kata työkirjan tai työkirjan tietojen liittämistä Excel Web Access-verkko-osaan SharePoint-sivulla.

Kun julkaiset työkirjan SharePoint-sivustossa, koko työkirja tallentuu SharePointiin. Käyttäjä, jolla on tarvittavat SharePoint-käyttöoikeudet, voi tarkastella ja käsitellä koko työkirjaa joko selaimessa tai Excelin työpöytäsovelluksessa.

Jos SharePointissa käytetään Officen verkkoversio -sovelluksia, tietojen tarkastelu ja käsittely selaimessa voi tapahtua paljolti samoin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa. Toisin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa, selainruudukossa useat käyttäjät voivat muokata työkirjaa samanaikaisesti. Jos selaimessa näkyy Muokkaa Excel Online ‑sovelluksessa -painike, kun tarkastelet työkirjaa selaimessa, tiedät Officen verkkoversio ‑sovellusten olevan käytettävissä.

Muokkaa työkirjaa -valikon Muokkaa Excel Onlinessa -komento

Työkirjan valmisteleminen

Ennen työkirjan julkaisemista voit halutessasi määrittää, että vain osa sen laskentataulukoista ja kohteista näkyy selaimessa. Muista vain, että vaikka voit rajoittaa, mitä tässä tilassa näkyy, työkirjan sisältö tallentuu kokonaisuudessaan SharePoint-palvelimeen.

Jos haluat sisällyttää kohteeksi kokonaisia laskentataulukoita muiden kohteiden, kuten kaavioiden tai Pivot-taulukoiden, lisäksi, määritä koko laskentataulukko nimetyksi alueeksi. Valitse koko laskentataulukko ja määritä sitten nimetty alue. Tämä nimetty alue näkyy sitten käytettävissä olevana kohteena Julkaisuasetukset -valintaikkunassa, kun olet valmis julkaisemaan työkirjan.

Jotta käyttäjät voivat lisätä soluun arvon käyttääkseen toisessa solussa olevaa kaavaa, aseta tämä solu määritetyksi nimeksi Excelissä ennen työkirjan julkaisemista. Tämän jälkeen voit lisätä tämän määritetyn nimen parametriksi Selainnäkymän asetukset ‑valintaikkunan Parametrit-välilehdessä.

Seuraavassa esimerkissä näkyy solu D2, jonka nimeksi on määritetty "Korko". Selaimessa käyttäjä kirjoittaa arvon 5,625 Parametrit-ruudun Arvo-ruutuun ja valitsee Käytä. Tämä arvo ilmestyy soluun D2, ja solussa A2 oleva kaava käyttää solussa D2 olevaa arvoa. Kaavan tulos lasketaan uudelleen ja se näkyy solussa A2: $1 151,31.

Parametrin kirjoittaminen ruutuun tuo sen käyttöön solussa D2

Huomautus: Jos luot Excel-taulukkoon osittajia ja annat nimen taulukon ja osittajat sisältävälle solujoukolle, et voi käyttää osittajia taulukon suodattamiseen selaimessa julkaistessasi määritetyn alueen. Jos julkaiset taulukon tai koko laskentataulukon tai sen työkirjan, osittajat toimivat selaimessa odotettuun tapaan.

Työkirjan julkaiseminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna nimellä ja valitse sitten SharePoint.

 2. Jos SharePoint-kansio näkyy Nykyinen-, Viimeisimmät-tai vanha-kohdassa, valitse haluamasi kansio.

  Näkyviin tulee Tallenna nimellä -valintaikkuna.


  Muussa tapauksessa valitse Selaa, kirjoita SharePoint-sivuston verkko-osoite ja selaa kansioon, jossa haluat julkaista työkirjan.

  Valitse SharePoint-kansio tai valitse Selaa
 3. Jos haluat poimia työkirjasta julkaistavaksi vain joitain laskentataulukoita tai kohteita, valitse Selainnäkymän asetukset.

  Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa Selainnäkymän asetukset

  Näytössä näkyvät Näytä-välilehti ja Parametrit-välilehti.

 4. Jos haluat julkaista koko työkirjan, valitse Tallenna. Muussa tapauksessa tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat näyttää koko työkirjan selaimessa, valitse Näytä-välilehdessä luetteloruudusta Koko työkirja.

  • Jos haluat näyttää selaimessa vain joitain laskentataulukoita, valitse Näytä-välilehden luetteloruudussa Taulukot ja poista valintaruutujen valinnat taulukoista, joita et halua piilottaa selaimessa.

   Kaikki taulukot on valittu oletuksena. Kun olet poistanut joidenkin kohtien valinnan ja haluat tehdä kaikista taulukoista jälleen näkyviä, se onnistuu helposti, kun valitset Kaikki taulukot -valintaruudun.

  • Jos haluat näyttää selaimessa vain joitain kohteita (kuten nimetyt alueet, kaaviot, taulukot tai Pivot-taulukot), valitse Näytä-välilehden luetteloruudussa Työkirjan kohteet ja valitse sitten näytettävien kohteiden valintaruudut.

  • Lisää Parametrit-välilehteen määritetyt nimet, joita haluat käyttää määrittämään soluja, joita käyttäjät voivat muokata tarkastellessaan työkirjaa selaimessa, ja valitse sitten OK.

 5. Tallenna työkirja.

Huomautukset: 

 • Jos valitset kohteita, joilla on sama nimi (kuten kaavio ja sen pohjana oleva taulukko), vain yksi näistä kohteista näkyy selaimessa. Jos haluat näyttää kaikki kohteet, varmista, että kaikilla työkirjan kohteilla on yksilöllinen nimi.

 • Voit nimetä uudelleen taulukoita Rakenne-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä, Pivot-taulukoita Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä ja kaavioita tai Pivot-kaavioita Asettelu-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä. Vaihda myös muut päällekkäiset nimet, kuten nimettyjen alueiden nimet, jotka voit muuttaa Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä.

Jos SharePointissa käytetään Officen verkkoversio -sovelluksia, tietojen tarkastelu ja käsittely selaimessa voi tapahtua paljolti samoin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa. Toisin kuin Excelin työpöytäsovelluksessa, selainruudukossa useat käyttäjät voivat muokata työkirjaa samanaikaisesti. Jos selaimessa näkyy Muokkaa Excel Online ‑sovelluksessa -painike, kun tarkastelet työkirjaa selaimessa, tiedät Officen verkkoversio ‑sovellusten olevan käytettävissä.

Muokkaa työkirjaa -valikon Muokkaa Excel Onlinessa -komento

Lisä tietoja on artikkelissa erot työkirjan käytössä Excelissä ja Excel Services-palveluissa.

Työkirjan valmisteleminen

Ennen työkirjan julkaisemista voit halutessasi määrittää, että vain osa sen laskentataulukoista ja kohteista näkyy selaimessa. Muista vain, että vaikka voit rajoittaa, mitä tässä tilassa näkyy, työkirjan sisältö tallentuu kokonaisuudessaan SharePoint-palvelimeen.

Jos haluat sisällyttää kohteeksi kokonaisia laskentataulukoita muiden kohteiden, kuten kaavioiden tai Pivot-taulukoiden, lisäksi, määritä koko laskentataulukko nimetyksi alueeksi. Valitse koko laskentataulukko ja määritä sitten nimetty alue. Tämä nimetty alue näkyy sitten käytettävissä olevana kohteena Julkaisuasetukset -valintaikkunassa, kun olet valmis julkaisemaan työkirjan.

Jotta käyttäjät voivat lisätä soluun arvon käyttääkseen toisessa solussa olevaa kaavaa, aseta tämä solu määritetyksi nimeksi Excelissä ennen työkirjan julkaisemista. Tämän jälkeen voit lisätä tämän määritetyn nimen parametriksi Selainnäkymän asetukset ‑valintaikkunan Parametrit-välilehdessä.

Seuraavassa esimerkissä näkyy solu D2, jonka nimeksi on määritetty "Korko". Käyttäjä kirjoittaa selaimessa arvon, 5,625, Parametrit -ruudun ruutuun ja napsauttaa Käytä. Tämä arvo ilmestyy soluun D2, ja solussa A2 oleva kaava käyttää solussa D2 olevaa arvoa. Kaavan tulos lasketaan uudelleen ja se näkyy solussa A2: $1 151,31.

Lisä tietoja alueiden määrittämisestä on Excelin ohjeessa.

Parametrin kirjoittaminen ruutuun tuo sen käyttöön solussa D2

Huomautus: Jos luot Excel-taulukkoon osittajia ja annat nimen taulukon ja osittajat sisältävälle solujoukolle, et voi käyttää osittajia taulukon suodattamiseen selaimessa julkaistessasi määritetyn alueen. Jos julkaiset taulukon tai koko laskentataulukon tai sen työkirjan, osittajat toimivat selaimessa odotettuun tapaan.

Työkirjan julkaiseminen

 1. Valitse tiedosto > Tallenna nimellä >SharePointissa.

 2. Jos näet SharePoint-kansiosi nykyinen kansio- tai viimeisimmät kansiot-kohdassa, valitse haluamasi kansio. Muussa tapa uksessa Valitse Selaa ja anna SharePoint-sivuston verkko-osoite. Siirry sitten kansioon, johon haluat julkaista työkirjan. Näkyviin tulee Tallenna nimellä -valintaikkuna.

 3. Jos haluat poimia työkirjasta julkaistavaksi vain joitain laskentataulukoita tai kohteita, valitse Selainnäkymän asetukset. Näkyviin tulee Näytä -väli lehti ja Parametrit -väli lehti. Jos haluat julkaista koko työkirjan, valitse Tallenna. Muussa tapauksessa tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat näyttää koko työkirjan selaimessa, valitse Näytä-välilehdessä luetteloruudusta Koko työkirja.

  • Jos haluat näyttää selaimessa vain tietyt laskenta taulukot, valitse Näytä -väli lehdessä luettelot-ruudussa taulukot ja poista niiden taulu koiden valinta ruutujen valinnat, joita et halua piilottaa selaimessa.

   Kaikki taulukot on valittu oletuksena. Jos haluat, että kaikki laskenta taulukot tulevat nopeasti tarkasteltaviksi sen jälkeen, kun poistat joidenkin ruutujen valinnat, valitse kaikki taulukot -valinta ruutu.

  • Jos haluat näyttää vain tietyt selaimessa olevat kohteet (kuten nimetyt alueet, kaaviot, taulukot tai pivot-taulu koita), valitse Näytä -väli lehdessä työkirjan kohteet luettelosta ja valitse sitten niiden kohteiden valinta ruudut, jotka haluat näyttää.

  • Lisää Parametrit -väli lehteen ne määritetyt nimet, joiden avulla haluat määrittää solut, jotka ovat muokattavissa, kun käyttäjät voivat tarkastella työkirjaa selaimessa. Sulje sitten valinta ikkuna valitsemalla OK .

 4. Tallenna työkirja.

Huomautukset: 

 • Jos valitset kohteita, joilla on sama nimi (kuten kaavio ja sen pohjana oleva taulukko), vain yksi näistä kohteista näkyy selaimessa. Jos haluat näyttää kaikki kohteet, varmista, että kaikilla työkirjan kohteilla on yksilöllinen nimi.

 • Jos valitset kohteita, joilla on sama nimi (kuten kaavio ja sen pohjana oleva taulukko), vain yksi näistä kohteista näkyy selaimessa. Jos haluat näyttää kaikki kohteet, varmista, että kaikilla työkirjan kohteilla on yksilöllinen nimi.

 • Voit nimetä uudelleen taulukoita Rakenne-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä, Pivot-taulukoita Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä ja kaavioita tai Pivot-kaavioita Asettelu-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä. Vaihda myös muut päällekkäiset nimet, kuten nimettyjen alueiden nimet, jotka voit muuttaa Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä.

 • Voit nimetä uudelleen taulukoita Rakenne-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä, Pivot-taulukoita Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä ja kaavioita tai Pivot-kaavioita Asettelu-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä. Vaihda myös muut päällekkäiset nimet, kuten nimettyjen alueiden nimet, jotka voit muuttaa Kaavat-välilehden Määritetyt nimet -ryhmässä.

Lisä tietoja Excel Web Access-verkko-osista on artikkelissa työkirjan näyttäminen Excel Web Access-verkko-osassa.

Kun julkaiset työkirjan SharePoint-palvelimessa, työkirjan koko sisältö tallennetaan palvelimeen, ja sitä voi tarkastella ja käsitellä, jos avaat työkirjan Excelin Työpöytä ohjelmassa. Jos Office Web Apps-sovellukset on otettu käyttöön SharePoint Serverissä, tietojen tarkasteleminen ja käyttäminen selaimessa voi olla hyvin paljon sellaista, kuin tietojen käyttäminen Excel-Työpöytä ohjelmassa. Työkirjan samanaikainen muokkaaminen on mahdollista selain ruudukossa, kun Office Web Apps-sovellukset on otettu käyttöön. Kun tarkastelet työkirjaa selaimessa, jos Muokkaa selaimessa -painike on näkyvissä, tämä tarkoittaa, että Office Web Apps-sovellukset ovat käytettävissä.

Muokkaa selaimessa ‑painike

Lisä tietoja on artikkelissa erot työkirjan käytössä Excelissä ja Excel Services-palveluissa.

Työkirjan valmisteleminen

Ennen kuin julkaiset työkirjan, sinulla on mahdollisuus ( julkaisu asetukset -valinta ikkunassa) valita ne laskenta taulukko tai kohteet, jotka haluat näkyvän selaimessa, kun muokkaamista ei ole otettu käyttöön napsauttamalla Muokkaa selaimessa- painiketta. Muista, että vaikka voit valita, mitä tässä tilassa voi tarkastella, työkirjan koko sisältö tallennetaan edelleen SharePoint-palvelimeen.

Jos haluat sisällyttää kohteeksi kokonaisia laskentataulukoita muiden kohteiden, kuten kaavioiden tai Pivot-taulukoiden, lisäksi, määritä koko laskentataulukko nimetyksi alueeksi. Valitse koko laskentataulukko ja määritä sitten nimetty alue. Tämä nimetty alue näkyy sitten käytettävissä olevana kohteena Julkaisuasetukset -valintaikkunassa, kun olet valmis julkaisemaan työkirjan.

Jos haluat sallia, että käyttäjät voivat antaa parametrille kaavan, kun tarkastelet laskenta taulukkoa selaimessa, määritä solu määritetyllä nimellä. Sen jälkeen voit lisätä määritetyn nimen parametrina julkaisu asetukset -valinta ikkunan Parametrit -väli lehteen.

Esimerkiksi seuraavassa kuvassa, jossa on laskenta taulukko selaimessa, solussa D2 on määritetty nimi nopeus. Käyttäjä on määrittänyt selaimessa arvon, 5,625, Parametrit -ruudun ruutuun ja valinnut sitten Käytä. Tämä arvo ilmestyy soluun D2, ja solussa A2 oleva kaava käyttää solussa D2 olevaa arvoa. Kaavan tulos lasketaan uudelleen ja se näkyy solussa A2: $1 151,31.

Parametrin käyttäminen selaimessa

Lisä tietoja alueiden määrittämisestä on Excelin ohjeessa.

Työkirjan julkaiseminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna ja lähetä.

 2. Valitse Tallenna SharePointiin.
  Huomautus    jos Tallenna SharePointiin -komento ei ole käytettävissä, voit silti tallentaa työkirjan SharePoint-sivustoon Tallenna nimellä -komennolla. Julkaisu asetukset -valinta ikkuna ei ole käytettävissä. Voit myös ladata työkirjan suoraan SharePoint-kirjastosta. Käyttäjät voivat tarkastella ja muokata työkirjan sisältöä selaimessa siirtymällä suoraan siihen sivustoon, johon työkirja on tallennettuna.

  Tallenna nimellä ‑komento

 3. Jos haluat valita yksittäisiä laskenta taulukkoja tai kohteita, jotka haluat julkaista työkirjassa, napsauta Julkaise asetukset -painiketta. Muussa tapa uksessa jos haluat julkaista koko työkirjan, siirry suoraan vaiheeseen 4.
  Tee Näytä -väli lehdessä seuraavat toimet:

  • Jos haluat näyttää koko työkirjan selaimessa, valitse koko työkirja luettelon ruudussa.

  • Jos haluat näyttää selaimessa vain tietyt laskenta taulukot, valitse taulukko ruudusta taulukot ja poista sitten niiden taulu koiden valinta ruudut, joita et halua tehdä näkyviksi.
   Huomautus    kaikki taulukot ovat oletusarvoisesti valittuina. Voit määrittää kaikki taulukot nopeasti tarkasteltaviksi, kun olet poistanut valinta ruutujen valinnan, valitsemalla kaikki taulukot -valinta ruudun.

  • Jos haluat näyttää vain tietyt selaimessa olevat kohteet (kuten nimetyt alueet, kaaviot, taulukot tai pivot-taulu koita), valitse työkirjan kohteet luettelo ruudussa ja valitse sitten niiden kohteiden valinta ruudut, jotka haluat näyttää.
   Huomautus Jos valitset kohteita, joilla on sama nimi (kuten kaavio ja sen pohjana oleva tieto taulukko), vain yksi näistä kohteista on käytettävissä selaimessa. Jos haluat näyttää kaikki kohteet, varmista, että työkirjan kullakin kohteella on yksilöllinen nimi. Voit nimetä uudelleen taulukoita Rakenne-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä, Pivot-taulukoita Asetukset-välilehden Pivot-taulukko-ryhmässä ja kaavioita tai Pivot-kaavioita Asettelu-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä. Kohteiden kaksoiskappaleita, kuten nimettyjä alueita, voi nimetä uudelleen määritetyt nimet -ryhmän kaavat -väli lehdessä.
   Laskentataulukoiden tai kohteiden valitseminen

  • Lisää Parametrit -väli lehteen ne määritetyt nimet, joiden avulla haluat määrittää solut, jotka ovat muokattavissa, kun käyttäjät voivat tarkastella työkirjaa selaimessa. Sulje sitten valinta ikkuna valitsemalla OK .
   Parametrien määrittäminen

 4. Valitse sijainti, johon haluat julkaista työkirjan.
  Nykyinen sijainti-, Viimeisimmät sijainnit-tai sijainnit -kohdassa voi jo olla tallennettuja palvelin sijainteja. Jos tällaisia sijainteja ei ole tai haluat tallentaa uuteen sijaintiin, kaksoisnapsauta sijainnit-kohdassa Selaa sijaintia.

 5. Kirjoita Tallenna nimellä -valinta ikkunaan SharePoint-sivuston verkko-osoite ja selaa sitten sivustoon tai kirjastoon, johon haluat tallentaa työkirjan.

 6. Jos et ole vielä valinnut yksittäisiä työkirjoja tai kohteita tai asettanut parametreja, napsauta Julkaise asetukset -painiketta.

 7. Hyväksy tiedosto nimi- ruudussa työkirjan ehdottama nimi tai kirjoita halutessasi uusi nimi.

 8. Jos haluat, että työkirjan sisältö näkyy selain ikkunassa heti, kun julkaisu on valmis, varmista, että Avaa Excelissä selaimessa -valinta ruutu on valittuna.

 9. Valitse Tallenna.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×