Tuntilomakkeiden ja tehtävän tilan määrittäminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Ennen kuin ryhmän jäsenet voivat kirjata ajan tuntilomakkeeseensa tai lähettää tehtävänsä tilan, tuntilomakkeet, tehtävän tila tai molemmat on määritettävä.

Tuntilomakkeiden määrittäminen

Tehtävän tilan määrittäminen

Talousjaksojen luominen

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulla Talousjaksot.

 3. Valitse Hallitse tilikautta -osasta vuosi, jonka haluat määrittää talousjaksoksi, ja valitse sitten Määritä.

 4. Valitse Määritä tilikauden aloituspäivämäärä -osassa, tilikauden pitäisi alkaa käyttämällä päivämäärä-valitsin Kalenteri päivämäärän.

 5. Valitse Määritä tilivuoden luontimalli -osasta tilikauden muotoilutapa:

  • 4,5,4-menetelmä      Tämä menetelmä määrittää neljäviikkoisen tilikauden, jonka jälkeen tulee viisiviikkoinen tilikausi ja toinen neljäviikkoinen tilikausi.

  • 4,4,5-menetelmä      Tämä menetelmä määrittää neljäviikkoisen tilikauden, jonka jälkeen tulee toinen neljäviikkoinen tilikausi ja viisiviikkoinen tilikausi.

  • 5,4,4-menetelmä      Tämä menetelmä määrittää viisiviikkoisen tilikauden, jonka jälkeen tulee neljäviikkoinen tilikausi ja toinen neljäviikkoinen tilikausi.

  • 13 kuukautta      Tämä menetelmä määrittää kunkin kauden neljäksi viikoksi.

  • Tavallinen kalenterivuosi      Tämä menetelmä määrittää kunkin kauden 1. tammikuuta alkavan 12 kuukauden pituisen vuoden mukaan.

 6. Muodosta Määritä kauden nimeämistapa -osassa kausille yksilöivä nimi kirjoittamalla

  • enintään 15 merkistä koostuva etuliite

  • enintään kuudesta numerosta koostuva järjestysnumero

  • enintään 15 merkistä koostuva loppuliite, esimerkiksi Nelj. nro, -08.

 7. Valitse Luo ja tallenna.

Tilikausi näkyy Tilikaudet-sivulla, ja yksittäiset kaudet näkyvät Säädä tilikuukausia -ruudukossa.

Tilikauden määritettyäsi voit muokata sitä ruudukon avulla. Jos haluat muuttaa päivämäärä päivämäärävälin sisällä tilikauden tilivuoden kauden rivin Päättymispäivä -sarakkeesta kirjoittamalla tai valitsemalla uuden päivämäärän käyttämällä päivämäärä-valitsin Kalenteri . Seuraavien määräaikojen päivämäärät muutetaan automaattisesti niin, että kaikki ovat yhtenäisiä.

Vihje: Jos haluat määrittää tilikauden uudelleen tekemäsi virheen takia, sinun on ensin valittava kausi, poistettava se sen jälkeen valitsemalla Poista ja määritettävä se sitten uudelleen valitsemalla Määritä.

Sivun alkuun

Tuntilomakkeen jaksojen määrittäminen

Kun luot tuntilomakkeen jakson, määrität jaksot, joita ryhmän jäsenet valitsevat ja joihin he kirjaavat aikoja.

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulla Tuntilomakejaksot.

 3. Määritä Määritä jaksojoukon parametrit -osassa luotavien jaksojen määrä, ensimmäisen tuntilomakkeen jakson alkamispäivämäärä ja jaksojen vakiopituus päivinä.

 4. Määritä Määritä eränimeämistapa -osassa jokaisen tuntilomakkeen jakson nimeämistapa, jotta ryhmän jäsenet tunnistavat ne helposti.

  • Kirjoita Kirjoita etuliite -ruutuun yksilöllinen etuliite, jota käytetään nimen alkuna.

  • Jos aiot luoda enemmän kuin yhden jakson, kirjoita Seuraava järjestysnumero -ruutuun järjestysnumero, jonka avulla jokainen jakso voidaan tunnistaa.

  • Kirjoita Kirjoita loppuliite -ruutuun yksilöllinen loppuliite, jota käytetään nimen loppuna.

 5. Luo jaksot valitsemalla Luo joukko ja valitse sitten Tallenna.

 6. Luo jaksot -osassa voit muokata jaksoja lisää.

  • Lisää tuntilomakkeen jaksoja valitsemalla Lisää ennen tai Lisää jälkeen.

  • Jos haluat nimetä tuntilomakkeen jakson uudelleen, napsauta nimeä Jakson otsikko -sarakkeessa ja kirjoita sitten uusi nimi.

  • Jos haluat vaihtaa jakson tilan, valitse Tila-sarakkeesta Avoin tai Suljettu.

   Huomautus: Kaikkien uusien tuntilomakkeen jaksojen tilaksi tulee Avoin. Vain palvelimen järjestelmänvalvoja voi sulkea jakson. Tulevaisuudessa määritettävien tuntilomakkeiden lähetystä voidaan rajoittaa käyttämällä Tuntilomakkeen asetukset ja oletusarvot -sivua.

 7. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Tuntilomakkeen rivien luokitusten määrittäminen

Luokitukset ovat luokkia, jotka määritetään organisaation suorittamalle työlle. Organisaatiolla voi olla eri luokitukset esimerkiksi laskutettavaa ja ei-laskutettavaa työtä varten.

Oletusarvon mukaan kaikki tuntilomakkeen rivit käyttävät rivin perusluokitusta (oletusluokitusta).

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulla Tuntilomakkeen luokittelut.

 3. Valitse Muokkaa ja määritä rivin luokituksia -osassa Uusi luokitus.

 4. Kirjoita ruudukkoon tuntilomakkeen rivin luokituksen uusi nimi ja kuvaus ryhmän jäseniä varten.

 5. Oletusarvon mukaan Tila-sarakkeen arvoksi tulee Aktiivinen. Voit poistaa luokituksen käytöstä määrittämällä tilaksi Poissa käytöstä, jonka jälkeen luokitusta ei enää käytetä. Luokitus säilyy Project Web Accessissa historiatietojen raportointia varten.

Sivun alkuun

Tuntilomakkeen asetusten ja oletusarvojen määrittäminen

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulla Tuntilomakkeen asetukset ja oletusarvot.

 3. Määritä Outlook-näyttö-osassa, kuinka haluat ajoitetun ja todellisen ajan, ylityön sekä laskutettavan ja ei-laskutettavan ajan näkyvän Microsoft Office Outlook 2007 -ohjelmassa.

 4. Valitsemalla Project Web Access -näyttö -osan Tuntilomakkeessa käytetään tavallista ylityön ja ei-laskutettavan ajan seurantaa -valintaruutu voit sallia ryhmän jäsenten lähettää ylityöt ja ei-laskutettavan ajan. Ryhmän jäsenet voivat kuitenkin edelleen lähettää ajoitetun työnsä ajan.

 5. Määritä Tuntilomakkeen oletusarvoinen luontitila -osassa, mitkä tiedot oletustuntilomakkeeseen pitäisi sisällyttää:

  • Valitse Käyttämällä nykyisiä tehtävän varauksia, jos haluat, että tuntilomakkeet täytetään ennalta ryhmän jäsenten tehtävien varausten tiedoilla.

  • Valitse Käyttämällä nykyisiä projekteja, jos haluat, että tuntilomakkeet täytetään ennalta ryhmän jäsenten nykyisten projektien tiedoilla.

  • Valitse Ilman aiemmin määritettyjä arvoja, jos haluat luoda ryhmän jäsenille tyhjiä tuntilomakkeita.

 6. Määritä Tuntilomakkeen ruudukon sarakeyksiköt -osassa, ovatko tuntilomakkeen seurannan oletusyksiköt päiviä vai viikkoja.

 7. Määritä Oletusraportointiyksiköt-osassa, raportoidaanko ajanjaksojen aikayksiköt tunteina vai päivinä.

  Jos haluat määrittää, kuinka monesta tunnista koko päivän työ koostuu, kirjoita tunnit Tavallisen tuntilomakkeen päivän tuntien määrä -ruutuun.

 8. Määritä Päivittäiset raportointirajat -osassa tuntilomakkeessa sallittu tuntien enimmäis- ja vähimmäismäärä sekä sallittu päivässä raportoitujen tuntien enimmäismäärä. Jos tiimin jäsen raportoi näiden rajojen ulkopuolella olevia arvoja, hänen tuntilomakkeeseensa tulee virheitä, kun hän lähettää sen.

  Jos et halua määrittää päivittäisen raportointirajan enimmäis- tai vähimmäisarvoa, kirjoita 999, joka tarkoittaa rajoittamatonta tuntien määrää, tai kirjoita 0, joka tarkoittaa, että vähimmäisaikaa ei ole. Arvon 0 kirjoittaminen poistaa raportointirajat käytöstä.

  Vihje: Voit määrittää päivän tuntien oletusmääräksi enintään 999 ryhmälle tarvittavia raportointitunteja varten.

 9. Määritä Tuntilomakkeen käytännöt -osassa seuraavat tiedot:

  • Valitse Salli tulevan ajan raportoiminen, jos haluat antaa ryhmän jäsenten kirjata aikaa tulevia jaksoja varten.

  • Valitse Salli tarkistamattomat tuntilomakkeen rivikohteet -valintaruutu, jos haluat antaa ryhmän jäsenten luoda tuntilomakemerkintöjä sellaisia projekteja tai tehtäviä varten, joita ei ole Microsoft Office Project Server 2007 -ohjelmassa.

   Huomautus: Tämä valintaruutu on valittava, jos käytät vain tuntilomaketta etkä seuraa projektin tehtäviä käyttämällä tehtävän tilaa.

 10. Valitse Valvonta-osan Ota tuntilomakkeen valvonta käyttöön -valintaruutu, jos haluat luoda kaikkien tuntilomakkeeseen tehtyjen muutosten erittelyn.

  Vihje: Valitse Poista loki, jos haluat poistaa lokin.

 11. Valitse Hyväksynnän reititys -osan Kiinteä hyväksynnän reititys -valintaruutu, jos haluat estää ryhmän jäseniä määrittämästä seuraavaa hyväksyjää manuaalisesti, kun he lähettävät tuntilomakkeensa.

Sivun alkuun

Tehtävän tilan määrittäminen

 1. Valitse pikakäynnistyspalkista Palvelimen asetukset.

 2. Valitse Palvelimen asetukset -sivulla Tehtävän asetukset ja näyttö.

 3. Valitse Seurantamenetelmä -osassa seurantamenetelmä, joka vastaa parhaiten tapaa, jolla haluat ryhmän jäsenten raportoivan projektin tehtävien tilanteen.

  Vihje: Jos haluat, että projektipäälliköt voivat määrittää eri raportointitapoja projektejaan varten, poista Pakota projektipäälliköt käyttämään yllä määritettyä edistymisraportointikeinoa kaikille projekteille -valintaruudun valinta. Edellyttämällä kuitenkin projektipäälliköiden käyttävän samaa raportointitapaa koko organisaation tiedot esittävistä raporteista saadaan yhdenmukaisia.

 4. Määritä Suojaa käyttäjien päivitykset -osassa, kuinka haluat todellisten arvojen päivitysten tapahtuvan:

  • Jos haluat estää projektipäällikköä päivittämästä ryhmän jäsenen tehtävän tilan, valitse Rajoita päivitykset Project Web Accessiin -valintaruutu.

  • Jos haluat, että ryhmän jäsenet kirjaavat todelliset arvot synkronoimalla ensin tehtävänsä tilan tuntilomakkeensa kanssa, valitse Aikamerkintä vain tuntilomakkeen mukaan, käyttäjät synkronoivat päivittääkseen tehtävät -valintaruutu. Jos tämä valintaruutu valitaan, tehtävän tila voidaan syöttää vain valitsemalla Tuo tuntilomake. Kun tuntilomaketiedot on tuotu, aikaa ei voi muokata tehtävän tilan sivuilla.

 5. Kirjoita Määritä nykyiset tehtävät -osaan niiden päivien määrä, joiden aikana tehtävä on ajoitettava valmistumaan, jotta se näkyisi oletusarvon mukaan ja jotta sitä pidettäisiin nykyisenä ryhmän jäsenen tehtäväluettelossa.

 6. Valitse Ota ryhmän jäsenten Gantt-näkymät käyttöön -osan Ota ActiveX Gantt -näkymä käyttöön kaikille käyttäjille -valintaruutu, jos haluat, että käyttäjät voivat käyttää Tehtävät-sivun Gantt-näkymän käytössä tarvittavia ActiveX-komponentteja.

Miksi joitakin toimintoja ei voi suorittaa Project Web Accessissa?

Käytit kirjautua Project Web Accessin käyttöoikeuksien asetuksista riippuen sinun ei ehkä voi tarkastella tai käyttää tiettyjä ominaisuuksia. Myös mitä näet joillakin sivuilla voi vaihdella osista, jos järjestelmänvalvoja mukautettu Project Web Accessin ja Mukauta ohjetta vastaamaan.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×