Kaaviot

Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Lisäämällä kaavioon trendi viivan voit näyttää visuaalisia trendejä.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat Office 2013 ja uudempia versioita. Etsitkö Office 2010-vaiheita?

Suuntaviivan lisääminen

 1. Valitse kaavio.

 2. Valitse + kaavion oikeassa yläkulmassa.

 3. Valitse Suuntaviiva.

  Huomautus: Excel näyttää trendi viivan -asetuksen vain, jos valitset kaavion, jossa on useita arvo sarjoja valitsematta arvo sarjoja.

 4. Valitse Lisää trendi viiva -valinta ikkunassa haluamasi arvo sarjojen asetukset ja valitse sitten OK.

Trendi viivan muotoileminen

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

 2. Valitse muoto -väli lehden nykyinen valinta -ryhmässä trendi viiva-vaihto ehto avattavasta luettelosta.

 3. Valitse muodon valinta.

 4. Valitse trendi viiva trendi viivan muotoilu -ruudussa , jos haluat valita kaavion suunta viivan. Trendi viivan muotoilu on tilastollista tietojen mittaus tapaa:
  Trendiviivat

 5. Voit asettaa arvon eteenpäin ja taaksepäin -kenttiin, jos haluat heijastaa tietosi tulevaisuuteen.

Liukuvan Keski arvon viivan lisääminen

Voit muotoilla trendi viivan liukuvaan Keski viivaan.

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

 2. Valitse muoto -väli lehden nykyinen valinta -ryhmässä trendi viiva-vaihto ehto avattavasta luettelosta.

 3. Valitse muodon valinta.

 4. Valitse muotoilu trendi viiva -ruudun suunta viivan asetukset-kohdassa liukuva Keski arvo. Määritä Pisteet tarvittaessa.

  Huomautus: Liukuvan Keski arvon trendi viivan pisteiden määrä on sama kuin sarjan pisteiden kokonaismäärä, joka on yhtä suuri kuin jaksolle määritetty luku määrä.

Trendin tai liukuvan Keski arvon viivan lisääminen kaavioon Office 2010-sovelluksessa

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa arvosarjaa, johon haluat lisätä trendiviivan tai liukuvan keskiarvon, tai valitse arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Huomautus: Jos valitset kaavion, jossa on enemmän kuin yksi arvosarja, valitsematta arvosarjaa, Excel näyttää Lisää trendiviiva -valintaruudun. Valitse haluamasi arvosarja luetteloruudussa ja napsauta OK.

 3. Valitse Asettelu-välilehden Analysointi-ryhmästä Trendiviiva.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Napsauta valmista trendiviivavaihtoehtoa, jota haluat käyttää.

   Huomautus: Tämä valinta ottaa trendiviivan käyttöön ilman, että voit valita sen asetuksia.

  2. Valitse Lisää trendiviivavaihtoehtoja ja valitse sitten haluamasi trendiviivatyyppi Trendiviiva-asetukset-luokan Trendi- tai regressiolaji -kohdassa.

  Käytettävä tyyppi

  Luotava trendiviiva

  Lineaarinen

  Lineaarinen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa viivalle sopivan pienimmän neliösumman laskemiseen:

  kaava

  jossa m on kulmakerroin ja b leikkauspiste.

  Logaritminen

  Logaritminen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

  kaava

  jossa c ja b ovat vakioita ja ln on luonnollinen logaritmifunktio.

  Polynominen

  Polynominen tai kaareva trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

  kaava

  jossa b ja Muuttuja ovat vakioita.

  Tehokkuus

  Tehokkuustrendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

  kaava

  jossa c ja b ovat vakioita.

  Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

  Eksponentiaalinen

  Eksponentiaalinen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

  kaava

  jossa c ja b ovat vakioita ja e on luonnollisen logaritmin kantaluku.

  Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

  Liukuva keskiarvo

  Liukuvan keskiarvon trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa: kaava

  Huomautus: Pisteiden lukumäärä liukuva keskiarvo -trendiviivassa on sarjan pisteiden kokonaismäärän ja määrittämäsi kausimäärän erotus.

  Korrelaatiokertoimen arvo

  Trendiviiva, joka näyttää korrelaatiokertoimen arvon kaaviossa käyttämällä seuraavaa kaavaa:

  kaava

  Tämä trendiviiva-asetus on käytettävissä Lisää trendiviiva- tai Muotoile trendiviiva -valintaikkunan Asetukset-välilehdellä.

  Huomautus: Korrelaatiokertoimen arvo, jonka voit näyttää trendiviivan kanssa, ei ole muokattu korrelaatiokertoimen arvo. Excel käyttää logaritmisissa trendiviivoissa, tehokkuustrendiviivoissa ja eksponentiaalisissa trendiviivoissa muunnetun regression mallia.

  • Jos valitset vaihtoehdon Polynominen, kirjoita Järjestä-ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

  • Jos valitset vaihtoehdon Liukuva keskiarvo, kirjoita Kausi-ruutuun kausien määrä liukuvan keskiarvon laskemista varten.

  • Jos lisäät liukuvan keskiarvon pistekaavioon, liukuva keskiarvo perustuu x-arvojen järjestykseen kaaviossa. Jotta saisit haluamasi tuloksen, x-arvot on ehkä lajiteltava ennen liukuvan keskiarvon lisäämistä.

  • Jos lisäät trendiviivan viiva-, pylväs-, alue- tai palkkikaavioon, trendiviiva lasketaan olettaen, että x-arvot ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edelleen. Tämä oletus on riippumaton siitä, ovatko x-arvot numeerisia vai tekstiarvoja. Jos haluat perustaa trendiviivan numeerisiin x-arvoihin, sinun tulee käyttää piste-kaaviota.

  • Excel antaa automaattisesti nimen trendiviivalle, mutta voit muuttaa sitä. Valitse Muotoile trendiviiva -valintaikkunan Trendiviiva-asetukset-luokan Trendiviivan nimi -kohdassa vaihtoehto Mukautettu ja kirjoita sitten nimi Mukautettu-ruutuun.

Vihjeitä: 

 • Voit myös luoda liukuvan keskiarvon, joka tasoittaa tietojen vaihteluja ja näyttää kuvion tai trendin selkeämmin.

 • Jos muutat kaaviota tai arvosarjaa siten, että se ei enää tue siihen liittyvää trendiviivaa – esimerkiksi vaihtamalla kaaviotyypin 3D-kaavioksi tai muuttamalla Pivot-kaavioraportti- tai liittyvä pivot-taulukkoraporttinäkymää – trendiviiva ei enää näy kaaviossa.

 • Rivitiedoissa, joihin ei liity kaaviota, voit käyttää automaattista täyttöä tai jotain tilastollista funktiota, kuten KASVU() tai SUUNTAUS(), sopivimpien lineaaristen tai eksponentiaalisten rivien tietojen luomiseen.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Voit muuttaa trendiviivan väriä, tyyliä tai varjostusasetuksia valitsemalla Viivan väri-, Viivan tyyli- tai Varjostus-luokan ja valitsemalla sitten haluamasi asetukset.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Voit määrittää ennusteeseen sisällytettävien kausien määrän Ennuste-kohdassa valitsemalla numeron Jaksot eteenpäin- tai Jaksot taaksepäin pisteitä -ruudusta.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Valitse Aseta leikkauspiste = -valintaruutu ja määritä piste, jossa trendiviiva leikkaa akselin pystyakselilla (arvoakselilla), kirjoittamalla arvo Aseta leikkauspiste = -ruutuun.

  Huomautus: Voit tehdä tämän vain, jos käytät eksponentiaalista, lineaarista tai polynomista trendiviivaa.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Jos haluat näyttää trendiviivan kaavan kaaviossa, valitse Näytä kaava kaaviossa -valintaruutu.

  Huomautus: Et voi näyttää liukuvan keskiarvon trendiviivan kaavoja.

Vihje: Trendiviivan kaava pyöristetään sen luettavuuden parantamiseksi. Voit muuttaa valitun trendiviivan otsikon numeroiden määrää Desimaalit-ruudussa Muotoile trendiviivan otsikko -valintaikkunan Luku-välilehdellä. (Muotoilu-välilehti, Nykyinen valinta -ryhmä, Muotoile valinta -painike).

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, josta haluat nähdä korrelaatiokertoimen arvon, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Valitse Trendiviiva-asetukset-välilehdellä Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa.

Huomautus: Liukuvan keskiarvon korrelaatiokertoimen arvoa ei voi näyttää.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jonka haluat poistaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse Asettelu-välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Ei mitään.

   Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

  2. Paina DEL-näppäintä.

Vihje: Voit myös poistaa trendi viivan heti sen jälkeen, kun olet lisännyt sen kaavioon, napsauttamalla Kumoa Kumoa-painike pikatyökalurivillä tai painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + Z.

Suuntaviivan lisääminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviivan, ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehti.  

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, napsauta jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

  Kaavion rakennenäkymä -välilehti

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osa ja valitse Suuntaviiva.

  Suuntaviivan lisääminen

 4. Valitse suuntaviivavaihtoehto tai valitse Lisää suuntaviivavaihtoehtoja.

  Suuntaviivan asetukset

  Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Eksponentiaalinen

  • Lineaarinen

  • Logaritminen

  • Polynominen

  • Tehokkuus

  • Liukuva keskiarvo

  Voit myös nimetä suuntaviivan ja valita ennustevaihtoehdon.

Suuntaviivan poistaminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta suuntaviivan sisältävää kaaviota ja valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

  Kaavion rakennenäkymä -välilehti

 3. Valitse Lisää kaavion osa, Suuntaviiva ja Ei mitään.

  Poista suuntaviiva

  Voit myös napsauttaa suuntaviivaa ja painaa DELETE-näppäintä.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

viivan asetukset Officessa

Kaavion luominen alusta päätökseen

Kaavion muotoilu ominaisuudet

Arvo pisteiden otsikon lisääminen kaavioon

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×