Office
Kirjaudu sisään
Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Trendin tai liukuvan keskiarvon suuntaviivan lisääminen kaavioon

Jos haluat näyttää tietoja tai liukuvia keskiarvoja luomassasi kaaviossa, voit lisätä siihen trendiviivan. Voit myös laajentaa trendiviivaa nykyisten tietojen ulkopuolelle tulevien arvojen ennustamiseksi. Esimerkiksi seuraava lineaarinen trendiviiva ennustaa kaksi neljännestä eteenpäin ja näyttää selkeästi ylöspäin suuntautuvan trendin, joka näyttää lupaavalta tulevaa myyntiä ajatellen.

Kaavio, jossa on suuntaviiva

Voit lisätä kohteensuuntaviiva kaksiulotteiseen pinomattomaan kaavioon, kuten esimerkiksi alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- ja kuplakaavioon.

Et voi lisätä kohdetta suuntaviiva pinottuun, kolmiulotteiseen tai säteittäiseen kaavioon tai ympyrä-, pinta- tai rengaskaavioon.

Trendiviivan lisääminen

 1. Valitse kaaviostaarvosarja, johon haluat lisätä trendiviivan tai liukuvan keskiarvon.

  Trendiviiva alkaa valitsemasi arvosarjan ensimmäisestä arvopisteestä.

 2. Napsauta kaavion oikeassa yläkulmassa olevaa Kaavion osat -painiketta Kaavion osat -painike .

 3. Valitse Trendiviiva-valintaruutu.

 4. Jos haluat jonkin muuntyyppisen trendiviivan, napsauta Trendiviiva-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Eksponentiaalinen, Lineaarinen ennustetrendiviiva tai Kahden kauden liukuva keskiarvo. Saat lisää trendiviivoja valitsemalla Lisäasetukset.

 5. Jos valitset Lisäasetukset, valitse haluamasi vaihtoehto Trendiviiva-asetukset-kohdan Muotoile trendiviiva -ruudusta.

  Muotoile suuntaviivaa -ruutu

  • Jos valitset Polynominen, kirjoita Järjestä-ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

  • Jos valitset Liukuva keskiarvo, kirjoita Kausi-ruutuun kausien määrä liukuvan keskiarvon laskemista varten.

  • Jos haluat määrittää pisteen, jossa trendiviiva leikkaa pystyakselin (arvoakselin), valitse Aseta leikkauspiste ja kirjoita pystyakselin pisteen arvo.

Vihje: Trendiviiva on kaikkein tarkin, kun sen korrelaatiokertoimen arvo (luku 0–1, joka osoittaa, kuinka lähellä trendiviivan arvioidut arvot ovat nykyisiä tietoja) on lähellä lukua 1. Kun lisäät trendiviivan tietoihin, Excel laskee automaattisesti trendiviivan korrelaatiokertoimen arvon. Saat tämän arvon näkyviin kaavioosi valitsemalla Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa -valintaruudun (Trendiviiva-asetukset-kohdan Muotoile trendiviiva -ruutu).

Vihjeitä

 • Jos muutat kaaviota tai arvosarjaa siten, että se ei enää tue siihen liittyvää trendiviivaa – esimerkiksi vaihtamalla kaaviotyypin 3D-kaavioksi tai muuttamalla Pivot-kaavioraportti- tai liittyvä pivot-taulukkoraporttinäkymää – trendiviiva ei enää näy kaaviossa.

 • Rivitiedoissa, joihin ei liity kaaviota, voit käyttää automaattista täyttöä tai jotain tilastollista funktiota, kuten KASVU() tai SUUNTAUS(), sopivimpien lineaaristen tai eksponentiaalisten rivien tietojen luomiseen.

Trendiviivan lisääminen

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa arvosarjaa, johon haluat lisätä trendiviivan tai liukuvan keskiarvon, tai valitse arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Huomautus: Jos valitset kaavion, jossa on enemmän kuin yksi arvosarja, valitsematta arvosarjaa, Excel näyttää Lisää trendiviiva -valintaruudun. Valitse haluamasi arvosarja luetteloruudussa ja napsauta OK.

 3. Valitse Asettelu-välilehden Analysointi-ryhmästä Trendiviiva.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Napsauta valmista trendiviivavaihtoehtoa, jota haluat käyttää.

   Huomautus: Tämä valinta ottaa trendiviivan käyttöön ilman, että voit valita sen asetuksia.

  2. Valitse Lisää trendiviivavaihtoehtoja ja valitse sitten haluamasi trendiviivatyyppi Trendiviiva-asetukset-luokan Trendi- tai regressiolaji -kohdassa.

Käytettävä tyyppi

Luotava trendiviiva

Lineaarinen

Lineaarinen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa viivalle sopivan pienimmän neliösumman laskemiseen:

kaava

jossa m on kulmakerroin ja b leikkauspiste.

Logaritminen

Logaritminen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja ln on luonnollinen logaritmifunktio.

Polynominen

Polynominen tai kaareva trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa b ja Muuttuja ovat vakioita.

Tehokkuus

Tehokkuustrendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita.

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

Eksponentiaalinen

Eksponentiaalinen trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemiseen:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja e on luonnollisen logaritmin kantaluku.

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

Liukuva keskiarvo

Liukuvan keskiarvon trendiviiva, jossa käytetään seuraavaa kaavaa: kaava

Huomautus: Pisteiden lukumäärä liukuva keskiarvo -trendiviivassa on sarjan pisteiden kokonaismäärän ja määrittämäsi kausimäärän erotus.

Korrelaatiokertoimen arvo

Trendiviiva, joka näyttää korrelaatiokertoimen arvon kaaviossa käyttämällä seuraavaa kaavaa:

kaava

Tämä trendiviiva-asetus on käytettävissä Lisää trendiviiva- tai Muotoile trendiviiva -valintaikkunan Asetukset-välilehdellä.

Huomautus: Korrelaatiokertoimen arvo, jonka voit näyttää trendiviivan kanssa, ei ole muokattu korrelaatiokertoimen arvo. Excel käyttää logaritmisissa trendiviivoissa, tehokkuustrendiviivoissa ja eksponentiaalisissa trendiviivoissa muunnetun regression mallia.

 1. Jos valitset vaihtoehdon Polynominen, kirjoita Järjestä-ruutuun riippumattoman muuttujan suurin potenssi.

 2. Jos valitset vaihtoehdon Liukuva keskiarvo, kirjoita Kausi-ruutuun kausien määrä liukuvan keskiarvon laskemista varten.

 3. Jos lisäät liukuvan keskiarvon pistekaavioon, liukuva keskiarvo perustuu x-arvojen järjestykseen kaaviossa. Jotta saisit haluamasi tuloksen, x-arvot on ehkä lajiteltava ennen liukuvan keskiarvon lisäämistä.

 4. Jos lisäät trendiviivan viiva-, pylväs-, alue- tai palkkikaavioon, trendiviiva lasketaan olettaen, että x-arvot ovat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edelleen. Tämä oletus on riippumaton siitä, ovatko x-arvot numeerisia vai tekstiarvoja. Jos haluat perustaa trendiviivan numeerisiin x-arvoihin, sinun tulee käyttää piste-kaaviota.

 5. Excel antaa automaattisesti nimen trendiviivalle, mutta voit muuttaa sitä. Valitse Muotoile trendiviiva -valintaikkunan Trendiviiva-asetukset-luokan Trendiviivan nimi -kohdassa vaihtoehto Mukautettu ja kirjoita sitten nimi Mukautettu-ruutuun.

Vihjeitä

 • Voit myös luoda liukuvan keskiarvon, joka tasoittaa tietojen vaihteluja ja näyttää kuvion tai trendin selkeämmin.

 • Jos muutat kaaviota tai arvosarjaa siten, että se ei enää tue siihen liittyvää trendiviivaa – esimerkiksi vaihtamalla kaaviotyypin 3D-kaavioksi tai muuttamalla Pivot-kaavioraportti- tai liittyvä pivot-taulukkoraporttinäkymää – trendiviiva ei enää näy kaaviossa.

 • Rivitiedoissa, joihin ei liity kaaviota, voit käyttää automaattista täyttöä tai jotain tilastollista funktiota, kuten KASVU() tai SUUNTAUS(), sopivimpien lineaaristen tai eksponentiaalisten rivien tietojen luomiseen.

Mitä muuta haluaisit tehdä?

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Voit muuttaa trendiviivan väriä, tyyliä tai varjostusasetuksia valitsemalla Viivan väri-, Viivan tyyli- tai Varjostus-luokan ja valitsemalla sitten haluamasi asetukset.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Voit määrittää ennusteeseen sisällytettävien kausien määrän Ennuste-kohdassa valitsemalla numeron Jaksot eteenpäin- tai Jaksot taaksepäin pisteitä -ruudusta.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Valitse Aseta leikkauspiste = -valintaruutu ja määritä piste, jossa trendiviiva leikkaa akselin pystyakselilla (arvoakselilla), kirjoittamalla arvo Aseta leikkauspiste = -ruutuun.

  Huomautus: Voit tehdä tämän vain, jos käytät eksponentiaalista, lineaarista tai polynomista trendiviivaa.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jota haluat muuttaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Jos haluat näyttää trendiviivan kaavan kaaviossa, valitse Näytä kaava kaaviossa -valintaruutu.

  Huomautus: Et voi näyttää liukuvan keskiarvon trendiviivan kaavoja.

Vihje: Trendiviivan kaava pyöristetään sen luettavuuden parantamiseksi. Voit muuttaa valitun trendiviivan otsikon numeroiden määrää Desimaalit-ruudussa Muotoile trendiviivan otsikko -valintaikkunan Luku-välilehdellä. (Muotoilu-välilehti, Nykyinen valinta -ryhmä, Muotoile valinta -painike).

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, josta haluat nähdä korrelaatiokertoimen arvon, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Valitse Asettelu -välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Trendiviiva-asetukset.

  Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

 3. Valitse Trendiviiva-asetukset-välilehdellä Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa.

Huomautus: Liukuvan keskiarvon korrelaatiokertoimen arvoa ei voi näyttää.

 1. Napsauta pinoamattomassa, kaksiulotteisessa, alue-, palkki-, pylväs-, viiva-, pörssi-, piste- tai kuplakaaviossa trendiviivaa, jonka haluat poistaa, tai valitse trendiviiva kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kaavion osa.

   Asettelu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä (Kaaviotyökalut)

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  1. Valitse Asettelu-välilehden Analyysi‑ryhmästä Trendiviiva ja valitse sitten Ei mitään.

   Asettelu-välilehden Analyysi-ryhmä (Kaaviotyökalut)

  2. Paina DEL-näppäintä.

Vihje: Voit myös poistaa trendiviivan heti lisättyäsi sen kaavioon napsauttamalla Kumoa Kumoa-painike pikatyökalurivillä tai painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+Z.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviivan, ja valitse sitten Kaavion rakennenäkymä -välilehti. 

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, napsauta jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

  Kaavion rakennenäkymä -välilehti

 3. Valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehdessä Lisää kaavion osa ja valitse Suuntaviiva.

  Suuntaviivan lisääminen

 4. Valitse suuntaviivavaihtoehto tai valitse Lisää suuntaviivavaihtoehtoja.

  Suuntaviivan asetukset

  Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Eksponentiaalinen

  • Lineaarinen

  • Logaritminen

  • Polynominen

  • Tehokkuus

  • Liukuva keskiarvo

  Voit myös nimetä suuntaviivan ja valita ennustevaihtoehdon.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Napsauta suuntaviivan sisältävää kaaviota ja valitse Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

  Kaavion rakennenäkymä -välilehti

 3. Valitse Lisää kaavion osa, Suuntaviiva ja Ei mitään.

  Poista suuntaviiva

  Voit myös napsauttaa suuntaviivaa ja painaa DELETE-näppäintä.

Word

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviivan, ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja osoita haluamaasi suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Lisää suuntaviiva -valintaikkuna, valitse sarja, johon haluat lisätä suuntaviivan.

  Voit mukauttaa suuntaviivan nimeä tai lisätä kaavan nimen valitsemalla Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitsemalla Suuntaviiva-asetukset. Valitse siirtymisruudussa Asetukset ja tee haluamasi muutokset.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Osoita suuntaviivan sisältävää kaaviota ja valitse Kaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitse sitten Ei suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Voit myös osoittaa suuntaviivaa ja painaa DEL-näppäintä.

PowerPoint

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviivan, ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja osoita haluamaasi suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Lisää suuntaviiva -valintaikkuna, valitse sarja, johon haluat lisätä suuntaviivan.

  Voit mukauttaa suuntaviivan nimeä tai lisätä kaavan nimen valitsemalla Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitsemalla Suuntaviiva-asetukset. Valitse siirtymisruudussa Asetukset ja tee haluamasi muutokset.

 1. Osoita suuntaviivan sisältävää kaaviota ja valitse Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitse sitten Ei suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Voit myös osoittaa suuntaviivaa ja painaa DEL-näppäintä.

Excel

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, johon haluat lisätä suuntaviivan, ja valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti. 

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja osoita haluamaasi suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Jos näkyviin tulee Lisää suuntaviiva -valintaikkuna, valitse sarja, johon haluat lisätä suuntaviivan.

  Vihje: Voit mukauttaa suuntaviivan nimeä tai lisätä kaavan nimen valitsemalla Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitsemalla Suuntaviiva-asetukset. Valitse siirtymisruudussa Asetukset ja tee haluamasi muutokset.

 1. Osoita suuntaviivan sisältävää kaaviota ja valitse Kaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Analyysi-kohdassa Suuntaviiva ja valitse sitten Ei suuntaviivaa.

  Kaavion asettelu -välilehti, Analyysi-ryhmä

  Voit myös osoittaa suuntaviivaa ja painaa DEL-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion tietojen muokkaaminen

Tekstin, objektien ja kaavioiden animointi PowerPoint for Macissa

Lisätietoja kaikista trendiviiva-asetuksista

Käytä tätä trendiviivaa, kun luot sovitetun suoran viivan yksinkertaisille lineaarisille tietojoukoille. Tiedot ovat lineaarisia, jos niiden arvopisteiden muodostama kuvio muistuttaa suoraa viivaa. Lineaarinen suuntaviiva osoittaa yleensä, että jokin suurenee tai pienenee tasaisella nopeudella.

Lineaarinen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä viivalle sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa m on kulmakerroin ja b leikkauspiste.

Seuraava lineaarinen trendiviiva osoittaa, että jääkaappien myynti on kasvanut jatkuvasti 8 vuoden aikana. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo (luku 0–1, joka osoittaa, kuinka lähellä trendiviivan arvioidut arvot ovat nykyisiä tietoja) on 0,9792. Tämä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin hyvin.

Pistekaavio, jossa on lineaarinen suuntaviiva

Tämä trendiviiva osoittaa sovitetun kaarevan viivan ja se on hyödyllinen silloin, kun tietojen muuttumisen arvo nousee tai laskee nopeasti ja sitten hidastuu. Logaritmista trendiviivaa voidaan käyttää negatiivisten ja positiivisten arvojen kanssa.

Logaritminen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän summan laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja ln on luonnollinen logaritmifunktio.

Seuraavassa esimerkissä käytetään logaritmista trendiviivaa havainnollistamaan eläinpopulaation ennustettua kasvua suljetulla alueella, jossa populaation kasvu on hidastunut tilan vähennyttyä. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo on 0,933, mikä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin suhteellisen hyvin.

Pistekaavio, jossa on logaritminen suuntaviiva

Tämä trendiviiva on käytännöllinen silloin, kun tiedot vaihtelevat. Esimerkiksi kun analysoit suuren tietojoukon voittoja ja tappioita. Polynomisen suuntaviivan asteluku voidaan määrittää tietojen vaihtelun määrän tai käyrässä esiintyvien mutkien (nousevien ja laskevien kohtien) määrän perusteella. Yleensä Järjestyksen 2 polynomisessa trendiviivassa on vain yksi huippu tai pohja, Järjestyksessä 3 on kaksi huippua tai pohjaa ja Järjestyksessä 4 enimmillään kolme huippua tai pohjaa.

Polynominen tai kaareva trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa b ja Muuttuja ovat vakioita.

Seuraava Järjestyksen 2 polynominen trendiviiva (yksi huippu) osoittaa ajonopeuden ja polttoaineen kulutuksen välisen suhteen. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo 0,979, mikä on lähellä arvoa 1, joten viiva sopii tietoihin hyvin.

Pistekaavio, jossa on polynominen trendiviiva

Tämä trendiviiva näyttää kaarevan viivan ja se on hyödyllinen käytettäessä tietojoukkoja, joilla verrataan tietyssä arvossa nousevia mittauksia. Sillä kuvataan esimerkiksi kilpa-auton nopeuden kiihtyminen sekunnin välein. Et voi luoda tehokkuussuuntaviivaa, jos tiedoissa on nolla-arvoja tai negatiivisia arvoja.

Tehokkuussuuntaviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita.

Huomautus: Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun tiedoissasi on negatiivisia arvoja tai nolla-arvoja.

Seuraava etäisyyden mittaamisen kaavio osoittaa etäisyyden metreissä sekunteja kohden. Tehokkuussuuntaviiva osoittaa selvästi, kuinka kiihtyvyys lisääntyy. Huomaa, että korrelaatiokerroin on 0,986, mikä tarkoittaa, että suuntaviiva sopii tietoihin lähes täydellisesti.

Pistekaavio, jossa on tehokkuussuuntaviiva

Tämä trendiviiva näyttää kaarevan viivan ja se on hyödyllinen silloin, kun tietoarvot nousevat tai laskevat jatkuvasti nousevin arvoin. Et voi luoda eksponentiaalista trendiviivaa, jos tietosi sisältävät nolla-arvoja tai negatiivisia arvoja.

Eksponentiaalinen trendiviiva käyttää tätä yhtälöä pisteiden läpi sopivan pienimmän neliösumman laskemisessa:

kaava

jossa c ja b ovat vakioita ja e on luonnollisen logaritmin kantaluku.

Seuraava eksponentiaalinen trendiviiva osoittaa hiili-14:n määrän vähenemisen kohteessa sen vanhentuessa. Huomaa, että korrelaatiokertoimen arvo on 0,990, mikä tarkoittaa, että viiva sopii tietoihin lähes täydellisesti.

Kaavio, jossa on eksponentiaalinen trendiviiva

Tämä trendiviiva tasaa tietojen vaihtelut ja näyttää kuvion tai trendin tarkemmin. Suuntaviivan laskemisessa käytetään tiettyä, Piste-ruudussa määritettävää pisteiden määrää. Näistä pisteistä lasketaan keskiarvo, jota käytetään suuntaviivan pisteenä. Jos Piste-ruudun arvo on esimerkiksi 2, kahden ensimmäisen arvopisteen keskiarvoa käytetään liukuvan keskiarvon suuntaviivan ensimmäisenä pisteenä. Toisen ja kolmannen arvopisteen keskiarvoa käytetään suuntaviivan toisena pisteenä jne.

Liukuvan keskiarvon trendiviiva käyttää tätä yhtälöä:

kaava

liukuva keskiarvo trendiviivan pisteiden lukumäärä on sarjan pisteiden kokonaismäärän ja määrittämäsi kausimäärän erotus.

Pistekaaviossa trendiviiva perustuu kaavion x-arvojen järjestykseen. Saat paremman tuloksen, kun lajittelet x-arvot ennen liukuvan keskiarvon lisäämistä.

Seuraavassa esimerkissä liukuvan keskiarvon trendiviiva muodostaa kuvion 26 viikon aikana myytyjen talojen lukumäärästä.

Pistekaavio, jossa on liukuvan keskiarvon trendiviiva

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kaavion luominen alusta loppuun

Kaavion osien muotoileminen

Arvopisteiden otsikoiden lisääminen kaavioon

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×