Kaaviot

Toissijaisen akselin lisääminen tai poistaminen kaaviossa Excelissä

Toissijaisen akselin lisääminen tai poistaminen kaaviossa Excelissä

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Jos luodun kaavion eri arvosarja luvuissa on suuria eroja tai kaavioissa on erityyppisiä tietoja (kuten hinta- ja määrätietoja), voit piirtää arvosarjoja pystysuuntaiselle 2-(arvo)akselille. Pystysuuntaisen 2-akselin asteikko näyttää siihen liittyvien arvosarjojen arvot. 2-akseli toimii erinomaisesti kaavioissa, jotka näyttävät yhdistelmän pylväs- ja viivakaavioista.

Yhdistelmäkaavio, jossa on 2-akseli

Voit nopeasti näyttää edellä kuvattua vastaavan kaavion muuttamalla kaavion yhdistelmäkaavioksi.

 1. Jos haluat muuttaa kaavion yhdistelmäkaavioksi, avaa Kaaviotyökalut napsauttamalla mitä tahansa kaavion kohtaa.

  Kaaviotyökalut-osan Rakenne- ja Muoto-välilehdet

 2. Valitse Rakenne > Muuta kaaviolaji.

  Rakenne-välilehden Laji-ryhmä

 3. Valitse Kaikki kaaviot -välilehdessä Yhdistelmä ja valitse sitten Liitetty pylväskaavio - viivakaavio 2-akselilla -kaavio.

  Kaikki kaaviot -välilehden yhdistelmäkaavio, jossa on 2-akseli

 4. Valitse Valitse tietosarjalle kaaviolaji ja akseli -kohdassa 2-akselille piirrettävien arvosarjojen 2-akseli-ruutu ja muuta sitten niiden kaaviolajiksi Viiva.

 5. Varmista, että kaikkien muiden arvosarjojen asetukseksi on valittu Liitetty pylväskaavio.

  Voit selventää kullakin pystysuuntaisella akselilla näytettyjä tietoja lisäämällä akseleille otsikot.

Akselin otsikon lisääminen pystysuuntaisiin akseleihin

 1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa ja valitse sitten Kaavion osat Kaavion osat -painike .

 2. Valitse Akselien otsikot -ruutu, napsauta sen vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten lisättävien akselien otsikoiden ruudut.

 3. Napsauta sitten kaaviossa akselien otsikoita yksi kerrallaan ja kirjoita kullekin akselille otsikko, joka kuvaa sille piirrettyjä tietoja.

Katso myös

Kaavion luominen alusta loppuun

Tietojen valitseminen kaavioon

Kaavion akselinimien muuttaminen

Akselien otsikoiden lisääminen kaavioon

Lisätietoja yhdistelmäkaavioista

Jos 2-D -kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarja:sta arvosarjoihin, tai kun sinulla on erityyppisiä tietoja (kuten hinta- ja määrätietoja), voit piirtää yhden tai useampia arvosarjoja pystysuuntaiselle (arvo) 2-akselille. Pystysuuntaisen 2-akselin asteikko vastaa siihen liittyvän arvosarjan arvoja.

Muotoiltu yhdistelmäkaavio

Kun olet lisännyt kaavioon 2-D pystysuuntaisen 2-akselin, voit myös lisätä vaakasuuntaisen 2-akselin, josta saattaa olla hyötyä xy(piste)- tai kuplakaavioissa.

Jotta erotat arvosarjan, johon piirretään 2-akseli, voit muuttaa niiden kaaviolaji. Esimerkiksi pylväskaaviossa, voit muuttaa 2-akselin arvosarjan viivakaavioksi.

Tärkeää: Jotta voit suorittaa seuraavat toimet, sinulla täytyy olla aiemmin luotu 2D-kaavio. 3D-kaavioissa ei tueta toissijaisia akseleita.

Voit piirtää pystysuuntaiseen 2-akseliin yhden arvosarjan tiedot kerrallaan. Jotta voit piirtää useamman kuin yhden arvosarjan 2-pystysuuntaiselle akselille, toista nämä vaiheet jokaiselle arvosarjalle, jonka haluat näkyvän pystysuuntaisella 2-akselilla.

 1. Valitse kaaviosta arvosarja, jonka haluat piirtää pystysuuntaiselle 2-akselille, tai valitse arvosarja kaavion osien luettelosta toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta kaaviota.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten arvosarjaa, jonka haluat piirtää pystysuuntaiselle 2-akselille.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

  Muotoile arvosarjat -valintaikkuna näkyy.

  Huomautus: Jos näkyviin tulee toinen valintaikkuna, toista vaihe 1 ja valitse kaavion arvosarja.

 3. Valitse sarjan asetukset -välilehdessä sarjan sijoitus, valitse 2-akseli ja valitse sitten Sulje.

  Kaaviossa on pystysuuntainen 2-akseli.

 4. Muuta pystysuuntaisen 2-akselin näyttö toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Akselit.

  2. Valitse pystysuuntainen 2-akseli, ja valitse sitten haluamasi näyttöasetus.

 5. Jos haluat muuttaa akseliasetukset pystysuuntaiselle 2-akselille, toimi seuraavasti:

  1. Napsauta pystysuuntaista 2-akselia, ja valitse sitten Muotoile akseli.

  2. Valitse akselin asetukset, valitse haluamasi asetukset.

Voit toimia tämän ohjeen mukaisesti, jos sinulla on kaavio, jossa on pystysuuntainen 2-akseli. Voit lisätä pystysuuntaisen 2-akselin, katso artikkeli pystysuuntaisen 2-akselin lisääminen.

 1. Valitse kaavio, jossa on pystysuuntainen 2-akseli.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Akselit.

  Valintanauhan kuva

 3. Valitse vaakasuuntainen 2-akseli, ja valitse sitten haluamasi näyttöasetus.

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat muuttaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  Vihje: Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella arvosarjaa, valita Muuta sarjakaavion laji ja siirtyä vaiheeseen 3.

 2. Valitse rakenne -välilehden tyyppi -ryhmässä muuta kaaviolaji.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse muuta kaaviolaji valintaikkunassa kaaviolaji, jota haluat käyttää.

  Ensimmäisessä ruudussa näkyy kaaviolajiluokat ja toinen ruutu näyttää käytettävissä olevat kaaviolajit luokittain. Lisätietoja Excelissä käytettävissä olevista kaaviolajeista on kohdassa Käytettävissä olevat kaaviolajit.

Huomautus: Voit muuttaa vain yhden arvosarjan kaaviolajin kerrallaan. Voit muuttaa vähintään yhden arvosarjan kaavion kaaviolajin toistamalla tämän menettelyn vaiheet jokaiselle arvosarjalle, jonka haluat muuttaa.

 1. Valitse kaavio, jossa on 2-akseli, jonka haluat poistaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse asettelu -välilehden akselit -ryhmässä akselit, napsauta pystysuuntainen 2-akseli tai vaakasuuntainen 2-akseli, ja valitse sitten ei mitään.

  Valintanauhan kuva

Vihjeitä: 

 • Voit myös napsauttaa 2-akselia, jonka haluat poistaa, painaa DELETE-näppäintä tai 2-akselia hiiren kakkospainikkeella, ja valita poista.

 • Voit poistaa 2-akselit heti, kun olet lisännyt ne, valitsemalla Kumoa Kumoa-painike pikatyökalurivillä, tai painamalla CTRL + Z.

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse Lisää kaavion osa > Akselit > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

  Jos kyseessä on esimerkiksi viivakaavio, osoita jotakin kaavion viivaa, minkä jälkeen jokainen kyseisen arvosarjan merkintä näkyy valittuna.

 2. Valitse Lisää kaavion osa > Akselien otsikot > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi viivakaaviossa jokin kaavion viiva, jolloin jokainen arvosarjan merkintä valitaan.

 2. Valitse Nykyinen valinta -kohdasta Muodon valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Akseli.

 4. Valitse 2-akseli ja valitse sitten OK.

  Jos haluat lisätä 2-akseliin muita arvosarjoja, toista nämä vaiheet.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Merkinnät-kohdasta Akseleiden otsikot, valitse Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse teksti Akselin otsikko -ruudussa ja kirjoita sitten akselin otsikko.

Akselin merkinnän lisääminen 2-akseliin

 1. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdasta ensin Akselit ja sitten Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi viivakaaviossa jokin kaavion viiva, jolloin jokainen arvosarjan merkintä valitaan.

 2. Valitse Nykyinen valinta -kohdasta Muodon valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 3. Valitse siirtymisruudussa Akseli.

 4. Valitse 2-akseli ja valitse sitten OK.

  Jos haluat lisätä 2-akseliin muita arvosarjoja, toista nämä vaiheet.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Merkinnät-kohdasta Akseleiden otsikot, valitse Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 3. Valitse teksti Akselin otsikko -ruudussa ja kirjoita sitten akselin otsikko.

Akselin merkinnän lisääminen 2-akseliin

 1. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 2. Valitse Akselit-kohdasta ensin Akselit ja sitten Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten Kaavion asettelu -välilehti.

  Valitse esimerkiksi viivakaaviossa jokin kaavion viiva, jolloin jokainen arvosarjan merkintä valitaan.

 3. Valitse Nykyinen valinta -kohdasta Muodon valinta.

  Kaaviot-välilehden Nykyinen valinta -ryhmä

 4. Valitse siirtymisruudussa Akseli.

 5. Valitse 2-akseli ja valitse sitten OK.

  Jos haluat lisätä 2-akseliin muita arvosarjoja, toista nämä vaiheet.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Merkinnät-kohdasta Akseleiden otsikot, valitse Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavion asettelu -välilehti, Otsikot-ryhmä

 4. Valitse teksti Akselin otsikko -ruudussa ja kirjoita sitten akselin otsikko.

Akselin merkinnän lisääminen 2-akseliin

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Osoita kaaviota ja valitse sittenKaavion asettelu -välilehti.

 3. Valitse Akselit-kohdasta ensin Akselit ja sitten Vaakasuuntaisen 2-akselin otsikko tai Pystysuuntaisen 2-akselin otsikko ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

  Kaavioasettelu-välilehti, Akselit-ryhmä

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osa > Akselit > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

 2. Valitse Lisää kaavion osa > Akselien otsikot > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Jos kaavion arvot vaihtelevat paljon arvosarjasta toiseen, voit piirtää 2-akseliin yhden tai useamman arvosarjan. 2-akselia voidaan myös käyttää yhdistelmäkaavion osana, jos samassa kaaviossa on erityyppisiä tietoja (esimerkiksi hintoja ja määriä).

Tässä kaaviossa vasemman reunan pystysuuntainen 1-akseli osoittaa myyntimäärät ja oikean reunan pystysuuntainen 2-akseli hinnat.

Kaavio, jossa on 2-akseli

Tee jokin seuraavista:

2-akselin lisääminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Akselit > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Akselin otsikon lisääminen 2-akseliin

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaaviossa arvosarja, jonka haluat piirtää 2-akseliin. Valitse sitten valintanauhan Kaavion rakennenäkymä -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Akselien otsikot > ja valitse Vaakasuuntainen 2-akseli tai Pystysuuntainen 2-akseli.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×