Toiminnon tai toimintojen sarjan käynnistäminen komentopainikkeella

Toiminnon tai toimintojen sarjan käynnistäminen komentopainikkeella

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Käytät komentopainiketta Access-lomakkeen käynnistetään toiminto tai joukko toimintoja. Voit esimerkiksi luoda komentopainikkeen, joka avaa toisen lomakkeen. Jos haluat suorittaa toiminnon komentopainiketta, makron tai toimintosarjan ja liitä se komentopainikkeen Napsautettaessa -ominaisuuteen. Voit myös upottaa makron suoraan komentopainikkeen Napsautettaessa -ominaisuuteen. Näin voit kopioida painike muihin lomakkeisiin menettämättä painikkeen toimintoja.

Valitse haluamasi toimet

Komentopainikkeen lisääminen lomakkeen luominen ohjatun toiminnon avulla

Luo painikkeen vetämällä makron lisääminen lomakkeeseen

Komentopainikkeen luominen ilman ohjattua toimintoa

Komentopainikkeen mukauttaminen

Komentopainikkeen lisääminen lomakkeeseen käyttämällä ohjattua toimintoa

Käyttämällä ohjattua komentopainikkeen luomista voit luoda nopeasti komentopainikkeita, jotka suorittavat erilaisia toimia, kuten lomakkeen sulkeminen, raportin avaaminen, tietueen etsiminen tai makron suorittaminen.

 1. Napsauta lomaketta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien Painikkeen kuva on valittuna rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä.

  Painikkeen kuva

 3. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Painike.

  Painikkeen kuva

 4. Napsauta rakenneruudukossa kohtaa, johon haluat lisätä komentopainikkeen.

  Ohjattu komentopainikkeen luomistoiminto käynnistyy.

 5. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita. Valitse viimeisellä sivulla Valmis.

  Ohjattu toiminto luo komentopainikkeen ja upottaa makron painikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen. Makro sisältää toimintoja, jotka suorittavat ohjatussa toiminnossa valitsemasi toimen.

Komentopainikkeeseen upotetun makron tarkasteleminen tai muokkaaminen

 1. Siirtymisruudussa Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta, joka sisältää komentopainikkeen ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva tai pikavalikosta Asettelunäkymä Painikkeen kuva .

 2. Valitse komentopainike napsauttamalla sitä ja tuo sitten sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Valitse ominaisuusikkunan tapahtuma -välilehdessä [Upotettu makro] näytetään Valitse -ominaisuuden ruutuun. Napsauta mitä tahansa-ominaisuuden ruutuun ja valitse sitten Muodostin-painike -ruudun oikealla puolella.

Näyttöön tulee makron muodostin, jossa näkyvät upotetun makron toiminnot.

Sivun alkuun

Painikkeen luominen vetämällä makro lomakkeeseen

Jos olet jo luonut ja tallentanut makron, voit luoda helposti makron suorittavan makropainikkeen vetämällä makron siirtymisruudusta rakennenäkymässä avoinna olevaan lomakkeeseen.

 1. Avaa lomake rakennenäkymässä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitsemalla sitten pikavalikosta Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Etsi siirtymisruudusta makro, jonka haluat uuden komentopainikkeen suorittavan, ja vedä sitten makro lomakkeeseen.

  Access luo komentopainikkeen ja käyttää makron nimeä painikkeen otsikkona automaattisesti. Access Lisää myös komentopainike Valitse -ominaisuuden makron nimi niin, että makro suoritetaan, kun painiketta napsautetaan. Access käyttää Yleinen nimi-painike, joten se on hyvä merkityksellisempi nimen kirjoittaminen painikkeen Name -ominaisuutta. Näytä komentopainikkeen ominaisuusikkuna lomakkeen ollessa avoinna rakennenäkymässä, painikkeen ja painamalla F4-näppäintä.

Lisätietoja makrojen luomisesta on artikkelissa käyttöliittymän makron luominen.

Sivun alkuun

Komentopainikkeen luominen käyttämättä ohjattua toimintoa

Voit luoda komentopainikkeen käyttämättä ohjattua komentopainikkeen luomista. Tällöin painike sijoitetaan lomakkeeseen ja sen jälkeen määritetään muutama ominaisuus.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien ei ole valittuna.

  Painikkeen kuva

 3. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Painike.

  Painikkeen kuva

 4. Napsauta lomakkeessa kohtaa, johon haluat sijoittaa komentopainikkeen.

  Access lisää komentopainikkeen lomakkeeseen.

  Koska Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista ei ole valittuna, Access ei käsittele painiketta enempää. Jos ohjattu komentopainikkeen luominen käynnistyy, kun sijoitat komentopainikkeen lomakkeeseen, voit valita ohjatussa toiminnossa Peruuta.

 5. Kun komentopainike on valittuna, tuo sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 6. Tuo komentopainikkeen kaikki ominaisuudet näyttöön valitsemalla Kaikki-välilehti.

 7. Viimeistele komentopainike määrittämällä ominaisuudet seuraavan taulukon mukaan.

Ominaisuus

Kuvaus

Nimi

Oletusarvon mukaan Access antaa uuden komentopainikkeen nimeksi sanan Komento, jonka jäljessä on numero, esimerkiksi Komento34. Nimi kannattaa vaihtaa sellaiseksi, josta käy ilmi painikkeen toiminto (esimerkiksi komMyyntiraportti tai SuljeLomakePainike). Tästä on myöhemmin hyötyä, jos painikkeeseen täytyy viitata makrossa tai tapahtumatoimintosarjassa.

Otsikko

Kirjoita komentopainikkeeseen haluamasi teksti, esimerkiksi Myyntiraportti tai Sulje lomake.

Huomautus: Otsikko ei näy, jos Kuva-ominaisuuteen määritetään kuva.

Napsautettaessa

Käyttämällä tätä ominaisuutta voit määrittää, mitä komentopainiketta napsautettaessa tapahtuu. Määritä ominaisuus napsauttamalla ominaisuuden ruutua ja tekemällä jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat komentopainikkeen suorittavan tallennetun makron, napsauta alanuolipainiketta ja valitse makron nimi.

 • Komentopainikkeen valmiin toiminnon tai VBA-funktiota, kirjoita yhtäläisyysmerkki (=) perään Funktionimi; esimerkiksi =MsgBox("Hei-maailman") tai =MyFunction(argumentit).

 • Jos haluat luoda lausekkeen, Muodostin-painike ja valitse sitten Lausekkeenmuodostin.

 • Rakenna tapahtumatoimintosarja, joka käyttää Visual Basic for Applications (VBA)-koodia, valitse Muodostin-painike ja valitse sitten Muodostimen. Jos haluat luoda uuden upotetun makron sisältävä toiminnot, jotka haluat suorittaa komentopainikkeen, Muodostin-painike ja valitse sitten Makron muodostin.

  Huomautus: Access tietokantoja, jotka sisältävät VBA-koodi on myönnettävä luotettu tila, ennen kuin koodin suorittamisen.

Jos haluat tietoja ominaisuuksista, joita ei ole mainittu tässä, siirrä kohdistin ominaisuuden ruutuun ja paina F1-näppäintä.

Sivun alkuun

Komentopainikkeen mukauttaminen

Access on monia tapoja mukauttaa komentopainikkeita siten, että sinulla on ulkoasua ja toimintaa-lomakkeessa haluamasi. Esimerkiksi voit luoda komentopainikkeita rivi näköiseksi, tai voit tehdä komentopainikkeet näyttämään tavalla.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Luo vaakasuuntaisen (taulukkomuotoisen) tai pystysuoran (pinotun) asettelun komentopainikkeet   

   Lisäämällä komentopainikkeita taulukkomuotoiseen tai pinottuun asetteluun voit luoda tarkasti tasattujen painikkeiden rivin tai sarakkeen. Sen jälkeen voit sijoittaa painikkeet uudelleen ryhmänä, joten lomakkeita on helpompi muuttaa. Voit myös käyttää muotoilutyylejä komentopainikkeiden koko rivillä tai sarakkeessa yhtä aikaa ja voit erottaa painikkeet toisistaan viivoilla.

   1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella komentopainiketta, jonka haluat lisätä asetteluun, ja valitse sitten pikavalikosta Asettelu.

   2. Aloita vaakasuoran painikkeiden rivin taulukko Painikkeen kuva tai valitse Pinottu Painikkeen kuva pystysuoran painikkeiden sarakkeen luomiseen.

    Access piirtää komentopainikkeen ympärille reunat asettelun mukaan. Jokainen painike saa selitteen, jota ei voi poistaa. Voit kuitenkin kutistaa selitteen hyvin pieneksi, jos sitä ei tarvita.

    Seuraavassa kuvassa komentopainike ja siihen liittyvä selite ovat taulukossa. Huomaa, että selite on seuraavassa ylemmässä osassa – näin selitteitä ei toisteta jokaista tietuetta varten.

    Komentopainike taulukossa

    Seuraavassa kuvassa komentopainike ja siihen liittyvä selite ovat pinottuina. Kun selite ja painike ovat pinottuina, ne ovat aina samassa osassa.

    Komentopainike pinottuna

   3. Lisää asetteluun lisää komentopainikkeita vetämällä ne asettelualueeseen. Kun vedät komentopainikkeen asettelualueeseen, Access piirtää vaakasuoran lisäyspalkin (taulukkomuotoista asettelua varten) tai pystysuoran lisäyspalkin (pinottua asettelua varten), joka osoittaa, mihin komentopainike sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

    Painikkeen lisääminen ohjausobjektin pinottuun asetteluun

    Kun vapautat hiiren painikkeen, ohjelma lisää ohjausobjektin asetteluun.

    Painike lisätty ohjausobjektin pinottuun asetteluun

   4. Komentopainikkeiden siirtäminen osan verran ylös- tai alaspäin taulukkoasettelussa    Jos haluat säilyttää komentopainikkeen taulukkoasettelussa, mutta haluat siirtää komentopainikkeen lomakkeen eri osaan (esimerkiksi Tiedot-osasta Lomakkeen ylätunniste -osaan), tee seuraavat toimet:

    1. Valitse komentopainike.

    2. Valitse Järjestä-välilehdessä Siirrä ylös tai Siirrä alas .

     Komentopainike siirtyy ylös- tai alaspäin seuraavaan osaan, mutta se pysyy taulukkoasettelussa. Jos kohdassa, johon siirrät ohjausobjektin, on jo ohjausobjekti, ohjausobjektit vaihtavat paikkaa.

     Huomautus: Siirrä ylös - ja Siirrä alas -komennot eivät ole käytettävissä pinottuja asetteluja varten.

   5. Siirrä koko asettelun komentopainikkeet   

    1. Napsauta jotakin asettelun komentopainikkeista.

     Asettelun vasempaan yläkulmaan tulee asettelunvalitsin.

    2. Siirrä asettelu uuteen paikkaan vetämällä asettelunvalitsinta.

  • Lisätä komentopainikkeita asettelun apuviivat   

   1. Valitse jokin komentopainikkeista asettelua.

   2. Valitse Järjestä Ruudukko -komento ja valitse sitten ruudukon haluamasi tyyli.

  • Komentopainikkeen muuttaminen läpinäkyväksi   

   Kun muutat komentopainikkeen läpinäkyväksi, voit sijoittaa sen lomakkeen minkä tahansa objektin päälle, jolloin objekti saa komentopainikkeen toiminnot. Sinulla on esimerkiksi kuva, jonka haluat jakaa erillisiksi napsautettaviksi alueiksi, joista jokainen käynnistää eri makron. Saat tämän aikaiseksi sijoittamalla useita läpinäkyviä komentopainikkeita kuvan päälle.

   1. Napsauta komentopainiketta, jonka haluat muuttaa läpinäkyväksi, ja tuo sitten näyttöön komentopainikkeen ominaisuusikkuna painamalla F4-näppäintä.

   2. Napsauta ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Läpinäkyvä-ominaisuuden ruutua.

   3. Valitse avattavasta luetteloruudusta Kyllä.

    Komentopainikkeen ääriviivat näkyvät edelleen rakennenäkymässä, mutta painike on näkymätön lomakenäkymässä.

    Huomautus: Komentopainikkeen Läpinäkyvä-ominaisuuden arvon asettaminen arvoksi Kyllä ei ole sama kuin ominaisuuden Näkyvissä-ominaisuuden arvon asettaminen arvoksi Ei. Kumpikin toiminto piilottaa komentopainikkeen, mutta kun Läpinäkyvä-ominaisuuden arvoksi asetetaan Kyllä, painike jää käyttöön. Jos Näkyvissä-ominaisuuden arvoksi asetetaan Ei, painike poistuu käytöstä.

  • Tee komentopainikkeen näkyvät hyperlinkin   

   Voit halutessasi piilottaa komentopainikkeen ja jättää otsikon näkyviin. Tuloksena on selitteen näköinen teksti, mutta se toimii kuin komentopainike. Voit myös alleviivata otsikon tekstin ja vaihtaa sen värin sellaiseksi, että se näyttää hyperlinkiltä.

   1. Valitse komentopainike napsauttamalla sitä ja tuo sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

   2. Napsauta ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Taustan tyyli -ominaisuuden ruutua.

   3. Valitse avattavasta luetteloruudusta Läpinäkyvä.

    Itse komentopainike on piilotettu, mutta sen otsikko säilyy näkyvissä.

   4. Alleviivaus tai otsikon tekstin värin muuttaminen, käytä Muotoile -välilehden Fontti -ryhmän työkaluja.

    Access-fontti-ryhmän komennot

  • Luo peruutuspainike   

   1. Napsauta komentopainiketta ja avaa sitten sen ominaisuusikkuna painamalla F4-näppäintä.

   2. Valitse Peruuta-ominaisuuden ruudussa Kyllä.

    Kun komentopainikkeen Peruuta-ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä ja lomake on aktiivinen lomake, käyttäjä voi valita komentopainikkeen napsauttamalla sitä, painamalla ESC-näppäintä tai painamalla ENTER-näppäintä, kun aktiivisuus on komentopainikkeessa. Kun jonkin komentopainikkeen Peruuta-ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä, lomakkeen kaikkien muiden komentopainikkeiden saman ominaisuuden arvoksi tulee automaattisesti Ei.

    Jos haluat Peruuta-painikkeen peruuttavan kaikki lomakkeeseen tai valintaikkunaan tehdyt muutokset, kirjoita makro tai tapahtumatoimintosarja ja liitä se painikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen.

    Huomautus: Jos lomakkeessa voi tehdä peruuttamattomia toimintoja (kuten poistoja), Peruuta-painike kannattaa määrittää lomakkeen oletuskomentopainikkeeksi. Tämä tapahtuu asettamalla sekä Peruuta- että Oletus-ominaisuuden arvoksi Kyllä.

  • Näytä-painikkeen kuva    Kirjoita kuvatiedoston (kuten .bmp, .ico tai .dib-tiedosto) polku ja tiedostonimi komentopainikkeen Kuva -ominaisuusruutuun. Jos et ole varma polku tai tiedoston nimeä, valitse Muodostin-painike avaa kuvan muodostin.

   Kuvan muodostin

   Etsi kuva, jota haluat käyttää, valitsemalla Selaa. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa jotakin Käytettävissä olevat kuvat -luettelon kuvista, jos haluat esikatsella ammattilaisten luomia kuvia, joita voit käyttää. Jos löydät haluamasi kuvan, lisää se komentopainikkeeseen valitsemalla OK.

   Oletusarvon mukaan Access asettaa Kuvan laji -ominaisuuden arvoksi upotettu. Kun määrität grafiikan komentopainikkeen Kuva -ominaisuus, tämän asetuksen avulla luo kopion kuvan ja tallentaa ne Access-tietokantatiedosto. Alkuperäinen kuva tehdyt muutokset näkyvät ei-painikkeen. Voit luoda linkin alkuperäiseen kuvaan, niin, että kuva tehdyt muutokset näkyvät komentopainiketta, muuta Kuvan laji -ominaisuuden arvoksi linkitetty. Alkuperäinen kuvatiedosto on säilytettävä alkuperäiseen sijaintiin. Jos siirtäminen tai nimeäminen uudelleen kuvatiedosto, näyttöön tulee virhesanoma, kun tietokantaa avattaessa ja komentopainikkeista näyttää sen sijaan kuvan otsikko. Jos haluat jakaa tietokannan useita liittävät saman kuvan, muuttaa Kuvan laji -ominaisuuden jaettu. Voit nyt voi käyttää valita muita komentopainikkeita, esimerkiksi saman kuvan valitsemalla kuva nimen, valitse Kuva -ominaisuus.

  • Näyttää kuvan ja kuvatekstin komentopainiketta   

   Voit näyttää kuvatekstin ja kuvan komentopainiketta. Noudattamalla seuraavia vaiheita:

   1. Lisää komentopainikkeeseen kuva käyttämällä tässä jaksossa aiemmin kerrottua tapaa.

   2. Valitse komentopainike. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

   3. Kirjoita ominaisuusikkunan Muoto-välilehdessä otsikko Otsikko-ominaisuuden ruutuun.

   4. Napsauta Kuvatekstin asettelu -ominaisuuden ruudun avattavan luetteloruudun nuolta ja valitse sitten haluamasi asettelu. Jos haluat esimerkiksi näyttää otsikon kuvan alapuolella, valitse Alareunaan. Jos haluat näyttää otsikon kuvan oikealla puolella, valitse Oikealle. Jos haluat asettelun järjestelmän kielen mukaiseksi, valitse Yleinen. Kun käytät tätä asetusta, otsikko näkyy oikealla puolella, jos kieli on vasemmalta oikealle luettava kieli, ja vasemmalla puolella, jos kieli on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Sivun alkuun

Toimintaohjeita

Komentopainikkeen lisääminen lomakkeen luominen ohjatun toiminnon avulla

Luo painikkeen vetämällä makron lisääminen lomakkeeseen

Komentopainikkeen luominen ilman ohjattua toimintoa

Komentopainikkeen mukauttaminen

Komentopainikkeen lisääminen lomakkeeseen käyttämällä ohjattua toimintoa

Käyttämällä ohjattua komentopainikkeen luomista voit luoda nopeasti komentopainikkeita, jotka suorittavat erilaisia toimia, kuten lomakkeen sulkeminen, raportin avaaminen, tietueen etsiminen tai makron suorittaminen.

 1. Napsauta lomaketta hiiren kakkospainikkeella siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien Painikkeen kuva on valittuna rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmässä.

  Painikkeen kuva

 3. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Painike.

  Painikkeen kuva

 4. Napsauta rakenneruudukossa kohtaa, johon haluat lisätä komentopainikkeen.

  Ohjattu komentopainikkeen luomistoiminto käynnistyy.

 5. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita. Valitse viimeisellä sivulla Valmis.

  Ohjattu toiminto luo komentopainikkeen ja upottaa makron painikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen. Makro sisältää toimintoja, jotka suorittavat ohjatussa toiminnossa valitsemasi toimen.

Komentopainikkeeseen upotetun makron tarkasteleminen tai muokkaaminen

 1. Siirtymisruudussa Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta, joka sisältää komentopainikkeen ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva tai pikavalikosta Asettelunäkymä Painikkeen kuva .

 2. Valitse komentopainike napsauttamalla sitä ja tuo sitten sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 3. Valitse ominaisuusikkunan tapahtuma -välilehdessä [Upotettu makro] näytetään Valitse -ominaisuuden ruutuun. Napsauta mitä tahansa-ominaisuuden ruutuun ja valitse sitten Muodostin-painike -ruudun oikealla puolella.

Näyttöön tulee makron muodostin, jossa näkyvät upotetun makron toiminnot.

Sivun alkuun

Painikkeen luominen vetämällä makro lomakkeeseen

Jos olet jo luonut ja tallentanut makron, voit luoda helposti makron suorittavan makropainikkeen vetämällä makron siirtymisruudusta rakennenäkymässä avoinna olevaan lomakkeeseen.

 1. Avaa lomake rakennenäkymässä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitsemalla sitten pikavalikosta Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Etsi siirtymisruudusta makro, jonka haluat uuden komentopainikkeen suorittavan, ja vedä sitten makro lomakkeeseen.

  Microsoft Office Access 2007 luo automaattisesti komentopainikkeen ja käyttää makron nimeä painikkeen otsikkona. Office Access 2007 lisää makron nimen myös komentopainikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen, jotta makro suoritettaisiin, kun painiketta napsautetaan. Access käyttää painikkeen nimenä yleistä nimeä, joten painikkeen Nimi-ominaisuuteen kannattaa kirjoittaa mielekkäämpi nimi. Jos haluat tuoda komentopainikkeen ominaisuusikkunan näyttöön, kun lomake on avoinna rakennenäkymässä, napsauta painiketta ja paina sitten F4-näppäintä.

Lisätietoja makrojen luomisesta on artikkelissa makron luominen.

Sivun alkuun

Komentopainikkeen luominen käyttämättä ohjattua toimintoa

Voit luoda komentopainikkeen käyttämättä ohjattua komentopainikkeen luomista. Tällöin painike sijoitetaan lomakkeeseen ja sen jälkeen määritetään muutama ominaisuus.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten pikavalikosta Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Rakenne -välilehden ohjausobjektit -ryhmästä Varmista, että Käytä ohjattua ohjausobjektien ei ole valittuna.

  Painikkeen kuva

 3. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Painike.

  Painikkeen kuva

 4. Napsauta lomakkeessa kohtaa, johon haluat sijoittaa komentopainikkeen.

  Access lisää komentopainikkeen lomakkeeseen.

  Koska Käytä ohjattua ohjausobjektien luomista ei ole valittuna, Access ei käsittele painiketta enempää. Jos ohjattu komentopainikkeen luominen käynnistyy, kun sijoitat komentopainikkeen lomakkeeseen, voit valita ohjatussa toiminnossa Peruuta.

 5. Kun komentopainike on valittuna, tuo sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

 6. Tuo komentopainikkeen kaikki ominaisuudet näyttöön valitsemalla Kaikki-välilehti.

 7. Viimeistele komentopainike määrittämällä ominaisuudet seuraavan taulukon mukaan.

Ominaisuus

Kuvaus

Nimi

Oletusarvon mukaan Access antaa uuden komentopainikkeen nimeksi sanan Komento, jonka jäljessä on numero, esimerkiksi Komento34. Nimi kannattaa vaihtaa sellaiseksi, josta käy ilmi painikkeen toiminto (esimerkiksi komMyyntiraportti tai SuljeLomakePainike). Tästä on myöhemmin hyötyä, jos painikkeeseen täytyy viitata makrossa tai tapahtumatoimintosarjassa.

Otsikko

Kirjoita komentopainikkeeseen haluamasi teksti, esimerkiksi Myyntiraportti tai Sulje lomake.

Huomautus: Otsikko ei näy, jos Kuva-ominaisuuteen määritetään kuva.

Napsautettaessa

Käyttämällä tätä ominaisuutta voit määrittää, mitä komentopainiketta napsautettaessa tapahtuu. Määritä ominaisuus napsauttamalla ominaisuuden ruutua ja tekemällä jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat komentopainikkeen suorittavan tallennetun makron, napsauta alanuolipainiketta ja valitse makron nimi.

 • Komentopainikkeen valmiin toiminnon tai VBA-funktiota, kirjoita yhtäläisyysmerkki (=) perään Funktionimi; esimerkiksi =MsgBox("Hei-maailman") tai =MyFunction(argumentit).

 • Jos haluat luoda lausekkeen, Muodostin-painike ja valitse sitten Lausekkeenmuodostin.

 • Rakenna tapahtumatoimintosarja, joka käyttää Visual Basic for Applications (VBA)-koodia, valitse Muodostin-painike ja valitse sitten Muodostimen. Jos haluat luoda uuden upotetun makron sisältävä toiminnot, jotka haluat suorittaa komentopainikkeen, Muodostin-painike ja valitse sitten Makron muodostin.

  Huomautus: VBA-koodia sisältäville Office Access 2007 -tietokannoille on myönnettävä luotettu tila, jotta koodi voitaisiin suorittaa.

Jos haluat tietoja ominaisuuksista, joita ei ole mainittu tässä, siirrä kohdistin ominaisuuden ruutuun ja paina F1-näppäintä.

Sivun alkuun

Komentopainikkeen mukauttaminen

Office Access 2007 -ohjelmassa on uusia tapoja mukauttaa komentopainikkeita siten, että lomake saadaan halutun näköiseksi ja toimimaan halutulla tavalla. Voit luoda esimerkiksi taulukkomuotoisen tai pinotun komentopainikkeiden rivin tai voit määrittää komentopainikkeet näyttämään hyperlinkeiltä.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella lomaketta siirtymisruudussa ja valitse sitten Rakennenäkymä Painikkeen kuva .

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Luo vaakasuuntaisen (taulukkomuotoisen) tai pystysuoran (pinotun) asettelun komentopainikkeet   

   Lisäämällä komentopainikkeita taulukkomuotoiseen tai pinottuun asetteluun voit luoda tarkasti tasattujen painikkeiden rivin tai sarakkeen. Sen jälkeen voit sijoittaa painikkeet uudelleen ryhmänä, joten lomakkeita on helpompi muuttaa. Voit myös käyttää muotoilutyylejä komentopainikkeiden koko rivillä tai sarakkeessa yhtä aikaa ja voit erottaa painikkeet toisistaan viivoilla.

   1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella komentopainiketta, jonka haluat lisätä asetteluun, ja valitse sitten pikavalikosta Asettelu.

   2. Aloita vaakasuoran painikkeiden rivin taulukko Painikkeen kuva tai valitse Pinottu Painikkeen kuva pystysuoran painikkeiden sarakkeen luomiseen.

    Access piirtää komentopainikkeen ympärille reunat asettelun mukaan. Jokainen painike saa selitteen, jota ei voi poistaa. Voit kuitenkin kutistaa selitteen hyvin pieneksi, jos sitä ei tarvita.

    Seuraavassa kuvassa komentopainike ja siihen liittyvä selite ovat taulukossa. Huomaa, että selite on seuraavassa ylemmässä osassa – näin selitteitä ei toisteta jokaista tietuetta varten.

    Komentopainike taulukossa

    Seuraavassa kuvassa komentopainike ja siihen liittyvä selite ovat pinottuina. Kun selite ja painike ovat pinottuina, ne ovat aina samassa osassa.

    Komentopainike pinottuna

   3. Lisää asetteluun lisää komentopainikkeita vetämällä ne asettelualueeseen. Kun vedät komentopainikkeen asettelualueeseen, Access piirtää vaakasuoran lisäyspalkin (taulukkomuotoista asettelua varten) tai pystysuoran lisäyspalkin (pinottua asettelua varten), joka osoittaa, mihin komentopainike sijoitetaan, kun vapautat hiiren painikkeen.

    Painikkeen lisääminen ohjausobjektin pinottuun asetteluun

    Kun vapautat hiiren painikkeen, ohjelma lisää ohjausobjektin asetteluun.

    Painike lisätty ohjausobjektin pinottuun asetteluun

   4. Komentopainikkeiden siirtäminen osan verran ylös- tai alaspäin taulukkoasettelussa    Jos haluat säilyttää komentopainikkeen taulukkoasettelussa, mutta haluat siirtää komentopainikkeen lomakkeen eri osaan (esimerkiksi Tiedot-osasta Lomakkeen ylätunniste -osaan), tee seuraavat toimet:

    1. Napsauta komentopainiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Asettelu.

    2. Valitse Siirrä osa ylös Painikkeen kuva tai Siirrä osa alas Painikkeen kuva .

     Komentopainike siirtyy ylös- tai alaspäin seuraavaan osaan, mutta se pysyy taulukkoasettelussa. Jos kohdassa, johon siirrät ohjausobjektin, on jo ohjausobjekti, ohjausobjektit vaihtavat paikkaa.

     Huomautus: Siirrä yhtä osaa ylemmäksi- ja Siirrä yhtä osaa alemmaksi -komennot eivät ole käytettävissä pinottuja asetteluja varten.

   5. Siirrä koko asettelun komentopainikkeet   

    1. Napsauta jotakin asettelun komentopainikkeista.

     Asettelun vasempaan yläkulmaan tulee asettelunvalitsin.

    2. Siirrä asettelu uuteen paikkaan vetämällä asettelunvalitsinta.

  • Lisätä komentopainikkeita asettelun apuviivat   

   1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin asettelun komentopainikkeista ja valitse pikavalikosta Asettelu.

   2. Valitse Ruudukko ja valitse sitten haluamasi ruudukon tyyli.

  • Komentopainikkeen muuttaminen läpinäkyväksi   

   Kun muutat komentopainikkeen läpinäkyväksi, voit sijoittaa sen lomakkeen minkä tahansa objektin päälle, jolloin objekti saa komentopainikkeen toiminnot. Sinulla on esimerkiksi kuva, jonka haluat jakaa erillisiksi napsautettaviksi alueiksi, joista jokainen käynnistää eri makron. Saat tämän aikaiseksi sijoittamalla useita läpinäkyviä komentopainikkeita kuvan päälle.

   1. Napsauta komentopainiketta, jonka haluat muuttaa läpinäkyväksi, ja tuo sitten näyttöön komentopainikkeen ominaisuusikkuna painamalla F4-näppäintä.

   2. Napsauta ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Läpinäkyvä-ominaisuuden ruutua.

   3. Valitse avattavasta luetteloruudusta Kyllä.

    Komentopainikkeen ääriviivat näkyvät edelleen rakennenäkymässä, mutta painike on näkymätön lomakenäkymässä.

    Huomautus: Komentopainikkeen Läpinäkyvä-ominaisuuden arvon asettaminen arvoksi Kyllä ei ole sama kuin ominaisuuden Näkyvissä-ominaisuuden arvon asettaminen arvoksi Ei. Kumpikin toiminto piilottaa komentopainikkeen, mutta kun Läpinäkyvä-ominaisuuden arvoksi asetetaan Kyllä, painike jää käyttöön. Jos Näkyvissä-ominaisuuden arvoksi asetetaan Ei, painike poistuu käytöstä.

  • Tee komentopainikkeen näkyvät hyperlinkin   

   Voit halutessasi piilottaa komentopainikkeen ja jättää otsikon näkyviin. Tuloksena on selitteen näköinen teksti, mutta se toimii kuin komentopainike. Voit myös alleviivata otsikon tekstin ja vaihtaa sen värin sellaiseksi, että se näyttää hyperlinkiltä.

   1. Valitse komentopainike napsauttamalla sitä ja tuo sen ominaisuusikkuna näyttöön painamalla F4-näppäintä.

   2. Napsauta ominaisuusikkunan Muoto-välilehden Taustan tyyli -ominaisuuden ruutua.

   3. Valitse avattavasta luetteloruudusta Läpinäkyvä.

    Itse komentopainike on piilotettu, mutta sen otsikko säilyy näkyvissä.

   4. Jos haluat alleviivata otsikon tekstin tai vaihtaa sen värin, käytä Rakenne-välilehden Fontti-ryhmän työkaluja.

    Accessin valintanauhan kuva

  • Luo peruutuspainike   

   1. Napsauta komentopainiketta ja avaa sitten sen ominaisuusikkuna painamalla F4-näppäintä.

   2. Valitse Peruuta-ominaisuuden ruudussa Kyllä.

    Kun komentopainikkeen Peruuta-ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä ja lomake on aktiivinen lomake, käyttäjä voi valita komentopainikkeen napsauttamalla sitä, painamalla ESC-näppäintä tai painamalla ENTER-näppäintä, kun aktiivisuus on komentopainikkeessa. Kun jonkin komentopainikkeen Peruuta-ominaisuuden arvoksi on asetettu Kyllä, lomakkeen kaikkien muiden komentopainikkeiden saman ominaisuuden arvoksi tulee automaattisesti Ei.

    Jos haluat Peruuta-painikkeen peruuttavan kaikki lomakkeeseen tai valintaikkunaan tehdyt muutokset, kirjoita makro tai tapahtumatoimintosarja ja liitä se painikkeen Napsautettaessa-ominaisuuteen.

    Huomautus: Jos lomakkeessa voi tehdä peruuttamattomia toimintoja (kuten poistoja), Peruuta-painike kannattaa määrittää lomakkeen oletuskomentopainikkeeksi. Tämä tapahtuu asettamalla sekä Peruuta- että Oletus-ominaisuuden arvoksi Kyllä.

  • Näytä-painikkeen kuva    Kirjoita kuvatiedoston (kuten .bmp, .ico tai .dib-tiedosto) polku ja tiedostonimi komentopainikkeen Kuva -ominaisuusruutuun. Jos et ole varma polku tai tiedoston nimeä, valitse Muodostin-painike avaa kuvan muodostin.

   Kuvan muodostin

   Etsi kuva, jota haluat käyttää, valitsemalla Selaa. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa jotakin Käytettävissä olevat kuvat -luettelon kuvista, jos haluat esikatsella ammattilaisten luomia kuvia, joita voit käyttää. Jos löydät haluamasi kuvan, lisää se komentopainikkeeseen valitsemalla OK.

   Oletusarvon mukaan Access asettaa Kuvan laji -ominaisuuden arvoksi Upotettu. Kun määrität komentopainikkeen Kuva-ominaisuudelle kuvan, tämän asetuksen käyttö luo kuvasta kopion ja tallentaa sen Access-tietokantatiedostoon. Alkuperäiseen kuvaan tämän jälkeen tehdyt muutokset eivät vaikuta komentopainikkeeseen. Jos haluat luoda linkin alkuperäiseen kuvaan, jotta kuvan muutokset näkyisivät komentopainikkeessa, muuta Kuvan laji -ominaisuuden arvoksi Linkitetty. Säilytä alkuperäinen kuvatiedosto alkuperäisessä paikassaan. Jos siirrät kuvatiedoston muualle tai nimeät sen uudelleen, näyttöön tulee virhesanoma, kun tietokanta avataan, ja komentopainikkeessa näkyy sen otsikko kuvan sijasta.

  • Näyttää kuvan ja kuvatekstin komentopainiketta   

   Nyt Office Access 2007 -ohjelmassa komentopainikkeessa voidaan näyttää sekä otsikko että kuva. Tee seuraavat toimet:

   1. Lisää komentopainikkeeseen kuva käyttämällä tässä jaksossa aiemmin kerrottua tapaa.

   2. Valitse komentopainike. Jos ominaisuusikkuna ei ole vielä näkyvissä, tuo se näyttöön painamalla F4-näppäintä.

   3. Kirjoita ominaisuusikkunan Muoto-välilehdessä otsikko Otsikko-ominaisuuden ruutuun.

   4. Napsauta Kuvatekstin asettelu -ominaisuuden ruudun avattavan luetteloruudun nuolta ja valitse sitten haluamasi asettelu. Jos haluat esimerkiksi näyttää otsikon kuvan alapuolella, valitse Alareunaan. Jos haluat näyttää otsikon kuvan oikealla puolella, valitse Oikealle. Jos haluat asettelun järjestelmän kielen mukaiseksi, valitse Yleinen. Kun käytät tätä asetusta, otsikko näkyy oikealla puolella, jos kieli on vasemmalta oikealle luettava kieli, ja vasemmalla puolella, jos kieli on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×