Todelliset kustannukset -kentät

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Todelliset kustannukset-kentissä näkyy työ tekemästä resurssit tehtävässä sekä kaikki muut tehtävään liittyvät kustannukset tehtävän kertyneet kustannukset. Nämä kentät aikajaksotettu versiot näyttävät arvot aikajaksoille.

Todelliset kustannukset -kentissä on useita luokkia.

Tietotyyppi    Valuutta

Todelliset kustannukset (tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Ennen kuin todellinen työ ilmoitetaan tehtävän, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. Voit laskea kaikki todelliset kustannukset ilmoittaa kaikkien tehtävään varattujen resurssien toteutunut työmäärä. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset sekä päivämäärä tehtävän kiinteät kustannukset. Miten ja milloin todelliset kustannukset lasketaan riippuvat määritettyjen Normaalikorvaus Ylityökorvaus-, Käyttökertakustannus ja Kustannuskertymä-asetusten Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Resurssien käyttökustannukset + Tehtävän kiinteät kustannukset

Parhaat käyttötavat    Lisää Todelliset kustannukset -kenttä tehtävänäkymä tehtävästä aiheutuvien kustannusten tarkastelemista varten. Voit tarkastella kenttää tehtävän suorittamisen aikana nähdäksesi, pysyykö tehtävä budjetti rajoissa. Voit myös tarkastella näitä tietoja projektin valmistuttua arvioidaksesi tulevien projektien kustannuksia.

Esimerkki    Seuraat kustannuksia tehtävässä, jonka kesto on kymmenen tuntia. Varatun resurssin kustannus on 20 euroa tunnilta, ja resurssi on ilmoittanut, että tehtävästä on 50 prosenttia valmiina. Microsoft Project laskee, että todelliset kustannukset tässä vaiheessa ovat 100 euroa. Kun tehtävästä on valmiina 100 prosenttia, todelliset kustannukset ovat 200 euroa.

Huomautuksia    Voit määrittää, haluatko todellisten kustannusten lisääminen tai laskea ne automaattisesti. Voit tehdä saman Projektin asetukset -valintaikkunassa. Oletusarvon mukaan on valittuna asetus, jos haluat laskea automaattisesti kustannukset. Jos valitset tämän vaihtoehdon, olet jo kirjoittanut todellisten kustannusten lisääminen kohteet poistetaan. Jos kirjoitat todelliset kustannukset, Project laskee ei todellisia kustannuksia. Kuitenkin säilyy jäljellä olevat kustannukset jäljellä oleva työ arvojen laskemiseen. Jos päätät olla Project laskee todelliset kustannukset, et voi kirjoittaa todellisia kustannuksia, ennen kuin tehtävästä on valmiina 100 prosenttia.

Voit valita todellisten kustannusten lisääminen tai Projectin laskea ne. Voit kirjoittaa varausten ja tehtävien todelliset kustannukset myös aikajaksotettu välein. Lisäksi voit määrittää, onko kiinteät kustannukset kertyvät alussa tai lopussa tehtävän tai on jaettu.

Todelliset kustannukset (resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Jos resurssi ei ole vielä raportoinut työsi varattujen tehtävien, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. todellinen työ ilmoittaa resurssin, Project laskee toteutunut kustannus. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset- ja minkä tahansa käyttökertakustannuksia resurssin. Miten ja milloin todelliset kustannukset lasketaan riippuvat todellinen työ- ja todellinen ylityöt ja normaalin korvauksen, Ylityökorvaus, Käyttökertakust ja kustannusten kertymä asetukset Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannukset

Parhaat käyttötavat    Voit lisätä Todelliset kustannukset -kentän resurssinäkymä tarkastellaksesi resurssin työmäärän kustannuksia kaikissa määritetyissä tehtävissä resurssin toteutuneen työmäärän, tuntihinnan ja muiden kustannusten perusteella. Voit myös käyttää tietoja projektin lopussa tulevien projektien henkilökustannusten suunnittelussa.

Esimerkki    Seuraat kustannuksia resurssin kohdalla, jolle on määritetty 15 eri tehtävää koko projektin kesto aikana. Voit milloin tahansa tarkastella Todelliset kustannukset -kentän avulla resurssin tähänastisia kustannuksia. Projektin valmistuttua Todelliset kustannukset -kentässä näkyy, kuinka suuri osa budjetti on käytetty tähän resurssiin, ja sen perusteella voidaan tehdä kustannusanalyysi ja suunnitella tulevia projekteja.

Todelliset kustannukset (varauskenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Ennen kuin todellinen työ ilmoitetaan tehtävä, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. Voit valita, että Project laskee todelliset kustannukset tehtävään varatun resurssin ilmoittaa todellinen työmäärä. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset sekä kaikki käyttökertakustannuksia varauksen. Miten ja milloin todelliset kustannukset lasketaan riippuvat todellinen työ- ja todellinen ylityöt ja normaalin korvauksen, Ylityökorvaus, Käyttökertakust ja kustannusten kertymä asetukset Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannukset

Parhaat käyttötavat    Lisää Todelliset kustannukset -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän taulukko-osaan, jos haluat näyttää tai muokata varauksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka perustuvat toteutuneeseen työmäärään ja resurssien tuntikorvauksiin sekä muihin kustannuksiin. Tämän kentän avulla voit seurata, pysyvätkö kustannukset budjetti tehtävän ollessa meneillään. Kun tehtävä on suoritettu, voit käyttää tätä lähtötietona muiden tehtävien ja tulevien projektien kustannussuunnittelussa.

Esimerkki    Seuraat kustannuksia tehtävän resurssivarauksessa, jonka kesto on kymmenen tuntia. Määritetty resurssi on 20 euroa tunnissa, ja resurssi on raportoinut varauksesta olevan 50 prosenttia valmiina. Project laskee, että tehtävän todelliset kustannukset ovat 100 euroa. Kun varauksesta on valmiina sata prosenttia, todelliset kustannukset ovat 200 euroa.

Huomautuksia    Voit määrittää todellisten kustannusten lisääminen vai on Project laskee automaattisesti ne Siirry Projektin asetukset -valintaikkuna. Oletusarvon mukaan on valittuna asetus, jos haluat laskea automaattisesti kustannukset. Jos kirjoitat todelliset kustannukset, Project laskee ei todellisia kustannuksia. Kuitenkin säilyy jäljellä olevat kustannukset jäljellä oleva työ arvojen laskemiseen. Jos päätät olla Project laskee todelliset kustannukset, et voi kirjoittaa todellisia kustannuksia, ennen kuin tehtävästä on valmiina 100 prosenttia.

Jos kirjoitat todelliset kustannukset, voit myös kirjoittaa varausten ja tehtävien todelliset kustannukset aikajaksotettu.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Ennen kuin todellinen työ ilmoitetaan tehtävän, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. Voit valita, että Project laskee todelliset kustannukset tehtävään varattujen resurssien ilmoittaa todellinen työmäärä. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset sekä päivämäärä tehtävän kiinteät kustannukset. Miten ja milloin todelliset kustannukset lasketaan riippuvat Normaalikorvaus-, Ylityökorvaus-, Käyttökertakustannus ja Kustannuskertymä-asetusten Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Resurssien käyttökustannukset + Tehtävän kiinteät kustannukset

Parhaat käyttötavat    Voit lisätä Todelliset kustannukset -kentän Tehtävien käyttö -näkymä aikajakso-osaan, kun haluat tuoda näkyviin tehtävän kustannukset. Voit tarkastella kenttää tehtävän suorittamisen aikana nähdäksesi, pysyykö tehtävä budjetti rajoissa. Voit tarkastella tietoja myös tehtävän päätyttyä ja käyttää näitä tietoja hyväksesi suunnitellessasi muiden tehtävien ja tulevien projektien kustannuksia.

Esimerkki    Sami ja Kristiina on varattu Ehdotuksen laatiminen -tehtävään, jonka työ on ajoitettu maanantain ja torstain väliseksi ajaksi. Molemmille maksetaan 20 euroa tunnissa ja molemmat ovat ilmoittaneet tehneensä tehtävässä 20 tuntia työtä. Voit lisätä Todelliset kustannukset -kentän Tehtävien käyttö -näkymän aikajakso-osaan, jolloin näet, että 5 tuntia työtä jakautuu 4 päivälle. Aikajakson todelliset kustannukset ovat näin ollen molemmille 100 euroa maanantaista torstaihin.

Huomautuksia    Voit määrittää, haluatko todellisten kustannusten lisääminen tai Projectin laskea ne automaattisesti. Voit tehdä saman Projektin asetukset -valintaikkunassa. Oletusarvon mukaan on valittuna asetus, jos haluat laskea automaattisesti kustannukset. Jos kirjoitat todelliset kustannukset, Project laskee ei todellisia kustannuksia. Kuitenkin säilyy jäljellä olevat kustannukset jäljellä oleva työ arvojen laskemiseen. Jos päätät olla Project laskee todelliset kustannukset, et voi kirjoittaa todellisia kustannuksia, ennen kuin tehtävästä on valmiina 100 prosenttia.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Merkinnän tyyppi    Laskettu

Laskenta    Jos resurssi ei ole vielä raportoinut työsi varattujen tehtävien, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. todellinen työ ilmoittaa resurssin, Project laskee todelliset kustannukset. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset- ja minkä tahansa käyttökertakustannuksia resurssin. Miten ja milloin todelliset kustannukset lasketaan riippuvat todellinen työ- ja todellinen ylityöt ja normaalin korvauksen, Ylityökorvaus, Käyttökertakust ja kustannusten kertymä asetukset Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannukset

Parhaat käyttötavat    Voit lisätä Todelliset kustannukset -kentän Resurssien käyttö -näkymä aikajakso-osaan resurssin työmäärän kustannuksia, jos haluat näyttää resurssin työmäärän kustannukset kaikissa määritetyissä tehtävissä resurssin toteutuneen työmäärän, tuntihinnan ja muiden kustannusten perusteella. Voit myös käyttää tietoja projektin lopussa tulevien projektien henkilökustannusten suunnittelussa.

Esimerkki    Janne, jonka tuntipalkka on 10 euroa, on varattu 15 tehtävään projektin kesto aikana. Lisää Todelliset kustannukset -kentän Resurssien käyttö -näkymän aikajaksotettu osaan, jotta näkisit Jannen töiden tähänastiset kustannukset. Kunkin työpäivän kohdalla aikajaksotetut todelliset kustannukset voivat olla 80 euroa (8 tuntia päivässä, 10 euroa tunnissa). Jos Jannelle ei ole varattu täysiä tehtäväyksiköt, Todelliset kustannukset -arvot voivat olla pienempiä. Jos Janne on tehnyt ylitöitä, Todelliset kustannukset -arvot voivat olla suurempia.

Todelliset kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Merkinnän tyyppi     Laskettu tai syötetty

Laskenta     Ennen kuin todellinen työ ilmoitetaan tehtävä, todelliset kustannukset-kentän arvo on 0,00. Voit valita, että Project laskee todelliset kustannukset tehtävään varatun resurssin ilmoittaa todellinen työmäärä. Tämä on tehdyn työn todelliset kustannukset sekä kaikki käyttökertakustannuksia varauksen päivämäärä. Milloin ja miten todelliset kustannukset lasketaan määräytyvät todellinen työmäärä ja todellinen ylityöt työn ja varattujen Normaalikorvaus, Ylityökorvaus tai Käyttökertakust kustannusten kertymä asetukset Resurssitiedot -valintaikkunassa.

Todelliset kustannukset = (Toteutunut työmäärä * Normaali korvaus) + (Toteutunut ylityömäärä * Ylityökorvaus) + Käyttökertakustannukset

Parhaat käyttötavat    Lisää Todelliset kustannukset -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän näkymä-osaan, jos haluat näyttää varauksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka perustuvat toteutuneeseen työmäärään ja resurssien tuntikorvauksiin sekä muihin kustannuksiin. Voit tarkastella kenttää tehtävän suorittamisen aikana nähdäksesi, pysyykö tehtävä budjetti rajoissa. Voit tarkastella tietoja myös tehtävän päätyttyä ja käyttää näitä tietoja hyväksesi suunnitellessasi muiden tehtävien ja tulevien projektien kustannuksia.

Esimerkki    Sami on varattu Ehdotuksen laatiminen -tehtävään, jonka työ on ajoitettu maanantain ja torstain väliseksi ajaksi. Samin normaali korvaus on 20 euroa tunnissa. Sami on raportoinut tehneensä 20 tuntia työtä. Kun tarkastelet tätä varausta Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymässä, saat selville, että kunakin 4 päivänä on tehty 5 työtuntia. Aikajaksotetut todelliset kustannukset ovat näin ollen 100 euroa jokaiselta päivältä maanantaista torstaihin.

Huomautuksia     Voit määrittää, kirjoitetaanko todelliset kustannukset vai laskeeko Project ne automaattisesti, Projektin asetukset -valintaikkunassa. Jos valitset kustannusten automaattisen laskennan, kaikki kirjoittamasi todelliset kustannukset poistetaan. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna. Jos haluat kirjoittaa todelliset kustannukset, Project ei laske todellisia kustannuksia. Ohjelma laskee kuitenkin jäljellä olevat kustannukset jäljellä olevasta työmäärästä. Jos määrität, että Project laskee todelliset kustannukset, et voi kirjoittaa todellisia kustannuksia, ennen kuin tehtävästä on valmiina 100 prosenttia.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×