Kenttäkoodit: TOC (Sisällysluettelo) -kenttä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

TOC (sisällysluettelo)-kentän muodostaa sisällysluettelon. TOC-kenttä kerää merkintöjen sisällysluettelon otsikkotyylejä, muut määritetyn tyylejä, jäsennystasot, kuvatekstin tai TC (sisällysluettelon hakusana)-kenttienperusteella. Word lisää sisällysluettelo-kentän, kun napsautat Sisällysluettelossaviittaukset -välilehden Sisällysluettelo -ryhmässä.

Huomautus: Jos TOC-kentän luoma sisällysluettelo vaikuttaa asiakirjan sivujakoon, kenttä on ehkä päivitettävä uudelleen, jotta saadaan oikeat sivunumerot.

Syntaksi

Kun tarkastelet TOC-kenttäkoodia asiakirjassa, sen syntaksi on seuraavanlainen:

{ TOC [Valitsimet ] }

Huomautus:  Kenttäkoodi ilmaisee, mitä kentässä näytetään. Kentän tulokset näkyvät asiakirjassa, kun kenttäkoodi on arvioitu. Voit vaihdella kenttäkoodin ja kenttäkoodin tulosten tarkastelua ALT+F9-näppäinyhdistelmällä.

Valitsimet, jotka määrittävät, mitkä tuotteet sisältyvät sisällysluettelo

\o ”tasot”

Muodostaa sisällysluettelon kohdan muotoiltu tyylit, jotka sisältävät jäsennystasot (yleisimmin, otsikkotyylejä). Esimerkiksi { TOC \o ”1 – 3” } näyttää vain kappaleet, jotka on muotoiltu tyylit, jotka sisältävät jäsennystasot 1 – 3. Jos jäsennystasojen aluetta ei ole määritetty, kaikki asiakirjassa käytetyt jäsennystasot näkyvät. Kirjoita alueen lukujen lainausmerkkien sisään.

\t ”tyylin, taso, tyyli ja...”

Muodostaa sisällysluettelon kohdan muotoiltu muita kuin sisäisiä tyylejä tyylejä. Esimerkiksi { TOC \t ”kappaletyyli, 1, kappaleots, 2” } muodostaa sisällysluettelon kohdan muotoiltu tyylit ”kappaletyyli” ja ”kappaleots”. Luku tyyleillä ilmaisee sisältö tapahtuma taso, joka vastaa tyyliä.

Huomautus: Syntaksi kuvassa käytetään tyylin ja tason parametrit väliin pilkku (,). Puolipiste (;) on myös kelvollinen merkin on määritetty luetteloerotin käyttämäsi käyttöjärjestelmän Aluekohtaiset- ja kieliasetukset-asetusten mukaan. Kielikohtaiset riippuvuudet, syystä suosittelemme ei ohjatulla \t malleihin tai asiakirjoihin, jotka on tarkoitettu käyttäjille useita kielen käyttömahdollisuudet yli.

Sisäisiä tyylejä ja mukautettuja tyylejä sisällysluettelon luonnissa käytettävien \o valitsin ja \t valitsin.

\u

Muodostaa sisällysluettelon kohdan muotoilun sisältää jäsennystasot käytetty suoraan, kappaleasetukset.

\c "SEQIdentifier"

Muodostaa luettelon SEQ-kentillä numeroiduista kuvista, taulukoista, kaavioista ja muista kohteista. Word numeroi SEQ-kenttien avulla kohteet, joiden kuvateksti on tehty Otsikko-komennolla (Viitteet > Lisää otsikko). Otsikon lajia vastaavan SEQIdentifier-tunnisteen on vastattava SEQ-kentän tunnistetta. Esimerkiksi { TOC \c "taulukot" } muodostaa luettelon kaikista numeroiduista taulukoista.

\a Tunniste

Muodostaa luettelon kohteista, joiden kuvateksti on tehty Otsikko-komennolla (Viitteet > Lisää otsikko). Ei huomioi otsikoiden lajeja ja numeroita. Tunniste vastaa otsikon lajia. Vaikka esimerkiksi sivun 12 kuvateksti on "Kuva 8: Elohopea", kenttä { TOC \a kuvat } näyttää hakusanana "Elohopea............12".

Muodosta \c-valitsimella otsikon lajit ja numerot sisältävä otsikkoluettelo.

\f EntryIdentifier

Muodostaa taulukon TC-kentistä. Jos EntryIdentifier on määritetty, taulukon muodostamiseen käytetään vain niitä TC-kenttiä, joiden tunniste on sama (yleensä kirjain). Esimerkiksi, { TOC \f t } muodostaa sisällysluettelon seuraavanlaisista TC-kentistä: { TC "Hakusana" \f t }.

\l Tasot

Muodostaa sisällysluettelon niistä TC-kentistä, jotka määrittävät hakusanat tietyille tasoille. Esimerkiksi { TOC \l 1-4 } muodostaa sisällysluettelon TC-kentistä, joissa määritetään hakusanoja tasoilla 1–4. Jos TC-kenttä määrittää hakusanalle alhaisemman tason, se ohitetaan.

\b BookmarkName

Kerää hakusanat vain asiakirjan määritetyllä kirjanmerkki merkityltä osalta.

Valitsimet, muotoilla sivunumero

\s Tunniste

Lisää numeron, kuten luvun numeron, ennen sivunumeroa. Luku tai muu kohde on oltava numeroitu SEQ-kentällä. Tunnisteen on vastattavan SEQ-kentän tunnistetta. Jos esimerkiksi lisäät { SEQ luku } ennen kunkin luvun otsikkoa, { TOC \o "1-3" \s luku } näyttää sivunumeron muodossa 2-14, jossa 2 on luvun numero.

\d "Erotin"

\S Vaihda käytettäessä määrittää merkin, joka erottaa järjestysnumerot ja sivunumerot. Kirjoita merkin lainausmerkkien sisään. Word käyttää yhdysmerkin (-), jos \d valitsinta ei ole määritetty. Sisällysluettelon luoma { TOC \o ”1 – 3” \s luku \d ””: }, lukujen ja sivunumeroiden välissä kaksoispiste (:), esimerkiksi ”2:14”.

\p ”erotin”

Määrittää merkin, joka erottaa merkinnän ja sivunumeron. Esimerkiksi kenttä { TOC \p ””, }em-viivalla, näyttää tuloksen kuten ”tekstin valitseminen – 53”. Oletusarvo on välilehti, jossa on täytemerkit. Vain yhden merkin sallitaan; se on kirjoitettava lainausmerkkeihin.

\n Tasot

Sivunumerot jätetään pois sisällysluettelosta. Sivunumerot jätetään pois kaikilta tasoilta, ellei hakusanojen tasoaluetta määritetä. Esimerkiksi { TOC \n 3-4 } jättää sivunumerot pois tasoilta 3 ja 4. Poista tämä valitsin, jos haluat näyttää sivunumerot.

Valitsimet, muotoilla taulukon arvoissa

\w

Säilyttää sarkainmerkit taulukon arvoissa.

\x

Säilyttää taulukon manuaalisia rivinvaihtoja.

\z

Piilottaa WWW-asettelu-näkymässä täytemerkin ja sivunumerot.

\h Hyperlinkit

Lisää Sisällysluettelon hakusanat hyperlinkkeinä.

Esimerkkejä

Kenttä

Sisältö

{ TOC }

Kaikki otsikot muotoillaan otsikkotyyleistä.

{ TOC \b Osa1 \o "1-3" }

Kaikki sisäisillä tyyleillä Otsikko 1, Otsikko 2 ja Otsikko 3 muotoillut otsikot niissä asiakirjan osissa, jotka on merkitty kirjanmerkki "Osa1."

{ TOC \c "Taulukot" }

Taulukot, joiden otsikot on muodostettu Viitteet-välilehden Otsikot-ryhmän Lisää otsikko -painikkeella.

{ TOC \f m }

TC-kenttien hakusanat, jotka sisältävät valitsimen \f m. Esimerkiksi kentän { TC "Kartta: Champlainin tutkimusmatkat" \f m } merkitsemä hakusana on luettelossa, mutta kentän { TC "Port Royalin siirtokunta" \l 3 } merkitsemä hakusana ei ole.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×