Tilastolliset funktiot (hakemisto)

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Huomautus: Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa. Esimerkiksi 2013-versiomerkintä osoittaa, että funktio on käytettävissä Excel 2013:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.

Funktio

Kuvaus

KESKIPOIKKEAMA-funktio

Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIARVO-funktio

Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVOA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.

KESKIARVO.JOS-funktio

Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktio

Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.

BEETA.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.

BINOMI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio
Excel 2013

Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio
TXT

Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.

CHINELIÖ.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio
TXT

Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.

KORRELAATIO-funktio

Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.

LASKE-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.

LASKE.A-funktio

Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.

LASKE.TYHJÄT-funktio

Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.

LASKE.JOS-funktio

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.

LASKE.JOS.JOUKKO-funktio

Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.

KOVARIANSSI.P-funktio
TXT

Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

KOVARIANSSI.S-funktio
TXT

Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.

OIKAISTU.NELIÖSUMMA-funktio

Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa eksponentiaalijakauman.

F.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.

F.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.KÄÄNT.OH-funktio
TXT

Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.

F.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa F-testin tuloksen.

FISHER-funktio

Palauttaa Fisher-muunnoksen.

FISHER.KÄÄNT-funktio

Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.

ENNUSTE-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvon.

Huomautus: In Excel 2016:ssa tämän funktion korvaa uusiin ennustefunktioihin kuuluva ENNUSTE.LINEAARINEN, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

ENNUSTE.ETS-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota.

ENNUSTE.ETS.CONFINT-funktio
Excel 2016

Palauttaa ennustearvon luottamusvälin määritettynä määräpäivänä.

ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU-funktio
Excel 2016

Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle.

ENNUSTE.ETS.STAT-funktio
Excel 2016

Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena.

ENNUSTE.LINEAARINEN-funktio
Excel 2016

Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella.

TAAJUUS-funktio

Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.

GAMMA-funktio
Excel 2013

Palauttaa gammafunktion arvon.

GAMMA.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa gammajakauman.

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.

GAMMALN-funktio

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.TARKKA-funktio
TXT

Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS-funktio
Excel 2013

Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.

KESKIARVO.GEOM-funktio

Palauttaa geometrisen keskiarvon.

KASVU-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.

KESKIARVO.HARM-funktio

Palauttaa harmonisen keskiarvon.

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

Palauttaa hypergeometrisen jakauman.

LEIKKAUSPISTE-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.

KURT-funktio

Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.

SUURI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon.

LINREGR-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.

LOGREGR-funktio

Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.

LOGNORM_JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.

LOGNORM.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.

MAKS-funktio

Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.

MAKSA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.

MAKS.JOS-funktio
Excel 2016

Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon.

MEDIAANI-funktio

Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.

MIN-funktio

Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.

VÄH.JOS-funktio
Excel 2016

Palauttaa pienimmän arvon määritettyjen ehdot täyttävien solujen välillä.

MINA-funktio

Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.

MOODI.USEA-funktio
TXT

Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.

MOODI.YKSI-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio
TXT

Palauttaa negatiivisen binomijakauman.

NORMAALI.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio
TXT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.

PEARSON-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio
TXT

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen. K on arvo väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu mukaan alueeseen).

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio
TXT

Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio
TXT

Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.

PERMUTAATIO-funktio

Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.

PERMUTAATIOA-funktio
Excel 2013

Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).

FII-funktio
Excel 2013

Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.

POISSON.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.

TODENNÄKÖISYYS-funktio

Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.

NELJÄNNES.ULK-funktio
TXT

Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien.

NELJÄNNES.SIS-funktio
TXT

Palauttaa tietoalueen neljänneksen.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio
TXT

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio
TXT

Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa.

PEARSON.NELIÖ-funktio

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.

JAKAUMAN.VINOUS-funktio

Palauttaa jakauman vinouden.

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio
Excel 2013

Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.

KULMAKERROIN-funktio

Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.

PIENI-funktio

Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.

NORMITA-funktio

Palauttaa normitetun arvon.

KESKIHAJONTA.P-funktio
TXT

Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella.

KESKIHAJONTA.S-funktio
TXT

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.

KESKIHAJONTAA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIHAJONTAPA-funktio

Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

KESKIVIRHE-funktio

Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.

T.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.2S-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).

T.JAKAUMA.OH-funktio
TXT

Palauttaa t-jakauman.

T.KÄÄNT-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.

T.KÄÄNT.2S-funktio
TXT

Palauttaa käänteisen t-jakauman.

T.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.

SUUNTAUS-funktio

Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.

KESKIARVO.TASATTU-funktio

Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.

VAR.P-funktio
TXT

Laskee varianssin koko populaation perusteella.

VAR.S-funktio
TXT

Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.

VARA-funktio

Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

VARPA-funktio

Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.

WEIBULL.JAKAUMA-funktio
TXT

Palauttaa Weibullin jakauman.

Z.TESTI-funktio
TXT

Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Excelin Funktiot (luokittain)
Excelin Funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×