Tietueiden lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tietokannassa säilytettävät tiedot tallennetaan taulukoihin, jotka sisältävät tietoja tietystä aiheesta, esimerkiksi omaisuudesta tai yhteyshenkilöistä. Jokainen taulukon tietue sisältää tietoja yhdestä kohteesta, kuten tietystä yhteyshenkilöstä. Tietue koostuu kentistä, kuten nimestä, osoitteesta ja puhelinnumerosta. Tietuetta kutsutaan usein riviksi ja kenttää kutsutaan usein sarakkeeksi. Microsoft Office Access 2007 -ohjelman avulla tietueita voidaan lisätä taulukoihin, muokata taulukoissa ja poistaa taulukoista suoraan tietotaulukkonäkymä. Jos olet suunnitellut ja luonut valintakysely, voit tarkastella ja usein muokata tietueita suoraan kyselyn suorittamisen tuloksena olevassa taulukkonäkymässä. Voit myös luoda mihin tahansa taulukkoon tai kyselyyn perustuvan lomakkeen ja lisätä tai muokata sen jälkeen tietueita lomakkeen avulla.

Artikkelin sisältö

Yleiskatsaus

Uuden tietueen lisääminen

Muokattavan tai poistettavan tietueen etsiminen

Aiemmin lisätyn tietueen muokkaaminen

Tietueen poistaminen

Milloin tiedot tallentuvat?

Muutosten kumoaminen

Yleistä

Kun luot malliin perustuvan tietokannan, ohjelma luo ensimmäiset taulukot, kyselyt ja lomakkeet automaattisesti puolestasi. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka tietueita lisätään, muokataan ja poistetaan käytettäessä jonkin Accessin mukana toimitetun mallin avulla luotua tietokantaa.

Seuraavissa artikkeleissa on tietoja sellaisen tietokannan tietueiden lisäämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta, jota ei ole luotu Accessin mallin perusteella:

Lisätietoja kerää ja Päivitä tiedot sähköpostitse-toiminnon käyttämisestä on artikkelissa sähköpostitse Access-tietokantaan kerättyjen tietojen lisääminen.

Jos haluat tietää, kuinka tietoja tuodaan Accessiin, lue seuraavat artikkelit:

Artikkelissa Uuden kentän lisääminen tai luominen taulukossa on tietoja siitä, kuinka uusi kenttä tai sarake lisätään taulukkoon.

Sivun alkuun

Uuden tietueen lisääminen

Tietokantaan lisätään uusi tietue, kun seurattavana on uusi kohde. Haluat esimerkiksi lisätä uuden yhteyshenkilön Yhteystiedot-taulukkoon, kun haluat kirjata uuden ystävän tai kollegan tiedot. Kun lisäät uuden tietueen, Office Access 2007 lisää tietueen taulukon loppuun.

Kun lisäät tietueen, avaa ensin taulukko tai lomake. Joskus ohjelma avaa lomakkeen automaattisesti puolestasi, kun avaat tietokannan. Jos avaat esimerkiksi tietokannan, joka on luotu Yhteystiedot-mallin perusteella, Yhteystietoluettelo-lomake avautuu automaattisesti. Yhteystietoluettelo-lomake on Yhteystiedot-tietokannan käynnistyslomake.

Yhteystietoluettelo-lomake

Seuraavissa jaksoissa selitetään useita tapoja, joilla uusi tietue voidaan lisätä käyttämällä taulukkonäkymää tai lomakenäkymää.

Mallin käynnistyslomakkeen käyttäminen

Kun Accessin mukana toimitettuun malliin perustuva uusi tietokanta luodaan, käynnistyslomake latautuu yleensä, kun tietokanta avataan ensimmäisen kerran. Jos luot esimerkiksi tietokannan Yhteystiedot-mallin perusteella, Yhteystietoluettelo-käynnistyslomake latautuu. Käynnistyslomake on tarkoitettu siirtymisen ja tietokannan käyttämisen aloituskohdaksi. Monissa näistä malleista, mutta ei kaikissa, on painike, jota napsauttamalla käynnistyslomakkeeseen voidaan lisätä uusia tietueita. Esimerkiksi Yhteystietoluettelo-lomakkeessa on Uusi yhteystieto -painike, ja Seurantakohteiden luettelo -lomakkeessa on Uusi seurantakohde -painike.

Yhteystietoluettelo-lomake, jonka Uusi yhteystieto -painike on ympyröity

Kun tällainen painike valitaan, lomake, johon voidaan syöttää asiaankuuluvia tietoja, avautuu. Kun valitset esimerkiksi Uusi yhteystieto -painikkeen, Yhteystiedot-lomake avautuu.

Tietueen lisääminen käyttämällä Uusi-painiketta

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Kun näytössä näkyy käynnistyslomake, valitse lomakkeessa oleva painike, jolla lisätään uusi tietue.

  Valitse esimerkiksi Yhteystietoluettelo-lomakkeessa Uusi yhteystieto. Yhteystiedot-lomake avautuu.

 4. Täytä lomake. Kirjoita tiedot jokaiseen kenttään. Voit siirtyä seuraavaan kenttään painamalla SARKAINNÄPPÄINTÄ tai edelliseen kenttään painamalla VAIHTO+SARKAIN.

  Huomautus: Kun haluat aloittaa uuden rivin kentässä, joka tukee useampaa kuin yhtä tekstiriviä, kuten tekstikentän tai memo-kentän, paina CTRL+ENTER. Voit avata Zoomaus-ruudun, jos haluat muokkausta varten enemmän tilaa. Avaa Zoomaus-ruutu napsauttamalla muokattavaa kenttää siten, että kohdistin on kentässä, ja kenttä tulee valituksi. Paina sitten VAIHTO+F2.

 5. Kun olet lopettanut tietueiden syöttämisen, tallenna tiedot valitsemalla OK. Jos haluat lisätä tietueita, valitse Tallenna ja uusi, jos se on käytettävissä.

Jos käytät Yhteystietoluettelo-lomaketta, voit lisätä uuden tietueen valitsemalla Lisää Outlookista ja valitsemalla sitten tietueen Microsoft Office Outlook 2007 -osoitteistosta.

Tietueen lisääminen käyttämällä Lisää Outlookista -painiketta

Joissakin malleissa on Lisää Outlookista -painike, jonka avulla voidaan lisätä tietue Office Outlook 2007 -osoitteistosta. Huomaa, että tämä painike on joidenkin mallien ominaisuus eikä se tule oletusarvon mukaan luotuun uuteen lomakkeeseen tai taulukkoon.

 1. Valitse Lisää Outlookista.

 2. Jos näyttöön tulee Profiilin valinta -valintaikkuna, valitse profiilin nimi Profiilin nimi -ruudussa ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Näyttöön saattaa tulla valintaikkuna, jossa on seuraava sanoma: Ohjelma yrittää käyttää Outlookiin tallentamiasi sähköpostiosoitteita. Haluatko sallia tämän? Jos tämä on tapahtunut odottamatta, kyseessä voi olla virus, jolloin sinun on valittava Ei. On normaalia, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön sen jälkeen, kun olet valinnut Lisää Outlookista, joten älä valitse Ei. Jos aiot valita enemmän kuin yhden yhteystiedon, voit valita Salli käyttöoikeus -valintaruudun ja sen jälkeen lyhyen ajanjakson, kuten viisi minuuttia. Tällöin Outlookilla on tallennettujen sähköpostiosoitteiden käyttöoikeus määrittämäsi ajanjakson verran. Kun olet valmis, valitse Kyllä.

 3. Kaksoisnapsauta Lisättävien nimien valitseminen -valintaikkunassa nimiä, jotka haluat lisätä, ja valitse sitten OK.

  Ohjelma lisää nimet lomakkeeseen.

Yhteystietotietueen tallentaminen Outlook-osoitteistoon

Joissakin malleissa on Luo Outlook-yhteystieto -painike, jonka avulla tietue voidaan tallentaa Outlook-osoitteiston yhteystiedoksi. Huomaa, että tämä painike on joidenkin mallien ominaisuus eikä se tule oletusarvon mukaan luotuun uuteen lomakkeeseen tai taulukkoon.

 1. Valitse Luo Outlook-yhteystieto.

 2. Jos näyttöön tulee Profiilin valinta -valintaikkuna, valitse profiilin nimi Profiilin nimi -ruudussa ja valitse sitten OK.

 3. Outlook avaa uuden yhteystietolomakkeen, joka sisältää tietoja valitsemastasi tietueesta. Tarkista uuden yhteystietolomakkeen tiedot ja tee tarvittavat muutokset tai lisäykset.

 4. Valitse uuden yhteystietolomakkeen Yhteystieto-välilehden Toiminnot-ryhmässä Tallenna ja sulje.

Jotkin mallit näyttävät Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymään kuuluvassa valintanauhassa Tallenna Outlook-yhteystiedoksi -komennon, jonka avulla yhteystietotietue voidaan tallentaa Outlook-osoitteistoon. Huomaa, että tämä komento on joidenkin mallien ominaisuus, ja se on käytettävissä vain, jos käytät joko taulukkoa, johon tallennetaan sähköpostiosoitteita, tai tällaiseen taulukkoon perustuvaa kyselyä tai lomaketta tiettyihin malleihin perustuvassa tietokannassa.

 1. Valitse tietue, jonka haluat tallentaa Outlook-yhteystiedoksi.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Lisää ja valitse sitten Tallenna Outlook-yhteystiedoksi.

 3. Jos näyttöön tulee Profiilin valinta -valintaikkuna, valitse profiilin nimi Profiilin nimi -ruudussa ja valitse sitten OK.

 4. Outlook avaa uuden yhteystietolomakkeen, joka sisältää tietoja valitsemastasi tietueesta. Tarkista uuden yhteystietolomakkeen tiedot ja tee tarvittavat muutokset tai lisäykset.

 5. Valitse uuden yhteystietolomakkeen Yhteystieto-välilehden Toiminnot-ryhmässä Tallenna ja sulje.

Tietueen lisääminen käynnistyslomakkeeseen

Sen mukaan, mitä mallia on käytetty, joskus tietoja voidaan syöttää suoraan käynnistyslomakkeeseen. Access näyttää olemassa olevat tiedot yleensä taulukkonäkymässä. Suoraan tietojen viimeisen rivin alapuolella on uusi, tyhjä tietue, jonka tietuevalitsimessa näkyy tähti (*). Kirjoita tiedot tähteä edeltävään tietueeseen. Huomaa, että jos kentille on määritetty oletusarvoja, näyttöön tulevassa uudessa tietueessa on jo oletusarvoja. Jos haluat siirtyä nopeasti taulukon lopussa olevaan uuteen tietueeseen, voit napsauttaa Uusi (tyhjä) tietue -siirtymispainiketta tai voit valita Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Uusi tietue.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Avaa.

 2. Valitse ja avaa tietokanta Avaa-valintaikkunassa.

 3. Jos näyttöön tulevassa käynnistyslomakkeessa ei ole tietoja, kirjoita tiedot uuteen, tyhjään tietueeseen. Jos lomakkeessa on tietoja, tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Aloitus -välilehden tietueet -ryhmästä Uusi.

  • Napsauta Uusi (tyhjä) tietue -painiketta, jos se on käytettävissä.

  • Etsi tietue, jonka tietuevalitsimessa on tähti, ja kirjoita uudet tiedot siihen.

 4. Täytä tietue. Kirjoita tiedot jokaiseen kenttään. Voit siirtyä seuraavaan kenttään painamalla SARKAINNÄPPÄINTÄ tai edelliseen kenttään painamalla VAIHTO+SARKAIN.

  Huomautus: Kun haluat aloittaa uuden rivin kentässä, joka tukee useampaa kuin yhtä tekstiriviä, kuten tekstikentän tai memo-kentän, paina CTRL+ENTER. Voit avata Zoomaus-ruudun, jos haluat muokkausta varten enemmän tilaa. Paina tällöin VAIHTO+F2 kohdistimen ollessa kentässä, jota haluat muokata.

 5. Kun olet täyttänyt kaikki kentät, siirry uuteen, tyhjään tietueeseen painamalla SARKAINNÄPPÄINTÄ.

  Kun näytät toisen tietueen tai suljet lomakkeen, Access tallentaa lisäämäsi uuden tietueen.

Taulukon tai lomakkeen käyttäminen siirtymisruudusta

Sen lisäksi, että uusi tietue voidaan syöttää käyttämällä mallin käynnistyslomaketta, taulukko tai lomake voidaan avata siirtymisruudusta ja uusi tietue syöttää sen jälkeen.

Taulukon tai lomakkeen avaaminen

 • Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa kohdetta, jonka haluat avata (tai napsauta kerran, jos olet muuttanut Siirtymisasetukset-valintaikkunan Objektien avaamistapa -asetusta).

  Taulukko tai lomake avautuu oletusnäkymäänsä.

Olemassa olevat tiedot, useimmiten taulukkonäkymän rivit, tulevat näyttöön. Näiden rivien alapuolella on uusi, tyhjä tietue, jonka tietuevalitsimessa näkyy tähti. Kirjoita tiedot tälle riville.

Tietueen lisääminen taulukkoon tai lomakkeeseen   

Kun näyttöön tulevassa taulukkonäkymässä tai lomakkeessa ei ole tietoja, kirjoita tiedot uuteen, tyhjään tietueeseen. Jos tietoja on ennestään, tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse Aloitus -välilehden tietueet -ryhmästä Uusi.

 • Napsauta Uusi (tyhjä) tietue -painiketta, jos se on käytettävissä.

 • Etsi tietue, jonka tietuevalitsimessa on tähti, ja kirjoita uudet tiedot tälle riville.

Kun olet täyttänyt kaikki kentät, siirry uuteen, tyhjään tietueeseen painamalla SARKAINNÄPPÄINTÄ.

Kun näytät toisen tietueen tai suljet taulukon tai lomakkeen, Access tallentaa lisäämäsi uuden tietueen.

Miksi numero näyttää joskus jäävän väliin tunnusnumeroissa

Kun kenttä, jonka tietotyypiksi on määritetty Laskuri, luodaan, Access luo kentälle automaattisesti arvon jokaiseen uuteen tietueeseen. Arvo kasvaa oletusarvon mukaan, joten jokainen uusi tietue saa seuraavan käytettävissä olevan järjestysnumeron. Laskuri-tietotyypin tarkoituksena on antaa arvo, joka sopii käytettäväksi perusavaimena.

Lisätietoja perusavaimista on artikkelissa Perusavaimen lisääminen, määrittäminen tai muuttaminen.

Kun rivi poistetaan taulukosta, joka sisältää kentän, jonka tietotyypiksi on määritetty Laskuri, ohjelma ei aina käytä rivin laskurikentän arvoa automaattisesti uudelleen. Sen takia Accessin luoma numero ei ehkä ole numero, jonka odotat näkeväsi, ja tunnusnumeroiden sarjaan saattaa tulla aukkoja – ohjelma on suunniteltu toimimaan näin. Laskurikentän arvot ovat ainutkertaisia, vaikka niiden järjestys ei ole odottamasi.

Sivun alkuun

Muokattavan tai poistettavan tietueen etsiminen

Tietue on löydettävä, ennen kuin sitä voidaan muokata tai ennen kuin se voidaan poistaa. Jos taulukossa on vain vähän tietueita, voit siirtyä tietueesta toiseen siirtymispainikkeilla, kunnes löydät haluamasi tietueen. Isommasta taulukosta tietueet pitää kuitenkin etsiä muilla tavoilla.

Tietueiden siirtymispainikkeiden käyttäminen

Voit siirtyä tietueesta toiseen siirtymispainikkeilla. Napsauttamalla näitä nuolipainikkeita voit siirtyä ensimmäiseen, edelliseen, seuraavaan tai viimeiseen tietueeseen tai lisätä uuden tietueen.

Selauspainikkeet

1. Ensimmäinen tietue

2. Edellinen tietue

3. Nykyinen tietue

4. Seuraava tietue

5. Viimeinen tietue

6. Uusi (tyhjä) tietue

7. Suodattimen ilmaisin

8. Etsintä-ruutu

Kun napsautat Nykyinen tietue -ruutua, voit siirtyä kyseiseen tietueeseen kirjoittamalla tietueen numeron ja painamalla ENTER-näppäintä. Ohjelma laskee tietueen numeron järjestyksessä lomakkeen tai taulukkonäkymän alusta – se ei vastaa mitään kentän arvoa.

Suodattimen ilmaisinpainike näyttää, onko suodatinta käytetty. Voit poistaa suodattimen napsauttamalla tätä painiketta, kun siinä näkyy Suodatettu. Kun painikkeessa näkyy Suodattamaton, napsauttamalla sitä voit käyttää viimeksi käyttämääsi suodatinta.

Kun kirjoitat tekstiä Etsintä-ruutuun, ohjelma korostaa ensimmäisen vastaavan arvon reaaliaikaisesti kirjoittaessasi merkkejä. Tämän toiminnon avulla voit etsiä nopeasti tietueen, jossa oleva arvo vastaa Etsintä-ruutuun kirjoittamaasi tekstiä.

Etsi ja korvaa -valintaikkunan etsintätoiminnon käyttäminen

Voit etsiä vastaavan tietueen käyttämällä Etsi ja korvaa -valintaikkunan etsintätoimintoa. Kun löydät vastaavan tietueen, tietueesta tulee nykyinen tietue ja voit muokata sitä tai poistaa sen.

Vastaavan tietueen etsiminen

 1. Napsauta kenttää, josta haluat etsiä.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Etsi-ryhmästä Etsi tai paina CTRL+F.

  Pikanäppäin: paina CTRL+F.

  Näyttöön tulee Etsi ja korvaa -valintaikkuna.

 3. Valitse Etsintä-välilehti.

 4. Kirjoita Etsittävä-ruutuun arvo, jonka vastineen haluat löytää.

 5. Käytä Kohde-luetteloa, jos haluat vaihtaa kenttää, josta etsit, tai jos haluat etsiä pohjana olevasta taulukosta.

 6. Halutessasi voit valita Ehto-luettelon Vastattava kentän jotakin osaa -vaihtoehdon. Tällöin etsinnästä tulee laajin mahdollinen.

 7. Valitse Suunta-luettelosta Kaikki ja valitse sitten Etsi seuraava.

Lisätietoja Etsi ja korvaa -valintaikkunan avulla on artikkelissa Etsi ja korvaa-valintaikkunan avulla voit muuttaa tietoja.

Suodattimen käyttäminen

Käyttämällä suodatinta voit rajoittaa näyttöön tulevat tietueet niihin, jotka vastaavat ehtoja. Suodatinta käyttämällä on helpompi löytää tietue, jota halutaan muokata tai joka halutaan poistaa. Voit esimerkiksi rajata nopeasti näyttöön tulevat tietueet napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kenttää, jonka arvon haluat vastaavan ehtoa, ja valitsemalla sitten pikavalikon alaosasta Yhtä kuin, Eri kuin, Sisältää tai Ei sisällä.

Valintaan perustuvan suodattimen käyttäminen

 1. Avaa taulukko tai lomake.

 2. Varmista, että taulukkoa tai lomaketta ei ole jo suodatettu, valitsemalla Aloitus-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lisäasetukset ja valitsemalla sitten Poista kaikki suodattimet (jos tämä komento on käytettävissä).

 3. Siirry tietueeseen, joka sisältää arvon, jota haluat käyttää suodattimen osana, ja napsauta sitten kenttää. Jos haluat suodattaa osittaisen valinnan perusteella, valitse vain haluamasi merkit.

 4. Valitse Aloitus -välilehden Lajittele ja Suodata -ryhmässä valintaja valitse sitten suodatin, jota haluat käyttää.

  TAI

  Napsauta kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikon alaosasta Yhtä kuin, Eri kuin, Sisältää tai Ei sisällä.

 5. Voit suodattaa muut kentät valinnan perusteella toistamalla vaiheet 3 ja 4.

Voit tutkia muita suodattamistapoja käyttämällä Aloitus-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmän komentoja.

Lisätietoja suodattimen käyttämisestä on artikkelissa Suodatin: Tietueiden määrän rajoittaminen näkymässä.

Sivun alkuun

Aiemmin lisätyn tietueen muokkaaminen

Joskus saatat haluta muuttaa aiemmin lisättyä tietuetta – haluat muuttaa esimerkiksi osoitetta. Kun haluat muokata aiemmin lisättyä tietuetta, avaa lomake tai taulukko, siirry tietueeseen, jota haluat muuttaa, ja tee sitten muutokset.

Taulukon tai lomakkeen avaaminen

 • Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa kohdetta, jonka haluat avata (tai napsauta kerran, jos olet muuttanut Siirtymisasetukset-valintaikkunan Objektien avaamistapa -asetusta).

  Taulukko tai lomake avautuu oletusnäkymäänsä.

Kun lomake tai taulukko avataan, siinä olevat tiedot tulevat näyttöön ja valittuna (korostettuna) on yleensä ensimmäisen tietueen ensimmäinen kenttä. Jos ryhdyt kirjoittamaan tietojen ollessa valittuina, kirjoittamasi merkit korvaavat valittuina olevat tiedot.

Kentän arvon korvaaminen

 1. Valitse sen kentän sisältö, jonka haluat korvata.

  Vihje: Taulukkonäkymässä voit valita kentän napsauttamalla lähellä kentän vasenta reunaa, jolloin hiiriosoittimesta tulee plusmerkki (+). Lomakenäkymässä voit valita kentän napsauttamalla sen selitettä.

 2. Kirjoita kentän uusi arvo tai valitse se.

  Kirjoittamasi merkit tai valitsemasi arvo korvaa kentän arvon. Kun siirryt toiseen tietueeseen tai suljet lomakkeen tai taulukon, tekemäsi muutokset tallentuvat.

Jos haluat kirjoittaa kenttään tietoja, napsauta kenttää ja siirrä sitten kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä tietoja. Kun kohdistin on kentässä, voit siirtää sitä nuolinäppäimillä.

Huomautus: Voit lisätä kuluvan päivän päivämäärän kenttään painamalla CTRL+VAIHTO+PUOLIPISTE (;). Jos haluat lisätä tämänhetkisen ajan, paina CTRL+VAIHTO+KAKSOISPISTE (:).

Uusien tietojen lisääminen kenttään

 1. Napsauta kenttää (tai siirry kenttään SARKAINNÄPPÄIMELLÄ tai nuolinäppäimillä ja paina sitten F2-näppäintä).

 2. Siirrä kohdistin kohtaan, johon haluat kirjoittaa tietoja.

 3. Kirjoita teksti, jonka haluat lisätä. Jos teet kirjoitusvirheen, paina ASKELPALAUTINTA.

  Kun siirryt toiseen tietueeseen tai suljet lomakkeen tai taulukon, Access tallentaa tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Tietueen poistaminen

Kun tietue poistetaan, tiedot poistuvat lopullisesti taulukosta. Varmista sen takia, että poistettava tietue on tietue, jonka haluat poistaa. Jos haluat poistaa vain joitakin tietoja mutta et koko tietuetta, valitse vain tiedot, jotka haluat poistaa, ja paina sitten DEL-näppäintä.

Tietueen poistaminen

 1. Valitse tietue tai tietueet, jotka haluat poistaa.

  Valitse tietue napsauttamalla tietueen vieressä olevaa tietuevalitsinta, jos tietuevalitsin on käytettävissä.

  Laajenna tai kutista valintaa vetämällä tietuevalitsinta (jos se on käytettävissä) tai painamalla VAIHTO+ALANUOLI tai VAIHTO+YLÄNUOLI.

 2. Paina DEL-näppäintä.

  TAI

  Valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Poista.

Lisätietoja tietueiden poistamisesta on artikkelissa Tietueiden poistaminen tietokannasta.

Sivun alkuun

Milloin tiedot tallentuvat?

Kun muokkaat lomakkeen tai taulukon tietoja, tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti, kun siirryt toiseen tietueeseen tai kun suljet lomakkeen tai taulukon. Kun muokkaat tietuetta, nykyisen tietueen vasemmalla puolella olevaan tietuevalitsimeen tulee kynäsymboli. Kun siirryt toiseen tietueeseen, kynäsymboli katoaa, joka tarkoittaa, että tekemäsi muutokset on tallennettu.

Seuraavassa taulukossa on joitakin tietuevalitsimen symboleja, joita näytössä saattaa näkyä.

Symboli

Merkitys

Nykyisen tietueen ilmaisin

Tämä on nykyinen tietue. Tietue on tallennettu sellaisena kuin se näkyy. Tietuevalitsimen värin muutos osoittaa nykyisen tietueen.

Muokatun tietueen ilmaisin

Muokkaat tätä tietuetta. Tietueen muutoksia ei ole vielä tallennettu.

Lukitun tietueen ilmaisin

Tämä tietue on toisen käyttäjän lukitsema, etkä voi muokata sitä.

Uuden tietueen ilmaisin

Tämä on uusi tietue, johon voit syöttää tietoja.

Perusavaimen ilmaisin

Tämä on perusavainkenttä, ja se sisältää tietueen yksilöivän arvon.

Huomautus: Jos haluat tallentaa tietueeseen muutoksia siirtymättä toiseen tietueeseen, valitse Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmästä Tallenna tietue.

Sivun alkuun

Muutosten kumoaminen

Jos kirjoitat tietoja väärin, voit usein kumota tekemäsi muutokset. Kun esimerkiksi muokkaat kentän tietoja, voit kumota tekemäsi muutokset napsauttamalla pikatyökalurivin Kumoa-painiketta tai painamalla ESC-näppäintä. Jos haluat kumota kaikki tietueeseen tehdyt muutokset, paina ESC-näppäintä uudelleen. Senkin jälkeen, kun olet tallentanut muutoksia tai siirtynyt toiseen tietueeseen, voit kumota aiemmin muokkaamaasi tietueeseen tekemäsi muutokset napsauttamalla pikatyökalurivin Kumoa-painiketta. Muutoksista tulee kuitenkin pysyviä heti, kun aloitat toisen tietueen muokkaamisen, käytät suodatinta tai poistat suodattimen tai siirryt toiseen ikkunaan tai tiedostovälilehteen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×