Tietotyyppien määrittäminen ja muokkaaminen tietokantamallikaavioissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Ajattele tietotyyppejä sääntöinä, jotka rajoittavat sitä, minkätyyppisiä tietoja tietokantataulukon sarakkeisiin voidaan määrittää. Jos haluat varmistaa esimerkiksi sen, että kenttään, joka on tarkoitettu vain päivämäärille, ei kirjoiteta nimiä, määritä kyseisen kentän tietotyypiksi päivämäärä. Sarakkeiden tietotyypit määritetään Tietokannan ominaisuudet -ikkunassa taulukon luonnin yhteydessä.

Valitse haluamasi toimet

Määritä tietokannan mallin taulukon sarakkeiden tietotyypit

Siirrettävien ja fyysisten tietotyyppien väliltä valitseminen

Muutos, jonka fyysinen tietotyyppien määrittäminen on käytettävissä

Luo käyttäjän määrittämä tietotyyppi

Määritä sivustokokoelman sarakkeen tyyppi

Luo rakenteinen tietotyyppi tyyppi-muodon

Määrittää koosteen tietotyypin sarakkeeseen

Kirjoitettu taulukon luominen

Tietokantamallitaulukon sarakkeiden tietotyyppien määrittäminen

 1. Kaksoisnapsauta muotoa siinä taulukossa, joka sisältää sarakkeet, joiden tietotyypit haluat määrittää.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Sarakkeet.

 3. Napsauta muutettavan Tietotyyppi-sarakkeen solua.

 4. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä näkyvää alanuolta ja valitse luettelosta uusi tietotyyppi.

Sivun alkuun

Siirrettävien ja fyysisten tietotyyppien välillä valitseminen

Siirrettävät tietotyypit ovat yleisesti määriteltyjä tyyppejä, jotka yhdistyvät toisten tietokantajärjestelmien vastaaviin, yhteensopiviin fyysisiin tietotyyppeihin. Fyysiset tietotyypit ovat tietotyyppejä, joita kohdetietokanta tukee. Jos esimerkiksi ohjaimeksi on määritetty Access, kaikki Microsoft Office Accessissa käytettävissä olevat tietotyypit ovat mallin fyysisiä tietotyyppejä.

 1. Kaksoisnapsauta muotoa siinä taulukossa, joka sisältää sarakkeet, joiden tietotyypit haluat määrittää.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Sarakkeet.

 3. Napsauta sarakeluettelon alta Siirrettävät tietotyypit tai Fyysiset tietotyypit.

  • Siirrettävät tietotyypit ovat yleisesti määriteltyjä tyyppejä, jotka yhdistyvät toisten tietokantajärjestelmien vastaaviin, yhteensopiviin fyysisiin tietotyyppeihin.

  • Fyysiset tietotyypit määräytyvät mallille määritetyn tietokantaohjaimen mukaan. Lisätietoja ohjaimen tietotyypeistä on kohdetietokannan hallintajärjestelmän ohjeessa.

Sivun alkuun

Käytettävissä olevien fyysisten tietotyyppien muuttaminen

Eri tietokantojen hallintajärjestelmät tukevat eri fyysisiä tietotyyppejä. Jos esimerkiksi ohjaimeksi on määritetty Access, kaikki Accessissa käytettävissä olevat tietotyypit ovat mallin fyysisiä tietotyyppejä. Jos haluamiasi tietotyyppejä ei näy, sinun on ehkä muutettava Ohjaimen asetukset -valintaikkunassa määritettynä oleva ohjain.

Jotta voisit käyttää mallissasi tietokannan hallintajärjestelmän tietotyyppejä, määritä järjestelmän ohjaimet Ohjaimen asetukset -valintaikkunassa.

 1. Selvitä, mikä tietokantaohjain kaaviolle on määritetty.

  • Kaksoisnapsauta taulukkoa ja valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Sarakkeet.

  • Katso kohtaa sarakeluettelon alapuolella ja siirrettävien ja fyysisten tietotyyppivaihtoehtojen vieressä.

  • Huomaa, että kohdetietokannan hallintajärjestelmä näkyy sulkeissa.

 2. Muuta kohdetietokannan ohjain.

  • Valitse Tietokanta-valikosta Asetukset ja valitse sitten Ohjaimet.

  • Valitse Ohjaimet-välilehdestä kohdetietokannan hallintajärjestelmällesi Visio-ohjain.

  • Valitse Asetukset ja valitse haluamasi ODBC-ohjaimen valintaruutu.

Sivun alkuun

Käyttäjän määrittämän tietotyypin luominen

Käyttäjän määrittämät tietotyypit ovat mukautettuja tietotyyppejä, joita voit luoda ja käyttää uudelleen siinä tietokantamallissa, jossa ne on luotu. Tällainen tilanne voi ilmetä esimerkiksi silloin, jos taulukossa on sarake, jonka tietotyyppinä on luku kohteiden seurantaa varten, mutta tiedät, että saatat muuttaa seurantajärjestelmän lukuperustaisesta merkkiperustaiseksi. Jos käytät käyttäjän määrittämää tietotyyppiä, voit muuttaa sen ominaisuuksissa luvut merkeiksi milloin tahansa. Tämä muutos vaikuttaa kaikkiin sarakkeisiin, joissa on kyseinen tietotyyppi, mutta ei muihin sarakkeisiin, joiden tietotyyppinä on luku.

 1. Valitse Tietokanta-valikosta Käyttäjän määrittämät tyypit.

 2. Valitse Käyttäjän määrittämät tyypit -valintaikkunassa Lisää.

 3. Kirjoita nimi Lisää uusi käyttäjän määrittämä tyyppi -valintaikkunaan.

 4. Jos haluat, että uusi tietotyyppi perustuu nykyiseen tietotyyppiin, valitse Kopioi kohteesta -valintaruutu ja valitse sitten aiemmin määritetyn käyttäjän määrittämän tietotyypin nimi.

 5. Valitse OK. Määritä tietotyypille siirrettävän tietotyypin ominaisuudet.

 6. Valitse OK.

Sivun alkuun

Kokoelmatyypin määrittäminen sarakkeelle

Kokoelmatyypit sallivat usean arvon tallentamisen kenttään. Esimerkiksi jos taulukkosi sisältää musiikkiin liittyviä tietoja, voit määrittää kokoelmatyypin musiikin lajeille Klassinen, Pop ja Folk. Kokoelmatyyppien avulla tietokannan suorituskykyä voidaan parantaa, koska tiedot tallennetaan yhteen yksikköön sen sijaan, että käytettäisiin viiteavaimia ja toissijaisia taulukoita.

 1. Kaksoisnapsauta taulukkoa, joka sisältää kokoelmatyypiksi määritettävän sarakkeen.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Sarakkeet.

 3. Napsauta kokoelmatyypiksi määritettävää saraketta ja valitse sitten Muokkaa.

 4. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunan Kokoelma-välilehti ja valitse sitten jokin seuraavista kokoelmatyypeistä:

  • Järjestämätön toistumaton arvojoukko (Joukko) Tämä valinta sallii sarakkeen kentän populaatioesiintymille useita arvoja, mutta kunkin arvon on oltava yksilöllinen. Kyseisillä arvoilla ei ole lajitteluperustetta, joten niitä ei ole lajiteltu.

  • Järjestetty arvojoukko (Luettelo) Tämä valinta luo järjestetyn alkioiden kokoelman, jossa alkiot, joilla on sama arvo, ovat sallittuja. Kullakin kokoelman alkiolla on järjestyslukuun perustuva paikkansa. Ordinaalipaikka on paikka, jonka avulla arvo voidaan selvittää. Koska kaksi arvoa voivat olla samat, ne eroavat ordinaalipaikkojensa perusteella.

  • Järjestämätön toistuva arvojoukko (Monijoukko) Tämä valinta luo alkioiden kokoelman, jossa alkioilla voi olla sama arvo. Alkioilla ei ole järjestyslukuun perustuvaa sijaintia.

 5. Sulje Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkuna valitsemalla OK

Sivun alkuun

Yhdistelmätietotyypin määrittäminen Tyyppi-muodon avulla

Tietokantamallikaavio tukee sekä relaatio- että objektirelaatiotietokantamalleja, joten voit käsitellä sekä yksinkertaisia että yhdistelmätietotyyppejä. Yksinkertaiset tietotyypit, joita käytetään sekä relaatio- että objektirelaatiotietokannoissa, tukevat yhtä tietoarvoa kutakin saraketta kohden. Objektirelaatiotietokannat tukevat tämän lisäksi yhdistelmätietotyyppejä, joissa sarake voi sisältää useita arvoja tai kenttiä, joilla on eri tietotyyppi. Voit määrittää esimerkiksi osoitteen yhdistelmätietotyypiksi, joka sisältää erilliset sarakkeet katua, postinumeroa ja postitoimipaikkaa varten.

 1. Vedä Tyyppi-muoto Objektirelaatio-kaavaimesta tietokantamallikaavioosi.

 2. Avaa Tietokannan ominaisuudet -ikkuna napsauttamalla Tyyppi-muotoa ja valitse sitten Luokat-kohdasta Kentät.

 3. Napsauta tyhjää riviä ja lisää kenttä aloittamalla kirjoittaa nimeä Fyysinen nimi -kohtaan.

 4. Määritä tietotyyppi kirjoittamalla se tai valitsemalla se kyseisen kentän luettelosta.

 5. Estä Null-arvot valitsemalla Pakollinen-sarakkeen valintaruutu.

 6. Määritä Tyyppi-kohtaan Nimetty, Erillinen tai Toimialue valitsemalla Luokat-kohdasta Määritelmä.

 7. Valitse haluamasi asetukset:

  • Nimetty rivityyppi Tämä valinta määrittää, että tyyppi ei ole minkään toisen tyypin alias.

  • Erillinen tyyppi Tämä valinta määrittää, että tyyppi perustuu toiseen tyyppiin ja edustaa samaa kuin tyyppi, johon se perustuu, mutta on silti oma erillinen tyyppinsä.

   Jos tämä asetus on valittuna, Kentät-luokan asetukset eivät ole valittavissa.

  • Toimialue Tämä valinta määrittää, että tyyppi on jonkin toisen tyypin alias ja että se edustaa epäsuorasti samaa tyyppiä.

   Jos valitset tämän vaihtoehdon, Kokoelmatyypin alias -vaihtoehto tulee valittavaksi etkä voi enää valita Kentät-luokan vaihtoehtoja.

  • Kokoelmatyypin alias (näkyvissä vain, kun valittuna on Toimialue-vaihtoehto) Tämä valinta määrittää, onko määritteen arvo yksittäisen arvon kokoelma, joukko, luettelo tai monijoukko. Relaatiotietokannoissa kaikki määritekokoelmatyypit ovat yksittäisiä arvoja. Objektirelaatiotietokannat tukevat muiden kokoelmatyyppien määrittelyä.

Sivun alkuun

Yhdistelmätietotyypin määrittäminen sarakkeelle

Jos luot yhdistelmätyypin Tyyppi-muodon avulla, voit määrittää sen sarakkeelle, jolloin määrität sarakkeelle kaikki kyseisen tyypin sarakkeet. Taulukossa voi esimerkiksi olla sarakkeet Tunnus, Nimi ja Osoite, ja Osoite on yhdistelmä sarakkeista Katu, Postinumero ja Postitoimipaikka.

 1. Kaksoisnapsauta taulukkoa, jossa haluat käyttää yhdistelmätietotyyppiä.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Sarakkeet.

 3. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä näkyvää alanuolta ja valitse luettelosta jokin toinen tietotyyppi.

Sivun alkuun

Tyypitetyn taulukon luominen

Jos luot yhdistelmätyypin Tyyppi-muodon avulla, voit määrittää sen taulukolle, jolloin määrität tyyppiin perustuvat taulukon kaikki sarakkeet. Esimerkiksi jos tyyppi sisältää sarakkeet Yksi, Kaksi ja Kolme, voit määrittää tämän tyypin taulukolle, jolloin taulukko sisältää automaattisesti nämä sarakkeet.

Huomautus: Tämä toiminto voidaan suorittaa vain tyhjälle taulukolle.

 1. Vedä Objektikokonaisuus-muoto mallikaavioon.

 2. Kaksoisnapsauta taulukkoa ja valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta Määritelmä.

 3. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä näkyvää alanuolta ja valitse luettelosta jokin toinen tietotyyppi.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×