Tietosuojatietojen liite Microsoft Lync 2010 for Windows Phone -sovellusta varten

Päivitetty toukokuussa 2012

Sisällys

Tietosuojatietojen liite Microsoft Lync 2010 for Windows Phone -sovellusta varten

Puhelun delegointi (soitonsiirto)

Yhteystietokortti

Diagnostiikan kirjaus

Pelastuspalvelut (112)

Henkilökohtainen kuva

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietosuojatila

Push-ilmoitukset

Lähetä sähköpostina

Lähetä lokit

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietosuojatietojen liite Microsoft Lync 2010 for Windows Phone -sovellusta varten

Tämä sivu on lisäys Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoihin. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään yrityksesi mobiililaitteissa käytettävän Microsoft Lync 2010 for Windows Phone -sovelluksen käyttöönotto ja käyttö. Jos käytät Microsoft Lync Server 2010 -tietoliikenneohjelmistoa palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] ylläpitää palvelimia, joilla ohjelmistoa käytetään), tiedot välitetään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja yrityksestäsi kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saa yrityksesi järjestelmänvalvojalta ja palveluntarjoajaltasi.

Sivun alkuun

Puhelun delegointi (soitonsiirto)

Tietoja tästä ominaisuudesta: Puhelun delegoinnin avulla voit määrittää itsellesi vähintään yhden edustajan. Edustaja voi soittaa puheluita ja vastata puheluihin sekä käynnistää online-kokouksia ja liittyä niihin puolestasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun käyttäjä määrittää edustajaan liittyvät asetukset, hänen on annettava edustajan yhteystiedot. Edustajaksi määritetylle käyttäjälle lähetetään ilmoitus, jossa kerrotaan, että joku organisaatiossa oleva henkilö on määrittänyt hänet edustajakseen. Kun edustaja vastaa edustamansa henkilön puheluun, kyseiselle henkilölle lähetetään sähköpostitse ilmoitus tapahtuneesta. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Lync käyttää edustajan yhteystietoja siinä yhteydessä, kun edustaja soittaa tai vastaanottaa puheluja tai kun hän ajoittaa kokouksia tai osallistuu niihin edustamansa henkilön puolesta.

Valinta/hallinta: Puhelun delegointi on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync 2010 for Windows Phonen Omat tiedot -näkymässä Soitonsiirto.

 2. Valitse avattavasta valikosta Soi samanaikaisesti tai Siirrä puhelut.

 3. Valitse vaihtoehtojen luettelosta Edustajat.

Huomautus:  Edustajia ei voi määrittää mobiililaitteella, vaan heidät on määritettävä Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmalla.

Sivun alkuun

Yhteystietokortti

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhteystietokortissa on sinua sekä organisaatiossasi olevia henkilöitä koskevat yhteys-, tavoitettavuus- ja sijaintitiedot sekä Lyncistä että Outlookin uusimmista versioista. Yhteystietokorttinäkymästä voit olla yhteydessä toiseen henkilöön yhdellä hiiren napsautuksella. Voit esimerkiksi lähettää pika- tai sähköpostiviestin tai soittaa puhelun suoraan toisen henkilön yhteystietokortista.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Yhteystietokorttien staattiset tiedot kerätään yrityksen yrityshakemistosta, esimerkiksi Active Directory -hakemistosta. Dynaamiset tiedot, kuten kalenteriin merkityt tavoitettavuustiedot, kerätään Microsoft Exchange Serveristä. Sijaintitietoja noudetaan eri tavoin. (Lisätietoja on Sijainti-osassa.) Puhelinnumero voidaan poimia yrityshakemistosta, tai käyttäjä voi kirjoittaa sen itse. Tavoitettavuustietoja Lync hallitsee Outlookin kalenterin avulla, jos käyttäjä on ottanut kalenteritoiminnot käyttöön. Käyttäjä voi lisätä käytettävyystiedot myös manuaalisesti. Lync-palvelin jakaa annetut tiedot muiden organisaation henkilöiden käyttöön. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yhteystietokorteista käyttäjä voi tarkastella organisaatiossa olevien henkilöiden yhteystieto-, sijainti- ja tavoitettavuustietoja. Käyttäjän Lync- ja Outlook-yhteyshenkilöille näkyvien tietojen määrää voi rajoittaa tietosuojatason avulla sekä ottamalla käyttöön tietosuojatilan tai poistamalla sen käytöstä. (Lisätietoja on Tietosuojatila-osassa.)

Valinta/hallinta: Yhteystietoja hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmalla.

Sivun alkuun

Diagnostiikan kirjaus

Tietoja tästä ominaisuudesta: Diagnostiikan kirjauksen avulla voit kirjata Lync for Windows Phone -sovelluksen käyttötiedot laitteesi käyttäjäprofiilissa. Tietoja voi käyttää minkä tahansa Lync for Windows Phone -sovelluksessa havaittavan vian määritykseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun diagnostiikan kirjaus on käytössä, mm. seuraavat tiedot tallennetaan laitteeseen: laitetunnus, käyttäjän tunnusnimi ja toimialue, tavoitettavuustiedot, viestien tiedot, kirjautumishistoria, yhteystietoluettelo ja asiakasmääritystiedot, kuten puhelunsiirron säännöt, tila ja muistiinpanot. Lyncin keskustelujen sisältöjä ei tallenneta. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille automaattisesti, mutta voit halutessasi lähettää nämä tiedot Microsoftille manuaalisesti vianmääritystarkoituksiin (katso jäljempänä tässä liitteessä oleva osio Lähetä lokit).

Tietojen käyttäminen: Voit käyttää diagnostiikan kirjausta minkä tahansa Lync for Windows Phone -sovelluksessa ilmenevän vian määrittämiseen.

Valinta/hallinta: Diagnostiikan kirjaus on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync for Windows Phonen Omat tiedot -näkymässä Asetukset.

 2. Valitse vaihtoehtojen luettelosta Diagnostiikan kirjaus.

 3. Määritä Diagnostiikan kirjaus -asetussivulla Diagnostiikan kirjaus -asetukseksi Käytössä.

Sivun alkuun

Pelastuspalvelut (112)

Tärkeää:  Suosittelemme, että ET KÄYTÄ Lync for Windows Phone -sovellusta soittaessasi hätänumeroon, kuten 112 (tai 911 Yhdysvalloissa). Lync for Windows Phone EI VOI määrittää todellista fyysistä sijaintiasi, eli jos käytät Lync for Windows Phone -sovellusta hätäpuhelun soittamiseen, pelastuspalveluiden tarjoajat EIVÄT voi määrittää sijaintiasi. Sulje Lync laitteestasi ja käytä laitteesi valintapaneelia hätänumeroon soittaessasi.

Sivun alkuun

Henkilökohtainen kuva

Tietoja tästä ominaisuudesta: Henkilökohtainen kuva näyttää oman kuvasi ja muiden yrityksen työntekijöiden kuvat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Henkilökohtaisten kuvan jakamiseen liittyvät asetukset kerätään kuvan näyttämistä ja jakamista varten. Vain Active Directoryyn tallennetut valokuvat voidaan näyttää Lync for Windows Phone -sovelluksessa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tietoja käytetään käyttötuntuman mukauttamiseen ja kuvien jakamiseen muiden käyttäjien kanssa.

Valinta/hallinta: Henkilökohtaisen kuvan asetuksia hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmalla.

Sivun alkuun

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen avulla voit katsella muista käyttäjistä (sekä organisaation sisä- että ulkopuolella) julkaistuja tietoja ja muut käyttäjät näkevät sen avulla sinusta julkaistuja tietoja, kuten tavoitettavuustiedot, otsikko, puhelinnumero, sijainti ja muistiinpanot. Järjestelmänvalvoja voi myös määrittää integroinnin Outlookilla ja Exchange Serverillä siten, että voit näyttää poissaoloviestejä ja muita tilatietoja (esimerkiksi kun Outlookin kalenteriisi on merkitty kokous).

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Voit muodostaa yhteyden Lync Serveriin kirjautumistilan sähköpostiosoitteesi ja salasanasi avulla. Sinä ja järjestelmänvalvojasi voitte julkaista tavoitettavuustilaasi ja yhteystietoihisi liittyviä tietoja, jotka liittyvät sisäänkirjautumiseesi. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Muut Lyncin käyttäjät ja ohjelmat voivat käyttää tavoitettavuus- ja yhteystietojasi määrittääkseen julkaistun tilasi ja tietosi, jotta yhteyden ottaminen sinuun on helpompaa.

Valinta/hallinta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen asetuksia hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Tietosuojatila

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tietosuojatila on asetus, jonka avulla käyttäjä voi määrittää, mitä käytettävyystietoja (esimerkiksi Käytettävissä, Varattu tai Älä häiritse) jaetaan yhteystietoluettelossa oleville yhteyshenkilöille.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun tietosuojatila on otettu käyttöön, käyttäjä voi määrittää käyttäjäasetuksiin, että hänen käytettävyystietonsa näkyvät vain hänen omassa yhteystietoluettelossaan oleville henkilöille. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjä voi määrittää, kuinka hänen käytettävyystietojaan jaetaan.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tietosuojatilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Jos tietosuojatila on otettu käyttöön, sitä hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Push-ilmoitukset

Tietoja tästä ominaisuudesta: Push-ilmoitukset ovat mekanismi, jonka avulla sinulle ilmoitetaan, kun saat uuden viestin mobiililaitteeseesi. Ilmoitus voidaan antaa monella tavalla (ponnahdusikkunassa, äänenä tai aloitusnäytön numeromerkkinä) sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä laitteessa on käytössä. Ilmoitus luodaan paikallisesti laitteessa, kun laite vastaanottaa uuden viestin. Tämä tapahtuu vain silloin, kun Lync for Windows Phone ei ole käynnissä etualalla. Kun Lync for Windows Phone on käynnissä etualalla, push-ilmoitusta ei anneta. Voit ottaa push-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä, mutta push-ilmoitusten käytöstä poistaminen ei kuitenkaan estä viestien vastaanottamista, vaan sillä poistetaan käytöstä vain ilmoitusominaisuus. Jos et halua vastaanottaa uusia viestejä, sinun on kirjauduttava ulos Lync for Windows Phone -sovelluksesta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Mobiililaite ei kerää, käsittele eikä lähetä mitään tietoja. Kaikki laitteeseesi muilta Lync-käyttäjiltä lähetetyt viestit kulkevat Microsoftin Lync-palvelimen push-ilmoituspalvelun kautta, ja ne ohjataan Microsoftin push-ilmoituspalveluun ja sieltä edelleen laitteeseesi. Kun keskusteluyhteys on muodostettu, kaikki viestit kulkevat suoraan keskustelun osallistujien välillä.

Tietojen käyttäminen: Push-ilmoitusten asetuksilla voi määrittää, ilmoitetaanko sinulle Lync for Windows Phone -sovelluksen vastaanottamista uusista viesteistä, kun Lync for Windows Phone ei ole käynnissä etualalla.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa push-ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä. Jos push-ilmoitukset ovat käytössä, voit kytkeä ne päälle ja pois päältä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync for Windows Phonen Omat tiedot -näkymässä Asetukset.

 2. Määritä Push-ilmoitukset-asetukseksi, että ilmoitukset otetaan käyttöön tai että ne poistetaan käytöstä.

Sivun alkuun

Lähetä sähköpostina

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lähetä sähköpostina -toiminnolla voidaan lähettää Lync 2010 for Windows Phone -sovelluksen pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria paikallisesta laitteesta sähköpostin liitteenä käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kaikkien saapuvien ja lähtevien pikaviestikeskustelujen sisältö tallennetaan paikallisen laitteen erilliseen tallennustilaan toistaiseksi, ellei 1) käyttäjä poista keskustelua, 2) käyttäjä poista sovelluksen asennusta tai 3) uusi käyttäjä kirjaudu sisään samassa laitteessa. Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria lähetetään Lähetä sähköpostina -toiminnolla sähköpostiviestinä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjät voivat lähettää pikaviestitoiminnon keskusteluhistorian sähköpostiviestin liitteenä määrittämäänsä sähköpostiosoitteeseen, jolloin pikaviestikeskustelut ovat käytettävissä laitteen ulkopuolella esimerkiksi arkistointia tai jakamista varten. Vain keskustelun 30 000 viimeistä merkkiä lähetetään.

Valinta/hallinta: Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria tallennetaan laitteeseen automaattisesti. Toimintoa ei voi poistaa käytöstä. Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria voidaan poistaa seuraavasti:

 1. Valitse keskustelu, jonka haluat poistaa.

 2. Napauta näytön alareunan Lisää (…) -kuvaketta ja valitse sitten Poista keskustelu.

Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria voidaan lähettää seuraavilla tavoilla:

 1. Napauta keskusteluikkunassa näytön alareunan Lisää (…) -kuvaketta ja valitse sitten Lähetä sähköpostina.

 2. Anna sähköpostiosoite, jos haluat lähettää historiatiedot toiselle henkilölle.

 3. Valitse Lähetä.

Sivun alkuun

Lähetä lokit

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lähetä lokit -toiminnon avulla käyttäjä voi lähettää Lync for Windows Phonen lokitiedostoja (katso tässä liitteessä oleva edeltävä osio Diagnostiikan kirjaus) siten, että tukihenkilöstä voi tutkia ilmenevät ääni- tai yhdistettävyysongelmat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Vain diagnostiikan kirjauksen keräämät tiedot lähetetään (jos diagnostiikan kirjaus on käytössä). Lisätietoja kirjattavista tiedoista on tämän liitteen edeltävä osiossa Diagnostiikan kirjaus.

Tietojen käyttäminen: Laitteestasi kerättyjä tietoja käytetään havaitsemiesi ongelmien vianmäärityksessä ja Lyncin edelleen kehittämisessä.

Valinta/hallinta: Lync for Windows Phone ei lähetä lokitiedostoja laitteestasi automaattisesti. Se lähettää lokitiedostot vain, kun kirjaaminen on otettu käyttöön laitteessa (katso tässä liitteessä oleva edeltävä osio Diagnostiikan kirjaus) ja teet seuraavat vaiheet manuaalisesti Lyncin lokitiedostojen lähettämiseksi:

 1. Siirry Lync for Windows Phonen Omat tiedot -näkymään.

 2. Saat kaikki asetukset näkyviin valitsemalla Asetukset.

 3. Siirry Tietoja-sivulle.

 4. Valitse Lähetä vianmäärityslokit.

 5. Näkyviin tulee ilmoitus siitä, että diagnostiikkalogi on muunnettu kuvaksi ja tallennettu Kuvat-kansioon tunnistenumerolla. Valitse OK.

 6. Liitä Kuvat-kansioon tallennettu kuva valitsemalla avautuvasta sähköpostiviestistä Liitä.

Sivun alkuun

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhdistetyssä yhteystietosäilössä on kolme pääominaisuutta, joista vain yksi, haun yhdistämisominaisuus, on käytettävissä Lync for Windows Phone -sovelluksessa. Haun yhdistämisellä yhdistetään yleinen osoiteluettelo (GAL) ja Lyncin yhteystiedot siten, että kun haet jotakin yhteystietoa, hakutuloksissa näkyy vain yksi tulos.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Windows Phonen Lync noutaa yhteystietoja Active Directorysta tai Presencestä. Tietoja käytetään sisäisesti Lync for Windows Phonessa.

Tietojen käyttäminen: Active Directory -hakemistosta tai tavoitettavuustiedoista saadut yhteystiedot näkyvät Lync for Windows Phonen käyttöliittymässä.

Valinta/hallinta: Et voi hallita Yhdistetyn yhteystietosäilön asetuksia.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×