Tietonäkymien ja ‑lomakkeiden mukauttaminen SharePoint Designerilla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tietonäkymä on mukautettavissa, kun näkymä tietolähteen SharePoint-sivustosta. SharePoint Designer 2010 noutaa tiedot tietolähteestä ja Extensible Markup Language (XML)-muodossa ja näyttää tai tietosyöte Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) avulla. Tietonäkymän voit näyttää tietoja useista lähteistä, kuten SharePoint-luettelot ja kirjastot, tietokantakyselyt, XML-tiedostot, verkkopalveluita ja palvelinpuolen komentosarjoja. Lisää ja tietonäkymien avulla SharePoint Designer 2010mukauttaminen.

SharePoint Designer 2010 sisältää monipuolisia työkaluja, joilla voit mukauttaa luettelon ja tietonäkymien tässä esitetyllä tavalla.

SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

SharePoint Designer 2010 WYSIWYG-työkalujen Lisää Extensible Stylesheet Language (XSL) suoraan sivulle, niin, että sinun ei tarvitse tietää XSL tehokkaita mukautetun tietonäkymien luominen. Jos haluat mukauttaa koodi, voit muokata aina XSL-suoraan SharePoint Designer 2010koodi-näkymässä.

On useita tapoja, voit luoda näkymien ja lomakkeiden SharePoint Designer 2010. Voit luoda SharePoint-luettelon tai kirjaston liittyvä luettelo-näkymä Voit luoda tietonäkymän ja liittää sen samaan luetteloon tai muusta tietolähteestä; Voit luoda lomakkeen lisäämällä tietonäkymän lisääminen lomakkeena; kunkin kentän sivulle ja niin edelleen. Lisätietoja näkymien ja lomakkeiden luomisesta on Katso myös-osassa.

Nämä näkymät (XSLT Luettelonäkymä-verkko‑osan) ja tietonäkymien (tiedot-lomakkeen verkko-osan) yhdistelmä sivuja ja Internetissä on myös kaksi erot johtaa Mukauta niitä samalla tavalla. Voit lisätä ja Poista sarakkeet, suodattimia, lajitella ja ryhmäkentät, ehdollinen muotoilu ja paljon enemmän käytettävissä SharePoint Designer 2010työkalujen avulla.

Tässä artikkelissa kuvataan yleisimpiä mukautukset tehdä luettelon tai käyttämällä SharePoint Designer 2010tietonäkymiä.

Sisältö

Luettelo- ja tietonäkymien avaaminen

Sarakkeiden lisääminen, poistaminen ja järjestäminen uudelleen

Lajittelu ja ryhmittely

Suodatin

Ehdollinen muotoilu

Sivutus

Suoramuokkauksen käyttöönotto

Asynkronisten päivitysten käyttöönotto

Toimintojen lisääminen työkaluriville

Näkymän tyylin käyttäminen

Lisää mukautusvaihtoehtoja

Luettelo- ja tietonäkymien avaaminen

Luettelonäkymät ja Tietonäkymät voi luoda ja avata SharePoint Designer 2010 tavalla (kuten selitetään tämän artikkelin alussa). Voit, esimerkiksi avata luettelonäkymän luetteloon tai kirjastoon, se on tällä hetkellä liitetty, tai voit avata tietonäkymään sivuston sivulle, jossa se sijaitsee. Molemmat vaihtoehdot ovat hakuruudussa siirtymisvalikkoa. (Liittyy luettelon tai kirjaston tai jokin muu luku tietolähteistä. Jollakin seuraavista tavoista luettelonäkymän tai tietonäkymä avaaminen SharePoint Designer 2010.)

SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

Luetteloon liitetyn luettelonäkymän avaaminen

 1. Avaa sivustosi SharePoint Designer 2010.

 2. Valitse siirtymisruudusta Luettelot ja kirjastot.

 3. Avaa luettelo, joka sisältää luettelonäkymän.

 4. Valitse Asetukset-välilehti ja mukauta luettelonäkymää näkymän muokkaustoiminnoilla.

  Huomautus: Saatat joutua ensimmäisen napsauttamalla näkymän sisällä jotta muokkausasetukset- SharePoint Designer 2010 näkymän näyttäminen

Tietonäkymän tai luettelonäkymän avaaminen sivuston sivusta

 1. Avaa sivustosi SharePoint Designer 2010.

 2. Valitse siirtymisruudustaSivuston sivut.

 3. Avaa sivu, jossa on tietonäkymä tai luettelonäkymä.

 4. Valitse Asetukset-välilehti ja mukauta luettelo- tai tietonäkymää näkymän muokkaustoiminnoilla.

  Huomautus: Voit joutua ensimmäisen napsauttamalla näkymän sisällä jotta muokkausasetukset SharePoint Designer 2010-näkymään.

Tämän artikkelin loppuosassa oletetaan, että olet avannut näkymän muokattavaksi suorittamalla nämä tai vastaavat toimet.

Sivun alkuun

Sarakkeiden lisääminen, poistaminen ja järjestäminen uudelleen

Tietonäkymässä yleensä lisätään ja poistetaan sarakkeita yhtenä ensimmäisistä tehtävistä. Kun muutat tietonäkymän sarakkeita, lisäät, poistat tai järjestät uudelleen kenttiä tietonäkymän asettelussa. Muokkaa sarakkeita ‑valintaikkunassa voit lisätä, poistaa ja järjestää uudelleen sarakkeita, näkyipä niissä sitten rivejä tai sarakkeita. Voit muokata sarakkeita myös Taulukko-välilehden taulukon muokkauskomennoilla. Taulukon asettelua käsitellään jäljempänä tässä artikkelissa.

Huomautus:  Muokkaa sarakkeita ‑komento on käytettävissä vain, kun tietonäkymän tiedot ovat HTML-taulukossa.

Seuraavilla toimilla voit lisätä, poistaa ja järjestää uudelleen sarakkeita luettelo- tai tietonäkymässä.

 1. Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Lisää tai poista sarakkeiden SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .

  Huomautus: Muokkaa sarakkeita -komento ei ole käytettävissä, jos tietonäkymä on HTML-taulukko, jonka rowspan- tai colspan-määritteen arvo on suurempi kuin 1.

 2. Sarakkeiden muokkaaminen -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat lisätä sarakkeen, valitse sarakekenttä Käytettävissä olevat kentät ‑luettelosta ja valitse sitten Lisää.

  • Voit valita kerralla useita kenttiä pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla kenttiä.

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, valitse se Näytettävät sarakkeet ‑luettelosta ja valitse sitten Poista.

  • Jos haluat valita useita kenttiä kerralla, pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kenttiä.

  • Jos haluat järjestää sarakkeita, valitse sarake Näytettävät sarakkeet ‑luettelosta ja valitse sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

 4. Ota tekemäsi muutokset käyttöön näkymässä valitsemalla OK.

Huomautus:  Muokkaa sarakkeita ‑valintaikkunassa näkyvät vain ne kentät, jotka on sisällytetty tietonäkymän tietolähdekyselyyn. Varsinaisessa tietolähteessä voi olla lisäkenttiä. Jos haluat saada myös ne mukaan, päivitä tietolähdekysely.

Tietonäkymistä on lisätietoja Katso myös ‑osassa.

Sivun alkuun

Lajittelu ja ryhmittely

Kun lajittelet tietoja tietonäkymään, voit muokata järjestyksessä, jossa tiedot on niin, että ne on helpompi sinulle ja sivustolla kävijät ymmärtää tiedot. Esimerkkejä lajittelujärjestys ovat aakkosjärjestyksessä ja numerojärjestyksen järjestämisen. Voit luoda tilaukset SharePoint Designer 2010Tarkennettu lajittelu -valintaikkunassa Lisää lajittelu.

Lajittelun lisäksi voit ryhmitellä tietoja. Tietojen ryhmittelyssä voi valita, näytetäänkö lajittelujärjestyksessä kenttäryhmän ylä- tai alatunniste ja laajennetaanko vai tiivistetäänkö ryhmä oletusarvoisesti. Voit myös määrittää ryhmät pysymään yhdessä, kun näkymä sivutetaan, ja määrittää näkyviin ryhmän sarakkeen nimen tai ryhmän arvojen summan.

Sarakkeiden lajitteleminen luettelo- tai tietonäkymässä

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Lajittelu ja ryhmittely SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .

Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkuna avautuu.
SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 1. Napsauta Käytettävissä olevat kentät ‑luettelossa kenttää, johon haluat lajittelun perustuvan, ja valitse sitten Lisää.

 2. Valitse Lajittelun asetukset ‑kohdassa kenttien lajittelutapa valitsemalla Nouseva (pienimmästä suurimpaan) tai Laskeva (suurimmasta pienimpään).

  Voit myös muuttaa nousevaan tai laskevaan järjestykseen kaksoisnapsauttamalla yksinkertaisesti Lajittelujärjestys -luettelossa olevaa kenttää.

 3. Monimutkaisemman lajittelu kuin Nouseva tai Laskeva käyttöön napsauttamalla Muokkaa lajittelu-lauseketta. Näyttöön avautuu Advanced Lajittele -valintaikkuna, jossa voit mukauttaa lajittelujärjestyksen XPath-lausekkeiden avulla. Lisätietoja mukautettu luettelo ja tietonäkymä mukauttaminen XPath-lausekkeiden avulla.

 4. Jos haluat valita useiden kenttien perusteella, valitse lisää kenttiä Käytettävissä oleva kentät ‑luettelosta ja lisää ne sitten lajittelujärjestykseen.

  Jos lisäät useita kenttiä lajittelujärjestykseen ja haluat muuttaa sitä, mikä kenttä lajitellaan ensin, valitse kenttä Lajittelujärjestys-luettelosta ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Ota tekemäsi muutokset käyttöön näkymässä valitsemalla OK.

Sarakkeiden ryhmittely luettelo- tai tietonäkymässä

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Lajittelu ja ryhmittely Lajittelu ja ryhmittely .

 1. Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 2. Napsauta Lajittelujärjestys-luettelossa kenttää, jonka mukaan haluat tehdä ryhmittelyn.
  Huomaa, että kullakin lajittelujärjestyksen kentällä voi olla yksilöllisiä ryhmäominaisuuksia. Varmista, että valitset oikean kentän, ennen kuin määrität ryhmän ominaisuudet.

 3. Saat näkyviin ylätunnisteen kunkin ryhmän alkuun valitsemalla Ryhmän ominaisuudet ‑kohdasta Näytä ryhmän ylätunniste ‑valintaruudun ja toimimalla sitten seuraavasti:

  1. Jos haluat näkymän ryhmien olevan oletusarvon mukaan laajennettuina, valitse Laajenna ryhmä oletusarvoisesti.

  2. Jos haluat tietonäkymän ryhmien olevan oletusarvon mukaan tiivistettynä, valitse Tiivistä ryhmä oletusarvoisesti.

 4. Muut vaihtoehdot koskevat vain tietonäkymiä, ei luettelonäkymiä. (Lisätietoja luettelo- ja tietonäkymien eroista on Katso myös ‑osassa.)

 5. Jos haluat näkyviin kunkin ryhmän alatunnisteen, josta ilmenee ryhmään kuuluvien tietueiden lukumäärä, valitse Näytä ryhmän alatunniste -valintaruutu.

 6. Kun olet valinnut joko Näytä ryhmän otsikko- tai Näytä ryhmän alatunniste -valintaruudun, Ryhmittelyn lisäasetukset -painike on käytettävissä.

 7. Valitse Ryhmittelyn lisäasetukset. (Tämä toiminto on käytettävissä, kun valitset Näytä ryhmän ylätunniste- tai Näytä ryhmän alatunniste ‑vaihtoehdon.)

 8. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat piilottaa luettelon yksittäiset tietueet, valitse Piilota aina ryhmän tiedot ‑valintaruutu.

  • Jos haluat näyttää kaikki ryhmän kohteet samassa sivussa, vaikka niiden määrä ylittäisi luettelon näyttörajan, valitse Säilytä ryhmät sivutettaessa ‑valintaruutu.

  • Lisää jokaiseen ryhmään rivi, johon tulee näkyviin sarakkeiden nimet, valitsemalla Näytä sarakkeiden nimet ryhmittäin -valintaruutu.

  • Lisää jokaiseen ryhmään rivi, johon tulee näkyviin ryhmässä olevien tietueiden lukumäärä, valitsemalla Näytä sarakkeiden tietuemäärät ryhmittäin -valintaruutu.

Jos haluat, että sivuston käyttäjät voivat lajitella tai ryhmitellä tietoja selaimessa, lisää näkymään työkalurivi jäljempänä tässä artikkelissa kuvatulla tavalla.

Sivun alkuun

Suodatin

Voit käyttää näkymässä suodatinta, jolloin luettelo- tai tietonäkymässä näkyy vain tietyt ehdot täyttävät tiedot. Tästä on hyötyä silloin, kun näkymässä on satoja tai tuhansia tietueita ja haluat helpottaa tietojen lukemista. Suodatinta luotaessa muodostetaan vähintään yksi lauseke, jolla tietoja käsitellään. Lausekkeessa on kolme pääosaa: kentän nimi (suodatettavan kentän nimi), operaattori (sääntö, joka kohdistetaan arvoon) ja arvo (etsittävä tieto).

Suodata luettelo- tai tietonäkymä alla kuvatulla tavalla.

 1. Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Suodatin SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .

 2. Suodatusehdot -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 3. Napsauta Kentän nimi ‑kohdassa kenttää, joka sisältää haluamasi arvot.

 4. Napsauta Vertailu-ruutua ja valitse sitten haluamasi operaattori.

 5. Napsauta Arvo-ruutua ja valitse tai kirjoita haluamasi ehto.

 6. Jos haluat lisätä toisen suodatuslauseen, valitse edellisen lauseen lopusta Ja/tai-ruutu ja toimi sitten seuraavasti:

  1. Valitse Ja, jos haluat luoda suodattimen, jossa tietojen on vastattava kummankin lauseen ehtoja.

  2. Valitse Tai, jos haluat luoda suodattimen, jossa tietojen on vastattava vain toisen lauseen ehtoa.

 7. Napsauta sanomaa Napsauttamalla tätä voit lisätä uuden lauseen.

 8. Toista vaiheita 3–6, jos haluat luoda lisälauseen suodattimeen.

 9. Jos työskentelet tietonäkymien ja haluat käyttää monimutkaisempia ehtoja, Lisää XSLT-suodatus -valintaruutu ja valitse sitten Muokkaa.
  Avautuu Advanced ehto -valintaikkunan, jossa voit mukauttaa lajittelujärjestyksen XPath-lausekkeiden avulla.

 10. Valitse OK.

Jos haluat, että sivustossa vierailevat henkilöt voivat lajitella ja ryhmitellä tietoja selaimessa, lisää näkymään työkalurivi jäljempänä tässä artikkelissa kuvatulla tavalla. Muista kuitenkin, että suodatus selaimessa vaikuttaa vain tietojen esitystapaan. Se ei rajoita näkymässä käytettävissä olevien tietojen määrää.

Huomautus:  Tietonäkymän suodatus voi vaikuttaa suorituskykyyn. On tärkeää suodattaa hallittavissa oleva tietojoukko. Kun käytät perussuodatusta Suodatusehto-valintaikkunassa, suodatin käsitellään ennen tietojen palauttamista. Jos taas käytät Erikoissuodatus-toimintoa (tietonäkymissä), suodatus kohdistuu XSLT-esitystapaan tietojen palautuksen jälkeen.

Sivun alkuun

Ehdollinen muotoilu

Ehdollisessa muotoilussa voidaan määrittää, että valittuun HTML-tunnisteeseen tai tietoarvoon liitetään tekstimuotoiluja, taustavärejä, mukautettuja kuvakkeita ja muita vastaavia ominaisuuksia, jos tiedot vastaavat tiettyjä ehtoja. Voit myös määrittää ehtoja HTML-tunnisteen tai tietoarvon näyttämiselle tai piilottamiselle. Ehdollisella muotoilulla voi tehokkaasti korostaa tietonäkymän kohtia, jotka edellyttävät käyttäjän toimia. Voit esimerkiksi korostaa tehtäviä, joiden määräpäivä on kulunut umpeen, projekteja, jotka eivät pysy budjetissa, tai yhtiön tarvikkeita, jotka ovat loppumassa.

Voit käyttää ehdollista muotoilua luettelo- tai tietonäkymässä toimimalla alla kuvatulla tavalla.

Näkymän avaaminen SharePoint Designer 2010, valitse rivin tai sarakkeen, jossa haluat käyttää ehdollista muotoilua.

 1. Valitse asetukset -välilehti, valitse Suodata SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen ja valitse jokin seuraavista:

 2. Näytä sisältö, jos haluat näyttää näkymässä tiettyjä ehtoja vastaavat tiedot.

 3. Piilota sisältö, jos haluat piilottaa näkymässä tiettyjä ehtoja vastaavat tiedot.

 4. Muotoile rivi, jos haluat käyttää muotoilua tiettyjä ehtoja vastaavalla rivillä.

 5. Muotoile sarake, jos haluat käyttää muotoilua tiettyjä ehtoja vastaavassa sarakkeessa.

 6. Muotoile valinta, jos haluat käyttää muotoilua tiettyjä ehtoja vastaavassa valinnassa. (Ennen kuin käytät tätä vaihtoehtoa, korosta ensin osa tietonäkymää.)

  Näytä sisältö- ja Piilota sisältö ‑vaihtoehdot muuttavat valittujen HTML-tunnisteiden tai tietoarvojen näkyvyyttä. Muotoiluvaihtoehdot liittävät tyylin valittuihin HTML-tunnisteisiin tai tietoarvoihin.

 7. Ehdot -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 8. Napsauta Kentän nimi ‑kohdassa kenttää, joka sisältää haluamasi arvot.

 9. Napsauta Vertailu-ruutua ja valitse sitten haluamasi operaattori.

 10. Napsauta Arvo-ruutua ja valitse tai kirjoita haluamasi ehto.

 11. Voit käyttää monimutkaisempia ehtoja-näkymässä, valitsemalla Lisäasetukset.
  Avautuu Advanced ehto -valintaikkunan, jossa voit mukauttaa lajittelujärjestyksen XPath-lausekkeiden avulla.

 12. Jos haluat lisätä toisen ehdon, valitse edellisen lauseen lopusta Ja/tai-ruutu ja toimi sitten seuraavasti:

  • Valitse Ja, jos haluat määrittää, että tietojen on vastattava kummankin lauseen ehtoja.

  • Valitse Tai, jos haluat määrittää, että tietojen on vastattava vain toisen lauseen ehtoa.

 13. Napsauta aiemman lauseen alapuolella sanomaa Napsauttamalla tätä voit lisätä uuden lauseen.

 14. Toista vaiheita 4–7, jos haluat luoda lisälauseen ehtoihin.

 15. Jos näytät tai piilotat tietoja ehdolla, sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Jos haluat käyttää ehdossa jotakin tiettyä muotoilua, valitse Aseta tyyli.

 16. Muokkaa tyyliä -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 17. Valitse muotoiluasetukset, joita haluat käyttää tietonäkymässä.
  Jos esimerkiksi haluat muuttaa tekstin lihavoiduksi ja lisätä siihen keltaisen taustan, valitse font-weight-valikosta bold. Napsauta sitten Tausta-luokkaa ja kirjoita background-color-valikossa yellow tai valitse jokin keltaisen sävy.

 18. Valitse OK.

Koska luettelo- ja tietonäkymissä on reaaliaikaisia tietoja, ehdollinen muotoilu toteutuu välittömästi rakennenäkymässä.

Sivun alkuun

Sivutus

Sivutus-toiminnolla voit muuttaa sitä, kuinka monta tietuetta näkyy kussakin luettelo- tai tietonäkymän sivussa. Voit määrittää, että näkymän tiedot näkyvät 5 tai 10 kohdan joukkoina tai käyttää jotakin muuta määrää. Sivustossa käyvät vierailijat näkevät selaimessa Edellinen- ja Seuraava-linkit, joilla he voivat siirtyä näkymässä. Vaihtoehtoisesti voit määrittää, kuinka monta kohtaa näkymässä enintään näytetään (5, 10 tai mikä tahansa antamasi määrä).

Voit lisätä sivutusarvon luettelo- tai tietonäkymään toimimalla alla kuvatulla tavalla.

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten sivutus SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .

 1. Valitse jokin sivutusvaihtoehdoista:

  1. Näytä kohdejoukot: valitse, näytetäänkö kerralla 1, 5, 10 vai 30 kohdetta.

   Jos valitset tämän vaihtoehdon, näkymässä näkyy siirtymislinkkejä, kun tietueiden kokonaismäärä ylittää määrittämäsi asetusarvon.

  2. Rajoita kohteiden määrä: valitse näkymässä näytettävien kohteiden enimmäismäärä (1, 5, 10 tai 30).

 2. Valitse Lisää sivutusasetuksia, jos haluat määrittää Tietonäkymä-sivutukselle mukautetun arvon.

 3. Tietonäkymän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
  SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 4. Valitse Sivutus-välilehdessä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Valitse Näytä ryhminä, jossa kohteita on ja määritä sitten haluamasi arvo ohjelman näyttämään ruutuun.
   Oletusarvo on 10, jos näkymässä on yli 25 tietuetta, ja 6, jos näkymässä on vähemmän kuin 25 tietuetta.

  • Valitse Rajoita näytettävien kokonaismäärän ylärajaksi ja määritä haluamasi arvo ohjelman näyttämään ruutuun.
   Tämän kentän oletusarvo on 100.

 5. Valitse OK.

Lisäksi tietueet, jotka näyttävät verkkosivulla näkymän määrän muuttaminen rakennenäkymässä SharePoint Designer 2010näkyvien tietueiden määrän muuttaminen. Voit tehdä tämän, kun haluat nähdä, miten näkymän hahmonnetaan on useita tietueita. Voit muuttaa rakennenäkymässä tietueiden määrän, valitse rakenne -välilehti ja valitse Esikatselu -ryhmässä jokin seuraavista vaihtoehdoista Tietonäkymän esikatselu.

Sivun alkuun

Suoramuokkauksen käyttöönotto

Kun suoramuokkaus on käytössä, sivustossa vierailevat henkilöt voivat helposti muokata tietueita näkymän kontekstissa tarvitsematta poistua sivusta tai avata uutta ikkunaa. Kenttää voi muokata sen jälkeen, kun tietonäkymän sarakkeen tai rivin vieressä olevaa muokkauspainiketta on painettu. Tekstiruudut, valikot ja kenttien ohjausobjektit ovat käytettävissä kussakin tietueessa samaan tapaan kuin uuden ja muokattavan kohteen lomakkeissa. Suoramuokkauksessa yhdistyy näkymän ja lomakkeen parhaat ominaisuudet.

Voit ottaa suoramuokkauksen käyttöön luettelo- tai tietonäkymässä toimimalla alla kuvatulla tavalla.

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Suoramuokkaus SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .
Luetteloiden lisänäkymät Tämä ottaa käyttöön uuden ja Muokkaa linkkejä, jotka sivuston käyttäjät avulla voit luoda ja muokata tietueita.

 1. Jos kyseessä on tietonäkymä, valitse jokin tai kaikki seuraavista suoramuokkauksen vaihtoehdoista:

  1. Näytä muokkaamislinkit: tämä tuo käyttöön muokkauslinkin, jota napsauttamalla käyttäjät voivat muokata suoraan tietuetta.

  2. Näytä lisäämislinkit: tämä tuo käyttöön lisäyslinkin, jota napsauttamalla käyttäjät voivat luoda suoraan uusia tietueita.

  3. Näytä poistamislinkit: tämä tuo käyttöön poistamislinkin, jota napsauttamalla käyttäjät voivat poistaa suoraan tietueita.

 2. Tallenna luettelo- tai tietonäkymään tekemäsi muutokset.

Luettelon näkymien seuraavan kerran avaat näkymä selaimessa ja osoita päälle rivin tai sarakkeen, näet Muokkaa SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen -painiketta. Katso Tietonäkymät, Muokkaa linkkiä kunkin rivin tai sarakkeen vieressä.

Aloita tietuerivin tai ‑sarakkeen suoramuokkaus toimimalla alla näytetyllä tavalla.

SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

Sivun alkuun

Asynkronisten päivitysten käyttöönotto

Asynkroniset päivitykset, jotka ovat ASP.NET AJAX ‑ympäristön ydinkomponentti, voi ottaa käyttöön sivuston luettelo- ja tietonäkymistä. Kun otat käyttöön asynkroniset päivitykset, luettelo- tai tietonäkymä noutaa tiedot palvelimesta reaaliajassa ja näyttää ne selaimessa käyttäjän tarvitsematta päivittää sivua. Luettelo- ja tietonäkymien asynkroniset päivitykset ovat ihanteellinen tapa tuottaa monipuolisia ja dynaamisia WWW-sivuja ja koontinäyttöjä.

Huomautus:  Asynkroniset päivitykset voi poistaa käytöstä keskitetyssä hallinnassa, joten ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan, jos tämä toiminto ei ole käytettävissä

.

Ota asynkroniset päivitykset käyttöön luettelo- tai tietonäkymässä suorittamalla seuraavat toimet.

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse asetukset -välilehti ja valitse sitten Asynkroninen päivitys -ruutu.
SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

 1. Jos haluat lisätä sivun Päivitä-painike, Päivitä-painike valintaruutu.
  Näin sivustolla kävijät valitsemalla päivityksen painike SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen päivityspainike sivun.

 2. Valitse Päivitä aikaväli: 15 sekunnin 30 sekuntia tai 60 sekuntia.

 3. Tallenna luettelo- tai tietonäkymään tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Toimintojen lisääminen työkaluriville

Jos näkymän tietolähteenä on luettelo tai kirjasto, voit lisätä perustana olevan luettelon tai kirjaston käsittelyä helpottavan SharePoint-luettelon työkalurivin. SharePoint-luettelon työkalurivi on luettelon tai kirjaston yläosassa näkyvä valikkorivi, joka sisältää useita luettelon tai kirjaston käsittelemiseen tarkoitettuja työkaluja. Työkalurivin lisäämiseen on kaksi vaihtoehtoa:

 • SharePoint-työkalurivi sisältää luettelon muokkaustoimintoja, joilla voi esimerkiksi lisätä uusia kohteita, luoda näkymiä ja sarakkeita sekä muokata luettelon ominaisuuksia.

 • Ryhmittelytyökalurivi sisältää luettelon katselutoimintoja, joilla voi esimerkiksi suodattaa, lajitella ja ryhmitellä tietoja.

Voit lisätä työkalurivin luettelo- tai tietonäkymään toimimalla alla kuvatulla tavalla.

Näkymän kanssa SharePoint Designer 2010avaaminen, valitse rakenne -välilehti ja valitse sitten asetukset SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen .

 1. Jos haluat lisätä täydellisen työkalurivin, jossa on luettelon muokkaustoiminnot, valitse SharePoint-työkalurivi.

 2. Jos haluat lisätä työkalurivin, jossa on luettelon katselutoiminnot, valitse Ryhmittelytyökalurivi.

  Huomautus:  Työkalurivi käyttää suodatusta näkymän tietojen näytössä eikä kyselytasolla. Tätä ei pitäisi käyttää ensisijaisena näkymän suodatustoimintona. Tätä varten on käytettävissä oma suodatustoimintonsa, jota on kuvattu aiemmin tässä artikkelissa.

 3. Jos haluat poistaa työkalurivin, valitse Ei mitään.

 4. Tallenna luettelo- tai tietonäkymään tekemäsi muutokset.

Kun avaat näkymän selaimessa, työkalurivi näkyy sivun yläreunassa. Jos otat käyttöön sekä SharePoint-työkalurivin että Ryhmittelytyökalurivin, näet nämä toiminnot näkymän yläosassa.

SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

Sivun alkuun

Näkymän tyylin käyttäminen

Kun luettelo- tai tietonäkymä luodaan, tiedot tulevat yleensä näkyviin perustaulukkona. Voit muuttaa näkymän asettelua nopeasti ja helposti ottamalla käyttöön eri tyylin näkymälle. Voit esimerkiksi muuttaa näkymän perustaulukkoasettelua sellaiseksi, että näkymässä on reunaviivat, sarakkeet ja luettelomerkeillä varustetut luettelot.

Muista, että aiemmat mukautukset ja WWW-osien yhteydet katoavat, jos käytät tyyliä luettelo- tai tietonäkymässä.

Voit käyttää näkymän tyyliä luettelo- tai tietonäkymässä toimimalla alla kuvatulla tavalla.

Avaa SharePoint Designer 2010-näkymän kanssa rakenne -välilehti ja valitse sitten Näytä tyylejä esikatselu ja osoita tekstin kuvauksen perusteella.

SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen

Huomautus:  Näet eri näkymän tyylejä sen mukaan, onko kohteena luettelo- vai tietonäkymä. Tyylien määrä riippuu myös siitä, mitä on ladattu sivustokokoelman tyylivalikoimaan.

 1. Saat enemmän tyyliä valitsemalla Lisää SharePoint Designer 2010 -sivuston avaaminen Tyylit -ryhmän oikeassa alakulmassa.

 2. Varoitussanoma ilmaisee, että mahdolliset mukautetut muotoilut ja WWW-osien yhteydet katoavat, jos vaihdat näkymän tyylin. Voit jatkaa valitsemalla Kyllä.

  Huomautus:  Jos valitset tyylin, joka näyttää vähemmän kenttiä kuin alkuperäisessä näkymässä, kyseiset kentät poistetaan näkymästä.

 3. Tallenna luettelo- tai tietonäkymään tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Lisää mukautusvaihtoehtoja

Edellä mainittujen mukautusten lisäksi voit mukauttaa luettelo- tai tietonäkymän seuraavilla tavoilla:

 • Kaavasarakkeen     , joka näyttää tuloksen laskeminen muut sarakkeet näkymässä. Tämä on samalla tavalla kuin voit käyttää kaavoja taulukkolaskentaohjelman. Joskus esimerkiksi kertoa käyttöasteen varastossa kokonaisarvo kohteet näkyvät erillisessä sarakkeessa tuotteen yksikköhinta.

 • Näytä tiedot useista lähteistä     samassa näkymässä. Tämä on tehokas tapa yhdistää tietolähteitä yhdessä paikassa. Voi esimerkiksi näyttää tuoteluokat yhden luettelossa ja tuotteen tiedot toisesta luettelosta samassa näkymässä.

 • Lisää parametrit     luetteloon tai tietonäkymä. Haluat ehkä, esimerkiksi välittää parametrin toiseen valikosta tietonäkymä ja suodattaa tietoja parametrin arvon mukaan.

 • Lisää palvelimen ohjausobjektit     luetteloon tai tietonäkymä. Voit sitoa SharePoint-ohjausobjekteja, ASP.NET-ohjausobjektit ja muut tietolähteen ja lisää ne näkymään, voit luoda näyttäviä ja vuorovaikutteinen tietojen liittymät käyttäjien.

 • Muuta fontti- ja muotoilu     -luettelon tai tietonäkymä. Voit muuttaa fonttikokoa, fonttivärin, Fonttiperhettä ja sarakkeiden otsikot ja kentät. Voi tehdä tämän WYSIWYG työkalujen käyttäminen SharePoint Designer 2010 manuaalisesti tai CSS-koodin tyylien elementit sivulla.

 • Mukauta taulukon asettelu     , jonka luettelon tai tietonäkymä. Voit lisätä ja poistaa taulukkosolut, muuta leveyttä tai korkeutta rivin tai sarakkeen, Näytä tai piilota reunat ja sävytys ja paljon käyttämällä taulukon muokkausasetukset SharePoint Designer 2010.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×