Tietonäkymän tietojen lajitteleminen ja ryhmitteleminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa tietoja on helppo lajitella ja ryhmitellä tietonäkymässä.

Tietonäkymän tietojen lajitteleminen tarkoittaa sen muuttamista, missä järjestyksessä tiedot tulevat näkyviin. Lajitteleminen mahdollistaa tietojen järjestämisen siten, että niitä on helpompi tulkita. Yleisiä lajittelutapoja ovat esimerkiksi aakkosjärjestys tai numerojärjestys. Voit myös tehdä tarkennettuja lajitteluja, jotka perustuvat lausekkeisiin.

Tietonäkymän tietojen ryhmitteleminen tarkoittaa, että määritetyt ehdot täyttävät tiedot kuuluvat samaan ryhmään. Lajitteleminen ja ryhmitteleminen liittyvät toisiinsa: kenttiä ei voi ryhmitellä, ellei niitä ole ensiksi lajiteltu. Jos esimerkiksi lajittelet tuoteluettelon aakkosjärjestykseen, samalla kirjaimella alkavat tuotenimet tulevat näkyviin allekkain, jolloin ne voi ryhmitellä. Tietonäkymän ryhmät voi laajentaa ja tiivistää napsauttamalla ryhmän otsikkoa.

Kun lajittelet tai ryhmittelet tietonäkymän tietoja Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla, tietonäkymän tiedot tulevat oletusarvon mukaan näkyviin lajittelun tai ryhmittelyn mukaisessa järjestyksessä. Voit myös lisätä tietonäkymään työkalurivin, jotta sivuston käyttäjät voivat lajitella tai ryhmitellä tietoja selaimen kautta. Lisätietoja tällaisen työkalurivin lisäämisestä on Katso myös -osan linkissä.

Seuraavassa esimerkissä mallitiedot ja tietonäkymän, joita käytetään luomiseen tai lisätietoja tietonäkymien artikkelissa luominen tietonäkymään.

Toimintaohjeita

Tietojen lajitteleminen

Tarkennetun lajittelujärjestyksen luominen

Poista lajittelujärjestys

Tietojen ryhmitteleminen

Ryhmän poistaminen

Tietojen lajitteleminen

Kun tiedot lajitellaan, ne tulevat näkyviin halutussa järjestyksessä, eivät siinä järjestyksessä, jossa ne on alun perin lisätty tietolähteeseen. Esimerkissä Northwind Traders -tukkuvarasto on luonut tuoteluettelostaan tietonäkymän. Suosittelet heitä lajittelemaan luettelon aakkosjärjestykseen tuotteen nimen perusteella, jotta tuotteita on helpompi etsiä luettelosta.

Lajitteluperusteena voi käyttää myös useita kenttiä lisäämällä kenttiä lajittelujärjestysluetteloon. Esimerkiksi tuoteluettelosta on helpompi etsiä tuotteita, jos tietonäkymän tiedot lajitellaan ensin luokkien perusteella ja sitten luokkien sisällä aakkosjärjestykseen.

 1. Avaa sivu, joka sisältää lajiteltavan tietonäkymän.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valitse sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

  Voit myös napsauttaa tietonäkymän ja valitse sitten nuoli- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa. Napsauta nuolta uudelleen, jos haluat piilottaa luettelon.

 3. Valitse Yleiset tietonäkymän tehtävät -luettelosta Lajittele ja ryhmittele.

 4. Valitse Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Käytettävissä olevat kentät -kohdasta kenttä, jonka haluat lajitella, ja valitse sitten Lisää.

  Jos Käytettävissä olevat kentät -kohdassa ei ole näkyvissä kenttiä, kaksoisnapsauta vaihtoehtoa Lisää kenttiä, valitse lajiteltava kenttä ja valitse sitten OK.

  Northwind Traders -esimerkissä esimerkkitiedot lajitellaan aakkosjärjestykseen tuotteen nimen mukaan valitsemalla TuotteenNimi.

 5. Tee Lajittelun asetukset -kohdassa jompikumpi seuraavista:

  • Lajittele kenttä pienimmästä suurimpaan (esimerkiksi A, B, C tai 1, 2, 3) valitsemalla Nouseva.

  • Lajittele kenttä suurimmasta pienimpään (esimerkiksi Z, Y, X tai 3, 2, 1) valitsemalla Laskeva.

   Voit muuttaa kentän lajittelujärjestyksen nousevasta laskevaksi tai toisinpäin kaksoisnapsauttamalla Lajittelujärjestys-luettelon kenttää. Kentän nimen vieressä oleva kolmio ilmaisee, lajitellaanko kenttä nousevasti vai laskevasti.

 6. Valitse OK.

  Tietonäkymässä ovat näkyvissä tuotteet aakkosjärjestyksessä tuotteen nimen mukaan

  Northwind Traders -yrityksen tuoteluettelo on nyt lajiteltu yhden kentän, TuotteenNimi, perusteella. Seuraavaksi luettelo lajitellaan useamman kentän perusteella.

 7. Lajittelussa voi käyttää useita kenttiä lisäämällä kenttiä Lajittelujärjestys-luetteloon.

  Tuoteluettelon voi lajitella esimerkiksi luokan perusteella ja sitten luokat tuotteen nimen perusteella lisäämällä lajittelujärjestykseen LuokanTunnus-kentän. Valitse Käytettävissä olevat kentät -kohdasta LuokanTunnus-kenttä ja valitse sitten Lisää.

  Sekä LuokanTunnus että TuotteenNimi ovat nyt Lajittelujärjestys-luettelossa.

 8. Valitse OK.

 9. Kenttien lajittelujärjestystä voi muuttaa. Voit muuttaa kenttien järjestystä valitsemalla kentän Lajittelujärjestys-luettelosta ja valitsemalla sitten Siirrä ylös tai Siirrä alas.

  Esimerkiksi Northwind Traders -yrityksen tuoteluettelo lajiteltiin ensin TuotteenNimi-kentän perusteella ja sitten LuokanTunnus-kentän perusteella. Tuoteluettelon voi lajitella ensin LuokanTunnus-kentän perusteella ja sitten TuotteenNimi-kentän perusteella valitsemalla Lajittelujärjestys-luettelosta LuokanTunnus ja valitsemalla sitten Siirrä ylös.

  Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunassa on näkyvissä ensin LuokanTunnus-kenttä ja sitten TuotteenNimi-kenttä

  Tuloksena on luettelo, joka on lajiteltu ensin LuokanTunnus-kentän mukaan ja sitten TuotteenNimi-kentän mukaan.

  Tietonäkymässä on tuoteluettelo, joka on lajiteltu ensin luokan ja sitten tuotteen nimen mukaan

Sivun alkuun

Tarkennetun lajittelujärjestyksen luominen

Joskus voi olla tarpeen luoda lajittelujärjestys, jossa on monimutkaisempia ehtoja kuin mitä voi määrittää Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunassa. Oletetaan esimerkiksi, että Northwind Traders haluaa lajitella tietonäkymän siten, että tuotteet tulevat näkyviin varastossa olevien tuotteiden yhteisarvon mukaan järjestettynä. Tällöin lajittelun suorittava XPath-lauseke on luotava Tarkennettu lajittelu -valintaikkunassa.

Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa voi XPath-kielen avulla luoda tarkennetun lajittelujärjestyksen. XPath on kieli, jolla etsitään ja käsitellään XML-asiakirjan tietoja. XPath Expression Builder sisältää XPath IntelliSense -toiminnon, jonka avulla sekä aloittelijat että kokeneet käyttäjät voivat luoda XPath-lausekkeita, jotka sisältävät monimutkaisia lajittelujärjestyksiä.

XPath-lajittelu käsittelee tietojen XML-lähdekoodia. Jos monimutkaisella XPath-kyselyllä käsitellään SQL-tietolähdettä, kuten Microsoft SharePoint -luetteloa tai -kirjastoa tai SQL-tietokantaa, tiedot muunnetaan XML-muotoon, ennen kuin XPath-lajittelu otetaan käyttöön. Tällöin lajittelu saattaa kestää tavallista kauemmin.

 1. Valitse Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Lajittelun asetukset -kohdasta Muokkaa lajittelulauseketta.

  Voit myös käynnistää XPath Expression Builderin kaksoisnapsauttamalla Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Käytettävissä olevat kentät -kohdan Lisää lajittelulauseke -kenttää.

  Kaksoisnapsauta Tarkennettu lajittelu -valintaikkunan Valitse kenttä, jonka haluat lisätä -kohdassa lausekkeeseen lisättävää kenttää. Voit lisätä kentän koko polun pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla samalla kun kaksoisnapsautat kenttää.

  Voit esimerkiksi lajitella varastossa olevat tuotteet arvojärjestykseen kaksoisnapsauttamalla YksiköitäVarastossa-kenttää. YksiköitäVarastossa tulee näkyviin Muokkaa XPath-lauseketta -ruutuun.

 2. Aseta kohdistin Muokkaa XPath-lauseketta -ruudussa aivan kentän nimen perään ja paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ.

  XPath-operaattorien IntelliSense-luettelo tulee näkyviin. XPath IntelliSense -toiminto tuo näkyviin luettelon lausekkeen kyseiseen kohtaan sopivista kentistä tai toiminnoista.

 3. Kaksoisnapsauta operaattorien IntelliSense-luettelossa haluamaasi operaattoria.

  Esimerkissä kaksoisnapsautetaan tähteä (*). Näkyviin tulee käytettävissä olevien kenttien IntelliSense-luettelo.

 4. Kaksoisnapsauta käytettävissä olevien kenttien luettelossa haluamaasi kenttää.

  Voit luoda tarkennetun lajittelun Northwind Traders -esimerkissä kaksoisnapsauttamalla Yksikköhinta-kenttää. Lopullinen lauseke näyttää seuraavalta.

  Laskettujen sarakkeiden XPath-lauseke siinä muodossa, jossa se on näkyvissä Muokkaa XPath-lauseketta -ruudussa

  XPath Expression Builderin alaosassa on näkyvissä suodattimen tulosten esikatselu, kun muodostat lauseketta Muokkaa XPath-lauseketta -ruudussa.

Sivun alkuun

Lajittelujärjestyksen poistaminen

 1. Avaa sivu, joka sisältää sen tietonäkymän, josta haluat poistaa lajittelujärjestyksen.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valitse sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

  Voit myös napsauttaa tietonäkymän ja valitse sitten nuoli- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa. Napsauta nuolta uudelleen, jos haluat piilottaa luettelon.

 3. Valitse Yleiset tietonäkymän tehtävät -luettelosta Lajittele ja ryhmittele.

 4. Valitse Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Lajittelujärjestys-kohdasta kenttä, josta haluat poistaa lajittelujärjestyksen, ja valitse sitten Poista.

  Voit poistaa tietonäkymän kaikki lajittelut poistamalla lajittelujärjestyksestä kaikki kentät.

Sivun alkuun

Tietojen ryhmitteleminen

Voit ryhmitellä tietoja sinun on luotava lajittelujärjestys. On kohdassa aiempien tietojen lajitteleminen.

Kun ryhmittelet tietonäkymän tiedot lajittelujärjestyksen kenttien perusteella, voit määrittää, tuleeko näkyviin ryhmän otsikko vai alatunniste ja onko ryhmä oletusarvon mukaan laajennettuna vai tiivistettynä. Voit myös määrittää ryhmät pysymään yhdessä, kun tietonäkymä sivutetaan, ja määrittää näkyviin ryhmän sarakkeen nimen tai ryhmän arvojen summan.

Tiedot ryhmitellään lajittelujärjestyksen ensimmäisen kentän perusteella. Tämän artikkelin alussa lajiteltiin Northwind Traders -yrityksen tuoteluettelon tuotteet ensin LuokanTunnus-kentän ja sitten TuotteenNimi-kentän perusteella. Koska lajittelujärjestyksen ensimmäinen kenttä on LuokanTunnus, tiedot ryhmitellään luokan tunnuksen perusteella.

Tietonäkymän selaamista voi helpottaa entisestään ryhmittelemällä tuotteet luokkiin, jotta kunkin luokan voi laajentaa tai tiivistää erikseen.

 1. Avaa sivu, joka sisältää ryhmiteltävän tietonäkymän.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valitse sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

  Voit myös napsauttaa tietonäkymän ja valitse sitten nuoli- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa. Napsauta nuolta uudelleen, jos haluat piilottaa luettelon.

 3. Valitse Yleiset tietonäkymän tehtävät -luettelosta Lajittele ja ryhmittele.

  Jos olet aiemmin luonut lajittelujärjestyksen Northwind Traders -esimerkkiä varten, Lajittelujärjestys-kohdassa tulisi olla näkyvissä LuokanTunnus-kenttä ja sen perässä TuotteenNimi-kenttä. Jos tietonäkymässä ei ole lajittelujärjestystä, sellainen on luotava, jotta Ryhmän ominaisuudet -kohdan toiminnot tulevat käyttöön.

 4. Valitse Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Lajittelujärjestys-luettelosta kenttä, jonka mukaan haluat ryhmitellä tiedot. Northwind Traders -esimerkissä valitaan LuokanTunnus.

  Huomautus: Jokaisella lajittelujärjestyksen riville voi määrittää yksilölliset ryhmän ominaisuudet. Varmista, että valitset oikean kentän, ennen kuin määrität ryhmän ominaisuudet.

 5. Saat näkyviin kunkin ryhmän otsikon valitsemalla Ryhmän ominaisuudet -kohdasta Näytä ryhmän otsikko -valintaruudun ja tekemällä sitten jonkin seuraavista toimista:

  • Jos haluat tietonäkymän ryhmien olevan oletusarvon mukaan laajennettuina, valitse Laajenna ryhmä oletusarvoisesti. Northwind Traders -esimerkissä määritetään ryhmän otsikko näkyviin ja valitaan sitten tämä vaihtoehto.

  • Jos haluat tietonäkymän ryhmien olevan oletusarvon mukaan tiivistettynä, valitse Tiivistä ryhmä oletusarvoisesti.

 6. Jos haluat näkyviin kunkin ryhmän alatunnisteen, josta ilmenee ryhmään kuuluvien tietueiden lukumäärä, valitse Näytä ryhmän alatunniste -valintaruutu.

  Kun olet valinnut joko Näytä ryhmän otsikko- tai Näytä ryhmän alatunniste -valintaruudun, Ryhmittelyn lisäasetukset -painike on käytettävissä.

 7. Valitse Ryhmittelyn lisäasetukset ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  • Piilota luettelon yksittäiset tietueet valitsemalla Piilota aina ryhmän tiedot -valintaruutu.

  • Määritä kaikki ryhmän kohteet näkymään samalla sivulla, vaikka niiden lukumäärä ylittäisi luettelossa näytettäväksi määritetyn kohteiden lukumäärän valitsemalla Säilytä ryhmät sivutettaessa -valintaruutu. Northwind Traders -esimerkissä valitaan tämä vaihtoehto.

   Sivutusasetukset ovat näkyvissä Tietonäkymän ominaisuudet -valintaikkunan Sivuttaminen-välilehdessä. Valitse Yleiset tietonäkymän tehtävät -luettelosta Tietonäkymän ominaisuudet.

  • Lisää jokaiseen ryhmään rivi, johon tulee näkyviin sarakkeiden nimet, valitsemalla Näytä sarakkeiden nimet ryhmittäin -valintaruutu.

  • Lisää jokaiseen ryhmään rivi, johon tulee näkyviin ryhmässä olevien tietueiden lukumäärä, valitsemalla Näytä sarakkeiden tietuemäärät ryhmittäin -valintaruutu.

   Tietonäkymä on lajiteltu LuokanTunnus- ja TuotteenNimi-kenttien perusteella ja ryhmitelty sitten LuokanTunnus-kentän perusteella

   Northwind Traders -esimerkissä on nyt luotu tietonäkymä, joka on lajiteltu LuokanTunnus- ja TuotteenNimi-kenttien perusteella ja ryhmitelty sitten LuokanTunnus-kentän perusteella. Jokaisessa ryhmässä on otsikko, ja ryhmän kohteet näkyvät aina samalla tietonäkymän sivulla, koska olet valinnut Säilytä ryhmät sivutettaessa -valintaruudun.

Sivun alkuun

Ryhmittelyjärjestyksen poistaminen

 1. Avaa sivu, joka sisältää sen tietonäkymän, josta haluat poistaa ryhmittelyjärjestyksen.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietonäkymää ja valitse sitten pikavalikosta Näytä yleisimmät ohjaustehtävät.

  Voit myös napsauttaa tietonäkymän ja valitse sitten nuoli- Painikkeen kuva näyttämään Yleiset tiedot tehtävät -luettelon oikeassa alakulmassa. Napsauta nuolta uudelleen, jos haluat piilottaa luettelon.

 3. Valitse Lajitteleminen ja ryhmitteleminen -valintaikkunan Lajittelujärjestys-kohdasta kenttä, jonka ryhmittelyjärjestyksen haluat poistaa.

 4. Poista Ryhmän ominaisuudet -kohdasta Näytä ryhmän otsikko- ja Näytä ryhmän alatunniste -valintaruutujen valinta.

  Huomautus: Jokaisella lajittelujärjestyksen ryhmällä voi olla yksilölliset ominaisuudet. Voit poistaa kaikki ryhmittelyjärjestykset tietonäkymästä valitsemalla kaikki lajittelujärjestyksen kentät.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×