Tietonäkymän lisääminen lomakkeena

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Lomakkeet ovat tärkeä osa kaikkia Microsoft SharePoint -Web-sovelluksia, joihin haluat kerätä tietoja käyttäjiltä. Tietonäkymät perustuvat ASP.NET-lomaketekniikkaan, jotta voit lisätä niitä joko vain luku -muotoisina tietojen näkyminä tai lomakkeina, joiden avulla käyttäjät voivat kirjoittaa takaisin tietolähteeseen käyttämällä selainta. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla voit nopeasti lisätä tietonäkymän lomakkeena, jotta käyttäjät voivat tehdä ja tallentaa muutoksia seuraavan tyyppisiin tietolähteisiin: luetteloihin ja kirjastoihin, tietoyhteyksiin ja paikallisiin XML-tiedostoihin. Huomaa, että lomakkeena lisättyä tietonäkymää voi käyttää vain tämäntyyppisten tietolähteiden yhteydessä.

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit lisätä tietonäkymiä lomakkeena. Lisäksi artikkelissa kerrotaan, kuinka voit luoda tietolähdettä käyttävän XML-mallitiedoston, jotta voit ottaa mallia esimerkistä.

Tärkeää: Tässä artikkelissa tutustutaan SharePoint-sivuston tietonäkymien luomiseen. Sivusto sijaitsee palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0. Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos sivusto ei sijaitse palvelimessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0.

Tämän artikkelin sisältö

Ennen aloittamista

Miksi tietonäkymä lomakkeena?

Esimerkki tietolähteenä .xml-tiedoston luominen

Tietonäkymän lisääminen lomakkeena

Muokkaa tietoja selaimella

Ehdotettu seuraavat vaiheet

Toimet ennen aloittamista

Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa on kaksi erillistä ominaisuutta, joiden avulla käyttäjät voivat muokata tietonäkymän tietoja selaimen avulla.

 • Tietonäkymän lisääminen lomakkeena     Kun luot tietonäkymän, voit valita, lisäätkö sen kohteita lomakkeena. Lomake on aina muokkaustilassa ja näyttää joko yhden tietueen tai useita tietueita. Käyttäjät voivat muokata tietoja ja lisätä uusia tietueita selaimen kautta, mutta he eivät voi poistaa tietueita. Haluat ehkä usean kohteen lomakkeen, kun käyttäjien on nopeasti muokattava useiden tietueiden tietoja samanaikaisesti.

 • Voit lisätä linkkejä tiedot aiemmin luotuun näkymään     Voit lisätä linkkejä olemassa olevan tietonäkymän niin, että käyttäjät voivat muokata, poistaa tai lisätä tietueita tietolähteen. Napsauta Muokkaa-linkki tietueen voit laittaa osa muokkaustilassa. Jos lisäät linkkejä, jotka lomakkeena lisätyn tietonäkymän, linkit korvaa lomakkeen-painikkeet. Lisäksi voit lisätä linkkejä, jotka lomakkeena lisätyn tietonäkymän, jos tietonäkymän eivät enää näy lomakekentät oletusarvoisesti. se näkyy vain näkymän tiedot. Lisätietoja on artikkelissa , poista-tietueiden muokkaaminen tai lisääminen tietonäkymässä.

Kun olet lisännyt tietonäkymän lomakkeena, voit suodattaa, lajitella ja ryhmitellä tietoja, ottaa käyttöön ehdollisen muotoilun tai luoda kaavasarakkeita. Kun käyttäjät muuttavat tietoja ja tallentavat kyseiset muutokset, jokainen automaattisesti käyttöön otettu suodatus, lajittelujärjestys, ehdollinen muotoilu tai kaavasarake heijastaa päivitettyjä tietoja. Voit myös lisätä valmiita lomaketoimintoja Tallenna- tai Peruuta-painikkeisiin, jotka näkyvät lomakkeessa oletusarvon mukaan. Lisätietoja valmiista lomaketoiminnoista on Katso myös -osan linkissä.

Sivun alkuun

Miksi lisätä tietonäkymä lomakkeena?

Tietonäkymä on tietolähteen mukautettava näkymä. Voit lisätä tietonäkymän ASPX-sivulle joko näkymänä tai lomakkeena. Näkymänä lisätyn tietonäkymän avulla voit muotoilla tietojen esitystapaa, muttet muokata itse tietoja.

Jos kuitenkin lisäät saman tietonäkymän lomakkeena, voit muokata tietoja selaimen avulla, ja tehdyt muutokset kirjoitetaan ja tallennetaan uudelleen alkuperäiseen tietolähteeseen. Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla voit nopeasti luoda yhden näistä kolmentyyppisestä lomakkeesta aiemmin luodusta tietolähteestä:

 • Yhden kohteen lomake näyttää yhden tietueen lomakkeena – jokainen kenttä omalla rivillä ja kentän nimi kyseisen rivin otsikkona – jotta voit muokata yhden tietueen tietoja samanaikaisesti. Lomakkeessa on siirtymislinkkejä, joita napsauttamalla voit tarkastella seuraavaa tai edellistä tietuetta.

  Tietonäkymä, joka on lisätty yhden tietueen lomakkeena

 • Usean kohteen lomake näyttää useita tietueita lomakkeena – jokainen kenttä omassa sarakkeessa ja kentän nimi kyseisen sarakkeen otsikkona – jotta voit nopeasti muokata useiden tietueiden tietoja ja tallentaa sitten muutokset samanaikaisesti.

  Tietonäkymä, joka on lisätty usean tietueen lomakkeena

 • Uusi kohdelomake näyttää yhden tietueen tyhjät kentät – jokainen kenttä omalla rivillä ja kentän nimi kyseisen rivin otsikkona – jotta voit lisätä tietoja tietolähteeseen yksi tietue kerrallaan. Haluat ehkä sisällyttää tietueen kaikki olennaiset kentät, jotta kaikki tiedot voidaan tallentaa samanaikaisesti.

  Lomakkeena lisätyn tietonäkymän Uusi kohdelomake

Lomakkeina lisätyt tietonäkymät voidaan luoda SharePoint-luetteloille ja -kirjastoille, tietoyhteyksille ja paikallisille XML-asiakirjoille. Kun lisäät tietonäkymän, Office SharePoint Designer 2007 noutaa tiedot tietolähteestä XML (Extensible Markup Language) -muodossa ja tuo ne näkyviin XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) -muodossa. Kuten minkä tahansa tietonäkymän yhteydessä, voit muokata lomaketta käyttämällä Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmaa.

Kun tietonäkymään on lisätty sivu, Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman WYSIWYG-työkalujen avulla voi myös lisätä tai poistaa sarakkeita, muuttaa fontin muotoilua tai ottaa käyttöön värejä. Kun tietonäkymää muotoillaan Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman WYSIWYG-työkaluilla, ohjelma lisää XSL (Extensible Stylesheet Language) -koodin suoraan HTML-koodiin. XSL-koodia on mahdollista muokata suoraan Koodi-näkymässä, mutta XSL-koodin voi myös ottaa käyttöön helposti Office SharePoint Designer 2007 -ohjelman muotoilutyökalujen avulla, vaikkei hallitsisikaan XSL-kieltä.

Sivun alkuun

.xml-tiedoston luominen mallitietolähteeksi

Northwind Traders -tukkuvarasto tallentaa tavaraluettelonsa XML-tiedostoon. Kun tuotteita on vähän, ryhmän jäsen ottaa yhteyttä toimittajaan ja tekee tilauksen. Pyydät heitä lisäämään tietonäkymän lomakkeena, jotta tilauksen tekevä ryhmän jäsen voi heti päivittää tilauksen yksiköt. Siten Northwind Traders -tukkuvarastolla on nykyisessä tavaraluettelossa aina päivitetyt tiedot.

Seuraavat vaiheet edellyttävät .xml-tiedoston käyttämistä tietolähteenä. Jos SharePoint-sivullasi ei ole .xml-tiedostoa, sinun on ensiksi luotava Northwind Traders -tuoteluettelo. Kun olet luonut luettelon, voit lisätä tietonäkymän lomakkeena, joka päivittää luettelon tiedot.

Tuotteet.xml-tiedoston luominen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa sivusto.

 2. Etsi ja valitse SharePoint-sivu Sivuston avaaminen -valintaikkunassa ja valitse sitten Avaa.

 3. Jos näkyviin tulee Yhdistä-valintaikkuna, kirjoita käyttäjätunnus sekä salasana ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 5. Valitse Uusi-valintaikkunan Sivu-välilehdessä Yleiset vasemmasta ruudusta ja kaksoisnapsauta sitten Tekstitiedosto-kohtaa seuraavassa oikealla olevassa ruudussa.

  Web-sivuun aukeaa uusi tekstitiedosto.

 6. Kopioi seuraavat koodikatkelmat valitsemalla ne ja painamalla CTRL+C-näppäinyhdistelmää.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Aseta kohdistin Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivun yläosaan ja liitä kopioimasi koodi sivuun painamalla CTRL+V.

 8. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.

 9. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedostonimi -ruutuun tuotteet.XML.

 10. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta XML ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Tietonäkymän lisääminen lomakkeena

Kun lisäät tietonäkymän lomakkeena Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa, lisäät ensiksi tietonäkymän sivulle. Sitten valitset tietolähteen Tietolähdekirjastosta, joka on SharePoint-sivun käytettävissä olevat tietolähteet sisältävä tehtäväruutu. Kun olet valinnut tietolähteen, näkyviin tulee Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruutu. Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitset näkyviin tulevat kentät ja lisäät ne sitten tietonäkymään.

Tietolomakkeet perustuvat ASP.NET 2.0 -tekniikkaan. Tietonäkymän luominen on aloitettava ASP.NET-sivulta (.aspx-tiedosto). Tässä esimerkissä luot uuden ASP.NET-sivun ja lisäät sitten tietonäkymän lomakkeena Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Uusi.

 2. Valitse Uusi-valintaikkunan Sivu-välilehdestä Yleiset ja kaksoisnapsauta sitten ASPX.

  Näkyviin tulee uusi sivu, jossa on FORM-tunniste.

  ASP.NET-sivun form-tunniste

 3. Valitse Tietonäkymä-valikosta Lisää tietonäkymä.

  Sivulla on nyt tyhjä tietonäkymä ja näkyviin tulee Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu.

  Tyhjä tietonäkymä

  Nyt olet lisännyt tietonäkymän ja voit alkaa lisätä tietoja.

 4. Etsi tietolähde Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta, valitse se ja valitse sitten Näytä tiedot.

  Valitse tässä esimerkissä XML-tiedostot-kohdasta Tuotteet.xml ja valitse sitten Näytä tiedot. Jos XML-tiedostot-otsikko on kutistettuna, laajenna se napsauttamalla plusmerkkiä (+).

 5. Valitse Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa kentät, jotka haluat lisätä tietonäkymään.

  Vihje: Voit valita useita kenttiä pitämällä CTRL-näppäimen alhaalla ja napsauttamalla kenttiä.

  Valitse tässä esimerkissä TuotteidenJuuri-kansion Tuotteet-kohdasta TuotteenNimi. Pidä CTRL-näppäintä alhaalla ja valitse YksiköitäVarastossa, YksiköitäTilauksessa ja Tilausraja.

  Kenttiä on valittu Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa

 6. Valitse Lisää valitut kentät muodossa ja lisää sitten valitut tiedot lomakkeena olevaan tietonäkymään valitsemalla Usean kohteen lomake.

  Huomautus: Yhden kohteen lomake näyttää yhden tietueen kerrallaan lomakkeena. Usean kohteen lomake näyttää useita tietueita, joissa jokainen kenttä omassa sarakkeessa ja kentän nimi on kyseisen sarakkeen otsikkona.

  Tietolähteen lisätiedot -tehtäväruudussa valitsemasi kentät ovat nyt näkyvissä lomakkeessa.

  Huomautus: Koska tässä mallissa käytetään .xml-tiedostoa, jokainen tietonäkymän kenttä on muokattavissa. Kuitenkin sen mukaan, mikä tietolähteen tyyppi on käytössä, voi olla, että kaikkia kenttiä ei pysty muokkaamaan. Jos tietolähde on esimerkiksi SharePoint-luettelo ja sisällytät lomakkeeseen sellaisia järjestelmäkenttiä kuin Tekijä tai Muokkaaja, kyseiset kentät eivät ole muokattavissa.

  Valitut tiedot lomakkeena

  Kun olet lisännyt tietonäkymän lomakkeena, voit käyttää WYSIWYG-työkaluja, kuten Muotoilu-työkaluriviä, jonka avulla voi muotoilla fontteja, tasata tekstiä ja ottaa käyttöön värejä. Kun otat tietonäkymän arvopisteessä käyttöön uuden muotoilun, Office SharePoint Designer 2007 ottaa muotoilun käyttöön kaikissa XML-tiedoston saman tason tiedoissa muokkaamalla sivuun liittyvää XSLT-tyylisivua. Jos valitset esimerkiksi edellisessä kuvassa Chai ja valitset sitten Muotoilu-työkaluriviltä Lihavoi, Office SharePoint Designer 2007 ottaa saman muotoilun käyttöön kaikessa TuotteenNimi-kentän sisällössä.

  Samaa muotoilua on käytetty saman tason kaikissa tiedoissa

 7. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruutuun tiedoston nimi ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Tietojen muokkaaminen selaimen avulla

Kun olet tallentanut lomakkeen sisältävän sivun, voit esikatsella sitä selaimessa ja muokata lomakkeen tietoja.

Kenttätyypit ja tietojen syöttäminen

Tässä esimerkissä käytetään tietolähteenä XML-tiedostoa. Koska XML-tiedosto on pelkkää tekstiä, ei voida määrittää niiden arvojen tyyppiä, joita yksittäisten kenttien on sisällettävä. Mikään ei esimerkiksi estä sinua kirjoittamasta ja tallentamasta tekstiä kenttään, jonka tulisi sisältää lukuja, kuten YksiköitäTilauksessa.

Jos tietolähde on kuitenkin SQL-tietolähde, kuten SQL-tietokanta tai SharePoint-luettelo tai -kirjasto, kenttätyypit on ehkä määritetty itse tietolähteessä. Jos kirjoitat tällaisissa tapauksissa lomakkeen avulla tekstiä kenttään, joka edellyttää lukuja, ja valitset Tallenna, selaimessa saattaa näkyä virhesanoma, joka ilmoittaa, ettei tietolähdeohjausobjekti voinut suorittaa päivityskomentoa. Tämä tarkoittaa, että kirjoitat lomakkeeseen arvoja, joita tietolähteen kenttä ei voi hyväksyä. Jos vastaanotat tällaisen virhesanoman, valitse selaimessa Takaisin ja peruuta sitten muutokset joko valitsemalla lomakkeessa Peruuta tai kirjoita lomakkeen kenttiin arvoja, jotka tietolähde voi hyväksyä.

Kun suunnittelet lomaketta Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa, voit sisällyttää tekstin sarakkeen otsikoihin, kun kenttä edellyttää tietyntyyppisiä tietoja.

Lomakkeen käyttäminen selaimessa

 1. Valitse Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa Tiedosto-valikosta Esikatsele selaimessa ja valitse sitten selaintyyppi ja koko, jota haluat käyttää.

  Pikanäppäin, jota haluat esikatsella kansioluettelossa sivu ja paina sitten F12.

  Lomakkeen sisältävä sivu näkyy selaimessa.

  Useita tietueita sisältävä lomake sellaisena kuin se näkyy selaimessa

 2. Nyt voit muokata mitä tahansa tietonäkymän lomakekentässä näkyviä tietoja. Voit myös muuttaa samanaikaisesti useiden tietueiden useissa kentissä olevia tietoja. Kun olet lopettanut lomakkeen tietojen muokkaamisen, toteuta muutokset tietolähteessä valitsemalla joko Tallenna tai peruuta muutokset valitsemalla Peruuta.

  Esimerkissä TuotteenNimi -sarakkeessa kenttä, joka sisältää sanan Chai, Vie kohdistin sanan loppuun Chai, painamalla VÄLINÄPPÄINTÄ kerran ja kirjoita sitten Teen Ydinasiaan. YksiköitäTilauksessa -sarakkeessa- Chai tietueen tyyppi 40. YksiköitäTilauksessa -sarakkeessa Valitse kokki Anton Cajun Seasoning tietueeseen, kirjoita 35ja valitse sitten Tallenna. Päivitetyt tietueet sisältävä lomake näkyy selaimessa.

  Päivitetyt tietueet sisältävä tietolomake tulee näkyviin

Sivun alkuun

Suositeltavat jatkotoimet

Tietonäkymät ovat tehokkaita, täysin mukautettavia tietojen reaaliaikaisia näkymiä. Nyt olet oppinut lisäämään tietonäkymän lomakkeena, joten nyt voit siirtyä opettelemaan seuraavia toimia:

 • Tietonäkymän tietojen suodattaminen    Voit suodattaa tietoja tietonäkymässä helposti siten, että tiedot on tarkalleen siinä muodossa, jota haluat tarkastella tietoja. Lisätietoja on artikkelissa Tietonäkymän tietojen suodattaminen.

 • Lajitella ja ryhmitellä tietoja tietonäkymässä    Voit lajitella ja ryhmitellä tietonäkymässä tiedot nopeasti. Voit esimerkiksi lajitella luettelon aakkosjärjestykseen helposti. Lisätietoja on artikkelissa lajitella ja ryhmitellä tietoja tietonäkymässä.

 • Ehdollisen muotoilun käyttäminen tietonäkymään    Voit määrittää tietyn muotoilun tietonäkymään kun tietonäkymän tiedot täyttävät tietyt ehdot. Lisätietoja on artikkelissa ehdollisen muotoilun käyttäminen tietonäkymään.

 • Luo Kaavasarakkeen luominen tietonäkymässä    Voit luoda lasketun sarakkeen, joka näyttää tuloksen laskeminen tietojen tietonäkymään. Voit esimerkiksi kertoa Yksikköhinta varastossa yksiköiden verran ja näyttää kohteet kokonaisarvo erillisessä sarakkeessa. Lisätietoja on artikkelissa luominen Kaavasarakkeen luominen tietonäkymässä.

 • Tietonäkymän sarakkeiden muokkaaminen    Voit nopeasti ja helposti lisätä, poistaa tai tietonäkymän sarakkeiden järjestäminen uudelleen. Lisätietoja on artikkelissa Tietonäkymän sarakkeiden muokkaaminen.

 • Näytä mallitiedot tietonäkymässä    Voit helposti näyttää esimerkkitiedot tietonäkymässä.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×