Tietomuotojen mukauttaminen Accessissa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tietokannassa olevien tietojen muoto on ennalta määritetty, mutta voit halutessasi muuttaa sitä käyttämällä mukautettua muotoilua. Mukautettu muotoilu muuttaa vain tietojen näyttötapaa, joten tiedon tallennustapa ei muutu millään tavalla. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä merkkejä on käytettävissä ja miten voit käyttää niitä.

Huomautus:  Mukautetun muotoilun asetukset eivät ole käytettävissä Access-sovelluksissa.

Sisältö

Lisätietoja mukautetusta muotoilusta

Luku- ja Valuutta-tietotyyppien muodot

Teksti-tietotyyppien muodot

Päivämäärä ja kellonaika -tietotyypin muotoilu

Lisätietoja mukautetusta muotoilusta

Mukautettu muoto luodaan kirjoittamalla merkkejä taulukon kentän Muoto-ominaisuuteen. Merkit voivat olla paikkamerkkejä (esimerkiksi 0 ja #), erottimia (kuten pisteitä ja pilkkuja), literaalimerkkejä ja värejä haluamasi muotoilun mukaan. Muista, että Access käyttää taulukon kentässä käytettyjä mukautettuja muotoja automaattisesti lomakkeen tai raportin ohjausobjektissa, mikäli se on sidottu taulukkoon (linkitetty).

Voit määrittää muotoja myös neljänlaisille numeerisille arvoille: positiivisille ja negatiivisille arvoille, nolla-arvoille (0) ja tyhjäarvoille (määrittämätön). Jos luot muodon jokaista arvolajia varten, positiivisten arvojen muoto on sijoitettava ensimmäiseksi, negatiivisten arvojen muoto toiseksi, nolla-arvojen muoto kolmanneksi ja tyhjäarvojen muoto viimeiseksi. Erota muodot toisistaan puolipisteillä.

Esimerkki mukautetusta muotoilusta: #,###.##;(#,###.##)[Punainen];0 000,00;"Määrittämätön"

Näkyy muodossa : 1 234,568-1 234,568 = 0

Mitä muotoilu tarkoittaa?

 • Numeromerkki (#) on numeroiden paikkamerkki. Jos arvoja ei ole, Access näyttää tyhjän välin. Nollien näyttäminen tyhjien välien sijaan.
  Jos esimerkiksi haluat, että 1234 näkyy muodossa 1234,00, käytä numeroa 0 paikkamerkkinä näin: ####,00.

 • Positiiviset arvot, joilla on kaksi desimaalia.

 • Negatiiviset arvot, joilla on kaksi desimaalia, sulkeissa ja punaisena.

 • Nolla-arvot numerona 0, aina kahden desimaalin tarkkuudella.

 • Null-arvoja, kuten sana ”määrittämätön”.

Merkkijonoissa voi olla enintään neljä eri koodiosaa, ja jokainen osa erotetaan toisista puolipisteellä (;). Jos esimerkiksi taulukon kenttä hyväksyy tyhjäarvoja, voit jättää neljännen osan pois.

Osa

Muotoilun kuvaus

Esimerkki

Jos ensimmäisen osan sisältö on # ###,##

Näyttää positiiviset arvot.

1234,5678 näkyy muodossa 1 234,568

Tässä muodossa käytetään välilyöntiä tuhaterottimena ja pilkkua desimaalien erottimena. Jos tietueen desimaaliarvot ylittävät mukautetun muodon paikkamerkkien määrän, Access pyöristää arvot ja näyttää vain muodon määrittämien arvojen määrän. Jos kentässä on esimerkiksi luku 3 456,789, mutta sen muoto määrittää kaksi desimaalia, Access pyöristää desimaaliarvon luvuksi 0,79.

Vihje: Jos muoto sisältää suurempia arvoja tai enemmän desimaaleja, lisää desimaaliarvoon lisää paikkamerkkejä (esimerkiksi # ###,###).

Jos toisen osan sisältö on (# ###, ##)[Punainen]

Näyttää vain negatiivisia arvoja.
Jos tiedoissa ei ole negatiivisia arvoja, Access jättää kentän tyhjäksi.

Negatiivinen arvo sijoitetaan literaalimerkkeihin tai sulkeisiin. Tässä esimerkissä kaikki negatiiviset arvot näkyvät punaisina.

Jos kolmannen osan sisältö on 0 000,00

Määrittää muodon kaikille nolla-arvoille (0).

Kun kentässä on arvo nolla, näkyvissä on 0 000,00. Jos haluat määrittää, että näkyvissä on luvun asemesta tekstiä, voit käyttää arvoa "Nolla" (lainausmerkeissä).

Jos neljännen osan sisältö on "Määrittämätön"

Määrittää, mitä käyttäjät näkevät, kun tietueessa on tyhjä arvo. Tässä tapauksessa käyttäjät näkevät sanan "Määrittämätön".

Voit käyttää yhtä hyvin myös muuta tekstiä, esimerkiksi sanaa "Tyhjä" tai "****". Kun merkkien ympärille lisätään lainausmerkit, ne käsitellään literaaleina ja näytetään täsmälleen siten kuin ne on syötetty.

Sivun alkuun

Luku- ja Valuutta-tietotyyppien muodot

Mukautettu muoto luodaan käyttämällä seuraavassa taulukossa näkyviä muotoilumerkkejä.

Merkki

Kuvaus

#

Käytetään numeron näyttämiseen. Jokainen merkin esiintymä vastaa yhden numeron paikkaa. Jos paikassa ei ole arvoa, Access näyttää välilyönnin. Voidaan lisäksi käyttää paikkamerkkinä.

Esimerkiksi jos käyttää muodossa ### ja kirjoita-kenttään arvon 45, 45 tulee näkyviin. Jos kirjoitat arvon 12 145 kentän, Access näyttää luvun 12 145, vaikka vain yksi paikkamerkki määritetty vasemmalla puolella tuhaterottimen erotin.

0

Käytetään numeron näyttämiseen. Jokainen merkin esiintymä vastaa yhden numeron paikkaa. Jos paikassa ei ole arvoa, Access näyttää nollan (0).

Tuhat- ja desimaalierottimet

Käytetään sen osoittamiseen, mihin Access sijoittaa tuhat- ja desimaalierottimet.

välilyönnit, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -) ja valuuttasymbolien (¥ £ $) lisäämiseen. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia symboleja, kuten keno- tai vinoviivoja (\ tai /) ja tähteä (*), sulje ne lainausmerkkeihin. Huomaathan, että voit sijoittaa ne mihin tahansa.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

!

Käytetään, kun kaikki arvot halutaan määrittää tasaamaan vasemmalle. Kun tasaus määritetään vasemmalle, numeroiden paikkamerkkejä # ja 0 ei voi käyttää, mutta paikkamerkkejä voi käyttää tekstimerkkejä varten.

*

Käytetään, kun tähteä (*) seuraavasta merkistä halutaan täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää numerotiedot tavallisesti oikealle tasattuina ja täyttää arvon vasemmalla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muotoilumerkkijonossa, ja Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

Esimerkiksi muoto £##*~,00 tuottaa valuuttasumman £45~~~~~,15. Kentässä näkyvien tildemerkkien (~) määrä määräytyy taulukon kentän välilyöntien määrän perusteella.

%

Käytetään muotoilumerkkijonon viimeisenä merkkinä. Kertoo arvon sadalla ja näyttää tuloksen siten, että lopussa on prosenttimerkki.

E+, E-

tai

e+, e-

Käytetään, kun arvot halutaan esittää tieteellistä merkintätapaa (eksponenttimerkintää) käyttäen.

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos ennalta määritetty muoto ei jätä tarpeeksi tilaa arvoja varten. Käytä merkintää E+ tai e+, jos haluat näyttää arvot positiivisina eksponenttilukuina, tai merkintää E- tai e-, jos haluat näyttää arvot negatiivisina eksponenttilukuina. Näitä paikkamerkkejä on käytettävä muiden merkkien kanssa.

Oletetaan esimerkiksi, että käytät muotoa 0,000E+00 numeerisessa kentässä ja kirjoitat arvon 612345. Access näyttää arvon 6,123E+05. Access pyöristää ensin desimaalien määräksi kolme (desimaalierottimen oikealla tai vasemmalla puolella olevien nollien määrä). Seuraavaksi Access laskee eksponenttiarvon alkuperäisen arvon desimaalierottimen oikealla puolella (tai vasemmalla puolella; määräytyy kielikohtaisten asetusten mukaan) olevien numeroiden määrän perusteella. Tässä tapauksessa alkuperäinen arvo olisi sijoittanut arvon "612345" (viisi numeroa) desimaalierottimen oikealle puolelle. Sen vuoksi Access näyttää arvon 6,123E+05, ja tuloksena oleva arvo on yhtä kuin 6,123 x 105.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Mukautetun muotoilun käyttäminen Luku- ja Valuutta-tietotyypeissä:

 1. Avaa taulukko rakennenäkymässä ja valitse kenttä, jonka haluat muotoilla,

 2. Napsauta Yleiset-välilehdessä Muotoilu-ruudun vieressä olevaa solua ja kirjoita muotoiluun tarvittavat erikoismerkit.

 3. Tallenna tiedosto CTRL+S-näppäinyhdistelmällä.

Sivun alkuun

Teksti-tietotyyppien muodot

Teksti- ja Memo-tietotyypit Hyväksy ennalta määritetyt muodot, mutta voit käyttää mukautettuja muotoja, jotta taulukkotiedot on helpompi lukea. Esimerkiksi jos Web-lomakkeen avulla voit kerätä luottokortin numeroista ja tallennat numerot ilman välilyöntejä, voit tehdä mukautetun muodon lisätä tarvittavat välilyönnit, jotta luottokortin numeroista on helpompi lukea. Teksti- ja Memo-tietotyypit Salli merkkijonon seuraavissa kahdessa muodossa. Merkkijonon ensimmäinen osa määrittää, kuinka teksti näkyy ja toinen osa määrittää, miten tyhjiä arvoja tai tyhjiä merkkijonoja näkyvät. Jos et määritä muotoa, Tasaa kaiken tekstin taulukkonäkymissä Access vasemmalle.

Seuraavassa taulukossa luetellaan ja käsitellään mukautetut muodot, joita voi käyttää Teksti-tietotyypeissä.

Merkki

Kuvaus

@

Käytetään, kun muotoilumerkkijonoon halutaan lisätä mikä tahansa käytettävissä oleva merkki. Jos Access sijoittaa kaikki pohjana olevien tietojen merkit, loput paikkamerkit näkyvät tyhjinä.

Jos muodon merkkijono on esimerkiksi @@@@@ ja pohjana oleva teksti on ABC, teksti kohdistetaan vasemmalle ja tekstin eteen jää kaksi välilyöntiä.

&

Käytetään, kun muotoilumerkkijonoon halutaan lisätä mikä tahansa käytettävissä oleva merkki. Jos Access sijoittaa kaikki pohjana olevien tietojen merkit, loput paikkamerkit eivät näytä mitään.

Jos muodon merkkijono on esimerkiksi &&&&& ja teksti on ABC, vain vasemmalle tasattu teksti näkyy.

!

Käytetään, kun Access halutaan määrittää täyttämään paikkamerkit vasemmalta oikealle sen sijaan, että ne täytettäisiin oikealta vasemmalle. Tätä merkkiä on käytettävä muotoilumerkkijonon alussa.

<

Käytetään, kun koko teksti halutaan määrittää pieniksi kirjaimiksi. Tätä merkkiä on käytettävä muodon merkkijonon alussa, mutta sen edessä voi olla huutomerkki (!).

>

Käytetään, kun koko teksti halutaan määrittää isoiksi kirjaimiksi. Tätä merkkiä on käytettävä muodon merkkijonon alussa, mutta sen edessä voi olla huutomerkki (!).

*

Kun tähteä (*) käytetään, sitä seuraavasta merkistä tulee täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää tekstin tavallisesti vasemmalle tasattuna ja täyttää arvon oikealla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muodon merkkijonossa. Tällöin Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

Välilyönti, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -), valuuttasymbolien (¥ £ $) ja sulkeiden lisäämiseen. Jos haluat käyttää muita yleisiä matemaattisia symboleja, kuten vinoviiva (\ tai /) ja tähteä (*), lisää niiden ympärille lainausmerkit. Huomaa, että näitä merkkejä voi lisätä minne tahansa muotoilumerkkijonossa.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Huomautus: Kun määrität muodon, Access täyttää paikkamerkkien merkit pohjana olevan kentän tiedoilla.

Mukautettujen muotojen käyttö tekstikentissä

 1. Avaa taulukko Rakennenäkymässä.

 2. Valitse muotoiltava kenttä ja napsauta Yleiset-välilehdessä solua, joka on Muoto-ruudun vieressä.

 3. Lisää muoto. Määritettävissä olevat mukautetut muodot määräytyvät kenttää varten valitun tietotyypin mukaan.

 4. Tallenna tiedosto CTRL+S-näppäinyhdistelmällä.

Sivun alkuun

Päivämäärä ja kellonaika -tietotyypin muotoilu

Jos et määritä päivämäärän ja ajan tietotyypille ennalta määritettyä tai mukautettua muotoa, Access käyttää automaattisesti päivämäärämuotoa kk/pp/vvvv h:nn:ss AM/PM. Päivämäärän ja kellonajan kenttien mukautetut muodot voivat sisältää kaksi osaa: yhden päivämäärää ja yhden kellonaikaa varten. Osat erotetaan puolipisteillä. Voit esimerkiksi luoda seuraavanlaisen uuden Yleinen pvm. -muodon: pp/k/vvvv;h:nn:ss.

Merkki

Kuvaus

Päivämääräerotin

Käytetään ohjaamaan sitä, mihin Access sijoittaa päivien, kuukausien ja vuosien erottimen.

c

Käytetään yleisen päivämäärän muodon esittämiseen.

p tai pp

Käytetään kuukauden päivän esittämiseen yksi- tai kaksinumeroisena. Jos haluat yhden numeron, käytä yhtä paikkamerkkiä. Jos haluat kaksi numeroa, käytä kahta paikkamerkkiä.

ppp

Käytetään esittämään viikonpäivä lyhyessä muodossa.

Esimerkiksi maanantai näkyy muodossa ma.

pppp

Käytetään, kun kaikki viikonpäivät on tarkoitus kirjoittaa kokonaan näkyviin.

ppppp

Käytetään lyhyen päivämäärämuodon esittämiseen.

pppppp

Käytetään pitkän päivämäärämuodon esittämiseen.

v

Käytetään viikonpäivän numeron esittämiseen.

Esimerkiksi maanantai näkyy numerona 1.

k tai kk

Käytetään, kun kuukausi on tarkoitus esittää yksi- tai kaksinumeroisena.

kkk

Käytetään, kun kuukauden nimi on tarkoitus esittää lyhyessä muodossa.

Esimerkiksi lokakuu näkyy muodossa loka.

kkkk

Käytetään, kun kuukausien nimet halutaan kirjoittaa kokonaan näkyviin.

n

Käytetään nykyisen kalenterineljänneksen numeron (1 – 4) esittämiseen.

Esimerkiksi toukokuun päivämäärää varten Access näyttää neljänneksen arvona numeron 2.

v

Käytetään vuoden päivän esittämiseen (1 - 366).

vv

Käytetään vuosiluvun kahden viimeisen numeron esittämiseen.

Huomautus: Suosittelemme kirjoittamaan ja tuomaan näkyviin vuoden kaikki neljä numeroa.

vvvv

Käytetään vuoden kaikkien numeroiden esittämiseen (0100 – 9999).

Aikaerotin

Käytetään ohjaamaan sitä, mihin Access sijoittaa tuntien, minuuttien ja sekuntien erottimen.

h tai hh

Käytetään esittämään tunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

n tai nn

Käytetään esittämään minuutit yksi- tai kaksinumeroisina.

s tai ss

Käytetään esittämään sekunnit yksi- tai kaksinumeroisina.

tttt

Käytetään pitkän kellonaikamuodon esittämiseen.

AM/PM

Käytetään, kun 12 tunnin kellon arvojen jäljessä halutaan esittää merkintä AM tai PM. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

A/P tai a/p

Käytetään, kun 12 tunnin kellon arvojen jäljessä halutaan esittää merkintä A, P, a tai p. Access asettaa arvon tietokoneen järjestelmän kellon mukaan.

AMPM

Käytetään 12 tunnin kellon arvojen esittämiseen. Access käyttää Windowsin aluekohtaisissa asetuksissa määritettyjä aamupäivän ja iltapäivän ilmaisimia.

Välilyönti, + - $ ()

Käytetään tarpeen mukaan muotojen merkkijonoissa välilyöntien, matemaattisten merkkien (+ -), valuuttasymbolien (¥ £ $) ja sulkeiden lisäämiseen. Jos haluat käyttää yleisiä matemaattisia symboleja, kuten keno- tai vinoviivoja (\ tai /) ja tähteä (*), sulje ne lainausmerkkeihin. Huomaathan, että voit sijoittaa ne mihin tahansa.

\

Käytetään, kun halutaan määrittää, että Access näyttää sitä välittömästi seuraavan merkin. Vaikutus on sama kuin suljettaessa merkki lainausmerkkeihin.

*

Käytetään, kun tähteä (*) seuraavasta merkistä halutaan täyttömerkki eli merkki, jolla välilyöntien kohdat täytetään. Access näyttää tekstin tavallisesti vasemmalle tasattuna ja täyttää arvon oikealla puolella olevan alueen välilyönneillä. Voit lisätä täyttömerkkejä mihin tahansa kohtaan muodon merkkijonossa. Tällöin Access täyttää välilyöntien kohdat määritetyllä merkillä.

"Literaaliteksti"

Sulje lainausmerkkeihin teksti, jonka haluat käyttäjien näkevän.

[väri]

Käytetään, kun väriä halutaan käyttää muodon osan kaikissa arvoissa. Kirjoita nimi sulkeisiin ja käytä jotakin seuraavista nimistä: musta, sininen, syaani, vihreä, magenta, punainen, keltainen ja valkoinen.

Lisätietoja on kohdassa päivämäärän ja kellonajan muotojen muuttaminen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×