Tietomallin luominen Excelissä

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tietomallin on uusi useiden taulukoiden tietojen integroimiseen rakentaminen tehokkaasti relaatio tietolähde Excel-työkirjan sisällä. Excelissä tietomallien käytetään läpinäkyvä, taulukkomuotoinen tietoja voidaan käyttää pivot-taulukot, pivot-kaaviot ja Power View-raporteissa. Ennen Sukeltava kyselyjä tiedot haluat ehkä vaiheen projektipäällikölle ja Katso video tai tutustu Microsoftin learning oppaan Get & Transform ja PowerPivot.

Huomautus: Tässä artikkelissa Tietomallit Excel 2013: ssa. Kuitenkin Power Pivot Excel 2013: n ominaisuuksiin ja mallinnus samat tiedot koskevat myös Excel 2016. On tehokas vähän ero näissä Excel-versioissa.

Käytännössä mallin olemassaoloa ei yleensä edes huomaa. Tietomalli näkyy Excelissä kenttäluettelon taulukkokokoelmana. Jos haluat käsitellä mallia suoraan, se on tehtävä Microsoft Office Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa‑apuohjelmalla.

Relaatiotietoja tuotaessa ohjelma luo tietomallin automaattisesti, kun valitset useita taulukoita:

 1. Jos haluat tuoda tietoja Accessista tai muusta relaatiotietokannasta, joka sisältää useita toisiinsa liittyviä taulukoita, valitse Excelissä Tiedot > Hae ulkoiset tiedot.

 2. Excel kehottaa sinua valitsemaan taulukon. Valitse Ota käyttöön useiden taulukoiden valinta.

  Valitse taulukko -valintaikkuna

 3. Valitse vähintään kaksi taulukkoa, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.

 4. Valitse Tietojen tuominen -ikkunassa, kuinka haluat tietojen näkyvän (esimerkiksi Pivot-taulukkona uudessa taulukossa ja että tiedoista luodaan raportti).

Nyt sinulla on tietomalli, joka sisältää kaikki tuomasi taulukot. Koska valitsit Pivot-taulukkoraporttivaihtoehdon, malli esitetään kenttäluettelossa. Tätä luetteloa käytetään Pivot-taulukkoraportin kokoamisessa.

Pivot-taulukon kenttäluettelo

Mitä mallilla voi tehdä? Voit käyttää sitä Pivot-taulukoiden ja -kaavioiden sekä Power View -raporttien luomiseen samasta työkirjasta. Voit muokata sitä lisäämällä tai poistamalla taulukoita ja, jos käytössäsi on Power Pivot-apuohjelma, voit laajentaa mallia lisäämällä laskettuja sarakkeita ja kenttiä sekä hierarkioita ja suorituskykyilmaisimia.

Visualisointivaihtoehdon valitseminen on tärkeä vaihe tietomallia luotaessa. Voit valita tietojen visualisointiin esimerkiksi Pivot-taulukkoraportin, Pivot-kaavion tai Power View ‑raportin. Nämä vaihtoehdot mahdollistavat sen, että voit käsitellä kaikkia taulukoita yhtenä kokonaisuutena. Jos sen sijaan valitset Taulukko-vaihtoehdon, kukin tuotu taulukko lisätään omaksi erilliseksi taulukokseen. Tällöin voit käsitellä kutakin taulukkoa yksitellen. Jos haluat käyttää kaikkia taulukoita yhdessä, sinun on valittava Pivot-taulukko, Pivot-kaavio tai Power View -raportti.

Huomautukset: 

 • Mallit luodaan implisiittisesti, kun vähintään kaksi taulukkoa tuodaan yhtä aikaa Exceliin.

 • Mallit luodaan erikseen, kun käytät Power Pivot -apuohjelman voit tuoda tietoja. Mallin esitetään-apuohjelma-välilehtiä asettelua, johon jokainen välilehti sisältää taulukkomuotoiset tiedot. Katso noutaminen PowerPivot-apuohjelman avullatietojen tuominen SQL Server-tietokannan käytön perusteet.

 • Malli voi sisältää vain yhden taulukon. Jos haluat luoda yhteen taulukkoon perustuvan mallin, valitse Power Pivotissa taulukko ja valitse sitten Lisää tietomalliin. Voit toimia näin esimerkiksi silloin, kun haluat käyttää erilaisia Power Pivot-ominaisuuksia, kuten suodatettuja tietojoukkoja, laskettuja sarakkeita tai kenttiä, suorituskykyilmaisimia tai hierarkioita.

 • Taulukoiden väliset yhteydet voidaan luoda automaattisesti, jos tuot toisiinsa liittyviä taulukoita, joissa on perusavain- ja viiteavainyhteyksiä. Excel pystyy yleensä käyttämään tuotua yhteystietoa tietomallin taulukkoyhteyksien pohjana.

 • Vihjeitä tietomallin koon pienentäminen on artikkelissa Create muistia säästävän tietomallin käyttämällä Excel 2013: n ja PowerPivot-apuohjelmaa.

 • Lisätietoja-kohdassa Opetusohjelma: pivot-taulukon tietojen analysointi Excel 2013: n tietomallin avulla.

Vihje: Työkirjassa on tietoja, mutta tiedät, onko se sisältää tietomallin? Voit nopeasti tarkistaa mallin tila avaamalla Power Pivot -ikkuna. Jos tiedot ovat välilehdet-malli on olemassa. Lisätietoja siitä, mitä tietoja työkirjan tietomallissa käytettyjen tietolähteiden selvittäminen.

Tietomallin käyttäminen toisessa Pivot-taulukossa, Pivot-kaaviossa tai Power View -raportissa

Excel-työkirjassa voi olla vain yksi tietomalli, mutta sitä voi käyttää toistuvasti kaikkialla työkirjassa.

 1. Valitse Excelissä Lisää > Pivot-taulukko.

 2. Valitse Luo Pivot-taulukko -valintaikkunassa Käytä ulkoista tietolähdettä ja valitse sitten Valitse yhteys.

 3. Valitse Muodostetut yhteydet -ikkunassa Taulukot.

 4. Tämän työkirjan tietomalli -kohdassa on oletusarvoisesti valittuna Taulukot työkirjan tietomallissa. Valitse Avaa ja valitse sitten OK. Näkyviin tulee Pivot-taulukkokenttäluettelo, jossa näkyvät kaikki mallin taulukot.

Aiemmin luotujen, liittymättömien tietojen lisääminen tietomalliin

Oletetaan, että olet tuonut tai kopioinut paljon tietoja, joita haluat käyttää mallissa, muttet valinnut Lisää nämä tiedot tietomalliin -valintaruutua tuonnin aikana. Uusien tietojen siirtäminen malliin käy helposti.

 1. Aloita tiedoista, jotka haluat lisätä malliin. Kyseessä voi olla mikä tahansa tietoalue, mutta nimetyn alueen käyttäminen toimii parhaiten.

 2. Korosta lisättävät solut. Jos tiedot ovat taulukossa tai nimetyllä alueella, sijoita kohdistin soluun.

 3. Lisää tiedot jommallakummalla seuraavista tavoista:

 4. Valitse Power Pivot > Lisää tietomalliin.

 5. Valitse Lisää > Pivot-taulukko ja valitse Luo Pivot-taulukko -valintaikkunassa Lisää nämä tiedot tietomalliin.

Alueen tai taulukon on nyt lisättyjä mallin linkitetty taulukko. Lisätietoja linkitettyjen taulukoiden mallin käyttämisestä on artikkelissa Tietojen lisääminen käyttämällä Excelin linkitettyjä taulukoita powerpivotissa.

Tietomallin tarkentaminen ja laajentaminen Power Pivot-apuohjelmassa

Excelissä voidaan tietomallien avulla laajentaa ja parantaa raportointia etenkin silloin, kun raportoinnissa käytetään Pivot-taulukoita tai muita raportointimuotoja, jotka on tarkoitettu tietojen tutkimista ja analysointia varten. Tietomallit ovat tärkeitä, mutta ne on pidetty tarkoituksellisesti taustalla, jotta voit keskittyä siihen, mitä haluat mallien avulla tehdä.

Voi kuitenkin olla tilanteita, joissa haluat käsitellä suoraan itse mallia. Kun tiedät, että kenttäluettelo perustuu malliin, saatat haluta poistaa taulukoita tai kenttiä, koska niistä ei ole luettelossa hyötyä. Haluat ehkä tarkastella kaikkia taustalla olevia mallin tietoja tai lisätä suorituskykyilmaisimia, hierarkioita tai liiketoimintalogiikkaa. Näiden ja muidenkin syiden vuoksi voit haluta muokata tietomallia suoraan.

Jos haluat muokata tai tietomallin hallinta, Power Pivot -apuohjelman käyttäminen. Apuohjelma on osa Excel 2013: n Office Professional Plus-version, mutta ei käytössä oletusarvoisesti. Lisätietoja Käynnistä Power Pivot in Microsoft Excel-apuohjelma.

Power Pivot-taulukon ja tavallisen Excel-taulukon erot

Power Pivotvoi lisätä rivin taulukon suoraan kirjoittamalla uuden rivin tavalla kuin Excel-laskentataulukon. Mutta voit lisätä rivejä käyttämällä Liitä-komennot ja päivittämällä tiedot.

Excel-laskentataulukon tiedot ovat usein muodoltaan vaihtelevia: yhdellä rivillä voi olla numeerista tietoa ja toisella kuvia tai tekstiä. Power Pivot-taulukko taas muistuttaa relaatiotietokantaa, jossa kullakin rivillä on sama määrä sarakkeita ja suurin osa sarakkeista sisältää tietoja.

Tietomallin käyttäminen Power View'ssa

Tietomallia käytetään Power View -raportin pohjana. Voit tehostaa Power View -raportointia optimoimalla mallia Power Pivot -apuohjelmalla. Tällaisia optimointitoimenpiteitä ovat oletuskenttäluettelon määrittäminen, kenttien tai kuvien valitseminen tiettyjen rivien yksilöllisiksi tunnuksiksi sekä sen määrittäminen, kuinka toistuvia arvoja (kuten samannimisiä työntekijöitä tai asiakkaita) sisältäviä rivejä käsitellään raportointisovelluksessa.

 1. Luo tietomalli tuomalla useita liittyviä taulukoita.

 2. Avaa Power Pivot-ikkuna valitsemalla Power Pivot > Hallinta.

 3. Valitse taulukko ja määritä optimointitoimenpiteet:

  1. Valitse Lisäasetukset > Oletuskenttäjoukko. Valitse kentät, jotka näkyvät automaattisesti Power View-raportin kun napsautat päätaulukko. Katso lisätietoja Määrittäminen Oletuskenttäjoukko Power View-raporttien .

  2. Valitse Lisäasetukset > taulukon toiminta. Optimoi raportin asetteluja, ryhmitellä tietoja varten. Ryhmittely peritään oletusarvon toiminnat, joka tuottaa odottamattomia tuloksia, kuten kokoamisesta rivit, jotka on lueteltu erikseen joskus. Määritä taulukon toiminnan ominaisuuksien määrittäminen Power View-raporttien lisätietoja.

  3. Valitse Lisäasetukset > Tietoluokka. Jotkin raporttien visualisoinnit ovat tietotyyppikohtaisia. Jos sinulla on esimerkiksi aika- tai päivämääräpohjainen taulukko, voit määrittää Päivämäärä-luokan, joka auttaa Power View'ta aikapohjaisissa visualisoinneissa.

 4. Toista sama muille taulukoille.

 5. Valitse Excelissä Lisää > Power View Aloita uusi raportti. Katso Power View: tarkastelu, visualisointi ja tietojen esittäminen lisätietoja.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×