Tietolähteen kopioiminen ja muokkaaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

On tilanteita, joissa saattaa olla tarpeen kopioida tietolähdeyhteys ennen sen muokkaamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi

 • kun käsittelet Microsoft SharePoint -luetteloita ja -kirjastoja ja haluat luoda mukautetun kyselyn

  SharePoint-luetteloiden ja -kirjastojen tietolähdeyhteys näyttää oletuskyselyn tietoja, joita ei voi muokata. Jos kuitenkin kopiot SharePoint-luettelon tai -kirjaston tietolähdeyhteyden, voit sen jälkeen luoda mukautetun kyselyn.

 • kun käsittelet tietokantaa ja haluat luoda useita tietolähdekyselyitä, jotka perustuvat samoihin lähdetietoihin.

Voit myös kopioida ja muokata muita tietolähdekirjastossa olevia tietolähdeyhteyksiä. Kun valitset Kopioi ja muokkaa, luot tietolähdeyhteyden kopion. Voit sitten muokata kopiota Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkunan toimintojen avulla.

Voit muokata SQL-pohjaisten tietolähteiden kuten SharePoint-luetteloiden ja -kirjastojen sekä tietokantayhteyksien kyselyä. Muissa tietolähdeyhteyksissä ei ole kyselyä. Voit kuitenkin muokata tällaisten tietolähdeyhteyksien muita ominaisuuksia.

Valitse haluamasi toimet

Kopioiminen ja muokkaaminen SharePoint-luetteloon tai kirjastoon

Kopioiminen ja muokkaaminen tietokantayhteys

Kopioiminen ja muokkaaminen XML-tiedostoon

Kopioiminen ja muokkaaminen palvelinpuolen komentosarjan

Kopioiminen ja muokkaaminen XML-Web-palvelu

Kopioiminen ja muokkaaminen linkitetyn tietolähteen

SharePoint-luettelon tai -kirjaston kopioiminen ja muokkaaminen

Tietolähdekirjastossa olevat SharePoint-luettelot ja -kirjastot ovat yhteyksiä alkuperäisiin tietoihin ja näyttävät tietoihin tehdyn kyselyn tulokset. Toisin kuin muita tietolähdekirjaston tietolähteiden kyselyitä, et voi muokata SharePoint-luetteloiden ja -kirjastojen automaattisesti luomia tietolähteitä. Voit kuitenkin kopioida yhteyden SharePoint-luetteloon tai -kirjastoon ja luoda sitten mukautetun kyselyn, joka tuo näkyviin luetteloon tai kirjastoon haluamasi tiedot.

Seuraavia ohjeita noudattamalla voit kopioida tietolähdeyhteys ja muuta sitten nimi, kuvaus ja avainsanat tietolähteen. Lisätietoja tietolähteen kyselyn muokkaamisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava SharePoint-luettelo tai -kirjasto ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Jos et kirjoita tietolähteen kopiolle uutta nimeä, nimeksi tulee alkuperäisen tietolähteen nimi, jonka loppuun lisätään _kopio(1). Jos kopioit esimerkiksi Ilmoitukset-tietolähdeyhteyden mutta et kirjoita sille uutta nimeä, uuden tietolähteen nimeksi tulee Ilmoitukset_kopio(1).

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

Voit nyt määrittää uuden luettelon tai kirjaston kysely. Lisätietoja kyselyn luomisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

Sivun alkuun

Tietokantayhteyden kopioiminen ja muokkaaminen

Voit muokata tietokantayhteyden kyselyä nopeasti ja helposti. Jos sinulla on useita kyselyitä, joita käytät säännöllisesti, kukin kysely kannattaa tallentaa erilliseksi tietolähteeksi.

Esimerkki: Northwind Traders -tukkuvarasto tallentaa tuoteluettelonsa SQL-tietokantaan. Tietokannan oletuskysely tuo näkyviin kaikki tuotteet, jotka Northwind Traders on joskus tilannut. Ryhmän jäsen ehdottaa, että luotaisiin toinen kysely, joka tuo näkyviin vain myynnistä poistetut tuotteet. Tämä onnistuu helposti kopioimalla ensimmäinen tietolähdekysely, muokkaamalla kyselyä näyttämään vain myynnistä poistetut tuotteet ja tallentamalla mukautettu kysely uudella nimellä erilliseksi tietolähdeyhteydeksi tietolähdekirjastoon.

Seuraamalla näitä ohjeita noudattamalla voit kopioida tietolähteen ja muuta sitten nimi, kuvaus ja avainsanat tietolähteen. Lisätietoja tietolähteen kyselyn muokkaamisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava tietokantayhteys ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Jos et kirjoita tietolähteelle uutta nimeä, nimeksi tulee aiemman kohteen nimi, jonka perään lisätään _kopio(1). Jos kopioit esimerkiksi Tuotteet-tietokannan mutta et kirjoita uutta nimeä, uuden tietolähteen nimeksi tulee Tuotteet_kopio(1).

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

Voit nyt määrittää kyselyn uusi tietokantayhteys. Lisätietoja kyselyn luomisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

Sivun alkuun

XML-tiedoston kopioiminen ja muokkaaminen

Et voi muokata paikallisten XML-tiedostojen (etkä SharePoint-luetteloiden ja -kirjastojen) automaattisesti luomia tietolähdeyhteyksiä. Voit kuitenkin kopioida paikallisia XML-tiedostoja ja muokata sitten niiden tietolähteen nimeä, kuvausta tai avainsanoja. Ulkoisen XML-tiedoston nimeä, kuvausta ja avainsanoja voi muokata kopioimatta tietolähdettä.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava XML-tiedosto ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Jos et kirjoita tietolähteelle uutta nimeä, nimeksi tulee aiemman kohteen nimi, jonka perään lisätään _kopio(1). Jos kopioit esimerkiksi XML-tiedoston, jonka nimi on Tuotteet, mutta et kirjoita uutta nimeä, uuden tietolähteen nimeksi tulee Tuotteet_kopio(1).

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

Sivun alkuun

Palvelinpuolen komentosarjan kopioiminen ja muokkaaminen

Palvelinpuolen komentosarjan kopioiminen ja muokkaaminen saattaa olla hyödyllistä, jos käytät samaa palvelinpuolen komentosarjaa, mutta annat parametreille eri arvot.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava XML-tiedosto ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Jos et kirjoita tietolähteelle uutta nimeä, nimeksi tulee aiemman kohteen nimi, jonka perään lisätään _kopio(1). Jos kopioit esimerkiksi www.gotdotnet.com-sivuston palvelinpuolen komentosarjatiedoston Rss.aspx mutta et kirjoita uutta nimeä, uuden tietolähteen nimeksi tulee Rss.aspx kohteessa www.gotdotnet.com_kopio(1).

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

 6. Tee Lähde-välilehden Lisää tai muokkaa parametreja -ruudussa jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Lisää.

  • Valitse parametri, jota haluat muokata, ja valitse Muokkaa.

 7. Kirjoita Parametri-kohdan Nimi-ruutuun uuden tai muokatun parametrin nimi.

 8. Kirjoita Oletusarvo-ruutuun uuden tai muokatun parametrin oletusarvo.

  Huomautus: Jos palvelinpuolen komentosarja käyttää sivuston käyttäjän antamia parametrin arvoja, valitse Parametrin arvon voi asettaa Web-osan yhteyden kautta -valintaruutu.

Sivun alkuun

XML-pohjaisen Web-palvelun kopioiminen ja muokkaaminen

XML-pohjaisen Web-palvelun kopioiminen ja muokkaaminen saattaa olla hyödyllistä, jos muodostat yhteyden samaan Web-palveluun mutta haluat käyttää eri metodeja tai parametrien arvoja.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava XML-tiedosto ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Jos et kirjoita tietolähteelle uutta nimeä, nimeksi tulee aiemman kohteen nimi, jonka perään lisätään _kopio(1). Jos kopioit esimerkiksi Web-palvelun, jonka nimi on Webs kohteessa Northwind, mutta et kirjoita uutta nimeä, uuden tietolähteen nimeksi tulee Webs kohteessa Northwind_kopio(1).

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

 6. Valitse Lähde-välilehden Parametrit-ruudusta muokattava parametri ja valitse sitten Muokkaa.

 7. Kirjoita Parametri-ruutuun parametri, jota haluat käyttää.

  Huomautus: Jos Web-palvelu käyttää sivuston käyttäjän antamia parametrin arvoja, valitse Parametrin arvon voi asettaa Web-osan yhteyden kautta -valintaruutu.

Sivun alkuun

Linkitetyn tietolähteen kopioiminen ja muokkaaminen

Linkitetyn tietolähteen kopioiminen ja muokkaaminen saattaa olla hyödyllistä, jos linkitetty tietolähde koostuu tietokantayhteyksistä ja haluat luoda kopion linkitetystä tietokantayhteydestä ja muokata sitten sen kyselyä.

Seuraamalla näitä ohjeita noudattamalla voit kopioida tietolähteen ja muuta sitten nimi, kuvaus ja avainsanat tietolähteen. Lisätietoja tietolähteen kyselyn muokkaamisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

 1. Jos Tietolähdekirjasto-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, valitse Tehtäväruudut-valikosta Tietolähdekirjasto.

 2. Valitse Tietolähdekirjasto-tehtäväruudusta kopioitava tai muokattava linkitetty tietolähde ja valitse sitten Kopioi ja muokkaa.

  Näyttöön tulee Tietolähteen ominaisuudet -valintaikkuna.

 3. Kirjoita Yleiset-välilehden Nimi-ruutuun uuden tietolähteen nimi.

  Huomautus: Toisin kuin muissa tietolähdeyhteyksissä, jos et kirjoita tietolähteelle uutta nimeä, nimeksi tulee sama nimi kuin aiemmalle kohteelle.

 4. Kirjoita Kuvaus-ruutuun uuden tietolähteen kuvaus.

 5. Kirjoita Avainsanat-ruutuun haluamasi avainsanat.

Voit nyt määrittää kyselyn uusi tietokantayhteys. Lisätietoja kyselyn luomisesta on artikkelissa Tietolähdekyselyn luominen.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×