Tietokuvien käyttäminen muodoissa

Tietokuvilla saat näkyviin muodon sisältämät tiedot. Microsoft Visio 2010 ohjelmassa voit luoda omia tietokuvia, joissa voi olla tekstiä, tietopalkkeja, kuvakkeita tai yksilöllisiä täyttövärejä.

Huomautukset: 

Tässä artikkelissa:

Mikä on tietokuva?

Tietokuvan luominen

Aiemmin luodun tietokuvan käyttäminen muodossa

Aiemmin luodun tietokuvan muuttaminen

Tietokuvan poistaminen muodosta

Mikä on tietokuva?

Tietokuva on visuaalinen tehoste, jonka avulla saat muodon sisältämät tiedot näkyviin. Tietokuva esittää tiedot tekstin ja kuvien, kuten numeroiden, lippujen ja edistymispalkkien, yhdistelmänä.

Oletetaan, että sinulla on esimerkiksi prosessia edustava muoto, jossa on tietoja esimerkiksi prosessin kustannuksista, prosessin numero, omistaja, tarkoitus, alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja tila:

Prosessimuoto ilman tietokuvaa.

1. Prosessimuoto ilman tietokuvia.

2. Muodon tiedot -tehtäväruutu, jossa näkyvät prosessimuodon tiedot.

Kuvittele nyt, että haluaisit esittää prosessimuodon tiedot visuaalisesti:

Prosessimuoto, jossa käytetään tietokuvaa.

1. Prosessin tarkoitus (Testi) näkyy ainutkertaisena täyttövärinä.

2. Prosessin kustannukset (50 000,00 €) näkyvät tietopalkkina.

3. Prosessin tila (Ei aloitettu) näkyy kysymysmerkkikuvakkeena.

4. Omistaja (Heidi Steen) ja prosessin päättymispäivämäärä (30/9/2009) näkyvät kuvateksteinä.

Muodon sisältämien tietojen tuominen näkyviin on helppoa käyttämällä tietokuvaa. Tällä tavalla sinun ei tarvitse valita muotoa ja tarkastella Muodon tiedot -tehtäväruutua. Lisäksi voit nopeasti tarkastella useiden muotojen sisältämiä tietoja samanaikaisesti tarkastelemalla muotojen tietokuvia.

Kun olet luonut tietokuvan, voit käyttää sitä muissa muodoissa, joissa on samat tiedot. Jos muutat tietokuvaa, muutokset vaikuttavat oletusarvoisesti kaikkiin muotoihin, joissa kyseinen tietokuva on käytössä.

Voit luoda muotoja varten haluamasi määrän tietokuvia. Voit esimerkiksi luoda yhden tietokuvan prosessin tietoja varten ja käyttää sitä kaikissa työntekijämuodoissa. Voit luoda toisen tietokuvan laitteiston tietoja varten ja käyttää sitä kaikissa laitteistomuodoissa.

Mistä tiedot tulevat?     Tietokuvissa käytettävissä olevat tiedot ovat näkyvissä kunkin muodon Muodon tiedot -valintaikkunassa. Voit joko kirjoittaa kunkin muodon tiedot erikseen Muodon tiedot -tehtäväruutuun tai voit käyttää ohjattua Linkitä tiedot muotoihin -toimintoa. Jos tuot tiedot käyttämällä ohjattua Linkitä tiedot muotoihin -toimintoa, voit valita, miten tiedot näytetään Visiossa. Lisätietoja ohjatusta toiminnosta on ohjeaiheessa Tietojen tuominen Excelistä, SQL Serveristä, SharePoint-sivustoista ja muista ulkoisista lähteistä.

Huomautus: Saat Muodon tiedot tehtäväruudun näkyviin valitsemalla Tiedot-välilehden Näytä tai piilota ryhmästä Muodon tiedot -ikkuna valintaruudun.

Sivun alkuun

Tietokuvan luominen

Voit lisätä tietokuvaan neljän tyyppisiä kohteita: tekstiä, tietopalkkeja, kuvakkeita ja värikoodauksia. Seuraavissa osissa on ohjeet kunkin elementin lisäämiseen.

Huomautus: Nämä ohjeet toimivat parhaiten, jos muodossa on jo tietoja. Lisätietoja tietojen käyttämisestä muodoissa on ohjeaiheessa Tietojen tuominen Excelistä, SQL Serveristä, SharePoint-sivustoista ja muista ulkoisista lähteistä.

Tekstikuvan lisääminen muotoon

Voit valita joko kuvatekstejä tai tekstiotsikoita. Kuvatekstit sisältävät sekä sarakkeen nimen että sen arvon. Otsikoissa näkyy vain tiedon arvo.

 1. Valitse muoto, jolle haluat luoda tietokuvan.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Luo uusi tietokuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valintaikkunan Näytä-kohdan Tietokenttä-luettelosta haluamasi tietokenttä.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Teksti.

 5. Valitse Näyttömuoto-luettelosta Teksti.

 6. Valitse haluamasi tekstikuvan tyyli Tyyli-luettelosta.

 7. Valitse tekstikuvan sijainti Sijainti-kohdasta jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletusarvoista sijaintia, valitse Käytä oletussijaintia -valintaruutu.

  • Jos haluat määrittää jonkin toisen sijainnin, poista Käytä oletussijaintia valintaruudun valinta, valitse Vaaka tai Pysty ja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse Tiedot-kohdasta kuvatekstin tai otsikon ulkoasun asetukset.

 9. Kun uusi tietokuvakohde on valmis, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä muita kohteita tietokuvaan, toista vaiheet 3–9.

 11. Kun et halua lisätä enempää kohteita tietokuvaan, valitse Uusi tietokuva valintaikkunasta Käytä ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Tietopalkin lisääminen muotoon

Tietopalkeissa tiedot näkyvät dynaamisina pienoiskaavioina, kuten tilanneilmaisimina, luokituksina, lämpömittareina ja nopeusmittareina.

 1. Valitse muoto, jolle haluat luoda tietokuvan.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Luo uusi tietokuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valintaikkunan Näytä-kohdan Tietokenttä-luettelosta haluamasi tietokenttä.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu tietopalkki.

 5. Valitse Näyttömuoto-luettelosta Tietopalkki.

 6. Valitse haluamasi tietopalkin tyyli Tyyli-luettelosta.

 7. Valitse haluamasi tietopalkin sijainti Sijainti-kohdasta jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletusarvoista sijaintia, valitse Käytä oletussijaintia -valintaruutu.

  • Jos haluat määrittää jonkin toisen sijainnin, poista Käytä oletussijaintia valintaruudun valinta, valitse Vaaka tai Pysty ja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse Tiedot-kohdasta tietopalkin ulkoasun asetukset.

 9. Kun uusi tietokuvakohde on valmis, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä muita kohteita tietokuvaan, toista vaiheet 3–9.

 11. Kun et halua lisätä enempää kohteita tietokuvaan, valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Käytä ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Kuvakejoukon lisääminen muotoon

Voit tuoda tiedot näkyviin käyttämällä kuvakejoukkoja, kuten lippuja, liikennemerkkejä ja suuntanuolia. Voit määrittää kuvakkeet näkymään tiettyjen arvojen, päivämäärien, ilmausten tai jopa muiden samassa muodossa olevien tietokenttien perusteella.

Voit käyttää esimerkiksi lippuja vertaillaksesi tämän ja edellisen vuoden myyntiä. Voit määrittää lippujen arvot alla olevan esimerkin tavoin siten, että sininen lippu tarkoittaa myynnin merkittävää kasvua, keltainen lippu kohtalaista kasvua ja punainen lippu myynnin vähenemistä kyseisenä vuonna.

 1. Valitse muoto, jolle haluat luoda tietokuvan.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Luo uusi tietokuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valintaikkunan Näytä-kohdan Tietokenttä-luettelosta haluamasi tietokenttä.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Kuvakejoukko.

 5. Valitse Näyttömuoto-luettelosta Kuvakejoukko.

 6. Valitse Tyyli-luettelosta haluamasi kuvakejoukko.

 7. Valitse Sijainti-kohdasta kuvakkeen sijainti jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos haluat käyttää oletusarvoista sijaintia, valitse Sijainti-kohdasta Käytä oletussijaintia valintaruutu.

  • Jos haluat määrittää jonkin toisen sijainnin, poista Käytä oletussijaintia valintaruudun valinta, valitse Vaaka tai Pysty ja valitse sitten haluamasi sijainnit.

 8. Valitse Säännöt kuvakkeiden näyttämistä varten -kohdasta kunkin kuvakkeen edustama arvo.

 9. Kun uusi tietokuvakohde on valmis, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä muita kohteita tietokuvaan, toista vaiheet 3–9.

 11. Kun et halua lisätä enempää kohteita tietokuvaan, valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Käytä ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Täyttövärin käyttäminen tiedon arvon mukaan

Käyttämällä Väritä arvon mukaan -vaihtoehtoa voit osoittaa ainutkertaiset arvot tai arvoalueet täyttövärin avulla.

Huomautus: Jos luot useampia Väritä arvon mukaan -tietokuvakohteita ja molemmat vaihtoehdot toteutuvat jossakin yksittäisessä muodossa, Visio käyttää tietokuvan täyttöä siinä muodossa, joka näkyy ensimmäisenä Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa.

 1. Valitse muoto, jolle haluat luoda tietokuvan.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Luo uusi tietokuva.

  Visio 2010 -valintanauhan Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmä.

 3. Valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Uusi kohde.

  Uusi tietokuva -valintaikkuna

 4. Valitse Uusi kohde -valintaikkunan Näytä-kohdan Tietokenttä-luettelosta tietokuvassa käytettävä tietokenttä.

  Uusi kohde -valintaikkuna, josta on valittu Väritä arvon mukaan.

 5. Valitse Näyttömuoto-luettelosta Väritä arvon mukaan.

 6. Valitse Väritysmenetelmä-luettelosta, miten Visio käyttää täyttöä muodossa kyseisen tietokentän perusteella:

  • Jokainen väri edustaa yksittäistä arvoa      Voit ottaa värin käyttöön kaikissa muodoissa, joilla on sama arvo. Voit esimerkiksi merkitä kaikki myyntiosaston työntekijät keltaisella ja kaikki kirjanpito-osaston työntekijät punaisella.

  • Jokainen väri edustaa arvoaluetta      Voit määrittää jonkin kirkkaista ja himmeistä sävyistä muodostuvan värialueen vastaamaan arvoaluetta. Voit esimerkiksi määrittää punaisesta vaaleanpunaiseksi himmenevän värialueen vastaamaan myynnin kasvun arvoja korkea, normaali ja matala.

 7. Kirjoita Värimääritykset-kohtaan täyttöväreissä käytettävät tietokenttien arvot ja valitse käytettävät täyttövärit sekä tekstin värit.

 8. Jos haluat luoda lisää mahdollisia täyttövärejä, valitse Lisää.

 9. Kun uusi tietokuvakohde on valmis, valitse OK.

 10. Jos haluat lisätä muita kohteita tietokuvaan, toista vaiheet 3–9.

 11. Kun et halua lisätä enempää kohteita tietokuvaan, valitse Uusi tietokuva -valintaikkunasta Käytä ja valitse sitten OK.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun tietokuvan käyttäminen muodossa

Huomautus: Muodossa, jossa käytät aiemmin luotua tietokuvaa, on oltava tietokuvassa käytetyt tietokentät.

 1. Valitse muoto, jossa haluat käyttää tietokuvaa.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Käytettävissä olevat tietokuvat -kohdasta haluamasi tietokuva.

  Poista tietokuva muodosta valitsemalla Ei tietokuvaa.

Huomautus: Voit tarkastella tietokuvalla varustetun muodon esikatselua siirtämällä osoittimen kuvan päälle.

Sivun alkuun

Aiemmin luodun tietokuvan muuttaminen

 1. Valitse muoto, joka sisältää sen tietokuvan, jota haluat muokata.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse Muokkaa tietokuvaa.

  Muokkaa tietokuvaa -valintaikkuna

 3. Tee Muokkaa tietokuvaa -valintaikkunassa joku seuraavista toimista:

  1. Jos haluat muuttaa tietokenttää, jota kuva edustaa, valitse Tietokenttä-sarakkeesta jokin toinen kenttä kyseiselle kohteelle.

  2. Jos haluat muuttaa Näyttömuoto-sarakkeessa näkyvän kuvan värejä, asetuksia, fonttia, muotoa tai tyyppiä, valitse kohde, jota haluat muuttaa, ja valitse sitten Muokkaa kohdetta. Valitse Muokkaa kohdetta -valintaikkunan Näytä-kohdan Näyttömuoto-luettelosta haluamasi kuvan tyyppi.

  3. Jos haluat muuttaa tietokuvakohteen sijaintia suhteessa muotoon, valitse Näyttömuoto-sarakkeesta se kohde, jota haluat muuttaa, ja valitse sitten Muokkaa kohdetta. Valitse Muokkaa kohdetta valintaikkunan Sijainti-kohdasta haluamasi sijainti.

 4. Jos haluat, että muutokset tulevat voimaan kaikissa samaa tietokuvaa käyttävissä muodoissa, valitse Toteuta muutokset kohdasta Kaikki muodot, joissa on tämä tietokuva.

 5. Jos haluat, että muutokset ovat voimassa vain valituissa muodoissa, valitse Toteuta muutokset kohdasta Vain valitut muutokset.

Sivun alkuun

Tietokuvan poistaminen muodosta

 1. Valitse muodot, joista haluat poistaa tietokuvat.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Näytä tiedot -ryhmästä Tietokuvat ja valitse sitten Ei tietokuvaa -kohdasta Ei tietokuvaa.

  Poista tietokuva muodosta valitsemalla Ei tietokuvaa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×