Tietokannan objektien rakenneasetusten mukauttaminen

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit määrittää tietokanta-asetukset, joilla voidaan muokata Access paikallisen tietokannan objektien rakennetta valitsemalla Tiedosto, asetuksetja sitten Objektien suunnittelutyökalut. Voit määrittää muotoiluvaihtoehdoista taulukon, lomakkeen, raportin ja kyselyjen rakenneasetuksia tästä keskitetystä Access asetukset sijainnista, vaikka useimmat asetukset ohitetaan taulukon taulukkonäkymässä ja asettelu-näkymissä. Voit mukauttaa valittujen Virheentarkistuksen asetukset tähän luokkaan.

Huomautus: Jos käytät Access 2007: ssä, napsauta Microsoft Office-painiketta > Access-asetuksetja sitten Objektien suunnittelutyökalut.

Huomautus: Tämä artikkeli ei koske Access-verkkosovelluksia eli tietokantaa, jonka voit suunnitella Accessilla ja julkaista verkossa.

Sisältö

Taulukoiden rakenneasetusten mukauttaminen

Kyselyiden rakenneasetusten mukauttaminen

Lomakkeiden ja raporttien rakenneasetusten valitseminen

Virheentarkistusasetusten muuttaminen

Taulukoiden rakenneasetusten mukauttaminen

Taulukon rakennenäkymäalue sisältää asetukset, joilla voit luoda taulukoiden mukautettuja oletusasetuksia. Voit esimerkiksi määrittää niiden tekstin fonttityypin ja -koon, kentän nimien etu- ja jälkiliiteasetukset sekä asetukset, joilla Access voi indeksoida kentät automaattisesti.

Accessin asetusten taulukon rakenneasetukset

Asetus

Kuvaus

Kentän oletustietotyyppi

Määritä tai vaihda uusien taulukoiden kenttien ja aiemmin luotuihin taulukoihin lisättyjen kenttien oletustietotyyppi. Oletustietotyyppi on Teksti.

Tekstikentän oletuskoko

Määritä kentän enimmäismerkkimäärä valitulle oletustietotyypille. Oletusarvoinen enimmäismäärä on 255 merkkiä, jota ei voi ylittää.

Lukukentän oletuskoko

Määritä Luku-tietotyyppiä olevien kenttien kokonaislukutyyppi tai muuta sitä.

Automaattinen indeksoiminen tuotaessa ja luotaessa

Kirjoita alku- tai kenttänimen merkkiä. Kun tuot kenttiä ulkoisesta tiedostosta tai kenttien lisääminen taulukkoon, Access indeksoi automaattisesti ne kentät, joiden nimet vastaavat tässä kirjoittamiasi merkkejä. Erota merkkijonot puolipiste avulla. Esimerkiksi, jos kirjoitat yksikkönimi, Access indeksoi kentät, joiden nimet ovat ”Yksikköhinta” ja ”YrityksenNimi”.

Näytä ominaisuuden päivittämisvaihtoehtojen painikkeet

Kun tämä asetus valitaan, näkyviin tulee Ominaisuuden päivitysvaihtoehdot -painike. Painike ilmestyy näkyviin, kun vaihdat taulukon kentän ominaisuutta, ja kysyy, haluatko päivittää kyselyiden, lomakkeiden ja raporttien vastaavat ominaisuudet automaattisesti aina, kun muutat tiettyjä kenttäominaisuuksia taulukkorakenteessa.

Sivun alkuun

Kyselyiden rakenneasetusten mukauttaminen

Kun valitset asetuksia Kyselyn rakennenäkymä -alueelta, Access lisää uusiin kyselyihin automaattisesti suunnitteluelementtejä.

näyttää kyselyn rakenneasetukset

Asetus

Kuvaus

Näytä taulukoiden nimet

Valitse tämä asetus, kun haluat seurata useisiin taulukoihin perustuvan kyselyn kenttien lähteitä. Kun asetus on valittu, Access näyttää Taulukko-rivin kyselyn rakenneruudukossa. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan, ohjelma piilottaa rivin vain uusissa kyselyissä.

Huomautus: Jos avaat kyselyn, jossa taulukoiden nimet näkyivät aiemmin, Access ohittaa tämän asetuksen.

Näytä kaikki kentät

Jos tämä asetus valitaan, Access lisää kyselyihin Select * -komennon. Komento noutaa tietyn kyselyn pohjana olevien taulukoiden tai kyselyjen kaikki kentät. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat nähdä vain ne kentät, jotka lisäät käyttäessäsi kyselyn suunnittelua.

Huomautus: Tämä asetus koskee kaikkia niitä uusia kyselyjä, jotka luodaan Access -ohjelman nykyisessä esiintymässä.

Automaattiset liitokset

Valitse tämä asetus, jos haluat luoda kahden taulukon väliin automaattisesti sisäliitoksen käyttäessäsi kyselyn suunnittelua. Jos haluat määrittää suhteen itse, poista tämän asetuksen valinta.

Huomautus: Tämä asetus toimii vain, jos kummassakin taulukossa on samanniminen kenttä, jolla on sama tietotyyppi, ja jos jommallakummalla näistä kentistä on perusavain.

Kyselyn rakennenäkymän fontti

Fontti: määrittää kyselyn suunnittelussa käytettävän oletusfontin.

Koko: määrittää kyselyn suunnittelussa käytettävän oletusfontin koon.

SQL Server -yhteensopiva syntaksi (ANSI 92)

  • Tämä tietokanta Valitse tämä asetus, jos haluat suorittaa kyselyjä Microsoft SQL Server -tietokannoissa. Jos tämä asetus on valittuna, kaikkia kyselyjä varten on käytettävä ANSI-92-syntaksia. Vanhempaa ANSI-89-standardia (Access-ohjelman oletusarvo) käyttämällä kirjoitetut kyselyt eivät ehkä toimi tai ne saattavat palauttaa odottamattomia tuloksia.

  • Oletusarvo uusille tietokannoille: valitse tämä asetus, jos haluat, että ANSI-92 on kaikkien tässä Access-esiintymässä luotujen uusien tietokantojen kyselyjen oletussyntaksi.

Sivun alkuun

Lomakkeiden ja raporttien rakenneasetusten valitseminen

Suunnitellessasi lomaketta tai raporttia nämä asetukset määrittävät valintatavan, kun yksi tai useita ohjausobjekteja valitaan vetämällä valintakehystä. Valitut asetukset koskevat kaikkia Access-tietokantoja huolimatta siitä, ovatko ne avoinna vai eivät. Asetukset koskevat myös myöhemmin luotavia tietokantoja.

Näyttää lomakkeiden ja raporttien suunnitteluasetukset

Asetus

Kuvaus

Valittu osittain

Valintakehys kattaa osan ohjausobjektista tai ohjausobjektien ryhmästä.

Valittu kokonaan

Valintakehys kattaa koko ohjausobjektin tai ohjausobjektien ryhmän.

Lomakemalli

Voit muuttaa oletusasetusta määrittämällä aiemmin luodun lomakkeen nimen, jota haluat käyttää kaikkien uusien lomakkeiden mallina. Mallista luoduilla lomakkeilla on samat osa- ja ohjausobjektiominaisuudet kuin mallilla.

Raporttimalli

Voit muuttaa oletusasetusta määrittämällä aiemmin luodun raportin nimen, jota haluat käyttää kaikkien uusien raporttien mallina. Mallista luoduilla raporteilla on samat osa- ja ohjausobjektiominaisuudet kuin mallilla.

Käytä aina tapahtumatoimintosarjoja

Käynnistää Visual Basic -editorin, mutta Valitse muodostin -valintaikkuna ei tule näyttöön. Oletusarvoisesti valintaikkuna tulee näkyviin, kun napsautat jonkin tapahtuman ominaisuusikkunaa Muodostin-painike .

Sivun alkuun

Virheentarkistusasetusten muuttaminen

Nämä virheentarkistusasetukset ovat käytössä oletusarvoisesti, jotta Access voi tarkistaa automaattisesti erilaisia lomakkeiden ja raporttien rakenteessa ilmeneviä virheitä, mutta voit poistaa sellaisten asetusten valinnan, joita et tarvitse.

Objektien suunnittelutyökalut -luokan virheentarkistusasetukset

Asetus

Kuvaus

Ota virheentarkistus käyttöön

Ottaa lomakkeiden ja raporttien virheentarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Access asettaa virheen ilmaisimet ohjausobjekteihin, joissa on yhden tai useamman tyyppisiä virheitä. Ilmaisimet ilmestyvät kolmioina ohjausobjektin vasempaan tai oikeaan yläkulmaan sen mukaan, mikä tekstin suunta on asetettu vakioasetukseksi. Ilmaisimen väri on vakioasetuksena vihreä, mutta voit vaihtaa väriä tarpeidesi mukaan. Virheentarkistus on käytössä vakioasetuksena. Jos poistat valinnan tästä valintaruudusta, virheentarkistus poistetaan käytöstä tietokannoissa.

Etsi selitteet ja ohjausobjektit, joita ei ole liitetty toisiinsa

Kun valitset ohjausobjektin ja selitteen, Access varmistaa, että valitut objektit on liitetty toisiinsa. Jos Access löytää virheen, näyttöön tulee virheen ilmaisimen sijasta Jäljitä virhe -painike. Jäljitä virhe -painike tulee näyttöön, vaikka selite tai ohjausobjekti liitettäisiin toiseen objektiin.

Etsi uudet selitteet, joita ei ole liitetty

Tämä asetus koskee vain lomakkeita. Kun asetus valitaan, Access varmistaa, että kaikki uudet selitteet on liitetty ohjausobjektiin.

Etsi pikanäppäinvirheet

Access tarkistaa, onko samoja pikanäppäimiä ja virheellisiä pikanäppäimiä, kuten välilyöntimerkkejä, määritetty ja esittää vaihtoehtojen luettelon. Tämä asetus koskee vain lomakkeita.

Etsi virheelliset ohjausobjektin ominaisuudet

Access tarkistaa, onko ohjausobjektien ominaisuuksissa virheitä, kuten virheellisiä lausekkeita tai kenttien nimiä.

Etsi raportin yleiset virheet

Access tarkistaa, onko raporteissa yleisiä virheitä, kuten virheellisiä lajittelujärjestyksiä tai valittua paperikokoa suurempia leveyksiä. Tämä asetus koskee vain raportteja.

Virheen ilmaisimen väri

Määritä virheen ilmaisimen väri tai muuta väriä. Virheen ilmaisin tulee esiin, kun lomakkeessa, raportissa tai ohjausobjektissa on virhe.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×