Office
Kirjaudu sisään

Tietojen yhdistäminen Web-osina

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Eri tietolähteistä peräisin olevien tietojoukkojen yhdistäminen on monia tuotteita ja tekniikoita käytettäessä hankalaa ja vaatii ohjelmointitaitoja. Voit kuitenkin yhdistää tietoja käyttämällä Verkko-osa valikoita ja painikkeita kirjoittamatta mukautettua koodia. Web-osia yhdistämällä voit esimerkiksi esittää kahden Web-osan tiedot vaihtoehtoisissa näkymissä, suorittaa yhdistettyjen Web-osien välisiä laskelmia ja suodattaa Web-osan toisen Web-osan arvoilla – kaikki tämä samalla Verkko-osasivu.

Artikkelin sisältö

Yleisiä tietoja verkko-osien yhteydet

Luo Web-osien yhteydet

Luo tai muuta kaksi verkko-osien välinen yhteys

Määritä yhteys-valintaikkunan Web-osan yhteyden

Web-osien välisen yhteyden poistaminen

Yleisiä liitetiedostotyyppejä Web-osien yhteydet

Yleisiä tietoja Web-osan yhteyksistä

Web-osien yhteyksien avulla voit luoda tai kehittää Web-osa-sivuja. Web-osat yhdistetään siten, että kun suoritat toimen yhdelle Web-osalle, toisenkin Web-osan sisältö muuttuu.

Voit esimerkiksi yhdistää työntekijät sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan Kuva-Web-osaan siirtämällä tietoja kahden Web-osan välillä. Aina kun valitset rivin Luettelonäkymä-Web-osasta, joka sisältää sarakkeen, jossa on työntekijän valokuva, valokuva näkyy Kuva-Web-osassa.

WWW-osan perusyhteys

1. Web-osan yhteys on tapa siirtää tietoa Web-osasta toiseen ja synkronoida osien toiminnat.

2.  Tiedot otetaan yhdestä Web-osasta.

3. Tieto voi olla luettelo, rivi, solu tai parametriarvo.

4. Toinen Web-osa vastaanottaa tiedot.

Yhteyden voi muodostaa kummasta tahansa Web-osasta Web-osa-valikon Yhteydet-komennon yhteystyyppialivalikon avulla. Jos Web-osan yhteystyyppialivalikon komento on esimerkiksi Lisää rivi kohteeseen, toisen Web-osan yhteystyyppialivalikon komento on Vastaanota rivi kohteesta.

Samalle Web-osa-sivulle luotavien Web-osien yhteyksien lisäksi voit luoda Web-osien välisiä yhteyksiä kahden samaan ylimmän tason sivustoon kuuluvan Web-osa-sivun välille käyttämällä Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivaa Web-suunnitteluohjelmaa, kuten Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Sivun alkuun

Web-osan yhteyksien muodostaminen

Web-osan yhteyksiä sisältävän Web-osa-sivun luominen on kolmivaiheinen prosessi.

Vaihe 1: Web-osa-sivulle sijoitettavien tietojen valitseminen

Yleensä tarvittavat tiedot sisältäviä Luettelonäkymä-Web-osia on vähintään yksi. Luetteloiden tiedot ovat sarkainmuodossa, joten tietoja on helppo muokata, päivittää, lajitella, suodattaa ja yhdistää. Työkaluruudun näkymänvalitsimen avulla voit muuttaa Luettelonäkymä-Web-osaa ja käsitellä vain tarvitsemiasi sarakkeita.

Vaihe 2: Web-osan lisääminen Web-osa-sivulle

Useimmat luettelot ovat käytettävissä Luettelonäkymä-Web-osina Web-osavalikoimassa. Muut Web-osa ovat yleensä käytettävissä muissa Web-osavalikoimissa, joita käyttäjällä on oikeus käyttää. Joskus Web-osa täytyy ehkä tuoda toisesta sivustosta, jossa on luotu kiinnostava tai käytännöllinen Web-osan esiintymä. Voit myös etsiä Web-osia ulkoisista Web-sivustoista ja pyytää sitten järjestelmänvalvojaa asentamaan niitä sivustoosi. Voit etsiä Web-osia esimerkiksi Microsoft Office SharePoint Server 2007 -Web-komponenttihakemistosta tai jonkin toisen ohjelmistovalmistajan Web-sivustosta. Ajan myötä Web-osavalikoimasi kasvaa ja mukautuu omiin ja yrityksesi tarpeisiin.

Vaihe 3: Web-osan tarkoituksenmukainen yhdistäminen

Voit yhdistää vain Web-osia, jotka tukevat Web-osan yhteyksiä. Web-osan yhteyksiä tukevia Web-osia ovat muun muassa Luettelonäkymä-Web-osa, Lomake-Web-osa ja Kuva-Web-osa. Web-osa-valikon Yhteydet-alivalikossa näkyvät vain ne yhteystyypit, jotka voit muodostaa, ja käytettävien Web-osien alavalikossa näkyvät vain yhteensopivat Web-osat. Kun olet suorittanut vaiheet 1 ja 2, Web-osan yhteyden muodostaminen on helppoa eikä edellytä koodien tai komentosarjojen tuntemusta.

Huomautus: Voit muodostaa yhteyksiä vain samalla Web-osa-sivulla olevien Web-osien välille. Voit yhdistää Web-osan jonkin toisen sivuston tai tietolähteen tietoihin lisäämällä tietonäkymän Microsoft Windows SharePoint Services -yhteensopivalla Web-suunnitteluohjelmalla, kuten Office SharePoint Designer 2007.

Sivun alkuun

Kahden Web-osan välisen yhteyden luominen tai muuttaminen

Voit yhdistää Web-osia toisiinsa, siirtää tietoja ja synkronoida toimintaa niiden välillä valikkojen ja valintaikkunoiden avulla.

 1. Web-osa-sivun avaaminen

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Päätä, mitkä kaksi Web-osaa yhdistetään. Voit luoda yhteyden tai muuttaa sitä aloittamalla kummasta tahansa Web-osasta.

 4. Jommankumman verkko-osat, valitse verkko-osan valikon WWW-osa , sitten yhteydet, yhteydestä, johon haluat luoda tai muokata esimerkiksi Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteestaja osoita ja valitse sitten nimi Web-osa, jolle haluat luoda tai muuttaa yhteyttä.

  Tietoja Yhteydet-alivalikon komennoista

  Valitse komento yhteydet - alivalikon

  Kuvaus

  Lisää rivi kohteeseen

  Voit yhdistää Luettelonäkymä-verkko-osan toiseen verkko-osaan siirtämällä valitun tietorivin toiseen verkko-osaan. Toinen verkko-osa voi näyttää rivitietoja tai käyttää niitä suodattimena tai parametriarvona sen mukaan, miten toinen verkko-osa on luotu ja vastaanottaa tietoja.

  Vakionäkymässä valintapainikkeet sisältävä Valitse kohde -sarake lisätään automaattisesti, kun yhdistät Luettelonäkymä-verkko-osan. Näin voit merkitä toiseen verkko-osaan siirrettävän rivin. Voit valita vain yhden rivin kerrallaan vakionäkymästä. Jotkin sarakkeet, kuten Muokkaa-sarake, eivät ole käytettävissä verkko-osan yhteydessä.

  Voit valita taulukkonäkymästä useita rivejä, mutta vain yksi rivi siirretään toiseen verkko-osaan. Jos valitset useita rivejä, toiseen verkko-osaan siirretään aktiivisen solun sisältävä rivi ja muut rivit ohitetaan. Summarivi- tai Uusi rivi -kohdan tietoja ei voi siirtää toiseen verkko-osaan.

  Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää useita verkko-osia.

  Lisää tiedot kohteeseen

  Voit yhdistää Luettelonäkymä-verkko-osan toiseen verkko-osaan, joka toimii luettelon tietojen kanssa. Tässä tapauksessa Luettelonäkymä-verkko-osa on toisen verkko-osan tietolähde.

  Vakio- ja taulukkonäkymässä vain näkymän tiedot annetaan toiselle verkko-osalle.

  Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää useita verkko-osia.

  Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta

  Vakio- ja taulukkonäkymässä voit yhdistää luettelonäkymä-WWW-osan toiseen WWW-osaan, joka voi toimittaa sille seuraavat tiedot:

  1. yhden tai useamman sarakkeen nimen ja arvon tietoparin, jonka perusteella Luettelonäkymä-Web-osan tiedot.

  2. tiedot lajitellaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen Luettelonäkymä-Web-osan sarake.

  Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä Luettelonäkymä-verkko-osaan voi yhdistää vain yhden muun verkko-osan.

  Web-osa-valikkoa ei ehkä ole otettu käyttöön tai se ei ole näkyvissä Web-osa-sivulla. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että Web-osa tai vyöhyke ei tue yhteyksiä, käyttämäsi selain ei ole Windows SharePoint Services -yhteensopiva tai yhteydet eivät ole käytössä sivustossa.

 5. Joitakin Web-osa-yhteyksiä varten täytyy ehkä valita lisätietoja Määritä yhteys -valintaikkunasta. Sinun on esimerkiksi ehkä valittava käytettävä yhteyslaji tai suodatettava sarake. Web-osan tai kummankin osan luontitavan mukaan näyttöön saattaa tulla muitakin yhteyskohtaisia valintaikkunoita. Lisätietoja on mukautetun Web-osan mahdollisissa ohjeissa.

  Vihje: Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

  Huomautukset: 

  • Yhteystyyppien alivalikon sisältö voi vaihdella Web-osa-sivujen ja Web-osien kesken muun muassa sivun, osan tai vyöhykkeen ominaisuuksien, osien sivukohtaisen yhteensopivuuden ja yhteystyyppien yhteensopivuuden mukaan.

  • Vain Web-osat, jotka voi yhdistää, näkyvät Web-osat-alivalikossa. Joitakin sivun Web-osia ei voi määrittää yhteyksiä varten, jotkin eivät tue yhteyksiä nykyiseen Web-osaan tai tietyt yhteysrajoitukset on ehkä ylitetty.

Sivun alkuun

Määritä yhteys-valintaikkunan Web-osan yhteyden

Määritä yhteys -valintaikkunassa voit kohdistaa tiedot vastaanottavan Web-osan ja tiedot tuottavan Web-osan sarakkeet toisiinsa.

Huomautus: Voit muodostaa muodollisesti oikean mutta epätarkoituksenmukaisen yhteyden. Tiedot tuottavassa Web-osassa voi esimerkiksi olla tuotetunnus-sarake ja tiedot vastaanottavassa Web-osassa työntekijän tunnus -sarake. Vaikka sarakkeet voi kohdistaa toisiinsa, hakutuloksilla ei ole mitään merkitystä.

Valitse Sarake-luetteloruudusta tiedot vastaanottavan Web-osan sarake tai tiedot tuottavan osan sarake tai molemmat.

Yleisiä esimerkkejä

 • Vastaavat solun tai kentän tiedot toiseen verkko-osan verkko-osan tietorivin   

  Lähde-Web-osa on Yhteystietoluettelo-Web-osa. Yksi luettelonäkymän sarakkeista sisältää Valokuva-hyperlinkin, joka sisältää yhteyshenkilön valokuvan URL-osoitteen. Muodostat yhteyden Kuva-Web-osaan, jossa voi näkyä vain kuvan sisältävä URL. Valitse Yhteystieto-Web-osasta Valokuva-sarake, jotta yhteys kohdistuisi Kuva-Web-osan oikeaan sarakkeeseen.

 • Vastaavat yhden verkko-osan toiseen verkko-osan tietosarakkeeseen tietorivin niin, että voit suodattaa   

  Lähde-Web-osa on Luettelonäkymä-Web-osa, joka sisältää tilaustietoja. Yksi luettelonäkymän sarakkeista sisältää rivikohteen TilauksetTiedotTunnus. Muodostat yhteyden toiseen Luettelonäkymä-Web-osaan, jonka monissa sarakkeissa on tilaustietoja, mutta vain yksi sarake on vastaavasti nimeltään TilauksetTiedotTunnus. Jotta voit yhdistää Web-osat siten, että kun valitset tilauksen yhdestä Web-osasta, toisessa osassa näkyvät kaikki tilauksen rivikohteet, kummankin Web-osan TilauksetTiedotTunnus-sarakkeiden on vastattava toisiaan.

  Huomautus: Sarakkeen nimen ei tarvitse olla sama, mutta sarakkeen sisältämien tietojen on vastattava toisiaan tai niillä on oltava samat arvot.

Sivun alkuun

Kahden Web-osan välisen yhteyden poistaminen

 1. Web-osa-sivun avaaminen

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikosta Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Osoita jommankumman verkko-osat, josta haluat poistaa yhteyden, valitse verkko-osan valikon WWW-osa sitten yhteydet, jonka haluat poistaa yhteyden tyyppi, Esimerkiksi Lisää rivi kohteeseen tai Hae lajittelu tai suodatus Valitse , ja valitse sitten WWW-osan, josta haluat poistaa yhteyden nimi.

  Huomautus: Kunkin yhteyden muodostaneen valinnan kohdalla näkyy valintamerkki yhteydet sisältävässä alivalikossa. Jos valintamerkkiä ei näy, yhteyttä ei ole muodostettu.

 4. Valitse Määritä yhteys -valintaikkunasta Poista yhteys.

 5. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan Web-osien välisen yhteyden poistamisen, valitse OK.

Sivun alkuun

Yleisiä Web-osan yhteyksien lajeja

Web-osa-sivun Web-osia voi yhdistää monilla tavoilla. Nämä yhteydet voi yleensä muodostaa Web-osa-sivulla. Seuraavissa tapauksissa kuvataan tyypillisiä Web-osien välisiä tietoyhteyksiä.

Pääluettelosta ja lisätiedoista

Tiedoista on pääluettelo, mutta haluat tarkastella siihen liittyviä eriteltyjä tietoja.

Esimerkki pääluettelosta ja lisätiedoista

1.  Työntekijän perustiedot -Web-osa sisältää esimerkiksi työntekijän tunnuksen, nimen ja työnimikkeen.

2.  Kun haluat tarkastella muita työntekijään liittyviä tietoja, valitse rivi.

3.  Rivi siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Työntekijän lisätiedot -Web-osan lomakenäkymässä näkyvät kaikki työntekijän tiedot.

Luettelonäkymä-Web-osassa voit jopa lajitella ja suodattaa laajan luettelon, jotta löydät työntekijän ennen rivin valitsemista. Jos lisätietoja on paljon, voit tuoda ne näyttöön jollakin toisella Web-osa-sivulla.

Yhteenvedosta ja erittelystä

Tiedoista on yhteenveto, mutta haluat tarkastella sen perusteena olevia yksityiskohtaisia tietoja.

Esimerkki yhteenvedosta ja erittelystä

1.  Palkkatiedot tähän vuoteen asti -Web-osassa on tiedot saamistasi palkoista.

2.  Valitse yhteenvetotiedot kertyneestä loma-ajasta ja sairaslomista.

3.  Yhteenveto siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Viikoittaiset palkkatiedot -Web-osassa voit tarkistaa, vastaavatko ilmoitetut päivät omaa muistikuvaasi ja ovatko tiedot oikein.

Pää- ja aliluetteloista

Voit tuoda näyttöön pääluettelon, jonka kullakin rivillä on aiheeseen liittyviä alirivejä, jotka näytetään toisessa luettelossa.

Esimerkki pää- ja aliluetteloista

1.  Tilaukset-Web-osassa on luettelo uusimmista myyntitilauksista.

2.  Napsauta riviä, joka sisältää tarkasteltavan tilauksen.

3.  Rivi siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Tilaustiedot-Web-osassa näkyvät kaikki tilauksen rivinimikkeet.

Hakemisesta ja suodattamisesta

Voit kirjoittaa tietoja, esimerkiksi haku- tai suodatusehtoja, yhteen Web-osaan ja tarkastella tuloksia toisessa.

Esimerkki hakemisesta ja suodattamisesta

1.  Kirjoita Kirjahaku-Web-osaan esimerkiksi kirjan nimi, kirjailija sekä aihe ja koeta löytää kirjat.

2.  Valitse LÄHETÄ.

3.  Hakuehdot siirretään toiseen Web-osaan.

4.   Kirjaluettelo-Web-osassa näkyvät hakuehtojasi vastaavat kirjat.

Laskutoimitukset

Vaikka laskelmia voi tehdä Web-osan sisälläkin, voidaan yhdistää myös kaksi Web-osaa entistä kattavampien laskelmien aikaansaamiseksi.

Esimerkki laskutoimituksista

1.  Kirjoita lainan summatLainasummat-Web-osaan.

2.  Valitse SIIRRY.

3.  Lainasummat siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Lainalaskuri-Web-osa laskee lainan ja tuo näyttöön kuukausittaisen maksusuunnitelman.

Vaihtoehtoiset tietonäkymät

Kun tarkastelet tietoja monilla eri tavoilla, ymmärrät ehkä paremmin viittaus- ja syy-seuraussuhteita sekä suuntauksia. Voit siirtää luetteloita, rivejä ja soluja (tai kenttiä ja parametreja) Web-osasta ja tuoda tiedot näyttöön vaihtoehtoisessa näkymässä.

Luettelon vaihtoehtoinen näkymä

Voit näyttää kaikki yrityksen työntekijät hierarkiakaaviossa.

Vaihtoehtoinen luettelotietonäkymä

1.  Työntekijät-Web-osa näyttää kaikkien yrityksen työntekijöiden nimen, tunnuksen, työnimikkeen ja esimiestunnuksen.

2.  Koska kaikki tiedot ovat käytössä, valintaa ei tarvitse tehdä.

3.  Kaikki tiedot siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Organisaatiokaavio-Web-osa näyttää työntekijöiden väliset työsuhteet tai vaihtoehtoisia näkymiä tästä hierarkiasta.

Rivin vaihtoehtoinen näkymä

Voit tarkastella väestötietojen riviä kaaviona, esimerkiksi ympyrä- tai pylväskaaviona.

Rivitietojen vaihtoehtoinen näkymä

1.  Väestötilastot-Web-osa näyttää demografisia tietoja, kuten iän, tulot tai perinnöllisyyden.

2.  Valitse demografisen tiedon rivi.

3.  Siirrä tiedot toiseen Web-osaan.

4.  Kaavio-Web-osa näyttää tietorivin ympyräkaaviossa ja vaihtoehtoisessa pylväskaaviossa.

Solun vaihtoehtoinen näkymä

Voit seurata varainkeräystempauksen edistymistä.

Solutietojen vaihtoehtoinen näkymä

1.  Kukin ryhmän jäsen kirjoittaa keräämänsä summan Varainkeräys-Web-osaan.

2.  Nykyinen kokonaissumma näkyy Yhteensä-kentässä.

3.  Yhteensä-kenttä siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Voit tarkistaa ryhmäsi edistymisen Tavoite-Web-osasta.

Tietojen laajentamisesta

Voit lisätä ihmisiä ja paikkoja koskevia, kiinnostavia ja hyödyllisiä tietoja.

Esimerkki tietojen laajentamisesta

1.  Yhteystiedot-Web-osassa näkyvät liikekumppanien tiedot, esimerkiksi nimi, osoite ja vaikkapa valokuva.

2.  Valitse yhteyshenkilö.

3.  Tietorivi siirretään toiseen Web-osaan.

4.  Yhteyshenkilön valokuva näkyy kuvan Web-osassa ja hänen työosoitteensa kartan Web-osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×