Tietojen yhdistäminen Web-osina

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Voit luoda tietoyhteyksiä käyttämällä SharePoint-WWW-osan valikoita ja painikkeita kirjoittamatta mukautettua koodia. Esimerkiksi WWW-osia yhdistämällä voit esittää kahden WWW-osan tiedot vaihtoehtoisissa näkymissä. Voit myös suorittaa toisiinsa liittyvien WWW-osien välisiä laskelmia ja suodattaa WWW-osan toisen WWW-osan arvoilla. Näitä kaikkia yhteyksiä voi käyttää samalla sivulla. Voit myös luoda WWW-osien yhteyksiä saman pääsivuston kahdelle eri sivulle käyttämällä sivuston kanssa yhteensopivaa WWW-suunnitteluohjelmaa, kuten SharePoint Designeria.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleisiä tietoja verkko-osien yhteydet

Luo Web-osien yhteydet

Luo tai muuta kaksi verkko-osien välinen yhteys

Web-osa-yhteyden

Web-osien välisen yhteyden poistaminen

Yleisiä tiedostotyyppejä Web-osien yhteydet

Pääluettelosta ja lisätiedoista

Yhteenvedosta ja erittelystä

Pää- ja aliluetteloista

Hakemisesta ja suodattamisesta

Laskutoimitukset

Vaihtoehtoinen Tietonäkymät

Tietojen laajentamisesta

Yleisiä tietoja WWW-osan yhteyksistä

WWW-osien yhteyksiä käyttämällä voit luoda sivustoihin sivuja tai parantaa sivujen toimintaa. WWW-osat yhdistetään siten, että kun suoritat jonkin toiminnon yhdessä WWW-osassa, toisenkin WWW-osan sisältö muuttuu.

Voit esimerkiksi yhdistää työntekijät sisältävän luettelonäkymä-WWW-osan kuva-WWW-osaan siirtämällä tietoja kahden WWW-osan välillä. Aina kun valitset työntekijät sisältävästä luettelonäkymä-WWW-osasta rivin, jolla on työntekijän valokuvan sisältävä sarake, valokuva näkyy kuva-WWW-osassa.

WWW-osan perusyhteys

WWW-osan yhteys on tapa siirtää tietoa WWW-osasta toiseen ja synkronoida osien toiminta.

Tiedot otetaan yhdestä WWW-osasta.

Tiedot voivat olla luetteloita, rivejä, soluja tai parametriarvoja.

Toinen WWW-osa vastaanottaa tiedot.

Yhteyden voi muodostaa kummasta tahansa WWW-osasta WWW-osa-valikon Yhteydet-komennon yhteystyyppivalikon avulla.

Huomautus: Voit luoda vain verkko-osat, jotka ovat samalla sivulla väliset yhteydet. Muodostaa verkko-osan toiseen sivustoon tai tietolähteen tietoihin, Lisää tietonäkymään Web suunnitteluohjelmassa, kuten SharePoint Designerin avulla.

Esimerkiksi valikkokomennon julkaisusta verkko-osan yhteyden saattavat näyttää Lisää rivi kohteeseen ja kohteesta verkko-osan yhteystyyppi komento saattaa näyttää Hae rivi kohteesta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu yleiset komennot, jotka näet ehkä yhteydet -valikon.

Yhteydet -valikon asetukset-komento

Kuvaus

Lähetä tietorivi kohteeseen

Voit yhdistää luettelonäkymä-WWW-osan toiseen WWW-osaan siirtämällä valitun tietorivin toiseen WWW-osaan.

Normaali-näkymässä Valitse kohde -sarakkeen lisätään automaattisesti, kun yhdistät Luettelonäkymä-Web-osan. Se sisältää asetukset, joiden avulla voit ilmaista riviä siirtää toiseen verkko-osaan. Voit valita vain yhden rivin kerrallaan vakionäkymässä. Joitakin sarakkeita, kuten Muokkaa sarake, ei ole käytettävissä verkko-osayhteyden käytettäviksi.

Taulukkonäkymässä voit valita useita rivejä, mutta vain yksi rivi siirretään toiseen verkko-osaan. Jos valittuna on useita rivejä, aktiivisen solun sisältävän rivin siirretään verkko-osan ja muiden rivien ohitetaan. Voi määrittää tietoja Summarivi tai uuden rivin verkko-osaan.

Tämäntyyppistä yhteyttä käytettäessä luettelonäkymä-WWW-osaan voi yhdistää useita WWW-osia.

Hae parametriarvot

Tämä vaihtoehto ottaa lähde-WWW-osan sarakkeen parametrit käyttöön asiakas-WWW-osan sarakkeessa.

Hae suodatusarvot kohteesta

Vakio- ja taulukkonäkymässä voit yhdistää luettelonäkymä-WWW-osan toiseen WWW-osaan, joka voi toimittaa sille seuraavat tiedot:

 • ainakin yhden sarakkeen nimen ja arvon tietoparin, jonka perusteella luettelonäkymä-WWW-osan tietoja suodatetaan

 • tietosarakkeen, jonka perusteella luettelonäkymä-WWW-osan tiedot lajitellaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen.

Tässä yhteystyypissä vain yksi WWW-osa voidaan yhdistää luettelonäkymä-WWW-osaan.

Voit myös luoda kaksi eri verkko-osasivut käyttämällä Web rakenne-ohjelmaa, kuten SharePoint Designerin verkko-osien välisten yhteyksien.

Sivun alkuun

WWW-osan yhteyksien luominen

Ennen WWW-osien välisen yhteyden muodostamista on syytä suorittaa seuraavat kolme vaihetta.

Vaihe 1: Päättää, mitä tietoja, jonka haluat-sivulla   
usein on yhden tai usean sivuston luetteloiden, jotka sisältävät haluamasi tiedot. Luetteloiden tietojen esittäminen taulukkomuodossa. Ne helpottavat muokkaaminen ja tietojen päivittäminen, muuttaa lajittelujärjestystä, suodattaa luettelon ja koostaa tietoja. Voit luoda näkymän, joka näyttää tietojen valitseminen haluamassasi muodossa. Käyttämällä näyttövalitsin työkaluruudussa, voit muuttaa luettelon näkymän verkko-osan, voit käyttää vain sarakkeet, jotka haluat näkymä. Luo näkymä-luettelosta, valitse valintanauhan Luettelotyökalut- luettelo, Luonäkymä, valitse Näytä-muoto, jonka haluat ja valitse sitten tiedot, jotka haluat näyttää.

Vaihe 2: Lisää sivulle Luettelonäkymä-Web-osat   
voit lisätä luettelon sivulle, jos lisäät sen verkko-osa-sivulle.

Vaihe 3: Yhdistä verkko-osia, jotka haluat tulokset   
vain verkko-osat, jotka tukevat Web-osien yhteydet välisten yhteyksien luomista. Web-osia, jotka tukevat Web-osien yhteydet ovat Luettelonäkymä-Web-osan, lomake-verkko-osan ja kuva-Web-osa.

WWW-osa-valikon Yhteydet-valikossa näkyvät vain ne yhteystyypit, jotka voit muodostaa, ja käytettävissä olevien WWW-osien valikossa näkyvät vain yhteensopivat WWW-osat. Kun olet suorittanut vaiheet 1 ja 2, voit muodostaa WWW-osien yhteyden helposti käyttämättä koodausta tai komentosarjoja.

Sivun alkuun

Kahden Web-osan välisen yhteyden luominen tai muuttaminen

Voit yhdistää Web-osia toisiinsa, siirtää tietoja ja synkronoida toimintaa niiden välillä valikkojen ja valintaikkunoiden avulla.

 1. Siirry sivulle, joka sisältää keskenään yhdistettävät WWW-osat.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Valitse jommankumman verkko-osat-Web-osan valikko. Valitse yhteydet ja osoita kohtaa, johon haluat luoda tai muokata esimerkiksi Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta yhteyden laji. Napsauta verkko-osan, jonka haluat luoda tai muuttaa yhteyden nimeä.

  Huomautus: Verkko -osavalikkoa eivät välttämättä ole käytössä tai näkyvissä sivulla useista eri syistä. Nämä syitä verkko-osan tai alueeseen, jota ei tue yhteyksiä, ei ole yhteensopiva selaimen tai yhteydet, jotka eivät ole käytössä lisääminen

  Yhteystyyppien alivalikon sisältö voi vaihdella WWW-osien sivujen ja WWW-osien välillä. Syynä tähän voivat olla muun muassa WWW-osien sivun, WWW-osan tai WWW-osien vyöhykkeen ominaisuusasetukset, sivulla olevien WWW-osien yhteensopivuus tai se, onko WWW-osilla yhteensopivia yhteystyyppejä.

Joitakin WWW-osien yhteyksiä varten täytyy ehkä valita lisätietoja Määritä yhteys ‑valintaikkunasta. Sinun on esimerkiksi ehkä valittava käytettävä yhteystyyppi tai suodatettava sarake. Toisen tai kummankin WWW-osan luontitavan mukaan näyttöön saattaa tulla muitakin yhteyskohtaisia valintaikkunoita.

Vihje: Vihje Voit piilottaa verkko-osan. Jos esimerkiksi haluat ehkä käyttää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan, mutta et halua tätä.

Huomautus: Vain WWW-osat, jotka voidaan yhdistää, näkyvät käytettävissä olevien WWW-osien valikossa. Jotkin sivulla olevat WWW-osat eivät ehkä tue yhdistämistä tai yhteyksiä nykyiseen WWW-osaan tai tietyt yhteysrajoitukset on ehkä ylitetty.

Sivun alkuun

WWW-osan yhteyden viimeisteleminen

Kun olet muodostanut alustavan yhteyden WWW-osien välille, näkyviin tulee Määritä yhteys ‑valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit yhdistää tiedot vastanottavan ja tiedot tuottavan WWW-osan sarakkeet toisiinsa.

Huomautus: Voit muodostaa muodollisesti oikean mutta tarpeettoman yhteyden. Tiedot tuottavassa WWW-osassa voi esimerkiksi olla tuotetunnussarake ja tiedot vastaanottavassa WWW-osassa työntekijän tunnussarake. Vaikka nämä erilaiset tunnusarvot olisikin ehkä mahdollista yhdistää, lopputuloksesta ei ole juuri hyötyä.

Seuraavassa on lueteltu muutamia tavallisia esimerkkejä WWW-osien yhteyksistä:

Solun tai kentän tiedot toiseen verkko-osan verkko-osan tietorivin vastaavat   
, josta muodostetaan Verkko-osasta on yhteystietojen Luettelonäkymä-Web-osan. Yhden sarakkeen luettelonäkymän on sarake, joka sisältää hyperlinkin kuvan, joka sisältää yhteyshenkilön kuvan URL-Osoitetta. Voit muodostaa yhteyden kuva-Web-osaan, jossa näkyvät vain, joka sisältää kuvan URL. Sinulla on oikean osoitteen tarjota kuva-Web-osan yhteystiedot-Web-osassa valokuvan sarakkeen valitsemiseksi.

Vastaavat yhden verkko-osan toiseen verkko-osan tietosarakkeeseen tietorivin niin, että voit suodattaa   
, josta muodostetaan Verkko-osasta on sisältävän luettelon verkko-osan tilausten tiedot sisältävän. Yhden sarakkeen luettelonäkymän on nimeltään TilauksetTiedotTunnusrivi-kohteen sisältävään sarakkeeseen. Voit muodostaa yhteyden toiseen Luettelonäkymä-verkko‑osan, jossa on useita sarakkeita, joka sisältää tilauksen tiedot. Yksi näistä on vastaava sarake nimeltä TilauksetTiedotTunnus. Muodostaa kahta verkko-osaa, niin, että kun valitset tilauksen Web-osassa, se näyttää kunkin rivin kohteen tilauksen toiseen verkko-osaan. Web-osien TilauksetTiedotTunnus sarakkeissa on oltava samat.

Huomautus: Sarakkeilla ei tarvitse olla samat nimet. Sarakkeiden sisältämien tietojen on kuitenkin vastattava toisiaan tai niillä on oltava samat arvot.

Sivun alkuun

Kahden WWW-osan välisen yhteyden poistaminen

 1. Avaa sivu.

 2. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Muokkaa sivua.

 3. Valitse toinen WWW-osista, joiden väliltä haluat poistaa yhteyden.

 4. Web-osa-valikkoa, valitse yhteydet ja osoita sitten yhteydestä, jonka haluat poistaa, kuten Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta.

 5. Napsauta sitten sen WWW-osan nimeä, jonka yhteyden haluat poistaa.

  Huomautus: Kunkin yhteyden muodostaneen valinnan kohdalla näkyy valintamerkki yhteydet sisältävässä alivalikossa. Jos valintamerkkiä ei näy, yhteyttä ei ole muodostettu.

 6. Valitse Määritä yhteys -valintaikkunasta Poista yhteys.

 7. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan Web-osien välisen yhteyden poistamisen, valitse OK.

Yleisiä WWW-osan yhteystyyppejä

Sivun WWW-osia voi yhdistää monilla tavoilla. Monet näistä yhteyksistä voi muodostaa sivulla. Seuraavissa skenaarioissa kuvataan yleisiä WWW-osien välisiä tietoyhteyksiä.

Pääluettelo ja lisätiedot

Tiedoista on pääluettelo, ja haluat tarkastella siihen liittyviä eriteltyjä tietoja.

Esimerkki pääluettelosta ja lisätiedoista

 1. Työntekijän tiedot ‑WWW-osa sisältää työntekijän yleiset tiedot, esimerkiksi työntekijän tunnuksen, nimen ja tehtävänimikkeen.

 2. Kun haluat tarkastella muita työntekijään liittyviä tietoja, valitse haluamasi rivi.

 3. Rivi siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Työntekijän tiedot ‑WWW-osan lomakkeessa näkyvät kaikki työntekijän tiedot.

Luettelonäkymä-WWW-osassa voit jopa lajitella ja suodattaa laajan luettelon, jotta löydät työntekijän ennen rivin valitsemista. Jos lisätietoja on paljon, voit tuoda työntekijän tietojen WWW-osan näyttöön jollakin toisella sivulla.

Sivun alkuun

Yhteenveto ja erittely

Tiedoista on yhteenveto, mutta haluat tarkastella sen perusteena olevia yksityiskohtaisia tietoja.

Esimerkki yhteenvedosta ja erittelystä

 1. Kuluvan vuoden palkkatiedot -WWW-osassa on tiedot saamistasi palkoista.

 2. Valitse yhteenvetotiedot kertyneestä loma-ajasta ja sairaslomista.

 3. Yhteenvetotiedot siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Viikoittaiset palkkatiedot ‑WWW-osassa voit tarkistaa, ovatko tallennetut tiedot oikein.

Sivun alkuun

Pää- ja aliluettelo

Voit tuoda näyttöön pääluettelon, jonka kullakin rivillä on aiheeseen liittyviä alirivejä, jotka näytetään toisessa luettelossa.

Esimerkki pää- ja aliluetteloista

 1. Tilaukset-WWW-osassa on luettelo uusimmista myyntitilauksista.

 2. Napsauta riviä, joka sisältää tarkasteltavan tilauksen.

 3. Rivi siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Tilaustiedot-WWW-osassa näkyvät kaikki tilauksen rivikohteet.

Sivun alkuun

Etsiminen ja suodattaminen

Voit kirjoittaa tietoja, esimerkiksi haku- tai suodatusehtoja, yhteen Web-osaan ja tarkastella tuloksia toisessa.

Esimerkki hakemisesta ja suodattamisesta

 1. Kirjoita Kirjahaku-WWW-osaan esimerkiksi kirjan nimi, kirjailija sekä aihe ja koeta löytää kirjat.

 2. Valitse LÄHETÄ.

 3. Hakuehdot siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Kirjaluettelo-WWW-osassa näkyvät hakuehtojasi vastaavat kirjat.

Sivun alkuun

Laskutoimitukset

Vaikka laskelmia voi tehdä Web-osan sisälläkin, voidaan yhdistää myös kaksi Web-osaa entistä kattavampien laskelmien aikaansaamiseksi.

Esimerkki laskutoimituksista

 1. Kirjoita lainan summat Lainasummat-WWW-osaan.

 2. Valitse SIIRRY.

 3. Lainasummat siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Lainalaskuri-WWW-osa laskee lainan ja tuo näyttöön kuukausittaisen maksusuunnitelman.

Sivun alkuun

Vaihtoehtoiset tietonäkymät

Kun tarkastelet tietoja monilla eri tavoilla, ymmärrät ehkä paremmin viittaus- ja syy-seuraussuhteita sekä suuntauksia. Voit siirtää luetteloita, rivejä ja soluja (tai kenttiä ja parametreja) WWW-osasta sekä tuoda tiedot näyttöön vaihtoehtoisessa näkymässä.

Vaihtoehtoinen näkymä luettelon

Voit näyttää kaikki yrityksen työntekijät hierarkiakaaviossa.

Vaihtoehtoinen luettelotietonäkymä

 1. Työntekijät-WWW-osa näyttää kaikkien yrityksen työntekijöiden nimen, tunnuksen, työnimikkeen ja esimiestunnuksen.

 2. Koska kaikki tiedot ovat käytössä, valintaa ei tarvitse tehdä.

 3. Kaikki tiedot siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Organisaatiokaavio-WWW-osa näyttää työntekijöiden väliset työsuhteet tai vaihtoehtoisia näkymiä tästä hierarkiasta.

  Vaihtoehtoinen näkymä rivin

Voit tarkastella väestötietojen riviä kaaviona, esimerkiksi ympyrä- tai pylväskaaviona.

Rivitietojen vaihtoehtoinen näkymä

 1. Väestötilastot-WWW-osa näyttää demografisia tietoja, kuten iän, tulot tai etnisen taustan.

 2. Valitse demografisen tiedon rivi.

 3. Siirrä tiedot toiseen WWW-osaan.

 4. Kaavio-WWW-osa näyttää tietorivin ympyräkaaviossa ja vaihtoehtoisessa pylväskaaviossa.

  Vaihtoehtoinen näkymä solun

Voit seurata varainkeräystempauksen edistymistä.

Solutietojen vaihtoehtoinen näkymä

 1. Kukin ryhmän jäsen kirjoittaa keräämänsä summan varainkeräys-WWW-osaan.

 2. Nykyinen kokonaissumma näkyy summakentässä.

 3. Summakenttä siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Voit tarkistaa ryhmäsi edistymisen Tavoite-WWW-osasta.

Sivun alkuun

Tietojen kehittäminen

Voit lisätä ihmisiä ja paikkoja koskevia, kiinnostavia ja hyödyllisiä tietoja.

Esimerkki tietojen laajentamisesta

 1. Yhteystiedot-WWW-osassa näkyvät liikekumppanien tiedot, esimerkiksi nimi, osoite ja vaikkapa valokuva.

 2. Valitse yhteyshenkilö.

 3. Tietorivi siirretään toiseen WWW-osaan.

 4. Yhteyshenkilön valokuva näkyy kuva-WWW-osassa ja hänen työosoitteensa kartta-WWW-osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×