Tietojen yhdistäminen Web-osina

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit tehdä valikot ja painikkeet SharePoint-WWW-osassa tietoyhteyksien luominen kirjoittamatta mukautettua koodia. Esimerkiksi verkko-osia yhdistämällä voit esittää vaihtoehtoisia näkymiä tiedoista kahta verkko-osaa. Voit lisäksi suorittaa laskelmia kaksi verkko-osien välisten tai suodattaa verkko-osan avulla toisessa WWW-osassa arvot. Voit käyttää näitä yhteyksiä yhdelle sivulle. Voit myös luoda yhteyksiä eri samassa ylimmän tason sivustossa Web rakenne-ohjelmassa, joka on yhteensopiva sivuston, kuten SharePoint Designer-sivujen verkko-osien välille.

Sisältö

Yleisiä tietoja verkko-osien yhteydet

Luo Web-osien yhteydet

Luo tai muuta kaksi verkko-osien välinen yhteys

Web-osa-yhteyden

Web-osien välisen yhteyden poistaminen

Yleisiä tiedostotyyppejä Web-osien yhteydet

Pääluettelosta ja lisätiedoista

Yhteenvedosta ja erittelystä

Pää- ja aliluetteloista

Hakeminen ja suodattaminen

Laskutoimitukset

Vaihtoehtoinen Tietonäkymät

Tietojen laajentamisesta

Yleisiä tietoja verkko-osien yhteydet

Web-osien yhteydet käyttämällä voit luoda tai parantaa sivuston sivuille. Yhdistämällä verkko-osia, jotta suoritettaessa toiminnon Web-osan toiseen verkko-osan sisältö muuttuu.

Voit esimerkiksi yhdistää työntekijät sisältävän Luettelonäkymä-Web-osan Kuva-Web-osan siirtämällä tietoja kahden verkko-osien välille. Joka kerta, kun valitset rivin työntekijät-Web-osan, joka sisältää sarakkeen, jossa työntekijän kuva näet kuvan verkko-osassa näkyvän kuvan.

WWW-osan perusyhteys

Verkko-osayhteyden on tapa välittää tietoja Verkko-osasta toiseen verkko-osaan ja synkronoida niiden toimintaa.

Yhden verkko-osan alkuperäiset tiedot.

Tietoja voi olla luetteloita, rivejä, soluja tai parametriarvot.

Verkko-osan saa tiedot.

Voit luoda verkko-osayhteyden joko Verkko-osasta yhteydet -komento yhteyden tyyppi-valikko Web-osa-valikon avulla.

Huomautus: Voit luoda vain verkko-osat, jotka ovat samalla sivulla väliset yhteydet. Muodostaa verkko-osan toiseen sivustoon tai tietolähteen tietoihin, Lisää tietonäkymään Web suunnitteluohjelmassa, kuten SharePoint Designerin avulla.

Esimerkiksi valikkokomennon julkaisusta verkko-osan yhteyden saattavat näyttää Lisää rivi kohteeseen ja kohteesta verkko-osan yhteystyyppi komento saattaa näyttää Hae rivi kohteesta. Seuraavassa taulukossa on kuvattu yleiset komennot, jotka näet ehkä yhteydet -valikon.

Yhteydet -valikon asetukset-komento

Kuvaus

Tietorivin

Voit yhdistää Luettelonäkymä-Web-osan yhdistäminen toiseen verkko-osaan siirtämällä valitun tietorivin verkko-osaan.

Normaali-näkymässä Valitse kohde -sarakkeen lisätään automaattisesti, kun yhdistät Luettelonäkymä-Web-osan. Se sisältää asetukset, joiden avulla voit ilmaista riviä siirtää toiseen verkko-osaan. Voit valita vain yhden rivin kerrallaan vakionäkymässä. Joitakin sarakkeita, kuten Muokkaa sarake, ei ole käytettävissä verkko-osayhteyden käytettäviksi.

Taulukkonäkymässä voit valita useita rivejä, mutta vain yksi rivi siirretään toiseen verkko-osaan. Jos valittuna on useita rivejä, aktiivisen solun sisältävän rivin siirretään verkko-osan ja muiden rivien ohitetaan. Voi määrittää tietoja Summarivi tai uuden rivin verkko-osaan.

Tämäntyyppinen yhteys sinulla on useampi kuin yksi yhdistetty Luettelonäkymä-Web-osan verkko-osan.

Hae parametriarvot

Tämä asetus koskee parametrit palvelun Web-osan yhden sarakkeen kuluttaja verkko-osan sarakkeen.

Hae suodatinarvot

Vakio- ja taulukkonäkymässä voit yhdistää Luettelonäkymä-verkko-osan toiseen verkko-osaan, joka voi toimittaa sille seuraavat tiedot:

 • Yhden tai useamman sarakkeen nimen ja arvon tietoparin, jonka Luettelonäkymä-Web-osan tietojen suodattaminen

 • Jos haluat lajitella tiedot nousevaan tai laskevaan järjestykseen Luettelonäkymä-Web-osan tietoja sisältävä sarake

Tämäntyyppinen yhteys vain yhden muun verkko-osan voidaan yhdistää Luettelonäkymä-Web-osan.

Voit myös luoda kaksi eri verkko-osasivut käyttämällä Web rakenne-ohjelmaa, kuten SharePoint Designerin verkko-osien välisten yhteyksien.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Luo Web-osien yhteydet

Ennen kuin yrität muodostaa yhteyden verkko-osien välille, tulisi täyttää seuraavat kolme vaihetta.

Vaihe 1: Päättää, mitä tietoja, jonka haluat-sivulla   
usein on yhden tai usean sivuston luetteloiden, jotka sisältävät haluamasi tiedot. Luetteloiden tietojen esittäminen taulukkomuodossa. Ne helpottavat muokkaaminen ja tietojen päivittäminen, muuttaa lajittelujärjestystä, suodattaa luettelon ja koostaa tietoja. Voit luoda näkymän, joka näyttää tietojen valitseminen haluamassasi muodossa. Käyttämällä näyttövalitsin työkaluruudussa, voit muuttaa luettelon näkymän verkko-osan, voit käyttää vain sarakkeet, jotka haluat näkymä. Luo näkymä-luettelosta, valitse valintanauhan Luettelotyökalut- luettelo, Luonäkymä, valitse Näytä-muoto, jonka haluat ja valitse sitten tiedot, jotka haluat näyttää.

Vaihe 2: Lisää sivulle Luettelonäkymä-Web-osat   
voit lisätä luettelon sivulle, jos lisäät sen verkko-osa-sivulle.

Vaihe 3: Yhdistä verkko-osia, jotka haluat tulokset   
vain verkko-osat, jotka tukevat Web-osien yhteydet välisten yhteyksien luomista. Web-osia, jotka tukevat Web-osien yhteydet ovat Luettelonäkymä-Web-osan, lomake-verkko-osan ja kuva-Web-osa.

Web-osa -valikon yhteydet -valikossa näkyvät vain haluamasi yhteys, voit luoda, ja käytettävissä verkko-osia-valikko näkyvät vain yhteensopivat Web-osat. Kun olet suorittanut vaiheet 1 ja 2, voit tehdä verkko-osayhteyden käyttämättä tai komentosarjojen tuntemusta.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Luo tai muuta kaksi verkko-osien välinen yhteys

Valikoiden ja valintaikkunoiden käyttämällä yhdistämällä verkko-osia, siirtää tietoja niiden välillä ja synkronoida niiden toimintaa.

 1. Siirry sivulle, joka sisältää yhdistettävää Web-osat.

 2. Valitse Sivuston toiminnot -valikossa Painikkeen kuva Muokkaa sivua.

 3. Valitse jommankumman verkko-osat-Web-osan valikko. Valitse yhteydet ja osoita kohtaa, johon haluat luoda tai muokata esimerkiksi Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta yhteyden laji. Napsauta verkko-osan, jonka haluat luoda tai muuttaa yhteyden nimeä.

  Huomautus: Verkko -osavalikkoa eivät välttämättä ole käytössä tai näkyvissä sivulla useista eri syistä. Nämä syitä verkko-osan tai alueeseen, jota ei tue yhteyksiä, ei ole yhteensopiva selaimen tai yhteydet, jotka eivät ole käytössä lisääminen

  sivuston. Yhteyden tyyppi-alivalikon voivat vaihdella Web-osa-sivun Web-osa-sivulle ja verkko-verkko‑osan-osaan. Tämä saattaa johtua eroavuuksia ominaisuusasetukset Web-osa-sivun, verkko-osan tai Web-osa-vyöhyke, sivulla verkko-osien yhteensopivuuden vuoksi tai onko verkko-osat ovat yhteensopivia yhteystyypit.

Jotkin verkko-osan yhteyksiä varten voit joutua valita lisätietoja Määritä yhteys -valintaikkuna. Esimerkiksi voit joutua valitsemaan yhteyden tyyppi, jota haluat käyttää tai sarake, jonka haluat suodattaa. Myös sen mukaan, miten jompikumpi tai molemmat seuraavista verkko-osat on luotu, voit nähdä muut valintaikkunat, jotka ovat yksilöllisiä verkko-osayhteyden.

Vihje: Vihje Voit piilottaa verkko-osan. Jos esimerkiksi haluat ehkä käyttää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan, mutta et halua tätä.

Huomautus: Käytettävissä verkko-osia-valikossa näkyy vain Web-osat, joiden yhdistämistä tuetaan. Muiden verkko-osien yhteydet ei tue tai ei tue nykyinen WWW-osan yhteyksiä. Lisäksi sivuston saattaa olla tiettyjä yhteyden rajoitukset, jotka on ylitetty.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Web-osa-yhteyden

Kun muodostat alustava yhteys verkko-osien välille, Määritä yhteys -valintaikkuna tulee näkyviin. Tässä valintaikkunassa voit verrata sarakkeiden väliset WWW-osa, joka hakee tietoja ja verkko-osan alkuperäiset tiedot.

Huomautus: Voit muodostaa yhteyden, joka on oikein, mutta ei kuvaava. Esimerkiksi verkko-osan alkuperäiset tiedot voi olla tuotetunnus-sarake ja Web-osa, joka hakee tietoja voi olla työntekijän tunnus-sarake. Vaikka voi aina vastaamaan nämä eri tunnukset, tulokset ei tee mielessä.

Seuraavassa luettelossa on joitakin yleisiä esimerkkejä Web-osien yhteydet:

Solun tai kentän tiedot toiseen verkko-osan verkko-osan tietorivin vastaavat   
, josta muodostetaan Verkko-osasta on yhteystietojen Luettelonäkymä-Web-osan. Yhden sarakkeen luettelonäkymän on sarake, joka sisältää hyperlinkin kuvan, joka sisältää yhteyshenkilön kuvan URL-Osoitetta. Voit muodostaa yhteyden kuva-Web-osaan, jossa näkyvät vain, joka sisältää kuvan URL. Sinulla on oikean osoitteen tarjota kuva-Web-osan yhteystiedot-Web-osassa valokuvan sarakkeen valitsemiseksi.

Vastaavat yhden verkko-osan toiseen verkko-osan tietosarakkeeseen tietorivin niin, että voit suodattaa   
, josta muodostetaan Verkko-osasta on sisältävän luettelon verkko-osan tilausten tiedot sisältävän. Yhden sarakkeen luettelonäkymän on nimeltään TilauksetTiedotTunnusrivi-kohteen sisältävään sarakkeeseen. Voit muodostaa yhteyden toiseen Luettelonäkymä-verkko‑osan, jossa on useita sarakkeita, joka sisältää tilauksen tiedot. Yksi näistä on vastaava sarake nimeltä TilauksetTiedotTunnus. Muodostaa kahta verkko-osaa, niin, että kun valitset tilauksen Web-osassa, se näyttää kunkin rivin kohteen tilauksen toiseen verkko-osaan. Web-osien TilauksetTiedotTunnus sarakkeissa on oltava samat.

Huomautus: Sarakkeiden nimien ei tarvitse olla sama. Pohjana olevat tiedot on kuitenkin vastaamaan tai on sama arvo.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Web-osien välisen yhteyden poistaminen

 1. Avaa sivu.

 2. Valitse Sivuston toiminnot valikosta Painikkeen kuva , Muokkaa sivua.

 3. Valitse jokin verkko-osien, josta haluat poistaa yhteyden.

 4. Web-osa-valikkoa, valitse yhteydet ja osoita sitten yhteydestä, jonka haluat poistaa, kuten Lisää rivi kohteeseen tai Nouda lajittelu tai suodatus kohteesta.

 5. Napsauta verkko-osan, josta haluat poistaa yhteyden nimeä.

  Huomautus: Valintamerkki jokaisen valinnan, jolla on käytössä yhteyden yhteydet-alivalikon. Jos näkyvissä ei ole valintamerkkiä, ei ole yhteyttä ei käytössä.

 6. Valitse Määritä yhteys -valintaikkunan Poista yhteys.

 7. Kun ohjelma pyytää vahvistamaan, että haluat poistaa verkko-osien välinen yhteys, valitse OK.

Yleisiä tiedostotyyppejä Web-osien yhteydet

Yhdistä ja yhdistämällä verkko-osia sivulle monella tavalla. Voit luoda useita yhteydet-sivulla. Seuraavassa kuvataan yleisiä tietoja verkko-osien välisten yhteyksien tiedostotyyppejä.

Pääluettelosta ja lisätiedoista

Sinulla on pääluettelo tietojen ja sinulla on Näytä tämän pääluettelossa yksityiskohtaiset tiedot.

Esimerkki pääluettelosta ja lisätiedoista

 1. Työntekijän perusteet Web-osan sisältää perustiedot, usein käytetyt työntekijätietoja, kuten tunnuksen, nimi ja tehtävänimike.

 2. Jos haluat hakea työntekijän tiedot, valitse rivi.

 3. Rivin siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Työntekijän tietoja verkko-osassa kaikki työntekijän tiedot näytetään lomakkeessa.

Näytä-WWW-osassa voit myös lajitella ja suodattaa suuren luettelon auttavat sinua löytämään työntekijän, ennen kuin valitset rivi. Jos yksityiskohtaiset tiedot on paljon, voit tuoda näyttöön työntekijän tiedot Web-osan toisella sivulla.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Yhteenvedosta ja erittelystä

Sinulla on yhteenveto tietoluettelon ja sinulla on yhteenveto tiedot tuottava yksityiskohtaiset tiedot.

Esimerkki yhteenvedosta ja erittelystä

 1. Vuoden alusta alkaen maksamisen kanta Web-osa on tiedot.

 2. Voit valita kertynyt lomia ja sairaslomista yhteenvetotiedot.

 3. Yhteenvetotiedot siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Maksa kanta tiedot Web-osa näyttää viikoittain tiedot voit varmistaa, tiedot, jotka näet ne on tallennettu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Pää- ja aliluetteloista

Voit näyttää tietoluettelon (parent) ja kullekin riville on liittyvät rivejä (lapset), jotka haluat näyttää toisesta luettelosta.

Esimerkki pää- ja aliluetteloista

 1. Tilaukset-Web-osassa on luettelo viimeisimmän asiakkaiden tilaukset.

 2. Valitse rivi, joka sisältää järjestyksessä, jossa haluat tarkistaa.

 3. Rivin siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Tilauksen tiedot-verkko-osassa näkyvät kaikki tilauksen nimikkeet.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Hakeminen ja suodattaminen

Haluat kirjoittaa tietoja, kuten haku- tai suodatusehtoja yhden verkko-osan toiseen verkko-osaan tulosten esittämiseksi.

Esimerkki hakemisesta ja suodattamisesta

 1. Kirjoita kirjan Sisältöhaun verkko-osan osoitteisto-tiedot, kuten otsikko, tekijän ja aihe ja yrität löytää kirja tai kirjat.

 2. Valitse Lähetä.

 3. Hakuehdot siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Kirjan luettelon WWW-osa näyttää kirjat, joka vastaa hakuehtoja.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Laskutoimitukset

Vaikka voit laskea usein Web-osan tiedot, joskus voi haluat yhdistää kaksi laskutoimitusten joustavammat verkko-osia.

Esimerkki laskutoimituksista

 1. Voit kirjoittaa asuntolainan asuntolainan numerot Web-osaan.

 2. Valitset Siirry.

 3. Asuntolainan verkko-osaan.

 4. Kiinnitys Web-osa laskee asuntolainan ja näyttää kuukauden maksu aikataulu.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Vaihtoehtoinen Tietonäkymät

Tietojen tarkasteleminen useilla eri tavoilla auttavat ymmärtämään vaikutukset, trendejä ja suhteita. Voit siirtää luetteloita, rivit- ja solut (tai kentät ja parametrit) verkko-osasta ja näyttää tiedot vaihtoehtoinen näkymä.

Vaihtoehtoinen näkymä luettelon

Haluat näyttää kaikki yrityksen työntekijät hierarkia-kaavioon.

Vaihtoehtoinen luettelotietonäkymä

 1. Työntekijät-Web-osa näyttää Työntekijätunnus, työntekijän nimi, tehtävänimike ja kuka tahansa yrityksesi soveltuu tunnus hallinta.

 2. Voit käyttää kaikkia tietoja, koska valintaa ei tarvita.

 3. Kaikki tiedot siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Organisaation kaavio-WWW-osa näyttää työntekijöiden väliset ja näyttää vaihtoehtoiset näkymiä tästä hierarkiasta.

  Vaihtoehtoinen näkymä rivin

Haluat tarkastella kaavion, kuten ympyrä- tai pylväskaavion väestötietojen rivin.

Rivitietojen vaihtoehtoinen näkymä

 1. Populaation tilastotiedot verkko-osa näyttää väestötietojen, kuten iän, tulot ja perintöä.

 2. Voit valita rivin väestötietojen.

 3. Tietoja siirtää toiseen verkko-osaan.

 4. Kaavio-WWW-osa näyttää tietorivin ympyräkaaviossa ja voit myös napsauttaa pylväskaavio.

  Vaihtoehtoinen näkymä solun

Haluat varainkeräystempauksen edistymisen.

Solutietojen vaihtoehtoinen näkymä

 1. Kunkin ryhmän jäsen Lisää Varainkeräys verkko-osassa, miten paljon rahaa hän korotettuna.

 2. Nykyinen kokonaissumma näkyy yhteensä-kentässä.

 3. Yhteensä-kenttä siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Voit tarkistaa ryhmäsi edistymisen hyväntekeväisyysjärjestö tavoitteen verkko-osassa.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Sivun alkuun</link>

Tietojen laajentamisesta

Haluat ihmisistä perustietojen henkilöt ja merkit, minkä ansiosta Lisää mielenkiintoista, kiinnostavia ja hyödyllisiä.

Esimerkki tietojen laajentamisesta

 1. Yhteystiedot-verkko-osa näyttää, että sinulla on oltava seurantaan liikekumppanien, kuten nimen, osoitteen ja ehkä valokuvan tiedot.

 2. Valitse yhteyshenkilö.

 3. Tietorivin siirretään toiseen verkko-osaan.

 4. Yhteyshenkilön kuva-Web-osassa näytetty valokuva ja etsi sitten yhteyshenkilön yrityksen osoite kartan Web-osassa.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×