Office
Kirjaudu sisään

Tietojen tuominen Office Publisheriin, Visioon tai Wordiin ohjatulla tietoyhteyden muodostamisella

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Microsoft Office Publisher-, Visio- ja Word-ohjelmien ulkopuolella on kokonainen tietojen maailma, joka vain odottaa hyödyntämistään. Tietoja voi hyödyntää tehokkaasti kaikissa kolmessa ohjelmassa. Kuinka tiedot sitten tuodaan ja suojataan? Kyse on ennen kaikkea oikeanlaisten yhteyksien muodostamisesta.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja

Office-tietoyhteyksien yleiskatsaus

Tietojen käyttö parantaminen

Luo tai Muokkaa Office Data Connection-tiedoston Excelissä

Office Publisher: Tuo ulkoisia tietoja ohjatun tietoyhteyden avulla

Vision: Tuo ulkoisia tietoja ohjatun tietoyhteyden avulla

Office Word: Tuo ulkoisia tietoja ohjatun tietoyhteyden avulla

Yleistä Officen tietoyhteyksistä

Seuraavissa osissa käsitellään ulkoisten tietoyhteyksien toimintaperiaatteita ja sitä, kuinka yhteyden tiedot jaetaan muiden sovellusten ja käyttäjien kanssa.

Perustietoja tietoyhteyksistä

Ohjelman tiedot voivat olla peräisin ulkoisesta tietolähteestä, kuten tekstitiedostosta, työkirjasta tai tietokannasta. Tämä ulkoinen tietolähde on yhdistetty ohjelmaan tietoyhteyden välityksellä. Tietoyhteys on joukko kuvaavia tietoja, joita käytetään ulkoisen tietolähteen etsimiseen, sisäänkirjautumiseen ja käyttämiseen.

Ulkoisen tietolähteen keskeisin hyöty on se, että tietoja voi analysoida säännöllisesti ilman toistuvia kopiointeja. Tietojen jatkuva uudelleenkopiointi voi paitsi kestää kauan myös lisätä virheiden määrää.

Yhteyden tiedot tallennetaan työkirjaan, mutta ne voidaan tallentaa myös yhteystiedostoon, kuten Office Data Connection -tiedostoon (Office-tietoyhteystiedostoon, jonka tiedostotunniste on .odc) tai Data Source Name -tiedostoon (DSN-tiedostoon, jonka tiedostotunniste on .dsn).

Jos tuot ohjelmaan ulkoiset tiedot, tarvitset yhteyden kyseisiin tietoihin. Jos tarvitsemasi ulkoinen tietolähde on jossakin muualla kuin paikallisessa tietokoneessa, tietokannan järjestelmänvalvojalta täytyy tarvittaessa pyytää salasana, käyttöoikeudet tai muut yhteyden tiedot. Jos tietolähde on tietokanta, varmista, että tietokanta ei ole yksityiskäytössä. Jos tietolähde on tekstitiedosto tai työkirja, varmista, että toinen käyttäjä ei ole avannut tekstitiedostoa tai työkirjaa yksityiskäyttöön.

Monissa tietolähteissä tarvitaan myös ODBC-ohjain tai OLE DB -palvelu ohjaamaan ohjelman, yhteystiedoston ja tietolähteen välistä tietojen siirtymistä.

Seuraavassa kaaviossa on yhteenveto tärkeimmistä tietoyhteyksiä koskevista tiedoista.

Yhteyden muodostaminen ulkoisiin tietoihin

1. Käytettävissä on useita tietolähteitä, joihin voit muodostaa yhteyden, esimerkiksi Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel sekä tekstitiedostot.

2. Jokaiselle tietolähteellä on siihen liittyvä ODBC-ohjain tai OLE DB -palvelu.

3. Yhteystiedostossa määritetään kaikki tiedot, joita tietolähteen tietojen käyttämisessä ja noutamisessa tarvitaan.

4. Yhteyden tiedot kopioidaan yhteystiedostosta ohjelmaan.

Yhteyksien jakaminen

Yhteystiedostoista on hyötyä erityisesti, kun yhteyksiä jaetaan säännöllisesti. Yhteystiedostojen ansiosta yhteyksien löytäminen sekä tietolähteen hallinta helpottuvat ja tietoturva paranee. Yhteystiedostot on paras jakaa sijoittamalla ne suojattuun ja luotettuun sijaintiin, kuten verkkokansioon tai Microsoft Office SharePoint Designer -kirjastoon, jossa käyttäjät voivat lukea tiedoston. Vain määritetyt käyttäjät voivat kuitenkin muokata tiedostoa.

Voit luoda ODC (Office Data Connection) -tiedostoja (.odc-tiedostoja) Excelillä tai muodostamalla yhteyden uusiin tietolähteisiin ohjatulla tietoyhteyden muodostamisella. ODC-tiedostossa yhteyden tiedot tallennetaan mukautettujen HTML- ja XML-tunnisteiden avulla. Tiedoston sisältöä voi tarkastella ja mukauttaa vaivattomasti Excelissä.

Voit jakaa yhteystiedostoja muiden käyttäjien kanssa, jolloin he saavat yhtäläiset oikeudet ulkoiseen tietolähteeseen. Muut käyttäjät voivat avata yhteystiedoston määrittämättä tietolähdettä. Heidän täytyy kuitenkin tarvittaessa asentaa ODBC-ohjain tai OLE DB -palvelu voidakseen käyttää ulkoisia tietoja omasta tietokoneestaan.

MDAC (Microsoft Data Access Components) -aiheisia tietoja

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 sisältyy Microsoft Windows Server 2003:een ja Microsoft Windows XP SP2:een sekä uudempiin versioihin. MDAC:n avulla voit muodostaa yhteyden erilaisiin relaatiotietolähteisiin ja ei-relaatiotietolähteisiin sekä käyttää niiden tietoja. ODBS (Open Database Connectivity) -ohjainten tai OLE DB -palveluiden avulla voit muodostaa yhteyden useaan eri tyyppiseen tietokantaan. Sekä ODBS-ohjaimet että OLE DB -palvelut voivat olla joko Microsoftin luomia ja toimittamia tai kolmansien osapuolten kehittämiä. Kun Microsoft Office asennetaan, tietokoneeseen lisätään muita ODBC-ohjaimia ja OLE DB -palveluita.

Jos haluat tarkastella tietokoneeseen asennettujen OLE DB -palveluiden täydellistä luetteloa, tuo Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna näkyviin tietolinkkitiedostosta ja valitse Toimittaja-välilehti.

Jos haluat tarkastella tietokoneeseen asennettujen ODBC-palveluiden täydellistä luetteloa, tuo ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan näkyviin ja valitse Ohjaimet-välilehti.

Muiden valmistajien ODBC-ohjainten ja OLE DB -palveluiden avulla tietoja voi noutaa myös muista kuin Microsoft-tietolähteistä, mukaan lukien muiden tyyppisistä ODBC- ja OLE DB -tietokannoista. Tietoja näiden ODBC-ohjainten tai OLE DB -palveluiden asentamisesta saat tietokannan käyttöohjeista tai tietokannan toimittajalta.

Yhteyden muodostaminen tietolähteisiin ODBC:n avulla

ODBC (Open Database Connectivity) kuvataan seikkaperäisesti artikkelin seuraavissa kappaleissa.

ODBC-arkkitehtuuri

ODBC-arkkitehtuurissa sovellus (esimerkiksi käyttämäsi ohjelma) muodostaa yhteyden ODBC-ohjaintenhallintaan, joka puolestaan käyttää tiettyä ODBC-ohjainta (esimerkiksi Microsoft SQL ODBC -ohjainta) tietolähdeyhteyden muodostamiseen (tietolähde voi olla esimerkiksi Microsoft SQL Server -tietokanta).

Yhteyden tietojen määrittäminen

Tekemällä seuraavat toimet voit muodostaa yhteyden ODBC -tietolähteisiin:

 1. Varmista, että asianmukainen ODBC-ohjain on asennettu tietokoneeseen, jossa tietolähde sijaitsee.

 2. Määritä tietolähteen nimi (DSN-nimi) joko siten, että tallennat yhteyden tiedot Microsoft Windowsin rekisteriin tai .dsn-tiedostoon ODBC-tietolähteen järjestelmänvalvoja -kohdetta käyttäen, tai siten, että välität yhteyden tiedot suoraan ODBC-ohjaintenhallintaan Microsoft Visual Basic -koodia käyttäen.

  Kun haluat määrittää tietolähteen, avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

  Lisätietoja eri asetuksista saat napsauttamalla Ohje-painiketta kussakin valintaikkunassa.

Konetietolähde

Konetietolähteet tallentavat yhteyden tiedot käyttäjän määrittämällä nimellä tietyn tietokoneen Windowsin rekisteriin. Konetietolähteitä voi käyttää vain tietokoneessa, jossa ne on määritetty. Konetietolähteitä on kahden tyyppisiä, käyttäjä- ja järjestelmätietolähteitä. Vain nykyinen käyttäjä voi käyttää käyttäjätietolähteitä, ja ne näkyvätkin vain kyseiselle käyttäjälle. Tietokoneen kaikki käyttäjät voivat käyttää järjestelmätietolähteitä, ja ne näkyvät tietokoneen kaikille käyttäjille. Konetietolähteistä on hyötyä erityisesti, kun tietoturvan tasoa halutaan parantaa, koska vain sisään kirjautuneet käyttäjät pääsevät tarkastelemaan konetietolähteitä. Etäkäyttäjä ei myöskään voi kopioida konetietolähteitä toiseen tietokoneeseen. 

Tiedostotietolähde

Tiedostotietolähteissä (eli DSN-tiedostoissa) tiedot tallennetaan tekstitiedostoon, ei Windowsin rekisteriin. Tiedostotietolähteet ovatkin tavallisesti joustavampia kuin konetietolähteet. Voit esimerkiksi kopioida tiedostotietolähteen mihin tahansa tietokoneeseen, jossa on asianmukainen ODBC-ohjain. Tällöin sovellus voi hyödyntää johdonmukaisia ja tarkkoja yhteyden tietoja kaikissa käyttämissään tietokoneissa. Voit sijoittaa tiedostotietolähteen myös yksittäiseen palvelimeen, jakaa sen usean verkkoon kytketyn tietokoneen kesken sekä hallita yhteyden tietoja vaivattomasti yhdessä sijainnissa.

Tiedostotietolähde voi olla myös jakamaton. Jakamaton tiedostotietolähde sijaitsee yksittäisessä tietokoneessa ja viittaa konetietolähteeseen. Jakamattomien tiedostotietolähteiden avulla aiemmin luotuja konetietolähteitä voi käyttää tiedostotietolähteistä.

Tietolähdeyhteyksien muodostaminen OLE DB:n avulla

Seuraavissa kappaleissa on OLE DB (Object Linking and Embedding Database) -tietokannan seikkaperäinen kuvaus.

OLE DB -arkkitehtuuri

OLE DB -arkkitehtuurissa tietoja käyttävää sovellusta (joka voi olla esimerkiksi Publisher) kutsutaan tiedonkäyttäjäksi. Ohjelmaa, joka mahdollistaa tietojen sisäisen käytön, kutsutaan puolestaan tietokantapalveluksi (esimerkiksi Microsoft OLE DB Provider for SQL Server on tietokantapalvelu).

Yhteyden tietojen määrittäminen

Universal Data Link -tiedostossa (.udl-tiedostossa) on yhteyden tiedot, joiden avulla tiedonkäyttäjä käyttää tietolähdettä tietolähteen OLE DB -palvelun välityksellä. Voit luoda yhteyden tiedot tekemällä jommankumman seuraavista toimista:

 • Määritä OLE DB -palvelun tietolinkki ohjatun tietoyhteyden muodostamisen Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkunassa.

 • Luo tyhjä tekstitiedosto, jonka tiedostotyyppi on .udl. Kun muokkaat tiedostoa, Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

Sivun alkuun

Tietojen käyttämisestä entistä turvallisempaa

Kun muodostat yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen tai päivität tietoja, on tärkeää tuntea mahdolliset tietoturvauhkat ja keinot niiden varalle. Seuraavista toimintaohjeista ja parhaista käytännöistä on hyötyä, kun tietoja suojataan.

Tietoyhteyksien tallentaminen luotettuun sijaintiin

Tietoyhteystiedostossa on usein vähintään yksi tietolähteen kysely. Korvaamalla tämän tiedoston vahingontekotarkoituksessa toimiva käyttäjä voi suunnitella kyselyn, jonka avulla hän pääsee käyttämään luottamuksellisia tietoja, jakamaan niitä muille käyttäjille sekä tekemään muuta vahinkoa. Siksi on tärkeää varmistaa seuraavat asiat:

 • Yhteystiedosto on luotettavan henkilön kirjoittama.

 • Yhteystiedosto on turvallinen, ja se on peräisin luotetusta sijainnista.

Tietoturvasyistä tietokoneesta ei välttämättä voi muodostaa yhteyttä ulkoisiin tietoihin. Jos haluat muodostaa yhteyden tietoihin työkirjaa avatessasi, aktivoi tietoyhteydet valvontakeskuspalkin avulla tai sijoittamalla työkirjan luotettuun sijaintiin.

Lisätietoja on artikkelissa luominen, poistaminen tai muuttaa luotetun sijainnin tiedostosijainninlisääminen, poistaminen tai luotettavan julkaisijan tarkasteleminenja Valvontakeskuksen tietoturva-asetusten tarkasteleminen.

Valtuustietojen turvallinen käyttäminen

Ulkoisen tietolähteen käyttäjä tarvitsee yleensä valtuustiedot (esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan), joiden avulla käyttäjä todennetaan. Pidä huolta siitä, että valtuustiedot toimitetaan sinulle turvallisesti ja että et epähuomiossa paljasta niitä muille.

Käytä vahvoja salasanoja, jotka sisältävät isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja muita merkkejä. Heikoissa salasanoissa ei ole käytetty näitä osia. Vahva salasana: Y6dh!et5. Heikko salasana: Talo27. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkin mittainen. Vielä parempi on käyttää vähintään 14 merkin pituista tunnuslausetta.

Salasanan muistaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi sitä palauttaa. Jos kirjoitat salasanan ylös, säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään tiedoista, joita salasanan on tarkoitus suojata.

Kirjautumistiedot kannattaa jättää tallentamatta, kun luot yhteyden tietolähteisiin. Nämä tiedot voidaan tallentaa tekstimuodossa työkirjaan ja yhteystiedostoon, jolloin vahinkoa aiheuttavat ulkopuoliset käyttäjät voivat päästä tietoihin käsiksi ja vaarantaa tietolähteen turvallisuuden.

Jos se suinkin on mahdollista, käytä Windows-todennusta (eli luotettua yhteyttä), joka muodostaa yhteyden SQL-palvelimeen Windows-käyttäjätilin avulla. Kun käyttäjä muodostaa yhteyden Windows-käyttäjätilin avulla, SQL-palvelin tarkistaa käyttäjänimen ja salasanan Windows-käyttöjärjestelmässä olevien tietojen perusteella. Ennen kuin voit käyttää Windows-todennusta, palvelimen järjestelmänvalvojan täytyy määrittää SQL-palvelin tämän todennusmenetelmän käyttöä varten. Jos Windows-todennus ei ole käytettävissä, käyttäjien tietoja ei kannata tallentaa. On turvallisempaa, että käyttäjät kirjoittavat käyttäjänimensä ja salasanansa aina kirjautuessaan järjestelmään.

Sivun alkuun

Office-tietoyhteystiedoston luominen ja muokkaaminen Excelin avulla

Voit tarvittaessa jakaa Office Data Connection (ODC) -tiedoston (.odc) muiden käyttäjien tai eri ohjelmien kanssa. Odc-tiedoston voi luoda Excelissä.

Uuden ODC-tiedoston luominen Excelissä

 1. Etsi tietokoneen Omat tietolähteet -kansio.

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Luo yhteystiedosto tyypistä riippumatta napsauttamalla +Muodosta yhteys uuteen tietolähteeseen.odc -tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Avaa Excelissä.

   Excel käynnistyy. Jos Tuotteen Microsoft Office Excel tietoturvailmoitus -sanoma tulee näkyviin, valitse Ota käyttöön.

   Ohjatun tietoyhteyden muodostamisen Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivu tulee näkyviin. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita.

  • Luo SQL Server -yhteystiedosto napsauttamalla +UusiSQL-palvelinyhteys.odc-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla pikavalikosta Avaa Excelissä.

   Excel käynnistyy ja ohjatun tietoyhteyden luomisen Muodosta yhteys tietokantapalvelimeen -sivu tulee näkyviin.

Aiemmin luodun ODC-tiedoston muokkaaminen Excelissä

 1. Etsi kansio, jossa .odc-tiedosto sijaitsee. Kansio voi olla esimerkiksi tietokoneen Omat tietolähteet -kansio tai luotettu verkkokansio.

 2. Napsauta .odc-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Avaa Excelissä.

 3. Tuotteen Microsoft Office Excel -tietoturvailmoitus -sanoma voi tulla näkyviin. Jos luotat tietolähteeseen, valitse Ota käyttöön.

  Odc-tiedoston noutamat tiedot näkyvät uuden työkirjan ensimmäisessä laskentataulukossa. Näin vahvistetaan, että oikea yhteys on käytössä.

 4. Valitse Tiedot-välilehden Yhteydet-ryhmästä Yhteydet.

 5. Valitse yhteys Työkirjan yhteydet -valintaikkunassa ja valitse Ominaisuudet.

 6. Tee haluamasi muutokset Yhteyden ominaisuudet -valintaikkunaan.

  Lisätietoja yhteystiedoston tietojen muokkaamisesta on Excelin Ohjeessa.

 7. Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse Määritelmä-välilehti ja valitse Viennin yhteystiedosto.

 8. Valitse Tallenna tiedosto -valintaikkunassa Tallenna.

 9. Sulje Yhteyden ominaisuudet- ja Työkirjan yhteydet -valintaikkunat ja sulje Excel tallentamatta uutta työkirjaa.

Sivun alkuun

Office Publisher: Ulkoisten tietojen tuominen ohjatulla tietoyhteyden muodostamisella

Microsoft Office Publisherissa Tuo ulkoisia tietoja yhdistämisen avulla. Yhdistämisen avulla voit luoda suurta määrää asiakirjoja, jotka ovat useimmiten identtisiä mutta ovat yksilöllisiä tietoja, kuten tuote-ilmoitus, jotka haluat lähettää ylimmät 100 asiakkaillesi. Voit myös tuoda tiedostot, Excel-laskentataulukot ja Access-taulukot tai kyselyt suoraan käyttämättä yhteystiedoston. Lisätietoja on artikkelissa luominen yhdistämisen.

Toimintaohjeita

Tekstitiedoston tuominen OLE DB-palvelun avulla

Tekstitiedoston tuominen käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen Excel 97 – 2003- tai 2007-työkirjan käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen Excel 97 – 2003- tai 2007-työkirjan käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen Access 2000-2003 tai 2007-tietokannan käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen Access 2000-2003 tai 2007-tietokannan käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä ODBC-ohjain

Tekstitiedoston tuominen OLE DB -palvelun avulla

CSV (Comma-Separated Values) -tekstitiedoston (.csv-tiedoston) tuominen on varsin mutkatonta. Jos tekstitiedosto on .csv-tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 5. Valitse Toimittaja-välilehdessä Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita Yhteydet-välilehden Valitse tai kirjoita tietokannan nimi -ruutuun sen kansion koko polku, jossa tekstitiedosto sijaitsee.

  Voit etsiä kansiota valitsemalla ruudun vierestä Selaa.

 7. Valitse Kaikki-välilehti, valitse Laajennetut ominaisuudet ja valitse Muokkaa arvoa.

 8. Kirjoita jompikumpi seuraavista Ominaisuuden arvo -ruutuun:

  • Jos tiedostossa on sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=Yes.

  • Jos tiedostossa ei ole sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=No.

 9. Valitse OK.

 10. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 11. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 12. Valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 13. Valitse tuotava tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 14. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 15. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä puolipiste (;) erottimeksi

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex riittävästi: Määritä sarkainmerkin erottimena

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimen avulla

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimella on vähintään kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-tekstiohjainta varten, jos se on tarpeen. Sen jälkeen tekstitiedosto täytyy tuoda käyttäjätietolähdettä (DSN) käyttäen. Jos tekstitiedosto on CSV (Comma-Separated Values) -tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) ja valitse Valmis.

  ODBC Tekstin asennus -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Kirjoita nimi Tietolähteen nimi -kohtaan.

 5. Poista Käytä nykyistä kansiota -valintaruudun valinta.

 6. Valitse Valitse kansio.

 7. Etsi tuotavan tekstitiedoston sisältävä kansio Valitse kansio -valintaikkunassa. Varmista, että tekstitiedosto näkyy luettelossa Tiedostonimi-ruudun alapuolella, ja valitse OK.

 8. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 5. Valitse äsken luomasi käyttäjätietolähde (DNS) Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 6. Valitse tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 7. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 8. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä sarakeotsikko

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Esimerkki: Määritä puolipiste (;) erottimeksi

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Esimerkki: Määritä sarkainmerkki erottimeksi

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Excel 97-2003- tai Excel 2007 -työkirjan tietojen tuominen OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 5. Valitse Toimittaja-välilehdessä Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita Excel-työkirjan koko polku ja tiedostonimi Yhteydet-välilehden Tietolähde-ruutuun.

 7. Valitse Kaikki-välilehti, valitse Laajennetut ominaisuudet ja valitse Muokkaa arvoa.

 8. Kirjoita jompikumpi seuraavista Ominaisuuden arvo -ruutuun:

  • Jos työkirjan tiedoissa on sarakeotsikoita, kirjoita Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Jos työkirjan tiedoissa ei ole sarakeotsikoita, kirjoita Excel 8.0;HDR=No.

 9. Valitse OK.

 10. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 11. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 12. Valitse laskentataulukko Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 13. Valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 14. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 15. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Excel 97-2003- tai Excel 2007 -työkirjan tietojen tuominen ODBC-ohjaimen avulla

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 5. Valitse Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla Excel-tiedostot ja valitse Seuraava.

 6. Määritä Valitse työkirja -valintaikkunan Tietokannan nimi -ruutuun Excel-työkirjan sisältävän kansion nimi, valitse työkirja luettelosta ja valitse OK.

 7. Valitse tuotava laskentataulukko Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 8. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 9. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Sivun alkuun Osan alkuun

Access 2000-, 2003- tai 2007-tietokannan tietojen tuominen OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 5. Tee jompikumpi seuraavista toimista Toimittaja-välilehdessä:

  • Jos kyseessä on Microsoft Access 2000- tai Microsoft Office Access 2003 -tietokanta, valitse Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Jos kyseessä on Microsoft Office Access 2007 -tietokanta, valitse Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 6. Valitse Seuraava.

 7. Kirjoita Yhteydet-välilehden Valitse tai kirjoita tietokannan nimi -ruutuun Access-tietokannan koko polku ja tiedostonimi.

  Jos olet valinnut Toimittaja-välilehdestä Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, etsi tietokanta napsauttamalla Selaa-painiketta ruudun vierestä.

 8. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 9. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 10. Valitse taulukko tai kysely Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

  Huomautus: Linkitetty taulukko ei ole luettelossa. Jos haluat tuoda linkitetyn taulukon, luo linkitetyn taulukon kysely Access-tietokantaan ennen tuomistoimia.

 11. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 12. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Access 2000-, 2003- tai 2007-tietokannan tietojen tuominen ODBC-ohjaimen avulla

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 5. Valitse Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla MS Access -tietokanta ja valitse Seuraava.

  Näkyviin tulee Valitse tietokanta -valintaikkuna.

 6. Etsi tuotavan Access-tietokannan sisältävä kansio Valitse kansio -valintaikkunassa. Varmista, että Access-tietokanta näkyy luettelossa Tiedostonimi-ruudun alapuolella, ja valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 7. Valitse taulukko tai kysely Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 8. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 9. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Microsoft SQL Server.

 5. Tee seuraavat toimet Muodosta yhteys tietokantapalvelimeen -sivulla:

  • Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelimen nimi -ruutuun.

   Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

  • Tee jompikumpi seuraavista toimista Kirjautumisvaltuudet-ruudussa:

   • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja -salasanaa valitsemalla Käytä Windows-todennusta.

   • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa. Kirjoita tietokannan käyttäjätunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 6. Valitse Seuraava.

 7. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai käyttäjän määrittämä funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 8. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 9. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla

Tietojen tuominen SQL Server -tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-ohjainta varten, jos se on tarpeen. Tuo sitten tiedot SQL Server -tietokannasta.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa SQL Server ja valitse Valmis.

  Luo uusi SQL Server -tietolähde -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Määritä tietolähteen nimi Nimi-ruutuun.

 5. Halutessasi voit lisätä myös tietolähteen kuvauksen Kuvaus-ruutuun.

 6. Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelin-ruutuun.

  Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

 7. Valitse Seuraava.

 8. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse SQL Server -palvelimen käyttäjän tunnistusmenetelmä -kohdassa:

  • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Windows NT:n tunnistus käyttämällä verkkokäyttäjätunnusta.

  • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla SQL Server -palvelimen tunnistus käyttämällä käyttäjän antamaa tunnusta ja salasanaa. Määritä tietokannan tunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 9. Valitse Seuraava kahdesti. Valitse sitten Valmis.

 10. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Testaa tietolähde.

 11. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee TESTIT SUORITETTU ONNISTUNEESTI! -sanoma, valitse OK.

 12. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Tietojen tuominen SQL Server -tietokannasta

 1. Valitse Työkalut-valikosta Yhdistäminen ja luetteloyhdistäminen ja valitse Yhdistäminen, Sähköpostiyhdistäminen tai Luetteloyhdistäminen.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Yhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Sähköpostiyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

  • Valitse Luetteloyhdistäminen-tehtäväruudussa Luo vastaanottaja tai muodosta siihen yhteys.

 3. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 4. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 5. Valitse edellisessä kohdassa määrittämäsi tietolähteen nimi Muodosta yhteys ODBC -tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 6. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 7. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 8. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Sivun alkuun

Office Visio: Ulkoisten tietojen tuominen ohjatulla tietoyhteyden muodostamisella

Microsoft Office Visio tuo ulkoisia tietoja niin, että se voi lisätä suoraan piirustuksen muotoihin. Piirustuksen avulla voit seurata visual tavalla, kuten verkkokaavio, jossa näkyy käyttökatkot tilastotiedot tai vuokaavio, joka näyttää tilanneilmaisimet ja metriä yhteenveto projektitehtävät. Seuraavat ohjeet koskevat tekstitiedostoista ja SQL Server-tietolähteitä. Voit tuoda Excel-laskentataulukot, Access-taulukot tai kyselyt ja SharePoint-luettelot suoraan tiedoston käyttämättä yhteystiedoston. Lisätietoja on artikkelissa tietojen Excelistä, SQL Server, SharePoint-sivustojen ja muista ulkoisista lähteistä.

Toimintaohjeita

Tekstitiedoston tuominen OLE DB-palvelun avulla

Tekstitiedoston tuominen käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä ODBC-ohjain

Tekstitiedoston tuominen OLE DB -palvelun avulla

CSV (Comma-Separated Values) -tekstitiedoston (.csv-tiedoston) tuominen on varsin mutkatonta. Jos tekstitiedosto on .csv-tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Tiedot-valikosta Linkitä tiedot muotoihin.

 2. Valitse ohjatun tietovalitsimen ensimmäisellä sivulla Muu OLEDB- tai ODBC-tietolähde.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 4. Valitse Toimittaja-välilehdessä Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider ja valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Yhteydet-välilehden Valitse tai kirjoita tietokannan nimi -ruutuun sen kansion koko polku, jossa tekstitiedosto sijaitsee.

  Voit etsiä kansiota valitsemalla ruudun vierestä Selaa.

 6. Valitse Kaikki-välilehti, valitse Laajennetut ominaisuudet ja valitse Muokkaa arvoa.

 7. Kirjoita jompikumpi seuraavista Ominaisuuden arvo -ruutuun:

  • Jos tiedostossa on sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=Yes.

  • Jos tiedostossa ei ole sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=No.

 8. Valitse OK.

 9. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 10. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 11. Valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 12. Valitse tuotava tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 13. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 14. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

 15. Valitse Valmis.

  Ohjattu tietovalitsin tulee uudelleen näkyviin.

 16. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietoyhteys -valintaikkunassa:

  • Käytä äsken luomaasi .odc-tiedostoa ja hyväksy tietolähteen kaikki rivit ja sarakkeet valitsemalla Valmis.

  • Jatka ohjatun tietovalitsimen käyttämistä ja luo yksilöivä tunniste, jotta voit valita tietyt sarakkeet ja rivit, valitsemalla Seuraava.

   Painamalla F1-näppäintä saat lisätietoja ohjatun tietovalitsimen kustakin sivusta.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä puolipiste (;) erottimeksi

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Esimerkki: Määritä sarkainmerkki erottimeksi

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimen avulla

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimella on vähintään kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-tekstiohjainta varten, jos se on tarpeen. Sen jälkeen tekstitiedosto täytyy tuoda käyttäjätietolähdettä (DSN) käyttäen. Jos tekstitiedosto on CSV (Comma-Separated Values) -tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) ja valitse Valmis.

  ODBC Tekstin asennus -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Kirjoita nimi Tietolähteen nimi -kohtaan.

 5. Poista Käytä nykyistä kansiota -valintaruudun valinta.

 6. Valitse Valitse kansio.

 7. Etsi tuotavan tekstitiedoston sisältävä kansio Valitse kansio -valintaikkunassa. Varmista, että tekstitiedosto näkyy luettelossa Tiedostonimi-ruudun alapuolella, ja valitse OK.

 8. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Tiedot-valikosta Linkitä tiedot muotoihin.

 2. Valitse ohjatun tietovalitsimen ensimmäisellä sivulla Muu OLEDB- tai ODBC-tietolähde.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse äsken luomasi käyttäjätietolähde (DNS) Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 5. Valitse tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 7. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

 8. Valitse Valmis.

  Ohjattu tietovalitsin tulee uudelleen näkyviin.

 9. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietoyhteys -valintaikkunassa:

  • Käytä äsken luomaasi .odc-tiedostoa ja hyväksy tietolähteen kaikki rivit ja sarakkeet valitsemalla Valmis.

  • Jatka ohjatun tietovalitsimen käyttämistä ja luo yksilöivä tunniste, jotta voit valita tietyt sarakkeet ja rivit, valitsemalla Seuraava.

   Painamalla F1-näppäintä saat lisätietoja ohjatun tietovalitsimen kustakin sivusta.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä sarakeotsikko

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Esimerkki: Määritä puolipiste (;) erottimeksi

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Esimerkki: Määritä sarkainmerkki erottimeksi

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Tiedot-valikosta Linkitä tiedot muotoihin.

 2. Valitse ohjatun tietovalitsimen ensimmäiseltä sivulta Microsoft SQL Server 2000- tai 2005-tietokanta.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Tee seuraavat toimet Muodosta yhteys tietokantapalvelimeen -sivulla:

  • Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelimen nimi -ruutuun.

   Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

  • Tee jompikumpi seuraavista toimista Kirjautumisvaltuudet-ruudussa:

   • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja -salasanaa valitsemalla Käytä Windows-todennusta.

   • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa. Kirjoita tietokannan käyttäjätunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 4. Valitse Seuraava.

 5. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai käyttäjän määrittämä funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 7. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

 8. Valitse Valmis.

  Ohjattu tietovalitsin tulee uudelleen näkyviin.

 9. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietoyhteys -valintaikkunassa:

  • Käytä äsken luomaasi .odc-tiedostoa ja hyväksy tietolähteen kaikki rivit ja sarakkeet valitsemalla Valmis.

  • Jatka ohjatun tietovalitsimen käyttämistä ja luo yksilöivä tunniste, jotta voit valita tietyt sarakkeet ja rivit, valitsemalla Seuraava.

   Painamalla F1-näppäintä saat lisätietoja ohjatun tietovalitsimen kustakin sivusta.

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla

Tietojen tuominen SQL Server -tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-ohjainta varten, jos se on tarpeen. Tuo sitten tiedot SQL Server -tietokannasta.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa SQL Server ja valitse Valmis.

  Luo uusi SQL Server -tietolähde -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Määritä tietolähteen nimi Nimi-ruutuun.

 5. Halutessasi voit lisätä myös tietolähteen kuvauksen Kuvaus-ruutuun.

 6. Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelin-ruutuun.

  Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

 7. Valitse Seuraava.

 8. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse SQL Server -palvelimen käyttäjän tunnistusmenetelmä -kohdassa:

  • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Windows NT:n tunnistus käyttämällä verkkokäyttäjätunnusta.

  • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla SQL Server -palvelimen tunnistus käyttämällä käyttäjän antamaa tunnusta ja salasanaa. Määritä tietokannan tunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 9. Valitse Seuraava kahdesti. Valitse sitten Valmis.

 10. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Testaa tietolähde.

 11. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee TESTIT SUORITETTU ONNISTUNEESTI! -sanoma, valitse OK.

 12. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Tietojen tuominen SQL Server -tietokannasta

 1. Valitse Tiedot-valikosta Linkitä tiedot muotoihin.

 2. Valitse ohjatun tietovalitsimen ensimmäisellä sivulla Muu OLEDB- tai ODBC-tietolähde.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse edellisessä kohdassa määrittämäsi tietolähteen nimi Muodosta yhteys ODBC -tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 5. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 7. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

 8. Valitse Valmis.

  Ohjattu tietovalitsin tulee uudelleen näkyviin.

 9. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietoyhteys -valintaikkunassa:

  • Käytä äsken luomaasi .odc-tiedostoa ja hyväksy tietolähteen kaikki rivit ja sarakkeet valitsemalla Valmis.

  • Jatka ohjatun tietovalitsimen käyttämistä ja luo yksilöivä tunniste, jotta voit valita tietyt sarakkeet ja rivit, valitsemalla Seuraava.

   Painamalla F1-näppäintä saat lisätietoja ohjatun tietovalitsimen kustakin sivusta.

Sivun alkuun Osan alkuun

Sivun alkuun

Office Word: Ulkoisten tietojen tuominen ohjatulla tietoyhteyden muodostamisella

Microsoft Office Wordissa Tuo ulkoisia tietoja yhdistämisen avulla. Yhdistämistoiminnolla voit luoda joukon asiakirjoja, kuten joukkokirjeen, joka lähetetään monille asiakkaille tai vapaapäivä kortin osoitetarrojen osoite arkkeja. Voit myös tuoda tiedostot, Excel-laskentataulukot ja Access-taulukot tai kyselyt suoraan käyttämättä yhteystiedoston. Lisätietoja on artikkelissa luominen yhdistämisen.

Toimintaohjeita

Tekstitiedoston tuominen OLE DB-palvelun avulla

Tekstitiedoston tuominen käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen Excel 97 – 2003- tai 2007-työkirjan käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen Excel 97 – 2003- tai 2007-työkirjan käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen Access 2000-2003 tai 2007-tietokannan käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen Access 2000-2003 tai 2007-tietokannan käyttämällä ODBC-ohjain

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä OLE DB-palvelu

Tietojen tuominen SQL Server-2000 tai 2005 tietokanta käyttämällä ODBC-ohjain

Tekstitiedoston tuominen OLE DB -palvelun avulla

CSV (Comma-Separated Values) -tekstitiedoston (.csv-tiedoston) tuominen on varsin mutkatonta. Jos tekstitiedosto on .csv-tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 4. Valitse Toimittaja-välilehdessä Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider ja valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Yhteydet-välilehden Valitse tai kirjoita tietokannan nimi -ruutuun sen kansion koko polku, jossa tekstitiedosto sijaitsee.

  Voit etsiä kansiota valitsemalla ruudun vierestä Selaa.

 6. Valitse Kaikki-välilehti, valitse Laajennetut ominaisuudet ja valitse Muokkaa arvoa.

 7. Kirjoita jompikumpi seuraavista Ominaisuuden arvo -ruutuun:

  • Jos tiedostossa on sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=Yes.

  • Jos tiedostossa ei ole sarakeotsikoita, kirjoita Text;HDR=No.

 8. Valitse OK.

 9. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 10. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 11. Valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 12. Valitse tuotava tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 13. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 14. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä puolipiste (;) erottimeksi

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Esimerkki: Määritä sarkainmerkki erottimeksi

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimen avulla

Tekstitiedoston tuominen ODBC-ohjaimella on vähintään kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-tekstiohjainta varten, jos se on tarpeen. Sen jälkeen tekstitiedosto täytyy tuoda käyttäjätietolähdettä (DSN) käyttäen. Jos tekstitiedosto on CSV (Comma-Separated Values) -tiedosto, jossa ei käytetä koneeseen määritettyä luetteloerotinmerkkiä, tai jos tekstitiedosto on jokin muu kuin .csv-tiedosto, voit määrittää oikean tiedostomuodon Schema.ini-tiedoston avulla.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) ja valitse Valmis.

  ODBC Tekstin asennus -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Kirjoita nimi Tietolähteen nimi -kohtaan.

 5. Poista Käytä nykyistä kansiota -valintaruudun valinta.

 6. Valitse Valitse kansio.

 7. Etsi tuotavan tekstitiedoston sisältävä kansio Valitse kansio -valintaikkunassa. Varmista, että tekstitiedosto näkyy luettelossa Tiedostonimi-ruudun alapuolella, ja valitse OK.

 8. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Tiedoston tuominen

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse äsken luomasi käyttäjätietolähde (DNS) Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 5. Valitse tekstitiedosto Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 7. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Muun luettelon erotinmerkin tai tekstitiedostomuodon määrittäminen Schema.ini-tiedoston avulla

Schema.ini-tiedosto on tekstitiedosto, joka sisältää Windowsin rekisterin tekstiohjainten oletusasetukset ohittavia merkintöjä. Schema.ini-tiedoston käyttäminen edellyttää tavallisesti seuraavia toimia:

 • Tallenna Schema.ini-tiedosto samaan kansioon tuotavan tekstitiedoston kanssa.

 • Määritä tiedoston nimeksi Schema.ini.

 • Kirjoita Schema.ini-tiedoston ensimmäiselle riville sulkuihin sen tekstitiedoston nimi, jonka linkki lisätään.

 • Määritä jokin muu tekstitiedostomuoto lisäämällä lisätietoja.

Seuraavissa osissa on yleisluontoisia esimerkkejä Schema.ini-tiedoston käytöstä.

Esimerkki: Määritä sarakeotsikko

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Esimerkki: Määritä puolipiste merkin (;) erottimena

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Esimerkki: Määritä sarkainmerkki erottimeksi

[Products.txt] Format=TabDelimited

Esimerkki: Määritä kiinteäleveyksinen tiedosto

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Sivun alkuun Osan alkuun

Excel 97-2003- tai Excel 2007 -työkirjan tietojen tuominen OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 4. Valitse Toimittaja-välilehdessä Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider ja valitse Seuraava.

 5. Kirjoita Excel-työkirjan koko polku ja tiedostonimi Yhteydet-välilehden Tietolähde-ruutuun.

 6. Valitse Kaikki-välilehti, valitse Laajennetut ominaisuudet ja valitse Muokkaa arvoa.

 7. Kirjoita jompikumpi seuraavista Ominaisuuden arvo -ruutuun:

  • Jos työkirjan tiedoissa on sarakeotsikoita, kirjoita Excel 8.0;HDR=Yes.

  • Jos työkirjan tiedoissa ei ole sarakeotsikoita, kirjoita Excel 8.0;HDR=No.

 8. Valitse OK.

 9. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 10. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 11. Valitse laskentataulukko Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 12. Valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 13. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 14. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Excel 97-2003- tai Excel 2007 -työkirjan tietojen tuominen ODBC-ohjaimen avulla

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla Excel-tiedostot ja valitse Seuraava.

 5. Määritä Valitse työkirja -valintaikkunan Tietokannan nimi -ruutuun Excel-työkirjan sisältävän kansion nimi, valitse työkirja luettelosta ja valitse OK.

 6. Valitse tuotava laskentataulukko Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 7. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 8. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Sivun alkuun Osan alkuun

Access 2000-, 2003- tai 2007-tietokannan tietojen tuominen OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Muut tai lisäpalvelimet.

  Tietolinkin ominaisuudet -valintaikkuna tulee näkyviin.

  Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

 4. Tee jompikumpi seuraavista toimista Toimittaja-välilehdessä:

  • Jos kyseessä on Access 2000- tai Access 2003 -tietokanta, valitse Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Jos kyseessä on Office Access 2007 -tietokanta, valitse Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Kirjoita Yhteydet-välilehden Valitse tai kirjoita tietokannan nimi -ruutuun Access-tietokannan koko polku ja tiedostonimi.

  Jos olet valinnut Toimittaja-välilehdestä Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider, etsi tietokanta napsauttamalla Selaa-painiketta ruudun vierestä.

 7. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Yhteys-välilehti ja valitsemalla Testaa yhteys.

 8. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee Yhteyden testaus onnistui -sanoma, valitse OK.

 9. Valitse taulukko tai kysely Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

  Huomautus: Linkitetty taulukko ei ole luettelossa. Jos haluat tuoda linkitetyn taulukon, luo linkitetyn taulukon kysely Access-tietokantaan ennen tuomistoimia.

 10. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 11. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Access 2000-, 2003- tai 2007-tietokannan tietojen tuominen ODBC-ohjaimen avulla

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse Muodosta yhteys ODBC-tietolähteeseen -sivulla MS Access -tietokanta ja valitse Seuraava.

  Näkyviin tulee Valitse tietokanta -valintaikkuna.

 5. Etsi tuotavan Access-tietokannan sisältävä kansio Valitse kansio -valintaikkunassa. Varmista, että Access-tietokanta näkyy luettelossa Tiedostonimi-ruudun alapuolella, ja valitse OK.

  Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee uudelleen näkyviin.

 6. Valitse taulukko tai kysely Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 7. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 8. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta OLE DB -palvelun avulla

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla Microsoft SQL Server.

 4. Tee seuraavat toimet Muodosta yhteys tietokantapalvelimeen -sivulla:

  • Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelimen nimi -ruutuun.

   Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

  • Tee jompikumpi seuraavista toimista Kirjautumisvaltuudet-ruudussa:

   • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja -salasanaa valitsemalla Käytä Windows-todennusta.

   • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa. Kirjoita tietokannan käyttäjätunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 5. Valitse Seuraava.

 6. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai käyttäjän määrittämä funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 7. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 8. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Tietojen tuominen SQL Server 2000- tai 2005-tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla

Tietojen tuominen SQL Server -tietokannasta ODBC-ohjaimen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Tietokoneeseen määritetään ensin DSN-nimi ODBC-ohjainta varten, jos se on tarpeen. Tuo sitten tiedot SQL Server -tietokannasta.

Käyttäjätietolähteen (DSN) määrittäminen

 1. Avaa Microsoft Windowsin Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Valvontatyökalut-kuvaketta ja kaksoisnapsauta Tietolähteet (ODBC) -kuvaketta.

 2. Valitse ODBC-tietolähteen hallinta -valintaikkunan Käyttäjätietolähde (DSN) -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Luo uusi tietolähde -valintaikkunassa SQL Server ja valitse Valmis.

  Luo uusi SQL Server -tietolähde -valintaikkuna tulee näkyviin.

 4. Määritä tietolähteen nimi Nimi-ruutuun.

 5. Halutessasi voit lisätä myös tietolähteen kuvauksen Kuvaus-ruutuun.

 6. Määritä tietokantapalvelimen nimi Palvelin-ruutuun.

  Jos tietokanta on omassa tietokoneessa, määritä arvoksi (paikallinen).

 7. Valitse Seuraava.

 8. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse SQL Server -palvelimen käyttäjän tunnistusmenetelmä -kohdassa:

  • Käytä Windows-käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla Windows NT:n tunnistus käyttämällä verkkokäyttäjätunnusta.

  • Käytä tietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa valitsemalla SQL Server -palvelimen tunnistus käyttämällä käyttäjän antamaa tunnusta ja salasanaa. Määritä tietokannan tunnus ja salasana niille tarkoitettuihin ruutuihin.

 9. Valitse Seuraava kahdesti. Valitse sitten Valmis.

 10. Varmista, että olet syöttänyt tiedot oikein, valitsemalla Testaa tietolähde.

 11. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos näyttöön tulee virhesanoma, tarkista edellisessä vaiheessa syöttämäsi arvot.

  • Jos näyttöön tulee TESTIT SUORITETTU ONNISTUNEESTI! -sanoma, valitse OK.

 12. Valitse OK kahdesti.

Lisätietoja valintaikkunoiden eri valinnoista saat valitsemalla Ohje.

SQL Server -tietokannan tietojen tuominen

 1. Valitse Postitukset-välilehden Aloita yhdistäminen -ryhmästä Valitse vastaanottajat ja valitse Käytä aiemmin luotua luetteloa.

  Word-valintanauhan kuva

 2. Tee jompikumpi seuraavista toimista Valitse tietolähde -valintaikkunassa:

  • Käytä aiemmin luotua .odc-tiedostoa kaksoisnapsauttamalla .odc-tiedostoa. Tiedot tuodaan, eikä muita toimia tarvita.

  • Luo uusi .odc-tiedosto valitsemalla Uusi lähde ja noudata toimintaohjeiden kaikkia kohtia.

   Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen tulee näkyviin.

 3. Valitse Tervetuloa ohjattuun tietoyhteyden muodostamiseen -sivulla ODBC DSN.

 4. Valitse edellisessä kohdassa määrittämäsi tietolähteen nimi Muodosta yhteys ODBC -tietolähteeseen -sivulla ja valitse Seuraava.

 5. Valitse tietokanta Valitse tietokanta ja taulukko -sivun Tietokanta-ruudussa, valitse taulukko, näkymä tai funktio Nimi-sarakkeesta ja valitse Seuraava.

 6. Kirjoita .odc-tiedostolle nimi Tallenna tietoyhteystiedosto ja lopeta -sivun Tiedostonimi-ruutuun ja valitse Valmis.

  Jos haluat vaihtaa kansion oletuskansiosijainnin Omat tietolähteet, valitse Selaa.

 7. Halutessasi voit myös helpottaa yhteystiedoston löytämistä lisäämällä lisätietoja Kuvaus-, Kutsumanimi- ja Etsinnän avainsanat -ruutuihin.

Sivun alkuun Osan alkuun

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×