Tietojen syöttäminen Rich Text -muotoa tukevaan ohjausobjektiin tai sarakkeeseen tai Rich Text -muotoa tukevan ohjausobjektin tai sarakkeen tietojen muokkaaminen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office Access 2007 -tietokannan memo-kenttään voidaan syöttää tietoja ja memo-kentän tietoja voidaan muokata ja muotoilla. Vaikka memo-kentät eivät ole uusi ominaisuus Accessissa, niiden sisältämässä tekstissä voidaan nyt käyttää Rich Text -muotoilua. Rich Text -muotoilun ansiosta käytettävissä ovat samanlaiset muotoilutavat kuin muissa 2007 Microsoft Office System -ohjelmissa, kuten Microsoft Office Word 2007 ja Microsoft Office PowerPoint 2007. Voit esimerkiksi lihavoida tai alleviivata tekstin, voit käyttää yksittäisissä sanoissa tai merkeissä eri fontteja ja voit muuttaa tekstin värejä.

Valitse haluamasi toimet

RTF-muotoisen tekstimuotoilun perusteet

Taulukon rich text-muokkauksen ottaminen käyttöön

Tekstin lisääminen memo-kenttä

Käytä RTF-muotoilua memo-tiedoissa

Ota käyttöön RTF-muotoilua ohjausobjektien lomakkeissa ja raporteissa

Ota käyttöön rich text-muokkauksen manuaalisesti

Rich Text -muotoilun perusteet

Office Access 2007 -ohjelmassa memo-kenttä voidaan määrittää tukemaan Rich Text -muotoilua. Sen jälkeen Rich Text -muotoilua voidaan käyttää taulukoiden ja kyselyjen tulosjoukkojen memo-tiedoissa sekä myös niissä lomakkeiden ja raporttien muokkausruutujen tiedoissa, jotka on sidottu taulukoiden memo-kenttiin.

Office Access 2007 käyttää tietoihin taustalla HTML (Hypertext Markup Language) -muotoilukoodia. Access käyttää HTML-koodia, koska se on suuressa määrin yhteensopivaa Windows SharePoint Services 3.0 -luetteloiden Rich Text -kenttien kanssa.

Accessin valintanauhan kuva

Sivun alkuun

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön taulukossa

Rich Text -muokkaus voidaan ottaa käyttöön vain Office Access 2007 -tietokantataulukoiden Memo-tietotyyppiä olevia kenttiä varten. Kun olet lisännyt taulukkoon memo-kentän, ota Rich Text -muotoilu käyttöön määrittämällä kentälle Tekstin muoto -ominaisuus. Seuraavassa kerrotaan, kuinka taulukkoon lisätään memo-kenttä, kuinka kenttää varten otetaan käyttöön Rich Text -muotoilu ja kuinka muotoilua käytetään sen jälkeen tietueen osassa tai koko tietueessa. Ohjeet koskevat Office Access 2007 -muodossa luotuja tietokantoja ja myös sellaisia Accessin aiemmilla versioilla luotuja tietokantoja (.mdb-tiedostoja), jotka avataan tai muunnetaan Office Access 2007 -muotoon. Huomaa, että ohjeet eivät koske projekteja (.adp-tiedostoja) eikä tietokantasivuja.

Huomautus: Kun yrität ottaa käyttöön Rich Text -muokkausta aiemmin luotua taulukkoa varten, saatat huomata, että taulukolle on otettu käyttöön Vain liittäminen -ominaisuus. Kun otat kentälle käyttöön Rich Text -muotoilun, varmista, että taulukon Vain liittäminen -ominaisuus on poistettu käytöstä. Muussa tapauksessa Access piilottaa kentän tekstin aina, kun kohdistin sijoitetaan kenttään tai johonkin kenttään sidottuun lomakkeen ohjausobjektiin.

Näytä vain liittäminen-ominaisuuden poistaminen käytöstä

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Valitse Memo-kenttä, jonka haluat muuttaa, ja vieritä taulukon suunnitteluohjelman, valitse Yleiset -välilehden alaosassa Liittäminen vaiy -ominaisuus.

 3. Napsauta ominaisuuden vieressä olevaa kenttää ja valitse luettelosta Ei.

Memo-kentän lisääminen taulukkonäkymässä

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa taulukkoa, jota haluat muuttaa. Taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 2. Valitse tyhjä kenttä (värillinen solu, jossa lukee Lisää uusi kenttä). Seuraavassa kuvassa on tyhjä kenttä:

  Uusi kenttä taulukkonäkymässä

 3. Kaksoisnapsauta kentän otsikkoa ja kirjoita uuden kentän nimi.

 4. Napsauta Taulukkonäkymä-välilehden Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän Tietotyyppi-luettelon (ryhmän yläosassa olevan luettelon) vieressä olevaa alanuolipainiketta ja valitse Memo.

Memo-kentän lisääminen rakennenäkymässä

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Kirjoita Kentän nimi -sarakkeeseen uuden kentän nimi.

 3. Napsauta rivin solua Tietotyyppi-sarakkeessa ja valitse sitten luettelosta Memo.

 4. Tallenna tekemäsi muutokset.

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön memo-kenttää varten

Huomautus: Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymään kuuluvassa valintanauhassa ei ole komentoja, joilla Rich Text -muokkaus voidaan ottaa käyttöön memo-kenttää varten.

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Valitse taulukon rakenneruudukon alaosan Kentän ominaisuudet -kohdassa Yleinen-välilehti.

 3. Napsauta Tekstin muoto -ominaisuuden vieressä olevaa luetteloa ja valitse sitten Rich Text -muoto.

 4. Tallenna taulukko Painikkeen kuva .

 5. Siirtyy taulukkonäkymän näkymän Painikkeen kuva ja noudattamalla seuraavan osion kenttään tietoja.

Sivun alkuun

Tekstin lisääminen memo-kenttään

Teksti lisätään memo-kenttään lähes samalla tavalla kuin missä tahansa tekstinkäsittelyohjelmassa – siirrä kohdistin taulukon kenttään tai muokkausruutuun ja aloita kirjoittaminen. Muissa tekstitoiminnoissa, kuten kopioimisessa, leikkaamisessa ja liittämisessä, käytetään myös yleisiä ohjausobjekteja. Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka tekstiä kirjoitetaan ja kuinka yleiset toiminnot suoritetaan.

Tekstin kirjoittaminen taulukon memo-kenttään

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa memo-kentän sisältävää taulukkoa. Taulukko avautuu taulukkonäkymään.

 2. Napsauta memo-kenttää, sijoita kohdistin napsauttamalla uudelleen ja kirjoita sitten teksti.

  Mistä tiedän, onko kysymys pitäisi esittää memo-kentän?

  1. Kun taulukko on avoinna taulukkonäkymässä, valitse Taulukkonäkymä-välilehti.

  2. Siirrä osoitin kentästä kenttään (käytä hiirtä, SARKAINNÄPPÄINTÄ tai vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä) ja pane merkille, mikä tietotyyppi Tietotyyppi ja muotoilu -ryhmän yläosassa olevassa Tietotyyppi-luettelossa näkyy.

 3. Kirjoita, muuttaminen tai muotoilla tekstiä tarpeen mukaan. Lisätietoja muotoilemisesta on kohdassa rich text-muotoilun käyttäminen memo-tiedoissatämän artikkelin.

 4. Voit tallentaa muutokset tietokantaan siirtämällä osoittimen taulukon toiseen kenttään.

  Pikanäppäin VAIHTO + ENTER.

  TAI

  Valitse Aloitus -välilehden tietueet -ryhmässä Tallenna.

  Accessin valintanauhan kuva

Tekstin kirjoittaminen lomakkeeseen

 1. Kaksoisnapsauta siirtymisruudussa lomaketta, jota haluat käyttää. Lomake avautuu lomakenäkymään.

 2. Aseta kohdistin teksti-ohjausobjektin ja kirjoita, muuttaa tai muotoilla tekstiä tarpeen mukaan. Lisätietoja muotoilemisesta on tämän artikkelin kohdassa rich text-muotoilun käyttäminen memo-tiedoissa.

 3. Voit tallentaa muutokset tietokantaan valitsemalla Aloitus-välilehden Tietueet-ryhmässä Tallenna tietue. Vaihtoehtoisesti voit painaa VAIHTO+ENTER.

Taulukon tai lomakkeen tekstin kopioiminen, leikkaaminen ja liittäminen

 1. Korosta teksti, jonka haluat kopioida tai leikata.

 2. Valitse Aloitus -välilehden Leikepöytä -ryhmän Kopioi Painikkeen kuva tai Leikkaa Painikkeen kuva . Voit myös painaa CTRL + C kopioi tai paina CTRL + X ja Leikkaa.

 3. Liitä teksti looginen sijaintiin, kuten memo-kentän toisen taulukon tai lomakkeen, Word-asiakirjan, Microsoft Office Excel 2007 laskentataulukon, sähköpostiviestiin tai toiseen sijaintiin, kirjoita teksti-ruutuun. Valitse Liitä Painikkeen kuva . Voit myös painaa CTRL + V Liitä.

Sivun alkuun

Rich Text -muotoilun käyttäminen memo-tiedoissa

Jos olet käyttänyt muita Office-ohjelmia, olet todennäköisesti muotoillut tietoja. Accessin muotoilutyökalut toimivat samalla tavalla kuin muidenkin ohjelmien työkalut. Esimerkiksi vakiopainikkeita käytetään Accessissa tekstin muotoilemiseen ja tasaamiseen sekä Rich Text -tekstin muotoilemiseen. Seuraavassa kuvassa näkyvät muotoilukomennot:

Accessin valintanauhan kuva

Seuraavassa kuvassa näkyvät Rich Text -tekstin muotoilukomennot:

Accessin valintanauhan kuva

Voit käyttää näitä muotoilukomentoja lomakenäkymässä avoinna olevissa lomakkeissa ja voit käyttää pienempää joukkoa komentoja asettelunäkymässä avoinna olevissa lomakkeissa. Kuitenkin kun käytät muotoa asettelunäkymässä olevassa memo-kentässä, käyttämäsi muotoilu vaikuttaa kentän kaikkeen tekstiin, koska muotoilua käytetään ohjausobjektissa eikä tekstissä. Yksittäisiä merkkejä tai tekstilohkoja ei voi muotoilla käytettäessä asettelunäkymää. Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä siitä, kuinka muotoilua voidaan käyttää eri näkymissä avoinna olevissa objekteissa.

 • Lomakenäkymässä avoinna olevat lomakkeet    Muotoilua voidaan käyttää osassa memo-kentän tekstiä tai kaikessa memo-kentän tekstissä. Muotoilukomennot näkyvät Aloitus-välilehden Fontti- ja Rich Text -muoto -ryhmissä ja pikavalikoimassa, joka tulee näyttöön, kun korostat osan kentän tekstistä tai kentän kaiken tekstin.

 • Asettelunäkymässä avoinna olevat lomakkeet    Käytettävissä on vähemmän komentoja, ja muutokset koskevat tiedot näyttävää muokkausruutua. Ohjausobjektissa näkyvä teksti saa uuden muodon. Tekstissä voidaan käyttää eri muotoja, mutta ohjausobjektissa käytettyä muotoa ei voida kumota. Jos esimerkiksi määrität muokkausruudun näyttämään tekstin kursivoituna, voit lihavoida tekstin tai vaihtaa sen värin, mutta ohjausobjekti näyttää tekstin aina kursivoituna. Jos yrität poistaa kursivoinnin, voit tehdä sen tietueen ollessa avoinna. Access kuitenkin poistaa tekemäsi muutokset, kun siirryt tietueesta pois. Yksittäisiä kirjaimia tai tekstilohkoja ei voi muotoilla käytettäessä asettelunäkymää.

 • Taulukkonäkymässä avoinna olevat taulukot tai kyselyjen tulosjoukot    Muotoilukomennot näkyvät  Aloitus-välilehden Fontti- ja Rich Text -muoto -osissa ja pikavalikoimassa, joka tulee näyttöön, kun korostat osan kentän tekstistä tai kentän kaiken tekstin.

 • Asettelunäkymässä avoinna olevat raportit    Samoin kuin asettelunäkymässä avoinna olevien lomakkeiden kohdalla, Office Access 2007 -ohjelmassa on käytettävissä vähemmän komentoja, ja muutokset vaikuttavat koko memo-kenttään. Yksittäisiä kirjaimia tai tekstilohkoja ei voi muotoilla käsiteltäessä raporttia asettelunäkymässä.

Jos et ole aiemmin käyttänyt muotoilua, tutustu seuraavaan taulukkoon. Taulukossa luetellaan Fontti-ryhmän komennot ja kerrotaan, kuinka niitä käytetään. Muista, että Office Fluent -valintanauhan eri ryhmissä näkyvät komennot muuttuvat sen mukaan, mitä näkymää käytät.

Muotoilukomento:

Nimi

Käyttö:

Painikkeen kuva

Fontti

Valitse fontti. Oletusarvon mukaan Office Access 2007 käyttää 11 pisteen Calibria, joka on 2007 Microsoft Office System -tuotteen mukana toimitettava fontti.

Painikkeen kuva

Fonttikoko

Valitse fonttikoko.

Painikkeen kuva

Tasaa vasemmalle

Tasaa tiedot ohjausobjektin vasempaan reunaan. Muotoiltaessa selitettä komento tasaa tekstin tekstialueen vasempaan reunaan.

Painikkeen kuva

Keskitä

Keskittää ohjausobjektin tiedot. Muotoiltaessa selitettä komento keskittää tekstialueen tekstin.

Painikkeen kuva

Tasaa oikealle

Tasaa tiedot ohjausobjektin oikeaan reunaan. Muotoiltaessa selitettä komento tasaa tekstin tekstialueen oikeaan reunaan.

Painikkeen kuva

Lihavoi

Lihavoi ohjausobjektien ja selitteiden tekstin.

Painikkeen kuva

Kursivoi

Kursivoi ohjausobjektien ja selitteiden tekstin.

Painikkeen kuva

Alleviivaa

Alleviivaa ohjausobjektien ja selitteiden tekstin.

Painikkeen kuva

Fontin väri

Muuttaa fontin värin.

Painikkeen kuva

Täyttöväri

Käyttää ohjausobjektin ja ohjausobjektiin liittyvän selitteen tekstialueen taustassa väriä.

Painikkeen kuva

Ruudukko

Avaa Ruudukko-valikoiman. Kun ruudukon tyyli valitaan, tyyliä käytetään avoimessa taulukkonäkymässä.

Painikkeen kuva

Vaihtoehtoinen täyttö- tai taustaväri

Määrittää taustan täyttövärin taulukkonäkymän tai raportin joka toiselle riville.

Tässä taulukossa luetellaan ja kuvataan Aloitus-välilehden Rich Text -ryhmässä käytettävissä olevat muotoiluohjausobjektit. Kun jatkat lukemista, muista, että Access ei ota näitä ohjausobjekteja käyttöön, ennen kuin otat memo-kentälle käyttöön Rich Text -muokkauksen.

Muotoilukomento

Nimi

Käyttö:

Painikkeen kuva

Suurenna sisennystä

Kasvattaa valitun kentän tai ohjausobjektin sisennystä 0,63 senttimetrin eli 360 twipin verran. Tämä on oletuslisäys, jota ei voi muuttaa.

Huomautus: Tämä komento ei ole käytettävissä rakennenäkymässä.

Painikkeen kuva

Pienennä sisennystä

Pienentää valitun kentän tai ohjausobjektin sisennystä 0,63 senttimetrin eli 360 twipin verran. Tämä on oletuspienennys, jota ei voi muuttaa.

Huomautus: Tämä komento ei ole käytettävissä rakennenäkymässä.

Painikkeen kuva

Vasemmalta oikealle tai Oikealta vasemmalle

Ohjaa sitä, täyttääkö teksti kentän vasemmalta vai oikealta puolelta. Jos kyseessä on vasemmalta oikealle luettava kieli, Access täyttää oletusarvon mukaan tekstikentät vasemmalta oikealle ja numerokentät oikealta vasemmalle. Jos kyseessä on oikealta vasemmalle luettava kieli, Access tekee päinvastoin. Valitse tämä komento, jos haluat muuttaa jommankumman kielityypin oletustoimintaa.

Huomautus: Tämä komento ei ole käytettävissä rakennenäkymässä.

Painikkeen kuva

Numeroi

Luo numeroidun luettelon. Tämä komento toimii vain memo-kentän tekstin yhteydessä. Komentoa voidaan käyttää taulukkonäkymässä avoinna olevien taulukoiden ja lomakenäkymässä avoinna olevien lomakkeiden yhteydessä.

Painikkeen kuva

Luettelomerkit

Luo luettelomerkein varustetun luettelon. Tämä komento toimii vain memo-kentän tekstin yhteydessä. Komentoa voidaan käyttää taulukkonäkymässä avoinna olevien taulukoiden ja lomakenäkymässä avoinna olevien lomakkeiden yhteydessä.

Painikkeen kuva

Tekstin korostus

Ympäröi tekstin korostusvärillä. Valitse kentästä osa tekstistä tai kaikki teksti, avaa värivalikoima valitsemalla painike ja valitse sitten väri.

Tietojen muotoileminen

 1. Valitse muotoiltava teksti.

 2. Valitse muotoilukomento joko Aloitus-välilehden Fontti- tai Rich Text -ryhmästä.

  Voit valita eri fontin, lihavoida tekstin, käyttää valitussa tekstissä väriä, muuttaa tekstin tasausta ja niin edelleen.

  Jos haluat tallentaa tekemäsi muutokset, Aseta kohdistin toiseen tietueeseen. Voit vaihtoehtoisesti valitsemalla Tallenna tietue Painikkeen kuva tai näppäinyhdistelmää VAIHTO + ENTER.

Sivun alkuun

Rich Text -muotoilun ottaminen käyttöön lomakkeiden ja raporttien ohjausobjekteja varten

Rich Text -muokkaus tarvitsee yleensä ottaa käyttöön vain lisättäessä lomakkeeseen tai raporttiin muokkausruutu manuaalisesti. Jos luot lomakkeen tai raportin käyttämällä Luo-välilehden komentoja ja olet ottanut Rich Text -muokkauksen käyttöön pohjana olevalle memo-kentälle, tuloksena oleva muokkausruutuohjausobjekti perii memo-kentälle määritetyn Tekstin muoto -ominaisuuden.

Seuraavassa kerrotaan, kuinka luodaan lomake, jonka ohjausobjektissa käytetään automaattisesti Rich Text -muotoilua. Jos haluat käydä läpi nämä vaiheet, sinun on käytettävä Office Access 2007 -tietokantaa ja tietokannassa on oltava taulukko, joka sisältää memo-kentän.

Rich Text -muotoilun ottaminen käyttöön

 1. Avaa memo-kentän sisältävä taulukko. Voit avata taulukon taulukko- tai rakennenäkymään. Access käyttää avointa taulukkoa uuden lomakkeen perustana.

 2. Valitse Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmästä Lomake, Jaettu lomake tai Useita kohtia.

  Office Access 2007 luo uuden lomakkeen, sijoittaa lomakkeeseen jokaista taulukon kenttää varten ohjausobjektin ja sitoo ohjausobjektit avoimeen taulukkoon. Office Access 2007 -ohjelman taulukkoon sijoittamien ohjausobjektien tyypit määräytyvät taulukon kentille määritettyjen tietotyyppien mukaan. Koska taulukko sisältää memo-kentän, Office Access 2007 sijoittaa lomakkeeseen muokkausruutuohjausobjektin ja sitoo sen kenttään. Koska otit kenttää varten käyttöön Rich Text -muotoilun, Office Access 2007 ottaa sen automaattisesti käyttöön ohjausobjektia varten. Jos taulukon memo-kentässä on tietoja, tiedot näkyvät lomakkeen tekstiohjausobjektissa.

 3. Siirry lomakenäkymään ja korosta osa tietueen tekstistä tai koko teksti.

 4. Muotoile teksti käyttämällä joko Aloitus-välilehden Fontti- tai Rich text -muoto -ryhmän komentoja.

  Fontti-ryhmän komentojen avulla voit lihavoida, kursivoida tai alleviivata tekstin, muuttaa tekstin väriä sekä tasata tekstin ohjausobjektin vasempaan tai oikeaan reunaan tai keskelle. Rich Text -muoto -ryhmän komentojen avulla voit käyttää luettelomerkein varustettua tai numeroitua muotoilua, korostaa tekstiä sekä lisätä sisennyksiä ja kappalevaihtoja.

Sivun alkuun

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön manuaalisesti

Oletusarvon mukaan Office Access 2007 ei käyttöön rich text-muokkauksen kun lisäät ohjausobjektin lisääminen lomakkeeseen manuaalisesti, vaikka sidot ohjausobjektin memo-kentän. Seuraavassa kerrotaan ohjausobjektin lisääminen lomakkeeseen, sidot ohjausobjektin memo-kenttään ja valitse Ota käyttöön rich text-muokkauksen. Voit suorittaa nämä vaiheet, sinun on käytettävä Office Access 2007 tietokannan ja taulukon on oltava kenttä, joka on määritetty memo-tietotyyppi. Lisätietoja memo-kentän lisääminen taulukkoon on tämän artikkelin kohdassa käyttöön rich text-muokkauksen taulukon.

Ohjausobjektin lisääminen lomakkeeseen

 1. Napsauta muutettavaa lomaketta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Rakennenäkymä.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Muokkausruutu.

 3. Napsauta hiirtä ja vedä ohjausobjekti tyhjään alueeseen lomakkeessa.

  Oletusarvon mukaan Office Access 2007 luo selitteen ja liittää sen uuteen ohjausobjektiin.

 4. Napsauta uuden ohjausobjektin tekstialuetta, napsauta ohjausobjektin tekstialuetta (ei selitettä) hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  Näyttöön tulee ohjausobjektin Ominaisuusikkuna-ruutu.

Sido ohjausobjekti memo-kenttään seuraavien ohjeiden mukaan.

Ohjausobjektin sitominen memo-kenttään

 1. Valitse uuden ohjausobjektin ominaisuusikkunan Kaikki-välilehti.

 2. Napsauta Ohjausobjektin lähde -ominaisuuden ruutua ja valitse memo-kenttä luettelosta.

  Oletusarvon mukaan luettelossa näkyvät kentät taulukko, joka on sidottu lomakkeeseen. Jos memo-kentän sijaitsee toisessa taulukossa, käytä tämän lausekkeiden syntaksista sitoa ohjausobjektin: = [taulukkonimi]! [ kenttänimi]. Käytä hakasulkeita ja huutomerkkiä täsmälleen esimerkin mukaan. Kirjoita taulukon nimi lausekkeen alkuosa ja toinen osa memo-kentän nimi. Esimerkiksi jos muistiinpanot ja memo-kenttä nimeltä terveisin taulukon, sinun on kirjoitettava merkkijono Ohjausobjektin lähde -ominaisuusruutuun: =[Notes]![Compliments]

Ota Rich Text -muokkaus käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

Rich Text -muokkauksen ottaminen käyttöön

 1. Ominaisuusikkunan Kaikki-välilehden ollessa edelleen valittuna etsi ja valitse Tekstin muoto -ominaisuuden ruutu ja valitse sitten luettelosta Rich Text -muoto.

 2. Tallenna työ- Painikkeen kuva .

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×