Office
Kirjaudu sisään

Tietojen suojaaminen varmuuskopioimalla ja palauttamalla

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tietokannan varmuuskopiota tarvitaan, jos tapahtuu järjestelmävirhe. Varmuuskopiota voidaan tarvita myös yksittäisen objektin palauttamiseen, jos tehtyä virhettä ei voi korjata Kumoa-komennolla.

Jos varmuuskopion tekeminen tietokannasta tuntuu tallennustilan tuhlaamiselta, mieti, miten paljon säästät aikaa, jos varmuuskopion ansiosta vältyt tietojen tai tietokannan rakenteeseen tehtyjen muutosten menetykseltä. On tärkeää luoda varmuuskopioita säännöllisesti, jos tietokantaa päivittää monta käyttäjää. Ilman varmuuskopiota et voi palauttaa vioittuneita tai puuttuvia objekteja etkä mitään tietokannan rakenteeseen tehtyjä muutoksia.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Säännöllisen varmuuskopioinnin suunnittelu

Tietokannan varmuuskopiointi

Jaetun tietokannan varmuuskopioiminen

Tietokannan palauttaminen

Tietokannan objektien palauttaminen

Säännöllisen varmuuskopioinnin suunnittelu

Joitakin muutoksia tai virheitä ei voi peruuttaa, koska et halua odottaa tietojen menettämisen suoritetaan ennen huomaat, että olet olisi luonut varmuuskopion tietokannasta. Esimerkiksi käytettäessä muutoskysely tietueiden poistamisesta tai muuta tietoja, arvot, jotka on päivitetty kysely ei voi palauttaa Kumoaavulla.

Vihje: Harkitse varmuuskopion tekemistä ennen kuin teet muutoskyselyn, varsinkin jos kysely muuttaa tai poistaa monia tietoja.

Jos tietokannassa on useita käyttäjiä, varmista ennen varmuuskopiointia, että kaikki käyttäjät ovat sulkeneet tietokantansa, jolloin kaikki tallennetut muutokset tallentuvat varmuuskopioon.

Tietokannan varmuuskopioinnin väli vaihtelee sen mukaan, kuinka usein tietokantaan tehdään suuria muutoksia. Seuraavassa on yleisiä ohjeita varmuuskopiointivälistä:

 • Jos tietokanta on arkisto tai jos sitä käytetään vain tietojen hakemiseen eikä se muutu usein, varmuuskopiointi tarvitsee tehdä vain, jos tietokannan rakenne tai tiedot muuttuvat.

 • Jos tietokanta on aktiivinen ja tiedot muuttuvat usein, ajasta tietokanta varmuuskopioitumaan säännöllisin väliajoin.

 • Jos tietokannalla on useita käyttäjiä, luo varmuuskopio aina kun tietokannan rakennetta muutetaan.

  Huomautus: Jos tiedot ovat linkitetty taulukko luominen varmuuskopioiden käytettävissä minkä tahansa varmuuskopioinnin ominaisuudet avulla ohjelmaan, joka sisältää linkitettyjä taulukoita. Jos linkitetyt taulukot sisältävä tietokanta on Access-tietokannan, kirjoita jaetun tietokannan varmuuskopiointi-osassa kuvatulla tavalla.

Sivun alkuun

Tietokannan varmuuskopiointi

Kun varmuuskopioit tietokannan, Access tallentaa ja sulkee Rakenne-näkymässä avoinna olevat objektit ja tallentaa tietokantatiedostosta kopion antamallasi nimellä haluamaasi paikkaan.

Huomautus: Access avaa objektit uudelleen objektin Oletusnäkymä-ominaisuuden arvon määrittämällä tavalla.

 1. Avaa tietokanta, jonka haluat varmuuskopioida.

 2. Napsauta Tiedosto-välilehteä.

 3. Valitse Tallenna ja julkaise.

 4. Valitse Lisäasetukset-kohdan Tallenna tietokanta nimellä -alueesta Varmuuskopioi tietokanta.

 5. Tarkista Tallenna nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruudusta varmuuskopiotiedoston nimi.

  Voit halutessasi muuttaa nimeä, mutta oletusnimi kertoo alkuperäisen tietokannan nimen ja varmuuskopiointipäivämäärän.

  Vihje: 

  Kun palautat tietoja tai objekteja varmuuskopiosta, on hyvä tietää, mistä tietokannasta varmuuskopio on tehty ja milloin se on tehty. Siksi kannattaa käyttää oletusnimeä.

 6. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta, missä tiedostomuodossa haluat tallentaa varmuuskopiotiedoston, ja valitse sitten Tallenna.

Sivun alkuun

Osiin jaetun tietokannan varmuuskopioiminen

Osiin jaettu tietokanta koostuu yleensä kahdesta tietokantatiedostosta: taustatietokannasta, jossa on vain tietoja taulukoissa, ja edustatietokannasta, jossa on linkkejä taustatietokannan taulukoihin, kyselyitä, lomakkeita, raportteja ja muita tietokantaobjekteja. Kaikki tiedot tallennetaan taustatietokantaan. Kaikki käyttöliittymäobjektit, kuten kyselyt, lomakkeet ja raportit on tallennettu edustatietokantaan.

Osiin jaettua tietokantaa varmuuskopioitaessa edusta- ja taustatietokanta on varmuuskopioitava erikseen, mihin voi kulua paljon aikaa, varsinkin jos varmuuskopiointi tehdään usein. Koska tiedot sijaitsevat taustatietokannassa, on tärkeää varmuuskopioida se säännöllisesti. Tee edustatietokannasta varmuuskopio, kun muutat sen rakennetta. Koska kullakin käyttäjällä on oma kopionsa edustatietokannasta ja he voivat tehdä siihen mitä tahansa rakennemuutoksia, käyttäjiä kannattaa vaatia tekemään varmuuskopio itse omasta edustatietokannastaan.

Taustatietokannan varmuuskopiointi

Ilmoita käyttäjille ennen varmuuskopioinnin aloittamista, koska varmuuskopiointiprosessi edellyttää tietokantatiedoston yksinomaista käyttöä, jolloin käyttäjät eivät ehkä voi käyttää taustatietokantaa varmuuskopioinnin aikana.

 1. Avaa pelkkä taustatietokanta aloittamalla Access, mutta älä avaa mitään tietokantaa.

 2. Napsauta Avaa ja valitse sitten taustatietokantatiedosto, jonka haluat varmuuskopioida.

 3. Valitse Avaa-vaihtoehdon vieressä oleva nuoli ja valitse sitten Avaaminen yksityisesti.

  vaihtoehto tietokannan avaamiseksi yksityisesti

 4. Napsauta Tiedosto-välilehteä.

 5. Valitse Tallenna ja julkaise.

 6. Valitse Lisäasetukset-kohdan Tallenna tietokanta nimellä -alueesta Varmuuskopioi tietokanta.

 7. Tarkista Tallenna tietokanta nimellä -valintaikkunan Tiedoston nimi -ruudussa oleva tietokannan varmuuskopion nimi.

Tarkista tietokannan varmuuskopion oletusnimi. Voit halutessasi muuttaa nimeä, mutta huomaa, että oletusnimi kertoo alkuperäisen tietokannan nimen ja varmuuskopiointipäivämäärän.

Vihje: 

Kun palautat tietoja tai objekteja varmuuskopiosta, sinun on tiedettävä, mistä tietokannasta varmuuskopio on tehty ja milloin se on tehty. Siksi oletusnimen käyttö on hyvä ajatus.

 1. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunassa sijainti, jonne haluat tallentaa taustatietokannan varmuuskopion, ja napsauta sitten Tallenna.

Edustatietokannan varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida edustatietokannan rakenteen muuttamisen jälkeen, jätä tietokanta Avaa heti, kun muutat sen rakennetta. Noudata sitten ohjeita tietokannan varmuuskopiointi, Aloita vaihe 2-osassa.

Sivun alkuun

Tietokannan palauttaminen

Huomautus: Voit palauttaa tietokannan vain, jos siitä on varmuuskopio.

Varmuuskopio on "tunnetusti hyvä kopio" tietokantatiedostosta, eli kopio, jonka eheydestä ja rakenteesta olet varma. On suositeltavaa käyttää varmuuskopiointiin Accessin Varmuuskopioi tietokanta -komentoa, mutta voit palauttaa tietokannan myös jostakin muusta tunnetusti hyvästä kopiosta. Voit esimerkiksi palauttaa tietokannan kopiosta, joka on tallennettu ulkoiseen USB-varmuuskopiointivälineeseen.

Kokonaisen tietokannan palauttaminen korvaa tietokannan varmuuskopiolla tietokantatiedoston, joka on vioittunut, jonka tiedoissa on ongelmia tai joka puuttuu kokonaan.

 1. Avaa Resurssienhallinta ja etsi tietokannan tunnetusti hyvä kopio.

 2. Kopioi tunnetusti hyvä kopio paikkaan, jossa korvattavan vahingoittuneen tai poistetun tietokannan pitäisi olla. Jos järjestelmä kehottaa korvaamaan aiemman tiedoston, tee niin.

Sivun alkuun

Tietokannan objektien palauttaminen

Jos tietokantaan täyty palauttaa vain yksi tai useita objekteja, tuo objektit tietokannan varmuuskopiosta tietokantaan, jossa palautettava objekti on (tai josta se puuttuu).

Tärkeää: Jos muissa tietokannoissa tai ohjelmissa on linkkejä palautettavan tietokannan objekteihin, on erittäin tärkeää, että palautat tietokannan oikeaan sijaintiin. Muuten tietokantaobjektit eivät toimi ja ne on päivitettävä.

 1. Avaa tietokanta, johon haluat palauttaa objektin.

 2. Jos haluat palauttaa puuttuvan objektin, siirry vaiheeseen 3. Jos haluat korvata virheellisiä tai puuttuvia tietoja sisältävän objektin tai toiminnaltaan vioittuneen objektin, tee seuraavaa:

  1. Jos haluat säilyttää nykyisen objektin ja vertailla sitä palautettuun versioon palautuksen jälkeen, nimeä objekti uudelleen ennen kuin palautat sen. Jos esimerkiksi haluat palauttaa vioittuneen lomakkeen nimeltä Uloskuittaus, voit antaa vioittuneen lomakkeen nimeksi Uloskuittaus_vioittunut.

  2. Poista objekti, jonka haluat korvata.

   Huomautus: Ole varovainen poistaessasi tietokantaobjekteja, sillä ne on voitu linkittää muihin tietokannan objekteihin.

 3. Valitse Ulkoiset tiedot -välilehden Tuo ja linkitä -ryhmästä Access.

 4. Paikanna tietokanta valitsemalla Nouda ulkoiset tiedot - Access-tietokanta -valintaikkunasta Selaa ja valitse sitten Avaa.

 5. Valitse Tuo taulukot, kyselyt, lomakkeet, raportit, makrot ja moduulit nykyiseen tietokantaan ja napsauta OK.

 6. Valitse Tuo objektit -valintaikkunasta välilehti, joka vastaa palautettavan objektin tyyppiä. Jos haluat esimerkiksi palauttaa taulukon, valitse Taulukot-välilehti.

 7. Valitse objekti napsauttamalla sitä.

 8. Jos haluat palauttaa enemmän objekteja, toista vaiheet 6 ja 7, kunnes olet valinnut kaikki palautettavat objektit.

 9. Voit tarkastella tuontiasetuksia ennen objektien tuontia napsauttamalla Tuo objektit -valintaikkunassa Asetukset-painiketta.

 10. Kun olet valinnut objektit ja tuontiasetukset, palauta objektit valitsemalla OK.

Varmuuskopioiden luonnin voi automatisoida käyttämällä tuotetta, joka varmuuskopioi tiedostojärjestelmän automaattisesti. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi tiedostopalvelimen varmuuskopiointiohjelmat tai ulkoiset USB-varmuuskopiointilaitteet.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×