Tietojen suodattaminen Excel Services -palveluissa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tietojen suodattamisella voit kätevästi etsiä solualueen tai taulukon sarakkeen tietojen osajoukon ja käsitellä sitä. Suodatin tuo tiedoista näkyviin vain rivit, jotka vastaavat määritettyjä ehto, ja piilottaa rivit, joita et halua näkyviin. Tietoja voi suodattaa myös useiden sarakkeiden perusteella. Suodattimet ovat lisääviä, eli kukin suodatin käsittelee vain aiempien suodattimien läpäisseitä tietoja, mikä rajaa tietojen määrää entisestään. Voit suodattaa kahdella tavalla: arvoluetteloa tai ehtoa käyttämällä.

Valitse haluamasi toimet

Tekstin suodattaminen

Lukujen suodattaminen

Päivämäärien tai kellonaikojen suodattaminen

Suodattaa ylimmät tai alimmat arvot

Suodattimen poistaminen sarakkeen

Lisätietoja tietojen suodattamisesta liittyvät ongelmat

Tekstin suodattaminen

Tietojen suodattaminen edellyttää, että työkirjan tekijä ensin tallentaa Microsoft Office Excel -työkirjan siten, että suodatus on käytössä. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

 1. Valitse aakkosnumeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen tekstiarvot sisältävästä luettelosta    

  1. Valitse Suodata.

  2. Määritä suodatettavat tiedot tekstiarvojen luettelosta valitsemalla tai poistamalla vähintään yksi tekstiarvo.

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos luettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät tekstiarvot.

   Jos haluat Suodatus-valikosta leveämmän tai korkeamman, muuta valikon kokoa vetämällä sitä alaosassa olevasta kahvasta.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Tekstisuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa tietyllä merkillä, valitse Alkaa tai, jos haluat suodattaa tiettyjä merkkejä sisältävän tekstin mukaan, valitse Sisältää.

  4. Kirjoita tekstiä Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen ruutuun.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa tekstin, joka alkaa J-kirjaimella, kirjoita J tai, jos haluat suodattaa tekstin, joka sisältää sanan "kukka", kirjoita kukka.

   Voit etsiä yleismerkkien avulla tekstejä, joissa on joitain samoja merkkejä.

   Yleismerkkien käyttäminen

   Seuraavia yleismerkkejä voidaan käyttää tekstisuodattimen vertailuehtona.

   Käytä

   Etsittävä teksti:

   ? (kysymysmerkki)

   Mikä tahansa merkki
   Esimerkiksi k?ila löytää tekstit "keila" ja "kiila"

   * (tähti)

   Miten monta merkkiä tahansa
   Esimerkiksi *aja löytää tekstit "laaja" ja "varaaja"

   ~ (tilde), jota seuraa ?, * tai ~

   Kysymysmerkki, tähti tai tilde
   Esimerkiksi v06~? löytää tekstin "v06?"

Sivun alkuun

Lukujen suodattaminen

Tietojen suodattaminen edellyttää, että työkirjan tekijä ensin tallentaa Excel-työkirjan siten, että pikasuodatus on otettu käyttöön. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

 1. Valitse numeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen luvut sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse Suodata.

  2. Valitse tai poista lukuluettelosta vähintään yksi suodatuksessa käytettävä luku.

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos luettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät luvut.

   Jos haluat Pikasuodatus-valikosta leveämmän tai korkeamman, muuta valikon kokoa vetämällä sitä alaosassa olevasta kahvasta.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Numerosuodattimet ja valitse jokin vertailuoperaattori-komento tai valitse Mukautettu suodatin.

   Jos esimerkiksi haluat suodattaa ylä- ja alarajan välissä olevat arvot, valitse On välillä.

  4. Kirjoita luku tai luvut Oma pikasuodatus -valintaikkunan oikeanpuoleisiin ruutuihin.

   Voit esimerkiksi suodattaa lukua 25 pienemmät ja lukua 50 suuremmat luvut kirjoittamalla arvot 25 ja 50.

Sivun alkuun

Päivämäärien ja kellonaikojen suodattaminen

Tietojen suodattaminen edellyttää, että työkirjan tekijä ensin tallentaa Excel-työkirjan siten, että pikasuodatus on otettu käyttöön. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

 1. Valitse päivämääriä tai kellonaikoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Tee jokin seuraavista:

  Valitseminen päivämäärät tai kellonajat sisältävästä luettelosta   

  1. Valitse Suodata.

  2. Valitse tai poista suodatettavien päivämäärien tai kellonaikojen luettelosta vähintään yksi päivämäärä tai kellonaika.

   Oletusarvon mukaan kaikki solualueen tai taulukon sarakkeen päivämäärät ovat ryhmiteltynä hierarkkisesti vuosien, kuukausien ja päivien perusteella. Hierarkian ylemmän tason valitseminen tai poistaminen valitsee tai poistaa myös kaikki alempien tasojen päivämäärät. Jos valitset esimerkiksi vuoden 2006, kuukaudet tulevat näkyviin vuoden 2006 alle ja päivät kunkin kuukauden alle.

   Luettelossa voi olla enintään tuhat kohdetta. Jos arvoluettelo on suuri, poista yläosan (Valitse kaikki) -asetus ja valitse sitten suodatuksessa käytettävät arvot.

   Jos haluat Suodatus-valikosta leveämmän tai korkeamman, muuta valikon kokoa vetämällä sitä alaosassa olevasta kahvasta.

   Ehtojen luominen   

  3. Valitse Päivämääräsuodattimet ja tee jompikumpi seuraavista:

   Tavallinen suodatin   

   Tavallinen suodatus perustuu vertailuoperaattori.

   1. Valitse jokin vertailuoperaattorikomento (Sama kuin, Ennen, Jälkeen tai On välillä) tai valitse Mukautettu suodatin.

   2. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen ruutuun.

    Voit esimerkiksi suodattaa päivämääriä tai kellonaikoja tietyn ylä- ja alarajan perusteella valitsemalla Välillä.

   3. Kirjoita päivämäärä tai kellonaika Mukautettu suodatin -valintaikkunan oikeanpuoleiseen tai oikeanpuoleisiin ruutuihin.

    Jos haluat esimerkiksi suodattaa aiemmat päivämäärät kuin 1.3.2006 ja myöhemmät päivämäärät kuin 1.6.2006, kirjoita 1.3.2006 ja 1.6.2006. Jos puolestaan haluat suodattaa aiemmat kellonajat kuin 8:00 ja myöhemmät kuin 12:00, kirjoita arvot 8:00 ja 12:00.

    Dynaaminen suodatin   

    Dynaamisen suodattimen ehdot voivat muuttua, kun otat suodattimen uudelleen käyttöön.

   4. Valitse jokin ennalta määritetyistä päivämääräkomennoista.

    Voit suodattaa esimerkiksi kaikki päivämäärät nykyisen päivämäärän perusteella valitsemalla Kaikki jakson päivämäärät -valikosta Tänään tai seuraavan kuukauden perusteella valitsemalla Ensi kuussa.

    • Kaikki jakson päivämäärät -valikon komennot, kuten Tammikuu tai 2. neljännes, suodatetaan valitun ajankohdan mukaan vuotta huomioimatta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi vertailtaessa tietyn ajankohdan myyntiä eri vuosina.

    • Tämä vuosi ja Vuosi tähän päivään eroavat toisistaan siinä, miten tulevaisuuden päivämääriä käsitellään. Tämä vuosi voi palauttaa tulevaisuuden päivämääriä kuluvalta vuodelta, kun taas Vuosi tähän päivään palauttaa vain nykyisen päivämäärän ja sitä edeltäviä päivämääriä.

    • Kaikki päivämääräsuodattimet perustuvat gregoriaaniseen kalenteriin.

    • Tilivuodet ja vuosineljännekset alkavat aina kalenterivuoden tammikuussa.

Sivun alkuun

Suurimpien tai pienimpien lukujen suodattaminen

Tietojen suodattaminen edellyttää, että työkirjan tekijä ensin tallentaa Excel-työkirjan siten, että pikasuodatus on otettu käyttöön. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

 1. Valitse numeerisia tietoja sisältävä sarake.

 2. Napsauta saraketunnuksessa olevaa nuolta Avattavan suodatusvalikon nuoli .

 3. Valitse Numerosuodattimet ja valitse sitten Valinta.

 4. Tee Top 10 -suodatin -valintaikkunassa seuraavat toimet.

  1. Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Suurimmat tai Pienimmät.

  2. Kirjoita keskimmäiseen ruutuun luku 1 - 255, jos valittuna on Kohteet, tai 0,00 - 100,00, jos valittuna on Prosentti.

  3. Tee oikealla puolella olevassa ruudussa seuraavat toimet:

   • Jos suodata luvun mukaan, valitse Kohteet.

   • Jos suodatat prosentin mukaan, valitse Prosentti.

Ylimmät ja alimmat arvot perustuvat alkuperäisen solualueen tai taulukon sarakkeen arvoihin eivätkä suodatetun alijoukon arvoihin.

Sivun alkuun

Sarakkeen suodattimen poistaminen

 • Tyhjennä suodatin sarakkeen suodattimen painike Käytössä olevan suodattimen kuvake sarakkeen otsikon ja valitse sitten Tyhjennä suodatin kohteesta < nimi >.

Sivun alkuun

Lisätietoja tietojen suodattamiseen liittyvistä ongelmista

Seuraavat suodatusta rajoittavat tai estävät asiat tulisi ottaa huomioon.

Vältä useiden tietotyyppien käyttämistä    Työkirjan tekijän ei tulisi käyttää samassa sarakkeessa useita tietotyyppejä, kuten tekstiä ja lukuja tai lukuja ja päivämääriä, koska jokaista saraketta voi käsitellä vain yhden lajin suodattimella. Jos sarakkeessa on useita tietotyyppejä, käytettävissä on komento, joka soveltuu yleisimmän tietotyypin käsittelyyn. Jos sarakkeessa on esimerkiksi kolme arvoa lukuna ja neljä tekstinä, suodattimen komentona on Tekstisuodattimet. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

Voi olla useampi suodatetut rivit kuin raja näytettävien rivien enimmäismäärä    Jos rivit, jotka vastaavat suodatinta määrä ylittää Microsoft Office Excel Web Accessnäytettävien rivien enimmäismäärä, Microsoft Office Excel Web Access näyttää ensimmäisiin suodatetut rivit nykyisen enimmäismäärän verran ylöspäin. Jos haluat nähdä kaikki suodatetut rivit, joudut ehkä suhteessa vieritysalueeseen seuraava sivu. Voit ehkä nähdä kaikki rivit, jotka palauttama yhden vieritysalueeseen kyseistä suodatinta suurentamalla Excel Web Access näytettävien rivien määrä. Lisätietoja on artikkelissa Excel Web Access ‑WWW-osan mukautetut ominaisuudet.

Tulostumattomat merkit voivat estää suodattamisen     Excel Web Access ei voi suodattaa sellaisen sarakkeen tietoja, joka sisältää merkkejä, joiden ANSI-koodi on 0 - 32. Nämä ovat tulostumattomia merkkejä. Excel-työkirjassa tällaiset merkit näkyvät suorakulmaisena ruutuna tekstin paikkamerkkinä. Lisätietoja on Microsoft Office Excel 2007:n ohjeessa.

Laskettujen jäsenten pivot-taulukkoraporteissa    Et voi käyttää suodatinta, joka yhdistyy toiseen kohteeseen, kuten laskettuja jäseniä laskettu jäsen (merkitty sinisellä). Muuta suodatinta niin, että vain yksi laskettu jäsen on valittuna tai jos valitset useita kohteita, poista lasketut jäsenet.

Pivot-taulukon metatiedot voivat olla näkyvissä     Jos olet työkirjan tekijä ja julkaiset työkirjan, joka sisältää suodatusta käyttävän OLAP-pivot-taulukkoraportin, on mahdollista, että käyttäjä näkee piilotetun kentän metatiedot. Jos haluat pitää tiedot luottamuksellisina, älä ota suodatinta käyttöön.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×