Tietojen jakaminen työtovereiden kanssa tunnisteilla ja huomautuksilla

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Huomautus: Tämä artikkeli on täyttänyt tarkoituksensa, ja se poistetaan pian. Jotta Sivua ei löydy -ongelmat voidaan välttää, kaikki tunnetut linkit sivuun poistetaan. Jos olet luonut linkkejä tähän sivuun, poista ne, jotta verkko pysyy yhtenäisenä.

Tunnisteet ja huomautukset auttavat käyttäjiä jakamaan tietoja ja olemaan yhteydessä työtovereihin.

Sisältö

Yleiskatsaus

Esimerkkejä tunnisteiden ja huomautusten käytöstä

Tunnisteiden lisääminen sisältöön

Tunnisteiden lisäämistapoja

Tunnisteiden tarkasteleminen

Tunnisteiden poistaminen

Tietoja merkityn sisällön käyttöoikeuksista ja tietosuojasta

Huomautusten kirjoittaminen

Huomautusten kirjoittaminen käyttäjille

Sisältöhuomautusten kirjoittaminen

Tietoja huomautusten käyttöoikeuksista ja tietosuojasta

Tunnisteiden ja huomautusten lisääminen asiakirjoihin ja luettelokohteisiin

Tunnisteiden ja huomautusten lisääminen SharePoint-sivuille

Tunnisteiden ja huomautusten lisäystyökalun lisääminen selaimen suosikkeihin

Tunnisteiden lisääminen mille tahansa verkkosivulle tunnisteiden ja huomautusten työkalulla

Huomautusten kirjoittaminen muille käyttäjille

Yleistä

Sisältöön liittyvät huomautukset ja tunnisteet auttavat käyttäjiä etsimään ja jakamaan sisältöä ja löytämään asiantuntijoita. Huomautukset muille käyttäjille edistävät epämuodollista keskustelua ja yhteyksiä käyttäjien välillä.

Esimerkkejä tunnisteiden ja huomautusten käytöstä

 • Hyödyllisten sisältöresurssien näyttäminen muille

 • Samoista asioista kiinnostuneiden henkilöiden tai mahdollisten asiantuntijoiden esittely

 • Eri toimipisteissä työskentelevien henkilöiden lähentäminen

 • Tietojen jakaminen kiinnostavista aktiviteeteista

 • Työhön liittyvien hyödyllisten kontaktien ylläpitäminen eri työryhmissä

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen sisältöön

Voit lisätä tunnisteita tiedostoihin ja sivuihin, joita haluat seurata tai jotka haluat muistaa tai joiden uskot kiinnostavan muita käyttäjiä. Organisaatiosi määritysten mukaan voit ehkä lisätä tunnisteita myös Internetissä oleviin kiinnostaviin sivuihin tai artikkeleihin.

Tunnistepilvi

Yhteisötunnisteet voivat parantaa hakutuloksia, jos tulokset suodatetaan tiettyjen tunnisteiden perusteella. Ne voivat myös yhdistää henkilöitä, jotka haluavat jakaa tietoja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita samankaltaisista asioista.

Tunnisteiden lisäämistapoja

Sisällön voi merkitä eri tavoilla. Kun tarkastelet SharePoint-sivuston sisältöä, sivuston painikkeilla voit lisätä tunnisteita ja huomautuksia sekä määrittää, halutko jakaa kohteen tai palata siihen myöhemmin.

Voit lisätä tunnisteita mihin tahansa sisältöön Internetissä SharePointin tunniste- ja huomautustyökalulla, jonka voit lisätä selaimesi suosikkeihin, kirjanmerkkeihin tai linkkiriville.

Tunniste-ehdotuksia

Tunnistetta kirjoittaessasi voit saada ehdotuksia muiden käyttäjien aiemmin käyttämistä tunnisteista tai oman organisaatiosi määrittämistä tunnisteista ja rakennepiirteistä. Voit hyväksyä ehdotuksen napsauttamalla sitä, jolloin tunnistetta ei tarvitse kirjoittaa loppuun.

Tunnisteiden tarkasteleminen

Tunnisteet ja huomautukset järjestetään tunnistepilveksi, jota voit selata eri tavoin. Useimmin käyttämäsi tunnisteet näyttävät suuremmilta kuin muut. Voit selata ja suodattaa tunnisteita eri tavoin.

Kun napsautat tunnistepilvessä olevaa tunnistetta, näkyviin tulee kaikkien tunnisteeseen liittyvien toimintojen luettelo. Toiminnot tarkoittavat kaikkea sisältöä, jonka olet merkinnyt kyseisellä avainsanalla. Esimerkiksi alla olevassa tunnistepilviesimerkissä luettelossa ovat kaikki tunnistepilvellä valitulla Mainoskampanjat-tunnisteella merkityt toiminnot.

Valitsemalla tunnisteen näet sisällön, johon tunniste on liitetty.

Tunnisteiden poistaminen

Jos haluat poistaa tunnisteen tunnistepilvestä, valitse tunniste ja poista kaikki siihen liitetyt toiminnot. Jos haluaisit esimerkiksi poistaa yllä esitetyn Mainoskampanjat-tunnisteen, sinun täytyisi poistaa luettelossa oikealla näkyvät kaksi toimintoa valitsemalla Poista. Kun olet poistanut toiminnot, sinun täytyy päivittää selain, jotta tunniste poistuu näkyvistä tunnistepilvestä.

Tietoja merkityn sisällön käyttöoikeuksista ja tietosuojasta

Tunnisteet ovat oletusarvoisesti julkisia, ellet määritä, että tunniste on yksityinen. Muut voivat tarkastella tunnistetta ja siihen liittyvää sisältöä, jos heillä on sisällön tarkasteluoikeus.

Tunnisteet voivat näkyä Oma sivusto ‑profiilissa, tunnisteen profiilisivulla ja tunnistepilvissä. Käyttäjät saavat myös päivityksiä uutissyötteisiinsä, kun henkilöt, joiden toimintaa he seuraavat työtoverien ominaisuudessa, lisäävät huomautuksia ja tunnisteista. Lisätietoja Oman sivuston ja profiilin kautta jaettavista tiedoista on Katso myös ‑osassa.

Kun määrität, että tunniste on yksityinen, muut eivät näe, että tunniste on lisätty verkkosivulle, vaikka tunnisteen teksti on julkinen. Muut eivät näe tunnistetta käyttäjän tunnistepilvessä, ellei tunnisteen lisännyt käyttäjä ole lisännyt samaa tunnistetta myös toiselle verkkosivulle määrittämättä tunnistetta yksityiseksi.

Sivun alkuun

Huomautusten kirjoittaminen

Huomautusten avulla voit jakaa ajatuksia sisällöstä tai olla muuten yhteydessä muihin käyttäjiin. Voit esimerkiksi kirjoittaa onnitteluviestin tai kommentin jostain artikkelista.

Muistitaulu auttaa käyttäjiä ilmaisemaan ajatuksensa asiayhteydessä tarvitsematta käyttää sähköpostia, pikaviestejä tai puhelinta. Käyttäjät voivat esimerkiksi kommentoida verkkosivua sen katselun yhteydessä. Muut käyttäjät näkevät kommentin ja linkin verkkosivulle, jolla he voivat käydä, jos aihe heitä kiinnostaa. Näin Oman sivuston verkkosivustoista ja Oman profiilin sivuista tulee keskeisiä paikkoja julkisten keskustelujen hallinnassa.

Huomautusten kirjoittaminen käyttäjille

Huomautusten kirjoittaminen muille käyttäjille voi tarkoittaa epämuodollista viestintää, kuten jonkun onnitteleminen hänen saamastaan palkinnosta tai konferenssin kommentoiminen.

SharePointin muistitaulu

Sisältöhuomautusten kirjoittaminen

Huomautuksilla voit jakaa ajatuksia artikkelista tai sivusta, kuten siitä, miksi sisältö on informatiivinen tai miksi siitä voi olla apua muille. Muut voivat lukea tai lisätä kommentteja.

Sisältöhuomautukset

Tietoja huomautusten käyttöoikeuksista ja tietosuojasta

Huomautukset ovat julkisia. Muut käyttäjät näkevät jonkun toisen profiilisivulle tai omiin viimeaikaisiin aktiviteetteihisi kirjoittamasi huomautukset riippumatta siitä, seuraavatko he toimintaasi työtoverina. Jos joku seuraa omaa toimintaasi tai huomautuksen kohteena olevan henkilön toimintaa työtoverina, hän näkee kommentin myös uutissyötteissään.

Voit poistaa huomautuksia, jolloin ne eivät enää näy sisällön yhteydessä tai jonkun profiilissa. Huomautuksen teksti ei kuitenkaan katoa toisen käyttäjän uutissyötteistä, jos hän esimerkiksi seuraa sinun tai huomautuksen vastaanottajan toimintaa työtoverina.

Sivun alkuun

Tunnisteiden ja huomautusten lisääminen asiakirjoihin ja luettelokohteisiin

Kun olet lisännyt Tunnisteet ja muistitaulu ‑linkin selaimeesi, voit lisätä sillä tunnisteita WWW-sivuihin, jotka haluat muistaa tai jakaa muiden kanssa.

 1. Selaa siihen sivuun, johon haluat lisätä tunnisteita tai huomautuksia.

 2. Valitse selaimestasi Tunnisteet ja muistitaulu.

 3. Kirjoita tunnisteet, jotka helpottavat sivun sisällön tunnistamista ja luokittelemista. Erota tunnisteet toisistaan puolipisteillä. Kirjoittamisen aikana voit saada ehdotuksia tunnisteista, joita on luotu tai käytetty aiemmin.

 4. Voit tehdä tunnisteesta yksityisen valitsemalla Yksityinen-valintaruudun. Käyttäjät eivät näe, että olet merkinnyt sisältöä, mutta itse tunniste on julkinen.

 5. Jos haluat lisäksi kirjoittaa sivua koskevan huomautuksen, valitse Muistitaulu ja kirjoita sivua koskeva huomautus.

 6. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Tunnisteiden ja huomautusten lisääminen SharePoint-sivuille

Oman SharePoint-sivustosi sivuilla voit käyttää myös Pidän tästä- sekä Tunnisteet ja huomautukset ‑painikkeita, jos ne ovat käytettävissä.

Pidän tästä ‑painikkeella voit nopeasti merkitä sivun myöhempää tarvetta varten, mutta sillä ei voi lisätä muita tunnisteita tai huomautuksia. Voit lisätä muita tätä tarkempia tunnisteita myöhemmin halutessasi.

Tunnisteet ja huomautukset- ja Pidän tästä ‑painikkeet

Jos Pidän tästä- sekä Tunnisteet ja huomautukset ‑painikkeet eivät olet käytettävissä sivullasi, voit käyttää selaimen Tunnisteet ja muistitaulu ‑työkalua.

 1. Selaa siihen SharePoint Server ‑sivuston sivuun, johan haluat lisätä tunnisteita tai huomautuksia.

 2. Toimi seuraavasti:

  • Voit nopeasti tunnisteen sisältöä muista myöhemmin lisäämättä muiden tunnisteet tai huomautukset, valitsemallavoin tästä -painiketta.

  • Jos haluat lisätä muita tunnisteita ja huomautuksia, noudattamalla seuraavia ohjeita:

   1. Napsauta Tunnisteet ja huomautukset ‑painiketta.

   2. Kirjoita tunnisteet, jotka helpottavat sivun sisällön tunnistamista ja luokittelemista. Erota tunnisteet toisistaan puolipisteillä. Kirjoittamisen aikana voit saada ehdotuksia tunnisteista, joita on luotu tai käytetty aiemmin.

   3. Voit tehdä tunnisteesta yksityisen valitsemalla Yksityinen-valintaruudun. Käyttäjät eivät näe, että olet merkinnyt sisältöä, mutta itse tunniste on julkinen.

   4. Jos haluat lisäksi kirjoittaa sivua koskevan huomautuksen, valitse Muistitaulu ja kirjoita sivua koskeva huomautus.

   5. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Tunnisteiden ja huomautusten lisäystyökalun lisääminen selaimen suosikkeihin

Tunnisteet ja muistitaulu ‑pikavalinnan lisäämisen yksityiskohdat vaihtelevat käyttämäsi selaimen mukaan, mutta se aloitetaan aina työkalun linkistä oman sivustosi Tunnisteet ja huomautukset ‑sivussa.

 1. Toimi seuraavasti:

  • Jos ovat jo näkyvissä henkilön profiilin tai sivun omassa sivustossa, valitse Oma profiili. Oma profiili

  • Jos katselet sivun erityyppisen SharePoint-sivuston, valitse oikeassa yläkulmassa Profiilin nimi omaa nimeäsi ja valitse sitten Oma profiili.

 2. Valitse Tunnisteet ja huomautukset.

 3. Napsauta SharePoint-tunnisteiden ja ‑huomautusten lisäystyökalu ‑linkkiä hiiren kakkospainikkeella ja lisää se selaimen suosikkeihin, kirjanmerkkeihin tai linkkiriville. Joissakin selaimissa, esimerkiksi Internet Explorerissa, voit lisätä linkin linkkityökaluriviin. Lisätietoja on selaimesi ohjeessa.

Vihje: Voit helpottaa kirjanmerkkien käyttämistä tuomalla suosikit tai linkit näkyviin selaimen työkaluriville.

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen mille tahansa verkkosivulle tunnisteiden ja huomautusten työkalulla

Kun olet lisännyt Tunnisteet ja muistitaulu ‑linkin selaimeesi, voit lisätä sillä tunnisteita WWW-sivuihin, jotka haluat muistaa tai jakaa muiden kanssa.

 1. Selaa siihen sivuun, johon haluat lisätä tunnisteita tai huomautuksia.

 2. Valitse selaimestasi Tunnisteet ja muistitaulu.

 3. Kirjoita tunnisteet, jotka helpottavat sivun sisällön tunnistamista ja luokittelemista. Erota tunnisteet toisistaan puolipisteillä.

 4. Jos haluat lisäksi kirjoittaa sivua koskevan huomautuksen, valitse Muistitaulu ja kirjoita sivua koskeva huomautus.

 5. Valitse Tallenna.

Sivun alkuun

Huomautusten kirjoittaminen muille käyttäjille

Kun jätät työtoverillesi huomautuksen, se näkyy hänen profiilissaan, kunnes hän saa uudemman huomautuksen. Hän voi saada myös ilmoituksen huomautuksesta sähköpostitse, jos omat sivustot on organisaatiossa määritetty tekemään niin.

Huomautuksia voi käyttää moneen eri tarkoitukseen, esimerkiksi työtoverin projektin tai välitavoitteen kommentoimiseen tai kysymysten kysymiseen.

 1. Hae sen henkilön profiili, jolle haluat jättää huomautuksen, tai siirry siihen. Jos henkilön nimi näkyy SharePoint-sivustossa, esimerkiksi hänen äskettäin muokkaamansa tiedoston vieressä, pääset henkilön profiiliin napsauttamalla hänen nimeään.

 2. Kirjoita huomautuksesi Muistitaulu-kohteen ruutuun.

 3. Valitse Lähetä.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×