Tietoja Yammer-verkoista ja Office 365 -vuokraajista

Kun Yammer on kehittynyt erillisestä palvelusta Office 365:n osaksi, myös Yammer-verkostojen rooli on kehittynyt. Lisäksi Yammer-palvelun hankinta, hallinta ja käyttö on integroitu saumattomasti Office 365:een. Tästä syystä on tärkeää, että aiemmin erillisiä Yammer-verkostoja luoneet asiakkaat oppivat hallitsemaan palvelua osana Office 365:tä. Jotta Yammerin hallinta ja sen käyttö sujuisivat mahdollisimman hyvin, suosittelemme lisäksi, että yksi Office 365 -vuokraaja yhdistetään vain yhteen Yammer-verkostoon. Jos oma ratkaisusi ei täytä vaatimusta, suosittelemme, että keskität verkostosi ja vuokraajasi siten, että tämä vaatimus täyttyy.

Huomautus: Oletko saanut viime aikoina Yammerilta viestin, jossa sinulle kerrotaan, että Office 365 -vuokraajasi on yhdistetty kahteen tai useampaan Yammer-verkostoon? Jos ihmettelet, mitä tämä oikein tarkoittaa, lue tämä artikkeli, josta saat lisätietoja. Lue myös yksityiskohtaisempi Yammer-tuen blogikirjoitus, josta saat lisätietoja toimista, joihin voit ryhtyä.

Yammer-verkoston muuttuva rooli

Yammer-verkosto käsittää ihmiset, jotka kuuluvat samaan organisaatioon ja jotka tekevät läheistä yhteistyötä. Yammer-verkosto toimii organisaatiorajana ja hallintoyksikkönä. Kun Yammerista on tullut entistä tärkeämpi osa Office 365:tä, Yammer käyttää siihen liittyvää Office 365 -vuokraajaa organisaatiorajana sekä tärkeiden toimintojen hallintaan.

Yammer-verkosto organisaatiorajana:    Vain samaan organisaatioon kuuluvat käyttäjät voivat liittyä verkostoon. Tämä luo luottamusta jäsenten välille, minkä ansiosta he voivat työskennellä yhdessä vapaasti ja luottavaisin mielin. Kun Yammerista on tullut entistä tärkeämpi osa Office 365:tä, Yammerin ja Office 365:n organisaatiorajasta on tullut sama: kaikki Office 365 -käyttäjät, jotka kuuluvat samaan Office 365 -vuokraajaan (jolla on Yammer-tilaus), voivat käyttää Yammeria. Kun organisaatio kasvaa ja Office 365 -vuokraajaan lisätään esimerkiksi uusi toimialue, tämä toimialue synkronoidaan automaattisesti Yammeriin, minkä ansiosta tämän toimialueen käyttäjät voivat käyttää Yammeria helposti.

Yammer-verkosto hallintoyksikkönä:    Aiemmin kaikkia Yammer-palvelun osa-alueita hallittiin verkostotasolla (mukaan lukien käyttäjätiedot, toimialueet ja käyttäjien hallinta). Kun Yammerista on tullut entistä tärkeämpi osa Office 365:tä, Yammer-palvelun tärkeimpiä osa-alueita hallitaan Office 365:ssä (mukaan lukien käyttäjätiedot, toimialueet sekä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta). Tämä tarjoaa Office 365 -järjestelmänvalvojille tehokkaat ja yhtenäiset työkalut kaikkien Office 365 -palveluiden hallintaan, Yammer mukaan lukien. Suosittelemme, että Yammer-järjestelmänvalvojat hallitsevat verkostotasolla vain Yammeria koskevia asetuksia ja määrityksiä (esimerkiksi ilmoitusten oletusasetukset ja ulkoisen verkoston asetukset).

Miten Yammer-verkostoja voidaan yhdistää Office 365 -vuokraajiin?

Monet asiakkaat ottivat Yammerin käyttöön, ennen kuin se integroitiin tiukasti Office 365:een, mikä johti seuraaviin käyttötapoihin ja määrityksiin.

Tässä tilanteessa Office 365 -vuokraaja on liitetty yhteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Office 365 -vuokraajan vahvistetut toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet yhden Office 365 -vuokraajan suhteen yhteen Yammer-verkostoon:

Yksi Office 365 -vuokraaja on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon

Miten asiakkaat päätyvät tähän tilanteeseen? Koska Yammer on oletusarvoisesti käytössä Office 365:ssä, uusi Yammer-verkosto luodaan automaattisesti aina, kun uusi Office 365 -vuokraaja luodaan. Lisäksi Office 365:n toimialueet lisätään Yammeriin. Osana Yammerin aktivointiaaltoja aktivoimme myös Yammerin kaikille vuokraajille, joilla on Yammer-tilaus. Kun Office 365 -vuokraajan toimialueita lisätään tai poistetaan, toimialueiden synkronointi Yammer-verkoston kanssa jatkuu.

Tämä on yleisin määritys, jota myös suosittelemme. Alla on lueteltu tämän määrityksen tärkeimmät edut.

 • Pienentää Yammerin hallintakustannuksia:    voit hallita yhtä Yammer-palvelua sen sijaan, että hallittavana olisi lukuisia yksittäisiä Yammer-verkostoja.

 • Yammerin saumaton hallinta Office 365:ssä   : Voit hallita Yammer-palvelua saumattomasti Office 365:ssä samalla tavalla kuin muitakin Office 365 -palveluita. Voit esimerkiksi hallita kaikkien Yammer-käyttäjien ja Yammer-toimialueiden elinkaarta keskitetysti Office 365:ssä.

 • Edistää tietojen jakamista organisaatiossa:    kun kaikki käyttäjät jakavat yhdistetyn Yammer-palvelun, he voivat muodostaa yhteyden kaikkiin organisaatiosi käyttäjiin sekä työskennellä kaikkien kanssa.

Alla on luettelo tärkeimmistä toiminnoista, jotka liittyvät Yammeriin hallintaan Office 365:ssä ja joita tämä määritys tukee.

Toiminto/ominaisuus

Tuki yhden vuokraajan ja ja yhden verkoston määrityksessä

Kirjautuminen

Kyllä

Kertakirjautuminen

Kyllä

Käyttäjien elinkaarihallinta

Kyllä

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Kyllä

Käyttöoikeuksien hallinta

Kyllä

Toimialueiden elinkaarihallinta

Kyllä

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Kyllä

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Kyllä

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi   : Kuten Yammer-blogissa ilmoitettiin, olemme integroimassa Yammerin ryhmiä Office 365:n ryhmäinfrastruktuuriin. Tämä toiminto tarjotaan asiakkaille, jotka käyttävät yhden vuokraajan ja ja yhden verkoston määritystä.

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit:    Saatamme tulevaisuudessa julkaista muitakin Yammerin ja Office 365:n integrointeja. Nämä toiminnot tarjotaan asiakkaille, jotka käyttävät yhden vuokraajan ja ja yhden verkoston määritystä.

Tässä tilanteessa Office 365 -vuokraaja on liitetty ainakin kahteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Office 365 -vuokraajan vahvistetut toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston 1 toimialueet:    contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Yammer-verkoston 2 toimialueet:    fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet yhden Office 365 -vuokraajan suhteen moneen Yammer-verkostoon:

Yksi Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moniin Yammer-verkostoihin

Miten asiakkaat päätyvät tähän tilanteeseen? Yleensä tähän tilanteeseen päätyvät suuret asiakkaat. Suurella organisaatiolla (contoso.com) saattaa olla useita tytäryhtiöitä (joista fabrikam.com on yksi). Organisaatiolla itsellään on virallinen Office 365 -vuokraaja ja virallinen Yammer-verkosto (contoso.com-verkosto), mutta tytäryhtiöiden työntekijät ovat saattaneet rekisteröidä itselleen omia Yammer-verkostoja omilla sähköpostitoimialueillaan (fabrikam.com-verkosto). Todella suurilla organisaatioilla voi olla kymmeniä Yammer-verkostoja, joista monia tytäryhtiöiden verkostoja käytetään vain hyvin vähän tai ollenkaan. Tämä johtuu luultavasti siitä, että ne ovat erillisiä suuremmasta ja aktiivisemmasta verkostosta. Suosittelemme ehdottomasti, että organisaatio keskittää nämä pienemmät verkostot suurempaan ylätason verkostoon. Tämä on mahdollista siirtämällä verkostot. Kun verkostot on keskitetty, organisaatio voi hyödyntää yllä mainittuja tärkeitä etuja yhden vuokraajan ja yhden verkoston määrityksen mukaisesti.

Keskittämisen jälkeenkin saatat olla tilanteessa, jossa yksi Office 365 -vuokraaja on liiketoiminnallisista syistä yhdistettävä muutamaan Yammer-verkostoon. Tämä on tuettu määritys, mutta sillä on joitain rajoituksia. Alla on lueteltu tämän määrityksen merkittävimmät rajoitukset.

 • Yammerin hallintakustannukset ovat suuremmat:    sinun täytyy hallita useita Yammer-verkostoja, joten hallinta on kalliimpaa.

 • Et voi tehdä yhteistyötä organisaation kaikkien jäsenien kanssa:    organisaation kaikki työntekijät eivät ole samassa Yammer-verkostossa, joten käyttäjät eivät voi olla yhteydessä organisaation kaikkiin työntekijöihin Yammerilla. Alla on joitain esimerkkejä.

  • Koko yritystä koskevat ilmoitukset: Jos yrityksen toimitusjohtaja haluaa kertoa jotain organisaation kaikille työntekijöille, hänen täytyy tehdä se erikseen kaikissa verkostoissa. Lisäksi työntekijöiden reaktiot ilmoitukseen eivät ole organisaation kaikkien käyttäjien saatavilla.

  • Luonnollinen tietojen löytäminen: Jos yhden verkoston työntekijät työstävät jotain projektia ja he haluaisivat tarkistaa jotain toisesta samankaltaisesta projektista, joka toteutettiin toisessa tytäryhtiössä, he eivät saa näitä tietoja helposti käyttöönsä. Tämä aiheuttaa turhaa kitkaa ja saattaa heikentää luonnollista yhteistyötä.

 • Yammerin ja Office 365:n erilaisten organisaatiorajojen aiheuttama hämmennys:    Tässä määrityksessä Office 365:n organisaatioraja on laajempi kuin yksittäisten Yammer-verkostojen, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä. Alla on joitain esimerkkejä.

  • Yammer-kommentit Office 365 -sisällöstä: Office 365 -video voidaan jakaa kaikille organisaatiossa. Contoso.com-verkoston käyttäjä voi lisätä videoon Yammer-kommentin, mutta sen näkevät vain muut contoso.com-verkoston käyttäjät. Tämän jälkeen fabrikam.com-verkoston käyttäjä lisää samankaltaisen kommentin kuin contoso.com-verkoston käyttäjä aiemmin, mutta contoso.com-verkoston käyttäjä ei näe tätä, koska he ovat eri verkostoissa.

  • Yammer-keskustelut Skype-kokouslähetysten yhteydessä: Voit lisätä Yammer-syötteen mihin tahansa Skype-kokouslähetykseen. Yleensä valitset kokouslähetykseen mukaan ryhmän Yammerista. Ryhmä tietenkin kuuluu tiettyyn Yammer-verkostoon. Kokouslähetyksessä voi kuitenkin olla mukana kuka tahansa Office 365 -vuokraajasta. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa käyttäjä on kirjautunut Skype-kokouslähetykseen, mutta hän ei kuulu siihen liittyvään Yammer-ryhmään, jolloin hän ei voi osallistua keskusteluun.

 • Yammerin ja Office 365:n ryhmien integrointi ei ole käytettävissä:    Kuten Yammer-blogissa ilmoitettiin, olemme integroimassa Yammerin ryhmiä Office 365:n ryhmäinfrastruktuuriin. Tätä toimintoa ei kuitenkaan tarjota käyttäjille, joilla on käytössään yhden vuokraajan ja monen verkoston määritys. Tämä johtuu myös Office 365:n ja Yammerin erilaisista organisaatiorajoista. Alla on esimerkkitilanne tästä.

  • Ryhmäjäsenyyden hallinta: Oletetaan, että luot Yammer-ryhmien Office 365:n ryhmäinfrastruktuuriin integroinnin jälkeen contoso.com-verkostossa ryhmän, joka sisältää vain contoso.com-verkostoon kuuluvia käyttäjiä. Mutta kun tätä integroitua ryhmää hallitaan Office 365:ssä, fabrikam.com-toimialueen käyttäjä voidaan lisätä ryhmään. Nyt tätä fabrikam.com-käyttäjää ei kuitenkaan voida lisätä ryhmään Yammerissa.

 • Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit eivät ole käytettävissä:    Saatamme tulevaisuudessa julkaista muitakin Yammerin ja Office 365:n integrointeja. Näitä toimintoja ei kuitenkaan tarjota käyttäjille, joilla on käytössään yhden vuokraajan ja monen verkoston määritys.

 • Office 365 -vuokraajalla voi olla enintään 150 verkostoa: Office 365 -vuokraajalla voi olla enintään vain 150 verkostoa. Asiakkaat, joiden toimialueet vastaavat yli 150 verkostoa, näkevät yhteydet vain 150 verkostosta. Muita verkostoja ei yhdistetä vuokraajaan. Järjestelmänvalvojien täytyy yhdistää verkostoja siirtotyökaluilla siten, että verkostoja on alle 150.

Alla on luettelo tärkeimmistä toiminnoista, jotka liittyvät Yammeriin hallintaan Office 365:ssä ja joita tämä määritys tukee.

Toiminto/ominaisuus

Tuki yhden vuokraajan ja monen verkoston määrityksessä

Kirjautuminen

Kyllä

Kertakirjautuminen

Kyllä

Käyttäjien elinkaarihallinta

Kyllä

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Kyllä

Käyttöoikeuksien hallinta

Kyllä

Toimialueiden elinkaarihallinta

Kyllä

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Ei

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Ei

Kirjautuminen:    Vaikka Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moneen Yammer-verkostoon, yksi Office 365 -käyttäjä on silti yhdistetty vain yhteen Yammer-verkostoon. Kun käyttäjä käyttää Yammeria, hän pääsee oikeaan verkostoon.

 • Linda ja John käyttävät samaa Office 365 -vuokraajaa, mutta he ovat jäseniä eri verkostoissa. Oletetaan, että linda@contoso.com yrittää käyttää Yammeria joko napsauttamalla Yammer-ruutua tai kirjautumalla osoitteessa www.yammer.com. Lindalta kysytään hänen Office 365 -tunnistetietojaan. Ne annettuaan hän päätyy contoso.com-verkostoon. Myös john@fabrikam.com voi käyttää Yammeria ja kirjautua sisään Office 365 -tunnistetiedoillaan, mutta hän päätyy fabrikam.com-verkostoon. Jos Linda ja John olivat Yammer-käyttäjiä aiemmin, heidän Office 365 -tilinsä yhdistetään jo olemassa olevaan Yammer-käyttäjään (uutta käyttäjää ei luoda).

 • Dorena on Office 365 -vuokraajan käyttäjä. Hänellä on useita sähköpostiosoitteita, jotka vastaavat useita verkostoja. Oletetaan, että dorena@contoso.com yrittää käyttää Yammeria. Hänen ensisijainen sähköpostiosoitteensa on dorena@contoso.com, mutta hänellä on myös toinen sähköpostiosoite dorena@fabrikam.com. Tässä tapauksessa Dorenaa pyydetään antamaan Office 365 -tunnistetiedot, jotka annettuaan hän päätyy contoso.com-verkostoon (hänet yhdistetään vain yhteen Yammer-verkostoon).

  • Jos käyttäjän ensisijainen sähköpostiosoite täsmää verkoston kanssa, hänet kirjataan sisään tähän verkostoon.

  • Jos käyttäjän jokin muu kuin ensisijainen sähköpostiosoite täsmää verkoston kanssa, hänet kirjataan sisään tähän verkostoon. Jos toissijaisia sähköpostiosoitteita on useita, niistä valitaan yksi.

  • Muussa tapauksessa järjestelmä toimii siten, että jos käyttäjän täydellinen käyttäjätunnus (esimerkiksi user@domain) täsmää verkoston kanssa, käyttäjä kirjataan sisään tähän verkostoon.

  • Jos tämä käyttäjä oli aiemmin Yammer-käyttäjä, Office 365 -tili yhdistetään jo olemassa olevaan Yammer-käyttäjään (uutta käyttäjää ei luoda).

  Dorena voi käyttää muita verkostoja alla kuvatulla tavalla.

  • Hän voi hankkia kutsun vieraskäyttäjäksi toiseen fabrikam.com-verkostoon. Jos molemmissa verkostoissa on käytössä Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetus, tämä on ainut tapa.

  • Hän voi luoda uuden tilin toisessa verkostossa ja kirjautua sen sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Kun kaikki vuokraajan käyttäjät voivat kirjautua verkostoon Office 365 -tileillään, voit hallita kaikkien käyttäjien elinkaarta Office 365:ssä ja määrittää myös Office 365:n kertakirjautumisen.

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta:    Järjestelmänvalvojat, joilla on yleisen järjestelmänvalvojan oikeudet Office 365 -vuokraajassa, lisätään Yammeriin varmennettuina järjestelmänvalvojina vastaaviin verkostoihin. Jos yleisen järjestelmänvalvojan rooli poistetaan käyttäjältä, häneltä poistetaan myös varmennetun järjestelmänvalvojan oikeudet Yammerissa. Yllä olevassa esimerkissä yleisellä järjestelmänvalvojalla on kaksi sähköpostiosoitetta (admin@contoso.com ja admin@fabrikam.com), joten tämä järjestelmänvalvoja lisätään sekä contoso.com-verkostoon että fabrikam.com-verkostoon varmennettuna järjestelmänvalvojana. Kuten kirjautumisosiossa kerrottiin, hän voi kuitenkin kirjautua vain yhteen verkostoon Office 365 -tunnistetiedoillaan.

Toimialueiden elinkaarihallinta:    Kun Office 365 -vuokraaja on yhdistetty moniin Yammer-verkostoihin, voit silti hallita Yammer-verkostoja läpi niiden elinkaaren Office 365:ssä.

 • Kun toimialue lisätään Office 365:een, se lisätään siihen verkostoon, joka on määritetty ensisijaiseksi verkostoksi toimialueiden elinkaarihallinnassa. Ensisijaiseksi verkostoksi toimialueiden elinkaarihallinnassa määritetään se verkosto, jolla on eniten aktivoituja käyttäjiä sillä hetkellä, kun Yammer aktivoitiin Office 365 -vuokraajassa. Näin tehdään siksi, jotta uudet toimialueet lisätään aina suurimpaan verkostoon. Ota huomioon, että Office 365 -vuokraajan .onmicrosoft.com-toimialue (toimialue, jota ei voi poistaa vuokraajasta) lisätään tähän ensisijaiseen verkostoon.

 • Kun toimialue poistetaan Office 365:stä, se poistetaan myös vastaavasta verkostosta. Jos kyseessä on verkoston viimeinen toimialue, verkosto poistetaan käytöstä.

Sinulla on seuraavat vaihtoehdot yhden vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen siirtymiseen:

 • Voit yhdistää pienemmät verkostot suurempaan verkostoon siirtämällä verkostot. Toimi alla olevassa esimerkissä seuraavasti: Varmista ensin, että Yammer on aktivoitu Office 365 -vuokraajassasi. Jos et ole vielä aktivoinut Yammer Enterprisea, tee se nyt ja aktivoi Yammer toimialueessa, joka on yhdistetty suurempaan pääverkostoon (tässä tapauksessa contoso.com). Siirry sitten verkostojen siirtämisen osioon (se löytyy Yammer-hallinnan sivuilta) ja siirrä pienempi fabrikam.com-verkosto contoso.com-verkostoon. Ota huomioon, että tarvitset tähän Yammerin varmennetun järjestelmänvalvojan ja Office 365:n yleisen järjestelmänvalvojan oikeudet. Lopussa pääset seuraavaan tilaan:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Jos tytäryhtiö on täysin sulautettu emo-organisaatioon tai jos tytäryhtiö on lakkautettu tai myyty, sen toimialue voidaan poistaa Office 365 -vuokraajasta. Yllä olevassa esimerkissä poistat fabrikam.com-toimialueen Office 365 -vuokraajasta. Lopussa pääset seuraavaan tilaan:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

Vaikka siirryt yhden vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen, saatat vahingossa siirtyä takaisin yhden vuokraajan ja monen verkoston määritykseen. Oletetaan, että contoso.com hankkii yrityksen tailspin.com, jolla on maksuton Yammer-perusverkosto. Contoso lisää sitten tailspin.com-toimialueen Office 365 -vuokraajaansa, minkä seurauksensa tailspin.com-verkosto päivitetään Enterprise-versioon. Tämän jälkeen vuokraaja on yhdistetty kahteen Yammer-verkostoon. Suosittelemme, että palaat tällaisissa tilanteissa yhden vuokraajan ja yhden verkon määritykseen alla olevien ohjeiden mukaisesti. Näin voit jatkaa tämän määrityksen etujen hyödyntämistä.

Sinulla saattaa olla kaksi tai useampia Office 365 -vuokraajia, jotka on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon. Esimerkki:

 • Vahvistetut toimialueet Office 365 -vuokraajassa 1:      contoso.onmicrosoft.com, contoso.com

 • Vahvistetut toimialueet Office 365 -vuokraajassa 2:     fabrikam.onmicrosoft.com, fabrikam.com

 • Yammer-verkoston toimialueet:    contoso.com, fabrikam.com

Seuraavasta kuvasta näet monen Office 365 -vuokraajan suhteen yhteen Yammer-verkostoon:

Monta Office 365 -vuokraajaa on yhdistetty yhteen Yammer-verkostoon

Miten asiakkaat päätyvät tähän tilanteeseen? Yleensä tähän tilanteeseen päätyvät suuret asiakkaat. Suurella organisaatiolla (contoso.com) saattaa olla useita tytäryhtiöitä (joista fabrikam.com on yksi). Tällä organisaatiolla on Yammer-verkosto. Lisäksi se on saattanut lisätä kaikki yrityksen toimialueet Yammer-verkostoon. Vaikka organisaatiolla itsellään on virallinen Office 365 -vuokraaja, tytäryhtiö on saattanut luoda itsenäisesti toisen Office 365 -vuokraajan (fabrikam.com).

Tätä määritystä ei tueta. Yammerin aktivoinnin jälkeen vain yksi vuokraajista yhdistetään verkostoon kirjautumista ja hallintaa varten. Alla on luettelo tärkeimmistä toiminnoista, jotka liittyvät Yammeriin hallintaan Office 365:ssä ja joita tämä määritys tukee. Jos haluat lisätietoja näistä toiminnoista, lue ohjeartikkeli Yammer-palvelun hallinnasta Office 365:ssä.

Toiminto/ominaisuus

Tuki monen vuokraajan ja yhden verkoston määrityksessä

Tiedot

Kirjautuminen

Ei

Vain yhden Office 365 -vuokraajan käyttäjät voivat kirjautua Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan. Ensimmäinen käyttäjä, joka kirjautuu Office 365 -tunnistetiedoillaan, määrää sen, minkä Office 365 -vuokraajan käyttäjät voivat kirjautua Yammer-verkostoon Office 365 -tunnistetiedoilla. Jos verkosto on määritetty Yammer SSO -työkalulla, kukaan käyttäjä ei voi kirjautua verkostoon Office 365 -tunnistetiedoilla, joten mitään vuokraajaa ei yhdistetä verkostoon kirjautumista varten.

Kertakirjautuminen

Ei

Koska kaikki käyttäjät eivät voi kirjautua Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan, et voi ottaa Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetusta käyttöön Yammerissa tai ottaa käyttöön Office 365:een perustuvaa kertakirjautumisratkaisua. Yammer SSO poistetaan käytöstä 1.12.2016. Voit ottaa sen tilalle käyttöön Office 365:een perustuvan kertakirjautumisratkaisun, mutta sitä ei voi toteuttaa monen vuokraajan ja yhden verkoston määrityksellä.

Käyttäjien elinkaarihallinta

Ei

Vain niiden käyttäjien elinkaarta voi hallita, jotka kirjautuvat Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan. Tästä syystä et voi hallita kaikkia Yammer-käyttäjiä läpi heidän elinkaarensa Office 365:ssä.

Järjestelmänvalvojien elinkaarihallinta

Ei

Vain yhden vuokraajan yleiset järjestelmänvalvojat lisätään Yammeriin varmennetuiksi järjestelmänvalvojiksi. Tästä syystä et voi hallita kaikkia Yammer-järjestelmänvalvojia läpi heidän elinkaarensa Office 365:ssä.

Käyttöoikeuksien hallinta

Ei

Vain niiden käyttäjien käyttöoikeuksien elinkaarta voi hallita, jotka kirjautuvat Yammeriin Office 365 -tunnistetiedoillaan. Koska et myöskään voi käyttää Pakota Office 365 -käyttäjätiedot -asetusta, et voi estää Office 365 -käyttäjiä, joilla ei ole Yammer-käyttöoikeuksia.

Toimialueiden elinkaarihallinta

Ei

Tätä määritystä ei tueta toimialueiden elinkaarihallinnassa, joten et voi hallita Yammer-toimialueita Office 365:ssä läpi niiden elinkaaren.

Maksuttomien Yammer-perusverkostojen yhdistäminen

Kyllä

Voit kirjautua Yammeriin ja yhdistää Yammer-perusverkoston siihen Office 365 -vuokraajaan, joka on yhdistetty Yammer-verkostoon hallintaa varten.

Yammerin ja Office 365:n ryhmien tuleva integrointi

Ei

Muut tulevat Yammerin ja Office 365:n integroinnit

Ei

Voit siirtyä pois tästä määrityksestä, jota ei tueta, seuraavin tavoin:

 • Lisää kaikki tarvittavat toimialueet yhteen vuokraajaan, joka käyttää Office 365:n hallintakeskusta.  Alla olevassa esimerkissä varmistat, että contoso.com ja fabrikam.com ovat samassa vuokraajassa. Lopussa pääset seuraavaan tilaan:

  Office 365:n vuokraajan toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Fabrikam.com

 • Luo erilliset Yammer-verkostot, yksi per vuokraaja. Alla olevassa esimerkissä poistat joko contoso.comin tai fabrikam.comin Yammer-verkostosta ja luot uuden verkoston poistetulle toimialueelle. Jos haluat poistaa Yammerin toimialueita verkostostasi, ota yhteyttä Yammerin tukitiimiin. Ennen kuin poistat verkoston, sinun täytyy poistaa kaikki käyttäjätilit, jotka sisältävät tämän toimialueen. Nämä käyttäjät voidaan tarvittaessa kutsua myöhemmin vieraiksi uuteen luotuun verkostoon. Lopussa pääset seuraavaan tilaan:

  Office 365 -vuokraajan 1 toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Contoso.onmicrosoft.com

  Contoso.com

  Office 365 -vuokraajan 2 toimialueet

  Yammer-verkoston toimialueet

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

  Fabrikam.onmicrosoft.com

  Fabrikam.com

Vaikka siirryt yhden vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen, saatat vahingossa siirtyä takaisin monen vuokraajan ja yhden verkoston määritykseen. Oletetaan, että jostain syystä contoso.com-verkostolla on toinenkin toimialue tailspin.com, jota ei ole vielä lisätty Office 365 -vuokraajaan. Tässä tapauksessa tailspin.comille luodaan uusi Office 365 -vuokraaja. Nyt samaan Yammer-verkostoon on yhdistetty kaksi vuokraajaa (contoso.com ja tailspin.com). Tämän tilanteen välttämiseksi suosittelemme vahvasti, että lisäät kaikki Yammer-verkostosi toimialueet Office 365 -vuokraajaasi. Jos joudut tähän tilanteeseen, suosittelemme, että palaat tällaisissa tilanteissa yhden vuokraajan ja yhden verkon määritykseen alla olevien ohjeiden mukaisesti. Näin voit jatkaa tämän määrityksen etujen hyödyntämistä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×