Tietoja sivustojen ja sivustojen sisällön käytön hallinnasta

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Artikkelin sisältö

Miten suojauselementit määritetään suojattavien

Hierarkia ja periytyminen

Käyttöoikeuksien periytymisen suunnitteleminen

Sivuston omistajana, kun luot sivuston tai ryhmän sivustoja, käyttöoikeudet-rakenne voit olisi saldo ei tarvitse määrittää käyttöoikeudet yksittäisten suojattavien, kuten sivuston, luettelon tai asiakirjan hallinnan helpottamiseksi. Web-sivuston kanssa on myös tärkeää seurata käyttöoikeuksien myöntäminen tarpeen, kun lupa käyttää sivustoa. Olisi eli Myönnä käyttäjille ne edellyttävät näiden tehtävien suorittamiseen sivustossa mahdollista vähiten oikeuksia.

Helpoin hallinnan Aloita käyttämällä vakio (jotka ovat sivuston nimi omistajat, sivuston nimi jäsenet ja kävijät nimi) SharePoint-ryhmät ja sivustotasolla oikeuksien määrittäminen. On suositeltavaa, että useimmat käyttäjät jäsenet sivuston nimi vierailijat tai sivuston nimi jäsenet-SharePoint-ryhmiä. Älä lisää jokaiselle käyttäjälle sivuston nimi SharePointin omistajat-ryhmän jäsen. Oletusarvon mukaan sivuston jäsenet voivat osallistua sivuston lisäämällä tai poistamalla kohteita ja tiedostoja, mutta he eivät voi muuttaa sivuston rakennetta tai muuta sivuston asetuksia tai ulkoasua. Voit luoda Lisää SharePoint-ryhmät ja käyttöoikeustasot, jos tarvitset tarkempaan päättää, millaisiin käyttäjille oikeudet.

Jos määritettynä on tietyn luettelot, kirjastot, kansioita, luettelokohteita tai asiakirjoja, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, jotka on oltava entistä turvallisempi, voit käyttää tarkasti rajattuja käyttöoikeuksia Myönnä käyttöoikeuksia tietyn SharePoint-ryhmälle tai käyttäjälle. Huomaa kuitenkin, että hallinta tarkasti rajattuja käyttöoikeuksia voi olla hyvin hidasta tehtävän.

Sivun alkuun

Tietoja siitä, kuinka tietoturvaosat määritetään suojattavaan kohteeseen

Voit antaa yksittäisille käyttäjille ja SharePoint ryhmät suojattavan, kuten sivuston, luettelon, kirjaston, kansion, kohteen tai asiakirjan tietyn käyttöoikeudet. Koska tiedot maksuja käyttäjätilien, käytä SharePoint-ryhmät mahdollisimman paljon käyttäjien hallintaan.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä, miten käyttäjille ja SharePoint-ryhmät määritetään käyttöoikeustasot, jotka sivuston tai SharePoint-sivuston suojattavan oikeudet.

Käyttäjille ja ryhmille määritetään käyttöoikeustasot, jotka mahdollistavat tietyn laajuiset oikeudet.

Huomautukset: 

 • Yksittäisen käyttäjän voi suoraan määrittää käyttöoikeuksia ilman hänen nimeään tarvitse lisätä SharePoint-ryhmän jäsen.

 • Käyttöoikeuden määritys luodaan tietyn suojattavan. Käyttöoikeuksien varauksen sisältää käyttäjän tai SharePoint-ryhmän ja käyttöoikeustason. Kunkin oikeustason on tietyt yksittäisten käyttöoikeuksien.

Voit määrittää eri käyttäjille ja SharePoint-ryhmille eri käyttöoikeustasoja tiettyyn sivustoon, luettelon, kirjaston, kansion, luettelokohteen tai tiedoston. Yksittäisten käyttäjien tai SharePoint-ryhmiä voi olla suojattavia eri käyttöoikeustasoja.

 • Kaikki käyttäjät, joilla on Käyttöoikeuksien hallinta -oikeudet, voivat luoda SharePoint-ryhmiä ja määrittää koko sivustoa koskevia käyttöoikeustasoja. Tällaiset käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä voi lisätä käyttäjiä tai toimialueryhmiä SharePoint-ryhmiin tai poistaa käyttäjiä tai toimialueryhmiä SharePoint-ryhmistä. Sivustokokoelmien järjestelmänvalvojilla ja sivustojen omistajilla on oletusarvoisesti Käyttöoikeuksien hallinta -oikeudet.

 • Luetteloiden tai kirjastojen järjestelmänvalvojat voivat määrittää suppeampia tai laajempia käyttöoikeuksia luetteloiden tai kirjastojen (tai niiden sisältämien kansioiden) käyttämistä varten. Tämä toteutetaan lisäämällä käyttäjiä SharePoint-ryhmiin, poistamalla käyttäjiä SharePoint-ryhmistä tai muuttamalla käyttäjien tai SharePoint-ryhmien käyttöoikeustasoja.

 • Luettelon kohteen tai asiakirjan laatijat määrittää yksittäisen kohteen tai asiakirjan enemmän tai vähemmän rajoittava käyttöoikeudet lisäämällä tai poistamalla käyttäjiä tai SharePoint-ryhmiä tai muuttamalla niiden käyttäjien tai SharePoint-ryhmien käyttöoikeustasot.

Sivun alkuun

Hierarkia ja periytyminen

Luettelot, kirjastot, kansiot, kohteiden ja tiedostojen käyttöoikeudet periytyvät oletusarvoisesti pääsivuston. Voit kuitenkin katkaista periytymisen suojattavien hierarkiassa alemmalla tasolla muokkaamalla kyseisen suojattavan (eli yksilölliset käyttöoikeudet varauksen on luominen) käyttöoikeuksista. Voit muokata esimerkiksi asiakirjakirjasto, jossa käyttöoikeuksien periytyminen vaihdot sivustosta käyttöoikeuksia.

Web-sivustot ovat itsekin suojattavia kohteita, joihin voi määrittää käyttöoikeuksia. Voit määrittää alisivuston perimään pääsivuston käyttöoikeudet tai poistaa periytymisen käytöstä yksittäisessä sivustossa ja luoda sitä varten yksilölliset käyttöoikeudet. Web-sivustojen ryhmää on kaikkein helpoin hallita periytyviä käyttöoikeuksia käyttäen. Jos alisivusto perii pääsivuston käyttöoikeudet, kyseiset käyttöoikeudet jaetaan.

Niiden alisivustojen omistajat, jotka perivät pääsivuston käyttöoikeudet, voivat muokata pääsivuston käyttöoikeuksia. On tärkeää, että kaikki pääsivuston käyttöoikeuksiin tehtävät muutokset ovat tarkoituksenmukaisia paitsi pääsivustossa myös kaikissa pääsivuston käyttöoikeudet perivissä alisivustoissa.

Seuraavassa kuvassa esitetään sivustokokoelman hierarkia, jossa on ylimmän tason Web-sivusto ja alisivustoja, jotka perivät käyttöoikeutensa pääsivustosta, sekä yksittäinen alisivusto, jolla on yksilölliset käyttöoikeudet.

Sivustokokoelmahierarkia, jossa on käyttöoikeudet periviä alisivustoja ja alisivusto, jossa on yksilölliset käyttöoikeudet.

Edellisessä kuvassa alisivusto 1 perii ylimmän tason sivuston käyttöoikeudet. Tämä tarkoittaa, että muutokset on tehty SharePoint-ryhmät ja käyttöoikeustasot ylimmän tason sivustossa vaikuttavat myös alisivustoon 1.

Alisivuston 2 myös perii oikeudet pääsivustolta (alisivuston 1). Kuitenkin koska alisivusto 1 myös perii oikeudet pääsivustolta, tehdyt muutokset SharePoint-ryhmät ja käyttöoikeustasot ylimmän tason sivustossa vaikuttavat alisivustoon 1 ja 2. Tämä johtuu siitä alisivusto, joka on käyttöoikeuksien periytymisen käyttöoikeuksia ei voi hallita. Sen sijaan hallinta, voit joko (joka on ylimmän tason sivuston alisivustojen 1 ja 2) pääsivuston käyttöoikeuksia tai periytyminen ja luoda yksilölliset käyttöoikeudet.

Kuten huomaat, alisivustolla 3 on yksilölliset käyttöoikeudet. Se ei siis peri pääsivuston käyttöoikeuksia. Käyttöoikeustasoihin ja SharePoint-ryhmiin alisivustossa 3 tehtävillä muutoksilla ei siis ole vaikutusta pääsivuston käyttöoikeuksiin. Koska alisivusto 4 kuitenkin perii käyttöoikeutensa alisivustolta 3, kaikki käyttöoikeustasoihin ja SharePoint-ryhmiin alisivustossa 3 tehtävät muutokset vaikuttavat molempiin sivustoihin.

Sivustosta sisältää muita suojattavia, joiden paikkaa sivustohierarkian, seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla:

Laajuutta kuvaava hierarkia

Alemman tason suojattavat kohteet perivät automaattisesti pääkohteen käyttöoikeudet. Esimerkiksi luettelo tai kirjasto perii sivuston käyttöoikeudet ja luettelokohteet ja asiakirjat perivät sen luettelon, kirjaston tai kansion käyttöoikeudet, jossa ne sijaitsevat. Voit halutessasi poistaa periytymisen käytöstä missä tahansa hierarkian kohdassa ja määrittää siihen yksilölliset käyttöoikeudet. Kun periytyminen poistetaan käytöstä alemman tason kohteessa, kyseiselle alemman tason kohteelle määritetään pääkohteen käyttöoikeuksien kopio. Tämän jälkeen voit tehdä käyttöoikeuksista yksilölliset muokkaamalla niitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kyseisen suojattavan kohteen käyttöoikeuksiin tehtävät muutokset eivät vaikuta pääkohteen käyttöoikeuksiin. 

Sivun alkuun

Käyttöoikeuksien periytymisen suunnitteleminen

Se on helpointa sivustotasolla mahdollisuuksien käyttöoikeuksien hallinta. Tämä tarkoittaa sitä, sinun on luotava sivustohierarkian niin, että voit määrittää käyttöoikeuksia sivustot ja jotka soveltuvat kaikissa suojattavissa sivustossa, esimerkiksi luettelot, kirjastot, kansiot, tiedostot ja kohteet. Yksilöllisten käyttöoikeuksien mille tahansa sivustohierarkian, voit tehdä on enemmän kuin käyttöoikeuksien periytymisen hankalaa. SharePoint-sivustoja suunniteltaessa haluat arvioida organisaation suojausvaatimukset ja monimutkaisuudesta hallinta useita suojattavia yksilölliset käyttöoikeudet.

Käyttöoikeuksien hallinta on vaikeaa, kun joitakin luetteloiden tai kirjastojen sivustossa on käytetty tarkasti rajattuja käyttöoikeuksia, ja Jotkin sivustot on yksilölliset käyttöoikeudet ja käytössä on käyttöoikeuksien alisivustoilla. Aina, kun se on mahdollista, yritä Määritä sivustot, alisivustot, luettelot ja kirjastot, jotta ne perivät useimmat käyttöoikeudet. Valitse tarvittaessa sijoittaa luottamukselliset tiedot erillisiin alisivustoihin, luetteloihin tai kirjastoihin.

Esimerkiksi on helpompaa käyttämällä kuvatun kaltaisia seuraavassa esimerkissä kuin olisi sekoita luottamuksellisia ja ei-luottamukselliset tiedot samaan sivustot, luettelot ja kirjastot hierarkian käyttöoikeuksien hallinta.

 • Sivusto A    Ryhmän kotisivu

  • Luettelon A    Ei-luottamukselliset tiedot (käyttöoikeudet periytyvät sivusto)

  • Tiedostokirjaston A    Ei-luottamukselliset tiedot (käyttöoikeudet periytyvät sivusto)

  • Alisivusto B    Luottamukselliset tiedot (yksilölliset käyttöoikeudet)

   • Luettelo B    Luottamuksellisia tietoja (käyttöoikeudet periytyvät alisivusto B)

   • Tiedostokirjaston B    Luottamuksellisia tietoja (käyttöoikeudet periytyvät alisivusto B)

Kuten huomaat, sivuston A luettelo ja kirjasto sisältävät ei-luottamuksellisia tietoja, ja alisivusto B on luotu sivuston A alapuolelle luottamuksellisia tietoja sisältävää luetteloa ja kirjastoa varten. Tässä esimerkkitilanteessa sivustoon A voi määrittää käyttöoikeudet, jotka ovat tarkoituksenmukaiset luettelossa A ja asiakirjakirjastossa A, ja alisivustoa B varten voi luoda yksilölliset käyttöoikeudet, jotka ovat tarkoituksenmukaiset luettelossa B ja asiakirjakirjastossa B.

Tärkeää: Edellisessä esimerkissä havainnollistetaan käyttöoikeudet, jotka voi toimia suhteellisen yksinkertainen SharePoint-ympäristössä. Suunnitella monimutkaisia SharePoint käyttöönottoa suojaus, on suositeltavaa suunnitelman SharePoint-sivuston ja sisällön suojaaminen.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×